بررسی میزان رعایت اصول نسخه نویسی پزشکان در نسخ بیماران سرپایی بیمه شده سازمان خدمات درمانی شهر کاشان 1386

Survey on consideration rate of prescribing principle on physian prescribtion order in treatment services insurance of outpatient Kashan 1386


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: فاطمه رنگرزجدی , مریم رنگرز جدی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 87007
عنوان فارسی طرح بررسی میزان رعایت اصول نسخه نویسی پزشکان در نسخ بیماران سرپایی بیمه شده سازمان خدمات درمانی شهر کاشان 1386
عنوان لاتین طرح Survey on consideration rate of prescribing principle on physian prescribtion order in treatment services insurance of outpatient Kashan 1386
نوع طرح
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی اپیدمیولوژیک توصیفی
دانشکده/مرکز دانشکده علوم پیراپزشکی
زمان اجرا -روز 2856
تاریخ تصویب 1387/02/17
وضعیت طرح خاتمه یافته
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
فاطمه رنگرزجدیمجریاولPh.D rangrazejeddi_f@kaums.ac.ir
مریم رنگرز جدیمجریدوم
اکبر علی اصغرزاده خوراسگانیناظر Ph.Daliasgharzadeh_a@kaums.ac.ir

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
AcAbstract
مشکلات اجرایی و محدودیت های پژوهش
سوالات پژوهش
Abstract
تعریف واژه‌های کلیدی
منابع و ماخذ
ملاحظات اخلاقی
اهداف و فرضیات
فهرست مطالب
تعریف واژگان
چکیده
پیشینه پژوهش
روش پژوهش(جامعه، محیط پژوهشی،حجم نمونه و چگونگی تعیین،...)
روش جمع آوری اطلاعات
دانستنیهای پژوهش( چارچوب پنداشتی)
بیان مسئله (مقدمه، سابقه علمی و هدف تحقیق)
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
روش اجرای طرح ( به طور کامل ذکر شود)
معیارهای ورود و خروج مطالعه
WorkPlace

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود