احمد  خورشیدی مال احمدی

 فعالیت های پژوهشی

 

احمد خورشیدی مال احمدی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 31
نام و نام خانوادگی (فارسی) : احمد خورشیدی مال احمدی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Ahmad H. Khorshidi دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : میکروب شناسی آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی کاشان-دانشکده پزشکی
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی عوامل باکتریایی سوسری ها در بیمارستانهای کاشان در سال 80مجری81380/07/011381/09/19
2بررسی تاثیر مترونیدازول و فورازولیدون در درمان کودکان 5-12 ساله مبتلا به ژیاردیازیسهمکار101381/09/261383/06/31
3بررسی اپیدمیولوژیک گونه های مالاسزیا در بیماران مبتلا به پیتریازیسس و ورسیکالر در کاشان از تابستان 1389 الی 1390 به روش PCR-RFLP ناظر451389/12/011393/09/09
4بررسی تاثیر چهار عصاره گیاهی ( برنجاس ، درمنه ، موسیر و مریم نخودی ) بر قارچ های درماتوفیت ( عامل انواع کچلی در انسان) ناظر161388/06/011389/10/10
5بررسی فراوانی علل باکتریال لکوره و تعیین حساسیت دارویی آنها در مبتلایان لکوره مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی بیمارستان شبیه خوانی در نیمه اول سال 80مجری101380/02/011381/09/10
6بررسی علل باکتریایی عفونتهای بیمارستانی در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی ازسال76-77مجری141377/09/011379/10/12
7بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان از بدو تاسیس ( 1365) لغایت پایان 1382همکار121384/01/151385/01/15
8بررسی ژنوتیپ سویه های تولید کننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBL) در نمونه های باسیل گرم منفی جدا شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان 1387-86مجری651387/03/051392/07/06
9جداسازی و تعیین هویت مایکوپلاسما هومینیس در بیماران مبتلا به عفونت ادراری مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در نیم سال دوم سال 1391ناظر661389/03/011394/08/20
10 سرواپیدمیولوژی بروسلوز در عموم مردم شهرستان کاشان و مقایسه آن با گروههای شغلی در معرض خطرهمکار151373/07/011374/10/01
11مقایسه تشخیص کلینیکی فازثریت استرپتوکوکی با یافته های پاراکلینیکی(کشت حلق و تست لاتکس) و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنمجری101375/09/10
12بررسی ویژگیهای معتادین به تریاک و مشتقات آن در زندان و مرکز درمان معتادان خود معرف بهزیستی کاشان در سالهای 80-81مجری101381/01/151382/03/27
13بررسی وضعیت داروخانه های شهر کاشان در سال 1379همکار151379/09/151381/06/04
14تعیین فراوانی حاملین استرپتوکوکوس پنومونیا در گلوی دانش آموزان مدارس شهر کاشان سال 1373همکار181373/06/011374/01/01
15بررسی نتایج کشت مایع اطاق قدامی چشم در بیماران تحت عمل کاتاراکت در بیمارستان متینی در طول سال 75مجری121375/07/011377/10/01
16بررسی نگرش بیماران و کادرپزشکی نسبت به انطباق امور پزشکی باموازین شرع مقدس اسلاممجری121375/04/101377/11/28
17بررسی تاثیر سیر بر قند خون بیماران دیابتی 2مجری141384/12/011386/02/01
18بررسی کارآئی تشخیص مولکولی IS6110 در شناسایی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مجری861385/08/151392/09/09
19بررسی کارائی روش Multiplax PCR برای تشخیص استافیلوکوک های مقاوم به متی سیلین مجری831385/09/011392/07/06
20بررسی عفونتهای باکتریایی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در ضایعات ناشی از لیشمانیوز جلدی سال 1382مجری121382/12/051384/04/14
21بررسی الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت مجاری ادراری مراجعه کننده به آزمایشگاه مرکی دانشگاه در سال 78-79مجری141378/12/151380/08/29
22بررسی وضعیت ستاد امداد درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نحوه (پذیرش، درمان، بهبودی و ترخیص) از اسفند سال 76 لغایت خرداد 77مجری61376/12/011378/09/11
23مقایسه اثر دو داروی کرم کلوتریمازول و کرم موضعی تربنیافین در درمان تی نه اکوریوریس و تی نه آکروزیس مجری181383/10/261391/11/16
24بررسی فراوانی گنوکوکو تعیین مقاومت دارویی آنها در بیماران مبتلا به عفونت التهابی لگن و آندوسرویکس مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی بیمارستان دکتر شبیه خوانی و کلینیکهای خصوصی در نیمه اول سال 80مجری81380/02/091385/07/11
25مقایسه فریتین در تشنج بدون تب و تب بدون تشنج در کودکان 6 ماه تا 5 سال مراجعه کندده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان پاییز 88 و زمستان 88 ناظر51388/07/011388/12/29
26بررسی تغییرات بیان ژن زیرواحدهای گیرنده گلوتامات در لنفوسیت های خون محیطی بیماران سکته مغزی ایسکمیناظر121389/11/011393/10/01
27جداسازی تعیین گونه و تایپینگ بروسلاهای جدا شده از بیماران مبتلا به تب مالت در شهرستان کاشان در سال 1389ناظر621389/12/011395/01/28
28بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کاشانمجری171376/11/101379/01/15
29بررسی باکتریولوژیک مایع مدیای سروز مقاوم به درمان در کودکان 2 تا 15 سال مراجعه کننده به بیمارستان متینی کاشان در سال 1390 مجری471390/04/151394/03/03
30بررسی شیوع عوامل اسهال باکتریایی در بیماران دارای علائم گوارشی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 91-1390ناظر121390/04/151391/04/15
31 بررسی تاثیر کرم آنتی درای بر درمان علائم اگزمای دست و مقایسه آن با کرم فلوئوسینولون استوناید 25% درصدناظر
32بررسی کلونیزاسیون استرپتوکوک پنومونیه و استافیلوکوک اورئوس در بینی و حلق دانش آموزان شهر کاشان و تعیین سروتیپهای استرپتوکوک پنومونیه توسط تکنیک Multiplex PCR در سال 90-91 ناظر231390/07/151392/06/13
33بررسی ژن های panton - valentine leukocidin و تیپ های SCC-mec در سویه های استافیلوکوکوس مقاوم به متی سیلین بینی مراجعه کنندگان بالغ بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1390ناظر121390/10/151392/04/15
34بررسی فراوانی ژن های Van به روش multiplex-PCR در انتروکک های جدا شده از سواب رکتال بیماران بستری در بخش ICU بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 91-1390 مجری121390/11/011391/11/01
35بررسی سروتایپ ها و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی استرپتوکوک های گروه B جدا شده از زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه شبیه خوانی کاشان در سال 91-1390مجری121390/11/011392/03/28
36بررسی میزان کلونیزاسیون و شناسایی همزمان گروههای سرولوژیکی A,B,C,W,135,Y,X نایسریا مننژیتیدیس با استفاده از روش مولتی پلکس PCR در نازوفارنکس دانش آموزان مدارس کاشان 1390مجری101390/11/011391/12/05
37بررسی نقش پروتئین PTEN در Neutrophil Extracellular Traps در مقابل لیپو پلی ساکارید باکتری گرم منفیمدیر اجرایی121391/06/011393/12/29
38فراوانی نایسریاگنوره ا و کلامیدیا تراکوماتیس در نمونه های اندوسرویکس زنان مراجعه کننده به کلینیک های زنان کاشان در سال 1391مجری191391/08/011393/03/18
39تعیین الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی در کشتهای مثبت K - pneumonia و E- coli در بیمارستان شهید بهشتی کاشان 1391ناظر321391/10/011394/05/29
40بررسی ژنوتیپ های SCC0mec و تعیین تیپ های آن و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های استافیلوکوکوس های کوآگولاز منفی مقاوم به متی سیلین در بینی دانش آموزان شهر کاشان در سال 2012مجری261391/08/151393/10/13
41بررسی شیوع و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیماران مراجعه کننده به کلینیک گوارش بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 1391ناظر151391/12/011393/02/29
42بررسی رابطه مقاومت آنتی بیوتیکی با فاکتورهای ویرولانس سودوموناس آنروژینوزای جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان 1391مجری261392/02/011394/03/30
43بررسی فراوانی bla- IMP درایزوله های سودموناس آئروژینوزا تولید کننده متالو بتالاکتاماز وبررسی فراوانی 23like ,OXA-24like,OXa-51-OXA مجری291392/11/151395/04/03
44بررسی شیوع ژن های متالوبتالاکتامازی VIM1 , IMP1و بتالاکتامازی KPC و قدرت تشکیل بیوفیلم در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در شهر قم در سال 1392-1393.مجری121392/11/151393/11/15
45بررسی فراوانی اینتگرونهای کلاس 1، 2، 3 در گونه های کلبسیلا دارای مقاومت چندگانه آنتی بیوتیکی جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان(92-93) مجری 1396/07/121396/07/12
46بررسی ژنهای اینتگرون کلاس 1 مرتبط با سودوموناس آئروژنوزا مقاوم به چند دارو در نمونه های کلینیکی بیماران بستری در بیمارستان الزهرا اصفهان 1392-1393مجری121392/12/011393/12/01
47بررسی اثر کپسول نرم خوراکی حاوی اسانس زیره سبز بر وزن افراد چاق و مقایسه آن با ونوستات ناظر261393/03/011395/04/30
48بررسی ژن Panton-Valentine leukocidin(PVL) و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های استافیلوکوکوس اورائوس جدا شده از عفونتهای پوست و بافت نرم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پوست رازی تهران 1392-مجری481393/06/011397/05/29
