زهره  آذرباد

 فعالیت های پژوهشی

 

زهره آذرباد

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 2
نام و نام خانوادگی (فارسی) : زهره آذرباد رسته پژوهشگر : کارمندان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : دانشکده/محل خدمت : معاونت پژوهشی دانشگاه
رشته تخصصی : مامایی آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی کاشان-گروه پزشکی اجتماعی
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
ماماییکارشناسی1367دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ماماییکارشناسی ارشد 1384دانشگاه علوم پزشکی

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
مامابیمارستان شهید بهشتی
مدیر امور پژوهشی دانشگاهمعاونت پژوهشی

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی وضعیت ریزمغذی ها در زنان باردار مراجعه کننده به کلینیک نقوی شهر کاشان سال 1387مجری121387/03/161388/03/16
2مقایسه کاربرد ترکیب دارویی مس ، روی و سوکرالفات با پارافین سفید در درمان شقاق پستان ناظر481389/02/151393/06/31
3بررسی تاثیر بابونه و کپسول مفنامیک اسید بر شدت دیسمنوره اولیه مجری451388/11/011392/07/28
4بررسی کیفیت ارائه مراقبتهای مامایی و میزان رضایتمندی از آن در بخش لیبرو زایمان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 1388مجری691388/04/011393/12/23
5بررسی تاثیر برگزاری کلاسهای آموزشی به خانمهای باردار بر آگاهی و نگرش آنها در تعیین نوع زایمان منطقه تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی سال 1386مجری241386/11/201388/11/20
6بررسی دیدگاه پزشکان متخصص و رزیدنتهای زنان و زایمان در خصوص نوع زایمان در کاشان در سال 1388ناظر121388/05/101390/11/09
7بررسی کارایی سونوگرافی واژینال در تشخیص بیماریهای اندومتری زنان با خونریزی غیر طبیعی رحمی ناظر361389/10/151392/10/15
8بررسی ارتباط سطح سرمی فاکتور YKL- 40 با وضعیت کنترل متابولیک در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 1 مجری1091389/09/151398/08/30
9مقایسه ارزش توافقی اولتراسونوگرافی و اندازه گیری سطح BHCG سرم در اداره طبی سقط ناظر311390/01/011392/07/29
10مقایسه اثر مکمل یاری مولتی ویتامین با مولتی ویتامین - مینرال و گز محتوی پروبیوتیک همراه با مکمل مولتی ویتامین بر روی نتایج بارداری همکار301390/06/011392/11/30
11بررسی موانع و محرک های انجام آزمون های غربالگری سرطانهای شایع زنان شهرستان کاشان در سال 1390مجری251390/12/011392/12/20
12بررسی تاثیر آویشن بر شدت علائم سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 92-1391 مجری181391/10/151393/04/10
13مقایسه تاثیر لکورکس (R) و قرص مترونیدازول بر درمان عفونت های تریکومونایی مهبل و واژینوز باکتریال مجری531391/09/151396/02/13
14بررسی تاثیر آموزش برمبنای الگوی ارتقای بهداشتی بر توانمندسازی رابطین بهداشت یائسه مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در زمینه یائسگی: 1391ناظر461392/04/011396/01/28
15ارتقا کمی و کیفی آزمایشگاههای جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کاشانهمکار
16بررسی ارتباط واریته اگزونی G894T ژن eons با پره اکلامپسی در جمعیت زنان باردار کاشانمجری121397/03/011398/03/01

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1A comparative study of the therapeutic effects of the Zataria multiflora vaginal cream and metronidazole vaginal gel on bacterial vaginosisISI و PUBMEDPhytomedicine 15(12) DEC 2008.1025-1031
2مقایسه تأثیر کرم واژینال آویشن شیرازی و ژل مترونیدازول بر واژینوز باکتریالIndex Copernicusپژوهنده (مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)سال سیزدهم, شماره ۳ , پی در پی ۶۳ ، صفحات ۱۹۳ تا ۲۰۲مرداد و شهریور ۱۳۸
3central venous catheterization in neonates: comparison of complications with percutaneous and surgical methodsPUBMEDJournal of Indian Association of Pediatric Surgeons|Jul-sep 2011 | Volume 16 | Issue 3/pp99-101
4 Effect of daily consumption of probiotic yoghurt on lipid profiles in pregnant women: a randomized controlled clinical trial.ISI و PUBMEDJ Matern Fetal Neonates medicine1391
5بررسی ارتباط ویتامین های آنتی اکسیدان E و A سرمی زنان باردار با شاخص های آنتروپومتریک نوزادانCINAHL مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان
6Concentrations of Serum Zinc, Hemoglobin and Ferritin among PregnantWomen and their Effects on Birth Outcomes in Kashan, IranPUBMEDoman medical journal(2012)vol.27,no1:40-45
7Protein quality evaluation of two rice- and milkbased weaning foods ISCELECTRONIC PHYSICIAN
8میزان استنادات طرح های تحقیقاتی پایان یافته در دانشگاه علوم پزشکی کاشان از سال 1369 تا پایان سال 1388Index Copernicusپژوهنده( مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
9Capparis spinosa L. Propagation and Medicinal usesISILife Science Journal 2012;9(4)
10An Item Analysis of Written Multiple-Choice Questions: Kashan University of Medical SciencesISCNursing and Midwifery Studies 2012:1(2)
11Comparing the effect of lovastatin and exercise on serum lipid profile in hyperlipidaemic patientsChemical AbstractInternational Journal of Medicine and Biomedical Research Volume 2 Issue 1 January – April 2013
12Baking soda and salt in bakeries of Mehrdasht (Najafabad), Isfahan, Iran: a survey on a typical rural population in a developing countryPUBMEDJournal of Preventive Medicine and Hygiene 2013; 54: 53-56
13Effects of Zataria Multi-Flora, Shirazi thyme, on the Severity of Premenstrual SyndromePUBMEDNurs Midwifery Stud. 2013;2(2)
14بررسی کیفیت ارائه مراقبت های مامایی و میزان رضایتمندی از آن در بخش لیبر و زایمان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر کاشان سال 1390Index Copernicus858- مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره دوازدهم، شماره نهم، پی درپی 62 ، آذر 1393 ، ص865-858
15Evaluation of YKL-40 Serum Level in Patients with Type 1 Diabetes and Its Correlation with Their Metabolic and Renal ConditionsScopusNephro-Urology Monthly
16Surveying the type and amount of pesticide use in agricultural sector of Kashan, IranScopusJournal of Entomological Research

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1congress article: Comparison of nutrition evaluation of a sample commercial baby food with a sample of home made baby food in ratsبیست و یکمین همایش بین المللی بیماری های کودکان وهفتمین همایش کشوری پرستاری کودکانمجتمع بیمارستانی امام خمینی تالار امام تهرانسخنرانی1388/07/12
2خلاصه مقاله همایش: مقایسه تاثیر کرم واژینال آویشن شیرازی با ژل واژینال مترونیدازول در درمان واژینوز باکتریالاولین همایش سراسری مراقبت و درمان بیماران با طب مکمل و جایگزیندانشگاه علوم پزشکی اصفهانپوستر1387/04/19
3خلاصه مقاله همایش: بررسی وضعیت ریزمغذی روی زنان باردار کاشان سال دومین کنگره عناصر کمیاب ایرانکرمانپوستر1388/11/06
4congress article: A comparative study of therapeutic effects of zataria multiflora vaginal cream and metronidazole vaginal gel on bacterial vaginosis3rd ditan international conference on infectious diseases Beijingپوستر
5congress article: Relationship between emotional intelligence and Socio emotional adjustment in preuniversity girl students, Tehran, 2009JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC OBSTETRICS AND GYNECOLOGY Volume: 31 Pages: 89-89 Supplement: Suppl. 1 Published: OCT 2010 XVI International Congress of ISPOG Venezia, Italyپوستر1389/08/06
6خلاصه مقاله همایش: بهداشت روان ازدیدگاه قرآناولین کنگره قرآن پژوهی و طبکاشانسخنرانی1390/03/05
7خلاصه مقاله همایش: بررسی راه کارهای ایجاد شادی و نشاط فردی از دیدگاه قرآن وروایات اولین کنگره قرآن پژوهی و طبکاشانسخنرانی1390/03/05
8خلاصه مقاله همایش: تاثیر آوای قرآن کریم بر افسردگی و اضطراب: یک مطالعه مروری اولین کنگره قرآن پژوهی و طبکاشانپوستر1390/03/05
9خلاصه مقاله همایش: مروری بر جایگاه پزشک در آیات و روایات و دیدگاه بزرگاناولین کنگره قرآن پژوهی و طبکاشانسخنرانی1390/03/05
10congress article: Micronutrient status in referring to Naghavi clinic Kashan pregnant women 2008–2009 years 12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, Mashhad, Iran/Volume 44, Issue 13, Supplement, Pages S231مشهدپوستر1390/06/15
11 خلاصه مقاله همایش: راهکارهای عملی قرآن و عترت در خصوص تکریم ارباب رجوع چکیده مقالات همایش اخلاق حرفه ای در دانشگاه اسلامیدانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشانپوستر1390/12/03
12خلاصه مقاله: طراحی و اجرای آزمون عینی ساختار یافته بالینی (OSCE) در ارزیابی کارورزان پزشکی اجتماعی13 همایش کشوری آموزش علوم پزشکیساریپوستر1391/02/11
13خلاصه مقاله: ارزیابی برنامه آموزش کارورزی پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کاشان13 همایش کشوری آموزش علوم پزشکیساریپوستر1391/02/11
14خلاصه مقاله: بازنگری و تدوین اهداف ؛آموزشی کارورزی پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی13 همایش کشوری آموزش علوم پزشکیساریپوستر1391/02/11
15congress article:COMPARISON OF LEUCOREX® AND METRONIDAZOLE ON TREATMENT OF BACTERIAL VAGINOSIS, TRICHOMONIASIS AND MIXED VAGINITIS3rd National Congress on Medicinal Plantsmashhadپوستر1393/02/24
16congress article:COMPARISON THE EFFECT OF LEUCOREX® + PROPOLIS AND METRONIDAZOLE TABLET ON TREATMENT OF TRICHOMONIASIS AND MIXED VAGINITIS3rd National Congress on Medicinal Plantsmashhadپوستر1393/02/24
17congress article:Relationship between blood groups and myocardial infarctionهفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاهتهرانپوستر1394/09/04
18Congress article: Correlation between serum ferritin levels in patients with Vitamin D deficiency with normal controlsنهمین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانتهرانپوستر1395/01/31

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع