حمیدرضا  طالاری

 فعالیت های پژوهشی

 

حمیدرضا طالاری

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 50
نام و نام خانوادگی (فارسی) : حمیدرضا طالاری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Hamidreza Talari دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : رادیولوژی آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی کاشان - بیمارستان بهشتی
آخرین مدرک تحصیلی : تخصص

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
radiologyپزشکی تخصصی1383علوم پزشکی تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی تشخیص افتراقی بین گونه های ژیاردیار در انسان و حیوان به روش PCRهمکار181382/06/041389/08/18
2بررسی فراوانی نسبی تغییرات آنزیمهای کبدی و ارتباط آن با یافته های سونوگرافی کبد در بیماران مبتلا به کبد چرب مراجعه کننده به کلینیک گوارش در سال 1387مجری851387/10/151394/11/05
3بررسی تاثیر آسپرین در پیشگیری از پره اکلامپسی و عوارض آن در زنان با سونوگرافی داپلر غیر طبیعی شریان رحمیمجری271386/04/131388/07/01
4بررسی گلوکانیتم برقند خون ،پروتئین اوری والکتروکاردیوگرام در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدیمجری61375/10/011376/01/01
5بررسی عفونتهای باکتریایی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در ضایعات ناشی از لیشمانیوز جلدی سال 1382همکار121382/12/051384/04/14
6بررسی فراوانی ترماتودهای کبدی ( فاسیولاهپاتیکاو دیکروسلیوم ) نشخوار کنندگان در کشتارگاه کاشان در سال 1384مجری141384/10/151391/11/14
7مقایسه همبستگی ضخامت لایه اینتیمای شریان کاروتید مشترک با سطح سرمی YKL-40 در بیماران دیابتی تیپ 1 و افراد سالم مجری371390/12/161394/01/19
8بررسی تاثیر ویتامین E و متفورمین روی کبد چرب در کودکان چاق مجری351391/01/141393/12/23
9مقایسه دو روش تغذیه ای در پیشگیری از ریکتز در نوزادان با وزن خیلی کم (VLBW) مجری351391/05/011394/03/27
10رابطه میزان مایع آزاد داخل شکمی در سونوگرافی با وجود آسیب احشایی توپر در سی تی اسکن در بیماران مبتلا به ترومای غیرنافذمجری531391/04/151395/08/25
11بررسی شیوع بیماری کبد چرب در کودکان چاق مراجعه کننده به درمانگاه غدد دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سال 1391مجری271391/07/011393/10/07
12مقایسه طول مدت درمان و عوارض در بیماران ترومای غیر نافذ در دو روش تشخیصی سی تی اسکن قفسه سینه و گرافی ساده مجری601391/06/151396/05/29
13بررسی ارتباط بین محل جفت و محدودیت رشد داخل رحمی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستانهای شهر کاشان در سال 91 همکار121391/06/151392/06/15
14ارزش پیشگویی کننده نمره معیار روتردام سی تی اسکن با پیامد زودرس بیماران ترومای مغزی مجری471391/09/011395/08/02
15مقایسه ی ضخامت اینتیما - مدیای شریان کاروتید در بیماران مبتلا به نارسائی مزمن کلیوی تحت همودیالیز با بیماران غیر دیالیزیمجری911392/03/011399/09/18
16بررسی اثرات درمانی اریتروپوئیتین برروی اندازه ضایعه مغزی وGOS-Eدر بیماران مبتلا به آسیبهای تروماتیک شدید مغزی مجری121392/04/011399/09/27
17مقایسه شکل و مساحت سطح مقطع کورپوس کالوزوم در بیماران اسکیزوفرنی با جمعیت نرمالمجری1091392/07/011401/07/10
18تعیین ارتباط بین سنجس تراکم استخوان و ضخامت اینتیما - مدیا شریان کاروئید در زنان پس از منوپوز مراجعه کننده به بیمارستان کاشان در نیمه نخست سال 1392 مجری431392/07/011396/01/20
19نقش هیستوگرام سنگهای کلیه در سونوگرافی برای پیش بینی امکان شکسته شدن سنگها در سنگ شکنی برون اندامی(ESWL)" مجری331392/12/151395/09/13
20بررسی ارتباط بیماری پسوریازیس با ضخامت لایه اینتما مدیای شریان کاروتیدمجری911393/05/151400/12/08
21تعیین ارزش تشخیصی اندکس هپاتورنال برای کمی نمودن تشخیص سونوگرافیک کبد چربمجری901393/11/011401/04/08
22بررسی دانش پرستاران از ایمنی اشعه، میزان مواجهه با آن و رفتار آنان هنگام عکس برداری سیار در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1393مجری61393/05/151393/12/03
23بررسی فراوانی ریفلاکس فیزیولوژیک و پاتولوژیک معده به مری در نوزادان متولد شده در بهار و تابستان سال 1393 در شهرستان کاشان.مجری931393/07/011401/02/31
24بررسی تعداد اپیزودهای ریفلاکس پاتولوژیک با تغییرات آناتومیک مری در کودکان زیر یکسال مبتلا به بیماری ریفلاکس معده به مریمجری201394/01/011395/09/17
25بررسی میزان توافق دانسیته پستان در ماموگرافی با معاینه در تشخیص ندولارینیمجری121393/08/151394/08/15
26بررسی ارتباط شدت بیماری کبد چرب غیر الکلی با شدت پسوریازیس مجری
27 ارتباط بین دانسیته پستان در ماموگرافی وضخامت اینتیما مدیا (IMT ) شریان کاروتید مشترک (CCA ) در زنان 40-50 ساله مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در نیمه دوم سال مجری831394/01/011400/11/17
28بررسی اثر مکمل یاری فولات بر روی ضخامت اینتیما- مدیای کاروتید (CIMT) و وضعیت متابولیک در بیماران کرونر قلبی مجری1021393/12/151402/05/18
29 بررسی تاثیر مکمل یاری فولات بر روی ضخامنت اینتیما-مدیای کاروتید (CIMT) و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در کودکان مصرف کننده کاربامازپینمجری441394/01/011397/08/27
30بررسی اثر مکمل یاری ترکیب امگا-3 و ویتامین E بر روی ضخامت اینتیما- مدیای کاروتید (CIMT)، بیومارکرهای التهاب و استرس اکسیداتیو در زنان مبتلا به تخمدان پلی کیستیکمجری741394/10/011400/11/03
31بررسی دقت تشخیصی سونوگرافی سریال در صدمات وارده در تروماهای غیر نافذ شکمیمجری121394/10/011395/10/01
32تاثیر ویتامین E و C بر میزان شکست های دوگانه رشته DNA در لنفوسیت های بیماران تحت سی تی اسکن با و بدون تزریق ماده حاجب یددارمجری741394/12/011401/01/17
33مقایسه طول مدت درمان و عوارض در بیماران ترومای غیر نافذ در دو الگوریتم تشخیصی سی تی اسکن شکم و قفسه سینه به صورت روتین و موردی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1394مجری231394/12/011396/11/19
34اثر کارنیتین بر روی ضخامت اینتیما-مدیای کاروتید (CIMT) و وضعیت متابولیک در زنان مبتلا به تخمدان پلی کیستیکمجری281395/05/011397/08/24
35بررسی اثرات برنامه بازتوانی بر ضخامت دیواره شریان های محیطی و مرکزی در بیماران قلبی بعد از ریوسکولاریزیشنبررسی اثرات برنامه بازتوانی بر ضخامت دیواره شریان های محیطی و مرکزی در بیماران قلبی بعد از ریوسکولاریزیشنمجری121395/08/011396/08/01
36مقایسه یافته های سونوگرافی داپلر کاروتید در بیماران دیابتی مبتلا و فاقد رتینوپاتیمجری121395/11/151396/11/15
37بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تشخیص پنومونیمجری121396/04/011397/04/01
38تعیین ارزش معیارهای ویسکانسین به صورت تکی و توام در پیش بینی شکستگی استخوان های صورت در سی تی اسکن بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1396مجری441396/07/011400/03/09
39بررسی اثر مکمل یاری منیزیم بر CIMT و پروفایل های متابولیک در بیماران همودیالیزی مبتلا به دیابتمجری471396/09/011400/07/10
40ارزش تشخیصی یافته های سی تی اسکن اسپیرال شکم و لگن در تشخیص شکستگی های ستون فقرات توراکولومبار در بیماران با ترومای غیر نافذ شکم و لگنمجری451396/09/011400/06/06
41بررسی اثر مکمل یاری ترکیب امگا-3 و ویتامین D بر ضخامت اینتیما- مدیای کاروتید (CIMT) و پروفایل های متابولیک در مبتلایان به بیماری عروق کرونر قلبی و دیابت تیپ 2مجری481396/09/011400/08/24
42بررسی ارزش پیش گویی کننده نمره روتردام سی تی اسکن با پیامد زود رس کودکان دارای ترومای مغزی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 1392-1395مجری301396/11/011399/05/11
43بررسی فراوانی کبد چرب غیر الکلی در بیماران پیش دیابتی و مبتلا به دیابت ملیتوس نوع دو و ارتباط آن با سطح آنزیم های کبدیمجری121397/02/011398/02/01
44بررسی ارتباط بین عفونت هلیکوباکتر پیلوری با ضخامت اینتیما-مدیا کاروتید (CIMT)مجری331398/03/011400/12/08
45 بررسی اثر گلی بن کلامید بر اندازه کانتوژن های مغزی و ادم اطراف آنها در بیماران با ترومای متوسط و شدید سر مجری241398/05/011400/05/01
46بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در مقایسه با سی‌تی‌اسکن جهت ارزیابی هموتوراکس در بیماران با ترومای غیر نافذمجری281398/02/151400/06/06
47مقایسه پیامد آسیب های قفسه سینه در بیماران ترومای غیر نافذ شدید قبل و بعد از اجرای الگوریتم تشخیصی-درمانی در اورژانس بیمارستان شهید بهشتی کاشانمجری291397/11/151400/04/21
48بررسی ارتباط بین ضخامت اینتیما مدیای کاروتید(CIMT) و یافته های آنژیوگرافی عروق کرونر در مراحل مختلف بیماری نارسایی کلیویمجری101397/12/011398/10/01
49بررسی اثر مکمل یاری سلینیوم بر ضخامت اینتیما-ودیای کاروتید CIMT) ) در بیماران دیابتیک همودیالیزیمجری371397/11/151400/11/30
50بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی FAST در تشخیص صدمات وارده به کودکان با ترومای بلانت شکمیمجری241398/03/011400/03/01
51بررسی سونوگرافیک فراوانی درجات تلارک حقیقی در دختران چاق مشکوک به بلوغ زودرس 8-2 ساله مراجعه کننده به درمانگاه غدد کودکان دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سالهای 1398-1397 ومقایسه با یافته های بالینی و آزمایشگاهیمجری91400/06/011401/03/07
52بررسی ارتباط بیماری پسوریازیس آرتریت با ضخامت اینتیما-مدیای شریان کاروتیدمجری261398/04/151400/06/10
53مقایسه اثر داروی لیتورکس-بی و تامسولوسین بر دفع سنگ حالب در بالغینمجری121401/11/151402/11/15
54بررسی اثر کورکومین بر ضخامت اینتیما- مدیای کاروتید، سرعت انتشار موج و سطوح hs-CRP در بیماران دیابتی تحت درمان با همودیالیزمجری131401/04/151402/05/18
55بررسی تاثیر ملاتونین بر ضخامت اینتیما- مدیای کاروتید، سرعت انتشار موج و سطوح hs-CRP در مبتلایان به نفروپاتی دیابتیمجری11401/03/011401/04/12
56بررسی تأثیر ویتامین B12 بر درجه استئاتوز و فیبروز کبدی بر اساس یافته های سونوگرافی و یافته های الاستوگرافی فیبرواسکن در افراد مبتلا به کبد چرب غیر الکلی : مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شدهمجری291399/02/151401/08/02
57بررسی تأثیر مکمل یاری فولات بر درجه کبد چرب، سطوح سرمی آنزیم های کبدی، مقاومت به انسولین، شاخص های التهاب و استرس اکسیداتیو در افراد مبتلا به کبد چرب غیر الکلی : مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شدهمجری421398/09/151402/03/10
58مقایسه ارزش پیشگوییکننده نمره هلسینکی،روتردام و استکهلم سی تی اسکن در پیش گویی پیامدهای دیررس در بیماران با ترومای مغزیمجری11401/11/011401/12/08
59بررسی ارتباط دیابت و فشار خون با توزیع و شدت درگیری ریوی و پیامد کوتاه مدت بالینی در بیماران مبتلا به پنومونی COVID-19مجری2
60 پروتکل:بررسی ارتباط بین یافته های بالینی، علایم آزمایشگاهی و سی تی اسکن قفسه سینه در بیماران مبتلا به پنومونی کرونایی جدید (COVID-19) مجری12
61 تظاهرات سی تی اسکن و پروگنوز کوتاه مدت پنومونی کوروناویروس جدید (COVID-19): یک مطالعه تک مرکزی از ایران، کاشان همکار
62بررسی ارزش تشخیصی و نسبت درست نمایی CT scan بیماران مشکوک به عفونت کرونایی و ارتباط آن با پیش اگهی بیمارانمجری121400/08/011401/08/01
63ارزیابی پروتکل دوز اشعه پایین استفاده شده در تصویر برداری سی تی اسکن توراکس برای تشخیص بیماری کرونا ویروس-19 (COVID-19)مجری12 1401/03/18
64ارزیابی ارزش تشخیصی یافته های سونوگرافی در بیماران مشکوک به پنومونی ناشی از COVID-19 در مقایسه با CT Scanمجری11401/09/151401/11/05
65بررسی سیر بالینی، اطلاعات آزمایشگاهی و یافته های سی تی اسکن قفسه سینه در بیماران COVID-19 با آسیب حاد کلیوی در سیر بستریمجری6
66بررسی ارتباط CT اسکن قفسه ی سینه با سیستم نمره دهی بالینی-آزمایشگاهی CURB-65 در بیماران COVID19همکار251399/11/011401/12/14
67بررسی مقایسه ای سیر بالینی،داده های آزمایشگاهی و یافته های سی تی اسکن قفسه صدری در اطفال و نوجوانان مبتلا به COVID-19 و ارزش پیش گویی کننده آن ها در برآورد پیامد بیماریمجری4
68بررسی فراوانی و تنوع اعمال جراحی اورژانسی و پیامد بیماران در طی بحران پاندمی COVID-19در کاشان در سال 1399همکار131400/08/191401/09/14
69بررسی ارزش تشخیصی سرعت انتشار موج شریانی (PWV) و یافته های MRI در تشخیص بیماری عروق مغزمجری9
70بررسی ارتباط بین متابولیت های مغزی با وضعیت شناختی در بیماران دچار ترومای خفیف مغزی به روش اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیسی MRSمجری3
71بررسی مقایسه ای مورفولوژیک بولب Olfactory و آمیگدالا در MRI مغز بیماران مبتلا به آنوسمیا به دنبال ابتلا به بیماری COVID-19 و افراد سالممجری12
72بررسی ارتباط سطح گابا با اختلال در تصمیم گیری ریسکی و عملکرد اجرایی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس نوع عود کننده - بهبودیابنده در مقایسه با افراد سالممجری5
73بررسی وضعیت بالینی، تصویربرداری، شاخصه های پروگنوستیک و پیامد COVID-19در بیماران پیوند کلیهمجری4
74بررسی مقایسه ای شاخصه های بالینی، آزمایشگاهی و تصویربرداری Computed Tomography در بیماران قبل و بعد از ابتلا مجدد به COVID-19مجری4
75بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی عصب مدین در شدت بیماری سندرم تونل کارپال نسبت به نوار عصب عضلههمکار9
76پیش بینی کننده های پیامدهای نامطلوب در بیماران مبتلا به کووید 19 بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1400همکار6
77مقایسه شاخص های آنتروپومتری بیس اسکال در جمعیت های ایرانی و افغانیمجری12
78مقایسه بین سیستم امتیازدهی سی تی اسکن هلسینکی و روتردام در پیش بینی پیامد کودکان با ترومای مغزی متوسط تا شدیدمجری12

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1Hemarthrosis of the shoulder following streptokinase therapy for acute myocardial infarctionIndex CopernicusThe American Journal of Case Report, 2008; 9: 389-3911387
2Pulmonary Alveolar MicrolithiasisEmbaseIran .J.Radiol,Spring 2006,3(3):169-1711385
3بررسی تأثیر آسپرین در پیش گیری از پره اکلامپسی در زنان با سونوگرافی داپلر غیرطبیعی شریان رحمیCINAHL فصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 2، تابستان 1390 ، صفحات 104-981390
4Serum parameters predict the severity of ultrasonographic findings in non-alcoholic fatty liver diseaseISI و PUBMEDHepatobiliary Pancreat Dis Int,Vol 11(No 5) • October 15,20121391
5Omental Torsion After Repeated Abdominal Blunt TraumaPUBMEDArchives of Trauma Research.2012;1(2):1391
6معرفی یک مورد کیست هیداتید منفرد لگنی در بیمار 16 سالهCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هفدهم، شماره 3، مرداد و شهریور 13921392
7شیوع بیماری کبدچرب درکودکان و نوجوانان چاق مراجعه کننده به درمانگاه کو دکان دانشگاه علوم پزشکی کاشان (1391)Scopusمجلة دانشگاه علوم پزشکی بابل دوره پانزدهم، شمارة 5، شهریور 1392 ،1392
8Aspirin and Preeclampsia Prevention in Patients With Abnormal Uterine Artery Blood FlowISI و PUBMEDIran Red Crescent Med J. 2014 August; (16)1393
9 effect of Vitamin E and Metformin on Fatty Liver Disease in Obese Children- Randomized Clinical TrialISI و PUBMEDIranian J Publ Health, Vol. 43, No.10, Oct 2014, pp. 1417-14231393
10Intensive Care Nurses’ Knowledge of Radiation Safety and Their Behaviors Towards Portable Radiological ExaminationsPUBMEDNurs Midwifery Stud. 2014 December; 3(41393
11Lipoid proteinosis: phenotypic heterogeneity in Iranian families with c.507delT mutation in ECM1ISI و PUBMEDExperimental Dermatology, 2015, 24(3)1393
12مقایسه ضخامت لایه اینتیمای شریان کاروتید در بیماران دیابت تیپ 1 با افراد سالمCINAHLدوماهنامه فیض| خرداد و تیر| 1394 | دوره 19 | شماره1394
13Comparing the Effects of Two Feeding Methods on Metabolic Bone Disease in Newborns with Very Low Birth WeightsPUBMEDGlobal Journal of Health Science; Vol. 8, No. 1; 20161394
14Routine Chest Computed Tomography and Patient Outcome in Blunt TraumaPUBMEDArch Trauma Res. 2015 June; 4(2)1394
15Metabolic Bone Disease in Very Low-Birth-Weight NeonatesISIIranian Journal of Neonatology 8 2015; 6(2)1394
16** The effects of vitamin D plus calcium supplementation on metabolic profiles, biomarkers of inflammation, oxidative stress and pregnancy outcomes in pregnant women at risk for pre-eclampsia ISI و PUBMEDJOURNAL OF HUMAN NUTRITION AND DIETETICS. 2016 Aug;29(4)1395
17Correlation between serum YKL-40 and carotid intima media thickness in type 1 diabeticsISI و PUBMEDInternational Journal of Diabetes in Developing Countries1394
18The Rotterdam Scoring System can be used as an Independent Factor for Predicting Traumatic Brain Injury OutcomesISI و PUBMEDworld neurosurgery vol 87 march 2016 p195-1991394
19**The effects of vitamin D, K and calcium co-supplementation on carotid intima-media thickness and metabolic status in overweight type 2 diabetic patients with CHDISI و PUBMEDBritish Journal of Nutrition / Volume 116 / Issue 02 / July 2016, pp 286-2931395
20The effect of folate supplementation on carotid intima-media thickness and metabolic status in patients with metabolic syndrromeISI و PUBMEDAnnals of Nutrition and Metabolism1395
21Correlation Between Intra-Abdominal Free Fluid and Solid Organ Injury in Blunt Abdominal TraumaISI و PUBMEDArchives of Trauma Research : 2015, Volume 4, Issue 3, September1394
22The relationship between the numbers of reflux episodes with anatomic changes of the esophagus in children under one year withISIInternational Journal of Medical Research & Health Sciences, 2016, 5, 7S:644-6491395
23Isolated Common Hepatic Artery Branch Thrombosis:Results and Risk FactorsPUBMEDActa Medica Iranica 2016. 54(9):610-613.1395
