بررسی همبستگی بین سلنیوم سرم با تب و تشنج در کودکان.

Association between serum selenium level and febrile seizure in children.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: احمد طالبیان اردستانی , سینا آزادیخواه , حسین اکبری , حسن احترام , امین طهمورث

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 93076
عنوان فارسی طرح بررسی همبستگی بین سلنیوم سرم با تب و تشنج در کودکان.
عنوان لاتین طرح Association between serum selenium level and febrile seizure in children.
نوع طرح طرح - پایان نامه
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی مورد شاهدی
دانشکده/مرکز دانشکده پزشکی
زمان اجرا -روز 365
تاریخ تصویب 1393/04/17
وضعیت طرح در دست اجرا
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
احمد طالبیان اردستانیمجریاولفوق تخصصtalebian_a@kaums.ac.ir
سینا آزادیخواهمجریپژوهشگر پایان نامه دکترای حرفه ایsina.azadikhah@yahoo.com
حسین اکبریمجریسومPh.Dakbari_h@kaums.ac.ir
حسن احتراممجریچهارمفوق تخصصehteram_h@kaums.ac.ir
امین طهمورثمجریپنجمدکترای حرفه ایamin.tahmures@yahoo.com
ابراهیم کوچکی نصرآبادیناظر فوق تخصصkoochaki@kaums.ac.ir

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
AcAbstract
مشکلات اجرایی و محدودیت های پژوهش
سوالات پژوهش
Abstract
تعریف واژه‌های کلیدی
منابع و ماخذ
ملاحظات اخلاقی
اهداف و فرضیات
فهرست مطالب
تعریف واژگان
چکیده
پیشینه پژوهش
روش پژوهش(جامعه، محیط پژوهشی،حجم نمونه و چگونگی تعیین،...)
روش جمع آوری اطلاعات
دانستنیهای پژوهش( چارچوب پنداشتی)
بیان مسئله (مقدمه، سابقه علمی و هدف تحقیق)
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
روش اجرای طرح ( به طور کامل ذکر شود)
معیارهای ورود و خروج مطالعه
WorkPlace
روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری
مشکلات اجرایی در انجام طرح و روش حل مشکلات

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود