بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان از بدو تاسیس ( 1365) لغایت پایان 1382

A study on academic achievment : Kashan university of medical perfor mans of alumni Kashan sciences 1987-2004


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: اسماعیل فخاریان , سید اصغر رسولی نژاد , زهرا تقربی , فخرالسادات میرحسینی رنانی , حسین عاملی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 83014
عنوان فارسی طرح بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان از بدو تاسیس ( 1365) لغایت پایان 1382
عنوان لاتین طرح A study on academic achievment : Kashan university of medical perfor mans of alumni Kashan sciences 1987-2004
نوع طرح طرح
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی توصیفی
دانشکده/مرکز دانشکده پزشکی
زمان اجرا -روز 365
تاریخ تصویب 1383/07/21
وضعیت طرح خاتمه یافته بدون صحافی
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
اسماعیل فخاریانمجریاولفوق تخصص
سید اصغر رسولی نژادمجریدومPh.D
زهرا تقربیمجریسومکارشناسی ارشد
فخرالسادات میرحسینی رنانیمجریچهارمکارشناسی ارشد بیهوشی/کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
حسین عاملیمجریپنجمکارشناسی ارشد
مریم روئین تنهمکاراصلی
فاطمه صائبهمکاراصلی
محمد رضا افاضلهمکاراصلیکارشناسی ارشد
داوود آقادوستهمکاراصلیدکتری تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)
حسن الماسی میدانگاههمکاراصلیPh.D
رضوان منیریهمکاراصلیPh.D
ناهید سرافرازهمکاراصلیکارشناسی ارشد
غلامرضا مصطفائیهمکاراصلیPh.D
احمد خورشیدی مال احمدیهمکاراصلیPh.D
محمود صفاریهمکاراصلیفوق تخصص
ایران نامورهمکاراصلیکارشناسی
فاطمه مطهریانهمکاراصلیکارشناسی ارشد fmotaharian@yahoo.com
منیژه کدخداییهمکاراصلی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
بیان مسئله (مقدمه، سابقه علمی و هدف تحقیق)
تعریف واژه‌های کلیدی
ملاحظات اخلاقی
مشکلات اجرایی و محدودیت های پژوهش
سوالات پژوهش
Abstract
منابع و ماخذ
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
روش اجرای طرح ( به طور کامل ذکر شود)
معیارهای ورود و خروج مطالعه
WorkPlace
اهداف و فرضیات
فهرست مطالب
تعریف واژگان
چکیده
پیشینه پژوهش
روش پژوهش(جامعه، محیط پژوهشی،حجم نمونه و چگونگی تعیین،...)
روش جمع آوری اطلاعات
دانستنیهای پژوهش( چارچوب پنداشتی)
AcAbstract

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود