حمیدرضا  طالاری

 فعالیت های پژوهشی

 

حمیدرضا طالاری

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 50
نام و نام خانوادگی (فارسی) : حمیدرضا طالاری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Hamidreza Talari دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : رادیولوژی آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی کاشان - بیمارستان بهشتی
آخرین مدرک تحصیلی : تخصص

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی تشخیص افتراقی بین گونه های ژیاردیار در انسان و حیوان به روش PCRهمکار181382/06/041389/08/18
2بررسی فراوانی نسبی تغییرات آنزیمهای کبدی و ارتباط آن با یافته های سونوگرافی کبد در بیماران مبتلا به کبد چرب مراجعه کننده به کلینیک گوارش در سال 1387مجری851387/10/151394/11/05
3بررسی تاثیر آسپرین در پیشگیری از پره اکلامپسی و عوارض آن در زنان با سونوگرافی داپلر غیر طبیعی شریان رحمی مجری271386/04/131388/07/01
4بررسی گلوکانیتم برقند خون ،پروتئین اوری والکتروکاردیوگرام در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدیمجری61375/10/011376/01/01
5بررسی عفونتهای باکتریایی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در ضایعات ناشی از لیشمانیوز جلدی سال 1382همکار121382/12/051384/04/14
6بررسی فراوانی ترماتودهای کبدی ( فاسیولاهپاتیکاو دیکروسلیوم ) نشخوار کنندگان در کشتارگاه کاشان در سال 1384مجری141384/10/151391/11/14
7مقایسه همبستگی ضخامت لایه اینتیمای شریان کاروتید مشترک با سطح سرمی YKL-40 در بیماران دیابتی تیپ 1 و افراد سالم مجری371390/12/161394/01/19
8بررسی تاثیر ویتامین E و متفورمین روی کبد چرب در کودکان چاق مجری351391/01/141393/12/23
9مقایسه دو روش تغذیه ای در پیشگیری از ریکتز در نوزادان با وزن خیلی کم (VLBW) مجری351391/05/011394/03/27
10رابطه میزان مایع آزاد داخل شکمی در سونوگرافی با وجود آسیب احشایی توپر در سی تی اسکن در بیماران مبتلا به ترومای غیرنافذمجری531391/04/151395/08/25
11بررسی شیوع بیماری کبد چرب در کودکان چاق مراجعه کننده به درمانگاه غدد دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سال 1391مجری271391/07/011393/10/07
12مقایسه طول مدت درمان و عوارض در بیماران ترومای غیر نافذ در دو روش تشخیصی سی تی اسکن قفسه سینه و گرافی ساده مجری601391/06/151396/05/29
13بررسی ارتباط بین محل جفت و محدودیت رشد داخل رحمی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستانهای شهر کاشان در سال 91 همکار121391/06/151392/06/15
14ارزش پیشگویی کننده نمره معیار روتردام سی تی اسکن با پیامد زودرس بیماران ترومای مغزی مجری471391/09/011395/08/02
15مقایسه ی ضخامت اینتیما - مدیای شریان کاروتید در بیماران مبتلا به نارسائی مزمن کلیوی تحت همودیالیز با بیماران غیر دیالیزیمجری911392/03/011399/09/18
16بررسی اثرات درمانی اریتروپوئیتین برروی اندازه ضایعه مغزی وGOS-Eدر بیماران مبتلا به آسیبهای تروماتیک شدید مغزی مجری121392/04/011399/09/27
17مقایسه شکل و مساحت سطح مقطع کورپوس کالوزوم در بیماران اسکیزوفرنی با جمعیت نرمالمجری241392/07/011394/07/01
