روح الله  دهقانی

 فعالیت های پژوهشی

 

روح الله دهقانی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 43
نام و نام خانوادگی (فارسی) : روح الله دهقانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Rouhullah Dehghani دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
رشته تخصصی : حشره شناسی آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی کاشان-دانشکده بهداشت
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی عوامل زیستی تولید کمپوست به روش ویندرو مجری71389/10/011390/10/19
2بررسی تاثیر چهار عصاره گیاهی ( برنجاس ، درمنه ، موسیر و مریم نخودی ) بر قارچ های درماتوفیت ( عامل انواع کچلی در انسان) مجری161388/06/011389/10/10
3بررسی فون انگلهای خارجی و داخلی موشهای وحشی منطقه کویری واهلی شهرستانمجری181374/10/16
4بررسی فراوانی فون کنه های شهرستان درسال 1376مجری181376/08/01
5بررسی شیوع عفونتهای قارچی سطحی وجلدی در بعضی از گروههای مختلف اجتماعی شهر کاشان و آران و بیدگل در سال 78مجری141378/10/101380/12/27
6بررسی مقایسه ای فلور قارچی افراد مبتلا به پسوریازیس در افراد شاهدمجری721380/03/221386/03/01
7بررسی شیوع آلودگی موریانه در منازل مسکونی شهر کاشان در سال 1383مجری141383/02/301384/11/04
8بررسی شیوع آلودگی منازل مسکونی شهر کاشان به موش در سال 1383مجری141383/10/081384/12/09
9بررسی اثر زهر کژدم گادیم Hemiscorpius Lepturus روی رتمجری181380/05/241382/01/19
10بررسی اثر گزش کژدم سیاه Androctionus Crassiauda روی رتمجری141381/07/091382/08/20
11بررسی اثرات سمی زهر کژدم Hemiscopius Lepturus در موش مجری181383/01/161384/08/02
12بررسی آلودگی به شپش در مدارس ابتدایی شهر کاشان در سال تحصیلی 1376-77مجری81376/11/081377/08/03
13بررسی فراوانی گزش پشه و عوامل مرتبط با آن در منازل مسکونی شهر کاشان سال 1385مجری121385/06/011391/02/05
14بررسی شیوع میازیس در دام های کشتارگاههای شهرستان کاشان در تابستان 1387مجری121387/04/011392/03/22
15بررسی زیست گاهها و ترکیب گونه های کژدم ها در مناطق جنوبی استان کرمان مجری
16بررسی اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی منطقه کویری جنوب شرقی کاشانمجری181375/10/15
17تعیین مخازن حیوانی لیشمانیوز جلدی ( جوندگان صحرایی منطقه کویری درشهرستان کاشانهمکار181373/09/101375/03/10
18بررسی اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی( عفونت انسانی) در منطقه جنوب شرق آران و بید گلمجری121377/09/301378/08/03
19بررسی آلودگی شپش در دانش آموزان مدارس ابتدایی روستاهای کاشان درسال 77-78مجری101377/12/011378/05/12
20بررسی میزان آگاهی معلمین مدارس ابتدایی دخترانه شهر کاشان نسبت به بهداشت دانش آموزان در سال تحصیلی 78-79مجری81378/11/051380/03/12
21بررسی ارزش تشخیصی لامپ وود نسبت به اسمیر مستقیم در بیماریهای تی نه آورسیکالر وارتیراسما مجری161384/05/011385/09/01
22بررسی شیوع بیماریهای قارچی سطحی و جلدی در مدارس کاشان در سال تحصیلی78مجری181377/07/151378/05/07
23مقایسه اثر داروی Isopropyl Alcohol 70% (90cc) + Acid Acetic 2% (10cc) با Clotrimazol در درمان Otmycosis ( عفونت های قارچی ) مجری161384/03/231385/07/23
24بررسی میزان مواد قابل بازیافت در زباله های شهر کاشان در سالهای1378-79همکار181378/07/011379/11/30
25بررسی گندزداهای شیمیایی و گیاهی ساخت کشور بر قارچهای بیماریزا و فرصت طلبهمکار141380/05/091381/07/09
26فون حشرات آبزی شهرستان کاشان در سال 1380مجری181380/05/091381/11/29
27مقایسه اثر دو داروی کرم کلوتریمازول و کرم موضعی تربنیافین در درمان تی نه اکوریوریس و تی نه آکروزیس مجری181383/10/261391/11/16
28تعیین حساسیت یا مقاومت سوسریهای بیمارستانهای کاشان نسبت به حشره کش هاهمکار181373/12/27
29بررسی اثر اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه شیرابه زباله شهری مجری451389/12/151393/09/08
30بررسی اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی( عفونت انسانی )در منطقه شمال غرب کاشان 1378مجری101378/10/281379/09/17
31بررسی باقیمانده آفت کش های ارگانوفسفره ( دیازینون و کلرپیریفوس ) در منابع آب کشاورزی شهر برزک واقع در شهرستان کاشان در سال 1390مجری91390/03/151391/02/30
32ارزیابی تقاضای انرژی در حذف فسفر از پساب فیلتر شده لجن فعال به روش الکتروشیمیاییهمکار251390/12/011392/12/20
33بررسی فلزات سنگین در نمونه های برداشتی برنج از فروشگاه های شهر کاشان در پائیز 1390مجری361390/12/151393/12/04
34بررسی اثر اکسیدیسیون پیشرفته در حذف رنگ و COD محلول از فاضلاب صنایع نساجی مجری81390/12/151391/11/16
35بررسی کارایی حذف کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی دست ساز توسط زئولیت کلینوپتی لولایت خام و اصلاح شده با آلومینیوم ولانتانیممجری81390/12/151392/03/28
36بررسی مقاومت سوسری های آلمانی به سم سیفلوترین به روش In Vivoناظر211390/12/151392/10/03
37بررسی حذف فرمالدهید با استفاده از فرآیند اکسیداسیون پیشرفته به روش H2O2/ UV از محلول های آبیناظر81391/04/011391/12/01
38بررسی میزان برون دمش گاز رادان از خاک منطقه رامسر در سال 1391مجری81391/07/011392/04/15
39بررسی کارایی فرایند الکتروشیمیایی در حذف آفت کش دیازینون از آب آلوده دست ساز مجری81391/09/011392/05/01
40بررسی توالی بندپایان فرآیند کمپوست زباله شهری در شرایط آزمایشگاهی مجری451392/02/011395/10/15
41: بررسی تغییرات شوری آبهای زیرزمینی دشت سیدقلی ساوه در سالهای 1380 تا 1390 مجری201392/08/011394/04/14
42ارزیابی میزان آگاهی و نگرش در زمینه بازیافت کاغذ در بین دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشانناظر401392/08/151395/12/07
43بررسی کارایی فتوکاتالیستZNO ثابت‌شده روی زئولیت ZSM-5 در حذف کروم شش ظرفیتی از محلول‌های آبیمجری321392/09/151395/05/10
44بررسی ارتباط بین شیوع مالتیپل اسکروزیس با صنعتی شدن و شهری شدن در ایران به صورت یک مطالعه اکولوژیکالمجری131392/10/151393/12/03
45بررسی میزان آلودگی سالمونلائی تخم مرغ به روش PCR در بازار شهر کاشان سال 1393مجری
46پهنه بندی کیفی آب رودخانه قهرود بر اساس شاخص NSFWQI و بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی در سال 1393.مجری391393/07/151396/10/23
47 بررسی کارایی فرایند فنتوازن در حذف فرمالدهید از پساب سنتتیک مجری421393/08/011397/02/09
48 بررسی میزان حذف سیانید از نمونه‌های آب به وسیله توده‌ زیستی ساکارومایسس سرویسیهمجری231393/10/011395/09/15
49 بررسی میزان استفاده از مواد آرایشی توسط زنان در شهر کاشان در سال 94مجری311394/01/011396/08/10
50آزمون زیستی دافنیا مگنا برای تعیین کاهش سمیت دیازینون بوسیله فرآیند الکتروشیمیاییمجری121394/03/011395/03/01
51بررسی میزان فلزات سنگین در کنسرو های ماهی موجود در شهرستان کاشان سال 94مجری121394/07/011395/07/01
52بررسی آفات مجتمع مسکونی و خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1394 مجری121394/07/011395/07/01
53بررسی تأثیر امواج اولتراسونیک و کلرور فریک بر راندمان فرایند شناورسازی با هوای محلول جهت تغلیظ لجن بیولوژیکناظر121395/05/011396/05/10
54روند فراوانی بیماری لیشمانیوز جلدی در شهرستان آران و بیدگل طی سالهای 1381-1394مجری201395/05/011396/12/27
55ارزیابی کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر کاشان جهت آبیاری ارزیابی کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر کاشان جهت آبیاری مجری121395/08/011396/08/01
56بررسی الگوی مصرف آب تصفیه شده و ارتباط آن با عوامل اجتماعی در شهرهای کاشان و آران و بیدگل در سال 1397مجری71397/01/151397/08/15
57مرور روایتی بر مطالعات حذف و سمیت زدایی دیازینون از آبهای آلوده با تاکید بر فرایند الکترو شیمیاییمجری91397/02/011397/11/04
58بررسی فراوانی آلودگی باکتریایی و قارچی دستگاه های خودپرداز شهر کاشان در سال 1397مجری81397/10/011398/06/01
59 تعیین درصد حذف سمیت دیازینون طی فرآیند الکتروفنتون به کمک آزمون زیستی دافنیا مگنامجری101397/09/011398/07/01
60 بررسی وضع موجود در راستای ارزیابی اثرات زیست محیطی توسعه تاغکاری در کویر آران و بیدگلمجری121398/02/011399/02/01
61بررسی وضعیت توسعه کشاورزی در راستای ارزیابی اثرات زیست محیطی در شهرستان کاشانمجری12
62 بررسی میزان آگاهی و عملکرد کشاورزان از خطرات بهداشتی و زیست محیطی آفت کش ها در شهرستان کاشان سال 97مجری81398/02/151398/10/15
63بررسی فراوانی مصرف سیگار و مواد سکر آور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان و عوامل مرتبط با آن در سال 1397مجری121398/05/151399/05/15
64سنجش کارایی فرایند تلفیقی UV/Alg@Fe3O4_ZnO در حذف آنتی بیوتیک ونکومایسین از محیط های آبیناظر9
65بررسی الگوی غذایی مردم شهرکاشان در سال1398 ( مطالعه مبتنی بر جمعیت)مجری121398/11/151399/11/15
66بررسی کیفیت آب ورودی به دستگاههای همودیالیز بیمارستان های شهرهای کاشان و آران بیدگل در سال 1398مجری31398/05/151398/08/15

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1فون کژدم‌های استان کرمان Scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان- 15(2)-1387
2بررسی کژدم زدگی و عوامل آن در استان خوزستان در سال 1382Index Copernicus فصلنامه فیض 1387-دوره 12, شماره 3
3Introducing Compsobuthus matthiesseni (Birula, 1905) scorpion as one of the major stinging scorpions in Khuzestan, Iran ISI و PUBMEDToxicon, Volume 54, Issue 3, 1 September 2009, Pages 272-275
4Epidemiologic study of onychomycosis and tinea pedis in Kashan, IranISIJundishapur Journal of Microbiology Contents Volume 2, Number 2, April-June 2009
5Frequency of Sarcoptes scabiei infection in patients referred to Parasitology Laboratory in Isfahan, Iran (1996-2002)ISIJundishapur Journal of Microbiology Contents Volume 2, Number 2, April-June 2009;2(2): 65-70
6Scrotum Injury by Scorpion StingISIIranian journal Arthropod-Borne Diseases:2008,vol. 2,NO. 1,49-52
7Epidemiological and clinical survey of scorpionism in Khuzestan province, Iran (2003)ISIToxicon 53 (4),(march 2009) 454–459
8Identification of bacteria which possible transmitted by Polyphaga aegyptica (Blattodea: Blattidae) in the region of Ahvaz, SW IranISIJundishapur Journal of Microbiology Volume 2, Number 1, 36-40,2009
9The prevalence of otomycosis in Kashan, Iran, during 2001-2003ISIJundishapur Journal of Microbiology Volume 2, Number 1, Jan-Mar 2009:18-21
10بررسی حشرات آبزی برکه تثبیت فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی کاشان فصلنامه آب و فاضلاب – شماره 63 –پاییز سال 86
11بررسی زیستگاههای کژدم Hemiscorpius lepturus در استان خوزستان پژوهش و سازندگی - شماره 75 – تابستان 86
12Fauna Aquatic Insects In Sewage Maturation Ponds Of Kashan University Of Medical Science 2005PUBMEDPakistan Journal Of Biological Sciences:2007 Mar 15;10(6):928-31
13Surveying on the Biologic Behaviors of Hemiscorrpius Lepturus Peters 1861 Scorpion in Laboratory (khuzestan ,Iran ) (Scorpions : Hemiscorpiidae(PUBMEDPakistan Journal Of Biological Sciences /2007 Sep 15;10(18):3097-102.
14بررسی اثر تزریق زهر کژدم سیاهcrassicauda Androcotonus بر تظاهرات بالینی در رتIndex Copernicusفیض- تابستان 85 شماره 2
15مروری بر وضعیت کژدم زدگی و مشکلات ناشی از آن درایرانIndex Copernicusمجله فیض-(33)9-بهار1384
16مروری بر وضعیت طبقه بندی کژدم ها و کلید تشخیصی کژدم های ایرانIndex Copernicusفیض دوره 8, شماره 4 - ( فصلنامه 1383 )
17Evaluating the effect of a mixture of alcohol and acetic acid for otomycosis therapyISIJundishapur Journal of MicrobiologyApr-June 2010; 3(2):66-70
18Histopathological chenges induced in rat organs by the venom of hemiscorpius lepturus (scorpionida:hemiscorpiidae)Biological Abstractbiochemical and cellular archives oct 2009:9(2);pp.221-223
19اپیدمیولوژی مالاریا در شهرستان کاشان مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان -1378;31-32(8): 52-58
20اپیدمیولوژی انگلهای روده ای موشهای صحرائی و خانگی شهرستان کاشان سال 1376Index Copernicusفیض زمستان 1380; 5(4 (پی در پی 20)):102-108.
21بررسی شیوع آلودگی ساس در مناطق مسکونی روستاهای غرب کاشان طی سال 1377Index Copernicusفیض، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان، 1379؛ دوره 4، تابستان، شماره 14: صفحات 76-71
22بررسی اثر زهر کژدم Hemiscorpius lepturus در تغییرات پاتولوژیک اندام های رتIndex Copernicusفصلنامه د.ع.پ.لرستان(یافته)-شماره ٢٢ پاییز1383
23تاثیر زهر کژدم سیاه در بروز عوارض پاتولوژیک در موش صحراییIndex Copernicusبهبود زمستان 1384; 9(4 (پیاپی 27)):8-14.
24شیوع آلودگی به شپش سر ( Pediculus Capitis ) در دانش آموزان دبستانهای پسرانه شهر کاشان طی سال 1376Index Copernicusفیض-دوره 3 - شماره 1 (فصلنامه 1-1378 - شماره پیاپی : 9)
25شیوع آلودگی به شپش سر در دانش آموزان دختر شهر کاشان در سال 1377 مجلات » دانشور، مجله علمی پژوهشی دانشگاه شاهد « دوره 7، شماره 26 -1378;26(7): 63-66
26اثرات هیستوپاتولوژیک سم کژدم گادیم در موشهای صحراییIndex Copernicusمجله علمی پزشکی قانونی- زمستان 1383; 10(36):202-206
27اپیدمیولوژی مالاریا در شهرستان کاشان طی ده سال اخیرعلمی-ترویجی مجله نبض
28بررسی آلودگیهای کرمی دستگاه گوارش موشهای شهرستان کاشان مجله دانشکده دامپزشکی تهران1379-شماره4-صفحات59-57
29بررسی سطح حساسیت سوسری های آمریکایی بیمارستان های کاشان نسبت به حشره کشهاIndex Copernicusفیض-شماره 6-تابستان 1377-صفحات 94-89
30بررسی شیوع لیشمانیای جوندگان صحرائی کاشان سال 1374Index Copernicusفیض-شماره 2-تابستان 1376
31مروری بر دیدگاه پزشکی سنتی نسبت به کژدم زدگیIndex Copernicusپژوهش در پزشکی دانشگاه شهید بهشتی-دوره 33-شماره 4-زمستان 1388-صفحات 269-279
32فون کنه های پس استیگماتی (Acari: Metastigmata) شهرستان کاشانایندکس نشدهپژوهش و سازندگی زمستان 1383; 17(4 (پی آیند65) در امور دام و آبزیان):19-23
33بررسی شیوع لیشمانیوز جلدی در منطقه جنوب شرق کاشانIndex Copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان. دوره سوم،شماره 2، بهار 1375 ، صفحات 86-80
34بررسی فون و برخی فعالیت های بیولوژیک جوندگان وحشی (مخازن لیشمانیوز جلدی ) منطقه کویری کاشان طی سال 1375Index Copernicusفیض فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان. سال چهارم ،شماره 15 ، پائیز 1379، صفحات 64-56
35بررسی پراکندگی کژدم Mesobuthus eupeus در شهرستان کاشانIndex Copernicusفیض فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان.سال پنجم شماره20، زمستان 80 ، صفحات 67-61
36بررسی لانه های کژدم ادنتوبوتوس دوریه در استان اصفهان سال 1370 Index Copernicusفیض فصلنامه علمی –پژوهشی – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان. سال اول ،شماره 2 ، تابستان 1376، صفحات 86-81
37بررسی ویژگیهای مورفولوژی اسپرماتوفور کژدم ادنتوبوتوس دوریه صید شده در استان اصفهان Index Copernicusفیض فصلنامه علمی – پژوهشی – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان. . سال دوم ،شماره 5 ، بهار 1377، صفحات 60-55
38بررسی فراکسیون های زهر کژدم Mesobuthus eupeus بومی کاشان Index Copernicusفیض فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان.سال ششم شماره 24، زمستان 81 ، صفحات31-26
39بررسی پارامتر های تشخیص افتراقی کژدم ادنتوبوتوس دوریه نر و مادهIndex Copernicusفیض فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان سال هفتم شماره 28 ، زمستان 82. صفحات16-11
40evaluation of termite (insecta : isoptera) infestion among houses in kashan,central iranBiological AbstractJournal of Experimental Zoology, India-vol 13,No2,pp:597-600,july 2010
41Study of scorpionism in Kashan in central IranISIPak J Med Sci- oct-dec2010-26(4)- pp:955-958
42بررسی اثر زهر کژدم گادیم Hemiscorpius lepturus بر میزان گلبول های سفید و قرمز و هماتوکریت رت مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید صدوقی یزد-66- دوره سیزدهم، شماره اول، بهار 1384 ، صفحات 70-66
43تاثیر گلوکانتیم بر قند خون و پروتئین اوری در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی Index Copernicusفیض فصلنامه علمی – پژوهشی – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان. . سال دوم ،شماره 8 ، زمستان 1377، صفحات 95-90
44بررسی شیوع بیماریهای قارچی سطحی و جلدی در مدارس شهرستان کاشانIndex Copernicusفیض فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان. سال چهارم ،شماره 16 ، زمستان 1379، صفحات 47-41
45گزارش یک مورد سستود Meggittina gerbilli در مریونس لیبکوس در ایرانCINAHLفیض- فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان. سال پنجم ،شماره 17 ، بهار 1380، صفحات 92-88
46مروری بر روش های زهکشی در کنترل پشه هاCINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 2، تابستان 1390 ، صفحات 173-161
47بررسی مقدماتی کیفی و کمی آموزش حشره شناسی پزشکی در مقطع تحصیلی دکترای حرفه ای پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازISCدو فصلنامه توسعه آموزش جندی شاپور
48بررسی اثر تزریق زهر کژدم سیاهAndroctonus crassicauda بر تظاهرات بالینی در رتCINAHLفصلنامه فیض دوره دهم، شماره 2، تابستان 1385
49بررسی وضعیت و میزان آگاهی دانش آموزان مدارس دخترانه ابوزیدآباد کاشان از بیماری لیشمانیوزجلدی،در سال 1386Index Copernicus دو ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه
50Surveying of Pesticides Commonly on the Markets of Iran in 2009سایر ایندکس هاJournal of Environmental Protection
51بررسی تغییرات دما،رطوبت،ph و نسبت کربن به نیتروژن در تولید کمپوست به روش توده سطحیCINAHLفصلنامه علمی پژوهشی فیض
52نقشه سازی پراکندگی جغرافیایی کژدم های مهم ایرانEMROمجله علمی پژوهشی د انشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران سال نهم شماره 4 صفحات 285 تا 296 زمستان 139
53مقایسه روشهای اکسیداسیون پیشرفتهO3/UV و H2O2/UV در تصفیه شیرابه زباله شهریISCدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض
54بررسی میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر قم در مورد بیماری وبا در سال 1388 مجله علمی ترویجی تشخیص آزمایشگاهی
55Identification of Fungal Communities in Producing Compost by Windrow Method سایر ایندکس ها Journal of Environmental Protection, 2012, 3, 61-67
56A prospective study on the seasonal frequencies of insect bites (Diptera: Culicidae and Phlebotominae) and the related environmental and protective method factors in the city of Kashan, central of Iran, 2009ISIPAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES-2012
57CHRYSOMYA BEZZIANA INFESTATIONPUBMEDArch Irn Med 2002; 5 (1): 56-58
58گزارش یک مورد بیمار آلوده به لینگواتولاسراتا در کاشانScopusمجله علوم پزشکی کرمان
59برسی تاثیرات زیانبار آفت کش ها با تاکید بر مسئله مقاومت در بندپایان حائز اهمیت بهداشتیScopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان/دوره هفدهم/بهار 1391
60گزیدگی کژدم سیاه و راههای پیشگیری از آن بخش دوم پژوهشنامه
61بررسی میزان آگاهی و نحوه برخورد با کژدم گزیدگی در آران و بید گل سال 1377Index Copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایلام
62ارزیابی کیفی و کمی آموزش روش تحقیق در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی کاشانISCتوسعه آموزش جندی شاپور
63A Survey on Residential areas Infestation to House Pests (Arthropods)in Kashan Chemical AbstractZahedan J Res Med Sci,15(6), 2013
64Detrmination of Organophosphorus Pesticides (Diazinon and Chlorpyrifos) in Water Resources in Barzok, KashanISCZahedan J Res Med Sci 2012 Dec; 14(10): 66-72
65Wound Myiasis due to Musca domestica (Diptera: Muscidae) in Persian Horned Viper, Pseudocerastes persicus (Squamata: Viperidae)ISI و PUBMEDIranian Journal Of Arthropod-Borne Diseases
66Scorpion sting in Iran: A reviewISI و PUBMEDToxicon 60(5) (2012) 919–933
67Investigation of hospital wastewater treatment plant efficiency in north of Iran during 2010-2011Chemical AbstractInternational Journal of Physical Sciences Vol. 7(31),
68TOXIC EFFECTS OF SCORPION, HEMISCORPIUS LEPTURUS (HEMISCORPIIDAE) VENOM ON MICEISIThe Journal of Animal & Plant Sciences, 22(3): 2012
69Incidence of Snake Bites in Kashan, Iran During an Eight Year Period (2004-2011)PUBMEDArchives of Trauma Research.2012;1(2):
70Prevalence of head lice infestation among 3-6 years old nursery children in Kashan (2009)Index CopernicusJournal of Occupational Health and EpidemiologyVolume 1, Number 2 ((Summer) 2012)
71Infestation of Rodents (Rodentia: Muridae) Among Houses in Kashan,Central IranISIPakistan Journal of Zoology, Volume 44, Number 6, 2012
72بررسی برخی پارامترهای اپیدمیولوژیک عقربزدگی در شهرستان سیرجان، استان کرمان-1386-1388ISCجنتاشاپیر، دوره ی سوم، شمارهی ۴، زمستان 1391
73ترکیب فونستیک و تنوع زیستگاهی بندپایان آبزی شهرستان کاشانISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی4(4)2012
74First report of family infestation with pubic louse (Pthiruspubis; Insecta: Anoplura: Pthiridae) in Iran – a case reportISI و PUBMEDTropical Biomedicine 30(1): 152–154 (2013)
75The Effects of Environmental Parameters on the Radon Exhalation Rate from the ground Surface in HBRA in Ramsar with a Regression ModelScopusLife Science Journal 2013;10(5s)
76Myiasis among slaughtered animals in Kashan, Iran: descriptive a veterinaryentomological problem in the tropicsISCIranian Journal of Veterinary Science and Technology, Vol. 4, No. 1, 2012
77Survey of Gamma Dose and Radon Exhalation Rate from Soil Surface of High Background Natural Radiation Areas in Ramsar, IranChemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences
78بررسی تأثیر روش های اکسیداسیون پیشرفته بر حذف رنگ از فاضلاب صنایع نساجیCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هفدهم، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392
79بررسی میزان حذف فسفر با استفاده از فرآیند الکتروشیمیایی از پساب فیلتر شده لجن فعالCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هفدهم، شماره 2، خرداد و تیر 1392
80مروری بر پراکندگی جغرافیایی موش‌ها و بیمارهای منتقله به وسیله آن ها در ایرانCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هفدهم، شماره 2، خرداد و تیر 1392 ،
81حیوان گزیدگی وعوامل هم راه آن درشهرستان سمیرم، استان اصفهان از سال 1386 تا 1ISCفصلنامه بیماری های عفونی و گرمسیری وابسته به انجمن متخصصین بیماری های عفونی و گرمسیری18 (61) 1392
82بررسی وضعیت مصرف سیگار در شهرستان اردستان در سال 1389ISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره بیست ویکم، ضمیمه، تابستان 92
83فلور باکتریایی دهان مارهای سمی و غیرسمی قبل و بعد از تغذیهISCفصلنامه بیماری های عفونی و گرمسیری وابسته به انجمن متخصصین بیماری های عفونی و گرمسیری 62 : (18)1392
84The First Report of Drug Resistant Bacteria Isolated from the Brown-Banded Cockroach, Supella longipalpa, in Ahvaz, South-western IranISI و PUBMEDJournal of arthropod-borne diseases,June 2014, 8(1)
85بررسی میزان ید نمک های یددار بازار کاشان در سال 1389ISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی -593-598:(3)5؛ پاییز 1392
86Coliforms removal by an integrated activated sludge-maturation pond systemCINAHLInternational Journal of Environmental Health Engineering | Vol. 2
87بررسی کیفیت آب دستگاهای همودیالیز بیمارستان اخوان کاشان در پاییز سال 1390ISCمجله سلامت ومحیط - دوره ششم ،شماره دوم ، تابستان 1392
88مروری بر وضعیت بیماری گال و عوامل مرتبط با آن در ایرانISCمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره بیست ویکم، شماره هفتم،بهمن
89Epidemiology of venomous and semi-venomous snakebites (Ophidia: Viperidae, Colubridae) in the Kashan city of the Isfahan province in Central IranISI و PUBMEDJournal of Research in Medical Sciences | January 2014
90گزارش گزش Stomoxys calcitrans در مناطق مسکونی کاشانScopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران-دوره 23 شماره 110, 1392
91انسان، محیط و بیماری از نگاه خردمندان ایرانISCنشا علم سال 4 .شماره اول دیماه 92
92The Prevalence, laboratory confirmation, clinical features and public health significance of cutaneous leishmaniasis in Badrood city, an old focus of Isfahan Province, Central Iranایندکس نشدهjournal of coastal life medicine:Volume 2, Number 4, Apr, 2014
93Fauna and habitat of aquatic arthropods of Kashan in 2010ScopusBangladesh Journal of Medical Science Vol. 13 No. 03 July’14
94Genital myiasis of a sheep by Wohlfahrtia magnifica, in Ghamsar, Kashan, IranScopusBangladesh Journal of Medical Science Vol. 13 No. 03 July’14
95Epidemiological Profile of Snakebite in Iran, 2009-2010 Based on Information of Ministry of Health and Medical EducationEmbaseInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine. 2014;4(2):
96حذف کروم شش ظرفیتی ازمحلولهای آبی با استفاده از زئولیت کلینوپتیلولیتISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 6(1) 1393
97تعیین کیفیت بهداشتی هوای شهر کاشان بر اساس شاخص کیفیت هوا در سال 1390ISCارمغان دانش، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ( دوره 19 ، شماره 4، تیر 1393
98DEADLY SCORPION HABITATS OF IRANایندکس نشدهIndian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences 2 014 Vol. 4 (2) April - June
99Ten years of snakebites in IranISI و PUBMEDToxicon, Volume 90, November 2014
100A Survey on the application and storage conditions of pesticides in Kashan, Iran, 2012ISCJournal of Occupational Health and Epidemiology,Winter-spring 2013; 2 (1-2)
101مروری برروش های مبارزه بیولوژیکی وطبیعی با آفات بهداشتی ومعرفی ،به عنوان شکارچی جدید دراستان اصفهان Eublepharis maculariusScarites sp و Hemiechinus hypomelasعلمی-ترویجی مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت-سال 1- آذر 1393
102درماتیت پدروسی: گزارش یک مورد و مروری بر متونISC پوست و زیبایی؛ پاییز 1393 ، دوره ی5(3):151-159
103Evaluation of Heavy Metals in Iranian and Non-Iranian Rice Supplied by Shopping Centers of Kashan, Iranعلمی-ترویجی Int Arch Health Sci Winter 2015, Vol. 2, Iss. 1
104Analysis of Fang Puncture Wound Patterns in Isfahan Province’s, Iran, Venomous and Non-Venomous Snakesعلمی-ترویجی International Archives of Health Sciences Winter 2015, Vol. 2, Iss. 1
105Health Sciences in Iran; Past and PresentCINAHLInternational Archives of Health Sciences 2014;1(1):1-3
106Naragh Suburb, Center of Iran; A Natural Habitat of Hirudo medicinalisCINAHLInternational Archives of Health Sciences 2014;1(1):5-8
107Analysis of Cockroach Fauna and Frequency in Human Residential Habitats of North of Isfahan, IranCINAHLInternational Archives of Health Sciences 2014;1(1):25-29
108Scorpion sting prevention and treatment in ancient IranPUBMEDJournal of Traditional and Complementary Medicine.5 (2) ,2015,P:75-80
109ارتباط سبک زندگی و شیوع مالتیپل اسکلروزیس در ایران: یک مطالعه اکولوژیکال در سال 1390علمی-ترویجی سلامت جامعه.دوره هشتم، شماره 1، سال 1393
110The Evaluation of Multiple Sclerosis Dispersal in Iran and Its Association with Urbanization, Life Style and IndustryISI و PUBMEDIran J Public Health, Vol. 44, No.6, Jun 2015, pp.830-838
111Epidemiology of Poisonings in Shahid Beheshti Hospital in Kashan, IranEmbaseInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine. 2015;5(3): 144-50.
112Evaluation of Chemical Quality and SalinityOrigin of Groundwater ina Semi AriedArea;SavehArea;Seyed Chemical AbstractArchives of Hygiene Sciences Volume 4, Number 2, Spring 2015
113بررسی دلایل احتمالی شیوع روزافسون مالتیپل اسکلروزیس در ایران: یک مطالعه مروریISCمجله علوم پزشکی پارس ,دوره سیزدهم ,شماره دو ,تابستان 94
114The identification of bacterial flora in oral cavity of snakesScopusComparative Clinical Pathology
115Epidemiological Study of Cutaneous Leishmaniasisduring 2009 to 2014 in Kashan, Iran: A PotentialIntra-domiciliary Transmission of the Diseaseسایر ایندکس هاBritish journal of medicine and medical research 12(9)
116The Effect of Hemiscorpius lepturus (Scorpionida: Hemiscorpiidae) Venom onLeukocytes and the Leukocyte Subgroups in Peripheral Blood of RatISI و PUBMEDJ Arthropod-Borne Dis, June 2016, 10(2)
117Effect of Vermifiltration on COD and Color Removalfrom Textile Factories’ Waste WaterCINAHLInternational Archives of Health Sciences 2015;2(3)
118Scabies contamination status in Iran:A reviewISCInternational Journal of Epidemiologic Research Volume 3, Issue 1, Winter 2016, Page 86-94
119Photo-Catalytic Activity of ZnO Supported on H-ZSM-5 Zeolite to Reduce Cr(VI) from Aqueous SolutionsCINAHLInternational Archives of Health Sciences Volume 3, Issue 1, Winter 2016 Pages: 1-6
120شیوع لیشمانیوز جلدی روستایی در کانون جدید کاشانISCمجله علمی دانشگاه پزشکی ایلام شماره 17 زمستان 1376
121بررسی شیوع لیشمانیوز جلدی دانش آموزان در کانون جدید کاشانISCمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار
122شیوع سالک در شهرستان آران وبیدگلISCمجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین دوره ۳، شماره ۳ - ( پاییز ۱۳۷۸ )جلد ۳ شماره ۳ صفحات ۸۴-۹۲
123Confrontation with Scorpions as an Environmental Permanent Risk in Iran:A ReviewCINAHLArch Hyg Sci 2016;5(2):136-144
124Concentrations of Metals in Feathers of Magpie(Pica pica) from Aran-o-bidgol City in Central IranISI و PUBMEDBulletin of Environmental Contamination and Toxicology 2016, 96 (4): 465-71 0
125Investigation of the removal of cyanide from aqueous solutions using biomass Saccharomyces cerevisiaeISIDesalination and water treatment
126A survey on Non-Venomous Snakes in Kashan(Central Iran)Scopus Journal of Biology and Today
127Comparisson of Fenton and Photo-Fenton Processes for Removal of Linear Alkyle Benzene Sulfonate(Las) from Aqueous SolutrionsISIPolish Journal of Environmental Studies 25(4) · January 2016
128Pesticide Consumption in Greenhouses; a Case Study of Kashan RegionCINAHLInternational Archives of Health Sciences Volume 3, Number 2 (2016)
129Venomous Animals; Are They Important in Iran?CINAHLInternational Archives of Health Sciences Volume 2, Number 4 (2015)
130Factors Influencing Animal Bites in Iran:A Descriptive StudyPUBMEDOsong Public Health Res Perspect. 2016 Aug;7(4):273-7.
131feeding behavior of dangerous Iranian scorpions in the laboratoryIndex CopernicusJournal of Entomology and Zoology Studies4(4) Part: L
132Study of Odontobuthus doriae (Thorel 1876) nesting behavior at laboratory conditionIndex CopernicusJournal of Entomology and Zoology Studies 2016; 4(5): 436-439
133Review study of scorpion classification in IranIndex CopernicusJournal of Entomology and Zoology StudiesVolume 4, Issue 5 Part G
134Fungal flora in the mouth of venomous and non-venomous snakesScopusComp Clin Pathol
135Addiction: A big challenge of social security in IranISCInternational Journal of Epidemiologic Research, 201
136A review of the scorpion predators and the introduction of Scarites subterraneus, as a new predatory of them in IranScopusJournal of Entomological Research., 40 (3) : 291-296 (2016)
137بررسی اپیدمیولوژی عقرب زدگی شهرستان درمیان در سال 1394Scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران
138مروری بر نقش و اهمیت کژدم ها در باورهای گذشته ایرانیانعلمی-ترویجی مجله‌دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌جیرفت،‌شهریور‌1331،‌دوره‌2،‌شماره‌1،‌صفحه 23-34
139Study of Arthropoda associated with the windrow composting of municipal solid wasteIndex CopernicusJournal of Entomology and Zoology Studies 2016; 4(5): 1034-1039 Volume 4, Issue 5, Part N
140Study on biting bugs encountered in the aquatic environments in Kashan,Isfahan province,IranIndex CopernicusJournal of Coastal Life Medicine Number 4(11), 2016
141Bed bug (Cimex lectularis) outbreak: A cross-sectional study in Polour, IranScopusIran J Dermatol
142گزارش یک مورد لیشمانیوز چشم مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
143Investigating the Influence of Mass Media on Cosmetics Usage among Women in Kashan during 2015Index CopernicusIranian Journal of Health, Safety and Environment
144مطالعه فون عقرب های (آراکنیدا : اسکورپیونز) شهرستان درمیان، استان خراسان جنوبی 1394Scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران
145Frequency of Arthropoda in urban Wastes compost Process at Laboratory conditionScopusJournal of Entomological Research
146Photocatalytic reduction of Cr (VI) in aqueous solution over ZnO/ HZSM-5 nanocomposite: optimization of ZnO loading and process conditionISI و PUBMEDDesalination and Water Treatment
147Survey of preparation rate of environmental health country operational teams in the face of crisis of drinking water in disasters during 2015CINAHLIAHSVolume 3, Number 4 (2016)
148Surveying the Rate of Using Cosmetics Among the Kashan;s WomenنامعتبرJournal of Biology and Today,s World
149Studying the environmental health status of beauty salons of KashanISCInternational Journal of Epidemiologic Research
150Methods for Collecting and Capturing Scorpions: A ReviewChemical AbstractResearch & Reviews: Journal of Zoological Sciences
151Frequency of Odonthubutus doriae Thorell 1876 nests in desert soils, esfahan, IranScopusJournal of Entomological Research
152احیا فوتوکاتالیستی کارآمدکروم شش ظرفیتی با استفاده از نانوکریستال های تثیبت شده ی ZnO تحت تابش نور: UV اثر هم افزایی زئولیت HZSM-5 به عنوان پایهعلمی - پژوهشینشریه پژوهش های کاربردی در شیمی
153Biofiltration of ammonia-contaminated air streams using porous compost and processed soil filters mediaISIInternational Journal of Environmental Technology and Management
154Solpugidophobia in Iran: Real or IllusionScopusJournal of Biology and Today
155Is Iran threatened by Zika virus?ISCInternational Journal of Epidemiologic Research
156Multiple sclerosis: A disease on a dramatically rising trend in Iran; Review of possible reasonsPUBMEDIranian Journal of Neurology
157A Retrospective Study on Scropionism in Iran (2002–2011)ISI و PUBMEDJournal of Arthropod-Borne Diseases
158Uncommon Human Urinary Tract Myiasis Due to Psychoda Sp. Larvae, Kashan, Iran: A Case ReportISI و PUBMEDIranian Journal of Parasitology
159Epidemiological and clinical characteristics of scorpionism in Shiraz (2012-2016); development of a clinical severity grading for Iranian scorpion envenomationPUBMEDMedical Journal of the Islamic Republic of Iran
160Burrowing habits of two Arthropods; Odenthobutus doriae and Hemilepistus schirasi in desert of Isfahan, IranScopusJournal of Entomological Research
161Frequency of urban pests and pesticides consumption in the residential houses of the east of Tehran city, IranScopusJournal of Entomological Research
162مروری بر کژدم‌های گزارش شده ایرانScopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران
163The incidence trend of cutaneous leishmaniasis in Aran-Bidgol city in Iran (2002–2015)ScopusJournal of Entomological Research
164Geographical Distribution of Scorpion Odontobuthus doriae in Esfahan Province, Central IranISI و PUBMEDJ Arthropod-Borne Dis
165Study on pests of residential complex and student dormitories of Kashan University of Medical Sciences, IranScopusJournal of Entomological Research
166Study of scorpion species abundance in cities Aran & Bidgol and Kashan, Isfahan, IranScopusJournal of Entomological Research
167Reply to Urbanization Theory for Growing Trend of Multiple Sclerosis LetterISI و PUBMEDIranian Journal of Public Health
168Brown widow spider bite (LOXOSCELES sp.,Araneae,Sicariidae):A case report from Kashan ,IranScopusIranian Journal of Dermatology
169Knowledge of Girl Students about Oxyuriasis in Middle Schools of Kashan, Central IranCINAHLInternational Archives of Health Sciences
170Study of Electrochemical Process Effect on Detergent Removal from Polluted Water and Fish Bioassay Test of the EffluentCINAHLInternational Archives of Health Sciences
171Investigation of diazinon toxicity of water treated with electrochemical process using Daphnia magnaScopus, ISIDesalination and Water Treatment
172Scorpionism by Hemiscorpius spp. in Iran: a reviewISI و PUBMEDJournal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases
173بیماری های ناشی از موش ها*ISIComparative Clinical Pathology
174کنترل عقرب ها در محیط های نظامی: مطالعه مروریScopusJournal of Military Medicine
175Contamination Status of Hospitals and Health Care Centers by Rodents (Rodentia: Muridae) in IranScopusJournal of Communicable Diseases
176Survey of museum beetle (Dermestes sp.) damage to the scorpion collection in the Health Faculty of Kashan University of Medical SciencesScopusJournal of Entomological Research
177Earthquake planning and crisis management with an emphasis on the facilities, utilities, and services of the health care centers of Tiran and Karvan County, Isfahan Province, Iran: A case studyISIJournal of Acute Disease
178Reporting family contamination by parasitic mite, Sarcoptes scabieiScopusJournal of Entomological Research
179Evaluation of raw wastewater characteristic and effluent quality in Kashan wastewater Treatment PlantISIMembrance Water treatment
180Surveying the type and amount of pesticide use in agricultural sector of Kashan, IranScopusJournal of Entomological Research
181THE FREQUENCY OF STABLE FLY LARVAE IN THE PROCESS OF PRODUCING COMPOST FROM MUNICIPAL WASTEISI و PUBMEDFresenius Environmental Bulletin
182Study of the health condition of the hotels and lodging houses of the city of Kashan in winter 2015 and spring 2016CINAHLInternational Archives of Health Sciences
183Salinity variation in Kashan plain groundwater resourcesCINAHLInternational Archives of Health Sciences
184Studying Women’s Allergy Rate to Cosmetics in Kashan, Central IranESCI.ISIEntomology and Applied Science Letters1398
185A Checklist of Scorpions in Iran (By 2017)ISIAsian Journal of Pharmaceutics
186Application of Electrochemical Process for Diazinon Removal form Contaminated Waterایندکس نشدهINDIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED LIFE SCIENCES
187A Study on Litter Size in Several Important Medical Scorpions Species (Arachnida: Scorpionida), IranScopusJournal of Entomolog
188Introducing of a New Sting Agent of Velvet Ant Dentilla sp. (Hymenoptera: Mutillidae) in Kashan, Centerl of Iran (2014 - 2015)ISIArchives of Clinical Infectious Diseases
189تنوع گونه ای و پراکندگی گزدم های درمیان خراسان جنوبیISCIranian Journal of Health Sciences
190A Review on Scorpionism in IranISI و PUBMEDJ Arthropod-Borne Dis
191ارزیابی فست فود و و غذای آماده به آفات بهداشتیScopusJournal of Communicable Diseases
192Study on Water Quality in the Ghohrood River of Kashan using National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSFWQI) and its Zoning using Geographic Information System (GIS)ScopusJournal of Communicable Diseases
193An Overview of the Violence Roots with Emphasis on Street Conflicts in IranISIEntomology and Applied Science Letters
194Environmental control methods against wild and domestic species of Muridae family : A reviewScopusJournal of Entomological Research
195A narrative review of studies on diazinon removal and detoxification from polluted water with emphasis on electrochemical processScopusJournal of Entomological Research
196A study on habitats and behavioral characteristics of hornet wasp (Hymenoptera: Vespidae: Vespa orientalis), an important medical-health pest.EmbaseBiomedical Research1398
197A preliminary study on fauna of medical important solpugid (Chelicerata: Arachnida: Solifugae) in Kashan City, Central Iran.EBSCO Biomedical Research
198Environmental management methods to control the vector of communicable diseases with emphasis on drainage: A review articleScopus*Biomedical Research
199Head louse infestation rate in primary school students of Badrud, Isfahan-IranScopusJournal of Entomological Research
200گزش و خونخواری کنه جنس هیالوما (Hyalomma spp) ناقل تب هموراژیک کریمه- کنگو: گزارش موردScopusمجله طب نظامی
2011389- بررسی اپیدمیولوژی عقرب زدگی شهرستان قاینات در سال 95علمی-ترویجی مجله تحقیقات سلامت در جامعه1398
202EFFECTS OF THE CRUDE VENOM OF HEMISCORPIUS LEPTURUS (SCORPIONIDA: HEMISCORPIIDAE) ON MORTALITY RATE OFWHITE MICEScopusBiochemical and Cellular Archives1398
203Comparison of Various Methods of Collecting Scorpions (Arachnida, Scorpiones) in Khuzestan Province, Southwestern IranScopus, ISIArchives of Clinical Infectious Diseases1398
204THE STUDY OF QUANTITY CHANGE AND COMPOSITION VARIATIONS OF MUNICIPAL SOLID WASTE IN SAREYN AS A TOURISTIC CITY TO IMPROVE MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENTScopusJOURNAL OF SOLID WASTE TECHNOLOGY AND MANAGEMENT1398
205inpress:Analysis of morphometric parameters for sex determination of Odontobuthus doriae Thorell 1876 (Arachnida: Scorpionida: Buthidae), a medically important scorpion from IranScopus*Journal of Entomological Research
206Frequency of urban pests and pesticides consumption in the residential houses of the east of Tehran city, IranScopusJournal of Entomological Research
207New Record of Myriopholis macrorhyncha (Jan, 1860) (Squamata: Leptotyphlopidae) from Isfahan Province, Central IranISIEntomology and Applied Science Letters

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1congress article: Study the existing fungi in the atmosphere of different areas of Kashan in 2001دومین کنگره میکروب شناسی بالینی ایرانشیراز 1387/07/16
2congress article: The review of Iranian Medicine Vision on scorpion and scorpion stingکنگره بین المللی طب سنتی و مکملعلوم پزشکی ساریپوستر1387/08/07
3congress article:Evaluation the of otomycosis therapy by the isopropyl alcohol 70% +acid acetic 2% during the first , three weeks of therapyInternational Congress of Bacteriology and Applied Microbiologyترکیهپوستر
4congress article: Comparison of the effect of isopropil alcohol 70%(90cc)+acid acetic2 %(10cc) with clotrimazol in otomycosis treatmentسومین کنگره میکروب شناسی بالینی ایرانشیراز-سالن های سینا و صدراپوستر1388/07/14
5congress article: Investigation and comparing mycoflora of the psoriatic dermal surface and healthy humanسومین کنگره میکروب شناسی بالینی ایرانشیرازپوستر1388/07/14
6congress article:The influence of chemical and herbal antiseptics against the pathogens and opportunistic fungiسومین کنگره میکروب شناسی بالینی ایرانشیراز-سالن های سینا و صدراپوستر1388/07/14
7congress article: Evaluation the effect of a mixture of alcohol and acid acetic ( 90cc of isopropyl alcohol + 10cc of acid acetic ) for otomycosis therapyInternational Congress of Bacteriology and Applied Microbiologyترکیهپوستر
8Congress article: Evaluation the of otomycosis therapy by the isopropyl alcohol 70%(90cc)+acid acetic2%(10cc)during the first,theree weeks of therapyThe 3rd Congress of European Microbiologistsاستانبول - Istanbulپوستر
9Congress article: Epidemiology study of onymycosis on patients,referring to fungologigal laboratory of golabchi in kashan during 2001-2003The 3rd Congress of European Microbiologistsاستانبول - Istanbulپوستر
10Congress article: Study existing fungous flour in the atmosphere of different areas of kashan in 2001 A.DThe 3rd Congress of European Microbiologistsاستانبول - Istanbulپوستر
11خلاصه مقاله همایش: بررسی کژدم زدگی و عوامل آن در استان خوزستاندومین همایش سراسری پیشگیری از آسیب ها و ارتقا ایمنی در حوادثکرمانپوستر1387/12/03
12خلاصه مقاله همایش: بررسی اپیدمیولوژیک کژدم زدگی و مارگزیدگی در شهرستان کاشان در سال 1386دومین همایش سراسری پیشگیری از آسیب ها و ارتقا ایمنی در حوادثکرمانپوستر1387/12/03
13congress article: Epidemiology study of onymycosis on patients,referring to fungological laboratory of golabchi in Kashan during 2001- 2003International Congress of Bacteriology and Applied Microbiologyترکیهپوستر
14خلاصه مقاله همایش: بررسی شیوع بیماری های قارچی (سطحی و جلدی) در بین زندانیان کاشان سال 87-1386یازدهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران و اولین کنگره میکروب شناسی منطقه مدیترانه شرقیدانشگاه علوم پزشکی گیلان 1389/02/20
15congress article: Epidemiology Scorpion envenomation in IranThe frist Iranian Venomocs SymposiumPasteur Institute of Iran Biotechnology Research Center تهرانسخنرانی1389/10/02
16congress article: the survey on influence of chemical and herbal antiseptics against the pathogen and opportunistic fungiاولین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایرانساریپوستر1390/02/13
17congress article: the study of prevallence of superficial and cytaneus mycoses in prisoners in kashan,2010first international & 12th iranian congress of mcrobiology کرمانشاهپوستر1390/03/02
18congress article: Scorpions Fauna of kerman province-Iran 11th Congress of Iranian Society of Toxicology ( IRANTOX ) مشهدپوستر1390/06/22
19congress article: Surveying of Pesticides Commonly Used in the Markets of Iran in 200811th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390/06/22
20congress article: Scorpion Sting Agents in Iran: A Review11th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390/06/22
21خلاصه مقاله: بررسی نشانگان احتمالی فنگ و دندان های مارهای زهریاولین گنگره منطقه ای جانوران سمی،زهر آگین آگین و سموم جانوریکرجسخنرانی1390/09/01
22خلاصه مقاله: بند پایان زهری و گزنده ایراناولین کنگره منطقه ای جانوران سمی، زهر آکین و سموم جانوریکرج 1390/09/01
23خلاصه مقاله: بررسی وفور گونه های عقرب در شهرستان باغملک استان خوزستاناولین کنگره منطقه ای جانوران سمی، زهر آگین و سموم جانوریکرجسخنرانی1390/09/01
24خلاصه مقاله همایش: بررسی آلودگی منازل مسکونی شاهین شهر اصفهان به سوسری در سال 1389چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط یزدپوستر1390/08/10
25congress article: study the fungus in the atmosphere of diffrent areas of kashan in 20105th Trends in Medical Mycologyترکیهپوستر1390/07/01
26خلاصه مقاله: مقایسه دو روش اکسیداسیون پیشرفتهH2O/UV و O3/UV در تصفیه شیرابه زباله شهریچهاردهمین همایش ملی بهداشت محیطیزدسخنرانی1390/08/14
27خلاصه مقاله: مقایسه دو روش اکسیداسیون پیشرفته O3/H2O2/UV,O3/UV در تصفیه شیرابه زباله شهریاولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی مدیریت پسماندمشهدپوستر1391/02/02
28خلاصه مقاله: بررسی کیفیت بهداشتی هوای شهر کاشان بر اساس شاخص کیفیت هوا در سال 1390شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیطتبریزپوستر1392/07/09
29CONGRESS ARTICLE: Epidemiological Profile of Snakebites in Iran ,2009-2010ASIA PACIFC ACCOCTION OF MEDICAL TOXICOLOGY 12th INTERNATIONALSCIENTIFIC CONGRESSDUBAIسخنرانی1392/08/30
30 CONGERS ARTICL: PESTICIDE Consumption Greenhouses of Kashan during ON YEAR 2011 AsiaPACIFIC AssociationMEDdubiپوستر1392/08/30
31congress article:ASurvey on Non- Venomous Snakes (Squamata:ophidia) in kashan City,Center of Iranasia pacific Assoction ofMedical Toxicology 12th Internationnal DUBAIپوستر1392/08/30
32خلاصه مقاله: ارزیابی میزان رضایت دانشجویان بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کاشان از کتابچه کارآموزیپانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکییزدپوستر1393/02/09
33congress article:The Occurrence and sting of Velvet ant, Dentilla sp (Hymeneoptera: Mutillidae) in central of Iranبیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایرانارومیهسخنرانی1393/06/01
34خلاصه مقاله:بررسی وضعیت آلودگی منازل مسکونی شهر کاشان به آفات بندپای خانگی در سال 1389هفدهمین همایش ملی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهرپوستر1393/10/18
35خلاصه مقاله:بررسی راندمان حذف فرمالدهید از پساب سنتتیک توسط فرایندهای اکسیداسیون پیشرفتههجدهمین همایش ملی بهداشت محیط شیراز-آذر 94شیرازپوستر1394/09/24
36خلاصه مقاله:بررسی آفات سایت مسکونی و خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال1394هجدهمین همایش ملی بهداشت محیط شیراز-آذر 1394شیرازپوستر1394/09/24
37خلاصه مقاله:شناسایی بندپایان فرآیند تولید کمپوست از زباله های جامد شهری به روش ویندروهجدهمین همایش ملی بهداشت محیط شیراز-آذر 1394شیرازپوستر1394/09/24
38خلاصه مقاله:بررسی میزان فلزات سنگین در کنسروهای ماهی موجود در شهرستان کاشان سال1394هجدهمین همایش ملی بهداشت محیط شیراز-آذر 1394شیرازپوستر1394/09/24
39خلاصه مقاله:بررسی تغییرات دما رطوبت،ph و نسبت کربن به نیتروژن در تولید کمپوست به روش توده سطحیاولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال 1393تهرانپوستر1393/12/07
40خلاصه مقاله:بررسی تاثیر عوامل محیطی بر میزان برون دمش گاز رادن از سطح خاک در منطقه رامسر با ارائه یک مدل رگرسیونیهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسیدانشگاه ازاد اسلامی واحد تاکستانپوستر1392/02/04
41خلاصه مقاله:تعیین آفت کش های ارگانوفسفره(دیازینون و کلرپیریفوس)در منابع آب شهر برزک کاشانپانزدهمین همایش ملی بهداشت محیطرشتپوستر1391/08/09
42خلاصه مقاله:بررسی گونه های قارچی در تولید کمپوست بهروش توده سطحیششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماندمشهدپوستر1391/02/02
43congress article:A survey on non-venomous snakes(squamata:ophidia) in kashan city,centre of iran12th international scientific congressشیرازپوستر
44خلاصه مقاله : پراکندگی شیوع مالتیپل اسکلروزیس و ارتباط عوامل شهر نشینی، سبک زندگی و صنعت، روی آن درایران: یک مطالعه اکولوژیکالخلاصه مقالات هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور 16-19 شهریور 1395 د ع پ کاشاند ع پ کاشان 1395/06/16
45congress artical:Evaluating the Awareness of Fast Foods in Kashan in 20151st International and 19th National Conference on Environmental Healthتهران 1395/08/01
46congress artica: Type and Amount of Pesticides used in Agriculture in Kashan, 2015دومین همایش بین المللی و بیستمین همایش ملی بهداشت محیطیزدپوستر
47...اولین کنگره سالیانه دانشجویی طبریساریپوستر1396/12/16
48...اولین کنگره سالیانه دانشجویی طبریساریپوستر1396/12/16

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی مقایسه ای فلور قارچی افراد مبتلا به پسوریازیس و افراد سالم1387پزشکی عمومی 1387/03/07
2بررسی شیوع کاندیدیازیس واژن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان سال 1389- 13881389پزشکی عمومی1389/10/011389/11/30