49بررسی شیوع آلودگی میکروبی انواع اسکناس رایج وتعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آنهادر کاشان در سال1393ناظر121393/06/011394/06/01
50 بررسی فراوانی ژنهای مرتبط با مقاومت آنتی بیوتیکی بیوفیلم و ndvB و tssC1 و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه‌های پسودوموناس آئرژینوزا جدا شده از عفونتهای چشم در مرکز درمانی فارابی در سال 93-94 ناظر341393/11/011396/08/20
51بررسی شیوع ژن qnrB ، rmtB و blaVIM-1 در نمونه های مقاوم سودوموناس و استافیلوکک جمع آوری شده از متروی تهران در سال 1394ناظر241394/07/011396/07/01
52بررسی ژنوتایپینگ ایزوله‌های مایکوباکتریوم غیرتوبرکلوئیدی، جداشده از بیماران مراجعه کننده به مرکز سل دانشگاه علوم پزشکی کاشان ناظر
53اثر مکمل پروبیوتیک بر علائم بالینی و پارامترهای بیوشیمیایی خون در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS) ناظر241394/08/151396/08/15
54بررسی ایمنی زایی غیرفعال پیلی و فلاژلین تیپ B سودوموناس آئروژینوزا در مدل موش سوختهمجری231394/12/151396/11/15
55ارزیابی توانایی تحریک سیستم ایمنی و قدرت حفاظت کنندگی فیوژن پروتئین حاوی اپی توپ های آنتی ژنیک MrpA، PtaA و UcaA سویه های پروتئوس میرابیلیس در موش BALB/c مجری231395/07/011397/05/29
56تایپینگ مولکولی ایزوله های کلینیکی از بیماران مبتلا به بروسلوز به روشMultiplex PCR و تعیین عوامل خطر ساز آن در نقاط مختلف کشور ایران در سال 96 - 1395ناظر241396/02/011398/02/01
57بررسی تنوع ژنوتیپی وتوانایی تشکیل بیوفیلم در ایزوله های ایشرشیاکلای یوروپاتوژن جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1396مجری241396/06/011398/06/01
58بررسی فراوانی و مقاومت آنتی بیوتیکی انتروکوک ها در نمونه های کشت بیماران بستری بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1395مجری121395/12/151396/12/15
59ژنوتایپینگ مولکولی ایزوله های استافیلوکوک ارئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه بالینی بیماران بیمارستان شهید بهشتی با روش MLST در سال 1396ناظر241396/06/011398/06/01
60بررسی اثر مکمل پروبیوتیک بر بیان ژن مرتبط با انسولین، لیپید و التهاب در مبتلایان به دیابت بارداری مجری241396/07/151398/07/15
61بررسی فراوانی شیگلا و الگوی مقاومت آنتی بییوتیکی آن در کودکان مبتلا به دیسانتری و بستری در بیمارستان شهید بهشتی در سال 1396 مجری121396/12/011397/12/01
62بررسی تاثیر ماده موثره دارچین و آویشن به همراه عسل بر ایزوله های مقاوم به چند دارو و بیان ژن هایexoS وampC سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از عفونت سوختگیمجری121397/09/011398/09/01
63بررسی فراوانی اینتگرون کلاس یک و تشکیل بیوفیلم در جدایه های اشریشیاکلی یوروپاتوژن( (UPEC¬مقاوم به چند دارو(MDR) جداشده از بیماران مبتلا به UTI از بیمارستان شهدای قم از سال 1397تا 1398 مجری121397/10/011398/10/01
64 بررسی تاثیرضد باکتریایی و ضد سرطانی پپتید فیوژن نوترکیب انتروسین-کولیسین-آنتی کنسرناظر
65بررسی تاثیرفاکتور های محیطی استرس زا (دما و PH) بر بیان ژن های تولید بیوفیلم (bap A, adr A) و ژن های ویرولانس (hil A, inv A) درسالمونلا انتریتیدیس و تیفی موریوممجری121397/12/151398/12/15

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1تشخیص سریع کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس: روش PCR با استفاده از قطعه الحاقی 6110Embase173-177 ، مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 67 ، شماره 3، خرداد 13881388
2بررسی فاکتورهای ویرولانس انتروکوکوس فکالیس جداشده ازنمونه های ادرارIndex Copernicusمجله میکروب شناسی پزشکی ایران/ سال 2 شماره های 3 و 4 پائیز و زمستان 1387 ، صفحات 90-811387
3تاثیر قرص سیر بر قند خون بیماران دیابتی نوع 2Index Copernicusفصلنامه علمی – پژوهشی فیض-دوره یازدهم شماره 1 بهار 13861386
4)تکراری با کد 512) Antibiotic resistance patterns of ocular surface bacterial floraIndex CopernicusJournal of Clinical Infectious Diseases 2007 , 2 (3):133-1371386
5بررسی عفونت های باکتریایی و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی آنها در ضایعات ناشی از لیشمانیوز جلدی درکاشان در سال 1382 .Index Copernicusفیض-بهار 85 شماره 1، سال دهم 1385
6فراوانی شیگلوز و نوع سروتایپ و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی آن در بیماران اسهالی مراجعه‌کننده به آزمایشگاه مرکزی کاشان در سال 80-79Index Copernicusفیض – دوره دهم – شماره 4 – زمستان851385
7Comparison Of Metronidazole And Furazolidone Against Giardia Lamblia In ChildrenScopusJournal of Medical Sciences; Issue: 3; pp: 378-381; Vol: 6; Year:may-june, 20061385
8بررسی علل باکتریایی عفونت های مزمن گوش میانی و حساسیت آنتی بیوتیکی آنها در مراجعین به درمانگاه تخصصی گوش و حلق و بینی بیمارستان متینی کاشان درسال1381- 1380Index Copernicusفصلنامه علمی، پژوهشی فیض-شماره 34 ، تابستان13841384
9مقایسه محلول بتادین و پماد اریترومایسین در پیشگیری ازبروز کنژنکویت نوزادانIndex Copernicusمجله قزوین دوره 5, شماره 4 - ( زمستان 1380 )1380
10Emergence of multidrug-resistant shigella in Iran J INFECT DIS ANTIMICROB AGENTS Jan – Apr .2007 vol . 24,No . 11385
11سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموزیس در خانمهای حامله مراجعه کننده به زایشگاه شبیه‌خوانی کاشان، 72-1369Index Copernicusمجله پژوهش در علوم پزشکی-جلد 25, شماره 4 - ( زمستان 1380 )1380
12گزارش یک مورد درمان اولین آرتریت قارچی در ایران : تاثیر کتوکونازولIndex Copernicusفیض-دوره 8, شماره 4 - ( فصلنامه 1383 )1383
13Evaluating the effect of a mixture of alcohol and acetic acid for otomycosis therapyISIJundishapur Journal of MicrobiologyApr-June 2010; 3(2):66-70 1389
14گلوکورتیکوستروئیدهاIndex Copernicusفیض-دوره6،شماره21-بهار13811381
15بررسی آلودگی باکتریال سوسری ها در بیمارستان های کاشان ، سال 1380Index Copernicusدوره 8 - شماره 4 (فصلنامه 10-1383 - شماره پیاپی : 32)1383
16Antibiotic Resistance Patterns of Ocular Surface Bacterial Flora J Infect Dis Antimicrob Agents 2005;22:53-571384
17مقایسه نگرش بیماران و کادر پزشکی نسبت به انجام معاینات بیماران بر اساس موازین شرع مقدس اسلام در شرایط غیر اضطراری در شهر کاشان مجله طب و تزکیه، 1381؛ دوره ، تابستان، شماره 45: صفحات 15-91381
18بررسی فراوانی گنوکوک در بیماران مبتلا به سرویسیت و مقاومت داروئی آن در مراجعین به درمانگاه تخصصی زنان در کاشان، نیمه اول سال 1380Index Copernicusفیض-دوره 6 - شماره 2 (فصلنامه 4-1381 - شماره پیاپی : 22) 1381
19بررسی شیوع حاملین استرپتوکوک بتاهمولیتیک گروه A و نقش آن در تیتر ASO در دانش آموزان شهر کاشان در سال 1375Index Copernicusفیض-دوره 3, شماره 2 - ( تابستان1378 ،شماره 10)1378
20شیوع انگلهای روده ای در کارگران شهرداریهای کاشان - آران وبیدگل در سال 1377ایندکس نشدهمجله علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی صدوقی یزد-شماره 2-زمستان 1379-صفحات 73-681379
21تعیین فراوانی باکتریوری بیمارستانی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماران بستری بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1375Index Copernicusفیض-پاییز 1377-شماره7-صفحات 28-231377
22بررسی خصوصیات مبتلایان به لکوره، علل باکتریال و میزان مقاومت داروئی آنIndex Copernicusفیض-دوره 7, شماره 2 - ( فصلنامه 1382 ،شماره26)1382
23بررسی قدرت یافته های بالینی در تشخیص فارنژیت استرپتوکوکیIndex Copernicusفیض-دوره 1, شماره 4 - ( زمستان 1376 )1376
24بررسی فلور میکروبی پلک و ملتحمه در 207بیمار قبل از عمل جراحی چشم در بیمارستان متینی کاشان در سال 1377Index Copernicusمجله چشم پزشکی بینا1379
25بررسی اختلالات آزمایشهای انجام شده قبل از عمل جراحی الکتیوایندکس نشدهمجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران-دوره 1-شماره 1-بهار13821382
26بررسی اپیدمیولوژی میکروارگانیسم های مایع اتاق قدامی چشم بیماران تحت عمل جراحی کاتاراکت طی سالهای 76-1375Index Copernicusفیض-تابستان 1376-شماره 2:صفحات 18-111376
27بررسی اپیدمیولوژی عفونت ادراری بدون علائم بالینی در زنان باردار و تعیین ارزش تشخیصی نیتریت در مراجعین به بیمارستان شبیه خوانی کاشان سال 1375Index Copernicusفیض-پاییز1376-شماره3-صفحات 60-531376
28Emergence of Multidrug Resistant Strains of Escherichia coli Isolated from Urinary Tract InfectionsIndex CopernicusIranian J Publ Health, Vol. 32, No. 4, pp.42-46 , 20031382
29شیوع ژن های TEM1 و SHV1 در کلبسیلا پنومونیه تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع الطیفIndex Copernicusمجله طب نظامی - دوره 11, شماره 3 - ( پاییز 1388 )- صفحات 153-149 1388
30Comparison of culture and microscopic methods by PCR for detection of Mycobacterium tuberculosis in sputumEmbaseIranian Journal of Clinical Infectious Diseases(IJCID)" Vol 4, No 4 (2009)1388
31فراوانی باکتری های جدا شده از بیماران مبتلا به پنومونی بیمارستانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در بیمارستان شهید بهشتی کاشانIndex Copernicusمجله پزشکی هرمزگان پاییز 1388; 13(3):197-2051388
32Imipenem Resistance among Gram-Negative and Gram-Positive Bacteria in Hospitalized PatientsISIIranian J Publ Health, Vol. 39, No.2, 2010, pp 110-1131389
33بررسی فراوانی و مقاومت چند دارویی اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک جدا شده از کودکان زیر 5 سال مبتلا به اسهال بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 1388تا 1389CINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 1، بهار 1390 ، صفحات 65-581390
34فراوانی سودوموناس آئروژینوزای مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف و مقاوم به چند دارو در نمونه های بالینی و محیطی بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1389CINAHL فصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 2، تابستان 1390 ، صفحات 145-1391390
35Multiple drug resistance of enteropathogenic Escherichia coli isolated from children with diarrhea in Kashan, IranISIAfr J Microbiol Res1390
36Detection and characterization of multidrug resistance and extended-spectrum-beta-lactamase-producing (ESBLS) Pseudomonas aeruginosa isolates in teaching hospitalISIAfrican Journal of Microbiology Research1390
37The prevalence and molecular characterization of extended-spectrum β-lactamases-producing Klebsiella pneumoniae isolates recovered from Kashan hospital university, IranISIJundishapur Journal of Microbiology1390
38Characterization of virulence genes in typical and atypical enteropathogenic Escherichia coliISIScientific Research and Essays Vol. 6(31), 16 December, 2011-Academic Journals1390
39بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ویبریوکلرههای جدا شده از مدفوع بیماران مبتلا به اسهال وبایی شهرستان کاشان طی سالهای 1377 تا 1388ISCدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره شانزدهم، شماره 4، مهر و آبان 13911391
40بررسی ژن های bla tem-1T,blashv-1,blashv-5,blactx-m-1,blactx-m-2,blactx-m-3,blactx-m-9,blaoxa-1,blages-1,blages-2 در ایزوله های پسودوموناس ائروژینوزا جدا شده از نمونه های بالینی و محیطی بیمارستان شهید بهشتی کاشانScopusمجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان-دوره 20-شماره 82 آذر و دی 13911391
41Molecular detection of bla TEM and bla SHV genes among clinical isolates of Escherichia coli from Kashan, IranIndex CopernicusAfrican Journal of Microbiology Research Vol. 7(9), pp. 751-754, 26 February, 20131391
42بررسی فراوانی سروتایپ های کپسولی استرپتوکوک گروهB به روش Multiplex PCR در زنان باردار شهر کاشان طی سال های 1390 تا 1391CINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هفدهم، شماره 2، خرداد و تیر 13921392
43شناسایی حاملین گروه های سرولوژیکی A, B, C, W135, Y, X نایسریا مننژیتیدیس با استفاده از روش Multiplex PCR در نازوفارنکس دانش آموزان مدارس کاشان طی 1390CINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هفدهم، شماره 2، خرداد و تیر 13921392
44ارزیابی شیوع سویه‌های انتروکوک مقاوم به ونکومایسین جدا شده از بیماران بستری شده در بخش مراقبت‌های ویژه شهر کاشانISCمجله دنیای میکرب ها1391
45بررسی شیوع سویه های انتروکوک مقاوم به ونکومایسین (VRE) در نمونه های مدفوع جدا شده از بیماران بستری در ICUبیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 1390 تا 1391CINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هفدهم، شماره 5، آذر و دی 1391392
46بررسی باکتریولوژیک مایع اوتیت مدیای افیوژنال مقاوم به درمان در بیماران 2 تا 16 سال مراجعه کننده به بیمارستان متینی کاشان طی سالهای 1389 تا 1391CINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هجدهم، شماره 5، آذر و دی 13931393
47Molecular Characteristics of Nasal Carriage Methicillin-Resistant Coagulase Negative Staphylococci in School StudentsISI و PUBMEDJundishapur J Microbiol. 2015;8(6)1394
48Biofilm Formation and Virulence Factors Among Pseudomonas aeruginosa Isolated From Burn PatientsISI و PUBMEDJundishapur J Microbiol. 2015 October; 8(10)1394
49Effects of beta-carotene fortified synbiotic food on metabolic control of patients with type 2 diabetes mellitus: A double-blind randomized cross-over controlled clinical trial.ISI و PUBMEDClinical Nutrition, Vol. 35, Issue 4, p819–825 Published online: July 15 20151395
50بررسی فراوانی اینتگرون های کلاس I در سویه های کلبسیلا پنومونیه با مقاومت چند دارویی جدا شده از نمونه های بالینی به وسیله واکنش زنجیره ای پلیمرازScopus مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان شماره ۳ - جلد ۲۱ شماره ۳ صفحات ۶۸-۷۸1395
51Emerging Carbapenem-Resistant Pseudomonas aeruginosa Isolates Carrying blaIMP Among Burn Patients in Isfahan, Iran Emerging Carbapenem-Resistant Pseudomonas aeruginosa Isolates Carrying blaIMP Among Burn Patients in Isfahan, IranISI و PUBMEDArch Trauma Res. 2016 September; 5(31395
52 The Prevalence of S. aureus Skin and Soft Tissue Infections in Patients with Pemphigus ISI و PUBMEDAutoimmune Diseases Volume 2016 (2016), Article ID 7529078, 5 pages 1395
53Antibodies raised against divalent type b flagellin and pilin provide effective immunotherapy against Pseudomonas aeruginosa infection of mice with burn woundsISI و PUBMEDBiologicals1395
54بررسی فراوانی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونتهای پوست و بافت نرم و تعیین الگوی حساسیت آنتیبیوتیکی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پوست رازی تهران طی سالهای 1393 -94CINAHLمجله فیض1396
55Detection of VIM-1 and IMP-1 genes in Klebsiella pneumoniae and relationship with biofilm formation.ISI و PUBMEDMicrobial Pathogenesis1396
56A novel multi-peptide subunit vaccine admixed with AddaVax adjuvant produces significant immunogenicity and protection against Proteus mirabilis urinary tract infection in mice modelISI و PUBMEDMolecular Immunology1397
57بررسی فراوانی آنزیم متالوبتالاکتاماز و الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی در سویههای کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در شهر قم طی سالهای 1392 تا 1393CINAHLفیض1396

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1congress article: Study the existing fungi in the atmosphere of different areas of Kashan in 2001دومین کنگره میکروب شناسی بالینی ایرانشیراز 1387/07/16
2congress article: Evaluation of prevalence of vancomycin resistant staphylococci in kashan hospitals university during 2004-2005سومین کنگره میکروب شناسی بالینی ایرانشیراز-سالن های سینا و صدراپوستر1388/05/14
3congress article: The attitudes and view points of the medicine graduates on the basic sciences courses at Kashan University of Medical Sciences in 2004-2کنگره بین المللی اجرای استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در برنامه آموزش پزشکی عمومیکیشپوستر1387/08/17
4)تکراری با کد 2027(congress article: The Prevalence and Molecular Chracterization of Extended-Spectrum B-Lactamases-Producing Klebsiella Pneumoniae Isolates From Kashan Hospital University-Iranچهارمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایراناصفهانپوستر1389/08/18
5خلاصه مقاله همایش: بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی ویبریوکلرا جداشده از بیماران و آبهای آلوده شهرستان کاشاننوزدهمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1389/10/04
6خلاصه مقاله همایش : بررسی فراوانی گنوکوک در بیماران مبتلا به سرویسیت حاد و مقاومت داروئی آن در مراجعین به درمانگاه تخصصی زنان در کاشان، نیمه اول سال 1380خلاصه مقالات سمینار جایگاه بهداشت جنسی در باروری ناباروری تهرانپوستر
7congress article: The Prevalence and Molecular Chracterization of Extended-Spectrum β-Lactamases-Producing Klebsiella Pneumoniae Isolates From Kashan Hospitalچهارمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایراناصفهانپوستر1389/08/18
8congress article: the prevalence and molecular chracterization of extended-spectrum b-lactamases-producing klebsiella pneumoniae isolates from kashan hospital university-iran4th congress of european microbiologists (FEMS2011Geneva,Switzerlandپوستر1390/04/06
9congress article: evaluation of antimicrobial resistance of vibrio cholera obtained from patients and contaminated water of kashan city 1998-2009International meeting on emerging diseases and surveillancevienna,austriaپوستر1389/11/15
10congress article: survey of virulence factor of enteropathogenic escherichia coli (EPEC) isolated from less than 5 years old children with diarrheal by PCR12TH,congress of biochemistry & 4th, international congress of biochemistry and molecular biology-clinical biochemistry,vol 44(135) -sep 2011مشهدپوستر1390/06/15
11congress article: survey of prevalance and multi drug resistant of enteropathogenic escherichia coli(EPEC) isolated from less than 5 years old children mith diarrheal in kashan shahid beheshti hospitalfirst internation al & iranian congress of microbiology kermanshahپوستر1390/03/02
12خلاصه مقاله: الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ویبریو کلرا جدا شده از بیماران مبتلا به وبا در کاشان طی سال 1377-88کنگره ملی تجویز منطقی آنتی بیوتیکساریپوستر1390/12/09
13خلاصه مقاله: برسی مقاومت و حساسیت به کوتریموکسازول در بتاسی های گرم منفی جدا شده در آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 88-89کنگره ملی تجویز منطقی آنتی بیوتیکهاساریپوستر1390/12/09
14خلاصه مقاله: برسی اپیدمیولوژی و عوامل خطر شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی در کشت های مثبت استافیلوکوک اورئوس در بیماران بستری بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سالهای 85-88کنگره ملی تجویز منطقی آنتی بیوتیکساریپوستر1390/12/09
15خلاصه مقاله: بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی گرم منفی ها به ایمی پنم، سفتازیدیم سفپیم در نمونه های ارسالی به آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1388کنگره ملی تجویز منطقی آنتی بیوتیکهاساریپوستر1390/12/09
16congress article: prevalence and multi-draug resistance of enteropathogenic escherichia coli(EPEC) isolated from children under 5 years of age with diarrhea in kashan shahid beheshti hospital during 2009-102 global congress for consensus in pediatrics & child healthrussiaپوستر1391/02/28
17خلاصه مقاله: نقدی بر پرونده های دانش پژوهی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشانسیزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیساریپوستر1391/02/11
18خلاصه مقاله:بررسی مقاومت و حساسیت به کوتریموکسازول در باسیل های گرم منفی جدا شده در آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای88-8921 کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1391/09/30
19CONGRESS ARTICLE:CARBAPENEM RESISTANCE IN KLEBSIELLA PNEUMONIAE ISOLATED FROM PATIENTS WITH URINARY TRACT INFECTION IN QOM 2014-2015The 16 international and Iranian congress of microbiologyTEHRANپوستر1394/06/03
20خلاصه مقاله:کاست های ژنی کلاسI,IIوIII اینتگرون ها در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه دارای مقاومت چندگانه داروییاولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی انتریک پاتوژنشهرکردپوستر1394/12/05
21...بیست وپنجمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهران 1395/09/20
22cogress article :EXPRESSION AND PURIFICATION THE MRPA PROTEIN OF PROTEUS MIRABILIS AS A NEW TARGET AGAINST URINARY TRACT INFECTIONS18th International and Iranian Congress of Microbiologyتهرانپوستر2017/09/29
23cogress article :THE PREVALENCE OF PANTON VALENTINE LEUKOCIDIN POSITIVE IN METICILLIN RESISTANCE S. AUREUS ISOLATED FROM SKIN AND SOFT TISSUE INFECTION18th International and Iranian Congress of Microbiologyتهرانپوستر2017/09/29
24Congress Article:THE PREVALENCE OF PANTON VALENTINE LEUKOCIDIN POSITIVE IN S. AUREUS ISOLATED FROM SKIN AND SOFT TISSUE INFECTION19th International and Iranian Congress of Microbiologyتهرانپوستر2018/09/04
25congress article: Antibiotic susceptibility pattern and the prevalence of Staphylococcus aureus isolated from skin and soft tissue in Tehran Razi skin hospital (2014-15).18th International and Iranian Congress of Microbiologyتهرانپوستر2017/08/29
26CongressArticle : Prevalence of vancomycin resistant entrococci and their phenotypes in intensive care unite patientsEuropean Respiratory Society Annual Congress 2013Barcelonaپوستر1392/06/20

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی فراوانی علل مبتلایان به تب با منشاء ناشناخته در بخش های عفونی و اطفال بیمارستان بهشتی کاشان طی سال های 1387-13831388Ph.D 1388/02/19
2بررسی فاکتورهای ویرولانس اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک ( EPEC ) جدا شده از نمونه های اسهالی کودکان زیر 5 سال با روش PCR1389کارشناسی ارشد 1389/12/051389/12/21
3بررسی شیوع ژن های SHV ، TEM در سویه های کلبسیلا پنومونیه تولید کننده بتا لاکتامازهای وسیع الطیف جدا شده از نمونه های کلینیکی بیماران بستری شده در بیمارستان های کاشان 1387کارشناسی ارشد 1387/11/27
4بررسی فاکتور ویرولانس و خصوصیات ژنوتیپی انتروکوک فکالیس جداشده از نمونه های ادرای 1387کارشناسی ارشد 1387/11/14
5بررسی وضعیت تجویز آنتی بیوتیک در بخش جراحی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1385 - 13841386پزشکی عمومی 1386/05/31
6بررسی تآثیر سیر بر قند خون بیماران دیابتی تیپ دو 1385پزشکی عمومی 1385/04/14
7بررسی میزان فراوانی عفونتهای بیمارستانی در بیماران بستری در بخش ICU بیمارستان بهشتی و بیمارستان نقوی کاشان طی سال 13841385پزشکی عمومی 1385/05/30
8بررسی فراوانی عوامل باکتریایی جدا شده از نمونه های تنفسی بیماران بستری مبتلا به پنومونی ارجاع شده به آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی کاشان و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها طی سال 1385 - 13841385پزشکی عمومی 1385/11/16
9تعیین فراوانی عوامل باکتریایی جدا شده از انواع مایعات عفونی بدن و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1385 - 13841385پزشکی عمومی 1385/11/16
10بررسی مقاومت و حساسیت باکتری های گرم منفی و گرم مثبت نسبت به ایمی پنم در بیماران بستری شده در بیمارستانهای بهشتی و نقوی کاشان طی سال 13841385پزشکی عمومی 1385/06/25
11بررسی فراوانی کشت های مثبت استافیلوکوکهای مقاوم به وانکومایسین در بیمارستان بهشتی و بیمارستان نقوی کاشان در سال 1383-13821384پزشکی عمومی 1384/03/30
12بررسی بیماری اسپوندیلیت بستری در بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 87-801388پزشکی عمومی1388/03/031388/12/11
13بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی ویبرکلرا کشت داده شده از بیماران و آب های آلوده شهرستان کاشان از سال 77 تا نیمه اول سال 13881388پزشکی عمومی1387/11/061388/12/19
14بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی گرم منفی هابه ایمی پنم،سفتازیدیم وسفپیم درنمونه های ارسالی به آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی کاشان درسال13881390پزشکی عمومی1388/09/041390/09/07
15بررسی فراوانی ژن های Van به روش Multiplex - PCRدر انتروکوک های جدا شده از سواب رکتال بیماران بستری در بخش ICU بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 1391 - 13901392کارشناسی ارشد 1391/11/041392/02/30
16بررسی فراوانی و مقاومت آنتی بیوتیکی انتروکوک ها در نمونه های کشت بیماران بستری بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 13951396پزشکی عمومی1395/09/241396/01/29
17بررسی ایمنی زایی غیرفعال پیلی و فلاژلین تیپ B سودوموناس آئروژینوزا در مدل موش سوخته1395کارشناسی ارشد 1394/10/191395/11/28
18طراحی و ارزیابی توانایی تحریک سیستم ایمنی و قدرت حفاظت کنندگی فیوژن پروتئین حاوی اپی‌توپ‌های آنتی ژنیک MrpA، UcaA و PtaA سویه‌های پروتئوس میرابیلیس در موش BALB/c1396کارشناسی ارشد 1394/11/171396/08/16
19بررسی ژن های اینتگرون کلاس1 مرتبط با سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به چند دارو در نمونه های کلینیکی بیماران بستری در بیمارستان الزهرا اصفهان1393-13921394کارشناسی ارشد 1393/09/121394/08/13
20بررسی فراوانی اینتگرون های کلاس1و2و3 در گونه های کلبسیلا دارای مقاومت چندگانه آنتی بیوتیکی جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان 93-13921394کارشناسی ارشد 1393/08/241394/10/27
21بررسی فراوانی bla-IMP در ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا تولیدکننده متالوبتالاکتاماز و بررسی فراوانی bla-VIM, OXA-23 like, OXA-24 like, OXA-51 در ایزوله های آسینتوباکتر بومانی تولیدکننده بتالاکتاماز جدا شده از بیماران سوختگی در مرکز تخصصی سوانح سوختگی امام موسی کاظم(ع) اصفهان1394کارشناسی ارشد 1393/09/111394/10/28
22بررسی ژن(PVL) Panton- Valentine Leukocidin و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت های پوست و بافت نرم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پوست رازی تهران 1393-13921394کارشناسی ارشد 1393/10/301394/12/16
23بررسی شیوع ژن های متالوبتالاکتامازیIMP1، VIM1 و بتالاکتامازی KPC و قدت تشکیل بیوفیلم در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در شهر قم در سال93-921394کارشناسی ارشد 1393/10/301394/12/16