24**Retraction :Long-Term Vitamin D Supplementation Affects Metabolic Status in Vitamin D-Deficient Type 2 Diabetic Patients with Coronary Artery DiseaseISI و PUBMEDJOURNAL OF NUTRITION1396
25Morphology of Human Insula in Iranian Population and its Relationship with Sex, Age, and Handedness: an Imaging Anatomical StudyISCIranian Journal of Neurosurgery1396
26Routine versus selective chest and abdominopelvic CT-scan in conscious blunt trauma patients: a randomized controlled studyISI و PUBMEDEUROPEAN JOURNAL OF TRAUMA AND EMERGENCY SURGERY1396
27Diagnostic Value of Serial Ultrasound in Blunt Abdominal TraumaISIArchives of Trauma Research1396
28Morphology of the corpus callosum and schizophrenia: A case-control study in Kashan, Iran.PUBMEDElectron Physician.1396
29The Effects of Vitamin D Supplementation on Biomarkers of Inflammation and Oxidative Stress in Diabetic Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.ISI و PUBMEDHormone and metabolic research1397
30Agreement of breast nodularity on clinical examination and mammographic densityISINursing and Midwifery Studies1397
31Effect of carnitine administration on carotid intima-media thickness and inflammatory factors in patients with polycystic ovary syndrome:A randomized double-blind placebo-controlled clinical trialISI,PUMED*International Journal of Preventive Medicine1398
32The Effects of Omega-3 and Vitamin E Co-supplementation on Carotid Intima-media thickness and inflammatory factors in patients with polycystic ovary syndromePUBMEDOman Med J. 2018 Nov;33(6):473-4791397
33Prognostic Value of Rotterdam Computed Tomography Score in Predicting Early Outcomes Among Children with Traumatic Brain InjuryISI و PUBMEDWorld Neurosurg.1398
34Effects of Folate Supplementation on Carotid Intima‑Media Thickness, Biomarkers of Inflammation, and Oxidative Stress in Carbamazepine‑Treated Epileptic ChildrenISIInternational Journal of Preventive Medicine1397
35Effects of magnesium supplementation on carotid intima–media thickness and metabolic profiles in diabetic haemodialysis patients: a randomised, double-blind, placebo-controlled trialISI و PUBMEDBRITISH JOURNAL OF NUTRITION1398
36Evaluation of Ameliorative Potential of Vitamins E and C on DNA Double Strand Break (DSB) in Patients Undergoing Computed Tomography (CT): A Clinical StudyISIInternational Journal of Molecular and Cellular Medicine (IJMCM)1397
37Association between Bone Mineral Density (BMD) and Carotid Artery Intima-Media Thickness (CIMT): A Cross Sectional StudyESCI.ISI*Journal of Biochemical Technology1397
38Acute purulent mediastinitis with sequential bilateral pleural empyema caused by neck trauma: A unique occurrence a case report.PUBMED,Scopus,ISI*nternational journal of surgery case reports1398
39Long-term vitamin D and high-dose n-3 fatty acids’ supplementation improve markers of cardiometabolic risk in type 2 diabetic patients with CHD – CORRIGENDUMISI و PUBMEDBritish Journal of Nutrition1398
40Chest CT in COVID-19 pneumonia: what are the findings in mid-term follow-up?PUBMED,Scopus,ISI*Emergency Radiology1399
41A low-dose chest CT protocol for the diagnosis of COVID-19 pneumonia: a prospective studyPUBMED,Scopus,ISIEmergency Radiology1399
42The Diagnostic Value of Chest and Abdominopelvic Computed Tomography in Detecting Thoracolumbar Fractures among Patients with Blunt TraumaISIARCHIVES OF TRAUMA RESEARCH1399
43Severity and Consolidation Quantification of COVID-19 from CT Images Using Deep Learning Based on Hybrid Weak LabelsISIIEEE Journal of Biomedical and Health Informatics2020
44Clarification on Pleural Effusions in COVID-19 Radiology: Cardiothoracic Imaging2020
45CT Features and Short-term Prognosis of COVID-19 Pneumonia: A Single-Center Study from Kashan, Iran Radiology: Cardiothoracic Imaging 2020
46Studying the relevance of psoriasis with increased artery intima–media thickness, in patients of skin disease clinics of kashan medical science university in 2016ISIINTERNATIONAL ARCHIVES OF HEALTH SCIENCES2020
47Implementation of an algorithm for chest imaging in blunt trauma decreases use of CT-scan: Resource management in a middle-income countryPUBMED,Scopus,ISI*Injury1399
48Transhiatal Esophagectomy after Previous Left Pneumonectomy: Challenge of Surgical Approach, a Case ReportPUBMED,Scopus,ISI*Tanaffos1399
49مقایسه شکل و مساحت سطح مقطع کورپوس کالوزوم در بیماران اسکیزوفرنی با جمعیت نرمالpubmed*Electronic Physician (ISSN: 2008-5842)
50The Association of Psoriatic Arthritis with Carotid Intima-Media ThicknessScopus*Journal of Kerman University of Medical Sciences
51Expression of inflammatory markers and NMDA receptors in the peripheral blood of stroke patientsESCI/SCOPUSFamily Medicine & Primary Care Review2021
52بررسی علل انسداد روده و توزیع فصلی آن در کاشان: شیوع بالای بزوار در فصل پاییز و زمستانCINAHLفیض2021
53A multi-center study of COVID-19 patient prognosis using deep learning-based CT image analysis and electronic health recordsISI,PUMED*European Journal of Radiology
54معیارهای ویسکانسین و ضرورت انجام توموگرافی کامپیوتری در بیماران با ترومای فک و صورت: یک مطالعه ارزش تشخیصیESCI.ISIArchives of Trauma Research
55Wisconsin criteria and necessity for computed tomography in patients with maxillofacial trauma: A diagnostic value studyISIArchives of Trauma Research
56Diagnostic Value of Sonography in Detecting Hemothorax and Determining its Size in Blunt Trauma PatientsScopus, ISI*Trauma Monthly
57Evaluating the relationship between Helicobacter pylori infection and carotid intima-media thickness a cross sectional studyISI,PUBMED*Annals of Medicine and Surgery
58Cannonball appearance, a tricky yet underrated imaging manifestation of COVID-19PUBMED,Scopus,ISI*Emergency Radiology
59Article in Press The effects of selenium administration on carotid intima-media thickness and metabolic status in diabetic hemodialysis patients: A randomized, double-blind, placebo-controlled trialPUBMED,Scopus,ISI*Clinical Nutrition ESPEN
60ultrasonic evaluation thelarche grading in 2-8-year-old obese girls suspected of precocious pubertPUBMED,Scopus*pediatric endocrinology diabetes and metabolism
61The effects of melatonin administration on carotid intima-media thickness and pulse wave velocity in diabetic nephropathy: A randomized, double-blind, placebo-controlled trialPUBMED,Scopus,ISI*clinical nutrition ESPEN
62The effects of vitamin B12 supplementation on metabolic profile of patients with non-alcoholic fatty liver disease: a randomized controlled trialPUBMED,Scopus,ISI*Scientific reports
63Diagnostic accuracy and prognostic value of lung ultrasound in coronavirus disease (COVID-19)PUBMED,Scopus,ISI*Polish journal of radiology
64Morphology of the corpus callosum and schizophrenia: A case-control study in Kashan, Iranسایر ایندکس هاElectronic Physician
65Effects of folic acid supplementation on liver enzymes, lipid profile, and insulin resistance in patients with non-alcoholic fatty liver disease: A randomized controlled trialISI,PUBMED*Advanced Biomedical Research
66-ESCI.PUBMEDChinese Journal of Traumatology
67In Press Prediction of In-Hospital Outcomes in Patients with Traumatic Brain Injury Using Computed Tomographic Scoring Systems: A Comparison Between Marshall, Rotterdam, and Neuroimaging Radiological Interpretation SystemsPUBMED,Scopus,ISI*World neurosurgery
68Grading of Hepatic Steatosis by Ultrasound QuantificationScopus*Frontiers in Biomedical Technologies
69Comparing Predictive Utility of Head Computed Tomography Scan-Based Scoring Systems for Traumatic Brain Injury: A Retrospective StudyPUBMED,Scopus,ISI*brain sciences
70فراوانی ریفلاکس فیزیولوژیک و پاتولوژیک معده به مری در نوزادان تازه متولدشده در شهرستان کاشانCINAHLفیض
71CT Features and Short-term Prognosis of COVID-19 Pneumonia: A Single-Center Study from Kashan, IranPUBMED,Scopus,ISI*Radiology: Cardiothoracic Imaging
72The Effects of Vitamin D Supplementation on Biomarkers of Inflammation and Oxidative Stress in Diabetic Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled TrialsPUBMED,Scopus,ISI*Hormone and metabolic research
73Investigation of the Relationship between Diabetes Mellitus or Hypertension and the Chest Computed Tomography Scan and Short-Term Clinical Outcome in Coronavirus Disease 2019 PneumoniaESCI.ISI*International Archives of Health Sciences ,

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1congress article: A case hemarthrosis of shoulder following streptokinase therapy for acute MI13th Congress of the Asia Pacific League of Associations for Rheumatology 2008ژاپنپوستر
2congress article:The correlation between the liver function tests and the sonographic grading in non alcoholic fatty liver diseaseبیست و یکمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانسخنرانی1389/02/13
3خلاصه مقاله همایش: گزارش یک مورد همارتروز شانه بدنبال مصرف استرپتوکیناز در سندرم حاد کرونرینوزدهمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1387/03/10
4congress article: risk factors and liver test abnormality in patients with NAFLD12th International Symposium on Viral Hepatitis and Liver Disease Paris , FRANCEپوستر1385/04/10
5congress article: the effect aspirin hn prevention of preeclampsiain women with abnormal uterin artery doppler ultrasoundنهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهران -مرکز همایشهای رازی 1390/08/17
6congress article: THE SURVEY ON SYMPTOMS, PARACLINICAL FINDINGS AND FINAL OUTCOME IN PATIENTS WITH PNEUMONIA HOSPITALIZED IN SHAHID BEHESHTI HOSPITAL, KASHAN-IRAN ٢٠١٠15th biennial meetingitalyپوستر1391/08/13
7خلاصه مقاله: بررسی علائم بالینی ، یافته های پاراکلینیکی و پیامد های نهایی مبتلا به پنومونی اکتسابی از اجتماع بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 1389بیست و یکمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1391/10/30
8خلاصه مقاله: معرفی یک مورد سل مفصل زانوبیست و چهارمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1392/02/24
9 congers artticl :oral presentation confirmation at the 30th Iranian Congreess of Radiology سی امین کنگره رادیولوژی ایران تهران سخنرانی1393/02/23
10congress article:diagnostic value of the rotterdam criteria score in CT scan and early outcome in traumatic brain injuryاولین کنگره ملی تروما-دی ماه 1393مرکز همایش های رازی-تهرانسخنرانی1393/10/24
11congress article:Relationship Between Free Intra-abdominal Fluid and Organ Injury in Blunt Abdominal Traumaاولین کنگره ملی ترومامرکز همایش های رازی-تهرانپوستر1393/10/24
12congress article:Diagnostic Value of The Rotterdam Criteria Score in CT Scan And Early Outcome Prediction in Traumatic Brain Injuryسی و یکمین کنگره رادیولوژی ایران-15الی18 اردیبهشت1394تهرانسخنرانی1394/02/15
13congress article:Classical Signs and Appearances in Pediatric Neuroradiologyسی و یکمین کنگره رادیولوژی ایران-15الی18 اردیبهشت1394تهرانسخنرانی1394/02/15
14congress article:A Rare Case of Retroperitoneal Rhabdoid Sarcoma in an Elderly Womanسی و یکمین کنگره رادیولوژی ایران-15الی18 اردیبهشت1394تهرانپوستر1394/02/15
15congress article:Congenital Anomalies of the Spine and Spinal Cord in CT Scan and MRIسی و یکمین کنگره رادیولوژی ایران-15الی18 اردیبهشت1394تهرانپوستر1394/02/15
16خلاصه مقاله:بهبود تصاویر پزشکی با استفاده از الگوریتم های بهبود تصویردومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات تهران پوستر1393/12/07
17congress article:Relationship between intima media thickness of carotid artery and androgenetic alopecia in women 24TH EADV CONGRESSCOPENHAGEN,DENMARKپوستر1394/07/15
18congress article:Study of relative rate Non Alcoholic Fatty liver Disease severity and psoriasis severityپانزدهمین کنگره بیماری های گوارش و کبد ایرانشیرازپوستر1394/09/03
19congress artical :orbital Tumorsسی و دومین کنگره رادیولوژی ایرانتهران، مرکز همایش های برج میلادپوستر1395/02/14
20congress artical:THE RELATIONSHIP BETWEEN ANDROGENETIC ALOPEECIA NND CAROTID INTIMA THICKNESS(CIMT) IN FEMALSسی و دومین کنگره رادیولوژی ایرانتهران، مرکز همایش های برج میلادپوستر1395/02/14
21( congress artical :STUDY OF CORRELATION BETWEEN PSORRIASIS AND CAROTID INTIMA MADIA THICKNESS(CIMTسی و دومین کنگره رادیولوژی ایرانتهران، مرکز همایش های برج میلادپوستر1395/02/14
22CORRELATION OF MAMMOGRAPHIC DENSITY WITH BREAST NODULARITY IN PHYICAL EXAMINATION:خلاصه مقالهسی و دومین کنگره رادیولوژی ایرانتهران، مرکز همایش های برج میلادپوستر1395/02/14
23congress articl:HYPOXIC ISCHEMIC BRAIN INSULT IN NEWBORN AND INFANTfسی و دومین کنگره رادیولوژی ایرانتهران، مرکز همایش های برج میلادپوستر1395/02/14
24CONGRESS ARTICLE : GROSS NONOBSTRUCTIVE UROCOLPOS SAECONDARY TO VESICOVAGINAL REFLUXسی و چهارمین کنگره رادیولوژی ایران 1397تهرانپوستر
25CONGRESS. ARTICLE :Evaluation of wisconsin criteria for obtaining maxillofacial computed tomographic scans in trauma patientsسی و چهارمین کنگره رادیولوژی ایران 1397تهرانپوستر1397/02/11
26CONGRESS. ARTICLE :THE EFFECTS OF OMEGA-3 FATTY ACIDS AND VITAMIN E CO-SUPPLEMNTATION ON CAROTID INTIMA-MEDIA THICKNESS IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME:AN RCTسی و چهارمین کنگره رادیولوژی ایران 1397تهران
27خلاصه مقاله :بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تشخیص پنومونیبیست وهفتمین کنگره بیماریهای عفونی وگرمسیری ایرانتهرانسخنرانی1397/10/22
28congress article :Intensive Care Unit Nurses’ Knowledge of Radiation Protection and Their Behaviors Towards Portable Radiological Studies35th Iranian Congress of Radiology (ICR 2019)تهرانسخنرانی1398/02/03
29congress article : ROTTERDAM CT SCORE AND PREDICTING EARLY OUTCOMES AMONG CHILDREN WITH TRAUMATIC BRAIN INJURY35th Iranian Congress of Radiology (ICR 2019)تهرانسخنرانی1398/02/03
30congress article : LONG-TERM VITAMIN D AND HIGH-DOSE OMEGA-3 FATTY ACID SUPPLEMENTATION IMPROVES MARKERS OF CARDIO-METABOLIC RISK IN TYPE 2 DIABETIC PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE35th Iranian Congress of Radiology (ICR 2019)تهرانپوستر1398/02/03
31congress article :tHE EFFECTS OF MAGNESIUM SUPPLEMENTATION ON CAROTID INTIMA-MEDIA THICKNESS AND METABOLIC PROFILES IN DIABETIC HEMODIALYSIS PATIENTS: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED TRIAL35th Iranian Congress of Radiology (ICR 2019)تهران 1398/02/03
32Article of congress:The effects of magnesium supplementation on carotid intima-media thickness and metabolic profiles in diabetic hemodialysis patients:a randomized double - blind ,placebo-controlled trialسی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایرانتهران'مرکز همایش های بین المللی برج میلادپوستر1398/02/03
33article of congress:Routine versus selective chest and abdominopelvic CT-scan in conscious blunt trauma: a randomized controlled studyسی و سومین کنگره رادیولوژی ایرانتهران'مرکز همایش های بین المللی میلادپوستر1396/02/19
34article of congress: the diagnostic value of sonography in detecting hemothorax and determining its size among patients blunt thoracic trauma36th iranain congress of radiologytehranپوستر1399/09/15
35article of congress long-term vitamin D and high- dose omega -3 fatty acid supplementation improve marers of cardio-metabolic risk in type 2 diabetic patients with coronary heart diseaseسی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایرانتهرانپوستر1399/02/03
36article of congress: intensive care unit nurses' knowlege of radiation protection and their behaviors towards portable radiological studiesسی و پنجمین کنگره رادیو لوژی ایرانتهرانسخنرانی1398/02/02

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی فراوانی نسبی تغییرات آنزیمهای کبدی و ارتباط آن با یافته های سونوگرافی کبد در بیماران مبتلا به کبد چرب مراجعه کننده به کلینیک گوارش بهشتی در سال 1389پزشکی عمومی1388/06/011389/12/09
2بررسی تآثیر آسپرین در پیش گیری از پره اکلامپسی و عوارض آن در زنان با سونوگرافی داپلر غیر طبیعی شریان رحمی 1387پزشکی تخصصی 1387/12/21
3بررسی فراوانی تغییرات نمای رایدولوژیک قفسه صدری بیماران مبتلا به سل ریوی مراجعه کننده به درمانگاه مسلم بن عقیل شهرستان کاشان طی سال های 1385 - 13751386پزشکی عمومی 1386/03/30
4بررسی فراوانی علل کبد چرب و نتایج تست های کبدی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان و درمانگاه شهید بهشتی کاشان در سال 13831384پزشکی عمومی 1384/05/24
5بررسی یافته های بالینی و MRI بیماران مبتلا به دیسکوپاتی مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی از سال 1385 تا پایان اسفند ماه 13881389پزشکی عمومی1388/07/051389/01/23
6بررسی علایم بالینی،یافته های پاراکلینیکی وپیامدنهایی بیماران مبتلا به پنومونی اکتسابی ازاجتماع بستری دربیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال13891390پزشکی عمومی1390/04/151390/07/13
7مقایسه دو روش تغذیه ای بر روی بیماری های متابولیک استخوان در نوزادان با خون خیلی کم -(VLBW) 1392پزشکی تخصصی1391/07/201392/03/20
8بررسی ارتباط بیماری آلوپسی اندروژنیک با ضخامت لایه اینتیما مدیای شریان کاروتید در زنان1393دکترای حرفه ای1393/06/26
9ارتباط حجم متوسط پلاکت با بیماری واریکوسل1393دکترای حرفه ای1393/06/261393/08/27
10بررسی تاثیر مکمل یاری فولات بر روی ضخامت اینتیما-مدیای کاروتید (CIMT ) و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در کودکان مصرف کننده کاربامازپین1396تخصص1393/12/061396/03/17
11بررسی اثرات برنامه بازتوانی بر ضخامت دیواره شریان های محیطی و مرکزی در بیماران قلبی بعد از ریوسکولاریزیشن1396پزشکی عمومی1394/07/081396/03/22
12ارتباط بین دانسیته پستان در ماموگرافی و ضخامت اینتیما مدیا(IMT) شریان کاروتید مشترک(CCA) در زنان 50-40 ساله مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در نیمه دوم سال13931395تخصص1393/11/081395/12/21
13بررسی اثر مکمل یاری ترکیب امگا-3 و ویتامین E بر روی ضخامت اینتیما-مدیای کاروتید (CIMT) ، بیومارکرهای التهاب و استرس اکسیداتیو در زنان مبتلا به تخمدان پلی کیستیک1395تخصص1394/05/281395/12/21
14بررسی یافته های سونوگرافی داپلر کاروتید در بیماران دارای رتینوپاتی دیابتی و مقایسه با بیماران دیابتی فاقد رتینوپاتی1395پزشکی عمومی1395/08/181395/12/18
15بررسی اثر مکمل یاری فولات بر رروی ضخامت اینتیما-مدیای کاروتید(CIMT) و وضعیت متابولیک در بیماران کرونر قلبی1395تخصص1393/11/081395/09/21
16تعیین ارزش تشخیصی اندکس هپاتورنال برای کمی نمودن تشخیص سونوگرافیک کبدچرب1395تخصص1393/02/301395/03/12
17بررسی زاویه پتروکلیوال در سی تی اسکن های انجام شده در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سالهای 1394 -13931395پزشکی عمومی1394/06/111395/08/23
18بررسی فراوانی بدخیمی پستان در زنان با معاینه غیر طبیعی و سونوگرافی و ماموگرافی طبیعی در درمانگاه های دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 94-931395پزشکی عمومی1394/01/191395/05/31
19بررسی ارتباط تعداد اپیزودهای ریفلاکس با تغییرات آناتومیک مری در کودکان زیر یک سال مبتلا به بیماری ریفلاکس معده به مری1395تخصص1393/02/301395/03/04
20مقایسه طول مدت درمان و عوارض در بیماران ترومای غیرنافذ در دو الگوریتم تشخیصی سی تی اسکن کل بدن به صورت روتین و موردی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهیدبهشتی کاشان در سال13941395تخصص1394/07/291395/02/05
21بررسی دقت تشخیصی سونوگرافی سریال در صدمات وارده در تروماهای غیر نافذ شکمی1395تخصص1394/07/291395/02/05
22بررسی اثر کارنیتین بر روی ضخامت اینتیما- مدیای کاروتید (CIMT) و وضعیت متابولیک در زنان مبتلا به تخمدان پلی کیستیک1396تخصص1395/02/151396/07/16
23مقایسه شکل و مساحت سطح مقطع کورپوس کالوزوم در بیماران اسکیزوفرنی با جمعیت نرمال1394تخصص1393/02/101394/01/23
24بررسی ضخامت اینتیما مدیای شریان کاروتید در بیماران قلبی با آنژیوگرافی نرمال کرونر در بین سال های 92تا 93 در بیمارستان شهید بهشتی کاشان1394پزشکی عمومی1393/10/031394/02/14
25بررسی فراوانی ریفلاکس فیزیولوژیک و پاتولوژیک معده به مری در نوزادان متولد شده در شهرستان کاشان درسال 13931394پزشکی عمومی1393/09/031394/03/25
26بررسی ارتباط بیماری پسوریازیس آرتریت با ضخامت اینتیما-مدیای شریان کاروتید در بیماران مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی کاشان در سال13931394پزشکی عمومی1393/12/181394/06/09
27مقایسه ی ضخامت اینتیما - مدیای شریان کاروتید در بیماران مبتلا به نارسائی مزمن کلیوی تحت همودیالیز با بیماران غیر دیالیزی1393تخصص1392/04/181393/02/29
28ارزش پیشگویی کننده نمره معیار روتردام سی تی اسکن با پیامد زودرس بیماران ترومای مغزی1393تخصص1392/01/281393/02/30
29رابطه میزان مایع آزاد داخل شکمی در سونوگرافی با وجود آسیب احشای توپر در سی تی اسکن در بیماران مبتلا به ترومای غیرنافذ1393تخصص1392/01/261393/02/31
30بررسی ارتباط بیماری پسوریازیس با ضخامت لایه اینتیما مدیای شریان کاروتید1393پزشکی عمومی1392/10/221393/03/12
31بررسی فراوانی اشکال و اندازه کورپوس کالوزوم با استفاده از Magnetic Resonance Imaging در کاشان در سال 13921393پزشکی عمومی1392/10/181393/06/12
32تعیین ارتباط بین سنجش تراکم استخوان و ضخامت اینتیما-مدیا شریان کاروتید در زنان پس از منوپوز مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در نیمه نخست سال 13921393تخصص1392/09/191393/07/30
33بررسی ارتباط شدت بیماری کبد چرب غیرالکلی با شدت پسوریازیس1393پزشکی عمومی1393/03/041393/08/06
34ارتباط حجم متوسط پلاکت با بیماری واریکوسل1393پزشکی عمومی1393/02/311393/08/27
35بررسی میزان توافق دانسیته پستان در ماموگرافی با معاینه بالینی در تشخیص ندولاریتی1393تخصص1392/10/221393/12/18
36بررسی نقش هیستو گرام سنگهای کلیه در سونوگرافی برای پیش بینی امکان شکسته شدن سنگها در سنگ شکنی برون اندامی (ESWL )1393تخصص1392/10/291393/12/06
37بررسی ارتباط بیماری آلوپسی آندروژنیک باضخامت لایه اینتیما مدیای شریان کاروتیددرزنان1393پزشکی عمومی1393/03/241393/12/25
38بررسی ارزش پیش گویی کننده نمره روتردام سی تی اسکن با پیامد زودرس در کودکان دارای ترومای مغزی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 92 تا سال 951396تخصص1395/09/171396/12/19
39بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تشخیص پنومونی1397تخصص1396/02/061397/01/26
40بررسی اپیدمیولوژیک آسیب مغزی ناشی از ترومای سر در اطفال بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان از مهرماه 94 تا مهرماه 961397پزشکی عمومی1395/05/201397/02/04
41بررسی ارزش تشخیصی سی تی اسکن روتین قفسه سینه، شکم و لگن در شناسایی شکستگی های ستون فقرات در بیماران با ترومای بلانت شکمی1397پزشکی عمومی1395/09/241397/05/23
42بررسی اثر مکمل یاری ترکیب ویتامین D و امگا-3 بر ضخامت اینتیما- مدیای کاروتید و پروفایل های متابولیک در مبتلایان به بیماری عروق کرونر قلبی و دیابت تیپ 21397تخصص1396/05/241397/06/26
43ارزش تشخیصی یافته های سی تی اسکن اسپیرال شکم و لگن در تشخیص شکستگی های ستون فقرات توراکولومبار در بیماران با ترومای غیرنافذ شکم و لگن1397تخصص1396/05/241397/08/30
44تعیین ارزش معیارهای ویسکانسین به صورت تکی و توأم در پیش بینی وجود شکستگی استخوان های صورت در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 13961398تخصص1396/04/211398/02/17
45بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی FAST در تشخیص صدمات وارده به کودکان با ترومای بلانت شکمی1398تخصص1397/12/011397/03/12
46بررسی اثر مکمل یاری منیزیوم بر CIMT و پروفایل های متابولیک در بیماران همودیالیزی مبتلا به دیابت1398تخصص1396/05/241398/07/20
47بررسی اثر کورکومین بر ضخامت اینتیما- مدیای کاروتید، سرعت انتشار موج و سطوح hs-CRP در بیماران دیابتی تحت درمان با همودیالیز1401پزشکی تخصصی1398/07/241401/02/27
48بررسی تاثیر ملاتونین بر ضخامت اینتیما- مدیای کاروتید، سرعت انتشار موج و سطوح hs-CRP در مبتلایان به نفروپاتی دیابتی1400پزشکی تخصصی1398/06/061400/09/01
49بررسی تأثیر ویتامین B12 بر درجه استئاتوز و فیبروز کبدی بر اساس یافته های سونوگرافی و یافته های الاستوگرافی فیبرواسکن در افراد مبتلا به کبد چرب غیر الکلی : مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده1399پزشکی تخصصی1398/06/061399/11/27
50مقایسه پیامد آسیب های قفسه سینه در بیماران ترومای غیر نافذ شدید قبل و بعد از اجرای الگوریتم تشخیصی-درمانی در اورژانس بیمارستان شهید بهشتی کاشان1398تخصص1397/07/091398/02/04
51بررسی تاثیر مکمل یاری فولات بر درجه کبد چرب،سطوح سرمی آنزیم های کبدی،مقاومت به انسولین،شاخص های التهاب و استرس اکسیداتیو در افراد مبتلا به کبد چرب غی الکلی: مطالعه کار آزمایی بالینی تصادفی کنترل شده1399تخصص1398/04/051399/10/08
52بررسی اثر مکمل یاری سلنیوم بر ضخامت اینتیما- مدیای کاروتید (CIMT) و پروفایل های متابولیک در بیماران دیابتیک همودیالیزی1400دکترای تخصصی1397/07/141400/04/14
53ارتباط بین سطح سرمی هموسیستئین و ضخامت اینتیما-مدیای کاروتید در بیماران همودیالیزی1400تخصص1399/04/041400/07/12
54مقایسه ارزش پیشگویی کننده نمره هلسینکی، روتردام و استکهلم سی تی اسکن در پیش گویی پیامدهای دیررس در بیماران با ترومای مغزی1401تخصص1399/04/181401/02/26
55بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در مقایسه با سی‌تی‌اسکن جهت ارزیابی هموتوراکس در بیماران با ترومای غیر نافذ1399تخصص1397/07/091399/10/30
56بررسی سونوگرافیک فراوانی درجات تلارک حقیقی در دختران چاق مشکوک به بلوغ زودرس 8-2 ساله مراجعه کننده به درمانگاه غدد کودکان دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سالهای 1398-1397 ومقایسه با یافته های بالینی و آزمایشگاهی1399تخصص1398/02/041399/11/01
57بررسی ارتباط بین عفونت هلیکوباکتر پیلوری با ضخامت اینتیما-مدیا کاروتید (CIMT)1399 1397/07/091399/08/25
58بررسی ارتباط بین ضخامت اینتیما مدیای کاروتید(CIMT) و یافته های آنژیوگرافی عروق کرونر در مراحل مختلف بیماری نارسایی کلیوی1399پزشکی تخصصی1397/07/091399/07/28
59بررسی میزان انطباق شدت درگیری تشخیص داده شده به روش سونوگرافی با CT scan در بیماران مشکوک به پنومونی ناشی از COVID-191401تخصص1399/07/231401/02/24
60بررسی اختلالات اناتومیکال سیستم ادراری در نوزادان مبتلا به هیدرونفروز پره ناتال1401پزشکی تخصصی1399/10/241401/02/10
61بررسی ارتباط دیابت و فشار خون با توزیع و شدت درگیری ریوی و پیامد کوتاه مدت بالینی در بیماران مبتلابه پنومونی COVID-191401پزشکی تخصصی1399/10/031401/02/26
62بررسی ارتباط CT اسکن قفسه‌ی سینه با سیستم نمره‌دهی بالینی-آزمایشگاهی CURB-65 در بیماران COVID-191399پزشکی عمومی1399/08/071399/11/04
63قدرت پیش گویی کنندگی پارامترهای سی تی اسکن جمجمه درپیامدهای بیماران دچار آسیب تروماتیک مغزی براساس سیستم نمره دهی NIRISدر ایران1401پزشکی تخصصی1399/10/241401/08/29
64بررسی مقایسه ای شاخصه های بالینی و پاراکلینیک بیماران بستری مبتلا به COVID-19 بین سویه های مختلف COVID-191402پزشکی عمومی1401/02/071402/06/06
65ارزیابی پروتکل دوزاشعه پایین استفاده شده درتصویربرداری سی تی اسکن توراکس برای تشخیص بیماری کروناویروس 191400تخصص1399/02/101400/10/13
66بررسی مقایسه ای شاخصه های بالینی، آزمایشگاهی و تصویربرداری در زنان باردار و غیر باردار مبتلا به covid-19 همراه با ارزیابی پیامد های مادری، جنینی و نوزادی1402پزشکی عمومی1401/01/241402/06/06
67اثربخشی و ایمنی دوزهای مختلف درمانی Radio-Iodine پس از ablation، برای بافت باقیمانده ی تیروئید در بیماران مبتلا به کنسر تیروئید: یک فراتحلیل و مرور نظام مند1402پزشکی عمومی1401/07/201402/01/28
68بررسی ارتباط سطح سرمی ایمونوگلبولین G ضد کووید19 با یافته هایCT scan قفسه سینه در بیماران بهبود یافته COVID-19 در سطح شهرستان کاشان در سال 13991401پزشکی عمومی1401/02/211401/09/08