گودرز  عکاشه

 فعالیت های پژوهشی

 

گودرز عکاشه

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 37
نام و نام خانوادگی (فارسی) : گودرز عکاشه رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Goodarz Akashe دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : روانپزشکی آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی کاشان- بیمارستان اخوان
آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی وضعیت سلامت روان دانشجویان ورودی سال 1375 دانشگاه علوم پزشکی کاشامجری81376/05/01
2بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانی مردان در زندان کاشان در سال 1386مجری301387/02/151389/08/20
3بررسی سطح سرمی لیتیم در مرحله نگهداری در بیماران BMD در بیماران مراجعه کننده به روانپزشکان کاشان از ابتدای خردادماه 81 لغایت پایان اسفندماه 1381مجری101381/05/291385/03/09
4بررسی ویژگیهای معتادین به تریاک و مشتقات آن در زندان و مرکز درمان معتادان خود معرف بهزیستی کاشان در سالهای 80-81مجری101381/01/151382/03/27
5بررسی وضعیت سلامت روان دانشجویان ورودی سال 1376 دانشگاه علوم پزشکی کاشامجری81377/06/011378/09/03
6بررسی مقایسه فراوانی افسردگی در دانشجویان پزشکی و دانشجویان رشته شیمی کاشان در سال75مجری121375/12/181378/01/24
7بررسی همه گیر شناسی اختلال وسواس - جبری در شهر کاشانهمکار151375/05/271377/01/25
8بررسی میزان هایپرلیپیدمی و هیپرگلیسیمی در استفاده کنندگان از داروهای Olanzapine , Rispridone , Clozapine در مراجعه کننده به مطب ها و درمانگاهای روانپزشکی شهرستان کاشان در سال 86-1385 مجری141385/01/051386/03/05
9بررسی شیوع اختلالات روانی در افراد 18 سال و بالاتر شهر کاشان در سال 1384مجری241385/06/011389/06/27
10بررسی وضعیت سلامت روانی در بیماران بستری در بخشهای داخلی بیمارستان شهید بهشتیمجری151379/09/151384/03/03
11بررسی اثر ECT روی ریتم ، هدایت و پلاریزاسیون قلب مجری161379/11/011381/03/01
12بررسی اثر شوک درمانی (ECT) بر سیستم های قلبی عروقی و تنفسی در بیماران روانی تحت درمان در بیمارستان اخوان کاشان در سال 75-76همکار
13اثر سرترالین بر پارامترهای اسپرم در مردان متاهل مبتلا به انزال زودرسمجری241390/12/151392/12/20
14بررسی میزان اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان دبیرستان های کاشان در سال 91مجری921392/01/211399/08/12
15بررسی اثر کمکی ان - استیل سیستئین بر روی علایم اختلال اسکیزوفرنیمجری 1396/09/221396/09/22
16بررسی اثر کمکی کپسول پروبیوتیک بر شدت افسردگی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی تحت درمان با سیتالوپراممجری661393/03/011398/08/06
17 بررسی اثر ملاتونین بر عوارض متابولیک داروهای آنتی سایکوتیک نسل دوممجری341394/01/011396/10/23
18 بررسی تاثیر کپسول حاوی عصاره خشک گل گاو زبان و هوفاریقون بر علائم افسردگی و مقایسه آن با فلوکستین مجری121393/12/151394/12/15
19بررسی تاثیر آسپرین بر شدت افسردگی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی تحت درمان با سرترالینمجری601394/04/011399/03/20
20بررسی اثر آتوموکستین در درمان وابستگی به متآمفتامین در افراد تحت درمان نگهدارنده متادونمجری691394/11/011400/07/10
21تاثیر رفتاردرمانی دیالکتیکی (DBT) بر عملکرد اجرایی و تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به اختلالات طیف دو قطبیمجری181395/12/011397/06/07

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1همه گیرشناسی اختلالا های روانی در مناطق شهری در شهرستان نطنز اصفهانIndex Copernicusمجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی (اندیشه و رفتار) « دوره 8، شماره 32 1382
2بررسی فراوانی و علل اضطراب در دانش آموزان مدرسه راهنمایی فرزانگان کاشان فصلنامه آموزشی پژوهشی تربیتی آموزه ،پاییز 1381 - شماره 15 - صفحات 72-701381
3اثربخشی روش درمان شناختی رفتاری در کاهش سردرد تنشی مزمنIndex Copernicus85-92 / مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/ دوره 11 ، شماره 3/ پاییز 13881388
4شیوع فرسودگی شغلی در دانشجویان سال آخر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، سال 1386Index Copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی قم پاییز 1389; 4(3):37-411389
5بررسی اپیدمیولوﮊیک اقدام به خودکشی در شهرستان کاشان در سال های 87-1382CINAHLمجله فیض1390
6Personality Types and Emotional Intelligence as Predictors of Academic Achievement in Students at Kashan University of Medical SciencesISCNursing and Midwifery Studies .2012:1(2);1391
7بررسی تاثیر برنامه تمرین پیلاتس بر عوامل روانی و اجتماعی مرتبط با افتادن در زنان سالمندCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هفدهم، شماره 5، آذر و دی 13921392
8Prevalence of Psychiatric Disorders and Related Factors in Male PrisonersISI و PUBMEDIran Red Cres Med J. 2014 January; 16(1)1392
9مقایسه اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی تلفیقی، با درمان شناختی و درمان شناختی- رفتاری کلاسیک، در کاهش نگرش‌های ناکارآمد بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسیISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره 20 ، شماره 4، زمستان 13921392
10بررسی تاثیر دوازده هفته تمرین هوازی اینتروال دویدن بر درمان کودکان دختر مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجهCINAHLماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هجدهم، شماره 2، خرداد و تیر 13931393
11Aerobics, Quality of Life, and Physiological Indicators of Inactive Male Students’ Cardiovascular Endurances, in KashanPUBMEDNurs Midwifery Stud. June 2014; 3(2)1393
12Comparison of the effect of sertraline with behavioral therapy on semen parameters in men with primary premature ejaculationISI و PUBMEDUrology. 2014 Apr;83(4)1393
13بررسی اختلالات عملکرد جنسی در بیماران همودیالیزیISCمجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره هشتم، شماره دوم، خرداد تیر 13931393
14برسی تاثیر 8 هفته تمرین پیلاتس بر کاهش افسردگی سالمندان مرد بازنشسته‌ی کارگرعلمی-ترویجی فصلنامه پرستاری سالمندان دوره 1, شماره 2 - ( زمستان 1393 ) 1393
15بررسی وضعیت سلامت روانی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان چینی حمید در سال 1377Index Copernicus فیض، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان دوره 5 - شماره 20 1380
16بررسی سلامت روانی دانشجویان ورودی سال 1375ISCمجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، شماره 20، بهار 1379
17 آیا آموزش تنش زدایی تدریجی می تواند سردرد تنشی مزمن را کاهش دهد ؟ISCفصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی1388
18Cross-Cultural Adaptations of the MacArthur Competence Assessment Tool for Treatment in IranISI و PUBMEDArch Trauma Res. 2016 March; 5(1)1394
19**Clinical and metabolic response to probiotic administration in patients with major depressive disorder: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial.ISI و PUBMEDNutritionVolume 32, Issue 31394
20Face and Content Validity of the MacArthur Competence Assessment Tool for the Treatment of IranianPatientsPUBMEDInternational Journal of Preventive Medicine1396
21The effects of combined sertraline and aspirin therapy on depression severity among patients with major depressive disorder: A randomized clinical trialPUBMEDElectron Physician1396
22بررسی اثر 10 هفته تمرین پیلاتس بر تعادل ایستا و پویا و عوامل روان;شناختی در مردان سالمندISCمجله دانشگاه علوم پزشکی فسا1396
23The Effects of Mindfulness-based Stress Reduction on Emotional Regulation and Psychological Well-being of Iranian Veteran's Homemakers with Secondary Posttraumatic Stress DisorderISIARCHIVES OF TRAUMA RESEARCH1396
24Atomoxetine Efficacy in Methamphetamine Dependence during Methadone Maintenance Therapy.PUBMED,Scopus,ISIArchives of Iranian Medicine .1398

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله همایش: بررسی فرسودگی شغلی در دانشجویان سال آخر پزشکینهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایرانمرکز همایش های کتابخانه ملی ایران- مشهدپوستر1388/09/03
2خلاصه مقاله همایش: تاریخچه سلامت روان و بازتوانی روانی اجتماعینخستین همایش ملی بازتوانی روانی - اجتماعیکاشانسخنرانی1389/07/27
3congress article: Prevalence of burnout in senior medical students18th European congress of psychiatrygermany-Munichپوستر1388/12/08
4خلاصه مقاله همایش: گزارش ارزیابی درونی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان درسال 1385هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکیکرمانپوستر1385/12/15
5congress article: atropine premedication in electroconvulsive therapyinternational confrence on medical, biological and pharmaceotical sciencethailandسخنرانی1390/09/26
6خلاصه مقاله: بررسی تاثیر دوره آموزشی بازتوانی روانی مبتنی بر جامعه بر آگاهی فراگیران13 همایش کشوری آموزش پزشکیساریپوستر1391/02/11
7congress article: efficiency of mindfulness based stress reduction on mood states of veterans26th confrence of european health pcycology societypragueسخنرانی1391/06/04
8congress article: personality type,emotional intelligence and academic achivement in kashan university of medical sciences26th confrence of european health pcycology societypragueپوستر1391/06/04
9خلاصه مقاله: تاثیر اقدامات بازتوانی روانی اجتماعی بر میزان عملکرد و علائم بیماران مبتلا به اختلالات روانی مزمنکنکره پرستاری جامعه نگرکاشانپوستر1391/12/01
10خلاصه مقاله: بررسی تاثیر 12 هفته تمرین توانبخشی ورزشی بر اصلاح لوردوزیس کمری بیماران معتاد پس از سه ماه ترک اعتیادکنگره ملی -تخصصی علوم ورزشی ،نیاز نسل فرداتهرانپوستر1392/09/21
11خلاصه مقاله: برر سی تاثیر 12 هفته تمرین پیلاتس بر درمان افسردگی زنان سالمندکنگره ملی -تخصصی علوم ورزشی ،نیاز نسل فرداتهرانپوستر1392/09/21
12خلاصه مقاله:بررسی سطح سرمی لیتیم در مرحله نگهدارنده در اختلال دوقطبی در شهر کاشان درسال 1391اولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
13congress article:Survey of sexual function with methadon maintenance therapyسی و دومین همایش سالانه انجمن علمی روان پزشکان ایرانتهرانپوستر1394/07/21
14خلاصه مقاله:بررسی عملکرد جنسی مردان تحت درمان نگهدارنده با متادونسی و دومین همایش سالانه انجمن علمی روان پزشکان ایرانتهرانپوستر1394/07/21

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی شیوع سندرم فرسودگی شغلی بین دانشجویان سال آخر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1386 - 13851386پزشکی عمومی 1386/12/15
2مقایسه کیفیت زندگی و رضایت مندی زناشویی همسران جانبازان با غیر جانبازان در سال 931393دکترای حرفه ای1393/09/05
3بررسی اثر ملاتونین بر عوارض متابولیک داروهای آنتی سایکوتیک نسل دوم1393تخصص1393/09/26
4بررسی تاثیر آسپرین بر شدت افسردگی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی تحت درمان با سرترالین1396تخصص1394/02/301396/02/12
5بررسی اثرکمکی کپسول پروبیوتیک بر شدت افسردگی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی تحت درمان با سیتالوپرام1394تخصص1393/03/051394/02/21
6بررسی اثرکمکی ان-استیل سیستئین بر روی علائم اختلال اسکیزوفرنی1394تخصص1393/08/281394/12/04
7بررسی تاثیر ملاتونین بر عوارض متابولیک داروهای آنتی سایکوتیک آتیپیک1394تخصص1393/09/041394/12/24
8مقایسه تاثیر روش شناختی-رفتاری و درمان با سیلدنافیل در درمان اختلال تهییج و ارگاسم و رضایت جنسی و رضایت زناشویی زنان1393تخصص1392/02/301393/03/04
9مقایسه کیفیت زندگی و رضایت مندی زناشویی همسران جانبازان با غیر جانبازان در سال931393پزشکی عمومی1393/03/271393/11/12
10بررسی تاثیر کپسول حاوی عصاره خشک گل گاو زبان و هوفاریقون بر علائم افسردگی و مقایسه آن با فلوکستین1396تخصص1395/11/121396/12/15
11تاثیر رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT) بر عملکرد اجرایی، برنامه ریزی، حل مسئله، انعطاف پذیری شناختی و تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به اختلالات طیف دوقطبی1397کارشناسی ارشد 1395/07/281397/05/09
12بررسی تاثیر اتوموکستین بر درمان وابستگی به مت آمفتامین در طول درمان نگهدارنده بامتادون1398Ph.D1394/06/191398/02/15