بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان از بدو تاسیس ( 1365) لغایت پایان 1382

A study on academic achievment : Kashan university of medical perfor mans of alumni Kashan sciences 1987-2004


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: اسماعیل فخاریان , سید اصغر رسولی نژاد , زهرا تقربی , فخرالسادات میرحسینی رنانی , حسین عاملی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 83014
عنوان فارسی طرح بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان از بدو تاسیس ( 1365) لغایت پایان 1382
عنوان لاتین طرح A study on academic achievment : Kashan university of medical perfor mans of alumni Kashan sciences 1987-2004
نوع طرح طرح
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی توصیفی
دانشکده/مرکز دانشکده پزشکی
زمان اجرا -روز 365
تاریخ تصویب 1383/07/21
وضعیت طرح خاتمه یافته بدون صحافی
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
اسماعیل فخاریانمجریاولفوق تخصص fakharian_e@kaums.ac.ir
سید اصغر رسولی نژادمجریدومPh.D rasulinajad_a@kaums.ac.ir
زهرا تقربیمجریسومکارشناسی ارشد tagharrobi_z@kaums.ac.ir
فخرالسادات میرحسینی رنانیمجریچهارمکارشناسی ارشد بیهوشی/کارشناسی ارشد آموزش پزشکیf_Mirhoseiny@yahoo.com / mirhosseini-f@kaums.ac.ir
حسین عاملیمجریپنجمکارشناسی ارشد
مریم روئین تنهمکاراصلی
فاطمه صائبهمکاراصلی
محمد رضا افاضلهمکاراصلیکارشناسی ارشد afazel_mr@kaums.ac.ir
داوود آقادوستهمکاراصلیدکتری تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)aghadoost_d@kaums.ac.ir
حسن الماسی میدانگاههمکاراصلیPh.D almasi_h@kaums.ac.ir
رضوان منیریهمکاراصلیPh.D moniri@kaums.ac.ir
ناهید سرافرازهمکاراصلیکارشناسی ارشد sarafraz@kaums.ac.ir
غلامرضا مصطفائیهمکاراصلیPh.D mostafai_gr@kaums.ac.ir
احمد خورشیدی مال احمدیهمکاراصلیPh.Dkhorshidi_a@kaums.ac.ir
محمود صفاریهمکاراصلیفوق تخصصsaffari_m@kaums.ac.ir
ایران نامورهمکاراصلیکارشناسی
فاطمه مطهریانهمکاراصلیکارشناسی ارشد fmotaharian@yahoo.com
منیژه کدخداییهمکاراصلی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
بیان مسئله (مقدمه، سابقه علمی و هدف تحقیق)
تعریف واژه‌های کلیدی
ملاحظات اخلاقی
مشکلات اجرایی و محدودیت های پژوهش
سوالات پژوهش
Abstract
منابع و ماخذ
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
روش اجرای طرح ( به طور کامل ذکر شود)
معیارهای ورود و خروج مطالعه
WorkPlace
اهداف و فرضیات
فهرست مطالب
تعریف واژگان
چکیده
پیشینه پژوهش
روش پژوهش(جامعه، محیط پژوهشی،حجم نمونه و چگونگی تعیین،...)
روش جمع آوری اطلاعات
دانستنیهای پژوهش( چارچوب پنداشتی)
AcAbstract

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود