زهرا  سوکی

 فعالیت های پژوهشی

 

زهرا سوکی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 40
نام و نام خانوادگی (فارسی) : زهرا سوکی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Zahra sadat Sooki دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
رشته تخصصی : مامایی آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی کاشان-دانشکده پرستاری و مامایی
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی رابطه نوع زایمان با افسردگی پس از زایمانمجری141384/08/201386/01/01
2بررسی ارتباط بین عزت نفس نوجوانان دختر دبیرستانهای کاشان با عزت نفس مادران آنان مجری161387/05/011391/11/14
3بررسی عوارض تروماهای حاملگی در مادر و جنین در سالهای 1388 تا 1390 در کاشان مجری461388/01/011391/11/01
4بررسی میزان نشاط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی 86-1385 مجری151385/12/011387/03/01
5بررسی افسردگی و ارضا نیازهای روانی - اجتماعی دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه شهر کاشان در سال تحصیلی 85-1384 مجری121384/09/011389/06/06
6بررسی سن منارک ، میزان دانش و نحوه عملکرد دانش آموزان مدارس دولتی روزانه دخترانه کاشان در مورد بهداشت قاعدگی در سال 80-81مجری121382/01/281382/08/20
7بررسی رابطه شاخص توده بدنBMIمادر شیرده با روند رشد کودک شیرخوار در 4 ماه اول زندگیمجری241376/04/251379/01/06
8طراحی و روانسنجی ابزار سنجش همدلی بین پرستاران بالینی همکار111396/12/011397/11/01
9ترجمه و روان سنجی مقیاس سالمندی موفق Successful Aging Inventory (SAI) همکار111396/12/011397/11/01
10بررسی تاثیر امید درمانی گروهی بر کیفیت زندگی سالمندان همکار121397/04/151398/04/15
11بررسی سواد سلامت و همبستگی آن با کیفیت زندگی و خودکارآمدی در بیماران مبتلا به COPD مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی شهرستان کاشان در سال 98-97ناظر141397/12/151399/02/15

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1بررسی رابطه نوع زایمان و افسردگی پس از زایمانIndex Copernicusفصلنامه فیض -دوره دوازدهم، شماره 1، بهار 13871387
2وضعیت نشاط و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سال تحصیلی 86-1385Index Copernicus فصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره چهاردهم، شماره 1، بهار 1389 ، صفحات 69-621389
3بررسی عوارض مادری و جنینی ناشی از تروماهای حاملگی در کاشان طی سال های87 13-1384Index Copernicusفصلنامه فیض دوره دوازدهم، شماره 5 ویژه نامه مرکز تحقیقات تروما، زمستان 13871387
4بررسی تاثیر میدازولام داخل نخاعی در کیفیت و طول دوره ی بی دردی سزارینIndex Copernicusفصلنامه علمی – پژوهشی فیض-دوره یازدهم شماره 1 بهار 13861386
5رابطه اندکس توده بدن ( BMI )مادران شیرده و روند رشد جسمی کودکان در 4 ماه اول زندگیIndex Copernicusفیض-شماره(29)8-بهار13831383
6زیارت، راهکاری برای ارتقای سلامت روان خبرنامه هم اندیشی زیارت-جلد دوم1387
7مقایسه تاثیر تغذیه بر اساس تقاضا و تغذیه مکرر با شیر مادر بر رشد نوزادIndex Copernicusفیض-شماره 17-بهار 13801380
8روانسنجی فرم z پرسشنامه رضایت از زندگی در سالمندان ایرانی Index Copernicusفصلنامه پایش-سال دهم شماره اول زمستان ١٣٨۹ صص ١٣-51389
9بررسی خودکفایی در انجام عملکرد روزانه و عوامل مرتبط با آن در افراد مقیم خانه سالمندان گلابچی کاشان، 1386 فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی لرستان دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد(افلاک) سال 3/شماره 6و7/بهاروتابستان 13861386
10بررسی شیوع افسردگی و همبستگی آن با میزان ارضاء نیازهای روانی– اجتماعی توسط والدین در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر کاشان در سال1385CINAHLمجله فیض-دوره 14, شماره 3 - ( پاییز 1389 )1389
11نقش تلاوت قرآن مجید در سلامت روان سالمندانسایر ایندکس هافصل نامه قرآن و طب-دوره ۱، شماره ۱، بهار ۱۳90- صفحات: ۲3-171390
12روانسنجی نسخه شاه مقیاس بارتل تجدید نظر شده در سالمندان مقیم خانه سالمندان گلابچی کاشانCINAHLفصلنامه فیض1390
13بررسی رابطه عزت نفس مادران و دختران نوجوان آنهاCINAHLمجله فیض1390
14در سالمندان (DI-GHS) روانسنجی مقیاس ناتوانی پرسشنامه بررسی عمومی خانگی مقیم خانه سالمندانIndex Copernicus مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دوره بیستم شماره ٨٠ ،1390
15روانسنجی فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت رضایت و لذت از زندگی(Q-LES-QSF)ISCفصلنامه پایش1391
16مقایسه اثر ایندومتاسین و سولفات منیزیوم در درمان زایمان زودرسISCدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره شانزدهم، شماره 2، خرداد و تیر 13911391
17روان سنجی فرم کوتاه پرسشنامه رضایت از زندگی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی کاشانISCمجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره ششم شماره یکم بهار 911391
18Causes of Trauma in Pregnant Women Referred to Shabih-Khani Maternity Hospital in KashanPUBMEDArchives of Trauma Resarch. 2012;1(1)1391
19بهزیستی ذهنی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی کاشانISCمجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان دوره بیستم ، شماره 1 ، بهار و تابستان 1391 1391
20Predictors of Postpartum Depression in an Iranian Population, 2006ISCNursing and Midwifery Studies2012;1(1)1391
21روانسنجی فرمهای کوتاه مقیاس بارتل در سالمندان مقیم خانه سالمندانایندکس نشدهمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد2(1)1392
22روانسنجی مقیاس 8 سوالی ناتوانی پرسشنامه سنجش سلامت استانفورد(HAQ 8 item DI )ISCپرستاری و مامایی جامع نگر، سال 24 ، شماره 71 ، بهار1393
23Investigating Happiness and its Related Factors in Married Women Referred to Health Centers of Shahroud CityISI و PUBMEDIranian Red Crescent Medical Journal. 2014;16(9)1393
24بررسی رابطه فاصله کوتاه بین حاملگی (کمتر از 15ماه) با زایمان زودرسCINAHLFeyz, Journal of Kashan University of Medical Sciences-v4n1p69-741379
25روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه 12سوالی سلامت عمومی با سبک نمره دهی C-GHQ درزنان ISCمجله مراقبت های پیشگیرانه درپرستاری ومانایی دوره 4 - شماره 2 زمستان وپاییز 13931393
26خارج سازمانی : The Role of Mother in Informing Girls About Puberty: A Meta-Analysis Study خارج از سازمانیISI,PUBMED*NURSING AND MIDWIFERY STUDIES2016 March; 5(1)1395
27EXPLORING MOTHERS’ EXPERIENCES OF THEIR ROLES IN THEIR ADOLESCENT DAUGHTERSrsquo; REPRODUCTIVE HEALTH IN PUBERTY: A QUALITATIVE STUDYISIJournal of fundamental and applied sciences1395
28Predictors of happiness among Iranian nursesISIInternational Journal of Nursing Sciences1397

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله همایش: زیارت راهکاری جهت ارتقای سلامت روانهم اندیشی زیارتقم
2congress article: Relationship between mental health and satisfaction with living living in nursing home in elderly people in Golabchi nursing home Kashan, Iran, 200716th European congress of Psychiatryفرانسهپوستر2008/04/05
3خلاصه مقاله همایش: Microteaching و ارتقا مهارت معلمی در دانشجویان پرستاریدهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388/02/15
4Microteaching خلاصه مقاله همایش: ارتقا مهارت معلمی در دانشجویان پرستاریدهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایراندانشگاه علوم پزشکی ایلامپوستر1388/02/01
5خلاصه مقاله همایش: ارتباط استرس و نشاطنخستین همایش ملی شادکامیدانشگاه سیستان و بلوچستان-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیپوستر1388/12/11
6خلاصه مقاله همایش: بررسی رابطه افسردگی پس از زایمان با میزان رضایت از زندگی زناشوییهشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1388/08/14
7خلاصه مقاله همایش: تحلیل عاملی فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت رضایت و لذت از زندگی در دانشجویانپنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویانتهرانپوستر1389/02/22
8congress article: Psychosocial needs satisfaction in female teenagers and its relation with fathers' characteristic, Kashan, Iran, 200616th European congress of Psychiatryفرانسهپوستر2008/04/05
9congress article: Psychometric evaluation of the satisfaction index-z in Iranian elderly16th FX European congress of Psychiatryفرانسهپوستر2008/04/05
10congress article: The depression in family and its relation with psychosocial needs satisfaction in female teenagers, Kashan, Iran, 200616th European congress of Psychiatryفرانسهپوستر2008/04/05
11خلاصه مقالات همایش: خانواده و رضایت از زندگی در افراد سالمندکنگره ملی سلامت خانوادهایرانپوستر1387/10/04
12congress article: Depression prevalence and its related factors in nursing homes elderly16th European congress of Psychiatryفرانسهپوستر2008/04/05
13Congress article: Psychosocial needs satisfaction in female teenagers and its relation with children number and birth order,Kashan , Iran, 200612th International Congress of International Federation of Psychiatry Epidemiologyاتریش - Austriaپوستر2009/04/16
14خلاصه مقاله همایش: نقش خانواده در تامین نیازهای نوجوانانکنگره ملی سلامت خانوادهمرکز همایش های بین المللی رازیپوستر1388/09/21
15Congress article: Psychosocial needs satisfaction in female teenagers and its relation with mothers characteristic, Kashan , Iran, 200612th International Congress of International Federation of Psychiatry Epidemiologyاتریش - Austriaپوستر2009/04/16
16Congress article: Psychometric evaluation of the geriatric Depression scale 15(Gds-15) in Iranian elderly people residing in nursing homes12th International Congress of International Federation of Psychiatry Epidemiologyاتریش -Austria پوستر2009/04/16
17Congress article: Subjective well-being in the students of Kashan nursing & midwifery faculty12th International Congress of International Federation of Psychiatry Epidemiologyاتریش - Austriaپوستر2009/04/16
18Congress article: Psychometric evaluation of the Quality of the life enjoyment and satisfaction questionnaire short from (Q-LES-QSF) in Iranian University student12th International Congress of International Federation of Psychiatry Epidemiologyاتریش - Austriaپوستر2009/04/16
19Congress article: Relationship between happiness and specials of residence12th International Congress of International Federation of Psychiatry Epidemiologyاتریش - Austriaپوستر2009/04/16
20Congress article: Relationship between happiness and gender in students12th International Congress of International Federation of Psychiatry Epidemiologyاتریش - Austriaپوستر2009/04/16
21خلاصه مقاله همایش: رضایت از زندگی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی کاشاننخستین همایش ملی شادکامی دانشگاه سیستان و بلوچستان-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1388/12/11
22congress article: The assessment of menstrual disorder in university students residing in dormiotory ,kashan 2004Global congress of maternal and infant healthBarcelona- spain پوستر1389/06/31
23خلاصه مقاله همایش: تحلیل عاملی نسخه shah ایندکس بارتل تجدید نظر شده درسالمندان مقیم خانه سالمندان گلابچی کاشانهفتمین کنگره ملی سلامت خانوادهتهرانپوستر1389/10/15
24خلاصه مقاله همایش: روانسنجی مقیاس ناتوانی GHS درسالمندان مقیم خانه سالمندان گلابچی کاشانهفتمین کنگره ملی سلامت خانوادهتهرانپوستر1389/10/15
25congress article: The role of religious trends in satisfaction from the nursing homeThe 1 st International Congress on controversies in longevity,health and agingBarcelona-spainپوستر2010/06/24
26خلاصه مقاله همایش: تاثیر تغذیه مکرر با شیر مادر بر وزن گیری نوزادکنگره سراسری تغذیه نوزادان و کودکاندانشگاه علوم پزشکی مشهد 1387/05/02
27خلاصه مقاله همایش: نقش همسر در سلامت روانکنگره ملی سلامت خانوادهایرانپوستر1387/10/04
28خلاصه مقاله همایش: بررسی اپیدمیولوژیک عدم سلامت روان در زنان با تاکبد بر مولفه های اقتصادی اجتماعیپنجمین کنگره اپیدمیولوژی ایرانسنندجپوستر1387/07/16
29خلاصه مقاله همایش: نقش مدیران فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه در بهزیستی روانشناختی دانشجویانیازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایرانپوستر1389/02/10
30خلاصه مقاله همایش: بررسی وضعیت نشاط و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 86-1385نخستین همایش ملی شادکامیدانشگاه سیستان و بلوچستان-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیپوستر1388/12/11
31خلاصه مقاله همایش: اعتقادات مذهبی و رضایت از زندگی در سالمندان مقیم خانه سالمنداننخستین همایش ملی شادکامیدانشگاه سیستان و بلوچستان-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیپوستر1388/12/11
32خلاصه مقاله همایش: اعتماد به نفس : پیشگویی کننده سلامت روان در جوانانکنگره ملی سلامت خانوادهتهران - مرکز همایش های بین المللی رازیپوستر1388/09/21
33خلاصه مقاله همایش: پژوهش در آموزش بالینی در رشته های پرستاری و مامایی کنکاشی در هشتمین ،نهمین و دهمین همایش آموزش علوم پزشکیاولین همایش سراسری مهارتهای بالینی : ا یمنی بیشتر,عملکرد بهتر شصت و ششمین همایش سراسری تازه های پزشکی و پیراپزشکی اصفهان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهانپوستر1388/07/29
34خلاصه مقاله همایش: طراحی و اجرای یک برنامه ریزی درسی جدید جهت واحد کارآموزی بهداشت مادر و کودک (جامعه نگر) دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری مامایی کاشانسومین جشنواره آموزشی شهید مطهریدانشگاه علوم پزشکی کاشان 1389/02/06
35خلاصه مقاله همایش: علل زردی در نوزادان بستری شده در NICU بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1384هشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1388/08/14
36خلاصه مقاله همایش: اندیکاسیون های منجر به هیسترکتومی در موارد انجام شده در زایشگاه شبیه خوانی کاشان طی سالهای 86-1385هشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1388/08/14
37خلاصه مقاله همایش: برخورداری از منابع درآمد و ارتقا سلامت در سالمندانهمایش سراسری سالمندی و پزشکی سالمنداناصفهانپوستر1387/12/13
38خلاصه مقاله همایش: عدم رضایت از رندگی در سالمندان مقیم خانه سالمندان گلابچی کاشانهمایش سراسری سالمندی و پزشکی سالمنداناصفهانپوستر1387/12/13
39خلاصه مقاله همایش : بررسی فراوانی جفت سر راهی و عوارض آن در زنان باردار بستری شده در زایشگاه شبیه خوانی کاشان و نوزادان آنها از فروردین 78 لغایت اسفند 1380خلاصه مقالات اولین همایش بارداری ایمن تهرانپوستر
40خلاصه مقاله همایش: بررسی رابطه تعداد فرزندان و سلامت روان سالمندان مقیم سرای سالمندانهمایش سراسری سالمندی و پزشکی سالمنداناصفهانپوستر1387/12/13
41خلاصه مقاله همایش: کنگره سالمندی و ارتقا سطح آگاهی در پرسنل بهداشتی درمانیهمایش سراسری سالمندی و پزشکی سالمنداناصفهانپوستر1387/12/13
42خلاصه مقاله همایش: ارتباط بین سلامت روان سالمندان مقیم سرای سالمندان و اقامت قبلی همسر در سرای سالمندانهمایش سراسری سالمندی و پزشکی سالمنداناصفهانپوستر1387/12/13
43خلاصه مقاله همایش: تلاوت قران و رضایت از زندگی در سرای سالمندانهمایش سراسری سالمندی و پزشکی سالمنداناصفهانپوستر1387/12/13
44خلاصه مقاله همایش: بررسی سلامت روان و آرزوهای سالمندان مقیم در مرکز سالمندی گلابچیهمایش سراسری سالمندی و پزشکی سالمنداناصفهانپوستر1387/12/13
45خلاصه مقاله همایش: آسیب شناسی اثربخشی کنگره سالمندیهمایش سراسری سالمندی و پزشکی سالمنداناصفهانپوستر1387/12/13
46congress article: Gender of a child as an effective factors on the mental health of old parentsThe 1 st International Congress on controversies in longevity,health and agingBarcelona,spainپوستر1389/04/03
47congress article: The assessment of mental health of elderly people and previous residence of spouses in the nursing home The 1 st International Congress on controversies in longevity,health and agingBarcelona,spainپوستر1389/04/03
48congress article: Psychometric evaluation of the barthel index short forms in irannian elderly people people residing in nursing homes The 1 st International Congress on controversies in longevity,health and agingBarcelona,spainپوستر1389/04/03
49congress article: Psychometric evaluation of shah version of modified barthel index (MBI) in Iranian elderly people residing in nursing homesThe 1 st International Congress on controversies in longevity,health and agingBarcelona,spainپوستر1389/04/03
50congress article: mental health of the elderly and their wishesThe 1 st International Congress on controversies in longevity,health and agingBarcelona,spainپوستر1389/04/03
51congress article: Psychometric evaluation of the geriatric depression scale-10(GDS-10) in Iranian elderly people residing in nursing homesThe 1 st International Congress on controversies in longevity,health and agingBarcelona,spainپوستر1389/04/03
52congress article: Psychometric evaluation of stanford health assessment questionnaire 8-item disability scale (HAQ SHORT FORM) in Iranian elderly people residing in nursing homesThe 1 st International Congress on controversies in longevity,health and agingBarcelona,spainپوستر1389/04/03
53congress article: The prevalence of postpartum depression in women refferd to shabihekhani hospital , kashan –iran 1385Global congress of maternal and infant healthBarcelona- spain پوستر1389/06/31
54congress article: The assessment of male paramedical student's attitude about family planningGlobal congress of maternal and infant healthBarcelona- spain پوستر1389/06/31
55خلاصه مقاله همایش: ارتباط بهزیستی روانشناختی با ویژگی مکان سکونت در دانشجویانسمینار کشوری کیفیت زندگی و ارتقاء سلامتچابهارپوستر1389/12/17
56خلاصه مقاله همایش: روانسنجی نسخه collin ایندکس بارتل در سالمندان مقیم خانه سالمندان گلابچی کاشانسمینار کشوری کیفیت زندگی و ارتقاء سلامتچابهارپوستر1389/12/17
57خلاصه مقاله همایش: تحلیل عاملی مقیاس کوتاه سنجش ناتوانی پرسشنامه سلامت استانفورد در سالمندان مقیم خانه سالمندان گلابچی کاشانسمینار کشوری کیفیت زندگی و ارتقاء سلامتچابهارپوستر1389/12/17
58خلاصه مقاله همایش: جنسیت فرزند; عامل موثر در وضعیت سلامت روان والدین مقیم سرای سالمنداناولین کنگره بین المللی مامایی و بهداشت باروری ایران مشهدپوستر1390/03/03
59خلاصه مقاله همایش: ارتباط بین امید به آینده شغلی و میزان نشاط در دانشجویاندوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهدپوستر1390/02/10
60خلاصه مقاله همایش: نقش دفاتر مشاوره دانشگاه ها در تقویت مهارت مدیریت استرس در دانشجویاندوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهدالکترونیک1390/02/10
61خلاصه مقاله همایش: بررسی نقش رضایتمندی دانشجویان علوم پزشکی از رشته تحصیلی در میانگین نمرات در دو مقطع عرصه و قبل از عرصهدوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهدالکترونیک1390/02/10
62خلاصه مقاله همایش: نماز و سلامت روان در زنان مسلمان جشنواره نمازکاشانپوستر1389/04/23
63خلاصه مقاله: روزه و بهداشت روان در عنصر اساسی خانوادههشتمین کنگره ملی سلامت خانوادهتهرانپوستر1391/03/07
64CONGERESS ARTICLE:RELATIONSHIP BETWEEN DAUGHTERS SELF-ESTEEM AND INIMACY WITH MOTHERSTHE 2ND IRANIAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON WOMENS HEALTHSHIRAZپوستر1392/02/11
65congeress article:relationship between mothers and daughters self-esteemthe 2nd iranian international conference on womens health shirazپوستر1392/02/11
66خلاصه مقاله:بررسی شیوع دیسمنوره اولیه و برخی عوامل مرتبط با ان در دانشجویان علوم پزشکی کاشاناولین همایش سالیانه علمی پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزواردانشگاه علوم پزشکی سبزوارپوستر1397/09/25
67خلاصه مقاله: مادر، عامل باز دارنده در سلامت باروری دختران نوجوانچهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهران مرکز همایش های رازیپوستر1396/07/18
68خلاصه مقاله: فعالیت اجتماعی ،عامل نشاط زنان متاهلچهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1396/07/18

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی سطح همخوانی نمره آپگار با پارامترهای گازهای خونی بند ناف در ارزیابی وضعیت سلامت نوزادان پس از تولد در سه ماهه دوم در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 13881388پزشکی عمومی 1388/07/27
2بررسی اثر بخشی ایندومتاسن و سولفات منیزیوم در به تاخیر انداختن زایمان زودرس در بیمارستان شبیه خوانی کاشان از مهرماه 1378 تا اسفند ماه 13881389پزشکی تخصصی1387/11/201389/02/07
3بررسی عوارض مادری و جنینی - نوزادی در ترومای حاملگی در کاشان از فروردین ماه 1382 تا فروردین ماه سال 13871387پزشکی عمومی 1387/06/04
4تآثیر لاپاراسکوپی و کوتر تخمدانی در القاء تخمک گذاری در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مقوم به کلومیفن 1387پزشکی عمومی 1387/07/03