افزایش بیان اختصاصی ژن MEG3 با استفاده از دندروزومال نانوکورکومین و بررسی اثر آن بر پرولیفراسیون، القاء آپوپتوز، مهاجرت و تهاجم رده های سلولی سرطان تخمدان

MEG3 gene overexpression with dendrosomal nanocurcumin and evaluation of its effects on proliferation, apoptosis inductin, migration and invasion in ovarian cancer cells


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: حسین نیکزاد , الهه سادات سیدحسینی , مرضیه علیزاده زارع , حامد حداد کاشانی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 96117
عنوان فارسی طرح افزایش بیان اختصاصی ژن MEG3 با استفاده از دندروزومال نانوکورکومین و بررسی اثر آن بر پرولیفراسیون، القاء آپوپتوز، مهاجرت و تهاجم رده های سلولی سرطان تخمدان
عنوان لاتین طرح MEG3 gene overexpression with dendrosomal nanocurcumin and evaluation of its effects on proliferation, apoptosis inductin, migration and invasion in ovarian cancer cells
نوع طرح طرح
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی راه اندازی یک روش یا سیستم علمی اجرایی
دانشکده/مرکز دانشکده پزشکی
زمان اجرا -روز 1917
تاریخ تصویب 1396/07/25
وضعیت طرح خاتمه یافته
کد اخلاق IR.KAUMS.MEDNT.REC.1396.48
تاریخ‏ کمیته اخلاق 1396/07/27
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
حسین نیکزادمجریاولPh.Dnikzad_h@gmail.com
الهه سادات سیدحسینیمجریدومPh.Delaheir.1987@gmail.com
مرضیه علیزاده زارعمجریسومکارشناسی ارشد marziehalizadezare@gmail.com
حامد حداد کاشانیمجریچهارمدکترای تخصصی- پژوهشی hamedir2010@gmail.com

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
96117NEW.docx1400/06/135619177دانلود
Gozaresh 96117.docx1400/07/175305929دانلود