بررسی میزان آگاهی ، نوع نگرس و نحوه عملکرد بیماران دیابتی در مورد عوارض چشمی دیابت

Evaluation knowledge , atittude and practice of diabetic patienta in relation to ocular complication of diabetes mellitus


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: داوود آقادوست , سید علیرضا عبادی , صفر علی طالاری

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 82002
عنوان فارسی طرح بررسی میزان آگاهی ، نوع نگرس و نحوه عملکرد بیماران دیابتی در مورد عوارض چشمی دیابت
عنوان لاتین طرح Evaluation knowledge , atittude and practice of diabetic patienta in relation to ocular complication of diabetes mellitus
نوع طرح طرح
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی توصیفی
دانشکده/مرکز دانشکده پزشکی
زمان اجرا -روز 365
تاریخ تصویب 1382/02/16
وضعیت طرح خاتمه یافته
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
داوود آقادوستمجریاولدکتری تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)aghadoost_d@kaums.ac.ir
سید علیرضا عبادیمجریدومفوق تخصص ebadi_ar@kaums.ac.ir
صفر علی طالاریمجری Ph.D
محمد زارعهمکار
سید فخرالدین صدرهمکار فوق تخصصsadr_f@kaums.ac.ir
محسن تقدسیهمکار Ph.Dtaghadosi_m@kaums.ac.ir

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
AcAbstract
مشکلات اجرایی و محدودیت های پژوهش
سوالات پژوهش
Abstract
تعریف واژه‌های کلیدی
منابع و ماخذ
ملاحظات اخلاقی
اهداف و فرضیات
فهرست مطالب
تعریف واژگان
چکیده
پیشینه پژوهش
روش پژوهش(جامعه، محیط پژوهشی،حجم نمونه و چگونگی تعیین،...)
روش جمع آوری اطلاعات
دانستنیهای پژوهش( چارچوب پنداشتی)
بیان مسئله (مقدمه، سابقه علمی و هدف تحقیق)
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
روش اجرای طرح ( به طور کامل ذکر شود)
معیارهای ورود و خروج مطالعه
WorkPlace
روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری
مشکلات اجرایی در انجام طرح و روش حل مشکلات

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود