بررسی اثر مکمل درمانی ویتامین E بر ضخامت اندومتر رحم ومیزان فاکتور استرس اکسیداتیو وبیان ژن های VEGF, IL-6 در خون زنان دارای مشکل لانه گزینی

A survey of effect suplement traphy of vitamin E on endometrial thickening and oxidative stress factor and experesion of VEGF and IL-6 gens in blood of women who have implantation problem


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: عصمت آقاداود جلفایی , بهناز خانی رباطی , زهرا هاشمی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 94168
عنوان فارسی طرح بررسی اثر مکمل درمانی ویتامین E بر ضخامت اندومتر رحم ومیزان فاکتور استرس اکسیداتیو وبیان ژن های VEGF, IL-6 در خون زنان دارای مشکل لانه گزینی
عنوان لاتین طرح A survey of effect suplement traphy of vitamin E on endometrial thickening and oxidative stress factor and experesion of VEGF and IL-6 gens in blood of women who have implantation problem
نوع طرح طرح - پایان نامه
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی کارآزمائی بالینی
دانشکده/مرکز
زمان اجرا -روز
تاریخ تصویب 1394/12/18
وضعیت طرح خاتمه یافته
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
عصمت آقاداود جلفاییمجریاولPh.Daghadavod_m@yahoo.com
بهناز خانی رباطیمجریدومپزشکی تخصصیkhani@med.mui.ac.ir
زهرا هاشمیمجریسومکارشناسی ارشد www.z.hashemi93@gmail.com
اعظم مصداقی نیاناظر Ph.D mesdaghinia-a@kaums.ac.ir

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
AbstractIntroduction: This research was performed to determine the effects of vitamin E supplementation on endometrial thickness, and gene expression of VEGF and inflammatory cytokines among women with implantation failure. Material and Method: A randomized clinical trial was done among 40 women with implantation failure aged 18-37 years old. Participants were randomly divided into two groups: group A (n=20) received 400 IU vitamin E supplements and group B (n=20) received placebo for 12 weeks. Fasting blood samples were taken at baseline and after the 12-week treatment to determine biomarkers of oxidative stress, and gene expression of VEGF and inflammatory cytokines. Result: After the 12-week intervention, compared with the placebo, women with implantation failure who consumed vitamin E supplements had significantly increased serum vitamin E levels (+18.6±15.0 vs. -1.5±1.0 nmol/mL, P<0.001) and endometrial thickness (+1.1±0.9 vs. -0.5±0.3 mm, P=0.01), and significantly decreased plasma malondialdehyde (MDA) concentrations (-0.4±0.3 vs. +0.4±0.3 µmol/L, P<0.004). In addition, results of RT-PCR demonstrated that compared with the placebo, vitamin E intake downregulated gene expression of oxidized low-density lipoprotein (Ox-LDL) (P=0.008), interleukin-1 (IL-1) (P=0.02) and tumor necrosis factor alpha (TNF-α) (P=0.007) in peripheral blood mononuclear cells of women with implantation failure, but did not affect any effect on gene expression of VEGF, IL-6 and IL-8 compared with the placebo Conclusion: Overall, vitamin E supplementation for 12 weeks among women with implantation failure had beneficial effects on endometrial thickness, MDA values, and gene expression of Ox-LDL, IL-1 and TNF-α.
چکیدهسابقه و هدف: مشکل ناباروري يکي از نگراني هاي پيش روي زوج هاي نابارور بشمار مي رود. يکي از روش هاي درمان نازايي استفاده از تکنيک IVF است. از طرفي بعد از تشکيل موفقيت آميز جنين مرحله انتقال و پذيرش آن توسط آندومتر رحم مادر اهميت بالايي دارد و از عوامل مهم ديگر در پذيرش جنين endometrial receptivity است و اين عامل خود تحت تاثير شرايط التهابي¸ استرس اکسيداتيو قرار مي گيرد. در مطالعه حاضر اثر مصرف ويتامين E بر ضخامت اندومتر رحم و ميزان فاکتور استرس اکسيداتيو و بيان ژن فاکتور هاي التهابي در زنان داراي مشکل لانه گزيني بررسي مي شود. مواد و روشها: اين پژوهش به روش کارآزمايي باليني تصادفي دو سوکور؛ بر روي 40 بيمار نابارور داراي مشکل لانه گزيني انجام گرفت. بيماران به طور تصادفي به دو گروه مورد (20نفر)و شاهد(20نفر) تقسيم بندي شدند. گروه مورد روزانه يک کپسول 400 ميلي گرمي ويتامين E و گروه شاهد به همان ميزان دارونما طي سه ماه دريافت کردند. قبل و بعد از مداخله ميزان ضخامت اندومتر رحم؛ سطح سرمي ويتامين E و فاکتور مالون دي آلدهيد و ميزان بيان ژن فاکتور رشد اندوتليال داخل عروقي (VEGF) ؛فاکتور نکروز کننده تومور آلفا (TNF-a) ؛اينترلوکين 1(IL-1) ؛اينترلوکين 6(IL-6) ؛ اينترلوکين8(IL-8) و ليپوپروتئين با دانسيته کم اکسيد شده (ox-LDL) اندازه گيري شد. نتيجه گيري: نتايج نشان داد 12 هفته دريافت ويتامين E باعث افزايش قابل توجهي در سطح سرمي ويتامين E گرديد. .(p<0.05)همچنين دريافت ويتامين E موجب افزايش ضخامت اندومتر رحم شد(p=0.01) . دريافت ويتامين E موجب کاهش معني دار در ميزان سطح سرمي فاکتور مالون دي آلدهيد به عنوان شاخص استرس اکسيداتيو (p>0.001 ) و ميزان بيان ژن ox-LDL (p=0.008) و IL-1 (p=0.02) و TNF-a (p=0.007) در گروه دريافت کننده ويتامين E نسبت به دارونما گرديد. اما تغيير معني داري در ميزان بيان ژن فاکتور هاي IL-6(p=0.74) و IL-8(p0.07) و VEGF (p0.39) مشاهده نگرديد. به طور کلي مکمل درماني با ويتامين E به مدت 12 هفته نشان داد؛ مصرف ويتامين E سبب افزايش قابل توجهي در ضخامت اندومتر و کاهش موثر در سطح سرمي فاکتور استرس اکسيداتيو و بيان ژن IL-1, TNF-a, وLDL-ox مي شود.

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
Gozaresh 94168.docx1396/09/14214418دانلود
Gozaresh 94168.pdf1396/09/14695449دانلود