سیما  راستی

 فعالیت های پژوهشی

 

سیما راستی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 12
نام و نام خانوادگی (فارسی) : سیما راستی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Sima Rasti دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : میکروب شناسی آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی کاشان-دانشکده پیراپزشکی
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی فون انگلهای خارجی و داخلی موشهای وحشی منطقه کویری واهلی شهرستانمجری181374/10/16
2بررسی تاثیر آموزش بهداشت بر افزایش آگاهی و عملکرد معلمین مدارس ابتدایی شهر کاشان در زمینه پیشگیری از اکسیوریازیس و ژیاردیازیسمجری121378/12/21
3بررسی شیوع توکسوپلاسموز در زنان باردار و ارتباط آن با عوارض بیماری در نوزادان مجری301386/04/011390/02/03
4بررسی آلودگی های انگلی ، قارچی و میکروبی استخرهای سرپوشیده شهر کاشان در سال 88-1387مجری121387/07/011389/12/07
5بررسی میزان رضایت مراجعه کنندگان از خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشانمجری121380/03/081381/08/07
6بررسی شیوع انگلهای روده ای در کودکان افغانی مدارس ابتدایی و راهنمایی مقیم کاشان سال 88-89مجری541388/10/251393/04/02
7بررسی اثر آموزش بهداشت بر افزایش اثر درمانی انتروبیازیس ( اکسیویازیس) در مهد کودکهای کاشانمجری121376/08/281377/09/09
8بررسی شیوع انگل های روده ای سالمندان و معلولین مرکز گلابچی کاشان سال 86-1385مجری121385/10/10
9تعیین میزان شیوع تریکومونیازیس در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان سال1372مجری 1380/01/01
10بررسی میزان فراوانی تریکومونیازیس و کاندیدیازس واژن در بیماران با زایمان قبل از موعد و موعد مراجعه کننده به زایشگاه شبیه خوانی کاشان در سال 80مجری121380/08/151381/09/05
11بررسی ارتباط توکسوپلاسموز با سقط جنین و مرده زاییمجری171391/06/151392/11/15
12بررسی ارزشی تشخیصی PCR نسبت به روشهای مستقیم و کشت جهت تشخیص لیشمانیوز جلدی مجری241391/10/011393/09/26
13بررسی فراوانی گونه های کلبسیلا ومطالعه شیوع ژنهای bla PER وtype bla CTX-M درنمونه های بالینی جداشده از بیماران بستری دربیمارستان شهید بهشتی کاشان 1392 ناظر271392/04/011394/06/23
14بررسی ارتباط عفونت های ویروسی (RCH) با سقط جنین و مرده زاییمجری121392/08/011393/08/01
15بررسی تنوع ژنتیکی ایزوله های لیشمانیا در کاشان مجری241392/12/011394/12/04
16تاثیر عصاره هیدروالکلی صمغ گیاه آنغوزه (Ferula-foetida) بر لیشمانیازیس جلدی(لیشمانیا ماژور) در موش سوریهمکار471392/12/151396/11/01
17بررسی رابطه ضعف سیستم ایمنی ثانویه با عفونت انگلی روده ای و توکسوپلاسما گونده ایمجری241393/05/011395/04/30
18بررسی تاثیر اسپلنوکتومی بر سطح متابولیتهای نیتریک اکساید و نقش آن در پاتوژنز مالاریای ناشی از پلاسمودبوم برگئی در مدل حیوانی ناظر641393/08/151398/11/20
19بررسی ژنوتایپ ایزوله های ژیاردیا دئودنالیس جدا شده از افراد آلوده در کاشان با روش (PCR-RfLP) همکار211393/10/011395/07/05
20تشخیص و شناسایی ژنوتیپ های آکانتامبااز آب،خاک و گردوغبار درشهر کاشان 1394-1395سمجری251394/10/151396/12/03
21شناسائی مولکولی ایزوله های فاسیولا و دیکروسلیوم در نشخوارکنندگان استان مرکزیناظر321394/12/011397/08/01
22بررسی اثرات سیتوتوکسیک و فراساختاری نانوذرات طلاو نانوذرات کیتوزان حاوی کورکومین بر پروتواسکولکسهای کیست هیداتید در شرایط برون تنیهمکار421394/12/011398/06/03
23بررسی سرواپیدمیولوژی ومولکولی توکسوپلاسموز در گوسفند و بز در کاشان 95-1394مجری241394/12/011396/12/16
24کارآیی تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی کاشان برای دستیابی به شاخص انگلبرگ ناظر211395/06/011397/03/21
25بررسی فعالیت ضد لیشمانیایی اورانوفین بر لیشمانیا ماژور در شرایط برون تنیهمکار121395/12/151396/12/15
26بررسی آلودگی منابع آب آشامیدنی به آمیب های آزاد زی و آکانتامبا در روستاهای شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در نیمه اول سال 1396مجری171396/04/151397/09/15
27بررسی کیفیت آب استخرهای شنای کاشان و آران و بیدگل از نظر فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژی در سال 1397 ناظر121397/02/011398/02/01
28جداسازی و شناسایی ورمامبا ورمیفورمیس از منابع محیطی در اراک 97- 96مجری181397/01/151398/07/13
29بررسی تاثیر عصاره های هیدروالکلی به لیمو مرمکی و زنجبیل بر پارامترهای حرکتی میر اسیدیوم فاسیو لا هپاتیکا در شرایط آزمایشگاهیناظر121397/06/151398/06/15
30تاثیر اورانوفین بر لیشمانیا اینفانتوم در محیط آزمایشگاهی و موش سوری آلوده به لیشمانیازیس احشاییهمکار241397/05/151399/05/15
31شناسایی آمیب های آزادزی وژنوتیپ های آکانتامبا درمبتلایان به سرطان در بیمارستان های کاشان سال 1398مجری181398/06/011399/12/01

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1بررسی انگل های روده ای سالمندان و معلولین مرکز گلابچی کاشان درسال های 86 – 1385Index Copernicus فصلنامه فیض زمستان 1387-دوره 12, شماره 4
2Frequency of enteric protozoan parasites among patients with gastrointestinal complaints in medical centers of Zahedan, IranISI و PUBMEDTransactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene (2009 May) 103, 452—454
3Entamoeba dispar: Genetic Diversity of Iranian Isolates Based on Serine-Rich Entamoeba dispar Protein GeneScopusPAKISTAN JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES11(23):2613-2618,2008
4تشخیص افتراتی انتامبا هیستولیتیکا ازانتامبا دیسپارباروش PCRIndex Copernicusفیض- تابستان 85 شماره 2
5cloning and characterization of serine-rich entamoeba histolytica protein gene from an iranian E. histolytica isolatePUBMEDPakistan Journal of Biological Sciences 2006,9(4):654-658
6بررسی تاثیر آموزش بهداشت بر میزان آگاهی معلمین در پیشگیری از اکسیوریازیس و ژیاردیازیسIndex Copernicusفیض-شماره ٣٠ ، تابستان ٨٣ -صفحات 78-73
7اپیدمیولوژی انگلهای روده ای موشهای صحرائی و خانگی شهرستان کاشان سال 1376Index Copernicusفیض زمستان 1380; 5(4 (پی در پی 20)):102-108.
8بررسی اپیدمیولوژیک تریکومونازیس در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان طی سالهای 73-1372Index Copernicusفیض-دوره 3 - شماره 4 (فضلنامه 10-1378 - شماره پیاپی : 12)
9بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموز در شهرستان کاشان سال 1372Index Copernicusفیض-دوره 1 - شماره 2 (فصلنامه 4-1376 - شماره پیاپی : 2)
10بررسی شیوع کاندیدیازیس واژن در زنان متاهل مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی کاشان سال 73-1372Index Copernicusفیض-دوره 1 - شماره 1 (فصلنامه 1-1376 - شماره پیاپی : 1)
11فراوانی و تغییرات سیتولوژی ترکومونیازیس در زنان علامت دار مراجعه کننده به کلینیک زنان کاشان سال 1378Index Copernicusفیض- دوره 8-زمستان 1382-شماره 29
12بررسی تریکومونیازیس در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شبیه خوانی کاشان در سال 81-1380Index Copernicusفیض-دوره 7, شماره 2 - ( تابستان 1382 ،شماره26)
13بررسی آلودگیهای کرمی دستگاه گوارش موشهای شهرستان کاشان مجله دانشکده دامپزشکی تهران1379-شماره4-صفحات59-57
14بررسی میکروسکوپی و افتراق انتامبا هیستولیتیکا از انتامبا دیسپار با روش PCR در مراکز درمانی زاهدانISCمجله طبیب شرق، دوره 11 ، شماره 3، پائیز 1388 ، ص 47 تا 54)
15بیان پروتئین نوترکیب غنی از سرین انتامیا هیستولیتیکا Index Copernicusمجله پژوهش در پزشکی (دانشکده پزشکی شهید بهشتی)، 1389؛ دوره 34، تابستان، شماره 2: صفحات 123-127
16Complications of trichomoniasis on the pregnant womenISIJundishapur Journal of Microbiology-Vol 4, No 1 (2011
17گزارش یک مورد سستود Meggittina gerbilli در مریونس لیبکوس در ایرانCINAHLفیض- فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان. سال پنجم ،شماره 17 ، بهار 1380، صفحات 92-88
18بررسی آلودگی های انگلی و قارچی و پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب استخرهای سرپوشیده شهر کاشان طی سال های 88-1387CINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 1، بهار 1390 ، صفحات 80-74
19پاسخ به درمان مبتلایان به انگلهای روده ای در سالمندان و معلولین مرکز گلابچی کاشانISCسالمند(مجله سالمندی ایران)
20بررسی بروز توکسوپلاسموز در نوزادان و عوارض آنISCمجله علمی پژوهشی شهید صدوقی یزد
21Diagnosis of congenital toxoplasmosis by polymerase chain reactionISI و PUBMEDIndian journal of medical microbiology
22Assessment of Microbial Contamination and Physicochemical Condition of Public Swimming Pools in Kashan, IranISIJundishapur J Microbiol. 2012;5(3):450-455
23جداسازی و شناسایی مولکولی آکانتامبا در آب های راکد سطحی شهر قزوینISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال شانزدهم، شماره 3 (پی در پی 64 )، پاییز 1391
24High Prevalence of Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar and Enterobius vermicularis Among Elderly and Mentally Retarded Residence in Golabchi Center, Kashan, Iran, 2006-2007ISIJundishapur Journal of Microbiology, 2012;5(4)
25Genotyping of Acanthamoeba Isolated From Surface and Stagnant Waters of Qazvin, Central IranISI و PUBMEDIranian Red Crescent Medical Journal: 2013, Volume 15, Issue 6, Jun
26بررسی شیوع انگل‌های روده‌ای در کودکان افغانی مدارس ابتدائی و راهنمائی مقیم کاشان سال 90- 89ISCمجله میکروب شناسی پزشکی ایران 1(7):1391
27Vaginal Candidiasis Complications on Pregnant Women ISI و PUBMEDJundishapur J Microbiol. 2014 February; 7(2)
28XML فراوانی مول هیداتیفرم در نمونه های ارسالی به آزمایشگاه های پاتولوژی کاشان در سال 78-1371 CINAHLفیض
29Frequency of Toxoplasma Infection among Pregnant Women and Their Newborn in Kashan, Iran ISCZahedan Journal of Research in Medical Sciences
30ارزیابی نقش فرایند استقبال بر رفع چالش های مرحله ی گذر دانشجویان جدیدالورودISCتوسعه آموزش جندی شاپور
31Molecular Diagnosis of Toxoplasma gondii in Aborted WomenISI و PUBMEDJundishapur J Microbiol. 2015 January; 8(1)
32Molecular Diagnosis and Characterization of Leishmania Species from Clinical Specimens in Kashan, Iran 2012 - 2013سایر ایندکس هاJOURNAL OF PURE AND APPLIED MICROBIOLOGY, Dec. 2014.Vol. 8(6), p. 4481-4487
33مقایسه فراوانی آنتی بادیهای ضد عفونتهای ویروسی سیتومگال، روبلا، و هرپس سیمپلکس در خانمهای با سقط خودبهخودی وخانمهای با زایمان طبیعیCINAHLدوماهنامه فیض| فروردین و اردیبهشت| 1394 | دوره 19 | شماره
34Toxoplasmosis-associated abortion and stillbirth in Tehran, IranISI و PUBMED The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal MedicineVolume 29, Issue 2, January 2016
35Levels of Zinc, Copper, Magnesium Elements, and Vitamin B12, in Sera of Schoolchildren With Giardiasis and Entrobiosis in Kashan, Iran ISCZahedan J Res Med Sci. 2015;17(11)
36Molecular Diagnosis of Clinical Isolates of Cutaneous Leishmaniasis Using ITS1 and KDNA Genes and Genetic Polymorphism of Leishmania in Kashan, Iranpubmed*Pakistan Journal of Biological Sciences
37Comparison of Molecular, Microscopic, and Culture Methods for Diagnosis of Cutaneous Leishmaniasis.ISI,PUBMED*Journal of Clinical Laboratory Analysis
38ToRCH'co-infections'are associated with increased risk of abortion in pregnant womenISI و PUBMEDcongenital Anomalies Volume 56, Issue 2, pages 73–78, March 201
39Serological and molecular survey of toxoplasmosis in renal transplant recipients and hemodialysis patients in Kashan and Qom regions, central IranISI و PUBMEDRen Fail. 2016 Jul;38(6):970-3.
40Genetic Variation of Giardia Lamblia Isolates from Food-handlers in Kashan,Central IranISI و PUBMEDIranian Journal of Parasitology
41Frequency and Clinical Manifestations of Scabies in Suspected Patients Referred to Health Centers of Kashan, Central Iran (2010 - 2014)ISCZahedan Journal of Research in Medical Sciences
42Intestinal parasitic infections in different groups of immunocompromised patients in Kashan and Qom cities, central IranISI و PUBMEDSCANDINAVIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY
43Uncommon Human Urinary Tract Myiasis Due to Psychoda Sp. Larvae, Kashan, Iran: A Case ReportISI و PUBMEDIranian Journal of Parasitology
44سرواپیدمیولوژی آلودگی به توکسوپلاسما گوندی در مبتلایان به نقص ایمنی در شهرهای کاشان و قم طی سال های 94-1393CINAHLفیض
45Serological and molecular detection of Toxoplasma gondii in sheep and goats in kashan,Central IranISIJournal of Food Safety ·
46Cardioprotective manifestations of chronic helminth infections: new aspects of an old diseaseISI و PUBMEDHeart
47Molecular Identification and Genotyping of Acanthamoeba Isolated from Environmental Sources in Kashan, Central IranISI و PUBMEDJundishapur Journal of Microbiology
48جدا سازی آمیب های آزادزی و شناسایی مولکولی آکانتامبا از آب های راکد کاشانISCمجله میکروب شناسی پزشکی ایران1397
49Epidemiological and Clinical Study on the Cutaneous leishmaniasis in Aran and Bidgol, Center of IranCINAHLinternational of Archives Health Sciences
50Lethal effects of gold nanoparticles on protoscolices of hydatid cyst: in vitro studyScopusComparative Clinical Pathology1398
51شناسایی وتعیین ژنوتایپ آکانتامبا در منابع آب آشامیدنی روستایی کاشان و آران و بیدگلScopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران
52Evaluation of the efficiency of wastewater treatment plant in removal of parasitic eggs in Kashan University of Medical SciencesScopusJournal of Entomological Research1397
53scolicidal effects of chitosan-Curcumin Nanoparticles on the HydatidISI و PUBMEDActa Parasitologica2019

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله همایش: بررسی انگل های روده ای سالمندان و معلولین مرکز گلابچی کاشان در سال 86-1385ششمین همایش سراسری و اولین کنگره منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلیکرج 1387/03/07
2congress article: Prevalence of intestinal Protozoa among geriatric and related people residence in Golabchi Center,Kashan,Iran, 2006-2007International Congress for Tropical Medicine and Malariaکرهپوستر
3Congress article: PREVALENCE OF INTESTINAL PARASITES AMONG GERIATRIC RESIDENCE IN GOLABCHI CENTER, KASHAN, IRAN 2006-200719th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatricsفرانسه 1388/04/14
4خلاصه مقاله همایش: تاثیر کاندیدیازیس و تریکومونیازیس واژن بر نوزادانهمایش کشوری سلامت محوری در طب کودکاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوجسخنرانی1388/08/20
5congress article:Entamoeba Dispar:Genetic Diverity of Iranian Isolates Based on Serine-Rich Entamoeba Dispar Protein Gene سومین کنگره میکروب شناسی بالینی ایرانشیراز-سالن های سینا و صدرا-معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388/07/14
6congress article: Complication of Trichomoniasis in the Pregnant Women Referred to Kashan Maternity and Gynecology Hospital,Iranسومین کنگره میکروب شناسی بالینی ایرانشیراز-سالن های سینا و صدرا- معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388/07/14
7خلاصه مقاله همایش: بررسی تک یاخته ی روده ای در سالمندان و معلولین مرکز گلابچی کاشان در سال 86-1385نهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران, کرمانکرمانپوستر1386/12/14
8congress article: Complication of trichomonasis in the pregnant women referred to Kashan Maternity and Gynecology Hospital, Iran International Congress for Tropical Medicine and Malariaکرهپوستر
9congress article: The efficient treatment of enterobiasis after health education in kindergarten and preschool, Kashan, IranInternational Congress for Tropical Medicine and Malariaکرهپوستر
10خلاصه مقاله همایش: سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموز در زنان مراجعه کننده به زایشگاه شبیه خوانی کاشان 1388-1386هفتمین همایش سراسری و دومین کنفرانس منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایرانتهرانپوستر1389/07/27
11congress article: Survey of congenital toxoplasmosis by PCRThe XLLth international congress of ParasitologyMelbourne,australiaپوستر1389/05/24
12congress articlee: Entamoeba dispar : genetic diversity of Iranian isolates based on serine –rich Entamoeba dispa protein geneThe XLLth international congress of ParasitologyMelbourne,australiaپوستر
13خلاصه مقاله همایش: بررسی رابطه عفونت حاد توکسوپلاسموز مادران با عوارض بیماری در نوزادان هفتمین همایش سراسری و دومین کنفرانس منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایرانتهرانپوستر1389/07/27
14خلاصه مقاله همایش: آشنایی با دانشگاه و افزایش انگیزه تحصیلی دانشجویان تازه وارد با راهنمایی دانشجوی همیاردوازدهمین همایش کشوری کشوری آموزش پزشکیمشهدالکترونیک1390/02/10
15congress article: survey of vaginal candiasis on referral pregnant women with preterm or term delivery to kashan obstetrics and gynecology clinic1st international & national congress of parasitology ¶sitic diseases in irankermanپوستر1391/07/25
16congress article: prevalence of amoebiasis and enterobiasis among elderly and mentally retarded residence in golabchi center,kashan 20071st international &national congress of parasitology ¶sitic diseases in irankermanپوستر1391/07/25
17congress article: isolation and molecular identification of acanthamoeba in surfacte stagnant waters of qazvin 1st international &national congress of parasitology ¶sitic diseases in irankermanپوستر1391/07/25
18congress article: incidence of toxoplasmosis in neonates and its complicationsxx figo world congress of gynecology and obstericsitalyپوستر1391/07/16
19congress article: effects of vaginal candidiasis and trichomoniasis on newbornxx figo world congress of gynecology and obstericsitalyپوستر1391/07/16
20congress article: incidence of toxoplasmosis in neonates and its complicationThe 2012 FIGO World Congress of Gynecology & Obstetrics Italyپوستر1391/07/16
21congress article: effect of vaginal candidiasis and trichomoniasis on newbornInternational Federation of Gynecology and Obstetrics - FIGO Italyپوستر1391/07/21
22خلاصه مقاله: بررسی شیوع انگل های روده ای در کودکان افغانی مدارس ابتدائی و راهنمایی مقیم کاشانبیست و یکمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1391/10/30
23congress article: effect of vaginal candidiasis on newborn 2nd iranian congress on medical mycologyahvazپوستر1391/11/24
24congress article: fungal contamination and physicochemical of public swimming pools in kashan, iran 2008-20092nd iranian congress on medical mycologyahvazپوستر1391/11/24
25Congress: ASSOCIATION BETWEEN TOXOPT-A.SMOSIS AND SPONTANEOUS ABORTION AND STILLBIRTH2 2nd International and 9th National Congress of Parusitologt' and Parssitic Diseuses of lronگیلان 1394/02/30
26Congress: DIAGNOSTIC VALUE OF MO|ECULAR,MICROSCOPY AND CULTURE METHODS FOR DIAGNOSIS OF CUTANEOUS LEISHIMANIASIS2nd International and 9th Natiortnl Congress of Parusitutlogy and Parositic Diseases of Iranگیلانپوستر1394/02/30
27Congress: DETECTION OF LEISHMANIA SPECIES FROM CLINICAL SPECIMENS BY MOLECULAR METHOD IN KASHAN, IRAN2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iranگیلانپوستر1394/02/30
28 congress artical:The survey of microbial contamination and physicochemcal of public swimming pools in Kashan,Iran,2008-2009 10th International Congress of Clinical Microbiologyد ع پ کردستان سنندجپوستر1395/07/06
29Molecular detection of Mycoplasma in women with abortion and stillbirth in Tehran,Iran 10th International Congress of Clinical Microbiologyد ع پ کردستان سنندجسخنرانی1395/07/06
30خلاصه مقالات: O-VII-188 Molecular detection of Mycoplasma in women with abortion and stillirth in Tehran ,Iran10th International Congress of clinical Microbiology ICCM 2016دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندجسخنرانی1395/07/06
31خلاصه مقاله : Serological and molecular survey of toxoplasmosis in hemodialysis patients in Kashan and Qomدهمین کنگره بین المللی میکروبشناسی بالینی ' را در تاریخ های 6، 7 و 8 مهرماه 1395 در شهر سنندجد ع پ کردستان سنندجپوستر1395/07/06
32O19-تشخیص مایکوپلاسما در زنان سقط جنین شده و مرده زایی با روش PCR در تهرانبیست وپنجمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران 02 لغایت 02 آذر ماه 593Tehranسخنرانی1395/09/02
33CONGRESS. ARTICLE : Scolicidal effects of Commiphora myrrha and Lavender on hydatid cyst protoscolicesProceeding of the 3rd International &10th National Congressof Parasitology & Parasitic Diseases (NICOPA 10)shirazپوستر
34CONGRESS. ARTICLE :In vitro protoscolical effects of Gold Nanopartiocle on protoscolices of hydatid cystProceeding of the 3rd International &10th National Congressof Parasitology & Parasitic Diseases (NICOPA 10)shirazپوستر
35.نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایرانتهرانپوستر1397/06/13
36.Iran's 19th International Congress of Microbiologyتهرانپوستر1397/06/13
37.19th International and Iranian Congress of Microbiologyتهرانپوستر1397/06/13

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی شیوع توکسوپلاسموزیس در زنان باردار و ارتباط آن با عوارض بیماری در نوزادان1388پزشکی تخصصی1386/04/191388/12/24
2سرو اپیدمیولوژی توکسوپلاسموزیس در زنان مجرد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان در سال 1387-13861387کارشناسی ارشد 1387/10/09
3بررسی ژنوتایپ ایزوله های ژیاردیا دئودنالیس جدا شده از افراد آلوده در کاشان با روش PCR-RFLP1395کارشناسی ارشد 1393/09/011395/06/23
4بررسی سرواپیدمیولوژی و مولکولی توکسوپلاسموز در گوسفند و بزدر کاشان95-13941396کارشناسی ارشد 1394/10/261396/08/24
5بررسی فراوانی سارکوپت اسکابیئی در بیماران مشکوک مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان طی سالهای 93-13891394پزشکی عمومی1393/08/141394/02/13
6بررسی تنوع ژنتیکی لیشمانیا در کاشان و آران و بیدگل1394کارشناسی ارشد 1393/07/201394/09/17
7بررسی رابطه ضعف سیستم ایمنی ثانویه با عفونت انگلی روده ای و توکسوپلاسما گونده ای1394کارشناسی ارشد 1393/08/241394/10/30
8تشخیص و شناسایی ژنوتیپ های آکانتامبا از آب ، خاک و گردوغبار درشهر کاشان 95- 13941396کارشناسی ارشد 1394/09/031396/10/25
9بررسی اثرات سیتوتوکسیک و فراساختاری نانو ذرات طلا و نانو ذرات کیتوزان حاوی کورکومین بر پروتواسکولکس های کیست هیداتید در شرایط برون تنی1396کارشناسی ارشد 1394/10/191396/10/26
10شناسایی ساب تایپ ایزوله های بلاستوسیستیس در مراجعین به آزمایشگاه های تشخیص طبی در کاشان1397کارشناسی ارشد 1396/12/061397/06/25
11بررسی فعالیت ضد لیشمانیایی اورانوفین بر لیشمانیا ماژور در شرایط برون تنی1397کارشناسی ارشد 1395/02/191397/11/01
12جداسازی و شناسایی ورمامبا ورمیفورمیس ازمنابع محیطی در اراک 97-13961397کارشناسی ارشد 1396/12/181397/11/06