بررسی اثر مکمل یاری ترکیب امگا-3 و ویتامین E بر روی پروفایل های لیپیدی، حساسیت به انسولین، فاکتورهای التهابی، بیومارکرهای استرس اکسیداتیو و شدت علائم بالینی در بیماران مبتلا به پارکینسون: کارآزمایی بالینی کنترل شده

The effect of omega-3 fatty acid plus vitamin E supplementation on lipid profiles, insulin severity, inflammatory factors, oxidative stress markers and severity of Clinical symptoms in Parkinson patient: A randomized controlled clinical trial


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: محسن تقی زاده , ذات اله عاصمی , امیدرضا تمتاجی , احسان دادگستر , رضا دانشورکاخکی , جواد ابوالحسنی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 94141
عنوان فارسی طرح بررسی اثر مکمل یاری ترکیب امگا-3 و ویتامین E بر روی پروفایل های لیپیدی، حساسیت به انسولین، فاکتورهای التهابی، بیومارکرهای استرس اکسیداتیو و شدت علائم بالینی در بیماران مبتلا به پارکینسون: کارآزمایی بالینی کنترل شده
عنوان لاتین طرح The effect of omega-3 fatty acid plus vitamin E supplementation on lipid profiles, insulin severity, inflammatory factors, oxidative stress markers and severity of Clinical symptoms in Parkinson patient: A randomized controlled clinical trial
نوع طرح طرح
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی کارآزمائی بالینی
دانشکده/مرکز
زمان اجرا -روز
تاریخ تصویب 1394/10/29
وضعیت طرح خاتمه یافته
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
محسن تقی زادهمجریاولPh.D taghizadeh_m@kaums.ac.ir
ذات اله عاصمیمجریدومPh.Dasemi_r@yahoo.com
امیدرضا تمتاجیمجریسومکارشناسی ارشد Tamtaji_or@yahoo.com
احسان دادگستر مجریچهارمدکترای حرفه ایehsandadgostar@yahoo.com
رضا دانشورکاخکیمجریپنجمفوق تخصصredaneshvar@gmail.com
جواد ابوالحسنیمجریششمتخصص
ابراهیم کوچکی نصرآبادیناظر فوق تخصصkoochaki@kaums.ac.ir

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
AbstractBackground and objective:Parkinson's disease (PD) is a progressive disorder influencing more than 3% of subjects with ages over 75 years. Increased oxidative stress involves early events associated with dopaminergic neuronal degeneration in PD. Neuroendocrine abnormalities and body weight changes are also common in PD. The current research was performed to evaluate the effects of omega-3 fatty acids and vitamin E co-supplementation on clinical signs and metabolic status in people with Parkinson's disease (PD). Material and methods: This randomized double-blind placebo-controlled clinical trial was conducted in 60 patients with PD. Participants were randomly assigned into two groups to receive either 1000 mg omega-3 fatty acids from flaxseed oil plus 400 IU vitamin E supplements (n = 30) or placebo (n = 30) for 12 weeks. The biochemical parameters including insulin , malondialdehyde (MDA), glutathione (GSH), total antioxidant capacity (TAC), high-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) and plasma nitric oxide metabolites (NO) by routine laboratory methods were recorded at the baseline and 12 weeks after the intervention.The homeostasis model of assessment-insulin resistance (HOMA-IR), β-cell function (HOMA-B) and the quantitative insulin sensitivity check index (QUICKI) were determined according to the suggested formulas. Also, Unified Parkinson's disease rating stage (UPDRS) were recorded for assessment of clinical symptom in patients. This clinical assessment was registered in the Iranian website for registration of clinical trials (http://www.irct.ir:IRCT201604035623N73). Finding: After 12 weeks' intervention, compared with the placebo, omega-3 fatty acids and vitamin E co-supplementation led to a significant improve in UPDRS (-3.3 ± 10.0 vs. +4.4 ± 14.9, P = 0.02). Furthermore, co-supplementation decreased hs-CRP(-0.3 ± 0.6 vs. +0.3 ± 0.3 μg/mL, P < 0.001), and increased TAC (+65.2 ± 68.7 vs. +16 ± 52.4 μmol/L, P = 0.003) and GSH concentrations (+41.4 ± 80.6 vs. -19.6 ± 55.9 μmol/L, P = 0.001) compared with the placebo. Additionally, co-supplementation meaningfully decreased insulin (-2.1 ± 4.9 vs. +1.4 ± 6.2 μIU/mL, P = 0.01), HOMA-IR (-0.7 ± 1.8 vs.+0.3 ± 1.6, P = 0.02) and HOMA-B (-5.9 ± 13.9 vs. +5.7 ± 25.5, P = 0.03), and increased QUCKI (+0.009 ± 0.02 vs. -0.006 ± 0.03, P = 0.03) compared with the placebo. Conclusion: Overall, our study demonstrated that omega-3 fatty acids and vitamin E co-supplementation in people with PD had favorable effects on UPDRS, hs-CRP, TAC, GSH and markers of insulin metabolism.
چکیدهمقدمه:بیماری پارکینسون (PD) یک اختلال پیشرفته است که بر بیش از 3٪افرادمبتلابهسنین بالای 75 سال تأثیر می گذارد. افزایش استرس اکسیداتیو شامل وقایع اولیه در ارتباط با دژنرسانس عصبی دوپامینرژیک است. ناهنجاریهای نورواندوکرین و تغییرات وزن بدن نیز در PD رایج هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات مکمل یاری اسیدهای چرب امگا-3 و ویتامینE بر روی علائم بالینی و وضعیت متابولیک در افراد مبتلا به بیماری پارکینسون (PD) انجام شده است. مواد و روش ها:این کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور با دارونما در 60 بیمار مبتلا به PD انجام شد. شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه30نفرهمداخله و دارونما تقسیم شدند: 1000 میلی گرم اسیدهای چرب امگا 3 از روغن کتان و 400 واحد مکمل ویتامینE یه گروه مداخله و دارونما به گروه شاهد برای 12 هفته تقسیم شد. پارامترهای بیوشیمیایی شامل انسولین، مالون دی آلدئید (MDA)، گلوتاتیون (GSH)، ظرفیت آنتی اکسیدان (TAC)، پروتئین واکنش پذیر با حساسیت بالا (hs-CRP) و متابولیت های اکسید نیتریک پلاسما (NO) ، مدل HOMA-IR، HOMA-B، HOMA-B و شاخص حساسیت کمی نسبت به انسولین (QUICKI) بر اساس فرمول های پیشنهادی تعیین گردید. همچنین،جهت ارزیابی بیماری پارکینسون ازUPDRS در بیماراناستفاده شد. این ارزیابی بالینی در ثبت نام مداخله های بالینی در ایران ثبت شده است (http://www.irct.ir: IRCT201604035623N73). یافته ها:پس از 12 هفته مداخله، در مقایسه با دارونما، مکمل یاری اسیدهای چرب امگا 3 و ویتامینE موجب بهبود قابل ملاحظه ای در UPDRS شد (-3.3 ± 10.0 درمقابل 14.9 ±4.4 ،0.02 P =). علاوه بر این، پروتئین واکنش پذیر با حساسیت بالا (hs-CRP) (-0.3 ± 0.6 درمقابل 0.3 ± 0.3 میکروگرم در میلی لیتر،0.001 P <) و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل (TAC) غلظت گلوتاتیون (GSH) 68.7 در مقابل +/- 52.4 ± 16.5 μmol / L، و غلظت گلوتاتیون (GSH) (+/- 41.4 ± 80.6 در مقابل -19.6 ± 55.9 μmol / L،0.001 P =) در مقایسه با دارونما بود. علاوه بر این، مکمل باعث کاهش معنی دار انسولین (4/1 ± 2/1 درمقابل 1/4 ± 6.2 μIU / ml،0.01 P =)، مدل هوموسیستیک مقاومت به انسولین در ارزیابی (-0.7 ± 1.8 درمقابل + 0.3 ±1.6 ،0.02 P =) و عملکرد سلولهای بتا (-9.9 ± 13.9 درمقابل 5.5 ±7.5،0,030.P =) و شاخص افزایش حساسیت کمی نسبت به انسولین (0.029 ± 0.02 درمقابل -0.006 ± 0.03،0.03P =) در مقایسه با دارونما شد. نتیجه گیری:در مجموع، مطالعه ما نشان داد که اسیدهای چرب امگا 3 و مکمل ویتامینE در افراد مبتلا به PD، اثرات مطلوبی بر UPDRS، hs-CRP، TAC، GSH و نشانگرهای متابولیسم انسولین دارند.

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
94141.docx1394/12/052200437دانلود
Gozaresh94141 .docx1396/08/103959374دانلود
Gozaresh94141 .docx.pdf1396/08/10593062دانلود