بررسی رابطه نوع زایمان با کیفیت زندگی پس از زایمان

The relationship between type of delivery and postpartume uality of life


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: زهره سادات , فرزانه صابری , محبوبه طائبی , معصومه عابدزاده کلهرودی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 86003
عنوان فارسی طرح بررسی رابطه نوع زایمان با کیفیت زندگی پس از زایمان
عنوان لاتین طرح The relationship between type of delivery and postpartume uality of life
نوع طرح طرح
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی تحلیلی
دانشکده/مرکز دانشکده پرستاری و مامایی
زمان اجرا -روز 520
تاریخ تصویب 1386/01/28
وضعیت طرح خاتمه یافته
کد اخلاق
تاریخ‏ کمیته اخلاق
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
زهره ساداتمجریاولPh.Dsadat_z2003@yahoo.com
فرزانه صابریمجریدومکارشناسی ارشد saberi_F@kaums.ac.ir
محبوبه طائبیمجریسوم mahboubehtaebi@gmail.com
معصومه عابدزاده کلهرودیمجریچهارمدکترای تخصصی- پژوهشی abedzadeh@kaums.ac.ir
فاطمه عباس زادههمکار کارشناسی ارشد fatemehabbaszadeh@gmail.com
مرتضی براتیهمکار mortezabarati@gmail.com

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
چکیده.doc1389/12/15 دانلود
عنوان طرح.doc1389/12/15 دانلود
فصل اول کیفیت.doc1389/12/15 دانلود
فصل چهارم.doc1389/12/15 دانلود
فصل دوم.doc1389/12/15 دانلود
فصل سوم کیفیت.doc1389/12/15 دانلود
فهرست منابع.doc1389/12/15 دانلود