بررسی رابطه نوع زایمان با کیفیت زندگی پس از زایمان

The relationship between type of delivery and postpartume uality of life


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: زهره سادات , فرزانه صابری , mahboubeh taebi , معصومه عابدزاده کلهرودی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 86003
عنوان فارسی طرح بررسی رابطه نوع زایمان با کیفیت زندگی پس از زایمان
عنوان لاتین طرح The relationship between type of delivery and postpartume uality of life
نوع طرح طرح
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی تحلیلی
دانشکده/مرکز دانشکده پرستاری و مامایی
زمان اجرا -روز 520
تاریخ تصویب 1386/01/28
وضعیت طرح خاتمه یافته
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
زهره ساداتمجریاولکارشناسی ارشد
فرزانه صابریمجریدومکارشناسی ارشد
mahboubeh taebiمجریسوم
معصومه عابدزاده کلهرودیمجریچهارمدکترای پژوهشی
نگین مسعودی علویناظر Ph.D
فاطمه عباس زادههمکارجمع آوری نمونه هاکارشناسی ارشد
مرتضی براتیهمکاراستخراج اطلاعات لازم از بانکهای اطلاعاتی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
بیان مسئله (مقدمه، سابقه علمی و هدف تحقیق)مقدمه و معرفی طرح: داشتن یک زندگی با کیفیت مطلوب همواره آرزوی بشر بوده و هست و در طول سالیان متمادی ، یافتن مفهوم زندگی خوب و چگونگی دستیابی به آن افکار و مطالعات فلاسفه را به خود معطوف داشته است .زندگی خوب از نظر بیشتر متخصصان شامل ابعاد مختلف فیزیکی، فیزیولوژیکی ، اجتماعی، جسمی و معنوی می باشد. (1) سلامت و شادابی افراد جامعه بزرگترین پشتوانه یک کشور برای پیشرفتهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی است و هرگونه سرمایه گذاری مادی یا آموزشی در این زمینه را باید نوعی سرمایه گذاری بنیادی تلقی کرد؛ بویژه اینکه زندگی با کیفیت مطلوب ریشه در اعتقادات و آموزشهای دینی ما مسلمانان دارد. (2) کیفیت زندگی در مراحل مختلف زندگی از جمله در دوره پس از زایمان قابل اندازه گیری است . انجام زایمان و حضور یک نورسیده در خانواده بر احساس و روحیات مادر، روابط خانوادگی، زندگی زناشویی، روابط جنسی وسلامت جسمی او تاثیر خواهد داشت . اگر چه مشکلات مادران در دوره پس از زایمان بر رسی می گردد،اما عوامل دیگری که از نظر مادر با اهمیت تلقی می شود و می توانند تاثیر زیادی بر سلامت جسمی و روحی مادر ، شیردهی ، روابط خانوادگی و اجتماعی و انجام وظایفی چون مراقبت از کودک و خانه داری و کلا کیفیت زندگی داشته باشد کمتر مورد توجه قرار می گیرند و مادر مجبور به تطابق با این مشکلات می گردد (3) مادران در دوره پس از زایمان طبیعی ممکن است از دردهای کرامپی رحمی، اپی زیاتومی ، احتقان پستان و افسردگی پس از زایمان احساس ناراحتی کنند . در حالی که به دنبال عمل سزارین به لحاظ جراحی و افزایش مدت بستری در بیمارستان ممکن است مشکلات بیشتری وجود داشته باشد . (4) در دهه 1970 تا 1980 چنین تلقی می شد که زایمان سزارین می تواند راهکاری برای رفع مشکلات متعدد مامایی منظور گردد بطوری که آمار ارائه شده در کشور آمریکا موید افزایش میزان سزارین از 5 درصد در سال 1965 به 25 درصد در سال 1990 می باشد ولی در تحقیقات به عمل آمده هیچگونه شواهدی دال بر بهبود سلامت مادر که خود کیفیت زندگی را متاثر می سازد در مقایسه با روش زایمان طبیعی مشاهده نشده است. (5) بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 1985 ، در کشورهایی که میزان سزارین از 10 درصد کمتر بوده است کمترین مرگ و میر جنین در حوالی تولد دیده شده است و هیچگونه توجیه جغرافیایی یا منطقه ای برای میزان سزارین بالاتر از 10 تا 15 درصد وجود ندارد (6) حال آنکه طبق آمار ارائه شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1379 میزان سزارین در کشور ما 35 درصد است که در برخی مراکز خصوصی به بیش از 70 درصد هم می رسد. (7) مطالعات متعددی در ارتباط با میزان و علل سزارین در ایران انجام شده است اما تاکنون فقط یک پژوهش در زمینه بررسی ارتباط نوع زایمان با سلامت جسمی، روحی، روانی، اجتماعی و در مجموع کیفیت زندگی انجام شده (8) و مطالعات خارجی نیز در این زمینه محدود است از جمله: در مطالعه ای مشخص شد کیفیت زندگی درزایمان طبیعی با استفاده از پرسشنامه اختصاصی بعد از زایمان در 6تا 8 هفته و در 12 تا 14 هفته پس از زایمان در ابعاد سلامت جسمی بالاتر از گروه سزارین بود .در بقیه ابعاد دوگروه باهم تفاوتی نداشتند(8). یافته های تحقیقی نشان داد که در گروه زایمان سزارین میزان اورژنسی و بی اختیاری استرسی به علت شلی های کف لگن 3 ماه و 12 ماه پس از زایمان کمتر از زایمان طبیعی بوده است (9). در تحقیقی در استرالیا درسال 1998 مشخص شد زایمان سزارین با اختلال عملکرد کف لگن ارتباط دارد(12). و این در حالی است که مطالعه Richter نشان داد شلی های کف لگن کیفیت زندگی رابطور واضح تحت تاثیر قرار میدهد (18). در تحقیق دیگر هیچ ارتباطی بین نوع زایمان و مشکلات جنسی و اسپاسم عضلات بوبوکسوکی جئوس پس از زایمان وجود نداشت(10).در مطالعه ای در کانادا ارتباط جنسی ، توانایی نگهداری کودک ، ارتباط با همسر، درد، مشکلات ادراری، بی اختیاری ادرار و مدفوع ، افسردگی و نگرش مادر راجع به تجربه زایمان در دو گروه زایمان طبیعی و سزارین مقایسه شد ، یافته ها نشان داد مشکلات ادراری در گروه سزارین کمتر از زایمان طبیعی و میزان یبوست در مادری سزارین بیشتر از زایمان طبیعی بود .بقیه نتایج در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت (11) لازم به ذکر است با توجه به متغییر های مورد بر رسی در پرسشنامه های کیفیت زندگی، فاکتور های ذکر شده در تحقیقات فوق به نوعی در کیفیت زندگی موثر هستند . Gerrers و همکاران در سال 2003 به این نتیجه رسیدند که نمره ی کیفیت زندگی مادرانی که سزارین تکراری داشتند بالاتر از کسانی بود که زایمان طبیعی انجام داده بودند . به علاوه نمره افسردگی آنها کمتر از گروه زایمان طبیعی
تعریف واژه‌های کلیدیکلید واژه ها: کیفیت زندگی، پس از زایمان ، زایمان طبیعی ، سزارین
روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری
ملاحظات اخلاقی ملاحظات‌ اخلاقی‌: 1- پژوهشگر از طرف معاونت محترم پژوهشی دانشگاه به محیط پژوهشی معرفی شد. 2- هدف از انجام تحقیق و محرمانه بودن اطلاعات به کلیه نمونه‌ها گوشزد شد. 3- نتایج پژوهش در اختیار مسئولین بهداشتی و درمانی قرار خواهد گرفت.
مشکلات اجرایی در انجام طرح و روش حل مشکلات
مشکلات اجرایی و محدودیت های پژوهشمحدودیت های پژوهش : 1-ممکن بود تعدادی از واجدین شرایط از شرکت در مطالعه خودداری کنند که ابتدا با توضیح برای آنها سعی در جلب مشارکت شد و در غیر این صورت از مطالعه شدند. 2-ممکن بود تعدادی از نمونه‌ها پس از مصاحبه در بار اول برای مصاحبه مجدد در بار دوم حاضر به همکاری نشوند که از مطالعه حذف شدند. 3- عدم اطلاع مادر در باره نحوه پر کردن پرسشنامه که برای رفع این مشکل ابتدا توسط فرد آموزش دیده توضیحات لازم به مادر داده شد . 4- وجود احتمالی متغیرهای مخدوش کننده دیگر که کنترل آن از عهده پژوهشگر خارج است و جزء محدودیت های پژوهش به حساب می آیند. جنس زن- تعداد زایمان همراه با افزایش عارضه فوق بود وارتباطی با نوع زایمان نداشت ،اما پس از استفاده از آزمون رگرسیون مولیپل لوجستیک مشخص شد زایمان سزارین با اختلال عملکرد کف لگن ارتباط دارد(12). Gerrers و همکاران در سال 2003 به منظور مقایسه کیفیت زندگی مادرانی که پس از یک بار سزارین در حاملگی بعدی مجدداً سزارین شده اند با مادرانی که پس از یک بار سزارین حاملگی بعدی را با زایمان طبیعی خاتمه داده اند ، مطالعه ای انجام دادند . برای این منظور 60 زن بارداری که سابقه یک بار سزارین داشتند و زایمان طبیعی انجام نداده بودند در سه ماهه سوم حاملگی انتخاب شده و مورد مصاحبه تلفنی قرار گرفتند . سپس 4 هفته و 3 ماه پس از زایمان پرسشنامه های SF-36 ، EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale)، (Self Report Scale) SRS توسط مادران تکمیل گردید . از بین افراد مورد مطالعه 69% سزارین تکراری و 30% زایمان طبیعی انجام دادند . نمره ی کیفیت زندگی مادرانی که سزارین تکراری داشتند بالاتر از کسانی بود که زایمان طبیعی انجام داده بودند . به علاوه نمره افسردگی آنها کمتر از گروه زایمان طبیعی بود(13). در مطالعه ای Grundsell و همکاران در سال 2003 عواقب نوزادی و مادری را در دو گروه سزارین و زایمان طبیعی مقایسه کردند . عوارض نوزادی در دو گروه تفاوتی نداشت اما مشکلات و عوارض مادر در زایمان طبیعی کمتر از سزارین بود(14). Symon و همکاران در سال 2002 مقیاسی برای اندازه گیری کیفیت زندگی مادران در دوره پس از زایمان طراحی کردند که مقیاس MGI یا اندکس بهره وری مادری (Maternal Generated Indes )نامیده شده است. با 60 مادر مصاحبه چهره به چهره در 6 تا 8 هفته پس از زایمان وسپس 9 ماه پس از زایمان انجام شد . برای تایید اعتبار آن از پرسشنامه های SF-36 و افسردگی و اندکس عوارض جسمی مادر استفاده شد . نتایج نشان داد مقیاس MGI از حساسیت بالایی برخوردار است. همچنین در این مطالعه مشخص شد گرچه مادران مشکل جسمی کمی دارند ولی مشکل روانی و اجتماعی بالا است و دیگر اینکه سن، تعداد زایمان و روش زایمان بر کیفیت زندگی بی تاثیر است(3). در مطالعه ای lius و همکاران در سال 2002 در کانادا به بررسی ارتباط مشخصات مامانی مادران با مدت بستری در بیمارستان و پذیرش مجدد پس از ترخیص مادر از بیمارستان پرداختند و مادرانی که 60 روز پس از زایمان به دلایل مامایی مجدداً بستری شده بودند انتخاب شدند . در میان موارد بستری مجدد مادرانی که سزارین شده بودند بیشتر از کسانی بودند که زایمان طبیعی انجام داده بودند(17). جدید ترجمه خودم مطالعه ای در ترکیه به منظور مقایسه رضایت جنسی در دو نوع زایمان طبیعی و سزارین بر روی 45 مادر اول زای سزارینی و 90 مادر اول زا با زایمان طبیعی و دارای اپیزیوتومی انجام شد .برای تعیین رضایت جنسی از فرم Golombak-Rust Inventory استفاده شد .فراوانی عدم رضایت جنسی در دو گروه زایمان سزارین و طبیعی به ترتیب 4/4 و 4/14 در صد بود اما این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود P=0.08 .دراین مطالعه بیان شده است که تنها نوع زایمان بیان کننده میزان عدم رضایت جنسی نیست بلکه عوامل دیگری چون مشخیات فردی اجتماعی مادر ، شیوه زندگی ،و شاخص های ازدواج نیز باید مد نظر باشد (35). تحقیقی دیگر در استرالیا به منظورتعیین نظرات زنان راجع به انتخاب نوع زایمان بعدی پس از سزارین با تماس تلفنی انجام شد .برای این منظور 49 شرکت کننده که ابتدا نظر مثبت راجع به زایمان طبیعی داشتند و بعدا سزارین شده بودند دوباره از انتخاب نوع زایمان طبیعی بعدی نظرخواهی شدند ، تعداد زیادی از آنها اشاره کردند که زایمان زایمان طبیعی روشی بی خطر نیست بلکه نا مطمئن و غیر قابل دسترسی است در حالیکه سزارین روش زایمانی ایمن برای خود و نوزادشان می باشد .برای این مادران دلایلی که باعث سزارین شده بود عامل مهمی در این تصمیم گیری بود .وآنها نتیجه گرفتند که طبق این مطالعه یک استراتژی مهم که ممکن است زایمان طبیعی را بالا ببرد افزایش کیفیت مراقبت ها ی زایمان طبیعی است (36). مطالعه ای در کانادا در زنان دارای افسردگی بعد از زایمان به منظور ارزیابی سلامت مرتبط با کیفیت زندگی انجام شد .برای تعیین رابطه دپرسیون شدید و میزان آسیب جسمی و روحی مرتبط با کیفیت زندگی و تعیین سایر عوامل جسمی و روحی ; 78 زن با نمره افسردگی بیشتر یا مساوی 10 با استفاده از تست ادینبرگ ، پرسشنامه های : کیفیت زندگی sf-36 ، کیفیت خواب ، استرس زندگی و حمایت اجتماعی را پر کردند .همه زنان تحت تست استرس کاردیووسکولار قرار گرفتند تا ظرفیت ایروبیک آنها مشخص شود .در مقایسه با اطلاعات نرم کاناداییها زنان دارای دپرسیون در همه حیطه های sf-36 بخصوص در حیطه Passive maternal smoking and birthweight in a south Indian population. Br J Obstet Gynaecol. 1992;99(4):342-3. 23-وزیریان ، سلمان.راهنمای پیشگیری و درمان سوئ مصرف مواد .نشر سلمان1385 صفحات 126-127 24-آموزش ترک سیگار، نویسنده: دکتر لوری استوک، دکتر آنیتا ماکزیمین، مترجم: شهلا یاسایی، ، نشر جوانه رشد. 1380صفحات51-72 25-Magis D, Geronooz I, Scheen AJ. [Smoking, insulin resistance and type 2 diabetes]. Rev Med Liege. 2002 Sep;57(9):575-81 26-Freiman A, Bird G, Metelitsa AI, Barankin B, Lauzon GJCutaneous effects of smoking. J Cutan Med Surg. 2004 Nov-Dec;8(6):415-23 27-Chen Y, Graziano JH, Parvez F, Hussain I, Momotaj H, van Geen A, Howe GR, Ahsan HModification of risk of arsenic-induced skin lesions by sunlight exposure, smoking, and occupational exposures in Bangladesh. Epidemiology. 2006 Jul;17(4):459-67 28-Lee PN, Hamling J.Environmental tobacco smoke exposure and risk of breast cancer in nonsmoking women: a review with meta-analyses. Inhal Toxicol. 2006 Dec;18(14):1053-70 29-Horner JM.Gonz?lez Barcala FJ, Takkouche B, Valdés L, Temes E, Leis R, Cabanas R, Rodr?guez Su?rez JR, Tojo RAnthropogenic emissions of carbon monoxide. Rev Environ Health. 2000 Jul-Sep;15(3):289-98 30-Janzon E, Hedblad B, Berglund G, Engstr?m G.Tobacco and myocardial infarction in middle-aged women: a study of factors modifying the risk. J Intern Med. 2004 Aug;256(2):111-8 31 ـ قاضی جهانی، بهرام. ترجمه بارداری و زایمان ویلیامز، ویراست بیست و دوم(2005)، انتشارات گلبان،‌چاپ دوم1385. صفحات417 و1049-1039. 32-Henry L .Galan ,john C.Hobins .interauterin growth restriction .in James R. Sccot Ronald S.Gibb S .Bety Karthur F.Haney .Danforth's obstetrics Ninth Edition. lipinccott willam & wilkins . 2003 chapter 12 pp:203-219 33-Barbara j .Stoll and Robert M kliegman chapter 82 the fetus and the neonatal infant in Nelson Textbook Of Pediatric 17th Edition Saunders 2004 PP: 550-551 Hal B. Jenson Robert M. Kliegman, Richard E. Behrman 34-Mabiala-Babela JR, Matingou VC, Senga P. [Risk factors for low birth weight in Brazzaville, 35-Wielkoszy?ski T, Kalita B, Paluch M, Opara M, Pluszczyk M, Obuchowicz A, Wilczy?ski M, Slimok M, Sikora A. [The assessment of urinary nicotine metabolites concentration in children and teenagers with oesophagitis] Przegl Lek. 2006;63(10):911-3 36-Bener A, Ehlayel M, Sabbah A..The pattern and genetics of pediatric extrinsic asthma risk factors in polluted environment. Allerg Immunol (Paris). 2007 Feb;39(2):58-63 37-Yoshioka F, Azuma E, Nakajima T, Hashimoto M, Toyoshima K, Hayashida M, Ohminato S, Komachi Y. [Potential risk factors aggravating airway allergy--aspects of involvement of airtight housing and passive smoking]. Nippon Koshu Eisei Zasshi. 2004 May;51(5):311-21 38-Parental smoking and lung function in healthy children and adolescents]. Arch Bronconeumol. 2007 Feb;43(2):81-5 39-Stepans MB, Wilhelm SL, Dolence KSmoking hygiene: reducing infant exposure to tobacco. Biol Res Nurs. 2006 Oct;8(2):104-1 40-Mitchell EARecommendations for sudden infant death syndrome prevention: a discussion document. Arch Dis Child. 2007 Feb;92(2):155-9. 41-Rizwan S, Manning JT, Brabin BJMaternal smoking during pregnancy and possible effects of in utero testosterone: evidence from the 2D:4D finger length ratio. Early Hum Dev. 2007 Feb;83(2):87-90. Epub 2006 Jun 30. 42-Chen A, Pennell ML, Klebanoff MA, Rogan WJ, Longnecker MP.Maternal smoking during pregnancy in relation to child overweight: follow-up to age 8 years. Int J Epidemiol. 2006 Feb;35(1):121-30. Epub 2005 Oct 31 43-Gonçalves-Silva RM, Valente JG, Lemos-Santos MG, Sichieri R. [Household smoking and stunting for children under five years] Cad Saude Publica. 2005 Sep-Oct;21(5):1540-9. 44-Saly B .Old S, Marcial .London ,Patrici Wieland Ladewig,Michele R .Davidson.Mareternal Newborn Nursing & Women’s Health Care.seventh edition .pearson prentice hall. 2004 chapter 29 (Nursing assessment of the Newborn ) PP;804-805 45-S?nchez-Zamorano LM, Téllez-Rojo MM, Hern?ndez-Avila زندگی ، درک شخص از خوب بودن است و خوب بودن ، کیفیت زندگی است که سلامت فیزیکی ، روانی- احساسی ، خانوادگی و اجتماعی را شامل می شود ( 20). عده ای کیفیت زندگی را آزادی عمل، احساس هدفدار بودن و موفقیت در کار یا زندگی خانوادگی ، عزت نفس ، سلامت کلی و احساس بی عیب بودن جنبه های اساسی اعمال بیولوژیکی و فیزیولوژیکی فرد تعریف می کنند. شاخص کیفیت زندگی توسط یکسری عوامل مورد توجه قرار می گیرد که شامل سلامت فیزیکی و روانی، داشتن روابط رو به پیشرفت با مردم، شرکت در فعالیتهای اجتماعی و شهری و داشتن احساس خود شکوفایی معقول می باشد . اکثر محققان با این نظر موافقند که حیطه های مختلف کیفیت زندگی شامل: اعمال فیزیکی روانی، اجتماعی، درک هر فرد از خوب بودن، ناتوانی، فرصتها و متوسط عمر می باشد ( 25) . عوامل مختلفی مانند عوامل اقتصادی،سیاسی،فرهنگی و معنوی بر روی کیفیت زندگی فرد تاثیر می گذارند ولی همه آنها در حیطه پزشکی و سیستمهای مراقبت بهداشتی مورد توجه قرار نمی گیرند. پزشکان و محققان رشته پزشکی معمولا" به سلامت مرتبط با کیفیت زندگی یا به عبارتی به کیفیت زندگی که در ارتباط با سلامت فرد می باشد،علاقه مند هستند.ابعاد مختلف سازنده سلامت مرتبط با کیفیت زندگی شامل عملکرد فیزیکی ،اجتماعی،نقش و درک وضعیت سلامتی میباشدو مفاهیم مهمی مثل قدرت حیات(انرزی/ خستگی) ، درد و عملکرد شناختی زیر مجموعه این حیطه های وسیع تر میباشند.آنچه به عنوان کیفیت زندگی در پزشکی به کار می رود ، کیفیت زندگی مربوط با سلامت بوده و شامل ارزیابی ذهنی فرد از وضعیت سلامت کنونی، مراقبت های بهداشتی و فعالیت های ارتقاء دهنده سلامت در جهت دنبال کردن اهداف ارزشمند زندگی می باشد( 8) . بود(13). Symon و همکاران در سال 2002 در یافتند که : سن، تعداد زایمان و روش زایمان بر کیفیت زندگی بی تاثیر است(3). با توجه به تناقضات موجوددر مورد نقش سزارین در بهبود کیفیت زندگی و نظر به اینکه بهبود کیفیت زندگی مادران در دوره پس از زایمان ضامن سلامت و بهبود کیفیت زندگی کودک ، افراد خانواده و جامعه است و همچنین با توجه به اینکه میزان سزارین انتخابی در کشور ما به دلائلی از جمله درخواست مادر و یا پیشنهاد پزشک بالاست و اینکه سنجش کیفیت زندگی به منظور دستیابی به آمارهای ضروری درجهت سیاست گذاری و برنامه ریزی در اهداف اجتماعی و بالینی ، از اهمیت ویژه ای بر خوردار است ، نیاز به شناخت عوامل موثر بر کیفیت زندگی مادران از جمله نوع زایمان آشکار می گردد. لذا بر آن شدیم تا به مقایسه کیفیت زندگی مادران در دو روش زایمان طبیعی و سزارین 2 ماه و 4 ماه پس از زایمان در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی کاشان در سال 1387-1386 بپردازیم. امید است نتایج پژوهش بتواند در کاهش میزان سزارین و ارتقاء سلامت مادران موثر و رهنمودی برای پژوهش های بعدی باشد.در این راستا ایجاد کلاسهای آموزشی مزایای زایمان طبیعی برای مادران باردار،بر گزاری کارگاه های روشهای غیر دارویی کاهش درد زایمان برای پرسنل و سپس برای مادران باردار ،ایجاد و توسعه مراکز بیمارستانی دوست دار مادر که میزان انجام زایمان طبیعی در حد استاندارد های جهانی باشد ،افزایش امکانات درمانی و مراقبتی در مراکز انجام زایمان جهت کاهش عوارض مادری و نوزادی زایمان و بدنبال آن افزایش سلامت مادر و کودک و در نتیجه ارتقائ کیفیت زندگی مادران از کاربردهای این پژوهش می باشد . MSalud Publica Mex. [Effect of smoking during pregnancy on anthropometric characteristics at birth]. 2004 Nov-Dec;46(6):529-33. 46-Pringle PJ, Geary MP, Rodeck CH, Kingdom JC, Kayamba-Kay's S, Hindmarsh PC.The influence of cigarette smoking on antenatal growth, birth size, and the insulin-like growth factor axis. J Clin Endocrinol Metab. 2005 May;90(5):2556-62. 47-Nobile CG, Raffaele G, Altomare C, Pavia M: nfluence of maternal and social factors as predictors of low birth weight in Italy BMC Public Health. 2007 Aug 3;7(1):192 48-chiolero A, Bovet P, paccoud F, Association between, material smoking and low birth weight in switzerland: the EDEN study. Swissmed wkly. 2005 sep, 135 (35-36): 525-30. 49-Uncu Y, Ozcakir A, Ercan I, Bilgel N, Uncu G.Pregnant women quit smoking; what about fathers? Survey study in Bursa Region, Turkey. Croat Med J. 2005 Oct;46(5):832-7. 50-S?nchez-Zamorano LM, Téllez-Rojo MM, Hern?ndez-Avila M. [Effect of smoking during pregnancy on anthropometric characteristics at birth].Salud Publica Mex. 2004 Nov-Dec;46(6):529-33. 51-Anna A. Lindley, Stan Becker, Ronald H. Gray and Allen A. HermanEffect of Continuing or Stopping Smoking during Pregnancy on Infant Birth Weight, Crown-Heel Length, Head Circumference, Ponderal Index, and Brain:Body Weight Ratio. American Journal of Epidemiology Vol. 152, No. 3 : 52 52-Hypp?nen E, Smith GD, Power C.Effects of grandmothers' smoking in pregnancy on birth weight: intergenerational cohort study. BMJ. 2003 Oct 18;327(7420):898 53-S?nchez-Zamorano LM, Téllez-Rojo MM, Hern?ndez-Avila M. [Effect of smoking during pregnancy on anthropometric characteristics at birth]. Salud Publica Mex. 2004 Nov-Dec;46(6):529-33. 54-Nishijo M, Nakagawa H, Honda R, Tanebe K, Saito S, Teranishi H, Tawara K.Effects of maternal exposure to cadmium on pregnancy outcome and breast milk. Occup Environ Med. 2002;59:394–397 55-Hegaard HK, Kjaergaard H, M?ller LF, Wachmann H, Ottesen B.The effect of environmental tobacco smoke during pregnancy on birth weight. Acta Obstet Gynecol Scand. 2006;85(6):675-81. 56-Steyn K, de Wet T, Saloojee Y, Nel H, Yach D.The influence of maternal cigarette smoking, snuff use and passive smoking on pregnancy outcomes: the Birth To Ten Study. Paediatr Perinat Epidemiol. 2006 Mar;20(2):90-9. 57-Rashid M, Rashid H.Passive maternal smoking and pregnancy outcome in a Saudi population. Saudi Med J. 2003 Mar;24(3):248-53 58- غلامرضا گرمارودی، حسن افتخار، عزیزالله باطبی بررسی شیوع و عوامل موثر بر تولد نوزادان کم وزن در شهر تهران -پایش، فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، 1380؛ دوره 1، زمستان، شماره 1: صفحات 18-13 59-.Luciano A, Bolognani M, Biondani P, Ghizzi C, Zoppi G, Signori The influence of maternal passive and light active smoking on intrauterine growth and body composition of the newborn. Eur J Clin Nutr. 1998 Oct;52(10):760-3 60-Perera FP, Rauh V, Whyatt RM, Tsai WY, Bernert JT, Tu YH, Andrews H, Ramirez J, Qu L, Tang D.Molecular evidence of an interaction between prenatal environmental exposures and birth outcomes in a multiethnic population. Environ 6-Health Perspect. 2004 Apr;112(5):626-30. 61-Hanke W, Sobala W, Kalinka J.Environmental tobacco smoke exposure among pregnant women: impact on fetal biometry at 20-24 weeks of gestation and newborn child's birth weight. Int Arch Occup Environ Health. 2004 Jan;77(1):47-52. Epub 2003 Oct 31. 62-معصومه دلارام-ا رتباط سیگاری بودن غیر فعال مادر و سرانجام حاملگی در مرکز آموزشی-درمانی هاجر شهرکرد دنا، فصلنامه علمی دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج، 1385؛ دوره 1، تابستان، شماره 1: صفحات 1-9 های سلامت جسمی و روحی نمره کمتری گرفته بودند .شدت دپرسیو مرتبط با بدتر شدن سلامت جسمی بود و ظرفیت ایروپیک کمتر با سلامت روحی کمتری عمراه بود. بعداز کنترل شدت دپرسیون ، مشکلات حاملگی ، سزارین ، کیفیت خواب ضعیف ، استرس زندگی و حمایت اجتماعی کمتر پیشگویی کننده بهداشت روانی ضعیف تری بود(37).
سوالات پژوهشفاقد سوالات پژوهش است.
Abstract Authors: Z. Sadat, F.Saberi, M.Taebi, M.Abedzadeh Background and aim: The cesarean section rate continues to rise in many countries, this increase not associated with improvement in perinatal mortality or morbidity. Also Postnatal period is a physical ,emotional and social change which impact quality of life . The objective of this research was investigation relationship between type of delivery and postnatal Quality of life that referring to health center in kashan city during 2007-2008 years Materials and methods: A prospective analytical study was conducted on 150 mothers in exposed group (caesarian section delivery) and 150 mothers in non exposed group(normal delivery). Sf-36 questionnaire and Special life quality questionnaire 2, 4 months after delivery was filled by mothers. Questionnairs aspects compared between two groups and in each group. Data was analyzed by SPSS software (win/16) by using chi square, independent t- test, pair t test and Mann- U Whitey test. Results: Founding showed normal vaginal delivery group got higher mark in physical health and physical role limitation 2 month after delivery and in physical health, social function and emotional health 4 month after delivery. Also results indicated the mean scores for social function and emotional health in normal delivery group improved significantly from 2 month to 4 month after delivery. Also findings showed higher score in Mother's satisfaction toward delivery aspect 2 months and 4 months after normal delivery. The mean score for aspects: sexual intercourse, relationship economic statues to delivery and willingness to choose method of delivery for future pregnancy improved significantly in 2-4 months interval in normal delivery group and decreased for feeling toward her husband in caesarean section group. Conclusion: Quality of life in many of aspects did not show significant difference in two groups but the mean score for some of aspects improved in two months interval in normal delivery group Key words: Quality of life, postnatal, normal delivery, caesarean
منابع و ماخذ References: 1-David M.Barns . Nicotine Addiction Chapter 375 IN Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition. MCGRAW-HILL MEDICAL PUBLISHING DIVISION 2005 pp:2418-406 2- England LJ, Kendrick JS, Gargiullo PM, Zahniser SC, Hannon WH. -.Measure of maternal tobacco exposure and infant birth weight at term . Am J Epidemiol. 2003 Jan 1;157(1):86-7; author reply 87-8. 3-[ Perriot J. Maternal and paternal smoking: risk excess to tobacco smoking in pregnant women]. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris). 2005 Apr;34 Spec No 1:3S95-100 4-Ward C, Lewis S, Coleman T.Prevalence of maternal smoking and environmental tobacco smoke exposure during pregnancy and impact on birth weight: retrospective study using Millennium Cohort. BMC Public Health. 2007 May 16;7:81. 5- Wenman WM, Tataryn IV, Joffres MR, Pearson R, Grace MG, Albritton WL, Prasad E; The Edmonton Perinatal Infections Group .Demographic, clinical and microbiological characteristics of maternity patients: A Canadian clinical cohort study. Can J Infect Dis. 2002 Sep;13(5):311-3 6- Edwards R, Coleman T, Edwards R, Coleman T. Going smoke-free: the medical case for clean air in the home, at work and in public places. Clinical Medicine. 2005;5:548–550 7-.Perera FP, Rauh V, Whyatt RM, Tang D, Tsai WY, Bernert JT, Tu YH, Andrews H, Barr DB, Camann DE, Diaz D, Dietrich J, Reyes A, Kinney PL.A summary of recent findings on birth outcomes and developmental effects of prenatal ETS, PAH, and pesticide exposures. Neurotoxicology. 2005 Aug;26(4):573-87 8-Kukla L, Hrub? D, Tyrl?k M; European Longitudinal Study of the Pregnancy and childhood.Smoking and damages of reproduction: evidence of ELSPAC. Cent Eur J Public Health. 2001 May;9(2):59-63. 9-Kharazi M, Delorenze GN, kavfman Fl, Eskenazi B, Bernert Jtjr , Grahms, pearl M, pirkle J, enviromental tobacw smoke and pregnancy outcome, epidemiology 2004 Nov: 15 (6): 660-70. 10- Matsubara F, Kida M, Tamakoshi A, Wakai K, Kawamura T, Ohno YMaternal active and passive smoking and fetal growth: A prospective study in Nagoya, Japan. J Epidemiol. 2000 Sep;10(5):335-43. 11-Haug K, Irgens LM, Skjaerven R, Markestad T, Baste V, Schreuder PMaternal smoking and birthweight: effect modification of period, maternal age and paternal smoking. Acta Obstet Gynecol Scand. 2000 Jun;79(6):485-9. 12- Kalinka J, Hanke W, Sobala W.Impact of prenatal tobacco smoke exposure, as measured by midgestation serum cotinine levels, on fetal biometry and umbilical flow velocity waveforms. Am J Perinatol. 2005 Jan;22(1):41- 13-Dejmek J, Solansk y I, Podrazilov? K, Sr?m RJ.The exposure of nonsmoking and smoking mothers to environmental tobacco smoke during different gestational phases and fetal growth. Environ Health Perspect. 2002 Jun;110(6):601-6 14-Goel P, Radotra A, Singh I, Aggarwal A, Dua D Effects of passive smoking on outcome in pregnancy. J Postgrad Med. 2004 Jan-Mar;50(1):12-6 15--شکیبازاده، الهام. احمدنیا، حاجیه، رابطه مواجهه مادران با دود سیگار محیطی و وزن و قد نوزادان آنها. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان، زمستان 82، شماره 45، 40-37. 16- ربیعی‌پور، سعید. افشار یاوری، شهره. بررسی تاثیر دود سیگار محیطی در دوران بارداری بر روی قد و وزن نوزادان، ششمین کنگره بین‌المللی زنان و مامایی ایران، آذرماه 1384و صفحه 462. 17-سیگار نه،راهنمای دختران و پسران. نویسنده : ماتئووایتمن، ترجمه: مینا اخباری آزاد، چاپ پیام غدیر 1382صفحات 33-53 18-پور قاسم ،محسن.سام ، شیما .سیگار در بارداری .انتشارات دانشگاه آزاذ علوم پزشکی بابل .1383.صفحات 22-29 19- www.heyjar.ir/NEews/News-item.asp . Monday, May 15,2006 at 11:16 20-Mary Uchiyama Nakamura; Sandra Maria Alexandre; Jorge Francisco Kuhn dos Santos;.Obstetric and perinatal effects of active and/or passive smoking during pregnancy. Sao Paulo Med. J. vol.122 no.3 S?o Paulo May 2004 pp: 21- McLeod D, Pullon S, Cookson T. Factors that influence changes in smoking behaviour during pregnancy. N Z Med J. 2003;116(1173):U418. 22- Mathai M, Vijayasri R, Babu S, Jeyaseelan L.
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
روش اجرای طرح ( به طور کامل ذکر شود)
معیارهای ورود و خروج مطالعه
WorkPlace
اهداف و فرضیات اهداف پژوهش : الف‌) اهداف‌ کلی‌: تعیین رابطه نوع زایمان با کیفیت زندگی پس از زایمان در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان سال 87-1386 ب‌) اهداف‌ جزئی‌: تعیین مشخصات دموگرافیک افراد مورد پژوهش تعیین کیفیت زندگی عمومی و اختصاصی دو و چهار ماه پس از زایمان طبیعی تعیین کیفیت زندگی عمومی و اختصاصی دو و چهار ماه پس از زایمان سزارین مقایسه کیفیت زندگی عمومی دو ماه پس از زایمان طبیعی و سزارین مقایسه کیفیت زندگی عمومی چهار ماه پس از زایمان طبیعی و سزارین مقایسه کیفیت زندگی اختصاصی دو ماه پس از زایمان طبیعی و سزارین مقایسه کیفیت زندگی اختصاصی چهار ماه پس از زایمان طبیعی و سزارین فرضیات پژوهش: کیفیت زندگی عمومی دو ماه پس از زایمان طبیعی نسبت به سزارین تفاوتی ندارد . کیفیت زندگی عمومی چهار ماه پس از زایمان طبیعی نسبت به سزارین تفاوتی ندارد کیفیت زندگی اختصاصی دو ماه پس از زایمان طبیعی نسبت به سزارین تفاوتی ندارد . کیفیت زندگی اختصاصی چهار ماه پس از زایمان طبیعی نسبت به سزارین تفاوتی ندارد
فهرست مطالب
تعریف واژگان تعریف واژه ها: کیفیت زندگی : تعریف نظری: بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی ، کیفیت زندگی پندارهای فرد از وضعیت زندگیش باتوجه به فرهنگ و نظام ارزشی که در آن زیست می کند و ارتباط ان دریافتها با اهداف ،انتظارات ، استاندردها و اولویت های مورد نظرفرداست. (16). تعریف عملی:در این تحقیق کیفیت زندگی براساس پرسشنامه اختصاص کیفیت زندگی پس از زایمان که اعتبارآن به روش اعتبار محتوا و پایایی آن به روش آزمون مجدد با r>.9 در سال 1383 توسط ترکان تعیین شده است و پرسشنامه عمومی sf-36 سنجیده خواهد شد که دو پرسشنامه به ترتیب دارای 30 و 36 سئوال در 8 بعد در مقیاس لیکرت می باشند . نوع زایمان: تعریف نظری: شامل روش زایمان واژینال یا طبیعی با استفاده از وسایل کمکی یا بدون آن و زایمان از طریق برش شکمی یا سزارین می باشد(19). تعریف عملی: زایمان طبیعی بدون استفاده از وسایل کمکی و سزارین را شامل می شود.
چکیدهچکیده : مقدمه: در تعداد زیادی از کشورها سزارین در حال افزایش است. اما این افزایش مرگ و عوارض مادری و نوزادی را کاهش نداده است. از طرفی در دوره پس از زایمان تغییرات جسمی ، روحی و اجتماعی در مادر بوجود می آید که این تغییرات بر کیفیت زندگی مادر تاثیر می گذارد. هدف از انجام این مطالعه بر رسی رابطه نوع زایمان با کیفیت زندگی پس از زیمان در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان در سال 1386-1387 می‌باشد. روش پژوهش: مطالعه تحلیلی بر روی دو گروه مادران با زایمان سزارین (150 نفر)و زایمان طبیعی(150 نفر) در مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان انجام شد . پرسشنامه کیفیت زندگی sf-36 و پرسشنامه اختصاصی کیفیت زندگی دوماه و چهار ماه پس از زایمان توسط مادران تکمیل شد. ابعاد پرسشنامه بین دو گروه و نیز در هر گروه مقایسه شد و با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های آماری t test ,X² ،Mann-Whitey U test تجزیه و تحلیل داده ها صورت گرفت . یافته ها: یافته ها در مقایسه پرسشنامه کیفیت زندگی sf-36 بین دو گروه نشان داد: گروه زایمان طبیعی دو ماه پس از زایمان در ابعاد عملکرد جسمی و محدودیت درایفای نقش به علت مشکلات جسمی و در چهار ماه پس از زایمان درابعاد عملکرد جسمی ، عملکرد اجتماعی و سلامت روانی نمره بیشتر از گروه زایمان سزارین دریافت کرد . همچنین یافته ها نشان داد در گروه زایمان طبیعی میانگین نمره ابعاد سلامت روانی و عملکرد اجتماعی از دو ماه پس از زایمان به چهار ماه پس از زایمان بطور معنی داری افزایش یافته است. در مقایسه پرسشنامه کیفیت زندگی اختصاصی بین دو گروه یافته ها نمره بالاتر را در بعد رضایت از زایمان دو ماه و چهار ماه پس از زایمان طبیعی نشان داد. میانگین نمرات در فاصله دو تا چهارماه در ابعاد: احساس مادر نسبت به روابط جنسی ، انتخاب مجدد روش زایمان برای حاملگی بعدی و وضعیت اقتصادی مرتبط با زایمان در گروه زایمان طبیعی افزایش و در بعد احساس مادر نسبت به همسر در گروه سزارین کاهش یافت نتیجه گیری نهایی: اگر چه در اکثر ابعاد کیفیت زندگی در دو گروه با هم تفاوتی نداشتند اما نمره گروه زایمان طبیعی در تعدادی از ابعاد در چهار ماه پس اززایمان نسبت به دو ماه پس از زایمان افزایش معنی دار داشت.
پیشینه پژوهشمروری بر مطالعات انجام شده : مطالعه ای توسط ترکان در شهر اصفهان در سال 1383 به منظور مقایسه کیفیت زندگی مادران پس از زایمان طبیعی و سزارین انجام شد . در این مطالعه کوهورت دو گروه 50 نفری از مادران با زایمان طبیعی و سزارین 6-8 هفته و 12-14 هفته پس از زایمان در مراکز بهداشتی درمانی پیگیری شدند. در این مطالعه همه مادران یک یا دو فرزند داشتند و هر دو گروه از نظر متغیرهای سن، تعداد، فرزند، تحصیلات، شغل، وضعیت اقتصادی ، خواسته یا ناخواسته بودن حاملگی، جنس فرزند، اندکس توده بدنی، تعداد و نسبت افرادی که با مادر زندگی می کنند مشابه بودند. در هر دو گروه فرمهای کیفیت زندگی اختصاصی ( که توسط پژوهشگر ساخته شده و شامل 30 سوال در 8 بعد در مقیاس لیکرت و پایانی آن با آزمون مجدد (9/0 r > )تعیین شده بود و فرم کیفیت زندگی SF-36 و تست افسردگی پس از زایمان پر شد. نتایج یافته ها نشان داد کیفیت زندگی درزایمان طبیعی با استفاده از پرسشنامه اختصاصی در 6تا 8 هفته و در 12 تا 14 هفته پس از زایمان در ابعاد سلامت جسمی ( 009/0= P ) بالاتر از گروه سزارین بود .در بقیه ابعاد دوگروه باهم تفاوتی نداشتند. همچنین یافته ها نشان داد با استفاده از پرسشنامه SF-36 میانگین نمرات در گروه زایمان طبیعی نسبت به سزارین در6-8 هفته پس از زایمان در بعداحساس نشاط (03/0=P ) و سلامت روانی(03/0=P ) و در 12 تا 14 هفته پس از زایمان در بعد عملکرد جسمانی(03/0=P ) ، بیشتر است(8). مطالعه ای در روم به منظور تاثیر زایمان طبیعی و سزارین روی علائم پس از زایمان انجام شد . در این مطالعه کوهورت 344 خانم نولی پار حامله در حاملگی و پس از زایمان در دو گروه زایمان طبیعی و سزارین از نظر اوژنسی، بی اختیاری ادرار به هنگام اورژنسی و بی اختیاری استرسی 3 ماه و 12 ماه پس از زایمان مورد مقایسه قرار گرفتند . یافته ها نشان داد که در گروه زایمان سزارین میزان اورژنسی و بی اختیاری استرسی 3 ماه و 12 ماه پس از زایمان کمتر از زایمان طبیعی بوده است. همچنین یافته ها نشان داد که تاثیر بی اختیاری استرسی در کیفیت زندگی دو گروه تفاوت معنی داری نداشته است. (9) تحقیقی در چین به منظور رابطه نوع زایمان با فعالیت جنسی زن انجام شد. این مطالعه به صورت cross-sectional بر روی 460 خانم اول زا از ابتدای نوامبر 2000تا آخر جولای 2001 انجام شد. در این مطالعه 7/94%افراد شش ماه پس از زایمان فعالیت جنسی داشتند . 6/70% افراد در سه ماهه اول بعد از زایمان مشکل جنسی را ذکر کردند که این رقم در 6 ماه پس از زایمان به 2/34% رسید. در این تحقییق هیچ ارتباطی بین نوع زایمان و مشکلات جنسی ،رضایت جنسی، تعداد تماس جنسی، درد به هنگام مقاربت و اسپاسم عضلات بوبوکسوکی جئوس وجود نداشت (10). مطالعه ای در کانادا به منظور تعیین عاقبت مادری سه ماه پس از زایمان سزارین و واژینال در کسانی که زایمان داشتند، انجام شد . از بین 1940 خانمی که از سال 1997 تا 2000 در 110 مرکز گسترده جهانی به روش کار آزمایی بالینی تصادفی کنترل شده تحت زایمان واژینال پس از سزارین یا سزارین قرار گرفته بودند ،در 1596 نفر ارتباط جنسی ، توانایی نگهداری کودک ، ارتباط با همسر، درد، مشکلات ادراری، بی اختیاری ادرار و مدفوع ، افسردگی و نگرش مادر راجع به تجربه زایمان بررسی شد. مشخصات دموگرافیک در دو گروه مشابه بود، بی اختیاری ادرار در زایمان سزارین کمتر از زایمان طبیعی بود ( 36 از 798 در برابر 58 از 797 ) و نیز مشکلات ادراری در گروه سزارین کمتر از زایمان طبیعی بود ( 006/0< P ). بقیه نتایج در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت و میزان یبوست در مادری سزارین بیشتر از زایمان طبیعی بود (11). مطالعه دیگری در کانادا به منظور مقایسه نگرش مادران نسبت به تجربه زایمانی خود دو سال پس از زایمان طبیعی و سزارین انجام شد. از 1159 مادر در 85 مرکز زایمانی که تحت کار آزمایی بالینی تصادفی زایمان واژینال یا سزارین به دنبال سزارین داشتند ، 1/79% تا 2 سال پس از زایمان پرسشنامه ی پیگیری را پر کرده بودند . نتیجه مطالعه نشان داد مشخصات دموگرافیک دو گروه با هم مشابه و در گروه سزارین نگرانی افراد راجع به سلامت بچه شان کمتر از گروه زایمان طبیعی بود. (15) مطالعه دیگر که به منظور شیوع اختلال عمکرد عضلات لگن و ارتباط آن با تعداد زایمان و نوع زایمان بر روی 4458 نفر در سن 85-25 سالدر امریکا بر رسی شد. یافته ها نشان داد تعداد زایمان با این عارضه بی ارتباط است اما زایمان طبیعی باعث افزایش اختلال عمکرد عضلات لگن می شود(12). مطالعه دیگر که به منظور شیوع اختلال عمکرد عضلات لگن و عوامل مرتبط به صورت مقطعی در استرالیا درسال 1998 بر روی 4400 نفر در سن 97-15 سال انجام شد.
روش پژوهش(جامعه، محیط پژوهشی،حجم نمونه و چگونگی تعیین،...)تحلیلی از نوع cohort -محیط پژوهش : مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان جامعه‌ پژوهشی‌: شامل کلیه زنانی است که پس از زایمان طبیعی یا سزارین جهت دریافت مراقبتهای بهداشتی خود به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان در سال87-1386 مراجعه می‌نمایند. واحد پژوهشی‌ و مشخصات‌ آن‌: هر فردی از جامعه آماری در دو گروه زایمان طبیعی و سزارین که دارای مشخصات زیر ‌باشد: بیماری شناخته شده جسمی و روانی نداشته باشد. نوزاد زنده وفاقد ناهنجاربی شناخته شده باشد . دو ماه (1± هفته) و چهار ماه (1± هفته) پس از زایمان به مراکز بهداشتی مراجعه نمایند. کودک در یک ماه اخیر در بیمارستان بستری نشده باشد. ایرانی باشد. سواد خواندن و نوشتن داشته باشد. هر دو گروه زایمان طبیعی و سزارین از نظر تعداد فرزند، خواسته یا ناخواسته بودن حاملگی، خواسته یا ناخواسته بودن جنس کودک، سن، تحصیلات ،وزن نوزاد هنگام تولد و محل تولد(خصوصی یا دولتی ) مشابه خواهند بود محیط‌ پژوهشی‌: مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان حجم‌ نمونه‌ و چگونگی‌ تعیین‌ آن‌: با توجه به شیوع سزارین 20% (19) و دقت 0.07 با عنایت به فرمول n=z(p) (1-p)/d² تعداد نمونه 130 مورد برآورد شد که برای دقت بیشتر در هر گروه سزارین و زایمان طبیعی 150 نفر قرار گرفتند.برای انتخاب نمونه های پژوهش کل مراکز بهداشتی ـ درمانی شهر به 5 منطقه جغرافیایی تقسیم و از هر منطقه 2 مرکز بطور تصادفی انتخاب شد وبر حسب جمعیت تحت پوشش هر مرکز تعدادی نمونه اختصاص یافت . مادرانی که پس از زایمان به مراکز بهداشتی و درمانی جهت دریافت مراقبت های مربوط به خود یا نوزاد خود مراجعه نمودند چنانچه شرایط ورود به مطالعه را داشتند در دو گروه مواجهه یافته (سزارین) و غیرمواجهه (زایمان طبیعی) انتخاب شدند و این مادران دو ماه (1± هفته) و چهار ماه (1± هفته) پس از زایمان پیگیری شدند . لازم به ذکر است که گروهها به لحاظ تعداد زایمان، خواسته یا ناخواسته بودن حاملگی، خواسته یا ناخواسته بودن جنس کودک، سن مادر، تحصیلات ،وزن نوزاد هنگام تولد و محل تولد(خصوصی یا دولتی ) مشابه بوده و متغییرهای:تعداد فرزند ، تحصیلات همسر ، شغل، BMI مادر و وضعیت مسکن در دو گروه ثبت شد .
روش جمع آوری اطلاعاتروش‌ جمع‌آوری‌ اطلاعات‌: در این تحقیق ابزار جمع آ وری اطلاعات سه پرسشنامه مشخصات دموگرافیک ،پرسشنامه اختصاصی کیفیت زندگی،پرسشنامه عمومی کیفیت زندگی sf-36 بود . پرسشنامه عمومی کیفیت زندگیsf-36 دارای 36 سئوال 36 سئوال در 8 بعد شامل :عملکرد جسمی ، محدودیت درایفای نقش به علت مشکلات جسمی ، درد جسمانی ، سلامت عمومی(ابعاد مؤلفه سلامت جسمی) ، شادابی و نشاط ، سلامت روانی ، محدودیت درایفای نقش به علت مشکلات عاطفی ، عملکرد اجتماعی(ابعاد مؤلفه سلامت روانی) است . در این پرسشنامه سوالات ایعاد و نیز تعداد گرینه های آنها با یکدیگر متفاوت است اما برای همه سوالات نمره صفر تا صد در نظر گرفته شده است . پرسشنامه پرسشنامه اختصاص پس از زایمان پژوهشگر ساخته بوده و توسط ترکان در سال 1383 در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان پایایی آن با r.>0.85 تعیین شد. اعتبار ابزار مجددا در محیط پژوهش حاضر با استفاده از روش اعتبار محتوا و پایایی آن با استفاده از روش آزمون مجدد و همسانی درونی( ضریب آلفای کرونباخ) تعیین شد این پرسشنامه شامل 30 سئوال 5 امتیازی در مقیاس لیکرت (حد اکثر امتیاز 5 و حد اقل 1 )در 8 بعد؛ احساس مادر نسبت به خودش (6 سئوال) احساس مادر نسبت به فرزند (سه سئوال)، احساس مادر نسبت به همه و دیگران (8 سئوال) احساس مادر نسبت به روابط جنسی (3 سئوال)، وضعیت سلامت جسمی (7 سئوال)، وضعیت اقتصادی، رضایت از زایمان و انتخاب روش زایمان مجدد هرکدام یک سئوال می‌باشد. نحوه بدست آوردن اطلاعات شامل مصاحبه و پرسشنامه می باشد. اطلاعات مربوط به مشخصات دموگرافیک با مصاحبه با مادر توسط فرد آموزش دیده آمد و پرسشنامه های مربوط به کیفیت زندگی توسط مادر دو ماه و چهار ماه پس از زایمان پر شد. لازم به ذکر است مادران جهت پر کردن پرسشنامه توسط فردی که در مورد نحوه جواب دادن به سئوالات پرسشنامه آموزش دیده است راهنمایی شدند . روش‌ توصیف‌، و تحلیل‌ اطلاعات‌: پس از پردازش اطلاعات به کامپیوتر در نرم‌افزارSPSS ویرایش 16 با استفاده از آزمونهای آماری X²برای مقایسه متغیر های کیفی در مشخصات جمعیت شناسی گروه ها ،t test برای متغیر های کمی (در صورت تایید برابری انحراف معیار متغیرها در دو گروه با استفاده از levent's test ) و Mann-Whitey U test در صورت نابرابری انحراف معیارها وpair t test برای مقایسه تغییرات میانگین نمرات در فاصله دو تا چهار ماه پس از زایمان در هر گروه ، تجزیه و تحلیل داده ها صورت گرفت. سطح معنی داری مطالعه p<0.05 در نظر گرفته شد. ملاحظات‌ اخلاقی‌: 1- پژوهشگر از طرف معاونت محترم پژوهشی دانشگاه به محیط پژوهشی معرفی شد. 2- هدف از انجام تحقیق و محرمانه بودن اطلاعات به کلیه نمونه‌ها گوشزد شد. 3- نتایج پژوهش در اختیار مسئولین بهداشتی و درمانی قرار خواهد گرفت.
دانستنیهای پژوهش( چارچوب پنداشتی)دانستنی های پژوهش: این فصل شامل چها چوب پنداشتی پژوهش و مروری بر مطالعات انجام شده می باشد ، چهار چوب پنداشتی پژوهش شامل کیفیت زندگی و نوع زایمان می باشد . تعاریف کلی کیفیت زندگی : کیفیت زندگی مفهوم وسیعی است که همه ابعاد زندگی از جمله سلامت را در بر می گیرد. این اصطلاح که در زمینه های گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هم استفاده می شود. اغلب در مطالعات پزشکی کاربرد دارد و از نظر بیشتر متخصصان شامل ابعاد مختلف فیزیکی، فیزیولوژیکی ، اجتماعی، جسمی و معنوی می باشدو از نظر بیشتر متخصصان شامل ابعاد مختلف فیزیکی، فیزیولوژیکی ، اجتماعی، جسمی و معنوی می باشد. (1) زندگی دارای الگوهای متغیری است که بر اساس تداخلات و تعاملات انسان با جهان شکل می گیرد. کیفیت زندگی ، زندگی تجربه شده نیست؛ بلکه تجسم زندگی تجربه شده توسط فرد در طول زمان است . کیفیت زندگی صرفاً احساس و تجربه کردن نیست؛ بلکه دیدگاه و قضاوت فرد در رابطه با یک موقعیت ، مجموعه ای از حوادث و یا زندگی جاری فرد در کنار کل اجتماع در طوی یک دوره زمانی است. کیفیت زندگی یک فرایند منطقی و مفهوم استوار بر پایه فرهنگ و خلاصه ای از ارزشها، عقاید، سمبلها و تجارب شکل گرفته آن فرهنگ است و راهی برای شناخت و فهم شرایط و تجارب انسان در زندگی فراهم می کند؛ لذا کیفیت زندگی نیروی قدرتمندی در راستای راهنمایی، حفظ و پیشبرد سلامت و تندرستی در جوامع و فرهنگ های مختلف می باشد.(8) سلامت و شادابی افراد جامعه بزرگترین پشتوانه یک کشور برای پیشرفتهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی است و هرگونه سرمایه گذاری مادی یا آموزشی در این زمینه را باید نوعی سرمایه گذاری بنیادی تلقی کرد؛ بویژه اینکه زندگی با کیفیت مطلوب ریشه در اعتقادات و آموزشهای دینی ما مسلمانان دارد. (2) تلاش در جهت بررسی کیفیت زندگی از سال 1960 در آمریکا شروع شد که شامل بررسی عوامل مختلف اجتماعی و محیطی از قبیل آموزش و پرورش ، پیشرفت اقتصادی ، تندرستی و رفاه و ... بود. پس از بررسی دیگری که توسط Gurin و همکاران صورت گرفت، عوامل دیگری از قبیل اختلالات روانی، نشانه های بیماری های جسمی ، رضایت شغلی، خوشحالی و عدم خوشحالی و ... در بررسی کیفیت زندگی گنجانده شد. طبق گزارشهایی که سالهای بعد در این زمینه ارائه شد، کیفیت زندگی در بر گیرنده شاخص های اجتماعی بود که خود به دو دسته شاخصهای عینی از قبیل تولیدات اقتصادی ، میزان جرائم، درآمدهای خانوادگی ، شاخصهای سلامتی، میزان تصادفات و نیز شاخصهای غیر عینی یا انتزاعی مانند میزان رضایت از مسکن ، مراقبتهای بهداشتی دریافتی و فرصتهای تفریحی تقسیم شده است. امروزه انجمنهای تحقیقاتی سازمان جهانی بهداشت ودیگران از مفهوم به عنوان شاخصی برای ارزیابی موفقیت برنامه های بهداشتی رفاهی و نیز به عنوان شاخصی برای اندازه گیری وضعیت سلامت ، سودمندی درمان و توصیف نتایج کلی تشخیص و درمان استفاده می کنند. (8) از دهه 1970 توجه به مفهوم کیفیت زندگی بیش از پیش گردیده است. از دلایل افزایش توجه به مفهوم کیفیت زندگی در عصر جدید ، تاکید بیشتر بر کیفیت زندگی در برابر کمیت زندگی ، افزایش سرسام آور هزینه های مراقبت های سلامتی و شناسایی تفاوت در برآیند مراقبت های سلامت بیان شده است (20). تعدادی از پژوهشگران کیفیت زندگی را به عنوان رضایت از حیطه های مختلف زندگی ، درک از زندگی و نوعی انرژی درونی که به فرد توان سازگاری با مشکلات را می دهد تعریف کرده اند( 21). گروه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی نیز کیفیت زندگی را درک فرد از وضعیت زندگی خود در قالب نظام های ارزشی و فرهنگی که با آرمان ها ، انتظارات ، استاندارد ها و علایق فرد در ارتباط است ، تعریف کرده است . بر اساس این تعریف جامع ، کیفیت زندگی ارتباط تنگاتنگی با وضعیت جسمی ، روانی، اعتقادات شخصی ، میزان خود اتکایی ، ارتباطات اجتماعی و محیط زیست دارد (22) .در مقابل برخی محققان صرفاً جنبه های مرتبط با سلامت را در کیفیت زندگی مد نظر قرار داده اند و آن را مستقیماً به دو مقوله جسمی و روانی معطوف داشته اند و معتقدند که سایر مقوله های اجتماعی و محیطی را نباید در حوزه" زندگی وابسته به سلامتی " وارد کرد ( 20) . شاید بتوان مجموعه ای از رفاه جسمی ، روانی و اجتماعی را که به وسیله شخص یا گروهی از افراد درک می شود مانند شادی، رضایت و افتخار، سلامتی، فرصت های آموزشی، خلاقیت، ... تعریف مناسبی از کیفت زندگی دانست ( 23) . در تعریف دیگری کیفیت زندگی یک احساس خوب بودن است که از رضایت یا عدم رضایت از جنبه های زندگی که برای شخص مهم هستند ناشی می شود. کیفیت زندگی حوزه های سلامتی و کار، اقتصادی – اجتماعی ، روحی - روانی و خانوادگی را شامل می شود ( 24 ) . یک راه دیگر توصیف
AcAbstract

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
چکیده.doc1389/12/15 دانلود
عنوان طرح.doc1389/12/15 دانلود
فصل اول کیفیت.doc1389/12/15 دانلود
فصل چهارم.doc1389/12/15 دانلود
فصل دوم.doc1389/12/15 دانلود
فصل سوم کیفیت.doc1389/12/15 دانلود
فهرست منابع.doc1389/12/15 دانلود