حسن  فرجی پور

 فعالیت های پژوهشی

 

حسن فرجی پور

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 18
نام و نام خانوادگی (فارسی) : حسن فرجی پور رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : hasan farajipoor دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : چشم پزشکی آدرس محل کار : بیمارستان متینی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی میزان آستیگماتیسم لنتیکولار ، قرنیه و کلی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه چشم بیمارستان متینی کاشان اسفند ماه 1386 تا شهریور 1387مجری121387/05/151388/05/15
2مقایسه کراتومتری قبل و بعد از جراحی فیکوامولسیفیکاسیون در بیماران مبتلا به کاتاراکت سنی د بیمارستان متینی سال 1386مجری121387/09/011388/09/01
3بررسی انواع شکستگی های فک در بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی کاشان از اسفند ماه 1392 تا مهر ماه 1394.مجری191393/12/011395/07/01
4میزان پایبندی به درمان در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه باز و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به مرکز چشم پزشکی بیمارستان متینی کاشان در سال 1394 همکار131394/07/011395/08/25
5بررسی تأثیرجراحی کاتاراکت به روش فیکوامولسیفیکیشن بر شاخص های اندوتلیوم قرنیهمجری121396/03/011397/03/01
6مقایسه یافته های سونوگرافی داپلر کاروتید در بیماران دیابتی مبتلا و فاقد رتینوپاتیمجری121395/11/151396/11/15
7بررسی تاثیر مکمل غذایی پروبیوتیک بر شاخص های متابولیکی و علائم بالینی رتینو پاتی دیابتیمجری121396/12/151397/12/15
8بررسی تاثیر کپسول حاوی پروبیوتیک بر شاخص های متابولیکی و علائم بالینی دژنراسیون ماکولای مرتبط با سنمجری121396/12/151397/12/15
9 بررسی تاثیر مکمل‎یاری ملاتونین بر ضخامت ماکولا، پارامترهای استرس اکسیداتیو و بیان ژن‌های Nrf2 و CAT در مبتلایان به ماکولاپاتی دیابتیناظر اخلاقی121397/06/011398/06/01
10 بررسی اثر مکمل یاری کورکومینوئید بر علائم بالینی و بیومارکر‌های التهابی و پروفایل لیپیدی و بیان ژن های TNF- و IL-6 در بیماران مبتلا به ماکولاپاتی دیابتیناظر121397/06/011398/06/01

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1مقایسه اثر قطره های آپراکلونیدین نیم درصد و تیمولول نیم درصد در جلوگیری از افزایش فشار داخل چشمی بعد از یاگ لیزر کپسولوتومیCINAHLمجله فیض1390
2بررسی اپیدمیولوژیک عفونت‌های عمقی گردن در بیماران بستری در بیمارستان متینی کاشان از مهرماه 1385 لغایت مهرماه 1386ISCدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره شانزدهم، شماره 3، مرداد و شهریور 13911391
3ترکیبی دگزامتازون تزریقی و کرومولین موضعی با کرومولین موضعی برCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هجدهم، شماره 5، آذر و دی 13931393
4تاثیر کراسلینکینگ بر یافته های میکروسکوپی کونفوکال و شاخصهای اشکی در بیماران مبتلا به کراتوکونوس پیشروندهCINAHLدوماهنامه فیض| مهر و آبان| 1394 | دوره 19 | شماره41394
5Relationship of Anemia and Serum Ferritin in Medical StudentsCINAHLInternational Archives of Health Sciences3(2)1395
6دوافیلیشن :Effects of corneal collagen crosslinking on confocal microscopic findings and tear indices in patients with progressive keratoconusISI و PUBMEDINTERNATIONAL JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE1395
7.PUBMED,Scopus,ISI*Journal of Cellular Biochemistry1397

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1congress article:Results of Bilateral Medial Rectus Recession in Type 1 Duane Syndromeبیست و چهارمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1393/09/10

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1تعیین تآثیر درمان ترکیبی دگزامتازون تزریقی و کرومولین موضعی در مقایسه با کرومولین موضعی تنها بر کراتوکانژکتویت بهاره 1392پزشکی عمومی1391/10/271392/03/18
2بررسی یافته های سونوگرافی داپلر کاروتید در بیماران دارای رتینوپاتی دیابتی و مقایسه با بیماران دیابتی فاقد رتینوپاتی1395پزشکی عمومی1395/08/181395/12/18
3بررسی اثر قطره تروپیکامید بر شاخص های بیومتریک بیماران مبتلا به کاتاراکت مراجعه کننده به بیمارستان متینی کاشان در سال 13951396پزشکی عمومی1394/10/301396/07/01
4بررسی میزان تغییرات شاخص های میکروسکوپی اسپکولار پس از انجام کراتکتومی فوتورفراکتیو در بیماران نزدیک بین مراجعه کننده به بیمارستان متینی شهرستان کاشان در سال 13951396پزشکی عمومی1396/04/311396/09/04
5بررسی میزان تغییرات عیوب انکساری و عمق اتاقک قدامی چشم پس از کپسولوتومی لیزری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان متینی کاشان در سال 13951396پزشکی تخصصی1396/04/311396/09/04
6مقایسه ی ضخامت قرنیه قبل و بعد از عمل کراتکتومی فوتورفراکتیو با استفاده از پکی متری اولتراسونیک و توپوگرافیک1394پزشکی عمومی1394/01/171394/06/09
7بررسی رابطه ی تعداد مطلق نوتروفیل ها با شدت رتینوپاتی دیابتی1394پزشکی عمومی1393/09/021394/06/23
8بررسی مقایسه ای عیوب انکساری و شاخص های بیومتریک بیماران تالاسمیک و غیرتالاسمیک کاشان در سال931393پزشکی عمومی1392/12/261393/06/10
9مقایسه دو روش مکانیکی و استفاده از الکل برای برداشتن اپی تلیوم قرنیه در عمل فتورفراکتیوکراتکتومی(PRK)1396پزشکی عمومی1395/05/061396/12/16
10بررسی اثرتزریق داخل ویتره داروی Bevacizumab روی شاخص های میکروسکوپی اسپکولار در بیماران رتینوپاتی دیابتی1397پزشکی عمومی1394/11/141397/02/03