بررسی اثر عرق بومادران بر گاستروانتریت در بیماران بالای 12 سال

an assessment of the effect of Achillia vermicularis on gastroenteritis in patients in Kashan Shahid Beheshti hospital


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: معصومه عبدی , محسن ادیب حاج باقری , محمد رضا شریف , علیرضا شریف

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 94055
عنوان فارسی طرح بررسی اثر عرق بومادران بر گاستروانتریت در بیماران بالای 12 سال
عنوان لاتین طرح an assessment of the effect of Achillia vermicularis on gastroenteritis in patients in Kashan Shahid Beheshti hospital
نوع طرح طرح - پایان نامه
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی مداخله ای
دانشکده/مرکز دانشکده پرستاری و مامایی
زمان اجرا -روز 332
تاریخ تصویب 1394/04/09
وضعیت طرح خاتمه یافته
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
معصومه عبدیمجریاولکارشناسی ارشد
محسن ادیب حاج باقریمجریدومPh.Dadib1344@yahoo.com
محمد رضا شریفمجریسومفوق تخصص
مهدی برهانیناظر Ph.D
علیرضا شریفمجریچهارمفوق تخصص

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیدهزمینه و هدف: گاستروانتریت حاد، یکی از شایع ترین بیماری ها و یک مشکل بزرگ در سلامت عمومی افراد درسراسر جهان است. نشانه های اصلی گاستروانتریت شامل تب، درد شکم، بی حالی، اسهال و استفراغ است که می تواند باعث ازدست رفتن آب بدن، اختلال الکترولیتی، شوک ناشی از کم آبی و در موارد شدید باعث مرگ شود.. اقدامات حمایتی و درمانی مختلفی برای این بیماری به کار می رود. این مطالعه با هدف بررسی اثر عرق بومادران بر گاستروانتریت در افراد بالای 12 سال انجام شد. روش کار: این یک مطالعه ی کارازمایی بالینی است که بر روی بیمارانی که با شکایت گاستروانتریت به بیمارستان شهید بهشتی کاشان و مطب متخصصین عفونی مراجعه می کردند، در سه ماه از سال 1394انجام شد. نمونه گیری به روش آسان و مستمر انجام شد. معیار ورود شامل سن بالای ۱۲ سال، ابتلا به گاستروانتریت طبق تشخیص پزشک، NPO نبودن، نداشتن حساسیت به دارو و یا غذا و ماده ی گیاهی خاص، موافقت بیمار با شرکت در طرح، داشتن هوشیاری کامل، نداشتن بیماری های زمینه ای مانند بیماری های قلبی، دیابت، سوئ جذب ، مشکلات انعقادی، آسم و اگزما و معیار خروج شاملNPO شدن در طی مطالعه، بروز موارد حساسیت به بومادران در طی مطالعه، عدم تمایل بیمار به ادامه تحقیق، بروز عارضه حاد به گونه ای که بیمار به درمان های ویژه نیاز پیدا کند، استفاده از ترکیبات گیاهی دیگری غیر از بومادران در طول مطالعه و بروز استفراغ بعد از خوردن عرق بومادران بود. .داده ها با استفاده از یک پرسشنامه دو قسمتی که قسمت اول شامل اطلاعات دموگرافیک و قسمت دوم ثبت تعداد دفعات اسهال و استفراغ در روز قبل از مداخله و روزهای اول، دوم و سوم بعد از مداخله و طول دوره بهبودی در دو گروه بود، جمع آوری گردید.در این مطالعه 44 نفر به صورت تصادفی شده در بلوک های مشابه و در دو گروه 22 نفره کنترل و مداخله قرار گرفتند.گروه کنترل درمان روتین رادریافت می کردند. گروه مداخله عرق بومادران رابه میزان 5/0 سی سی به ازا هر کیلوگرم وزن بدن علاوه بر درمان روتین دریافت می کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss11/5 و آزمون های مجذور کای، فیشر و آنالیز واریانس با اندازه گیری تکراری انجام شد. یافته ها: قبل از مداخله، بین تعداد دفعات اسهال و استفراغ و طول دوره بیماری در دو گروه تفاوت آماری معناداری وجود نداشت اما در روزهای اول، دوم و سوم مداخله بین دو گروه از نظر تعداد دفعات اسهال و طول دوره بهبودی اختلاف معنی داری وجود داشت(p<0/05). نتیجه گیری: عرق بومادران توانست تعداد دفعات اسهال و طول دوره بهبودی را در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل کاهش دهد . بنابر این پیشنهاد می شود که عرق بومادران به درمان معمول اسهال اضافه گردد.

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود