بررسي ميزان تاب آوري جسمي – رواني و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مبتلا به بيماري ايسکمي قلبي مراجعه کننده به بيمارستان شهيد بهشتي کاشان، سال 1396

Assessment ofPhysical - psychologicalresilience and related factors among elderly people with Ischemic heart diseases referred to Shahid Beheshti Hospital in Kashan, 2017.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان

مجریان: محسن تقدسی , حسنی رنجبر کاشی , زهره سادات

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 96156
عنوان فارسی طرح بررسي ميزان تاب آوري جسمي – رواني و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مبتلا به بيماري ايسکمي قلبي مراجعه کننده به بيمارستان شهيد بهشتي کاشان، سال 1396
عنوان لاتین طرح Assessment ofPhysical - psychologicalresilience and related factors among elderly people with Ischemic heart diseases referred to Shahid Beheshti Hospital in Kashan, 2017.
نوع طرح طرح - پایان نامه
محل اجرای طرح
رسته مطالعاتی مقطعی
دانشکده/مرکز دانشکده پرستاری و مامایی
زمان اجرا -روز 335
تاریخ تصویب 1396/08/23
وضعیت طرح در دست اجرا
ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
محسن تقدسیمجریاولPh.Dtaghadosi_m@kaums.ac.ir
حسنی رنجبر کاشیمجریپژوهشگر پایان نامه HosnaRanjbar70@gmail.com
زهره ساداتمجریسومکارشناسی ارشد sadat@kaums.ac.ir
خدیجه شریفیناظر Ph.Dsharifi_kh@kaums.ac.ir

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود