بررسی تجارب زنان از انجام عمل جراحی زیبایی لیپوساکشن

Women,s lived experinces of liposuction cosmetic surgery


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: مریم هوشمند , محسن ادیب حاج باقری

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 90093
عنوان فارسی طرح بررسی تجارب زنان از انجام عمل جراحی زیبایی لیپوساکشن
عنوان لاتین طرح Women,s lived experinces of liposuction cosmetic surgery
نوع طرح طرح
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی کیفی
دانشکده/مرکز دانشکده پرستاری و مامایی
زمان اجرا -روز 550
تاریخ تصویب 1390/12/09
وضعیت طرح خاتمه یافته
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
مریم هوشمندمجریپژوهشگر پایان نامه کارشناسی ارشد
محسن ادیب حاج باقریمجریدومPh.Dadib1344@yahoo.com
نگین مسعودی علویناظر Ph.D

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
بیان مسئله (مقدمه، سابقه علمی و هدف تحقیق)هر ساله تعداد بسیار زیادی جراحی زیبایی انجام می شود که درصد بسیاری از متقاضیان این گونه جراحی ها را زنان تشکیل می دهند. تنها در سال 2011 در آمریکا، 1/12 میلیون جراحی زیبایی روی زنان انجام شده است که در مقایسه با سال های گذشته، نشانگر سهم رو به افزایش زنان در انجام این جراحی ها است. رایج ترین اعمال جراحی زیبایی در سال 2011 در آمریکا عبارت بودند از بزرگ کردن پستان، رینوپلاستی، لیپوساکشن، جراحی پلک، و پوست کشی صورت (1, 2). انجام جراحی های زیبایی منجر به تحمیل هزینه های گزاف بر سیستم بهداشت و درمان برای انجام جراحی و مراقبت های قبل و بعد از عمل از این مددجویان می شود. به طوری که در سال 1388گزارش شده، انجام اعمال جراحی زیبایی در ایران به گردش مالی معادل 73 میلیارد تومان در سال منجر می شود (3). لیپوساکشن جزء اعمال جراحی زیبایی رایج، اما پر هزینه و زمان بر به شمار می رود که می تواند با عوارضی از جمله شوک سپتیک، تب و لرز، تهوع و استفراغ، اسهال، درد شدید موضعی، کاهش سطح هوشیاری، هیپوترمی، نکروز و ایسکمی و آمبولی ریوی همراه شود (4-7). اخیراً تعداد محدودی از تحقیقات به چرایی انجام جراحی های زیبایی پرداخته اند. در یکی از این موارد معدود، محمد پناه اردکان و یوسفی گزارش کرده اند متقاضیان اعمال جراحی زیبایی عمدتاً از احساس حقارت درونی رنج می برند و انجام جراحی برای آنان وسیله ای برای ایجاد یک احساس خود ایده آل و آرمانی است که از طریق آن درد مطلوب نبودن یا دوست نداشتن خود رفع می گردد (8). موسوی زاده و همکاران نیز طی تحقیقی با گزارش این که بیش از نیمی از متقاضیان انجام جراحی زیبایی به دلایل زیبایی شناختی تحت عمل قرار گرفته اند، می نویسند هدف متقاضیان انجام این اعمال جراحی، بهتر شدن وضعیت ظاهر یا عملکرد و اصلی ترین منبع ایجاد انگیزه در آنان دوستان، خویشاوندان، و همکلاسی ها بوده است (9). پرستاران به عنوان خط اول سیستم مراقبت و درمان، بیشترین بار و مسئولیت مراقبت از بیماران را بر عهده دارند، که از جمله مهمترین این مراقبت ها، انجام مراقبت های قبل، حین و پس از جراحی است. اگر چه مراقبت بر مبنای آن چه که در کتب مرجع بیان شده می تواند اثر بخش باشد، اما مسلما انتخاب و انجام مداخلات پرستاری با توجه به تجارب بیمار بسیار مفیدتر از انتخاب مداخلات بر اساس علائم، فرآیند بیماری و نظر پرستار است. لذا شناخت تجارب بیماران می تواند منجر به یادگیری شده و در نتیجه می تواند هدایت گر فعالیت ها و برنامه های مراقبتی پرستاران باشد (10-13). با توجه به آمار بالای متقاضیان انجام عمل جراحی زیبایی لیپوساکشن (2) و احتمال بروز عوارض جدی (4-6) و تحمیل بار کاری و هزینه اضافی بر سیستم بهداشت و درمان و به خصوص سیستم پرستاری، این سوال پیش می آید که چه عواملی باعث روی آوردن افراد به انجام این گونه اعمال جراحی می شود و این افراد چه تجاربی از انجام جراحی دارند؟ پاسخ به چنین سوالات چالش برانگیزی از عهده تحقیقات کمی برنمی آید و نیازمند مطالعات کیفی بر روی تجارب زندگی کسانی است که با این پدیده مواجهه داشته اند. لذا با توجه به کمبود پژوهش در این زمینه و این که پژوهش های معدود انجام شده در زمینه جراحی های زیبایی عمدتا به روش کمّی انجام شده و نمی تواند تجربیات واقعی افراد را بررسی کند، پژوهشگر بر آن شد تا پژوهشی را با هدف بررسی تجارب زنان از انجام عمل جراحی زیبایی لیپوساکشن با رویکرد کیفی انجام دهد. از آن جا که تجارب زیسته آدمیان در چهارچوب تعاملات اجتماعی آن ها با پدیده روی می دهد و کنکاش در این عرصه عمدتا در حیطه مطالعات پدیدارشناسانه قرار می گیرد، محقق بر آن شد تا این تحقیق را به روش پدیدارشناسی انجام دهد. امید که نتایج این پژوهش بتواند در شناخت تجربیات این مددجویان گامی موثر برداشته و در تولید دانش پرستاری، ارتقاء سطح آگاهی جامعه، پیشگیری از انجام جراحی های غیر ضروری با آموزش، ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری قابل ارائه به این مددجویان، و در نتیجه کاهش عوارض ناشی از این عمل جراحی و کاهش تحمیل هزینه و بار کاری بر سیستم بهداشت و درمان موثر واقع شود.
تعریف واژه‌های کلیدیکلیدواژه ها: تجربه زیسته زنان، لیپوساکشن، جراحی زیبایی، تحقیق کیفی، پرستاری
روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری
ملاحظات اخلاقی مجوزهای لازم برای انجام این تحقیق از دانشگاه اخذ شد. قبل از انجام مصاحبه، اهداف و روش تحقیق، و روند کار برای شرکت کنندگان کاملاً توضیح داده شده و از آن ها جهت شرکت در تحقیق رضایت نامه کتبی آگاهانه گرفته شد. در رضایت نامه کتبی به شرکت کنندگان در تحقیق اطمینان داده شد نام و مشخصات فردی آنان در نزد محقق محفوظ مانده و در صورت لزوم تنها با ذکر کد به کار گرفته خواهد شد. همچنین آنان هر زمان که بخواهند می توانند از ادامه شرکت در تحقیق انصراف دهند، در این صورت محقق خود را موظف دانسته تمامی فایل های صوتی یا متنی مربوط به ایشان را عودت نموده و از اطلاعات آن ها به هیچ وجه استفاده ننماید. همچنین به شرکت کنندگان اطمینان داده شد که پس از انتشار نتایج تحقیق، خلاصه ای از نتایج در اختیار آنان قرار داده خواهد شد.
مشکلات اجرایی در انجام طرح و روش حل مشکلات
مشکلات اجرایی و محدودیت های پژوهشیک مشکل عمده موجود در روند انجام این پژوهش، دسترسی به واحدهای مورد پژوهش بود. بدین منظور برای تکمیل نمونه گیری، تعدادی از مشارکت کنندگان که دارای معیارهای ورود بودند از بیمارستان الزهرای اصفهان نمونه گیری شدند.•محدودیت های تحقیق در این تحقیق، تجارب شرکت کنندگان در پنج درون مایه اصلی و سیزده مضمون فرعی قرار گرفتند. با وجود این به دلیل ماهیت مطالعات کیفی ممکن است تکرار مطالعه توسط محققین دیگر به مضامین دیگری بیانجامد. • در این مطالعه سعی شد تا افرادی دارای شرایطی با حداکثر تنوع در تحقیق مشارکت داده شوند. با این وجود ممکن است افراد دیگر که در این تحقیق شرکت نکرده اند، تجاربی غیر از آن چه که در این تحقیق آورده شد داشته باشند. لذا ممکن است در تکرار این پژوهش و دسترسی به نمونه هایی با شرایط دیگر، داده های دیگر و در نتیجه آن نتایجی علاوه بر نتایجی که ما در این جا به دست آوردیم حاصل شود. • یکی دیگر از محدودیت های این تحقیق آن است که در این تحقیق صرفا به جراحی های زیبایی لیپوساکشن و ابدومینوپلاستی توجه شده، در حالی که علاوه بر آن ها، جراحی های زیبایی دیگری از جمله رینوپلاستی، رواج دارند. لذا تجارب افرادی که جراحی های زیبایی دیگری انجام داده اند بر ما ناشناخته است. Bost JE, Tinker LF, Vitolins M, Adams-Campbell L, et al. Excess Weight and Physical Health-Related Quality of Life in Postmenopausal Women of Diverse Racial/Ethnic Backgrounds. J Womens Health (Larchmt)2010;19(8):1449-58. 26. Sarwer DB, Fabricatore AN. Psychiatric Considerations of the Massive Weight Loss Patient. Clin Plast Surg2008;35(1):1-10. 27. Vogelzangs N, Kritchevsky SB, Beekman ATF, Brenes GA, Newman AB, Satterfield S, et al. Obesity and Onset of Significant Depressive symptoms: Results from a community-based cohort of older men and women. J Clin Psychiatry2010;71(4):391-9. 28. Uebel CO. Lipoabdominoplasty: Revisiting the Superior Pull-Down Abdominal Flap and New Approaches. Aesth Plast Surg2009;33:366-76. 29. Pantenburg B, Sikorski C, Luppa M, Schomerus G, Konig HH, Werner P, et al. Medical Students Attitudes towards Overweight and Obesity. PLoS ONE2012;7(11):e48113. 30. Harnett P, Koak Y, Baker D. Splenic trauma during abdominal wall liposuction: a case report. J R Soc Med2008;101:201-3. 31. Terranova C, Sartore D, Snenghi R. Death after liposuction: case report and review of the literature. Med Sci Law2010;50:161-3. 32. Grover R. Improving the safety of aesthetic surgery: Recommendations following a 14-year review of cases referred to the Medical Defence Union from across the United Kingdom (1990–2004) Clin Risk November2009;15:241-3. 33. Menderes A, Baytekin C, Haciyanli M, Yilmaz M. Dermalipectomy for Body Contouring after Bariatric Surgery in Aegean Region of Turkey. Obesity Surgery2003;13:637-41. 34. Didie ER, Sarwer DB. Factors That Influence the Decision to Undergo Cosmetic Breast Augmentation Surgery. Journal of Women's Health2003;12(3):241-53. 35. Kinnunen T. ‘A second youth’: pursuing happiness and respectability through cosmetic surgery in Finland. Sociology of Health & Illness2010;32(2):258-71. در زنان تحت عمل جراحی پستان را تشکیل می دهند (16). • گروون و همکاران (2010) پژوهشی کیفی با عنوان "کیفیت زندگی من در مقایسه با وضعیت قبلی بد تر شده است؛ زندگی با مشکلات مزمن بعد از عمل جراحی کاهش وزن" بر روی تجارب 22 زن با سن بین 20 الی 55 سال که تحت عمل جراحی زیبایی به منظور کاهش وزن قرار گرفته بودند و بعد از انجام عمل جراحی شرایط زندگی شان بدتر شده بود، در نروژ به انجام رساندند. این زنان قبل از انجام عمل جراحی BMI بین 43 تا 54 داشته، اغلب آن ها مشکل خاصی نداشتند، شاغل بودند و در فعالیت های اجتماعی شرکت داشتند، از فرزندان خود مراقبت می کردند و ... ؛ اما بعضی از آن ها به بیماری هایی از قبیل دیابت و هایپرتانسیون مبتلا بوده و همچنین در انجام فعالیت جسمی مشکل داشتند. برخی از آن ها نیز از مشکل پر اشتهایی رنج می بردند. گروون با این زنان مصاحبه فردی عمیق انجام داده و به عنوان اولین سوال از آنان خواست تا داستان شخصی زندگی خود از زمان تصمیم به انجام عمل جراحی تا شرایط کنونی زندگی خود را تعریف نمایند، وی همچنین در روند مصاحبه از سوالات آشکار ساز از جمله "آیا می توانید در باره آن بیشتر بگوئید؟" استفاده نمود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش پیشنهاد شده توسط کوال و برینکمن به نام روش بریکولاژ که بسیار به روش ون مانن نزدیک است، استفاده شد. تجزیه و تحلیل همزمان با انجام مصاحبه ها انجام شد، بدین صورت که مصاحبه ها ضبط و روی کاغذ پیاده شده، سپس هر کدام چندین بار به دقت توسط محقق بازبینی شده و کدهای اطلاعاتی از آن استخراج گردید. محققین دریافتند که این بیماران معتقدند قبل از عمل جراحی، سالم بوده و زندگی آن ها حالتی "نزدیک به حالت طبیعی" داشته است؛ اما پس از عمل جراحی دچار درد مزمن، کاهش سطح انرژی، احساس خجالت و شکست از داشتن این مشکلات، محدود شدن زندگی اجتماعی، کاهش فعالیت فیزیکی، مشکل در نگهداری از بچه ها و اختلال در عملکرد شغلی شده اند و به نظر می رسد که این زنان به طور پنهانی به خاطر این مشکلات رنج می کشند (17). • کوهلر و همکاران (2007) در تحقیقی گذشته نگر با هدف بررسی نتایج بالینی و پیگیری طولانی مدت پس از پروسیجرهای لیپوساکشن به بررسی پروسیجرهای لیپوساکشن که در سال 1999 تا 2005 در بیمارستان دانشگاه زوریخ انجام شده بود، پرداختند. این تحقیق بر روی یک نمونه 116 نفری انجام شد که این 116 نفر در دو دسته قرار گرفتند، دسته اول کسانی که به دلایل زیبایی شناختی تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند و دسته دوم که به دلایلی غیر از دلایل زیبایی شناختی تحت عمل قرار گرفته بودند. افراد دو گروه در دو مقطع زمانی، 2 هفته و 2 سال پس از عمل مورد بررسی قرار گرفتند. بلافاصله پس از عمل، 6 % از کل افراد عوارض پس از عمل جراحی شامل سرومای نیازمند تخلیه جراحی، خونریزی، و عفونت زخم را گزارش کردند. در مقطع زمانی 2 هفته پس از عمل، 48% افراد گروه اول عوارضی همچون درد ناحیه عمل، ادم منتشر، هماتوم، بدشکلی، و 45% افراد گروه دوم عوارضی همچون تورم بدون درد ناحیه عمل، و هماتوم را گزارش کردند. در مقطع زمانی 2 سال پس از عمل، 27% افراد گروه اول و 8% از افراد گروه دوم، تحت پروسیجرهای زیبایی دیگری قرار گرفته بودند. همچنین گروه اول به طور متوسط 14 روز پس از عمل به شغل خود بازگشتند در حالی که این عدد برای گروه دوم به طور متوسط 4 روز بود. همچنین 48% گروه اول و 45% گروه دوم از درد مداوم در ناحیه عمل شکایت داشتند. همچنین رضایت بیماران در گروه اول کاهش و در گروه دوم افزایش یافته بود که بدین معناست گروهی که به دلایل زیباشناختی تحت عمل قرار گرفته بودند رضایت کمتری نسبت به گروه دیگر که به دلایلی غیر از دلایل زیباشناختی تحت عمل قرار گرفته بودند، داشتند. از نظر اعتماد به نفس نیز تغییر چندانی در گروه اول مشهود نبود، اما گروه دوم افزایش معنی داری در اعتماد به نفس خود را تجربه کردند (18). گردآوری اطلاعات ( یک نمونه از فرم ضمیمه گردد): فرم راهنمای مصاحبه به پیوست آمده است. جدول متغیرها : در مطالعات کیفی متغیرها از قبل قابل پیش بینی نیستند و در فرایند تحقیق مشخص می شوند. متغیرها و مفاهیم استخراج شده از این تحقیق در بخش نتایج گزارش شده اند. دوم افزایش یافته بود که بدین معناست گروهی که به دلایل زیباشناختی تحت عمل قرار گرفته بودند رضایت کمتری نسبت به گروه دیگر که به دلایلی غیر از دلایل زیباشناختی تحت عمل قرار گرفته بودند، داشتند. از نظر اعتماد به نفس نیز تغییر چندانی در گروه اول مشهود نبود، اما گروه دوم افزایش معنی داری در اعتماد به نفس خود را تجربه کردند (18).
سوالات پژوهش1- ساختار تجارب زنان از انجام جراحی زیبایی لیپوساکشن چگونه است؟ 2- ماهیت تجارب زنان از انجام جراحی زیبایی لیپوساکشن چگونه است؟ 3- معنای تجربه زنان از انجام جراحی زیبایی لیپوساکشن چیست؟
AbstractIntroduction: Every year, a lot of cosmetic surgeries are done on the clients whose majority are females. Liposuction is one of the most common cosmetic surgeries which is accounted in difficult, time consuming, expensive and dangerous surgeries despite the high prevalence. As regards to the increasing number of liposuction clients and the probability of developing severe complications and forcing high work load and expences on health care system and specially the nursing system, this question came to mind that what causes people to tend this surgery and what experiences these people have from undergoing such this surgery. Therefore, this study was conducted to explore the women's experiences from undergoing a liposuction surgery. Material and Method: Present study is a qualitative study which was conducted based on a phenomenology approach. Indivisual semistructured interviews were used for data collecting and taking interviews was continued till the data saturation was achieved. In the present study, Participants have been selected purposefully among female clients had undergone liposuction with or without abdominoplasty, and passed at least three months from their surgey. Six activities van Manen method was used for data analysis. Results: Thirteen 25-55 years old women had undergone liposuction in the past 1 to 5 years, participated in the study. Five main themes including “desire for beauty”, “risk accepting”, “sweet pain” freedom from torture” and “continuous care and worry” were extracted from data. Finding of the study showed that most of the participants faced a number of problems in different aspects of their indivisual and social lives before the surgery, because of having a problem in their appearance which was opposite with the beauty. They tried different ways to go out of the ugliness and gain the beauty and physical fitness. In order to find a fast and easy way, they tend to the cosmetic surgery. They faced the surgery’s dangers and complications, in the way to make the final decision. Accepting these dangers and making the final decision for doing the cosmetic surgery, these women underwent the surgery and after that faced the problems and complications both in the hospitalization and recovery periods. Finishing the recovery period and relieving surgery complications, they met their beauty goals in different levels and experience a pleased feeling of satisfaction to some extent; but they faced worries and annoying mental involvement in how to maintain the surgery results. Conclusion: Based on the experiences of the present study’s participants, making the decision to undergo liposuction accompanies with accepting risks and continuous worries and mental involvements. The participants of the present study advice the people who think of a liposuction or an abdominoplasty surgery to be careful while making the decision. Also, understanding these clients’ experiences can be used as a guide to provide a better care by health care team’s personnel.
منابع و ماخذ 1. American society of plastic surgeons. Report of the 2010 plastic surgery statistics. Available from: http://www.plasticsurgery.org/documents/news-resources/statistics/2010-statisticss/top-level/2010-us-cosmetic-reconstructive-plastic-surgery-minimally-invasive-statistics2.pdf. 2. American society of plastic surgeons. 2011 plastic surgery statistics Report. 2011 [June 11, 2012]; Available from: http://www.plasticsurgery.org/Documents/news-resources/statistics/2011-statistics/2011_Stats_Full_Report.pdf. 3. Iranian students’ news agency. 50 billion a year; expenditure of Iranian men rhynoplasty. 2012 [June 11, 2012]; Available from: http://isna.ir/fa/news/91030805246. 4. Hafezi F, Naghibzadeh B, Nouhi AH, Salimi A, Naghibzadeh G, Mousavi SJ. Epidural anesthesia as a thrombo-embolic prophylaxis modality in plastic surgery. Aesthet Surg J2011;31(7):821-4. 5. Hafezi F, Nouhi AH. Safe abdominoplasty with extensive liposuctioning. Ann Plast Surg2006;57(2):149-53. 6. Bell MSG, Doherty GP, Gutauskas A. Liposuction sepsis - be alert. Can J Plast Surg2009;17(4):29-32. 7. Iranian society of plastic surgeons. Liposuction. Available from: http://www.plasticsurgeons.ir/For%20patients/page31.aspx?lang=Fa. 8. Mohammadpanah Ardakan A, Yousefi R. [Assessment of beliefs about appearance and inferiority feeling in cosmetic surgery candidates (persian)]. Dermatology and Cosmetic2011;2(2):85-97. 9. Mousavizadeh SM, Niazi Shahraki F, Kalantar Hormozi A. Assessing Tendencies and Motivations of Female Volunteers For Cosmetic Surgery. Pajoohandeh J2010;14(6):318-23. 10. Madjar I, Walton JA. Nursing and the Experience of Illness: Phenomenology In Practice. London: Routledge; 1999. 11. Potter PA, Perry AG, Stockert P, Hall A. Fundamentals of Nursing. 8th ed: Elsevier Health Sciences; 2012. 12. Benner PE, Hooper-Kyriakidis PL, Stannard D. Clinical Wisdom and Interventions in Acute and Critical Care: A Thinking-In-Action Approach: Springer. 13. Mazhariazad F, Abedi HA, Naji SA. Psychological and emotional outcomes in patients with systemic lupus erythematosous. Journal of qualitative Research in Health Sciences. [Research]. 2010;10(1):14-23. 14. Powers BA, Knapp TR. Dictionary of Nursing Theory and Research. 3rd ed. Newyork: Springer Publishing Company; 2006. 15. Farhat T, Iannotti RJ, Simons-Morton B. Overweight, Obesity, Youth, and Health-Risk Behaviors. Am J Prev Med2010;38(3):258-67. 16. Klassen A, Pusic A, Scott A, Klok J, Cano S. Satisfaction and quality of life in women who undergo breast surgery: A qualitative study. BMC Women's Health2009;9(1):11. 17. Groven KS, Raheim M, Engelsrud G. "My quality of life is worse compared to my earlier life": Living with chronic problems after weight loss surgery. Int J Qualitative Stud Health Well-being2010;5(4). 18. Koehler C, Farshad M, Sen M, Scholz T, Kuenzi W, Wedler V. Clinical outcome and long-term follow-up after liposuction procedures. Eur J Plast Surg. [original paper]. 2007;29:209-15. 19. Van Manen M. Researching Lived Experience: Human Science for an Action Sensitive Pedagogy. Albany (NY): State University of New York Press; 1990. 20. Mohammadi N. A hermeneutic phenomenological inquiry into the lived experience of muslim patients in Australian hospitals [Thesis]. Australia: University of Adelaide of South Australia; 2007. 21. Motahari M. Phylosophy of ethics. 11th ed. Tehran: Sadra; 1994. 22. Beath A. Consciousness In Action: The Power Of Beauty, Love And Courage In A Violent Time. New York: Lantern Books; 2005. 23. Darisi TMA, Thorne SMA, Iacobelli CBA. Influences on Decision-Making for Undergoing Plastic Surgery: A Mental Models and Quantitative Assessment. Plastic & Reconstructive Surgery2005;116(3):907-16. 24. Andersen JR, Aasprang A, Bergsholm P, Sletteskog N, Vage V, Natvig GK. Anxiety and depression in association with morbid obesity: changes with improved physical health after duodenal switch. Health and Quality of Life Outcomes2010;8(52). 25. Lynch CP, McTigue KM,
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
روش اجرای طرح ( به طور کامل ذکر شود)تایید شد.
معیارهای ورود و خروج مطالعه
WorkPlace
اهداف و فرضیاتالف) هدف کلی: تبیین تجارب زنان از انجام عمل جراحی زیبایی لیپوساکشن ب) اهداف اختصاصی: 1- توصیف ساختار تجارب واحد های مورد پژوهش از انجام عمل جراحی زیبایی لیپوساکشن 2- توصیف ماهیت تجارب واحد های مورد پژوهش از انجام عمل جراحی زیبایی لیپوساکشن 3- توصیف معنی تجارب واحد های مورد پژوهش از انجام عمل جراحی زیبایی لیپوساکشن
فهرست مطالب عنوان طرح به فارسی: 1 عنوان طرح به انگلیسی: چکیده فارسی: Abstract: بیان مسئله (مقدمه، سابقه علمی و هدف تحقیق): تعریف واژه‌های کلیدی: پژوهش های انجام شده در داخل کشور پژوهش های انجام شده در خارج کشور اطلاعات مربوط به روش اجرای طرح الف) جمعیت مورد مطالعه و خصوصیات آنها: ب) روش نمونه گیری ج) حجم نمونه: (روش محاسبه ذکر گردد) د) روش اجرای طرح ( به طور کامل ذکر شود): ه) معیارهای ورود و خروج مطالعه: معیارهای ورود به مطالعه معیارهای خروج از مطالعه و) گردآوری اطلاعات: ز) ابزار گردآوری اطلاعات ( یک نمونه از فرم ضمیمه گردد): جدول متغیرها : روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری: ملاحظات اخلاقی مشکلات اجرایی در انجام طرح و روش حل مشکلات: یافته ها بحث نتیجه گیری محدودیت های تحقیق پیشنهادات پیشنهاد برای کاربرد یافته ها پیشنهاد برای پژوهش های بعدی پیوستها: راهنمای مصاحبه فرم رضایت نامه
تعریف واژگان • تجربه زندگی (تجربه زیسته) تعریف نظری: تجربه زندگی در پدیدار شناسی عبارت است از دنیای طبیعی که افراد در آن زندگی می کنند. در واقع هدف پدیدار شناسی این است که به این دنیای آشنا رجوع کرده و از طریق آگاهی متفکرانه بررسی کند که تجارب انسانی از نظر خود افرادی که آن ها را تجربه کرده اند شبیه چیست (14). تعریف عملی: در این تحقیق، تعریف عملی تجربه زندگی مشابه تعریف نظری ذکر شده می باشد. به این منظور از مشارکت کنندگان خواسته شد تا با مراجعه به تجارب زیسته خود نمونه های واقعی از تجارب خود را از جراحی لیپوساکشن (به تنهایی یا همراه با ابدومینوپلاستی) برای محقق بیان کنند. • لیپوساکشن تعریف نظری: روشی برای از بین بردن چربی های اضافه زیر جلدی که در این روش، جراح یک کانولا را از طریق یک انسزیون کوچک وارد بافت چربی کرده و آن را ساکشن می کند (15). تعریف عملی: منظور از مددجویان تحت لیپوساکشن در این تحقیق، کسانی هستند که حداقل سه ماه پیش از شرکت در تحقیق، عمل جراحی لیپوساکشن با یا بدون ابدومینوپلاستی را انجام داده باشند.
چکیدهسابقه و هدف: هر ساله تعداد بسیار زیادی جراحی زیبایی بر روی متقاضیان، که اکثریت آن ها را زنان تشکیل می دهند، صورت می گیرد. یکی از رایج ترین جراحی های زیبایی، لیپوساکشن است که با وجود رواج فراوان جزء جراحی های سخت، زمان بر، پر هزینه و خطرناک به شمار می رود. با توجه به آمار روز افزون متقاضیان لیپوساکشن و احتمال بروز عوارض جدی و تحمیل بار کاری و هزینه زیاد بر نظام سلامت و به خصوص بر سیستم پرستاری، این سوال مطرح بود که چه عواملی باعث روی آوردن افراد به این جراحی می شود و آنان چه تجاربی از انجام چنین جراحی دارند. به همین دلیل این تحقیق با هدف بررسی تجارب زنان از انجام جراحی زیبایی لیپوساکشن انجام شد. مواد و روشها: این تحقیق از نوع کیفی است و به روش پدیدار شناسی انجام شده است. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه های انفرادی نیمه ساختار یافته استفاده شد و نمونه گیری تا زمان رسیدن داده ها به حد اشباع ادامه یافت. شرکت کنندگان در تحقیق حاضر به صورت هدفمند از بین زنانی که تحت جراحی لیپوساکشن با یا بدون ابدومینوپلاستی قرار گرفته، و حداقل سه ماه از زمان جراحی آن ها گذشته بود، انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش شش مرحله ای ون مانن استفاده شد. یافته ها: سیزده شرکت کننده با دامنه سنی 55-25 سال که بین 5-1 سال از جراحی آن ها می گذشت در تحقیق مشارکت کردند. پنج درون مایه "میل به زیبایی"، "پذیرش خطر"، "درد شیرین"، "رهایی از عذاب"، و "نگرانی و مراقبت مداوم"، از داده ها استخراج شد. یافته های پژوهش نشان داد بیشتر شرکت کنندگان قبل از انجام جراحی به دلیل داشتن مشکل ظاهری متضاد با زیبایی، در ابعاد مختلفی از زندگی فردی و اجتماعی خود دچار مشکلات متعددی شده بودند. آن ها برای گذر از نازیبایی و کسب زیبایی و تناسب اندام، پس از تجربه روش های مختلف، در جستجوی یک روش سریع و راحت به جراحی زیبایی رو آورده و در راه قطعی کردن چنین تصمیمی با مسائل مربوط به خطرات و عوارض جراحی مواجه شدند، با پذیرش این خطرات و تصمیم گیری نهایی برای انجام جراحی زیبایی، این زنان تحت جراحی قرار گرفته و پس از آن هم در زمان بستری و هم در دوره نقاهت، با مشکلات و عوارضی مواجه شدند. پس از اتمام دوره نقاهت و رفع عوارض جراحی، به هدف خود در زیبایی به درجات مختلف دست یافتند و کم و بیش در خود احساس خوشایندی از رضایت را تجربه کردند، اما در این زمان با نگرانی و اشتغال ذهنی آزار دهنده به چگونگی حفظ نتیجه جراحی مواجه شدند. نتیجه گیری: بر اساس تجارب شرکت کنندگان در این پژوهش، تصمیم گیری برای انجام لیپوساکشن با پذیرش خطرات و نگرانی و مشغولیت ذهنی مداوم پس از عمل همراه است. شرکت کنندگان در این تحقیق کسانی را که به انجام جراحی زیبایی لیپوساکشن یا ابدومینوپلاستی می اندیشند به احتیاط در تصمیم گیری توصیه می کنند. همچنین تجارب این افراد می تواند به عنوان راهنمایی برای ارائه مراقبت های بهتر از سوی پرسنل تیم بهداشت و درمان به کار گرفته شود.
پیشینه پژوهشپژوهش های انجام شده در داخل کشور • محمد پناه اردکان و یوسفی (1390) تحقیقی به روش مورد شاهدی با عنوان "بررسی باورها در مورد ظاهر و احساس کهتری در افراد داوطلب جراحی زیبایی" در تبریز به انجام رساندند. در این تحقیق هر کدام از گروه های آزمون و کنترل شامل 50 نفر بودند. گروه آزمون از بین افراد داوطلبی که برای انجام جراحی زیبایی به کلینیک های زیبایی در شهرستان تبریز مراجعه کرده بودند انتخاب شدند و گروه کنترل از بین افرادی انتخاب شدند که داوطلب انجام جراحی زیبایی نبودند. داده ها با استفاده از دو پرسشنامه شامل مقیاس کهتری، و مقیاس باورها در مورد ظاهر گرد آوری شدند. مقیاس کهتری شامل 34 گویه است که 15 گویه ی آن با رویدادهای منفی نظیر ضعف، خستگی، اشتباه، و انتقاد و 15 گویه دیگر با رویدادهای مثبت نظیر ارزشمندی، موفقیت، و تحسین مرتبطند و 4 گویه دیگر منعکس کننده اصول موضوعه ی بی قید و شرط هستند. مقیاس باورها در مورد ظاهر شامل 20 گویه شامل نگرش های منفی در مورد ظاهر بدنی است و میزان موافقت افکار در مورد ظاهر بدنی شامل روابط میان فردی، پیشرفت، تصور از خود و احساسات را می سنجد. پژوهشگران این تحقیق چنین گزارش کردند که شرکت کنندگان در این پژوهش سن بین 15 تا 60 سال داشتند، اغلب شرکت کنندگان در پژوهش که داوطلب جراحی زیبایی بودند، اغلب زن، مجرد و دارای تحصیلات دانشگاهی بودند؛ همچنین این گروه نسبت به افراد غیر داوطلب انجام جراحی زیبایی نمرات بالاتری در مقیاس کهتری کسب کردند. پژوهشگر چنین گزارش کرده است که از نظر شرکت کنندگان در پژوهش، جراحی زیبایی وسیله ای برای ایجاد یک احساس خود ایده آل و آرمانی است که از طریق آن درد مطلوب نبودن یا دوست نداشتن خود رفع می گردد. همچنین انگیزه ی جستجوی جراحی زیبایی ترکیبی از عوامل شناختی، شخصیتی و میان فردی است (8). نتایج این پژوهش نشان می دهند که افرادی که تحت جراحی زیبایی قرار می گیرند، معمولاً ظاهر بیرونی خود را منفی تر از سایرین ارزیابی نموده و خود را غیر جذاب تصور می کنند و به دنبال راهی برای رفع این مشکل به جراحی زیبایی رو می آورند. • موسوی زاده و همکاران(1388)، طی تحقیقی به روش توصیفی مقطعی، با هدف بررسی انگیزه های بیماران زن از جراحی های زیبایی در مرکز آموزشی درمانی پانزده خرداد تهران، روی نمونه ای 202 نفره از بیماران زن که بیشتر بین سنین 20 تا 25 سال قرار داشته و به روش سرشماری نمونه گیری شده بودند و در نهایت 75 نفر از آنان حاضر به همکاری شدند؛ مصاحبه، مشاهده و معاینه انجام داده و مشخصات بیمار، انگیزه فرد از انجام عمل جراحی زیبایی، مدت زمانی که از تصمیم قطعی او برای جراحی می گذشت، منابع اصلی ایجاد انگیزه برای این تصمیم گیری و نظر بیمار را در مورد عضو هدف، ثبت کردند. 48% از بیماران مجرد و 52% متاهل بودند، 3/9% به علل پزشکی، 60% به دلایل زیباشناختی و 7/31% به هر دو علت تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند. اصلی ترین منبع ایجاد انگیزه و علاقه به انجام عمل جراحی در این بیماران، دوستان، خویشاوندان و همکلاسی ها بودند. همچنین موسوی زاده گزارش می کند که جمعیت متقاضی جراحی زیبایی در جامعه ما بسیار جوان تر از جوامع غربی است، چرا که 41% بیماران زیر 25 سال و 65% آنان زیر 35 سال سن داشتند (9). نتایج این پژوهش نشان می دهند که قسمت عمده ای از افرادی که تحت جراحی زیبایی قرار می گیرند، به دنبال زیبایی و احتمالا در پی آن به دنبال ارتقاء مقبولیت اجتماعی خود هستند. پژوهش های انجام شده در خارج کشور • کلاسن و همکاران (2009)، در تحقیقی کیفی از 120 نفر از زنان تحت اعمال جراحی کوچک کردن پستان، بزرگ کردن پستان یا ترمیم پستان در آمریکا، خواستند که در یک مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته شرکت کرده و داستان خود را در مورد چگونگی تاثیر شرایط جسمی و جراحی متعاقب آن بر روی زندگی خود برای مصاحبه کننده تعریف کنند، که از این تعداد 62 نفر (7/51% ) حاضر به شرکت در تحقیق شدند و در نهایت با 48 نفر از آنان مصاحبه شد. مصاحبه شامل سوالاتی بود که فرآیند قبل و بعد از عمل، ادراکات قبل و بعد از عمل، علائم بعد از عمل، توانایی عملکردی و ایفای نقش، پیامدهای بی هوشی، سلامت روانی و مفهوم خود، روابط با دوستان و خانواده، روابط جنسی، مراقبت های جراحی، و انتظارات شرکت کنندگان را مورد کنکاش قرار می داد. در نهایت محققین دریافتند انجام اعمال جراحی بر روی پستان در شش حیطه اصلی شامل رضایت از شکل ظاهری پستان ها، رضایت از نتیجه کلی، سلامت روانی- اجتماعی، سلامت جنسی، سلامت جسمی، و رضایت از فرآیند مراقبت، بر روی این زنان تاثیر داشته است که در این میان رضایت بیمار از شکل ظاهری پستان از سایر حیطه ها مهمتر است. این شش حیطه پایه های چهارچوب پنداشتی رضایت بیمار و کیفیت زندگی
روش پژوهش(جامعه، محیط پژوهشی،حجم نمونه و چگونگی تعیین،...)الف) جمعیت مورد مطالعه و خصوصیات آنها: کلیه زنانی که تحت جراحی زیبایی لیپوساکشن قرار گرفته بودند، با هر محدوده سنی، هر شرایط جسمی، هر میزان زمان گذشته از انجام جراحی، می توانستند عضوی از جامعه مورد پژوهش در این تحقیق باشند، اما برای تمرکز و تسهیل نمونه گیری از بین زنانی که در شهرهای کاشان و اصفهان تحت جراحی لیپوساکشن قرار گرفته بودند و دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند، جهت مشارکت در این تحقیق دعوت کردیم. ب) روش نمونه گیری پس از کسب مجوزهای لازم از دانشگاه، برای شروع نمونه گیری به بیمارستان نقوی شهرستان کاشان مراجعه نموده و لیست اسامی و شماره تلفن افرادی که در این بیمارستان تحت جراحی قرار گرفته بودند، تهیه شد. با این افراد تماس تلفنی برقرار شد و پس از معرفی و ارائه توضیحات کامل درباره تحقیق و نحوه انجام آن، درصورت پذیرش هر یک از افراد، زمان و مکان انجام مصاحبه تعیین شد. در انتهای هر مصاحبه از شرکت کنندگان خواسته شد تا اگر شخصی را می شناسند که تحت جراحی زیبایی شکم اعم از لیپوساکشن یا ابدومینوپلاستی قرار گرفته را معرفی نمایند. در ادامه انجام تحقیق، نمونه گیری با مراجعه مجدد به بیمارستان نقوی به فاصله 9 ماه از مراجعه اولیه انجام شد تا نمونه های جدیدتر مورد شناسایی قرار گرفته و از آن ها جهت شرکت در تحقیق دعوت شود. همچنین به بیمارستان الزهرا اصفهان مراجعه شد و با ارائه مجوز دانشگاه لیست اسامی و شماره تلفن افرادی که در این بیمارستان تحت جراحی قرار گرفته بودند، تهیه شد. از میان افرادی که در این مرکز تحت جراحی زیبایی شکم قرار گرفته بودند، تعداد زیادی واجد شرایط شرکت در مطالعه نبودند یا تمایلی به شرکت در تحقیق نشان ندادند. در کل سعی شد تا در این تحقیق زنان متاهل، دختران مجرد، جوان، مسن، شاغل، خانه دار، که در جریان تحقیق مشخص شد که عمدتا به دلایل زیبایی خود را تحت جراحی لیپوساکشن قرار داده بودند، مشارکت داده شوند. ج) حجم نمونه: (روش محاسبه ذکر گردد) در پژوهش حاضر با توجه به روش پدیدار شناسی که برای انجام پژوهش انتخاب شده بود، نمونه گیری تا زمان اشباع داده ها ادامه یافت. در ابتدای پژوهش، پیش بینی می شد داده های مطالعه حاضر با 25-20 نمونه اشباع گردد. با انجام مصاحبه ها و رسیدن تعداد آن ها به 13، اشباع داده ها حاصل شد، همچنین 4 نفر نیز که در مرحله جمع آوری داده ها مشارکت نداشتند، در مرحله تایید یافته ها در تحقیق مشارکت نمودند. د) روش اجرای طرح ( به طور کامل ذکر شود): این مطالعه به صورت کیفی و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته انجام شد. ه) معیارهای ورود و خروج مطالعه: معیارهای ورود به مطالعه • تحت جراحی زیبایی لیپوساکشن شکم با یا بدون ابدومینوپلاستی قرار گرفته باشند. • حداقل سه ماه از انجام جراحی آن ها گذشته باشد. • دسترسی به آدرس دقیق و شماره تلفن آن ها میسر باشد. • در زمان جمع آوری داده ها کاملاً هوشیار باشند. • تمایل برای شرکت در تحقیق داشته باشند. معیارهای خروج از مطالعه • عدم تمایل به مشارکت در تحقیق یا ادامه آن. • عدم توانایی در صحبت کردن، و یا صحبت کردن به گویشی که برای محقق غیر قابل درک باشد. • عدم توانایی در شنیدن • به وجود آمدن شرایط جسمی و یا روحی که ادامه همکاری در تحقیق ممکن نباشد. • تغییر محل اسکان قبل از تایید یافته ها، به نحوی که دسترسی به ایشان میسر نباشد. و) گردآوری اطلاعات: در این پژوهش برای جمع آوری داده های کیفی از مصاحبه های ژرفکاو فردی در مکان پیشنهادی توسط شرکت کنندگان، استفاده شد. در جلسه مصاحبه، پس از ارائه توضیحات توسط مصاحبه کننده، شرکت کنندگان فرم رضایت نامه آگاهانه را امضا کردند. فرم رضایت نامه به پیوست آمده است. سوالات مصاحبه از نوع باز پاسخ بودند تا امکان بیان تفصیلی تجارب و ادراکات برای شرکت کنندگان فراهم شود. سوالات مصاحبه شامل دو بخش سوالات اساسی و سوالات پیگیری بودند. در سوالات اساسی، سعی شد با پرسیدن سوالات کلیدی و مهم، جنبه هایی از تجارب زندگی شرکت کنندگان در تحقیق که مرتبط با پدیده مورد مطالعه پژوهش حاضر بودند، جستجو و کشف شود. فرمت اولیه راهنمای مصاحبه به پیوست آمده است. مصاحبه با سه نفر از شرکت کنندگان طی دو جلسه و در سایر موارد در یک جلسه انجام شد. مدت هر یک از جلسات مصاحبه از 30 تا 90 دقیقه متفاوت بود. متن مصاحبه ها توسط دستگاه mp3 recorder ضبط شد. همچنین از شرکت کنندگان خواسته شد تا اگر خاطرات مکتوبی از آن دوران دارند، در اختیار محقق قرار دهند. علاوه بر مصاحبه ها و خاطرات مکتوب، مشاهدات پژوهشگر در عرصه نیز بر غنای داده های به دست آمده می افزود و در تهیه و تنظیم متن پدیدار شناختی نهایی کمک بسیاری می نمود. ز) ابزار
روش جمع آوری اطلاعاتدر این پژوهش برای جمع آوری داده های کیفی از مصاحبه های ژرفکاو فردی در مکان پیشنهادی توسط شرکت کنندگان، استفاده شد. در جلسه مصاحبه، پس از ارائه توضیحات توسط مصاحبه کننده، شرکت کنندگان فرم رضایت نامه آگاهانه را امضا کردند. فرم رضایت نامه به پیوست آمده است. سوالات مصاحبه از نوع باز پاسخ بودند تا امکان بیان تفصیلی تجارب و ادراکات برای شرکت کنندگان فراهم شود. سوالات مصاحبه شامل دو بخش سوالات اساسی و سوالات پیگیری بودند. در سوالات اساسی، سعی شد با پرسیدن سوالات کلیدی و مهم، جنبه هایی از تجارب زندگی شرکت کنندگان در تحقیق که مرتبط با پدیده مورد مطالعه پژوهش حاضر بودند، جستجو و کشف شود. فرمت اولیه راهنمای مصاحبه به پیوست آمده است. مصاحبه با سه نفر از شرکت کنندگان طی دو جلسه و در سایر موارد در یک جلسه انجام شد. مدت هر یک از جلسات مصاحبه از 30 تا 90 دقیقه متفاوت بود. متن مصاحبه ها توسط دستگاه mp3 recorder ضبط شد. همچنین از شرکت کنندگان خواسته شد تا اگر خاطرات مکتوبی از آن دوران دارند، در اختیار محقق قرار دهند. علاوه بر مصاحبه ها و خاطرات مکتوب، مشاهدات پژوهشگر در عرصه نیز بر غنای داده های به دست آمده می افزود و در تهیه و تنظیم متن پدیدار شناختی نهایی کمک بسیاری می نمود.
دانستنیهای پژوهش( چارچوب پنداشتی)• کلاسن و همکاران (2009)، در تحقیقی کیفی از 120 نفر از زنان تحت اعمال جراحی کوچک کردن پستان، بزرگ کردن پستان یا ترمیم پستان در آمریکا، خواستند که در یک مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته شرکت کرده و داستان خود را در مورد چگونگی تاثیر شرایط جسمی و جراحی متعاقب آن بر روی زندگی خود برای مصاحبه کننده تعریف کنند، که از این تعداد 62 نفر (7/51% ) حاضر به شرکت در تحقیق شدند و در نهایت با 48 نفر از آنان مصاحبه شد. مصاحبه شامل سوالاتی بود که فرآیند قبل و بعد از عمل، ادراکات قبل و بعد از عمل، علائم بعد از عمل، توانایی عملکردی و ایفای نقش، پیامدهای بی هوشی، سلامت روانی و مفهوم خود، روابط با دوستان و خانواده، روابط جنسی، مراقبت های جراحی، و انتظارات شرکت کنندگان را مورد کنکاش قرار می داد. در نهایت محققین دریافتند انجام اعمال جراحی بر روی پستان در شش حیطه اصلی شامل رضایت از شکل ظاهری پستان ها، رضایت از نتیجه کلی، سلامت روانی- اجتماعی، سلامت جنسی، سلامت جسمی، و رضایت از فرآیند مراقبت، بر روی این زنان تاثیر داشته است که در این میان رضایت بیمار از شکل ظاهری پستان از سایر حیطه ها مهمتر است. این شش حیطه پایه های چهارچوب پنداشتی رضایت بیمار و کیفیت زندگی در زنان تحت عمل جراحی پستان را تشکیل می دهند (16). • گروون و همکاران (2010) پژوهشی کیفی با عنوان "کیفیت زندگی من در مقایسه با وضعیت قبلی بد تر شده است؛ زندگی با مشکلات مزمن بعد از عمل جراحی کاهش وزن" بر روی تجارب 22 زن با سن بین 20 الی 55 سال که تحت عمل جراحی زیبایی به منظور کاهش وزن قرار گرفته بودند و بعد از انجام عمل جراحی شرایط زندگی شان بدتر شده بود، در نروژ به انجام رساندند. این زنان قبل از انجام عمل جراحی BMI بین 43 تا 54 داشته، اغلب آن ها مشکل خاصی نداشتند، شاغل بودند و در فعالیت های اجتماعی شرکت داشتند، از فرزندان خود مراقبت می کردند و ... ؛ اما بعضی از آن ها به بیماری هایی از قبیل دیابت و هایپرتانسیون مبتلا بوده و همچنین در انجام فعالیت جسمی مشکل داشتند. برخی از آن ها نیز از مشکل پر اشتهایی رنج می بردند. گروون با این زنان مصاحبه فردی عمیق انجام داده و به عنوان اولین سوال از آنان خواست تا داستان شخصی زندگی خود از زمان تصمیم به انجام عمل جراحی تا شرایط کنونی زندگی خود را تعریف نمایند، وی همچنین در روند مصاحبه از سوالات آشکار ساز از جمله "آیا می توانید در باره آن بیشتر بگوئید؟" استفاده نمود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش پیشنهاد شده توسط کوال و برینکمن به نام روش بریکولاژ که بسیار به روش ون مانن نزدیک است، استفاده شد. تجزیه و تحلیل همزمان با انجام مصاحبه ها انجام شد، بدین صورت که مصاحبه ها ضبط و روی کاغذ پیاده شده، سپس هر کدام چندین بار به دقت توسط محقق بازبینی شده و کدهای اطلاعاتی از آن استخراج گردید. محققین دریافتند که این بیماران معتقدند قبل از عمل جراحی، سالم بوده و زندگی آن ها حالتی "نزدیک به حالت طبیعی" داشته است؛ اما پس از عمل جراحی دچار درد مزمن، کاهش سطح انرژی، احساس خجالت و شکست از داشتن این مشکلات، محدود شدن زندگی اجتماعی، کاهش فعالیت فیزیکی، مشکل در نگهداری از بچه ها و اختلال در عملکرد شغلی شده اند و به نظر می رسد که این زنان به طور پنهانی به خاطر این مشکلات رنج می کشند (17). • کوهلر و همکاران (2007) در تحقیقی گذشته نگر با هدف بررسی نتایج بالینی و پیگیری طولانی مدت پس از پروسیجرهای لیپوساکشن به بررسی پروسیجرهای لیپوساکشن که در سال 1999 تا 2005 در بیمارستان دانشگاه زوریخ انجام شده بود، پرداختند. این تحقیق بر روی یک نمونه 116 نفری انجام شد که این 116 نفر در دو دسته قرار گرفتند، دسته اول کسانی که به دلایل زیبایی شناختی تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند و دسته دوم که به دلایلی غیر از دلایل زیبایی شناختی تحت عمل قرار گرفته بودند. افراد دو گروه در دو مقطع زمانی، 2 هفته و 2 سال پس از عمل مورد بررسی قرار گرفتند. بلافاصله پس از عمل، 6 % از کل افراد عوارض پس از عمل جراحی شامل سرومای نیازمند تخلیه جراحی، خونریزی، و عفونت زخم را گزارش کردند. در مقطع زمانی 2 هفته پس از عمل، 48% افراد گروه اول عوارضی همچون درد ناحیه عمل، ادم منتشر، هماتوم، بدشکلی، و 45% افراد گروه دوم عوارضی همچون تورم بدون درد ناحیه عمل، و هماتوم را گزارش کردند. در مقطع زمانی 2 سال پس از عمل، 27% افراد گروه اول و 8% از افراد گروه دوم، تحت پروسیجرهای زیبایی دیگری قرار گرفته بودند. همچنین گروه اول به طور متوسط 14 روز پس از عمل به شغل خود بازگشتند در حالی که این عدد برای گروه دوم به طور متوسط 4 روز بود. همچنین 48% گروه اول و 45% گروه دوم از درد مداوم در ناحیه عمل شکایت داشتند. همچنین رضایت بیماران در گروه اول کاهش و در گروه
AcAbstract

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود