زریچهر  وکیلی سهرفروزانی

 فعالیت های پژوهشی

 

زریچهر وکیلی سهرفروزانی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 24
نام و نام خانوادگی (فارسی) : زریچهر وکیلی سهرفروزانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Zarichehr Vakili دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : آسیب شناسی آدرس محل کار : کیلومتر 5 بلوار قطب راوندی - دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دانشکده پزشکی - گروه آسیب شناسی
آخرین مدرک تحصیلی : پزشکی تخصصی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی بیان ژنهای Cox-2 , H - B EGF , and ST6 Gall در نمونه های سرطان پستان در شهر کاشان و ارتباط آن با نتایج پاتو کلینیکی ناظر621388/12/011394/01/31
2بررسی تغییرات پتاسیم و PH در لاواژ تشخیصی پریتوئن در تشخیص زودرس ایسکمی مزانتر در رتناظر561388/10/011393/05/23
3بررسی شاخصهای خونی و فریتین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان درسال 1389مجری881389/05/011396/08/10
4مقایسه نتایج تست آدنوزین D و آمیناز و High Senitive CRP با شمارش گلبول سفید مایع مفصل در تشخیص افتراقی آرتریت التهابی از غیر التهابی در بیماران با آرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی روماتولوژی در شهرستان کاشان در طی سال 1387ناظر141387/10/011390/08/15
5بررسی اپیدمیولوژی بیماران بستری شده در بخش ICU بیمارستان نقوی کاشان از مهرماه 1375 تا مهرماه 1385ناظر121387/03/201388/09/16
6بررسی میزان عفونت HCV و فاکتورهای خطر مرتبط با آن در پرستاران Needle- Stick شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان تا پایان خرداد 1387 ناظر241387/10/011389/10/01
7بررسی فراوانی نسبی تغییرات آنزیمهای کبدی و ارتباط آن با یافته های سونوگرافی کبد در بیماران مبتلا به کبد چرب مراجعه کننده به کلینیک گوارش در سال 1387ناظر851387/10/151394/11/05
8بررسی سرواپیدمیولوژی هیداتیدوزیس انسانی در بالغین شهرستان کاشان سال 1387.ناظر81387/04/251389/08/22
9بررسی تاثیر فولینیک اسید خوراکی بر سطح هموسیستئین خون بیماران همودیالیزی ناظر181387/06/011388/11/30
10مقایسه دو داروی فنتانیل و رمی فنتانیل در عمل جراحی کاتاراکت تحت بیحسی سطحی مجری91386/12/011387/09/01
11مقایسه تعداد زیر گروههای سلول های T تنظیمی در بیماران پیوند کلیه تحت درمان با سیکلوسپورین و سیرولیموسناظر341389/11/011392/08/27
12بررسی حساسیت و ویژگی تست سرولوژی به روش ELISA در مقایسه با تست استاندارد هیستوپاتولوژی در تشخیص عفونت هلیکوباکترپیلوریمجری151379/11/041383/10/15
13بررسی شیوع انگلهای روده ای در کودکان افغانی مدارس ابتدایی و راهنمایی مقیم کاشان سال 88-89مجری541388/10/251393/04/02
14بررسی اثر چای، آب قند و آب پرتغال رقیق شده بر میزان برگشت پذیری آسیب پاتولوژیک ناشی از ایلئوس پس از عمل در خرگوشناظر771388/09/151395/01/29
15مقایسه دو روش آرام بخشی وریدی در عمل جراحی کاتاراکت تحت بیحسی رتر و بولبار مجری91385/01/151385/10/15
16تعیین ارزش تشخیصی تست آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع در تشخیص عفونت هلیکوباکتر پیلوری مجری1141385/07/151394/12/04
17بررسی کارآئی تشخیص مولکولی IS6110 در شناسایی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ناظر861385/08/151392/09/09
18بررسی سطح سرمی فریتین با اختلال کم توجهی - بیش فعالیتی در کودکان ناظر161387/12/011389/04/01
19بررسی ارزش تشخیصی تعیین نقطه برش نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در تشخیص آپاندیسیت حاد و کمپلیکه در بالغین ناظر861388/01/011395/01/29
20بررسی تاثیر مداخلات روان شناختی و آموزشی بر سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ورودی بهمن ماه 1387 دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 88-1387 همکار711387/12/201393/11/07
21تعیین ضریب پایایی پرسشنامه ارزیابی عملکرد اساتید دانشگاه علوم پزشکی کاشان توسط دانشجویان در مرکز توسعه آموزش در سال تحصیلی 1388ناظر1201387/12/241397/11/23
22ارزیابی پایائی آزمونهای آموزشی معلم ساخته چند گزینه ای دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 87-1386همکار121386/12/011391/07/11
23بررسی عفونتهای قارچی در بیماران بستری با تب طول کشیده به دو روش کشت BHI و روش BACTEC در سال 89-1388ناظر891388/07/141395/11/30
24بررسی ارتباط سطح روی و منیزیوم سرم در کودکان با تب و تشنج مجری61385/04/01
25بررسی رابطه ملاسما با اختلالات سطح سرمی هورمون ها و شاخص های تیروئیدی ناظر681388/07/011394/02/20
26بررسی فراوانی هایپرتانسیون پولمونر و رابطه آن با سطح PTH, BNP در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه تحت درمان با دیالیز مراجعه کننده به مرکز همودیالیز شهرستان کاشان در سال 1387همکار101388/08/151389/06/15
27مقایسه اثر ضد میکروبی عصاره آب دانه انار و پوست انار و آنتی بیوتیک های رایج بر روی هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از نمونه های بیوپسی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1387ناظر911387/08/011395/01/28
28بررسی اپیدمیولوژیک عفونتهای عمقی گردن در بیماران بستری در بیمارستان متینی کاشان از مهرماه سال 1385 لغایت مهرماه 1386همکار121385/11/151391/11/16
29بررسی نقش لوح آموزشی در آموزش پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی در کودکان پیش دبستانی کاشان در سال 1387ناظر1021387/04/011395/09/15
30بررسی تاثیر روزه بر فاکتورهای بیوشیمیایی خونمجری51373/12/121374/05/11
31بررسی اثر سیر بر سطح هموسیستئین پلاسمای خون افراد مبتلا به بیماری ایسکمیک قلبی همکار831388/04/231395/03/04
32مقایسه فریتین در تشنج بدون تب و تب بدون تشنج در کودکان 6 ماه تا 5 سال مراجعه کندده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان پاییز 88 و زمستان 88 مجری51388/07/011388/12/29
33ارتباط سطح سرمی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی ( Vascular endthelial growth factor) هیپرپلازی خوش خیم پروستات و سرطان پروستات همکار321390/01/011392/08/18
34بررسی سطح D-Dimer سرم در تشخیص زودرس ایسکمی مزانتر حاد در رت مجری91391/04/011391/12/01
35نیازسنجی توانمندی کارورزان ماه آخر پزشکی در زمینه احیای قلبی - ریوی ناظر61391/06/151391/12/15
36بررسی رابطه تغییرات انعقادی با پیامد بیمار دچار ضربه مغزی ناظر141393/07/011394/09/01
37بررسی ارتباط ویروس پاپیلومای انسانی تیپ 16 و 18 با آدنوکارسینوم پروستات مجری121392/12/151393/12/15
38بررسی مقایسه ای ویروس اپشتاین بار ( EBV ) در تومورهای بدخیم و ضایعات فیبرو کیستیک پستان.مجری121395/01/201396/01/20
39بررسی ارتباط آنژیوژنز و تهاجم بافتی در کارسینوم سلول بازال پوستمجری391393/05/151396/08/20
40بررسی پلی مورفیسم ژن CYP2EI و خطر ابتلا به سرطان در شهرستان کاشان ناظر181393/07/151395/01/15
41بررسی ارزش تشخیصی پروکلسیتونین ،سرعت رسوب گلبولی وپروتئین فاز حاد کمی و ویافته های بالینی در استئومیلیت در پای دیابتیمجری231394/07/151396/07/01
42تعیین سطح تاکسونامی سوالات چندگزینه‌ای و تاثیر یک دوره آموزش تاکسونامی حیطه‌های آموزشی بر طراحی سوالات چندگزینه‌ای اساتید گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 93-94 مجری91394/04/011395/01/01
43مقایسه ی غلظت مس و روی در بیماران سکته ی مغزی ایسکمیک غیر کاردیوآمبولیک با افراد سالمهمکار351395/08/011398/07/13
44بررسی تاثیر کرم نانوامولسیونی حاوی اسانس لاواند و عصاره شیرین بیان بر بهبود وفاکتورهای استرس اکسیداتیو زخم پوستی عمیق در مدل موش صحراییهمکار161396/09/151398/01/15
45بررسی سمیت پوستی و اثرات ضد دردی ژل نانوامولسیونی حاوی اسانس گیاهان رزماری و نعناع فلفلی در مدل حیوانی استئوآرتریتهمکار161396/10/011398/02/01
46بررسی اثر تجویز رزوراترول، آلفالیپوئیک اسید، فلکسید و متفورمین پس از مواجهه تمام بدن با پرتوی گاما بر کاهش آسیبهای پاتولوژیک روده در موش سوریمجری61398/05/151398/11/15
47اجرا، ارزشیابی برنامه درسی مواجهه زودرس بالینی برای دانشجویان سال دوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 1397-1398ناظر91398/02/151398/11/15
48بررسی مقایسه¬ای تاثیر آمپول دیکلوفناک، کتورولاک و پتدین بر ترمیم زخم در موش¬های آزمایشگاهی مجری61398/02/151398/08/15
49بررسی تاثیر تولید مدل های آناتومی دستگاه گوارش بر انگیزه یادگیری و پیشرفت آموزشی درس آناتومی دستگاه گوارش در دانشجویان پزشکیناظر

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1اثر متفورمین بر سطح سرمی ویتامین B12 و اسید فولیک در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2سایر ایندکس هامجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل/دوره 8/شماره 4/زمستان 87
