بررسی دیدگاه بیماران در مورد رفتارهای مراقبتی کارکنان پرستاری و ارتباط آن با رضایت از مراقبت ها در بیمارستان شهید بهشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 91 "

Evaluation of patients perspectives about nurse caring bahaviors and its ralationship with patients satisfaction in Kashan shahid beheshti hospital 2012


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: اسماعیل عزیزی فینی , معصومه موسوی , عاطفه مزروعی سبدانی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 91017
عنوان فارسی طرح بررسی دیدگاه بیماران در مورد رفتارهای مراقبتی کارکنان پرستاری و ارتباط آن با رضایت از مراقبت ها در بیمارستان شهید بهشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 91 "
عنوان لاتین طرح Evaluation of patients perspectives about nurse caring bahaviors and its ralationship with patients satisfaction in Kashan shahid beheshti hospital 2012
نوع طرح طرح
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی مقطعی
دانشکده/مرکز
زمان اجرا -روز 717
تاریخ تصویب 1391/03/09
وضعیت طرح خاتمه یافته
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
اسماعیل عزیزی فینیمجریدومکارشناسی ارشد azizifini@yahoo.com
معصومه موسوی مجریاولکارشناسی
عاطفه مزروعی سبدانی مجریسومکارشناسی
نگین مسعودی علویناظر Ph.Dmasudialavi_m@kaums.ac.ir

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
AcAbstract
مشکلات اجرایی و محدودیت های پژوهش
سوالات پژوهش
Abstract
تعریف واژه‌های کلیدی
منابع و ماخذ
ملاحظات اخلاقی
اهداف و فرضیات
فهرست مطالب
تعریف واژگان
چکیده
پیشینه پژوهش
روش پژوهش(جامعه، محیط پژوهشی،حجم نمونه و چگونگی تعیین،...)
روش جمع آوری اطلاعات
دانستنیهای پژوهش( چارچوب پنداشتی)
بیان مسئله (مقدمه، سابقه علمی و هدف تحقیق)
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
روش اجرای طرح ( به طور کامل ذکر شود)
معیارهای ورود و خروج مطالعه
WorkPlace
روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری
مشکلات اجرایی در انجام طرح و روش حل مشکلات

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
30darsadaval.bmp1391/04/27 دانلود
akhlagh.bmp1391/04/27 دانلود
gharardad.tif1391/04/27 دانلود
govahi.bmp1391/04/27 دانلود
govahi1.bmp1391/04/27 دانلود
nazer.bmp1391/04/27 دانلود
tasvib.bmp1391/04/27 دانلود
davari.bmp1391/04/27 دانلود
9117.doc1392/02/042288128دانلود