حسن  حسنی بافرانی

 فعالیت های پژوهشی

 

حسن حسنی بافرانی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 6
نام و نام خانوادگی (فارسی) : حسن حسنی بافرانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Hassan Hassani Bafrani دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : علوم تشریحی آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی کاشان-دانشکده پزشکی-گروه آناتومی و علوم تشریح
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
عضو هیات علمیدانشگاه علوم پزشکی کاشان1372/06/101398/04/31

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی ارتباط ژنتیکی تومورمارکرها با بروز سرطان پستان در زنان کاشانهمکار241388/12/011390/12/01
2بررسی میزان موفقیت تلقیح داخل رحمی اسپرم و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به مرکز درمان نازایی کاشان مجری221385/01/151390/09/26
3بررسی رژیم غذایی حاوی دانه کنجد بر سیستم تولید مثل موش صحرایی ماده مجری711389/07/011395/05/03
4بررسی رژیم غذایی حاوی دانه کنجد بر سیستم تولید مثل موش صحرایی نر مجری711389/07/011395/05/03
5بررسی تاثیر مکمل غذایی کاندنسیل بر پارامترهای اسپرمی و ساختار کروماتین در رتها پس از القای واریوکوسلمجری351395/03/011398/01/31
6مطالعه تاثیر مکمل غذایی عسل فرآوری شده بر پارامترهای اسپرم در بیماران مبتلا به واریکسول مراجعه کننده به بخش ناباروری کاشانمجری
7بررسی توزیع آناتومیک و الگوی هیستوپاتولوژیک متاستازهای سرطان پستان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1397مجری121398/03/011399/03/01
8 بررسی اثرات پپتید Irisin بر پرولیفراسیون ،مهاجرت، تهاجم و آپوپتوز رده های سلولی سرطان پروستات.مجری121398/09/151399/09/15
9تاثیرمکمل خوراکی ویتامین های B وE بر پارامترهای اسپرم و سلامت کروماتین در مدل حیوانی واریکوسلمجری12

