طراحي مجموعه حداقل داده‌هاي ملي سيستم اطلاعات بيمارستاني در ايران؛ سال 1394

Design a national minimum data set for hospital information system in Iran-2015


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: علی محمدی(کرمانشاه) , جواد زارعی( اهواز) , محمد اسماعیل کاملی , اکرم واحدی برزکی , زهرا رام پیشه , مرضیه معراجی , علی نیکمرام , بنیامین محسنی ساروی , اسماعیل رضازاده , مهرداد فرزندی پور

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 94113
عنوان فارسی طرح طراحي مجموعه حداقل داده‌هاي ملي سيستم اطلاعات بيمارستاني در ايران؛ سال 1394
عنوان لاتین طرح Design a national minimum data set for hospital information system in Iran-2015
نوع طرح طرح
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی مقطعی
دانشکده/مرکز
زمان اجرا -روز 546
تاریخ تصویب 1394/09/10
وضعیت طرح خاتمه یافته
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
علی محمدی(کرمانشاه)مجریدوم a.mohammadi@kums.ac.ir
جواد زارعی( اهواز)مجریسوم j.zarei27@gmail.com
محمد اسماعیل کاملیمجریچهارم kameli@health.gov.ir
اکرم واحدی برزکیمجریپنجمکارشناسیvahedi_8466@yahoo.com
زهرا رام پیشهمجریششم rampisheh@gmail.com
مرضیه معراجیمجریهفتم merajim1@mums.ac.ir
علی نیکمراممجریهشتم alinikmaram@gmail.com
بنیامین محسنی سارویمجرینهمکارشناسی ارشد bsaravi@gmail.com
اسماعیل رضازادهمجریدهمکارشناسی ارشد esmaealrezazadeh@yahoo.com
مهرداد فرزندی پورمجریاولPh.D farzandipour_m@kaums.ac.ir
زهرا ميدانيناظر Ph.Dmeydani_za@kaums.ac.ir

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
94113.docx1394/12/173796246دانلود
Gozaresh94113.docx1396/03/312376296دانلود
Gozaresh94113.pdf1396/03/31707161دانلود