روح الله  دهقانی

 فعالیت های پژوهشی

 

روح الله دهقانی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 43
نام و نام خانوادگی (فارسی) : روح الله دهقانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Rouhullah Dehghani دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
رشته تخصصی : حشره شناسی آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی کاشان-دانشکده بهداشت
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی عوامل زیستی تولید کمپوست به روش ویندرو مجری71389/10/011390/10/19
2بررسی تاثیر چهار عصاره گیاهی ( برنجاس ، درمنه ، موسیر و مریم نخودی ) بر قارچ های درماتوفیت ( عامل انواع کچلی در انسان) مجری161388/06/011389/10/10
3بررسی فون انگلهای خارجی و داخلی موشهای وحشی منطقه کویری واهلی شهرستانمجری181374/10/16
4بررسی فراوانی فون کنه های شهرستان درسال 1376مجری181376/08/01
5بررسی شیوع عفونتهای قارچی سطحی وجلدی در بعضی از گروههای مختلف اجتماعی شهر کاشان و آران و بیدگل در سال 78مجری141378/10/101380/12/27
6بررسی مقایسه ای فلور قارچی افراد مبتلا به پسوریازیس در افراد شاهدمجری721380/03/221386/03/01
7بررسی شیوع آلودگی موریانه در منازل مسکونی شهر کاشان در سال 1383مجری141383/02/301384/11/04
8بررسی شیوع آلودگی منازل مسکونی شهر کاشان به موش در سال 1383مجری141383/10/081384/12/09
9بررسی اثر زهر کژدم گادیم Hemiscorpius Lepturus روی رتمجری181380/05/241382/01/19
10بررسی اثر گزش کژدم سیاه Androctionus Crassiauda روی رتمجری141381/07/091382/08/20
11بررسی اثرات سمی زهر کژدم Hemiscopius Lepturus در موش مجری181383/01/161384/08/02
12بررسی آلودگی به شپش در مدارس ابتدایی شهر کاشان در سال تحصیلی 1376-77مجری81376/11/081377/08/03
13بررسی فراوانی گزش پشه و عوامل مرتبط با آن در منازل مسکونی شهر کاشان سال 1385مجری121385/06/011391/02/05
14بررسی شیوع میازیس در دام های کشتارگاههای شهرستان کاشان در تابستان 1387مجری121387/04/011392/03/22
15بررسی زیست گاهها و ترکیب گونه های کژدم ها در مناطق جنوبی استان کرمان مجری
16بررسی اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی منطقه کویری جنوب شرقی کاشانمجری181375/10/15
17تعیین مخازن حیوانی لیشمانیوز جلدی ( جوندگان صحرایی منطقه کویری درشهرستان کاشانهمکار181373/09/101375/03/10
18بررسی اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی( عفونت انسانی) در منطقه جنوب شرق آران و بید گلمجری121377/09/301378/08/03
19بررسی آلودگی شپش در دانش آموزان مدارس ابتدایی روستاهای کاشان درسال 77-78مجری101377/12/011378/05/12
20بررسی میزان آگاهی معلمین مدارس ابتدایی دخترانه شهر کاشان نسبت به بهداشت دانش آموزان در سال تحصیلی 78-79مجری81378/11/051380/03/12
21بررسی ارزش تشخیصی لامپ وود نسبت به اسمیر مستقیم در بیماریهای تی نه آورسیکالر وارتیراسما مجری161384/05/011385/09/01
22بررسی شیوع بیماریهای قارچی سطحی و جلدی در مدارس کاشان در سال تحصیلی78مجری181377/07/151378/05/07
23مقایسه اثر داروی Isopropyl Alcohol 70% (90cc) + Acid Acetic 2% (10cc) با Clotrimazol در درمان Otmycosis ( عفونت های قارچی ) مجری161384/03/231385/07/23
24بررسی میزان مواد قابل بازیافت در زباله های شهر کاشان در سالهای1378-79همکار181378/07/011379/11/30
25بررسی گندزداهای شیمیایی و گیاهی ساخت کشور بر قارچهای بیماریزا و فرصت طلبهمکار141380/05/091381/07/09
26فون حشرات آبزی شهرستان کاشان در سال 1380مجری181380/05/091381/11/29
27مقایسه اثر دو داروی کرم کلوتریمازول و کرم موضعی تربنیافین در درمان تی نه اکوریوریس و تی نه آکروزیس مجری181383/10/261391/11/16
28تعیین حساسیت یا مقاومت سوسریهای بیمارستانهای کاشان نسبت به حشره کش هاهمکار181373/12/27
29بررسی اثر اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه شیرابه زباله شهری مجری451389/12/151393/09/08
30بررسی اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی( عفونت انسانی )در منطقه شمال غرب کاشان 1378مجری101378/10/281379/09/17
31بررسی باقیمانده آفت کش های ارگانوفسفره ( دیازینون و کلرپیریفوس ) در منابع آب کشاورزی شهر برزک واقع در شهرستان کاشان در سال 1390مجری91390/03/151391/02/30
32ارزیابی تقاضای انرژی در حذف فسفر از پساب فیلتر شده لجن فعال به روش الکتروشیمیاییهمکار251390/12/011392/12/20
33بررسی فلزات سنگین در نمونه های برداشتی برنج از فروشگاه های شهر کاشان در پائیز 1390مجری361390/12/151393/12/04
34بررسی اثر اکسیدیسیون پیشرفته در حذف رنگ و COD محلول از فاضلاب صنایع نساجی مجری81390/12/151391/11/16
35بررسی کارایی حذف کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی دست ساز توسط زئولیت کلینوپتی لولایت خام و اصلاح شده با آلومینیوم ولانتانیممجری81390/12/151392/03/28
36بررسی میزان برون دمش گاز رادان از خاک منطقه رامسر در سال 1391مجری81391/07/011392/04/15
37بررسی کارایی فرایند الکتروشیمیایی در حذف آفت کش دیازینون از آب آلوده دست ساز مجری1311391/09/011402/06/28
38بررسی توالی بندپایان فرآیند کمپوست زباله شهری در شرایط آزمایشگاهی مجری451392/02/011395/10/15
39: بررسی تغییرات شوری آبهای زیرزمینی دشت سیدقلی ساوه در سالهای 1380 تا 1390 مجری201392/08/011394/04/14
40بررسی کارایی فتوکاتالیستZNO ثابت‌شده روی زئولیت ZSM-5 در حذف کروم شش ظرفیتی از محلول‌های آبیمجری321392/09/151395/05/10
41بررسی ارتباط بین شیوع مالتیپل اسکروزیس با صنعتی شدن و شهری شدن در ایران به صورت یک مطالعه اکولوژیکالمجری131392/10/151393/12/03
42پهنه بندی کیفی آب رودخانه قهرود بر اساس شاخص NSFWQI و بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی در سال 1393.مجری391393/07/151396/10/23
43 بررسی کارایی فرایند فنتوازن در حذف فرمالدهید از پساب سنتتیک مجری421393/08/011397/02/09
44 بررسی میزان حذف سیانید از نمونه‌های آب به وسیله توده‌ زیستی ساکارومایسس سرویسیهمجری231393/10/011395/09/15
45 بررسی میزان استفاده از مواد آرایشی توسط زنان در شهر کاشان در سال 94مجری311394/01/011396/08/10
46آزمون زیستی دافنیا مگنا برای تعیین کاهش سمیت دیازینون بوسیله فرآیند الکتروشیمیاییمجری121394/03/011395/03/01
47فراوانی آفات بهداشتی و میزان مصرف آفت کش ها در منازل مسکونی شرق شهر تهران سال 1394مجری631394/03/011399/05/08
48بررسی میزان فلزات سنگین در کنسرو های ماهی موجود در شهرستان کاشان سال 94مجری121394/07/011395/07/01
49بررسی آفات مجتمع مسکونی و خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1394 مجری651394/07/011399/12/04
50روند فراوانی بیماری لیشمانیوز جلدی در شهرستان آران و بیدگل طی سالهای 1381-1394مجری201395/05/011396/12/27
51ارزیابی کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر کاشان جهت آبیاری ارزیابی کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر کاشان جهت آبیاریمجری251395/08/011397/09/11
52بررسی الگوی مصرف آب تصفیه شده و ارتباط آن با عوامل اجتماعی در شهرهای کاشان و آران و بیدگل در سال 1397مجری611397/01/151402/02/16
53مرور روایتی بر مطالعات حذف و سمیت زدایی دیازینون از آبهای آلوده با تاکید بر فرایند الکترو شیمیاییمجری91397/02/011397/11/04
54بررسی فراوانی آلودگی باکتریایی و قارچی دستگاه های خودپرداز شهر کاشان در سال 1397مجری431397/10/011401/04/12
55تعیین درصد حذف سمیت دیازینون طی فرآیند الکتروفنتون به کمک آزمون زیستی دافنیا مگنامجری101397/09/011398/07/01
56بررسی وضع موجود در راستای ارزیابی اثرات زیست محیطی توسعه تاغکاری در کویر آران و بیدگلمجری241398/02/011400/01/23
57بررسی وضعیت توسعه کشاورزی در راستای ارزیابی اثرات زیست محیطی در شهرستان کاشانمجری361399/03/151402/03/27
58بررسی الگوی غذایی مردم شهرکاشان در سال1398 ( مطالعه مبتنی بر جمعیت)مجری121398/11/151399/11/15
59بررسی کیفیت آب ورودی به دستگاههای همودیالیز بیمارستان های شهرهای کاشان و آران بیدگل در سال 1398مجری471398/05/151402/04/11
60بررسی میزان فلزات سنگین و آرسنیک در برندهای پر فروش پودرها و کرم های موبر عرضه شده در شهر کاشان سال 1399مجری161399/04/011400/08/25
61بررسی غلظت ذرات معلق و کیفیت میکروبی هوای داخل بخش های مراقبت ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1400مجری291400/01/151402/07/01
62سنتز و شناسایی نانوجاذب‌های مغناطیسی جدید جهت حذف آنتی بیوتیک های تتراسایکلین و سیپروفلوکساسین از محیط های آبی با استفاده از روش ‌ریز استخراج فاز جامد ترکیب شده با کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالاهمکار91400/03/151400/12/11
63ارزیابی ریسک سلامت فلزات سنگین در خاک، منابع آب و محصولات کشاورزی اراضی جنوب غرب اصفهان (محدوده معدنی ایرانکوه) در سال 1400همکار121400/07/151401/07/15
64بررسی کارآیی فرآیند گیاه پالایی در حذف هیدروکربن های نفتی کل و فلزات سنگین از خاک های آلوده به ترکیبات نفتیمجری121400/05/011401/05/01
65ارزیابی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد زیست محیطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1400مجری231400/07/151402/07/01
66بررسی سطح آگاهی، رفتارهای پیشگیرانه و درک خطر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان نسبت به COVID-19 در سال 1400مجری231400/07/151402/06/29
67پایش غلظت گاز رادن در هوای منازل مسکونی ایران: مرور نظام مندمجری121401/04/011402/04/01
68آگاهی، نگرش و عملکرد زنان در رابطه با مخاطرات بهداشتی، روش صحیح نگهداری و کاربرد آفتکشها در منزل در سال 1401مجری121401/01/011402/01/01
69سنتز و بررسی کارایی آئروژل کربنیزه عمل آوری شده از ضایعات آلوئه ورا در تصفیه تکمیلی پساب تصفیه خانه فاضلاب کارخانه های باریج اسانسمجری121401/09/151402/09/15
70ارزیابی وضعیت نمک مصرفی خانوارها و ارتباط آن با میزان ید ادراری دانش آموزان 8-10 ساله شهر داراب در سال 1401مجری121401/09/011402/09/01
71بررسی ارتباط رفتار زیست محیطی و سلامت معنوی در شهروندان شهرکاشانمجری121401/12/011402/12/01
72ارزیابی اثرات توسعه کاربرد آب شیرین کن های اسمز معکوس بر محیط زیست و سلامتمجری9

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1فون کژدم‌های استان کرمان Scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان- 15(2)-13871387
2بررسی کژدم زدگی و عوامل آن در استان خوزستان در سال 1382Index Copernicus فصلنامه فیض 1387-دوره 12, شماره 3 1387
3Introducing Compsobuthus matthiesseni (Birula, 1905) scorpion as one of the major stinging scorpions in Khuzestan, Iran ISI و PUBMEDToxicon, Volume 54, Issue 3, 1 September 2009, Pages 272-2751388
4Epidemiologic study of onychomycosis and tinea pedis in Kashan, IranISIJundishapur Journal of Microbiology Contents Volume 2, Number 2, April-June 20091388
5Frequency of Sarcoptes scabiei infection in patients referred to Parasitology Laboratory in Isfahan, Iran (1996-2002)ISIJundishapur Journal of Microbiology Contents Volume 2, Number 2, April-June 2009;2(2): 65-701388
6Scrotum Injury by Scorpion StingISIIranian journal Arthropod-Borne Diseases:2008,vol. 2,NO. 1,49-521387
7Epidemiological and clinical survey of scorpionism in Khuzestan province, Iran (2003)ISIToxicon 53 (4),(march 2009) 454–4591387
8Identification of bacteria which possible transmitted by Polyphaga aegyptica (Blattodea: Blattidae) in the region of Ahvaz, SW IranISIJundishapur Journal of Microbiology Volume 2, Number 1, 36-40,20091388
9The prevalence of otomycosis in Kashan, Iran, during 2001-2003ISIJundishapur Journal of Microbiology Volume 2, Number 1, Jan-Mar 2009:18-211388
10بررسی حشرات آبزی برکه تثبیت فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی کاشان فصلنامه آب و فاضلاب – شماره 63 –پاییز سال 861386
11بررسی زیستگاههای کژدم Hemiscorpius lepturus در استان خوزستان پژوهش و سازندگی - شماره 75 – تابستان 861386
12Fauna Aquatic Insects In Sewage Maturation Ponds Of Kashan University Of Medical Science 2005PUBMEDPakistan Journal Of Biological Sciences:2007 Mar 15;10(6):928-311385
13Surveying on the Biologic Behaviors of Hemiscorrpius Lepturus Peters 1861 Scorpion in Laboratory (khuzestan ,Iran ) (Scorpions : Hemiscorpiidae(PUBMEDPakistan Journal Of Biological Sciences /2007 Sep 15;10(18):3097-102.1386
14بررسی اثر تزریق زهر کژدم سیاهcrassicauda Androcotonus بر تظاهرات بالینی در رتIndex Copernicusفیض- تابستان 85 شماره 21385
15مروری بر وضعیت کژدم زدگی و مشکلات ناشی از آن درایرانIndex Copernicusمجله فیض-(33)9-بهار13841384
16مروری بر وضعیت طبقه بندی کژدم ها و کلید تشخیصی کژدم های ایرانIndex Copernicusفیض دوره 8, شماره 4 - ( فصلنامه 1383 )1383
17Evaluating the effect of a mixture of alcohol and acetic acid for otomycosis therapyISIJundishapur Journal of MicrobiologyApr-June 2010; 3(2):66-70 1389
18Histopathological chenges induced in rat organs by the venom of hemiscorpius lepturus (scorpionida:hemiscorpiidae)Biological Abstractbiochemical and cellular archives oct 2009:9(2);pp.221-2231388
19اپیدمیولوژی مالاریا در شهرستان کاشان مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان -1378;31-32(8): 52-581378
20اپیدمیولوژی انگلهای روده ای موشهای صحرائی و خانگی شهرستان کاشان سال 1376Index Copernicusفیض زمستان 1380; 5(4 (پی در پی 20)):102-108. 1380
21بررسی شیوع آلودگی ساس در مناطق مسکونی روستاهای غرب کاشان طی سال 1377Index Copernicusفیض، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان، 1379؛ دوره 4، تابستان، شماره 14: صفحات 76-711379
22بررسی اثر زهر کژدم Hemiscorpius lepturus در تغییرات پاتولوژیک اندام های رتIndex Copernicusفصلنامه د.ع.پ.لرستان(یافته)-شماره ٢٢ پاییز13831383
23تاثیر زهر کژدم سیاه در بروز عوارض پاتولوژیک در موش صحراییIndex Copernicusبهبود زمستان 1384; 9(4 (پیاپی 27)):8-14. 1384
24شیوع آلودگی به شپش سر ( Pediculus Capitis ) در دانش آموزان دبستانهای پسرانه شهر کاشان طی سال 1376Index Copernicusفیض-دوره 3 - شماره 1 (فصلنامه 1-1378 - شماره پیاپی : 9)1378
25شیوع آلودگی به شپش سر در دانش آموزان دختر شهر کاشان در سال 1377 مجلات » دانشور، مجله علمی پژوهشی دانشگاه شاهد « دوره 7، شماره 26 -1378;26(7): 63-661378
26اثرات هیستوپاتولوژیک سم کژدم گادیم در موشهای صحراییIndex Copernicusمجله علمی پزشکی قانونی- زمستان 1383; 10(36):202-2061383
27اپیدمیولوژی مالاریا در شهرستان کاشان طی ده سال اخیرعلمی-ترویجی مجله نبض1375
28بررسی آلودگیهای کرمی دستگاه گوارش موشهای شهرستان کاشان مجله دانشکده دامپزشکی تهران1379-شماره4-صفحات59-571379
29بررسی سطح حساسیت سوسری های آمریکایی بیمارستان های کاشان نسبت به حشره کشهاIndex Copernicusفیض-شماره 6-تابستان 1377-صفحات 94-891377
30بررسی شیوع لیشمانیای جوندگان صحرائی کاشان سال 1374Index Copernicusفیض-شماره 2-تابستان 13761376
31مروری بر دیدگاه پزشکی سنتی نسبت به کژدم زدگیIndex Copernicusپژوهش در پزشکی دانشگاه شهید بهشتی-دوره 33-شماره 4-زمستان 1388-صفحات 269-2791388
32فون کنه های پس استیگماتی (Acari: Metastigmata) شهرستان کاشانایندکس نشدهپژوهش و سازندگی زمستان 1383; 17(4 (پی آیند65) در امور دام و آبزیان):19-231383
33بررسی شیوع لیشمانیوز جلدی در منطقه جنوب شرق کاشانIndex Copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان. دوره سوم،شماره 2، بهار 1375 ، صفحات 86-801375
34بررسی فون و برخی فعالیت های بیولوژیک جوندگان وحشی (مخازن لیشمانیوز جلدی ) منطقه کویری کاشان طی سال 1375Index Copernicusفیض فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان. سال چهارم ،شماره 15 ، پائیز 1379، صفحات 64-561379
35بررسی پراکندگی کژدم Mesobuthus eupeus در شهرستان کاشانIndex Copernicusفیض فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان.سال پنجم شماره20، زمستان 80 ، صفحات 67-611380
36بررسی لانه های کژدم ادنتوبوتوس دوریه در استان اصفهان سال 1370 Index Copernicusفیض فصلنامه علمی –پژوهشی – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان. سال اول ،شماره 2 ، تابستان 1376، صفحات 86-811376
37بررسی ویژگیهای مورفولوژی اسپرماتوفور کژدم ادنتوبوتوس دوریه صید شده در استان اصفهان Index Copernicusفیض فصلنامه علمی – پژوهشی – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان. . سال دوم ،شماره 5 ، بهار 1377، صفحات 60-551377
38بررسی فراکسیون های زهر کژدم Mesobuthus eupeus بومی کاشان Index Copernicusفیض فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان.سال ششم شماره 24، زمستان 81 ، صفحات31-261381
39بررسی پارامتر های تشخیص افتراقی کژدم ادنتوبوتوس دوریه نر و مادهIndex Copernicusفیض فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان سال هفتم شماره 28 ، زمستان 82. صفحات16-111382
40evaluation of termite (insecta : isoptera) infestion among houses in kashan,central iranBiological AbstractJournal of Experimental Zoology, India-vol 13,No2,pp:597-600,july 20101389
41Study of scorpionism in Kashan in central IranISIPak J Med Sci- oct-dec2010-26(4)- pp:955-9581389
42بررسی اثر زهر کژدم گادیم Hemiscorpius lepturus بر میزان گلبول های سفید و قرمز و هماتوکریت رت مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید صدوقی یزد-66- دوره سیزدهم، شماره اول، بهار 1384 ، صفحات 70-661384
43تاثیر گلوکانتیم بر قند خون و پروتئین اوری در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی Index Copernicusفیض فصلنامه علمی – پژوهشی – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان. . سال دوم ،شماره 8 ، زمستان 1377، صفحات 95-901377
44بررسی شیوع بیماریهای قارچی سطحی و جلدی در مدارس شهرستان کاشانIndex Copernicusفیض فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان. سال چهارم ،شماره 16 ، زمستان 1379، صفحات 47-411379
45گزارش یک مورد سستود Meggittina gerbilli در مریونس لیبکوس در ایرانCINAHLفیض- فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان. سال پنجم ،شماره 17 ، بهار 1380، صفحات 92-88 1380
46مروری بر روش های زهکشی در کنترل پشه هاCINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 2، تابستان 1390 ، صفحات 173-1611390
47بررسی مقدماتی کیفی و کمی آموزش حشره شناسی پزشکی در مقطع تحصیلی دکترای حرفه ای پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازISCدو فصلنامه توسعه آموزش جندی شاپور1390
48بررسی اثر تزریق زهر کژدم سیاهAndroctonus crassicauda بر تظاهرات بالینی در رتCINAHLفصلنامه فیض دوره دهم، شماره 2، تابستان 13851385
49بررسی وضعیت و میزان آگاهی دانش آموزان مدارس دخترانه ابوزیدآباد کاشان از بیماری لیشمانیوزجلدی،در سال 1386Index Copernicus دو ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه1390
50Surveying of Pesticides Commonly on the Markets of Iran in 2009سایر ایندکس هاJournal of Environmental Protection 1390
51بررسی تغییرات دما،رطوبت،ph و نسبت کربن به نیتروژن در تولید کمپوست به روش توده سطحیCINAHLفصلنامه علمی پژوهشی فیض1390
52نقشه سازی پراکندگی جغرافیایی کژدم های مهم ایرانEMROمجله علمی پژوهشی د انشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران سال نهم شماره 4 صفحات 285 تا 296 زمستان 1391390
53مقایسه روشهای اکسیداسیون پیشرفتهO3/UV و H2O2/UV در تصفیه شیرابه زباله شهریISCدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض1391
54بررسی میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر قم در مورد بیماری وبا در سال 1388 مجله علمی ترویجی تشخیص آزمایشگاهی1390
55Identification of Fungal Communities in Producing Compost by Windrow Method سایر ایندکس ها Journal of Environmental Protection, 2012, 3, 61-671390
56A prospective study on the seasonal frequencies of insect bites (Diptera: Culicidae and Phlebotominae) and the related environmental and protective method factors in the city of Kashan, central of Iran, 2009ISIPAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES-20121390
57CHRYSOMYA BEZZIANA INFESTATIONPUBMEDArch Irn Med 2002; 5 (1): 56-581380
58گزارش یک مورد بیمار آلوده به لینگواتولاسراتا در کاشانScopusمجله علوم پزشکی کرمان1380
59برسی تاثیرات زیانبار آفت کش ها با تاکید بر مسئله مقاومت در بندپایان حائز اهمیت بهداشتیScopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان/دوره هفدهم/بهار 13911391
60گزیدگی کژدم سیاه و راههای پیشگیری از آن بخش دوم پژوهشنامه1372
61بررسی میزان آگاهی و نحوه برخورد با کژدم گزیدگی در آران و بید گل سال 1377Index Copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایلام1381
62ارزیابی کیفی و کمی آموزش روش تحقیق در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی کاشانISCتوسعه آموزش جندی شاپور1391
63A Survey on Residential areas Infestation to House Pests (Arthropods)in Kashan Chemical AbstractZahedan J Res Med Sci,15(6), 2013 1392
64Detrmination of Organophosphorus Pesticides (Diazinon and Chlorpyrifos) in Water Resources in Barzok, KashanISCZahedan J Res Med Sci 2012 Dec; 14(10): 66-721391
65Wound Myiasis due to Musca domestica (Diptera: Muscidae) in Persian Horned Viper, Pseudocerastes persicus (Squamata: Viperidae)ISI و PUBMEDIranian Journal Of Arthropod-Borne Diseases 1391
66Scorpion sting in Iran: A reviewISI و PUBMEDToxicon 60(5) (2012) 919–9331391
67Investigation of hospital wastewater treatment plant efficiency in north of Iran during 2010-2011Chemical AbstractInternational Journal of Physical Sciences Vol. 7(31),1391
68TOXIC EFFECTS OF SCORPION, HEMISCORPIUS LEPTURUS (HEMISCORPIIDAE) VENOM ON MICEISIThe Journal of Animal & Plant Sciences, 22(3): 20121391
69Incidence of Snake Bites in Kashan, Iran During an Eight Year Period (2004-2011)PUBMEDArchives of Trauma Research.2012;1(2):1391
70Prevalence of head lice infestation among 3-6 years old nursery children in Kashan (2009)Index CopernicusJournal of Occupational Health and EpidemiologyVolume 1, Number 2 ((Summer) 2012) 1391
71Infestation of Rodents (Rodentia: Muridae) Among Houses in Kashan,Central IranISIPakistan Journal of Zoology, Volume 44, Number 6, 2012 1391
72بررسی برخی پارامترهای اپیدمیولوژیک عقربزدگی در شهرستان سیرجان، استان کرمان-1386-1388ISCجنتاشاپیر، دوره ی سوم، شمارهی ۴، زمستان 13911391
73ترکیب فونستیک و تنوع زیستگاهی بندپایان آبزی شهرستان کاشانISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی4(4)20121391
74First report of family infestation with pubic louse (Pthiruspubis; Insecta: Anoplura: Pthiridae) in Iran – a case reportISI و PUBMEDTropical Biomedicine 30(1): 152–154 (2013)1391
75The Effects of Environmental Parameters on the Radon Exhalation Rate from the ground Surface in HBRA in Ramsar with a Regression ModelScopusLife Science Journal 2013;10(5s)1391
76Myiasis among slaughtered animals in Kashan, Iran: descriptive a veterinaryentomological problem in the tropicsISCIranian Journal of Veterinary Science and Technology, Vol. 4, No. 1, 20121391
77Survey of Gamma Dose and Radon Exhalation Rate from Soil Surface of High Background Natural Radiation Areas in Ramsar, IranChemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences1392
78بررسی تأثیر روش های اکسیداسیون پیشرفته بر حذف رنگ از فاضلاب صنایع نساجیCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هفدهم، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 13921392
79بررسی میزان حذف فسفر با استفاده از فرآیند الکتروشیمیایی از پساب فیلتر شده لجن فعالCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هفدهم، شماره 2، خرداد و تیر 13921392
80مروری بر پراکندگی جغرافیایی موش‌ها و بیمارهای منتقله به وسیله آن ها در ایرانCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هفدهم، شماره 2، خرداد و تیر 1392 ،1392
81حیوان گزیدگی وعوامل هم راه آن درشهرستان سمیرم، استان اصفهان از سال 1386 تا 1ISCفصلنامه بیماری های عفونی و گرمسیری وابسته به انجمن متخصصین بیماری های عفونی و گرمسیری18 (61) 13921392
82بررسی وضعیت مصرف سیگار در شهرستان اردستان در سال 1389ISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره بیست ویکم، ضمیمه، تابستان 921392
83فلور باکتریایی دهان مارهای سمی و غیرسمی قبل و بعد از تغذیهISCفصلنامه بیماری های عفونی و گرمسیری وابسته به انجمن متخصصین بیماری های عفونی و گرمسیری 62 : (18)13921392
84The First Report of Drug Resistant Bacteria Isolated from the Brown-Banded Cockroach, Supella longipalpa, in Ahvaz, South-western IranISI و PUBMEDJournal of arthropod-borne diseases,June 2014, 8(1)1393
85بررسی میزان ید نمک های یددار بازار کاشان در سال 1389ISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی -593-598:(3)5؛ پاییز 13921392
86Coliforms removal by an integrated activated sludge-maturation pond systemCINAHLInternational Journal of Environmental Health Engineering | Vol. 2 1392
87بررسی کیفیت آب دستگاهای همودیالیز بیمارستان اخوان کاشان در پاییز سال 1390ISCمجله سلامت ومحیط - دوره ششم ،شماره دوم ، تابستان 13921392
88مروری بر وضعیت بیماری گال و عوامل مرتبط با آن در ایرانISCمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره بیست ویکم، شماره هفتم،بهمن1392
89Epidemiology of venomous and semi-venomous snakebites (Ophidia: Viperidae, Colubridae) in the Kashan city of the Isfahan province in Central IranISI و PUBMEDJournal of Research in Medical Sciences | January 20141392
90گزارش گزش Stomoxys calcitrans در مناطق مسکونی کاشانScopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران-دوره 23 شماره 110, 13921392
91انسان، محیط و بیماری از نگاه خردمندان ایرانISCنشا علم سال 4 .شماره اول دیماه 921392
92The Prevalence, laboratory confirmation, clinical features and public health significance of cutaneous leishmaniasis in Badrood city, an old focus of Isfahan Province, Central Iranایندکس نشدهjournal of coastal life medicine:Volume 2, Number 4, Apr, 2014 1393
93Fauna and habitat of aquatic arthropods of Kashan in 2010ScopusBangladesh Journal of Medical Science Vol. 13 No. 03 July’141393
94Genital myiasis of a sheep by Wohlfahrtia magnifica, in Ghamsar, Kashan, IranScopusBangladesh Journal of Medical Science Vol. 13 No. 03 July’141393
95Epidemiological Profile of Snakebite in Iran, 2009-2010 Based on Information of Ministry of Health and Medical EducationEmbaseInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine. 2014;4(2): 1393
96حذف کروم شش ظرفیتی ازمحلولهای آبی با استفاده از زئولیت کلینوپتیلولیتISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 6(1) 13931393
97تعیین کیفیت بهداشتی هوای شهر کاشان بر اساس شاخص کیفیت هوا در سال 1390ISCارمغان دانش، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ( دوره 19 ، شماره 4، تیر 13931393
98DEADLY SCORPION HABITATS OF IRANایندکس نشدهIndian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences 2 014 Vol. 4 (2) April - June1393
99Ten years of snakebites in IranISI و PUBMEDToxicon, Volume 90, November 20141393
100A Survey on the application and storage conditions of pesticides in Kashan, Iran, 2012ISCJournal of Occupational Health and Epidemiology,Winter-spring 2013; 2 (1-2)1392
101مروری برروش های مبارزه بیولوژیکی وطبیعی با آفات بهداشتی ومعرفی ،به عنوان شکارچی جدید دراستان اصفهان Eublepharis maculariusScarites sp و Hemiechinus hypomelasعلمی-ترویجی مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت-سال 1- آذر 13931393
102درماتیت پدروسی: گزارش یک مورد و مروری بر متونISC پوست و زیبایی؛ پاییز 1393 ، دوره ی5(3):151-1591393
103Evaluation of Heavy Metals in Iranian and Non-Iranian Rice Supplied by Shopping Centers of Kashan, Iranعلمی-ترویجی Int Arch Health Sci Winter 2015, Vol. 2, Iss. 11393
104Analysis of Fang Puncture Wound Patterns in Isfahan Province’s, Iran, Venomous and Non-Venomous Snakesعلمی-ترویجی International Archives of Health Sciences Winter 2015, Vol. 2, Iss. 11393
105Health Sciences in Iran; Past and PresentCINAHLInternational Archives of Health Sciences 2014;1(1):1-31393
106Naragh Suburb, Center of Iran; A Natural Habitat of Hirudo medicinalisCINAHLInternational Archives of Health Sciences 2014;1(1):5-81393
107Analysis of Cockroach Fauna and Frequency in Human Residential Habitats of North of Isfahan, IranCINAHLInternational Archives of Health Sciences 2014;1(1):25-291393
108Scorpion sting prevention and treatment in ancient IranPUBMEDJournal of Traditional and Complementary Medicine.5 (2) ,2015,P:75-80 1394
109ارتباط سبک زندگی و شیوع مالتیپل اسکلروزیس در ایران: یک مطالعه اکولوژیکال در سال 1390علمی-ترویجی سلامت جامعه.دوره هشتم، شماره 1، سال 13931393
110The Evaluation of Multiple Sclerosis Dispersal in Iran and Its Association with Urbanization, Life Style and IndustryISI و PUBMEDIran J Public Health, Vol. 44, No.6, Jun 2015, pp.830-8381394
111Epidemiology of Poisonings in Shahid Beheshti Hospital in Kashan, IranEmbaseInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine. 2015;5(3): 144-50.1394
112Evaluation of Chemical Quality and SalinityOrigin of Groundwater ina Semi AriedArea;SavehArea;Seyed Chemical AbstractArchives of Hygiene Sciences Volume 4, Number 2, Spring 20151394
113بررسی دلایل احتمالی شیوع روزافسون مالتیپل اسکلروزیس در ایران: یک مطالعه مروریISCمجله علوم پزشکی پارس ,دوره سیزدهم ,شماره دو ,تابستان 941394
114The identification of bacterial flora in oral cavity of snakesScopusComparative Clinical Pathology1394
115Epidemiological Study of Cutaneous Leishmaniasisduring 2009 to 2014 in Kashan, Iran: A PotentialIntra-domiciliary Transmission of the Diseaseسایر ایندکس هاBritish journal of medicine and medical research 12(9)1394
116The Effect of Hemiscorpius lepturus (Scorpionida: Hemiscorpiidae) Venom onLeukocytes and the Leukocyte Subgroups in Peripheral Blood of RatISI و PUBMEDJ Arthropod-Borne Dis, June 2016, 10(2)1394
117Effect of Vermifiltration on COD and Color Removalfrom Textile Factories’ Waste WaterCINAHLInternational Archives of Health Sciences 2015;2(3) 1394
118Scabies contamination status in Iran:A reviewISCInternational Journal of Epidemiologic Research Volume 3, Issue 1, Winter 2016, Page 86-941394
119Photo-Catalytic Activity of ZnO Supported on H-ZSM-5 Zeolite to Reduce Cr(VI) from Aqueous SolutionsCINAHLInternational Archives of Health Sciences Volume 3, Issue 1, Winter 2016 Pages: 1-61394
120شیوع لیشمانیوز جلدی روستایی در کانون جدید کاشانISCمجله علمی دانشگاه پزشکی ایلام شماره 17 زمستان 13761376
121بررسی شیوع لیشمانیوز جلدی دانش آموزان در کانون جدید کاشانISCمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1377
122شیوع سالک در شهرستان آران وبیدگلISCمجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین دوره ۳، شماره ۳ - ( پاییز ۱۳۷۸ )جلد ۳ شماره ۳ صفحات ۸۴-۹۲1378
123Confrontation with Scorpions as an Environmental Permanent Risk in Iran:A ReviewCINAHLArch Hyg Sci 2016;5(2):136-144 1395
124Concentrations of Metals in Feathers of Magpie(Pica pica) from Aran-o-bidgol City in Central IranISI و PUBMEDBulletin of Environmental Contamination and Toxicology 2016, 96 (4): 465-71 01395
125Investigation of the removal of cyanide from aqueous solutions using biomass Saccharomyces cerevisiaeISIDesalination and water treatment1395
126A survey on Non-Venomous Snakes in Kashan(Central Iran)Scopus Journal of Biology and Today1395
127Comparisson of Fenton and Photo-Fenton Processes for Removal of Linear Alkyle Benzene Sulfonate(Las) from Aqueous SolutrionsISIPolish Journal of Environmental Studies 25(4) · January 20161395
128Pesticide Consumption in Greenhouses; a Case Study of Kashan RegionCINAHLInternational Archives of Health Sciences Volume 3, Number 2 (2016)1395
129Venomous Animals; Are They Important in Iran?CINAHLInternational Archives of Health Sciences Volume 2, Number 4 (2015)1394
130Factors Influencing Animal Bites in Iran:A Descriptive StudyPUBMEDOsong Public Health Res Perspect. 2016 Aug;7(4):273-7.1395
131feeding behavior of dangerous Iranian scorpions in the laboratoryIndex CopernicusJournal of Entomology and Zoology Studies4(4) Part: L1395
132Study of Odontobuthus doriae (Thorel 1876) nesting behavior at laboratory conditionIndex CopernicusJournal of Entomology and Zoology Studies 2016; 4(5): 436-4391395
133Review study of scorpion classification in IranIndex CopernicusJournal of Entomology and Zoology StudiesVolume 4, Issue 5 Part G1395
134Fungal flora in the mouth of venomous and non-venomous snakesScopusComp Clin Pathol1395
135Addiction: A big challenge of social security in IranISCInternational Journal of Epidemiologic Research, 2011395
136A review of the scorpion predators and the introduction of Scarites subterraneus, as a new predatory of them in IranScopusJournal of Entomological Research., 40 (3) : 291-296 (2016)1395
137بررسی اپیدمیولوژی عقرب زدگی شهرستان درمیان در سال 1394Scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1395
138مروری بر نقش و اهمیت کژدم ها در باورهای گذشته ایرانیانعلمی-ترویجی مجله‌دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌جیرفت،‌شهریور‌1331،‌دوره‌2،‌شماره‌1،‌صفحه 23-341395
139Study of Arthropoda associated with the windrow composting of municipal solid wasteIndex CopernicusJournal of Entomology and Zoology Studies 2016; 4(5): 1034-1039 Volume 4, Issue 5, Part N1395
140Study on biting bugs encountered in the aquatic environments in Kashan,Isfahan province,IranIndex CopernicusJournal of Coastal Life Medicine Number 4(11), 20161395
141Bed bug (Cimex lectularis) outbreak: A cross-sectional study in Polour, IranScopusIran J Dermatol1395
142گزارش یک مورد لیشمانیوز چشم مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1377
143Investigating the Influence of Mass Media on Cosmetics Usage among Women in Kashan during 2015Index CopernicusIranian Journal of Health, Safety and Environment1395
144مطالعه فون عقرب های (آراکنیدا : اسکورپیونز) شهرستان درمیان، استان خراسان جنوبی 1394Scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1395
145Frequency of Arthropoda in urban Wastes compost Process at Laboratory conditionScopusJournal of Entomological Research1395
146Photocatalytic reduction of Cr (VI) in aqueous solution over ZnO/ HZSM-5 nanocomposite: optimization of ZnO loading and process conditionISI و PUBMEDDesalination and Water Treatment1395
147Survey of preparation rate of environmental health country operational teams in the face of crisis of drinking water in disasters during 2015CINAHLIAHSVolume 3, Number 4 (2016)1395
148Surveying the Rate of Using Cosmetics Among the Kashan;s WomenنامعتبرJournal of Biology and Today,s World1395
149Studying the environmental health status of beauty salons of KashanISCInternational Journal of Epidemiologic Research1395
150Methods for Collecting and Capturing Scorpions: A ReviewChemical AbstractResearch & Reviews: Journal of Zoological Sciences1395
151Frequency of Odonthubutus doriae Thorell 1876 nests in desert soils, esfahan, IranScopusJournal of Entomological Research1395
152احیا فوتوکاتالیستی کارآمدکروم شش ظرفیتی با استفاده از نانوکریستال های تثیبت شده ی ZnO تحت تابش نور: UV اثر هم افزایی زئولیت HZSM-5 به عنوان پایهعلمی - پژوهشینشریه پژوهش های کاربردی در شیمی1395
153Biofiltration of ammonia-contaminated air streams using porous compost and processed soil filters mediaISIInternational Journal of Environmental Technology and Management1395
154Solpugidophobia in Iran: Real or IllusionScopusJournal of Biology and Today1396
155Is Iran threatened by Zika virus?ISCInternational Journal of Epidemiologic Research1396
156Multiple sclerosis: A disease on a dramatically rising trend in Iran; Review of possible reasonsPUBMEDIranian Journal of Neurology1396
157A Retrospective Study on Scropionism in Iran (2002–2011)ISI و PUBMEDJournal of Arthropod-Borne Diseases1396
158Uncommon Human Urinary Tract Myiasis Due to Psychoda Sp. Larvae, Kashan, Iran: A Case ReportISI و PUBMEDIranian Journal of Parasitology1395
159Epidemiological and clinical characteristics of scorpionism in Shiraz (2012-2016); development of a clinical severity grading for Iranian scorpion envenomationPUBMEDMedical Journal of the Islamic Republic of Iran1396
160Burrowing habits of two Arthropods; Odenthobutus doriae and Hemilepistus schirasi in desert of Isfahan, IranScopusJournal of Entomological Research1396
161Frequency of urban pests and pesticides consumption in the residential houses of the east of Tehran city, IranScopusJournal of Entomological Research1396
162مروری بر کژدم‌های گزارش شده ایرانScopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1396
163The incidence trend of cutaneous leishmaniasis in Aran-Bidgol city in Iran (2002–2015)ScopusJournal of Entomological Research1396
164Geographical Distribution of Scorpion Odontobuthus doriae in Esfahan Province, Central IranISI و PUBMEDJ Arthropod-Borne Dis1396
165Study on pests of residential complex and student dormitories of Kashan University of Medical Sciences, IranScopusJournal of Entomological Research1396
166Study of scorpion species abundance in cities Aran & Bidgol and Kashan, Isfahan, IranScopusJournal of Entomological Research1396
167Reply to Urbanization Theory for Growing Trend of Multiple Sclerosis LetterISI و PUBMEDIranian Journal of Public Health1396
168Brown widow spider bite (LOXOSCELES sp.,Araneae,Sicariidae):A case report from Kashan ,IranScopusIranian Journal of Dermatology1396
169Knowledge of Girl Students about Oxyuriasis in Middle Schools of Kashan, Central IranCINAHLInternational Archives of Health Sciences1396
170Study of Electrochemical Process Effect on Detergent Removal from Polluted Water and Fish Bioassay Test of the EffluentCINAHLInternational Archives of Health Sciences1396
171Investigation of diazinon toxicity of water treated with electrochemical process using Daphnia magnaScopus, ISIDesalination and Water Treatment1396
172Scorpionism by Hemiscorpius spp. in Iran: a reviewISI و PUBMEDJournal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases1397
173بیماری های ناشی از موش هاScopusComparative Clinical Pathology1398
174کنترل عقرب ها در محیط های نظامی: مطالعه مروریScopusJournal of Military Medicine1397
175Contamination Status of Hospitals and Health Care Centers by Rodents (Rodentia: Muridae) in IranScopusJournal of Communicable Diseases1397
176Surveying the type and amount of pesticide use in agricultural sector of Kashan, IranScopusJournal of Entomological Research1397
177Survey of museum beetle (Dermestes sp.) damage to the scorpion collection in the Health Faculty of Kashan University of Medical SciencesScopusJournal of Entomological Research1397
178Earthquake planning and crisis management with an emphasis on the facilities, utilities, and services of the health care centers of Tiran and Karvan County, Isfahan Province, Iran: A case studyISIJournal of Acute Disease1397
179Reporting family contamination by parasitic mite, Sarcoptes scabieiScopusJournal of Entomological Research1397
180Evaluation of raw wastewater characteristic and effluent quality in Kashan wastewater Treatment PlantISIMembrance Water treatment1397
181Survey of museum beetle ( Dermestes sp.) damage to the scorpion collection in the Health Faculty of Kashan University of Medical SciencesScopusJournal of Entomological Research1397
182THE FREQUENCY OF STABLE FLY LARVAE IN THE PROCESS OF PRODUCING COMPOST FROM MUNICIPAL WASTEISI و PUBMEDFresenius Environmental Bulletin1397
183Study of the health condition of the hotels and lodging houses of the city of Kashan in winter 2015 and spring 2016CINAHLInternational Archives of Health Sciences1397
184Salinity variation in Kashan plain groundwater resourcesCINAHLInternational Archives of Health Sciences 1397
185Studying Women’s Allergy Rate to Cosmetics in Kashan, Central IranESCI.ISIEntomology and Applied Science Letters1398
186A Checklist of Scorpions in Iran (By 2017)ISIAsian Journal of Pharmaceutics1397
187Application of Electrochemical Process for Diazinon Removal form Contaminated Waterایندکس نشدهINDIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED LIFE SCIENCES1393
188A Study on Litter Size in Several Important Medical Scorpions Species (Arachnida: Scorpionida), IranScopusJournal of Entomolog1397
189Introducing of a New Sting Agent of Velvet Ant Dentilla sp. (Hymenoptera: Mutillidae) in Kashan, Centerl of Iran (2014 - 2015)ISIArchives of Clinical Infectious Diseases1397
190تنوع گونه ای و پراکندگی گزدم های درمیان خراسان جنوبیISCIranian Journal of Health Sciences1397
191ارزیابی فست فود و و غذای آماده به آفات بهداشتیScopusJournal of Communicable Diseases1397
192Study on Water Quality in the Ghohrood River of Kashan using National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSFWQI) and its Zoning using Geographic Information System (GIS)ScopusJournal of Communicable Diseases1397
193An Overview of the Violence Roots with Emphasis on Street Conflicts in IranISIEntomology and Applied Science Letters1397
194Environmental control methods against wild and domestic species of Muridae family : A reviewScopusJournal of Entomological Research1397
195A narrative review of studies on diazinon removal and detoxification from polluted water with emphasis on electrochemical processScopusJournal of Entomological Research1397
196A study on habitats and behavioral characteristics of hornet wasp (Hymenoptera: Vespidae: Vespa orientalis), an important medical-health pest.EmbaseBiomedical Research1398
197A preliminary study on fauna of medical important solpugid (Chelicerata: Arachnida: Solifugae) in Kashan City, Central Iran.EBSCO Biomedical Research1398
198Environmental management methods to control the vector of communicable diseases with emphasis on drainage: A review articleسایر ایندکس هاBiomedical Research1398
199Head louse infestation rate in primary school students of Badrud, Isfahan-IranScopusJournal of Entomological Research1398
200گزش و خونخواری کنه جنس هیالوما (Hyalomma spp) ناقل تب هموراژیک کریمه- کنگو: گزارش موردScopusمجله طب نظامی1398
2011389- بررسی اپیدمیولوژی عقرب زدگی شهرستان قاینات در سال 95علمی-ترویجی مجله تحقیقات سلامت در جامعه1398
202A Review on Scorpionism in IranPUBMED,Scopus,ISIJournal of Arthropod-Borne Diseases1397
203EFFECTS OF THE CRUDE VENOM OF HEMISCORPIUS LEPTURUS (SCORPIONIDA: HEMISCORPIIDAE) ON MORTALITY RATE OFWHITE MICEScopusBiochemical and Cellular Archives1398
204Comparison of Various Methods of Collecting Scorpions (Arachnida, Scorpiones) in Khuzestan Province, Southwestern IranScopus, ISIArchives of Clinical Infectious Diseases1398
205THE STUDY OF QUANTITY CHANGE AND COMPOSITION VARIATIONS OF MUNICIPAL SOLID WASTE IN SAREYN AS A TOURISTIC CITY TO IMPROVE MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENTScopusJOURNAL OF SOLID WASTE TECHNOLOGY AND MANAGEMENT1398
206Analysis of morphometric parameters for sex determination of Odontobuthus doriae Thorell 1876 (Arachnida: Scorpionida: Buthidae), a medically important scorpion from IranScopusJournal of Entomological Research1398
207New Record of Myriopholis macrorhyncha (Jan, 1860) (Squamata: Leptotyphlopidae) from Isfahan Province, Central IranISIEntomology and Applied Science Letters1398
208Ecological modeling and distribution analysis of digger scorpions: Odontobuthus doriae, Odonthubutus bidentatus (Scorpiones: Buthidae) and Scorpio maurus (Scorpiones: Scorpionidae) in Iran using the maximum entropy method*ISIApplied Entomology and Zoology1398
209A Brief Review on Biting/Stinging of Animals and Its Risk of InfectionScopus, ISI*Archives of Clinical Infectious Diseases1398
210A Brief Review on the Possible Role of Houseflies and Cockroaches in the Mechanical Transmission of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)ISIArchives of Clinical Infectious Diseases1399
211A review on epidemiology and ecology of west nile fever: An emerging arboviral disease*ISIJournal of Acute Disease (JAD)1399
212Neglected Tropical Disease of Rift Valley Fever and Its Impact on Hu-man, and Animal Health with Emphasis on Iran: A Review Article*ISIEntomology and Applied Science Letters1399
213First report of human infestation dermatitis due to chigger mite (Acari: Trombiculidae) in IranScopus*Journal of Entomological Research
214First report of Hottentotta schach (Arachnida: Scorpionida: Buthidae) as a new record from Isfahan Province, Central IranScopus*Journal of Entomological Research
215Global distribution of human chikungunya arbovirus infection: A review*ISIJournal of Acute Disease1399
216A Review on the Reappearance of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever, a Tick-Borne Nairovirus*ISIEntomology and Applied Science Letters1399
217A Survey on Zika Virus Infection as a Global Emergency, a Mosquito-Borne Flavivirus*ISIEntomology and Applied Science Letters1399
218Investigation of the Behavioral and Clinical Effects of Black Scorpion Venom in Albino RatsScopusIranian Journal of Toxicology1399
219Insecticide Resistance in Urban Pests with Emphasis on Urban Pests Re-sistance in Iran: A Review*ISIEntomology and Applied Science Letters1399
220مطالعه فونستیک عقربهای شهرستان قائنات، خراسان جنوبی سال 1396ISCمجله دانشگاه علوم پزشکی قم1399
221بررسی فون کژدمهای کاشانعلمی - پژوهشیپژوهش و سازندگی1377
222بررسی موارد کژدم گزیدگی در کاشانعلمی - پژوهشیپژوهش در علوم پزشکی1377
223Micro habitat of Androctonus crassicauda (Arachnida: Scorpionida: Buthidae) in Isfahan, Khuzestan and Kerman Provinces, IranScopusJournal of Entomological Research1399
224Hantavirus Infections as Zoonotic Emerging Viral Diseases: Current Sta-tus with an Emphasis on Data from Iran*ISIEntomology and Applied Science Letters1399
225A survey of knowledge associated with pesticide use and related health problems among greenhouse farmers in Central Iran (2019-2020)Scopus*Journal of Entomological Research,1399
226Ecology of hard ticks (Arachnida: Acari: Ixodidae) in Kashan county, central IranScopusJournal of Entomological Research1399
227A review on the removal methods of organophosphate insecticide malathion from the environmentScopusJournal of Entomological Research
228A Review on Epidemiology of Dengue Viral Infection as an Emerging DiseaseScopus*Research Journal of Pharmacy and Technology
229A comprehensive overview on sandfly fever*ISIJournal of Acute Disease (JAD)
230Fauna and Larval Habitat Characteristics of Mosquitoes (Diptera: Culicidae) in Kashan County, Central Iran, 2019PUBMED,Scopus,ISIJournal of Arthropod-Borne Diseases
231Investigating the frequency of wild rodent nests in aran va bidgol desert in isfahan province in Central IranScopusJournal of Entomological Research
232Breast cancer and myiasis: Review of the texts and a case reportScopusJournal of Entomological Research
233Study of Dentilla sp. (Hymenoptera: Mutillidae), Velvet Ants Habitats in the Center of IranISIEntomology and Applied Science Letters
234Prevalence of alcohol use and associated factors among students of medical sciences in central Iran*ISIAlcoholism and Drug Addiction
235Articles in Press Determination of the amount of Heavy Metals in the Most Widely Used Brands of Canned Fish in Kashan During 2018, IranScopus*Journal of Chemical Health Risks
236Determination of fauna and abundance of larvae of the mosquitoes (diptera: culicidae) in paddy fields in Lenjan and Mobarakeh Counties, Isfahan Province, Center of IranScopus*Journal of Entomological Research
237Survey of organochlorine pesticide residues with emphasis on Iran, An important factor in pollution of environment and human health : A ReviewScopus*Journal of Entomological Research
238Global poisoning of aluminum phosphide with its emphasis in Iran: A reviewScopus*Journal of Entomological Research
239Animal Abuse as a Sign of PsychopathologyISIInternational Archives of Health Sciences
240Monitor Mosquito Activity Using Standard Ovitraps in Kashan County, Central Iran (April to Late September 2019)ISIInternational Archives of Health Sciences
241Compsobuthus matthiesseni sting from Bazoft: A case reportScopus*Journal of Emergency Practice and Trauma
242مروری بر عوامل محیطی گسترش ویروس کرونا و نقش نیروهای بهداشتی در پیشگیری آنScopus*مجله دانشکده پزشکی اصفهان
243Blistering Paederus dermatitis caused by medically important beetles (Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae) : A reviewScopus*Journal of Entomological Research
244Determination of potentially toxic metals in depilatory products in the Iranian markets: human health risk assessmentPUBMED,Scopus,ISIEnvironmental Science and Pollution Research
245Role of ecological values, natural ecosystems and wildlife in the natural zooprophylaxis and prevention of vector borne diseases: A reviewScopus*Journal of Entomological Research
246The role of peridomestic animals in diverting blood feeding culicidae mosquitoes from human*ISIJournal of Entomological Research
247Platyceps karelini a nonvenomous snake (Ophidia: Colubridae) from Kashan county (Isfahan–Iran)ScopusJournal of Emergency Practice and Trauma
248A review on the removal methods of organophosphate insecticide malathion from the environmentScopusJournal of Entomological Research
249An Overview of Comparing Chemical Oxygen Demand Removal Methods from Landfill LeachateESCI.ISI*International Archives of Health Sciences
250PREVALENCE OF ALCOHOL USE AND ASSOCIATED FACTORS AMONG STUDENTS OF MEDICAL SCIENCES IN CENTRAL IRANPUBMED,Scopus,ISI*ALKOHOLIZM I NARKOMANIA-ALCHOHOLISM AND DRUG ADDITION
251Human Impact on Natural Zooprophylaxis or Disease Prevention by NatureISCJundishapur Journal of Health Sciences
252Venomous animal bites and stings in Lordegan city, Chaharmahal Bakhtiari province of Iran in 2019–2020Scopus*Journal of Entomological Research
253inpress: Toxic reaction of a 3-year-old boy due to Hornet multiple stings in Kerman-Iran province: A case reportPUBMED,Scopus,ISI*Toxicon
254A report on Platyceps ventromaculatus (Colubridae) from Fereydan County in Isfahan province-IranISCIranian Journal of Animal Biosystematics (IJAB)
255خارج ازسازمانی : Biodiversity, the most fundamental secret of biosphere sustainability: A reviewScopusJournal of Entomological Research
256خارج از سازمانی : Epidemiological profile of venomous animal bites and stings (A neglected problem) in the north of Sistan - Baluchistan province, South-Eastern IranScopusJournal of Entomological Research
257Investigation of Different Types of Human Damage on Vegetation and its Environmental Health Hazards in the Desert Areas of Central IranScopusIndian Journal of Environmental Protection
258سطح آگاهی، رفتارهای پیشگیرانه و درک خطر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان نسبت به COVID-19Scopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان
259Clinical Manifestation of Snakebite in Patients Referred to Afzalipour Hospital in Kerman - Southeastern IranEmbaseASIA PACIFIC JOURNAL of MEDICAL TOXICOLOGY
260The role of plant-based diet in strengthening microbiota for healthy human life in nature: A review articleScopus*Journal of Entomological Research
261Evaluation of the level of environmental knowledge, attitude and performance of Kashan University of Medical Sciences studentsScopus*Journal of Entomological Research
262فون حشرات آبزی کاشانعلمی - پژوهشیفیض
263بررسی رفتار جفت گیری کژدم Odonthobuthus doriae در آزمایشگاهعلمی - پژوهشیپژوهش و سازندگی
264یک بیمار آلوده به دمودکس فولیکولارومIndex Medicusپژوهش در پزشکی
265Investigation of Bacterial Contamination in Automatic Teller Machines in the Center of IranESCI.ISIInternational Archives of Health Sciences
266The role of living organisms in engineering host behavior change with emphasis on parasitesScopusJournal of Entomological Research
267Medically important snakes and snakebite envenoming in IranPUBMED,Scopus,ISIToxicon
268Investigating the Environmental Status of Haloxylon Plantations in Aran va Bidgol Deserts (Isfahan‑Iran)ESCI.ISI*International Archives of Health Sciences
269Complications of Scorpion Stings in Patients Admitted in Afzalipour Hospital in KermanEmbaseAsia Pacific Journal of Medical Toxicology (APJMT)
270Determining the Concentration of Particulate Matters and Microbiological Quality of Indoor Air in Intensive Care Units of Kashan Hospital, IranScopusJournal of Environmental Health and Sustainable Development
271Toxicity Mechanism of Dangerous Scorpion Stings in IranPUBMED,Scopus,ISIJournal of Arthropod-Borne Diseases
272The dominance of viruses in the origin and diversity of life on the planetScopusJournal of Entomological Research

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1congress article: Study the existing fungi in the atmosphere of different areas of Kashan in 2001دومین کنگره میکروب شناسی بالینی ایرانشیراز 1387/07/16
2congress article: The review of Iranian Medicine Vision on scorpion and scorpion stingکنگره بین المللی طب سنتی و مکملعلوم پزشکی ساریپوستر1387/08/07
3congress article:Evaluation the of otomycosis therapy by the isopropyl alcohol 70% +acid acetic 2% during the first , three weeks of therapyInternational Congress of Bacteriology and Applied Microbiologyترکیهپوستر
4congress article: Comparison of the effect of isopropil alcohol 70%(90cc)+acid acetic2 %(10cc) with clotrimazol in otomycosis treatmentسومین کنگره میکروب شناسی بالینی ایرانشیراز-سالن های سینا و صدراپوستر1388/07/14
5congress article: Investigation and comparing mycoflora of the psoriatic dermal surface and healthy humanسومین کنگره میکروب شناسی بالینی ایرانشیرازپوستر1388/07/14
6congress article:The influence of chemical and herbal antiseptics against the pathogens and opportunistic fungiسومین کنگره میکروب شناسی بالینی ایرانشیراز-سالن های سینا و صدراپوستر1388/07/14
7congress article: Evaluation the effect of a mixture of alcohol and acid acetic ( 90cc of isopropyl alcohol + 10cc of acid acetic ) for otomycosis therapyInternational Congress of Bacteriology and Applied Microbiologyترکیهپوستر
8Congress article: Evaluation the of otomycosis therapy by the isopropyl alcohol 70%(90cc)+acid acetic2%(10cc)during the first,theree weeks of therapyThe 3rd Congress of European Microbiologistsاستانبول - Istanbulپوستر
9Congress article: Epidemiology study of onymycosis on patients,referring to fungologigal laboratory of golabchi in kashan during 2001-2003The 3rd Congress of European Microbiologistsاستانبول - Istanbulپوستر
10Congress article: Study existing fungous flour in the atmosphere of different areas of kashan in 2001 A.DThe 3rd Congress of European Microbiologistsاستانبول - Istanbulپوستر
11خلاصه مقاله همایش: بررسی کژدم زدگی و عوامل آن در استان خوزستاندومین همایش سراسری پیشگیری از آسیب ها و ارتقا ایمنی در حوادثکرمانپوستر1387/12/03
12خلاصه مقاله همایش: بررسی اپیدمیولوژیک کژدم زدگی و مارگزیدگی در شهرستان کاشان در سال 1386دومین همایش سراسری پیشگیری از آسیب ها و ارتقا ایمنی در حوادثکرمانپوستر1387/12/03
13congress article: Epidemiology study of onymycosis on patients,referring to fungological laboratory of golabchi in Kashan during 2001- 2003International Congress of Bacteriology and Applied Microbiologyترکیهپوستر
14خلاصه مقاله همایش: بررسی شیوع بیماری های قارچی (سطحی و جلدی) در بین زندانیان کاشان سال 87-1386یازدهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران و اولین کنگره میکروب شناسی منطقه مدیترانه شرقیدانشگاه علوم پزشکی گیلان 1389/02/20
15congress article: Epidemiology Scorpion envenomation in IranThe frist Iranian Venomocs SymposiumPasteur Institute of Iran Biotechnology Research Center تهرانسخنرانی1389/10/02
16congress article: the survey on influence of chemical and herbal antiseptics against the pathogen and opportunistic fungiاولین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایرانساریپوستر1390/02/13
17congress article: the study of prevallence of superficial and cytaneus mycoses in prisoners in kashan,2010first international & 12th iranian congress of mcrobiology کرمانشاهپوستر1390/03/02
18congress article: Scorpions Fauna of kerman province-Iran 11th Congress of Iranian Society of Toxicology ( IRANTOX ) مشهدپوستر1390/06/22
19congress article: Surveying of Pesticides Commonly Used in the Markets of Iran in 200811th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390/06/22
20congress article: Scorpion Sting Agents in Iran: A Review11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390/06/22
21خلاصه مقاله: بررسی نشانگان احتمالی فنگ و دندان های مارهای زهریاولین گنگره منطقه ای جانوران سمی،زهر آگین آگین و سموم جانوریکرجسخنرانی1390/09/01
22خلاصه مقاله: بند پایان زهری و گزنده ایراناولین کنگره منطقه ای جانوران سمی، زهر آکین و سموم جانوریکرج 1390/09/01
23خلاصه مقاله: بررسی وفور گونه های عقرب در شهرستان باغملک استان خوزستاناولین کنگره منطقه ای جانوران سمی، زهر آگین و سموم جانوریکرجسخنرانی1390/09/01
24خلاصه مقاله همایش: بررسی آلودگی منازل مسکونی شاهین شهر اصفهان به سوسری در سال 1389چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط یزدپوستر1390/08/10
25congress article: study the fungus in the atmosphere of diffrent areas of kashan in 20105th Trends in Medical Mycologyترکیهپوستر1390/07/01
26خلاصه مقاله: مقایسه دو روش اکسیداسیون پیشرفتهH2O/UV و O3/UV در تصفیه شیرابه زباله شهریچهاردهمین همایش ملی بهداشت محیطیزدسخنرانی1390/08/14
27خلاصه مقاله: مقایسه دو روش اکسیداسیون پیشرفته O3/H2O2/UV,O3/UV در تصفیه شیرابه زباله شهریاولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی مدیریت پسماندمشهدپوستر1391/02/02
28خلاصه مقاله: بررسی کیفیت بهداشتی هوای شهر کاشان بر اساس شاخص کیفیت هوا در سال 1390شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیطتبریزپوستر1392/07/09
29CONGRESS ARTICLE: Epidemiological Profile of Snakebites in Iran ,2009-2010ASIA PACIFC ACCOCTION OF MEDICAL TOXICOLOGY 12th INTERNATIONALSCIENTIFIC CONGRESSDUBAIسخنرانی1392/08/30
30 CONGERS ARTICL: PESTICIDE Consumption Greenhouses of Kashan during ON YEAR 2011 AsiaPACIFIC AssociationMEDdubiپوستر1392/08/30
31congress article:ASurvey on Non- Venomous Snakes (Squamata:ophidia) in kashan City,Center of Iranasia pacific Assoction ofMedical Toxicology 12th Internationnal DUBAIپوستر1392/08/30
32خلاصه مقاله: ارزیابی میزان رضایت دانشجویان بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کاشان از کتابچه کارآموزیپانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکییزدپوستر1393/02/09
33congress article:The Occurrence and sting of Velvet ant, Dentilla sp (Hymeneoptera: Mutillidae) in central of Iranبیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایرانارومیهسخنرانی1393/06/01
34خلاصه مقاله:بررسی وضعیت آلودگی منازل مسکونی شهر کاشان به آفات بندپای خانگی در سال 1389هفدهمین همایش ملی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهرپوستر1393/10/18
35خلاصه مقاله:بررسی راندمان حذف فرمالدهید از پساب سنتتیک توسط فرایندهای اکسیداسیون پیشرفتههجدهمین همایش ملی بهداشت محیط شیراز-آذر 94شیرازپوستر1394/09/24
36خلاصه مقاله:بررسی آفات سایت مسکونی و خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال1394هجدهمین همایش ملی بهداشت محیط شیراز-آذر 1394شیرازپوستر1394/09/24
37خلاصه مقاله:شناسایی بندپایان فرآیند تولید کمپوست از زباله های جامد شهری به روش ویندروهجدهمین همایش ملی بهداشت محیط شیراز-آذر 1394شیرازپوستر1394/09/24
38خلاصه مقاله:بررسی میزان فلزات سنگین در کنسروهای ماهی موجود در شهرستان کاشان سال1394هجدهمین همایش ملی بهداشت محیط شیراز-آذر 1394شیرازپوستر1394/09/24
39خلاصه مقاله:بررسی تغییرات دما رطوبت،ph و نسبت کربن به نیتروژن در تولید کمپوست به روش توده سطحیاولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال 1393تهرانپوستر1393/12/07
40خلاصه مقاله:بررسی تاثیر عوامل محیطی بر میزان برون دمش گاز رادن از سطح خاک در منطقه رامسر با ارائه یک مدل رگرسیونیهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسیدانشگاه ازاد اسلامی واحد تاکستانپوستر1392/02/04
41خلاصه مقاله:تعیین آفت کش های ارگانوفسفره(دیازینون و کلرپیریفوس)در منابع آب شهر برزک کاشانپانزدهمین همایش ملی بهداشت محیطرشتپوستر1391/08/09
42خلاصه مقاله:بررسی گونه های قارچی در تولید کمپوست بهروش توده سطحیششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماندمشهدپوستر1391/02/02
43congress article:A survey on non-venomous snakes(squamata:ophidia) in kashan city,centre of iran12th international scientific congressشیرازپوستر
44خلاصه مقاله : پراکندگی شیوع مالتیپل اسکلروزیس و ارتباط عوامل شهر نشینی، سبک زندگی و صنعت، روی آن درایران: یک مطالعه اکولوژیکالخلاصه مقالات هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور 16-19 شهریور 1395 د ع پ کاشاند ع پ کاشان 1395/06/16
45congress artical:Evaluating the Awareness of Fast Foods in Kashan in 20151st International and 19th National Conference on Environmental Healthتهران 1395/08/01
46congress artica: Type and Amount of Pesticides used in Agriculture in Kashan, 2015دومین همایش بین المللی و بیستمین همایش ملی بهداشت محیطیزدپوستر
47...اولین کنگره سالیانه دانشجویی طبریساریپوستر1396/12/16
48...اولین کنگره سالیانه دانشجویی طبریساریپوستر1396/12/16
49Timing and evaluation of accreditation costs of Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Kashan University of Medical Sciences5th International Conference on Environmental Healthدانشگاه علوم پزشکی کاشانپوستر1400/09/23

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی مقایسه ای فلور قارچی افراد مبتلا به پسوریازیس و افراد سالم1387پزشکی عمومی 1387/03/07
2بررسی شیوع کاندیدیازیس واژن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان سال 1389- 13881389پزشکی عمومی1389/10/011389/11/30
3فراوانی آفات بهداشتی و میزان مصرف آفت کش ها در منازل مسکونی شرق شهر تهران سال ۱۳۹۴ کارشناسی ارشد
4بررسی وضع موجود در راستای ارزیابی اثرات زیست محیطی توسعه تاغکاری در کویر آران و بیدگل کارشناسی ارشد
5بررسی وضعیت توسعه کشاورزی در راستای ارزیابی اثرات زیست محیطی در شهرستان کاشان کارشناسی ارشد
6بررسی میزان فلزات سنگین و آرسنیک در برندهای پر فروش پودرها و کرم های موبر عرضه شده در شهر کاشان سال 1399 کارشناسی ارشد
7تعیین درصد حذف سمیت دیازینون طی فرآیند الکتروفنتون به کمک آزمون زیستی دافنیا مگنا کارشناسی ارشد