ابراهیم  رضی

 فعالیت های پژوهشی

 

ابراهیم رضی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 45
نام و نام خانوادگی (فارسی) : ابراهیم رضی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : بیماری های ریه آدرس محل کار : کاشان- دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده پزشکی - گروه داخلی - بخش ریه
آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی IgE توتال سرم ، ائوزینوفیلی خون محیظی و FEVI در بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به کلینیک خصوصی در سال 81-82مجری241381/07/021383/03/30
2بررسی ارتباط وزن پایین تولد و بروز آسم در سه ساله اول زندگی ناظر701388/11/011394/08/20
3بررسی ارتباط سطح پلاسمایی B2 میکروگلوبین و سندرم تونل کارپ در بیماران همودیالیزیناظر751388/11/151395/01/29
4بررسی تغییرات گازهای خون شریانی در بیماران آسمی مراجعه کننده در مرحله رمیسیون مجری81377/04/241378/01/30
5تعیین گرادیان آلبومین سرم و مایع پلور والکالن فسفاتاز مایع پلور در ارزیابی بیماران مبتلا به پلورال افیوژن ترانسوراتیو و اگزوراتیومجری181377/07/011378/08/22
6بررسی رابطه آسم با مقادیر اسپیرومتری در وضعیت های ایستاده و نشسته در افراد چاق مجری121382/09/101385/10/05
7مقایسه مقادیر گازهای خون شریانی و وریدی در بررسی بیماران مبتلا به نارسائی تنفسی مجری121383/05/261386/03/29
8بررسی اثر قرص چای ترش در درمان هایپرتانسیون و مقایسه آن با لوزارتان ناظر121388/01/251389/01/25
9بررسی تغییرات حجم های ریه در اسپیرومتریهای دوره ای و ارتباط آن با درمان انجام شده در بیماران مبتلا به آسم در سال 1387ناظر441387/12/011391/08/01
10بررسی تاثیر توام لازیکس و سالبو تامول نبولایزشده بر شاخصهای اسپیرومتری مبتلایان به آسم پایدار تشدید شدهناظر121389/12/011390/12/01
11همبستگی بین دی اکسید کربن خون شریانی با دی اکسید کربن انتهای بازدمی در بیماران تحت تهویه مکانیکی مجری671387/08/011393/02/15
12بررسی توافق گازهای خون شریانی ( ABG) و وریدی ( VBG) در بیماران تهویه مکانیکی بستری در بخش ICU بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1387مجری121387/09/151388/09/15
13بررسی رابطه فتوتراپی نوزادی و آسم کودکان ناظر871387/12/011395/01/29
14ارزش تشخیصی فعالیت آدنوزین و آمیناز مایع جنب در افتراق مایع جنب اگزوداتیو از ترانسوداتیودر بیماران مبتلا به پلورال افیون مراجعه کننده به کلینیک خصوصی در سال 1386مجری201386/06/251389/02/29
15ارزش تشخیصی پروتئین ناتریورتیک مغزی (BNP ) مایع جنب در افتراق علل با منشاء قلبی آن از سایر علل مجری241389/03/011391/03/01
16تعیین مقادیر مرجع پارامترهای تست عملکرد ریوی FEV1FVCFEV1/FVC درجمعیت بالای 18 سال در شهر کاشانمجری1331374/08/01
17مقایسه اثر درمانی اشکال مختلف کورتیکوستروئید درآسم حادمجری181378/06/101381/07/02
18رابطه high sensitivity C reactive protein با شاخص های اسپیرومتریک در آسم مجری741386/12/251393/02/15
19بررسی ارتباط افزایش بیلی روبین غیر مستقیم خون بر تغییرات شنوایی ساقه مغز (A.B. R.) در نوزادان مبتلا به زردی ناظر791388/08/151395/03/10
20بررسی ارتباط شاخص های سرمی با میزان آسیب بافت کبد در نمونه بافت شناسی در مبتلایان به NAFLDناظر911389/03/011396/09/12
21مقایسه میزان کلسترول و لیپوپروتئین های مایع جنب و سرم در مبتلایان به پلمجری121380/12/151383/10/19
22بررسی گازهای خون شریانی و نتایج اسپیرومتری در 122 بیمار مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1378مجری 1380/08/21
23تعیین و مقدار سالین هیپرتونیک بخور شده لازم برای ایجاد افت 15% در fev1 بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1390ناظر121390/01/151391/01/15
24" بررسی پروتئومیکس کندروسیت غضروف بیماران با استئوآرتریت در مقایسه با غضروف نرمال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1388ناظر431389/08/011393/02/15
25بررسی تروما در افراد سالمند مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان همکار81389/08/01
26بررسی تروما در نوجوانان مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 1383-1388همکار91389/10/01
27بررسی تروما در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان همکار81389/08/011390/04/01
28مقایسه اثر درمانی پیوگلیتازون با متفورمین در مبتلایان به استئاتو هپاتیت غیر الکلی ( NASH)ناظر211389/11/011391/08/20
29بررسی رابطه بین سطح سرمی اینترلوکین -4 و شدت های مختلف آسم ناظر301390/01/151392/07/06
30اثر ضد انقباضی عصاره آبی قسمت های هوایی گیاه زوفا روی عضله صاف نای جدا شده موش صحرایی نرناظر181390/03/011396/10/01
31بررسی عوامل باکتریال جدا شده از کشت صفرا و تعیین الگوی حساسیت آن در بیماران کله سیستکتومی شده بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 90-1389ناظر451390/06/011394/03/03
32بررسی رابطه سطوح کنترل و درمانهای انجام شده در مبتلایان به آسم در مراجعه کنندگان به کلینیک بیمارستان نقوی و بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1389ناظر261390/07/011392/08/21
33بررسی اپیدمیولوژی تروما در بالغین مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان 88-1383همکار91390/12/01
34بررسی تاثیر رژیم درمانی حاوی عسل طبیعی ایران در ریشه کنی عفونت هلیکوباکتر پیلوریناظر171390/12/151394/03/27
35بررسی زمان منفی شدن اسمیر خلط و تاثیر درمان بر واگیرداری بیماران با سل فعال ریوی ناظر241390/12/151392/12/15
36بررسی ارزش تشخیصی NSE و CA15-3 در ارزیابی ماهیت بدخیم افوزیون جنبی ناظر241391/04/011393/04/01
37مقایسه طول مدت درمان و عوارض در بیماران ترومای غیر نافذ در دو روش تشخیصی سی تی اسکن قفسه سینه و گرافی ساده همکار601391/06/151396/05/29
38بررسی اثر ریشه کنی هلیکو باکترپیلوری بر آزمون های عملکرد کبد در بیماران مبتلا به استـاتوهپاتیت غیر الکلی(NASH)ناظر121392/01/011393/01/01
39بررسی فراوانی مایکوپلاسما پنومونیه و کلامیدیا پنومونیه در بیماران مبتلا به پنومونی بستری در بیمارستان شهید بهشتی ناظر241393/09/151395/09/15
40بررسی تاثیر قهوه بر تعداد تنفس،حجم جاری،تهویه دقیقه ای، غلظت اکسیژن خون جریانی و فشار خون در بیماران متصل به ونتیلاتورناظر491392/11/151396/12/15
41بررسی اثربخشی شربت برنکو باریج بر سرفه و مقایسه آن با شربت دکسترومتورفانهمکار 1395/02/13
42مقایسه اثر نبولایزر فوروزماید و نبولایزر سالبوتامول بر بهبود تنگی نفس در بیماران مبتلا COPDناظر121393/02/011394/02/01
43بررسی پیامدهای ناشی از تروما و ارتباط آن با وضعیت اجتماعی اقتصادی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشانمجری281393/05/151395/09/13
44مقایسه اثر سالمترول / فلوتیکارون و فمرمترول / بودزوناید در درمان حمله حاد آسم. مجری411393/06/151396/11/19
45بررسی تاثیر ویتامین D بر سیر بیماری پنومونی در بیماران بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال1393ناظر121394/08/011395/08/01
46" مقایسه پاسخ به درمان حاد در بیماران با الگوهای اسپیرمتری انسدادی و تحدیدی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان مجری241395/04/011397/04/01

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1بررسی همبستگی فشار شریان ریوی با شاخص های تنفسی و بیوشیمیایی در مبتلایان به بیمار انسداد مزمن ریوی بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال های 1385-1384Index Copernicusفصلنامه فیض-دوره دوازدهم، شماره 2،تابستان 13871387
2Pulmonary Tuberous SclerosisEmbaseTanaffos 2009, Spring, Volume 8. Number 21388
3COMPLICATED PARAPNEUNOMONIC EFFUSION: ETIOLOGY AND RESULTS OF LUNG DECORTICATIONScopusActa Medica Iranica 2008; 46(4): 291-2941387
4Asymmetric pulmonary edema after scorpion sting: a case reportPUBMEDRev Inst Med Trop Sao Paulo. 2008 Nov-Dec;50(6):347-3501387
5Relationship of Pleural and Serum Cholesterol and Lipoprotein Levels in Exudative and Transudative EffusionsEmbaseTanaffos(2008) 7 (4), 37-431387
6بررسی فراوانی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در مبتلایان به آنتراکوفیبروز برونشCINAHLمجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران – دوره 26 – شماره 3 – پاییز 861386
7Aquatic Leech Infestation :A Rare Cause Of HemoptysisIndex CopernicusCase Reports and Clinical Practice Review8:125-127,20071386
8Comparison Of The Effect Of Short Course Of Oral Prednisone With Acute AsthmaScopusThe Internet Journal Of Pulmonary Medicine2007,7(1)1386
9Comparison Of Arterial And Venous Blood Gases Analysis In Patients With Exacerbation Of Chronic Obstructive Pulmonary DiseaseISI و PUBMEDSaudi med Journal 2007:vol.28 (6):862-8651386
10The effect of positions on spirometric values in obese asthmatic patientsISI و PUBMEDIran J Allergy Asthma Immunol. 2007 Sep;6(3):151-1541385
11Hyper-Ige Syndrome :A Rare Cause Of Recurrent Pneumonia And PneumatoceleIndex CopernicusCase Rep Clin Pract Rev, 2006 : 7;143-1461385
12Pulmonary Alveolar MicrolithiasisEmbaseIran .J.Radiol,Spring 2006,3(3):169-1711385
13Primary Mediastinal Seminoma Presenting As Superior Vena Cava SyndromeIndex CopernicusCase Rep Clin Pract Rev,2006:7,244-2471385
14A Comparative Efficacy Of Oral Prednisolone With Intramuscular Triamcinolone In Acute Exacerbation Of AsthmaISI و PUBMEDIranian Journal Of Allergy,Asthma And Immunology March 2006,5(1):17-221385
15A Comparison Of Arterial Oxygen Saturation Measured Both By Pulse Oximeter And Arterial Blood Gas Analyzer In Hypoxemic And Non-Hypoxemic Pulmonary Diseases Turkish Respiratory Journal 2006 , 7(2):43-471385
16Pulmonary Artery Aneurysm Repair With Nersilene Mesh Report Of A CasePUBMEDIndian Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery2006:141-142,22(2)April1385
17گزارش یک مورد سندرم هیپرایمونوگلوبولینمی E یک علت نادر برای پنومونی راجعه و پنوماتوسلIndex Copernicus فیض - دوره 9 - شماره 2 (فصلنامه 4-1384 - شماره پیاپی : 34)1384
18Familial yellow nail syndrome Dermatology Online Journal 2006,12(2)1384
19ناهنجاری های مادرزادی قفسه صدری بیمارستان امام تهران و شهید بهشتی کاشان 80-1370 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران -سال62-شماره3-شماره صفحات 230-2351383
20بررسی کلسترول، لیپوپروتئین مایع جنب و همبستگی آنها با ضریب نیمه تراوایی پرده جنب در مبتلایان به مایع جنب اگزوداتیو و ترانسوداتیوIndex Copernicusمجله فیض ، تابستان 83-شماره 301383
21بررس شاخص های اسپیرومتری ، IgE و ائوزینوفیلی در مبتلایان به آسم مراجعه کننده به کلینیک خصوصی و درمانگاه بیمارستان شهید بهشتی کاشانIndex Copernicusشماره ٣١ ، پائیز ٨٣ ، فیض1383
22Repair of Pulmonary Artery Aneurysm with Mersilene Mesh: a Case ReportEmbaseTanaffos (2004)3(12)-69-731383
23ارزش تشخیصی سنجش آدنوزین د آمیناز مایع جنب در افتراق مایع جنب ترانسوداتیو از اگزوداتیوIndex Copernicusفصلنامه فیض1388دوره 13, شماره 31388
24Spirometric Standards for Healthy Iranians Dwelling in the Center of IranEmbaseTanaffos (2005) 4(15), 19-261384
25بررسی قدرت گرادیان آلبومین سرم و مایع پلور در افتراق پلورال افیوژن اگزوداتیو از ترانسوداتیوIndex Copernicusدوره 4 - شماره 2 (فصلنامه 4-1379 - شماره پیاپی : 14) 1379
26Study of respiratory complications of chemical victims of the Imposed War in Kashan, 1991-1992Index Copernicusطب نظامی-JOURNAL OF MILITARY MEDICINE Fall 2002; 4(3):163-168.1376
27بررسی مشکلات تنفسی در جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلیIndex Copernicusطب نظامی-دوره 4, شماره 3 - ( پاییز 1381 )1381
28Tracheobrnchopathia OsteochondroplasticaIndex CopernicusMedical Journal of the Islamic Republic of Iran1378
29Serum total IgE levels and total eosinophil counts: relationship with treatment response in patients with acute asthmaPUBMEDJ Bras Pneumol. 2010 Feb;36(1):23-8. English, Portuguese1388
30بررسی توافق گازهای خون شریانی و وریدی در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در واحد مراقبت های ویژهIndex Copernicusفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره چهاردهم، شماره 2، تابستان 1389 ، صفحات 132-1261389
31Evaluation of high-sensitivity C-reactive protein in acute asthmaScopusTanaffos 2012; 11(1): 32-371390
32Effect of Age on Response to Treatment in Adult Patients with Severe Persistent AsthmaScopusTanaffos 2012; 11(2): 16-211391
33Correlation of End-Tidal Carbon Dioxide with Arterial Carbon Dioxide in Mechanically Ventilated PatientsPUBMEDArchives of Trauma Research.2012;1(2):1391
34Epidemiology of Home-Related Injuries During a Six-Year Period in Kashan, IranPUBMEDArch Trauma Res.2012;1(3)1391
35Correlation of Arterial Blood Gas Measurements with Venous Blood Gas Values in Mechanically Ventilated PatientsScopusTanaffos 2012; 11(4): 30-351391
36Spontaneous Esophageal Perforation Presenting as a Right- Sided Pleural Effusion: A Case Report Scopus Tanaffos 2013; 12(4)1392
37Influence of Body Mass Indexes on Response to Treatment in Acute AsthmaPUBMEDActa Medica Iranica, 2014;52(3):1392
38Mechanical Ventilation in Chest TraumaPUBMEDArch Trauma Res. 2014 December; 3(4): e254461393
39Routine Chest Computed Tomography and Patient Outcome in Blunt TraumaPUBMEDArch Trauma Res. 2015 June; 4(2)1394
40Measurement of Disability and Its Predictors Among Trauma Patients: A Follow-up StudyISI و PUBMEDArch Trauma Res. 2015 September; 4(3)1394
41Psychometric properties of the world health organization disability assessment schedule II -12 Item (WHODAS II) in trauma patientsISI و PUBMEDINJURY-INTERNATIONAL JOURNAL OF THE CARE OF THE INJURED Volume: 47 Issue: 5 1395
42Return to work after trauma: A survival analysisISI و PUBMEDChinese Journal of Traumatology1396
43The relationship between socioeconomic status and trauma outcomesISI و PUBMEDjournal of public Health1396
44 MicroRNA: A new player in response to therapy for colorectal cancer.ISI و PUBMEDJournal of cellular physiologyJ Cell Physiol. 2019 Jun;234(6):8533-85401398
45.PUBMED,Scopus,ISI*Journal of cellular biochemistry1397

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1congress article: Impact of timing on lung decortication results in traumatic chest empyema (1997-2008)European Respiratory Society Annual Congressآلمانپوستر2008/10/04
2congress article: Relationship between total serum IgE levels with response to treatment in asthmatic patients13th Congress of the Asian Pacific Society of Respiratoryتایلندپوستر2007/11/19
3خلاصه مقاله همایش: تعیین مقادیر طبیعی شاخص های اسپیرومتری در افراد بالای 18 سالچهاردهمین کنگره فیزیولوژی و فار ماکولوژی ایراندانشگاه علوم پزشکی تهران 1378/02/26
4congress article: evaluation of high - sensivity c-reactive protein in acute asthmaeuropean resspiratory society annual congressamesterdam,netherlandsپوستر1390/07/02
5congress article: TB empyemaeuropian respiratory societyausteriaپوستر1391/06/11
6خلاصه مقاله: فراوانی آسیب های خانگی و عوامل مرتبط با آن در شهر کاشانهمایش ملی تروما و حوادثبندر عباسپوستر1391/11/04
7congress article:Assessment of disability with WHODASII-12 Item in trauma patientsاولین کنگره ملی ترومامرکز همایش های رازی-تهرانپوستر1393/10/24
8Assessment of disability with WHODAS II-12 Item in trauma patientsThe first National Congress TraumaGrand Hyatt Dubaiپوستر1395/12/02
9خلاصه مقاله: بررسی عوامل خطر مرگ داخل بیمارستانی بدنبال ترومادومین کنگره ملی تروما 1395/09/13

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
134 بررسی توافق گازهای خون شریانی _ABG و وریدی VBG در بیملران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش ICU بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 87 1388پزشکی تخصصی1387/12/181388/09/11
2رابطه High sensitivity c reactive protein با شاخص های اسپرومتریک در آسم1389پزشکی عمومی1387/08/071389/02/01
3بررسی همبستگی بین دی اکسید کربن خون شریانی با دی اکسید کربن انتهای بازدمی End -Tidal carbon dipxide در بیماران تحت تهویه مکانیکی1387پزشکی عمومی 1387/08/27
4بررسی گازهای خون شریانی در ساعات اولیه انفارکتوس حاد قلبی در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان بهشتی کاشان سال 13851386پزشکی عمومی 1386/04/06
5بررسی رابطه IgE توتال سرم و تعداد ائوزینوفیل خون محیطی با پاسخ به درمان مبتلایان به آسم مراجعه کننده به کلینیک خصوصی و درمانگاه بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 1384 - 13831385پزشکی تخصصی 1385/03/08
6بررسی میزان PAP به وسیله اکوکاردیوگرافی و ارتباط آن با اندکس های خونی و تنفسی در بیماران مبتلا به انسداد مزمن ریوی ( COPD) بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 1385-13841386پزشکی تخصصی 1386/05/25
7بررسی همبستگی %75 تا MMEF(FEF)%25باFEF %50 در افراد کمتر از 18 سال مراجعه کننده به کلینیک تخصصی ریه در سال 1384” 1385پزشکی عمومی 1385/06/20
8مقایسه شاخص های آماری پارامترهای گازهای خون شریانی و گازهای خون وریدی در بیماران مبتلا به نارسایی تنفسی هیپرگاپنیک1385پزشکی تخصصی 1385/05/04
9مقایسه میزان پاسخ به درمان آسم حاد در بیماران با الگوهای اسپیرومتری انسدادی و تحدیدی1395تخصص1395/02/141395/12/22
10ارتباط وضعیت اقتصادی اجتماعی با پیامدهای تروما1395دکترای پژوهشی 1395/04/191395/06/29
11مقایسه‌ی اثر سالمترول/فلوتیکازون وفورمترول/بودزوناید در درمان حمله‌ی حاد آسم1394تخصص1393/01/261394/02/07