طراحی سیستم اطلاعات مراقبت کودک در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال

The Design and Evaluation of Child Care Information system in Kashan University of Medical Science in 2016


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: زهرا ميداني , علی محمد نیک فرجام , سیدعلیرضا مروجی , محمد امین عصاری , شیرین گوهری انارکی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 96007
عنوان فارسی طرح طراحی سیستم اطلاعات مراقبت کودک در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال
عنوان لاتین طرح The Design and Evaluation of Child Care Information system in Kashan University of Medical Science in 2016
نوع طرح طرح - پایان نامه
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی
دانشکده/مرکز دانشکده علوم پیراپزشکی
زمان اجرا -روز 668
تاریخ تصویب 1396/02/12
وضعیت طرح در دست اجرا
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
زهرا ميدانيمجریاولPh.Dmeydani_za@kaums.ac.ir
علی محمد نیک فرجاممجریدومکارشناسی ارشد
سیدعلیرضا مروجیمجریسومتخصصmoraveji@kaums.ac.ir
محمد امین عصاری مجریپنجم
شیرین گوهری انارکیمجریپژوهشگر پایان نامه کارشناسی ارشد
احسان نبوتیناظر Ph.Dnabovati@kaums.ac.ir

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
AcAbstract
مشکلات اجرایی و محدودیت های پژوهش
سوالات پژوهش
Abstract
تعریف واژه‌های کلیدی
منابع و ماخذ
ملاحظات اخلاقی
اهداف و فرضیات
فهرست مطالب
تعریف واژگان
چکیده
پیشینه پژوهش
روش پژوهش(جامعه، محیط پژوهشی،حجم نمونه و چگونگی تعیین،...)
روش جمع آوری اطلاعات
دانستنیهای پژوهش( چارچوب پنداشتی)
بیان مسئله (مقدمه، سابقه علمی و هدف تحقیق)
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
روش اجرای طرح ( به طور کامل ذکر شود)
معیارهای ورود و خروج مطالعه
WorkPlace
روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری
مشکلات اجرایی در انجام طرح و روش حل مشکلات

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
9607.docx1396/03/20215358دانلود