بررسی نحوه مدیریت درد بیماران ترومایی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 93 َ13

Assessment of pain manaegment in trauma patients refered to emergency ward of Kashan shahid beheshti hospital 1393.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: محمدصادق ابوطالبی , نگین مسعودی علوی , زهره سادات

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 93092
عنوان فارسی طرح بررسی نحوه مدیریت درد بیماران ترومایی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 93 َ13
عنوان لاتین طرح Assessment of pain manaegment in trauma patients refered to emergency ward of Kashan shahid beheshti hospital 1393.
نوع طرح طرح - پایان نامه
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی مقطعی
دانشکده/مرکز دانشکده پرستاری و مامایی
زمان اجرا -روز 507
تاریخ تصویب 1393/04/31
وضعیت طرح خاتمه یافته
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
محمدصادق ابوطالبیمجریپژوهشگر پایان نامه و مجری اول کارشناسی ارشد ms_aboutalebi@yahoo.com
نگین مسعودی علویمجریدومPh.Dalavi.negin@yahoo.com
زهره ساداتمجریسومکارشناسی ارشد
محسن ادیب حاج باقریناظر Ph.Dadib1344@yahoo.com

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود