علیرضا  یزدانی

 فعالیت های پژوهشی

 

علیرضا یزدانی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 7
نام و نام خانوادگی (فارسی) : علیرضا یزدانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : alireza yazdani دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
رشته تخصصی : پرستاری آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی کاشان-دانشکده پرستاری و مامایی
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی تغییرات گازهای خون شریانی در بیماران آسمی مراجعه کننده در مرحله رمیسیون مجری81377/04/241378/01/30
2بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 82-1378مجری91382/07/011384/10/13
3بررسی وضعیت سلامت جسمی سالمندان مجتمع گلابچی کاشان 1385مجری151385/01/151386/04/15
4بررسی اپیدمیولوژیک کارکنان شهرداری کاشان ازنظر وضعیت سلامت جسمانی76-77مجری221375/04/16
5تعیین عملکرد 400 تن از مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی در تغذیه کمکی شیرخواران (صفر تا 24 ماهه) خود در شهر کاشان 1372مجری71371/12/161372/01/01
6بررسی ارزش تشخیص رادیوگرافی معده واثنی عشر به روش بی فاز یک(2 مرحله ای) در زخمهای پپتیک در مقایسه با آندوسکوپیمجری141377/01/151379/11/30
7بررسی اپیدمیولوژیک آسیب های اجتماعی ارجاع شده به دادگستری شهرستان کاشان در سال 1384مجری121384/02/291387/03/28
8تعیین عملکرد مراقبتهای بهداشتی بیماران دیابتیک مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان طی سالهای 73-1372مجری271372/09/151374/12/29
9بررسی حوادث منجر به جرح مراجعه کننده به بخش تصادفات بیمارستان نقوی کاشانمجری201378/04/011383/03/12
10بررسی پدیده طلاق در شهرستان کاشان 1380-81مجری181380/06/011381/12/01
11بررسی عوامل شناخته شده ناباوری درمردان(باهمسر سالم)مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری اصفهانمجری201375/10/15
12بررسی مشخصات بیماران بستری در بخش سی سی یو بیمارستان شهید بهشتی کاشان و میزان آگاهی آنان از عوامل مساعد کننده انفارکتوس میوکاردمجری81372/03/291372/11/29
13بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کاشانمجری171376/11/101379/01/15

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1تاثیر دروپریدول و متوکلوپرامید در جلوگیری از استفراغ بعد از عملIndex Copernicusفیض-دوره 3 - شماره 1 (فصلنامه 1-1378 - شماره پیاپی : 9)
2اپیدمیولوژی تروما و پیامدهای آن در مراجعین به مرکز ترومای کاشان طی سال 1386 CINAHL فصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره چهاردهم، شماره 5، ضمیمه 1389 ، صفحات 505 -500
3Relationship between dietary patterns and mild cognitive impairment(MCI) in elderly womenISIProgress in Nutrtion1398
4رضایت زناشویی و عوامل مؤثر بر آن در سالمندان شهر کاشان در سال 1394ISCFeyz, Journal of Kashan University of Medical Sciences1398

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله همایش: تعیین آگاهی مادران از عفونت دستگاه ادراری کودکاناولین کنگره سراسری خانواده و بهتر زیستندانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی 1373/12/16
2خلاصه مقاله همایش: بررسی فراوانی استروک در بیماران مراجعه کننده با تابلویCVA به بیمارستان شهید بهشتی کاشاناولین همایش استروک ایراناصفهان 1388/01/27
3خلاصه مقاله همایش: بررسی اثر گذاری و کارآیی مداخلات پیشگیری از خشونت در جوانان: یک مطالعه مروری ساختار یافتهنخستین همایش جامعه ایمندانشگاه علوم پزشکی تهران 1387/07/17
4خلاصه مقاله همایش: بررسی مشخصات فردی و نظرات معتادان (مذکر) زندانی در شهرستان کاشانهمایش کشوری اعتیاد، مسمومیت و مراقبت پرستاریمشهدپوستر1389/08/05
5خلاصه مقاله همایش: بررسی مقایسه ای غلظت ویسفاتین سرم در بیماران دیابتی نوع 2 با افراد سالماولین همایش سراسری پرستاری دیابتزابلپوستر1389/08/18
6congress article: comparing the visfatin level of serum in type II biadetic patient with healhty in dividualsچهارمین کنگره بین المللی تازه های دیابت تهرانپوستر1390/12/10
7خلاصه مقاله: بررسی زمان وقوع انفارکتوس حاد میوکارد در بیماران بستری در بخش سی سی یو بیمارستان شهید بهشتی کاشانهمایش کشوری مراقبت و سلامتگیلانپوستر1390/12/03
8تکرار سال قبل خلاصه مقاله: بررسی مقایسه ای غلظت ویسفاتین سرم در بیماران دیابتی نوع 2 با افراد سالماولین همایش ملی تحقیقات کاربردی در سلامت همگانی و توسعه پایدارشیروانپوستر1391/02/27
9تکراری با کد 2610خلاصه مقاله:بررسی زمان وقوع انفارکتوس حاد میوکارد در بیماران بستری در بخش سی سی یو بیمارستان شهید بهشتیاولین همایش ملی تحقیقات کاربردی در سلامت همگانی و توسعه پایدارشیروانپوستر1391/02/27
10خلاصه مقاله: بررسی ویژگی های 153 مورد عقرب گزیدگی در مراجعین بیمارستان شهید بهشتی کاشان در طی سه سالهمایش ملی تروما و حوادثبندر عباسپوستر1391/11/04
11خلاصه مقاله: بررسی وضعیت سلامت سیستم عضلانی - اسکلتی سالمندان مرکز سالمندان گلابچی شهر کاشانکنگره پرستاری جامعه نگرکاشانپوستر1391/12/01
12خلاصه مقاله: نقش رفتارهای مذهبی در پیشگیری از اعتیادهمایش سرسری آسیب های اجتماعیاصفهانپوستر1391/12/15

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع