بررسی اثر مکمل درمانی ویتامین E بر ضخامت اندومتر رحم ومیزان فاکتور استرس اکسیداتیو وبیان ژن های VEGF, IL-6 در خون زنان دارای مشکل لانه گزینی

A survey of effect suplement traphy of vitamin E on endometrial thickening and oxidative stress factor and experesion of VEGF and IL-6 gens in blood of women who have implantation problem


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: عصمت آقاداود جلفایی , بهناز خانی رباطی , زهرا هاشمی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 94168
عنوان فارسی طرح بررسی اثر مکمل درمانی ویتامین E بر ضخامت اندومتر رحم ومیزان فاکتور استرس اکسیداتیو وبیان ژن های VEGF, IL-6 در خون زنان دارای مشکل لانه گزینی
عنوان لاتین طرح A survey of effect suplement traphy of vitamin E on endometrial thickening and oxidative stress factor and experesion of VEGF and IL-6 gens in blood of women who have implantation problem
نوع طرح طرح - پایان نامه
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی کارآزمائی بالینی
دانشکده/مرکز
زمان اجرا -روز
تاریخ تصویب 1394/12/18
وضعیت طرح خاتمه یافته
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
عصمت آقاداود جلفاییمجریاولPh.Daghadavod_m@yahoo.com
بهناز خانی رباطیمجریدومپزشکی تخصصیkhani@med.mui.ac.ir
زهرا هاشمیمجریسومکارشناسی ارشد www.z.hashemi93@gmail.com
اعظم مصداقی نیاناظر Ph.D mesdaghinia-a@kaums.ac.ir

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
AbstractIntroduction: This research was performed to determine the effects of vitamin E supplementation on endometrial thickness, and gene expression of VEGF and inflammatory cytokines among women with implantation failure. Material and Method: A randomized clinical trial was done among 40 women with implantation failure aged 18-37 years old. Participants were randomly divided into two groups: group A (n=20) received 400 IU vitamin E supplements and group B (n=20) received placebo for 12 weeks. Fasting blood samples were taken at baseline and after the 12-week treatment to determine biomarkers of oxidative stress, and gene expression of VEGF and inflammatory cytokines. Result: After the 12-week intervention, compared with the placebo, women with implantation failure who consumed vitamin E supplements had significantly increased serum vitamin E levels (+18.6±15.0 vs. -1.5±1.0 nmol/mL, P<0.001) and endometrial thickness (+1.1±0.9 vs. -0.5±0.3 mm, P=0.01), and significantly decreased plasma malondialdehyde (MDA) concentrations (-0.4±0.3 vs. +0.4±0.3 µmol/L, P<0.004). In addition, results of RT-PCR demonstrated that compared with the placebo, vitamin E intake downregulated gene expression of oxidized low-density lipoprotein (Ox-LDL) (P=0.008), interleukin-1 (IL-1) (P=0.02) and tumor necrosis factor alpha (TNF-α) (P=0.007) in peripheral blood mononuclear cells of women with implantation failure, but did not affect any effect on gene expression of VEGF, IL-6 and IL-8 compared with the placebo Conclusion: Overall, vitamin E supplementation for 12 weeks among women with implantation failure had beneficial effects on endometrial thickness, MDA values, and gene expression of Ox-LDL, IL-1 and TNF-α.
چکیدهسابقه و هدف: مشکل ناباروری یکی از نگرانی های پیش روی زوج های نابارور بشمار می رود. یکی از روش های درمان نازایی استفاده از تکنیک IVF است. از طرفی بعد از تشکیل موفقیت آمیز جنین مرحله انتقال و پذیرش آن توسط آندومتر رحم مادر اهمیت بالایی دارد و از عوامل مهم دیگر در پذیرش جنین endometrial receptivity است و این عامل خود تحت تاثیر شرایط التهابی¸ استرس اکسیداتیو قرار می گیرد. در مطالعه حاضر اثر مصرف ویتامین E بر ضخامت اندومتر رحم و میزان فاکتور استرس اکسیداتیو و بیان ژن فاکتور های التهابی در زنان دارای مشکل لانه گزینی بررسی می شود. مواد و روشها: این پژوهش به روش کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور؛ بر روی 40 بیمار نابارور دارای مشکل لانه گزینی انجام گرفت. بیماران به طور تصادفی به دو گروه مورد (20نفر)و شاهد(20نفر) تقسیم بندی شدند. گروه مورد روزانه یک کپسول 400 میلی گرمی ویتامین E و گروه شاهد به همان میزان دارونما طی سه ماه دریافت کردند. قبل و بعد از مداخله میزان ضخامت اندومتر رحم؛ سطح سرمی ویتامین E و فاکتور مالون دی آلدهید و میزان بیان ژن فاکتور رشد اندوتلیال داخل عروقی (VEGF) ؛فاکتور نکروز کننده تومور آلفا (TNF-a) ؛اینترلوکین 1(IL-1) ؛اینترلوکین 6(IL-6) ؛ اینترلوکین8(IL-8) و لیپوپروتئین با دانسیته کم اکسید شده (ox-LDL) اندازه گیری شد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد 12 هفته دریافت ویتامین E باعث افزایش قابل توجهی در سطح سرمی ویتامین E گردید. .(p<0.05)همچنین دریافت ویتامین E موجب افزایش ضخامت اندومتر رحم شد(p=0.01) . دریافت ویتامین E موجب کاهش معنی دار در میزان سطح سرمی فاکتور مالون دی آلدهید به عنوان شاخص استرس اکسیداتیو (p>0.001 ) و میزان بیان ژن ox-LDL (p=0.008) و IL-1 (p=0.02) و TNF-a (p=0.007) در گروه دریافت کننده ویتامین E نسبت به دارونما گردید. اما تغییر معنی داری در میزان بیان ژن فاکتور های IL-6(p=0.74) و IL-8(p0.07) و VEGF (p0.39) مشاهده نگردید. به طور کلی مکمل درمانی با ویتامین E به مدت 12 هفته نشان داد؛ مصرف ویتامین E سبب افزایش قابل توجهی در ضخامت اندومتر و کاهش موثر در سطح سرمی فاکتور استرس اکسیداتیو و بیان ژن IL-1, TNF-a, وLDL-ox می شود.

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
Gozaresh 94168.docx1396/09/14214418دانلود
Gozaresh 94168.pdf1396/09/14695449دانلود