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1لکوسیتواسپرمی واثرات آن برپارامترهای اسپرم درمردان مراجعه کننده برای درمان ناباروریEmbaseفصلنامه پزشکی باروری و ناباروری -دوره 9 ،شماره 4 ،سال 1387 ،مسلسل 37- زمستان 87 صفحات 333-3251387
2A Critical Period for Deleterious Effect of Prenatal Alcohol Exposure on Working MemoryScopusInternational Journal of Pharmacology, Volume 4 Number 5, 2008,382-3871387
3Expression of c-Jun in human granulosa cells from patients participating in in vitro fertilization programsISIIranian Journal of Reproductive Medicine Vol.6. No.4. pp: 175-179, Autumn 20081387
4بروز تنگی مجدد و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به گرفتگی عروق کرونر دارای استنتIndex Copernicusمجله فیض-(33)9-بهار 13841384
5Relationship Of Sperm Parameters With Lipid Peroxidation In Asthenozoospermic And Normozoospermic MalesIndex CopernicusMedical Journal Of The Islamic Republic Of Iran1385
6بررسی اثرات سن، مدت و علت ناباروری و تعداد فولیکول‌ها بر میزان موفقیت تلقیح داخل رحمی اسپرمScopusمجله دانشگاه علوم پزشکی سمنان دوره 12 - شماره 1 (جلد 12، شماره 1 (پیاپی 37)-پاییز -مهر1389
7بررسی رابطه ضخامت غضروف مفصلی سر فمور انسان با استئوآرتریتIndex Copernicusفیض-شماره 19-پاییز13801380
8مقایسه تکامل سلول تخم موش پس از انجماد آهسته با اتیلن گلیکول و پروپاندیولIndex Copernicusفیض-بهار1381-شماره 211381
9اثر رژیم غذایی حاوی دانهی کنجد بر روی بیضه موشهای صحراییISCدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره شانزدهم، شماره 4، مهر و آبان 13911391
10Effect of diet containing sesame seed on epididymal histology of adult ratایندکس نشدهAfrican Journal of Pharmacy and Pharmacology Vol. 7(3), pp. 132-137, 29 January, 20131391
11Effect of sesame on sperm quality of infertile menISIJournal of Research in Medical Sciences, vol 18, issue 3, March 2013, p:184-1871391
12Effect of Diet Contains Sesame Seed on Adult Wistar Rat TestisISIInternational Journal of Morphology Mar 2013, vol.31, no.11391
13Evaluation of ebselen supplementation on cryopreservation medium in human semenPUBMEDIranian Journal Reproductive Medicine :Vol. 12. No. 4. pp: 249-256 April 20141393
14Biochemical and Pathological Study of Hydroalcoholic Extract of Achillea millefolium L. on Ethylene Glycol-Induced Nephrolithiasis in Laboratory RatsPUBMEDNorth American Journal of Medical Sciences | Dec 2014 | Volume 6 | Issue 12 |1393
15 Absence of Thyrocervical TrunkISCAnatomical Sciences Journal Volume 12, Number 21394
16Effect of Sesame-Supplemented Diet on Prostate and Seminal Vesicle Histology of Adult RatISIInternational Journal of Morphology1395
17Leukocytospermia and Its Correlation with Sperm Parameters in Infertile Male Subjects.ISCفصلنامه باروری وناباروری1387
18Neuroprotective Effects of Oxytocin Hormone after an Experimental Stroke Model and the Possible Role of Calpain-1.ISI و PUBMEDJournal of Stroke and Cerebrovascular Diseases1396
19Tracing of zinc and iron in experimentally induced varicocele: correlation with oxidative, nitrosative and carbonyl stressISI و PUBMEDAndrologia.1396
20Berberine reinforces Sertoli cells niche and accelerates spermatogonial stem cells renewal in experimentally-induced varicocele condition in ratsPUBMED,Scopus,ISIPhytomedicine1396
21Berberine ameliorates experimental varicocele-induced damages at testis and sperm levels;evidences for oxidative stress and inflammationISI و PUBMEDandrologia1398
22Application of induced pluripotent stem cell and embryonic stem cell technology to the study of male infertilityISI و PUBMEDjournal of cellular physiology1397
23One-carbon cycle support rescues sperm damage in experimentally induced varicocoele in rats.ISI و PUBMEDBJU International1397
24ارتباط واریته rs763780ژن اینترلوکین 17Fبا ریسک ابتلا به استئوآرتریت زانوISCمجله فیض1398
25The protective effect of coenzyme Q10 and berberine on sperm parameters, with and without varicocelectomy in rats with surgically induced varicocelesScopusComparative Clinical Pathology1398
26Evaluation of the serum sex hormones levels and alkaline phosphatase activity in rats’ testis after administering of berberine in experimental varicoceleISIOriental Pharmacy and Experimental Medicine1397
27Association analysis of the common varieties of IL17A and IL17F genes with the risk of knee osteoarthritisISI و PUBMEDJournal of Cellular Biochemistry1398
28The effect of vitamin E & vitamin B on sperm function in rat varicocele modelPUBMED,Scopus,ISIAndrologia
29Circular RNAs and gastrointestinal cancers: Epigenetic regulators with a prognostic and therapeutic role.PUBMED,Scopus,ISI*Critical Reviews in Oncology/Hematology1398
30Circular RNAs and gastrointestinal cancers: Epigenetic regulators with a prognostic and therapeutic rolePUBMED,Scopus,ISI*Critical Reviews in Oncology/Hematology1398
31The novel coronavirus Disease-2019 (COVID-19): Mechanism of action, detection and recent therapeutic strategiesPUBMED,Scopus,ISI*Virology1399

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1Congress article: Four Arteria Variation in Ipsilateral Upper Limb10th congress European Association of Clinical Anatomyترکیهپوستر1388/06/11
2congress article: Reactive oxygen species and total antioxidant in follicular fluid of women undergoing assisted reproductive techniquesAlpha 2008ترکیهپوستر
3congress article: Relationship of sperm parameters with oxidative stress in fertile and infertile males12th Biennial Meeting International Gynecologic Cancer Societyتایلندپوستر
4Congress article: Investigation of sperm parameters and pregnancy outcome after intrauteringe insemination15th world congress on in vitro fertilization 4th world congress on in vitro maturation Geneva, Switzerland - سوئیسپوستر
5Congress article: Leukocytospermia and its correlation with sperm parameters in patients referred to kashan infertility center during 2007-200815th world congress on in vitro fertilization -14th world congress on in vitro maturationGeneva, Switzerland - سوئیسپوستر1388/01/30
6congress article: Evaluation of frequency of leukocytospermia and its correlation with sperm parameters in patients referred to Kashan Infertility Center during 2007-200815th Congress of Iranian Society Reproductive MedicineGeneva 1387/11/30
7خلاصه مقاله همایش: فقدان تنه ی تیروسرویکالنهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران- همدانهمدان 1389/03/04
8خلاصه مقاله همایش: کلونینگ ژن های نوترکیب lacZ وبیان واریانت های سیتوپلاسمی و هسته ای بتا گالاکتوزیدازنهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران- همدانهمدان 1389/03/04
9خلاصه مقاله همایش : بررسی میزان موفقیت تلقیح داخل رحمی و عوامل مرتبط با آن در مرکز درمان نازایی کاشانخلاصه مقالات هفتمین همایش سراسری علوم تشریحی ایران کاشانپوستر
10خلاصه مقاله همایش: کنکاشی در ناکارآمدی روش های مرسوم آموزش پزشکی در علوم تشریحیسمینار سراسری روشهای نوین آموزشی در علوم تشریحیتبریزپوستر1388/04/31
11congress article: Leukocytospermia and its correlation with sperm parameters in infertile male subjects3rd congress of the asia pacific initiative on reproductive (ASPIRE 2010)Bangkok-thailandپوستر1389/01/20
12خلاصه مقاله همایش: آموزش آناتومی بر اساس حل مشکلات بالینیسمینار سراسری روشهاینوین آموزشی در علوم تشریحیتبریزپوستر1388/04/31
13congress article: absence of thyrocervical trunk2th, internation symposium on clinical and applied anatomy paragueپوستر1389/04/18
14congress article: investigating of intra uterine insemination success rate and related factor in kashan fertility and sterility centerro fertilization 4th world congress on in vitro maturation &15th, world congress on ivfسوئیسپوستر1388/01/30
15congress article: different concentration of ebselen as an antioxidant for protective effect in preparation of human spermatozoa18th,annual meeting middle east fertility societybeirut,lebanonپوستر1390/08/25
16congress article: protective effect of quercetin as an antioxidant for preparation of human spermatozoa agants reacctive oxygen specious18th,annual meeting middle east fertility societyلبنانپوستر1390/08/25
17خلاصه مقاله: افزایش یادگیری آناتومی اسکلتی ماهیچه ای به کمک پویانمایی رایانه ایدهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایرانرشتپوستر1391/02/20
18خلاصه مقاله: منشا متفاوت و موقعیت سطحی سرخرگ اولناردهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایرانگیلانپوستر1391/02/20
19خلاصه مقاله: اثر حفاظتی غلظت های مختلف ابسلن به عنوان یک آنتی اکسیدان در مرحله آماده سازی اسپرماتوزاآی انسانیدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانگیلانپوستر1391/02/20
20خلاصه مقاله: اثر رژیم غذایی حاوی دانه کنجد بر روی بیضه موش های صحرایی نر نژاد ویستاردهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانگیلانپوستر1391/02/20
21خلاصه مقاله: افزایش تجسم ساختار های آناتومیک با استفاده از رایانهاولین همایش سراسری روش های آموزش در علوم زیست پزشکیاصفهانسخنرانی1391/06/08
22congress article: effect of diet contain sesame seed on the rat testis16 th world congress on in vitro fertilization tokyoپوستر1390/06/19
23congress article: analysis of y chromosome microdelections in kashanian infertile males16 th world congress on in vitro fertilization ژاپنپوستر1390/06/19
24خلاصه مقاله: تاثیر محافظتی کرستین بر آماده سازی اسپرم انسانی مقابل گونه های واکنش گر اکسیژنیدهمین کنگره سراسری علوم تشریحگیلانپوستر1391/02/20
25خلاصه مقاله:فعال شدن ناحیه ساب ونتریکولار مغز در پی ایجاد مدل توکسیک دمیلینیشنیازدهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایراناهوازپوستر1392/11/30
26خلاصه مقاله:بررسی تکنیک های تصویربرداری جدید جهت تشخیص و ارزیابی زودهنگام ناحیه نیم سایه ایسکمییازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایراناهوازپوستر1392/11/30
27congress article:Activation of the subventricular zone in a toxic de- and remyelination animal modelیازدهمین کنگره سرتسری علوم تشریحی ایراناهوازسخنرانی1392/11/30
28خلاصه مقاله:تاریخ جنین شناسی در ایرانیازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایراناهوازپوستر1392/11/30
29congress article: effect of sesame- supplemented diet on testis histology of adult ratبیستمین کنگره سراسری انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروریاصفهانپوستر1393/03/21
30خلاصه مقاله:بررسی تأثیر دانه کنجد بر بیضه و اپیدیدیم موش صحرایی نر نژاد ویستاراولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
31congress article:Effect of a sesame seed regimen on ovarian, uterine endometrial and myometrial diameter structure in rat 2nd ISERB Award of Excellence in the Field of Reproductionتهرانپوستر1395/02/29
32پوستر Effect of diet containing sesame seed on epididymal histology of adult ratخلاصه مقالات بخش پوستر هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشورد ع پ کاشانپوستر1395/06/16
33congress artical :P-07-17 Effect of sesame-supplemented diet on prostate and seminal vesicle histology of adult ratهفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشورد ع پ کاشانپوستر1395/06/16
34congress artical :Evaluation of Cultural Influences on Anatomy Learning پوستردوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانگروه بیولوژی و علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن علوم تشریحی ایرانپوستر1395/02/15
35congress atrical:O-3: New Aspect for Varicocele; Correlation with Zn and Fe Induced Cytotoxicity and Biochemical Changes in Testis17th Congress on Reproductive Biomedicine 31 August-2 September 2016Tehranسخنرانی1395/06/10
36congress article: what can beberine do as an antioxidant against varicocele-induced renewal arrest? correlation with TNFa, IL6,redox enzymes and cell renewalسومین کنگره بین المللی تولید مثل 1396/02/30
37congress article: improver effect of berberine on sperm parameters in experimental varicoceleسومین کنگره بین المللی تولید مثل 1396/02/30
38congress article: correlation with Bcl-6b and glial-cell-line-derived neurotrophic factor(GDNF)سومین کنگره بین المللی تولید مثل 1396/02/30
39CONGRESS ARTICLE: berberine promotes spermatogonial stem cells (SCCs) renewal in varicocele, evidence for GDNF, Gf rα1 , C-Rat expressionسومین کنگره بین المللی تولید مثل 1396/02/30
40congress artical :Effect of a sesame seed regimen on ovarian, uterine endometrial and myometrial diameter structure in ratInternational Congress on Reproduction-ISERB 2016تهران مرکز بین المللی همایش های رازیپوستر
41congress artical:What can beberine do asan antioxidant aginst varicocele-induced renewal arrest?Correlation with TNFα ,IL6,redox enzymes and cell renewalInternational Congress on Reproduction-ISERB 2017تهران مرکز بین المللی همایش های رازیپوستر
42congress artical: Varicocele results in severe oxidative stress at semen levelInternational Congress on Reproduction-ISERB 2016تهران مرکز همایش های رازیپوستر
43congress artical :Ameliorative effect of berberine on varicocele-related cell renewal arrest:Correlation with Bcl-6b and glial-cell-line- derived neurotrophic factor (GDNF)International Congress on Reproduction-ISERB 2017تهرانپوستر
44CONGRESS.ARTICLE:Improver effect of berberine on sperm parameters in experimental varicoceleInternational Congress on Reproduction-ISERB 2017تهرانپوستر
45congress artical::What can beberrine do as an antioxidant against varicocele-induced renewal arrest?Correlation with TNF a.il6, redox enzymes and cell renewalInternational Congress on Reproduction-ISERB 2017تهرانپوستر

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1 بررسی فراوانی لکوسیتواسپرمی و ارتباط آن با پارامترهای مایع منی در مراجعین به مرکز ناباروری کاشان طی سال های 1387-13861387پزشکی عمومی 1387/07/15
2بررسی تاثیر مکمل غذایی کاندنسیل بر پارامترهای اسپرمی و ساختار کروماتین در رت ها پس از القای واریکوسل1395کارشناسی ارشد 1394/04/241395/11/30
3بررسی اثر هورمون اکسی توسین بر سکته مغزی و بیان پروتئین iNOS و Calpain-1به دنبال ایجاد مدل سکته مغزی ایسکمی در رت1395کارشناسی ارشد 1394/02/051395/11/12
4مطالعه اثر حفاظتی تجویز بربرین بر پارامترهای اسپرمی و میزان آنزیم های آنتی اکسیدانی و بیان ژن و پروتئین های GDNF و C-Ret در واریکوسل تجربی1396کارشناسی ارشد 1395/08/021396/06/29
5بررسی تاثیر رژیم غذایی حاوی دانه کنجد بر سیستم تولید مثل موش صحرایی نر1393پزشکی عمومی1392/11/141393/04/09
6بررسی ارتباط پلی مورفیسم در ژن pd-1 با سرطان پستان1394کارشناسی ارشد 1393/09/111394/08/05
7مطالعه اثرحفاظتی تجویز بربرین بر روند اسپرماتوژنز و میزان آنزیم های آنتی اکسیدانی و بیان ژن و پروتئین های GDNF وgfrα1 در واریکوسل تجربی1396کارشناسی ارشد 1395/08/021396/11/11
8چند ریختی های نوکلئوتیدی منفرد موجود در ژن اینترلوکین 17F و 17A و ارتباط آن با استئوآرتریت زانو1397کارشناسی ارشد 1396/05/221397/10/30