2Assessment of the Relation between Serum Zinc & Magnesium Levels in Children with Febrile ConvulsionIndex CopernicusIranian Journal of Pathology (Fall 20092009)4 (4), 157 - 160
3تأثیر زمان تمرین (صبح و عصر) بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولین های سرم و پاسخ هورمون های کورتیزول و تستوسترون دانشجویان مرد ورزشکار حرکت _ تابستان۱۳۸6 شمارة ۳۲ ص ص: 37-48
4بررسی تاثیر خون های مختلف بر رشد عامل لیشمانیوز جلدی به روش in vitro مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی شهید صدوقی یزد دوره 14 شماره 4 زمستان 1385
5Determination Of Ldl And Hdl In Subjects With High Serum Cholesterol Levels And Their Relation With Age , Sex And Body Mass IndexBiological AbstractUttar Pradesh J. Zool/ April2006,26(1):97-100
6Childhood Cutaneous Leishmaniasis: Report Of 117 Cases From IranPUBMEDKorean Journal Of Parasitology2006;44 No. 4: 355-360٬ December
7Comparing the efficacy and side effects of antihelminthic in treatment of giardiasis in adults Biological AbstractUttar Pradesh journal zoology ,25(3):265-269,2005
8COMPARISON OF IgG, IgM-IFA AND IgG, IgM-ELISA IN TOXOPLASMA GONDII SEROLOGYBiological AbstractUttar Pradesh Journal of Zoology
9حساسیت و ویژگی آزمون الایزا در تشخیص بیماری بروسلوزScopusمجله پزشکی کوثر دوره 15, شماره 2 - ( تابستان 1389 )-صفحات: ۹۸ -95
10بررسی کارایی تست آنتی ژن مدفوعی در تشخیص هلیکو باکتر پیلوری در مبتلایان به سوءهاضمهCINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 1، بهار 1390 ، صفحات 20-15
11 PREVALENCE OF LIVER FLUKES INFECTIONS IN SLAUGHTERED ANIMALS IN KASHAN, ISFAHAN PROVINCE, CENTRAL IRANScopusINSTITUTE of integrative omics and applied biotechnology Vol. 2; Issue 5;July-Aug 2011:14–18
12Assessing the Psychometric Indices of Written Multiple Choice Educational Examinations of College of Paramedics of Kashan University of Medical Sciences in Education Year 2008-09ScopusBiosciences, Biotechnology Research Asia
13مقایسه میزان فریتین سرم در کودکان دچار تشنج تب با موارد تب دار بدون تب CINAHLمجله فیض
14An Item Analysis of Written Multiple-Choice Questions: Kashan University of Medical SciencesISCNursing and Midwifery Studies 2012:1(2)
15بررسی سطح دی دایمر سرم در تشخیص زودرس ایسکمی مزانتر حاد در رتISCنشریه جراحی ایران، دوره ۲۰ ، شماره ۴، سال1391
16بررسی شیوع انگل‌های روده‌ای در کودکان افغانی مدارس ابتدائی و راهنمائی مقیم کاشان سال 90- 89ISCمجله میکروب شناسی پزشکی ایران 1(7):1391
17بررسی شیوع سرمی و عوامل خطر انتقال عفونت HBV و HIV در معتادین تزریقی کاشانISCنشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز، دوره 2، شماره 3، تابستان 1392
18XML فراوانی مول هیداتیفرم در نمونه های ارسالی به آزمایشگاه های پاتولوژی کاشان در سال 78-1371 CINAHLفیض
19Antidiabetic and Antihyperlipidemic Effects of Ethanol Extract of Rosa canina L. fruit on Diabetic Rats: An Experimental Study With Histopathological EvaluationsPUBMEDJ Evid Based Complementary Altern Med. 2016 Oct;21(4)
20THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 16 AND 18 WITH PROSTATE ADENOCARCINOMAایندکس نشدهInternational Journal of Biology, Pharmacy and Allied Science
21Assessing the psychometric questioner for students rating teachersISIInternational Journal of Medical Research & Health Sciences, 2016, 5, 7S:419-424
22سنجش نیازهای آموزشی متخصصین بیهوشی و رشته های جراحی در زمینه های طب انتقال خونCINAHLمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 1395 37)(16
23A comparative study of Epstein -Barr virus (EBV)in malignantISIInternational Journal of Medical Research & Health Sciences, 2016, 5, 9S:221-228
24Taxonomy level of pediatrics exams and psychometric*ISIInternational Journal of Medical Research & Health Sciences, 2016, 5, 9S:321-325
25Effective Factors on Needle Stick Injuries in Health Care Workersshahid Beheshti HospitalCINAHLIAHS 2016, 3(4): 188-185
26ارزشیابی گروه های آموزشی بیمارستان آموزشی شهید بهشتی کاشانCINAHLمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی
27The Protective Effect of Hydroalcoholic Extract of Rosa canina (Dog Rose) Fruit on Liver Function and Structure in Streptozotocin-Induced Diabetes in RatsScopus, PubmedJournal of Dietary Supplements
28بررسی اثرات ضد دردی ژل نانوامولسیونی حاوی اسانس گیاهان رزماری و نعناع فلفلی در مدل حیوانی استئوآرتریتScopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
29Immunization with a recombinant fusion protein protects mice against Helicobacter pylori infectionISI و PUBMEDVaccine1397
30Effect of vitamin D supplementation on depression in elderly patients: A randomized clinical trialPUBMED,Scopus,ISI*Clinical Nutrition1398
31پذیرش مقاله

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله همایش: تدوین مدلی برای ارزشیابی برنامه آموزشی دستیاری داخلیدهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیرازسخنرانی1388/02/15
2خلاصه مقاله همایش: ارزیابی میزان رعایت اصول اخلاق حرفه ای توسط اساتید از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشاندهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیرازپوستر1388/02/15
3خلاصه مقاله همایش: ارزیابی پایایی و شاخص های روان سنجی آزمون های آموزشی کتبی چند گزینه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 87-88دهمین کنگره کشوی آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیرازپوستر1388/02/15
4خلاصه مقاله همایش: بررسی ارتباط سطح روی و منیزیوم سرم با تشنج ناشی از تب در کودکانبیستمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان مجتمع بیمارستان امام خمینی (ره)،مجموعه تالارهای امام 1387/07/18
5خلاصه مقاله همایش: بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی دانشجویان از برنامه درسی ، گامی در جهت پاسخگوئی به یک نیازیازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایرانسخنرانی1389/02/10
6خلاصه مقاله همایش: آموزش استاد راهنمای توانمنددهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388/02/15
7خلاصه مقاله همایش: ارزیابی درونی گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1387دهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیرازپوستر1388/02/15
8خلاصه مقاله همایش: ارزشیابی برنامه آموزشی دستیاری داخلیدهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388/02/15
9خلاصه مقاله همایش: خودارزیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی کاشان از رعایت اخلاق حرفه ایدهمین کنگره کشوی آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیرازپوستر1388/02/15
10خلاصه مقالات همایش: تدوین مدلی برای ارزشیابی برنامه آموزشی در دوره پزشکی عمومی در راستای استانداردهای کنگره بین المللی اجرای استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در برنامه آموزش پزشکی عمومیکیشپوستر1387/08/17
11خلاصه مقالات همایش: استاندارد های پایه آموزش پزشکی عمومی تلاش در جهت پیاده سازی استاندارد 5-2کنگره بین المللی اجرای استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در برنامه آموزش پزشکی عمومیکیشپوستر1387/08/17
12congress article: Implementation of basic education standards (standard 2-4-2)کنگره بین المللی اجرای استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در برنامه آموزش پزشکی عمومیکیشپوستر1387/08/17
13congress article: Medical education program, design a model for evaluationکنگره بین المللی اجرای استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در برنامه آموزش پزشکی عمومیکیشپوستر1387/08/17
14congress article: evaluation of Multi Drug resistant gram negative bacilli isolated from clinical samplesچهارمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایراناصفهانپوستر1389/08/18
15خلاصه مقاله همایش: بررسی فرآوانی عفونت اچ سی وی و عوامل خطر مرتبط با آن در کارکنان درمانی دچار ندل استیک در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 87نوزدهمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1389/10/04
16خلاصه مقاله همایش: بررسی حساسیت و ویژگی تست الایزا در تشخیص بیماری بروسلوزنوزدهمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1389/10/04
17خلاصه مقاله همایش: جستجوی راهی برای افزایش بهره وری آموزشی در گزارش صبحگاهییازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایرانپوستر1389/02/10
18خلاصه مقاله همایش: تعیین شکاف کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان کارورز پزشکییازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایرانسخنرانی1389/02/10
19خلاصه مقاله همایش : گزارش ارزیابی درونی گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1385خلاصه مقالات هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکی کرمانپوستر
20خلاصه مقاله همایش: گزارش ارزیابی درونی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان درسال 1385هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکیکرمانپوستر1385/12/15
21خلاصه مقاله همایش: طرح ادغام آموزش مهارتهی بالینی در کوریکو لوم آموزشی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشاننهمین همایش کشوری آموزش پزشکی یزدپوستر1386/12/14
22خلاصه مقاله همایش: نظرسنجی از دانشجویان پزشکی در مورد ضرورت ادغام آموزش مهارتهای در کوریکولوم آموزشینهمین همایش کشوری آموزش پزشکییزدپوستر1386/12/14
23خلاصه مقاله همایش: بررسی مقایسه ای تاکسونومی آزمون های دستیاران دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1385هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکیکرمانسخنرانی1385/12/15
24congress article: Sensivity and specifity of ELISA test for diagnosis of brucellosis14th International Congress on Infectious Diseases (ICID) Abstracts miami-florida(USA)پوستر1388/12/18
25خلاصه مقاله همایش : بررسی فراوانی پروتئینوری در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی مراجعه کننده به زایشگاه شبیه خوانی کاشان در سال 1384خلاصه مقالات هشتمین همایش سالانه آسیب شناسی ایران انجمن آسیب شناسی ایران پوستر
26congress article: Sensitivity and Specificity of ELISA Test for Diagnosis of Brucellosisچهارمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایراناصفهانپوستر1389/08/18
27congress article: internal evaluation of department of pathology , kashan university of medical sciences5th asia pacific medical education conferencesingaporeپوستر1386/11/04
28خلاصه مقاله همایش: بررسی میزان رضایتمندی شغلی پزشکان هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشاندوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهد مقدسپوستر1390/02/10
29خلاصه مقاله همایش: افزایش بهره وری آموزشی از طریق بررسی و ارتقاء کیفیت آموزش بالینی در یک گروه بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشاندوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهد مقدس 1390/02/10
30خلاصه مقاله همایش: ارتقاء عملکرد تحصیلی و سلامت روان دانشجویان با ارائه بسته روانشناختی، آموزشی در بدو ورود به دانشگاه دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
31خلاصه مقاله همایش: سبک یادگیری دروس تئوری در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشاندوازدهمین همایش کشوری کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
32خلاصه مقاله همایش: فراوانی مواردHBsAG,Anti HCV,Anti مثبت در معتادین تزریقی کاشانخلاصه مقالات آزمایشگاه و بالین( ویژه چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین)تهرانپوستر1390/09/30
33خلاصه مقاله: فرایندهای آموزشی مطلوب در دانشگاه علوم پزشکی کاشانسیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیساریپوستر1391/02/11
34خلاصه مقاله: برسی فراوانی سطح تاکسانومی سختی نمونه سوالات و گزینه های آزمون های چند گزینه ای آزمون دستیاری گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی کاشانسیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی ساریپوستر1391/02/11
35خلاصه مقاله: بررسی رضایتمندی دانشجویان پزشکی از شیوه جدید دوره فیزیوپاتولوژی و ادغام دروس پاتولوژی و فارماکوژی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان13 همایش کشوری آموزش پزشکیساریپوستر1391/02/11
36خلاصه مقاله: نقدی بر پرونده های دانش پژوهی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشانسیزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیساریپوستر1391/02/11
37خلاصه مقاله: بررسی شیوع انگل های روده ای در کودکان افغانی مدارس ابتدائی و راهنمایی مقیم کاشانبیست و یکمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1391/10/30
38خلاصه مقاله :زخمها و عفونت های جلدی در معتادین تزریقیبیست و دومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهران پوستر1392/11/05
39congress article:Microbial Causes of Wounds and Skin Infections In Intravenous Drug Abusers6international iranian congress laboratory & clinictehranپوستر1392/09/13
40congress article:Blood Born Diseases in Intravenous Drug Abusers6international iranian congress laboratory & clinictehranپوستر1392/09/13
41خلاصه مقالات : تدوین ،اجرا و ارزشیابی برنامه دستیار در نقش مدرس ( RAT:Resident as a Teacher ) در دانشگاه علوم پزشکی کاشانهجدهمین همایش کشوری علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهریتهران مرکز همایش های رازیپوستر
42Congrss Articale:Effect of vanadyl on metabolic responses and gene expressionپانزدهمین کنگره ملی بیوشیمی و ششمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی ۲۰۱۸ (ICBMB 2018)تهرانپوستر1397/06/03
43خلاصه مقاله : میزان استانداردهای آموزش بالینی در گزارش صبحگاهی گروه های آموزشی بیمارستان بهشتی کاشان گامی یسوی تحول آموزشنوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهریتهرانپوستر1397/02/10

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی کیفیت خدمات آموزشی در مقاطع کارورزی و کارآموزی پزشکی از دیدگاه فراگیران و اساتید در دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 13881388پزشکی عمومی 1388/07/19
2مقایسه سطح فریتین در تشنج ناشی از تب و تب بدون تشنج در کودکان 6 ماه تا 5 سال مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان از پاییز 87 تا بهار 13881388پزشکی عمومی 1388/07/20
3بررسی شیوع هپاتیت c در پرسنل درمانی شاغل در بیمارستان بهشتی کاشان1389پزشکی عمومی1387/11/061389/01/30
4بررسی سطح روی و منیزیوم سرم درکودکان با تب وتشنج 1386پزشکی عمومی 1386/03/30
5بررسی ارزش تشخیصی میکروکروماتوگرافی نسبت به الکتروفورز هموگلوبین در تشخیص تالاسمی مینور1386پزشکی عمومی 1386/02/03
6بررسی مقاومت چند داروئی در باسیل های گرم منفی جداشده از نمونه های بیماران سر پایی 1386پزشکی عمومی 1386/12/08
7بررسی فراوانی پروتئینوری در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی مراجعه کننده به زایشگاه شبیه خوانی کاشان در سال 13841385پزشکی عمومی 1385/06/13
8ارزشیابی گروه های آموزشی بر اساس استانداردهای آموزش بالینی در بیمارستان بهشتی کاشان در سال951395پزشکی عمومی1395/08/041395/09/22
9مقایسه شمارش سلولی مایع پلور در بیماران مبتلا به افیوژن پلور ترانسوداتیو و اگزوداتیو در بیمارستان بهشتی کاشان در سالهای 94-13931395پزشکی عمومی1394/06/111395/01/30
10ارزشیابی درونی گروه های آموزشی کودکان و زنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان بر اساس استانداردهای آموزش پزشکی عمومی سال 961396پزشکی عمومی1396/04/031396/06/28
11بررسی ارتباط آنژیوژنز و تهاجم بافتی در کارسینوم سلول بازال پوست1394تخصص1393/10/301394/12/17
12بررسی مقایسه ای ویروس اپشتاین بار(EBV) در تومورهای بدخیم و ضایعات فیبروکیستیک پستان1394تخصص1393/11/201394/12/17
13نیازسنجی برنامه درسی پزشکی عمومی بر اساس دیدگاه پزشکان عمومی کاشان در خصوص علائم و نشانه‎های بیماری‎های شایع و مهم در سال 13951396پزشکی عمومی1395/04/091396/09/19
14ارزیابی بیان Nestin و EGFR در نمونه های بیماران مبتلا به سرطان گلیوبلاستوم مولتی فرم مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 1385 تا 13951397تخصص1396/05/241397/06/13
15بررسی جهش های پروموتر ژن EGFR در بیماران مبتلا به سرطان گلیوبلاستوم مولتی فرم مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 1396-13911397تخصص1396/05/241397/09/26
16بررسی رضایتمندی دانشجویان پزشکی از خدمات دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان درسال 971397پزشکی عمومی1397/08/061397/11/17