18تعیین ارتباط بین سنجس تراکم استخوان و ضخامت اینتیما - مدیا شریان کاروئید در زنان پس از منوپوز مراجعه کننده به بیمارستان کاشان در نیمه نخست سال 1392 مجری431392/07/011396/01/20
19نقش هیستوگرام سنگهای کلیه در سونوگرافی برای پیش بینی امکان شکسته شدن سنگها در سنگ شکنی برون اندامی(ESWL)" مجری331392/12/151395/09/13
20بررسی ارتباط بیماری پسوریازیس با ضخامت لایه اینتما مدیای شریان کاروتیدمجری191393/05/151394/12/15
21تعیین ارزش تشخیصی اندکس هپاتورنال برای کمی نمودن تشخیص سونوگرافیک کبد چرب مجری241393/11/011395/11/01
22بررسی دانش پرستاران از ایمنی اشعه، میزان مواجهه با آن و رفتار آنان هنگام عکس برداری سیار در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1393مجری61393/05/151393/12/03
23بررسی فراوانی ریفلاکس فیزیولوژیک و پاتولوژیک معده به مری در نوزادان متولد شده در بهار و تابستان سال 1393 در شهرستان کاشان.مجری121393/07/011394/07/01
24بررسی تعداد اپیزودهای ریفلاکس پاتولوژیک با تغییرات آناتومیک مری در کودکان زیر یکسال مبتلا به بیماری ریفلاکس معده به مریمجری201394/01/011395/09/17
25بررسی میزان توافق دانسیته پستان در ماموگرافی با معاینه در تشخیص ندولارینیمجری121393/08/151394/08/15
26بررسی ارتباط شدت بیماری کبد چرب غیر الکلی با شدت پسوریازیس مجری
27 ارتباط بین دانسیته پستان در ماموگرافی وضخامت اینتیما مدیا (IMT ) شریان کاروتید مشترک (CCA ) در زنان 40-50 ساله مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در نیمه دوم سال مجری121394/01/011395/01/01
28بررسی اثر مکمل یاری فولات بر روی ضخامت اینتیما- مدیای کاروتید (CIMT) و وضعیت متابولیک در بیماران کرونر قلبی مجری81393/12/151394/08/15
29 بررسی تاثیر مکمل یاری فولات بر روی ضخامنت اینتیما-مدیای کاروتید (CIMT) و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در کودکان مصرف کننده کاربامازپینمجری441394/01/011397/08/27
30بررسی اثر مکمل یاری ترکیب امگا-3 و ویتامین E بر روی ضخامت اینتیما- مدیای کاروتید (CIMT)، بیومارکرهای التهاب و استرس اکسیداتیو در زنان مبتلا به تخمدان پلی کیستیکمجری81394/10/011395/06/01
31بررسی دقت تشخیصی سونوگرافی سریال در صدمات وارده در تروماهای غیر نافذ شکمیمجری121394/10/011395/10/01
32تاثیر ویتامین E و C بر میزان شکست های دوگانه رشته DNA در لنفوسیت های بیماران تحت سی تی اسکن با و بدون تزریق ماده حاجب یددارمجری241394/12/011396/12/01
33مقایسه طول مدت درمان و عوارض در بیماران ترومای غیر نافذ در دو الگوریتم تشخیصی سی تی اسکن شکم و قفسه سینه به صورت روتین و موردی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1394مجری231394/12/011396/11/19
34اثر کارنیتین بر روی ضخامت اینتیما-مدیای کاروتید (CIMT) و وضعیت متابولیک در زنان مبتلا به تخمدان پلی کیستیکمجری281395/05/011397/08/24
35بررسی اثرات برنامه بازتوانی بر ضخامت دیواره شریان های محیطی و مرکزی در بیماران قلبی بعد از ریوسکولاریزیشنبررسی اثرات برنامه بازتوانی بر ضخامت دیواره شریان های محیطی و مرکزی در بیماران قلبی بعد از ریوسکولاریزیشنمجری121395/08/011396/08/01
36مقایسه یافته های سونوگرافی داپلر کاروتید در بیماران دیابتی مبتلا و فاقد رتینوپاتیمجری121395/11/151396/11/15
37بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تشخیص پنومونیمجری121396/04/011397/04/01
38 بررسی معیارهای مورفومتری بدنه و پایک های گردنی، سینه ای و کمری بیماران در بیمارستان شهید بهشتی کاشان بر اساس تصاویر سی تی بین سالهای 96-92مجری121396/06/151397/06/15
39تعیین ارزش معیارهای ویسکانسین به صورت تکی و توام در پیش بینی شکستگی استخوان های صورت در سی تی اسکن بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1396 مجری111396/07/011397/06/01
40بررسی اثر مکمل یاری منیزیم بر CIMT و پروفایل های متابولیک در بیماران همودیالیزی مبتلا به دیابتمجری81396/09/011397/05/01
41ارزش تشخیصی یافته های سی تی اسکن اسپیرال شکم و لگن در تشخیص شکستگی های ستون فقرات توراکولومبار در بیماران با ترومای غیر نافذ شکم و لگنمجری121396/09/011397/09/01
42بررسی اثر مکمل یاری ترکیب امگا-3 و ویتامین D بر ضخامت اینتیما- مدیای کاروتید (CIMT) و پروفایل های متابولیک در مبتلایان به بیماری عروق کرونر قلبی و دیابت تیپ 2مجری121396/09/011397/09/01
43بررسی ارزش پیش گویی کننده نمره روتردام سی تی اسکن با پیامد زود رس کودکان دارای ترومای مغزی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 1392-1395مجری301396/11/011399/05/11
44بررسی فراوانی کبد چرب غیر الکلی در بیماران پیش دیابتی و مبتلا به دیابت ملیتوس نوع دو و ارتباط آن با سطح آنزیم های کبدیمجری121397/02/011398/02/01
45بررسی ارتباط بین عفونت هلیکوباکتر پیلوری با ضخامت اینتیما-مدیا کاروتید (CIMT)مجری181398/03/011399/09/01
46 بررسی اثر گلی بن کلامید بر اندازه کانتوژن های مغزی و ادم اطراف آنها در بیماران با ترومای متوسط و شدید سر مجری241398/05/011400/05/01
47مقایسه پیامد آسیب های قفسه سینه در بیماران ترومای غیر نافذ شدید قبل و بعد از اجرای الگوریتم تشخیصی-درمانی در اورژانس بیمارستان شهید بهشتی کاشانمجری241397/11/151399/11/15
48بررسی ارتباط بین ضخامت اینتیما مدیای کاروتید(CIMT) و یافته های آنژیوگرافی عروق کرونر در مراحل مختلف بیماری نارسایی کلیویمجری101397/12/011398/10/01
49 بررسی اثر مکمل یاری سلینیوم بر ضخامت اینتیما-ودیای کاروتید CIMT) ) در بیماران دیابتیک همودیالیزیمجری81397/11/151398/07/15
50بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی FAST در تشخیص صدمات وارده به کودکان با ترومای بلانت شکمیمجری241398/03/011400/03/01
51 بررسی سونوگرافیک فراوانی درجات تلارک حقیقی در دختران چاقمشکوک به بلوغ زودرس 8-2 ساله مراجعه کننده به درمانگاه غدد کودکان دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سالهای 1398-1397 ومقایسه با یافته های بالینی و آزمایشگاهیمجری
52بررسی ارتباط بیماری پسوریازیس آرتریت با ضخامت اینتیما-مدیای شریان کاروتیدمجری
53بررسی اثر کورکومین بر ضخامت اینتیما- مدیای کاروتید، سرعت انتشار موج و سطوح hs-CRP در بیماران دیابتی تحت درمان با همودیالیزمجری12
54بررسی تاثیر ملاتونین بر ضخامت اینتیما- مدیای کاروتید، سرعت انتشار موج و سطوح hs-CRP در مبتلایان به نفروپاتی دیابتیمجری12
55بررسی تأثیر ویتامین B12 بر درجه استئاتوز و فیبروز کبدی بر اساس یافته های سونوگرافی و یافته های الاستوگرافی فیبرواسکن در افراد مبتلا به کبد چرب غیر الکلی : مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شدهمجری81399/02/151399/10/10
56بررسی تأثیر مکمل یاری فولات بر درجه کبد چرب، سطوح سرمی آنزیم های کبدی، مقاومت به انسولین، شاخص های التهاب و استرس اکسیداتیو در افراد مبتلا به کبد چرب غیر الکلی : مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شدهمجری101398/09/151399/07/15
57مقایسه ارزش پیشگوییکننده نمره هلسینکی،روتردام و استکهلم سی تی اسکن در پیش گویی پیامدهای دیررس در بیماران با ترومای مغزیمجری24
58بررسی ارتباط دیابت و فشار خون با توزیع و شدت درگیری ریوی و پیامد کوتاه مدت بالینی در بیماران مبتلا به پنومونی COVID-19مجری2
59 پروتکل:بررسی ارتباط بین یافته های بالینی، علایم آزمایشگاهی و سی تی اسکن قفسه سینه در بیماران مبتلا به پنومونی کرونایی جدید (COVID-19) مجری12
60 تظاهرات سی تی اسکن و پروگنوز کوتاه مدت پنومونی کوروناویروس جدید (COVID-19): یک مطالعه تک مرکزی از ایران، کاشان همکار
61ارزیابی پروتکل دوز اشعه پایین استفاده شده در تصویر برداری سی تی اسکن توراکس برای تشخیص بیماری کرونا ویروس-19 (COVID-19)مجری
62ارزیابی ارزش تشخیصی یافته های سونوگرافی در بیماران مشکوک به پنومونی ناشی از COVID-19 در مقایسه با CT Scanمجری1
63بررسی ارتباط CT اسکن قفسه ی سینه با سیستم نمره دهی بالینی-آزمایشگاهی CURB-65 در بیماران COVID19همکار41399/11/011400/02/30
64قدرت پیش گویی کنندگی پارامترهای سی تی اسکن جمجمه در پیامدهای بیماران دچار آسیب تروماتیک مغزی براساس سیستم نمره دهی NIRIS در ایرانمجری6

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1Hemarthrosis of the shoulder following streptokinase therapy for acute myocardial infarctionIndex CopernicusThe American Journal of Case Report, 2008; 9: 389-3911387
2Pulmonary Alveolar MicrolithiasisEmbaseIran .J.Radiol,Spring 2006,3(3):169-1711385
3بررسی تأثیر آسپرین در پیش گیری از پره اکلامپسی در زنان با سونوگرافی داپلر غیرطبیعی شریان رحمیCINAHL فصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 2، تابستان 1390 ، صفحات 104-981390
4Serum parameters predict the severity of ultrasonographic findings in non-alcoholic fatty liver diseaseISI و PUBMEDHepatobiliary Pancreat Dis Int,Vol 11(No 5) • October 15,20121391
5Omental Torsion After Repeated Abdominal Blunt TraumaPUBMEDArchives of Trauma Research.2012;1(2):1391
6معرفی یک مورد کیست هیداتید منفرد لگنی در بیمار 16 سالهCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هفدهم، شماره 3، مرداد و شهریور 13921392
7شیوع بیماری کبدچرب درکودکان و نوجوانان چاق مراجعه کننده به درمانگاه کو دکان دانشگاه علوم پزشکی کاشان (1391)Scopusمجلة دانشگاه علوم پزشکی بابل دوره پانزدهم، شمارة 5، شهریور 1392 ،1392
8Aspirin and Preeclampsia Prevention in Patients With Abnormal Uterine Artery Blood FlowISI و PUBMEDIran Red Crescent Med J. 2014 August; (16)1393
9 effect of Vitamin E and Metformin on Fatty Liver Disease in Obese Children- Randomized Clinical TrialISI و PUBMEDIranian J Publ Health, Vol. 43, No.10, Oct 2014, pp. 1417-14231393
10Intensive Care Nurses’ Knowledge of Radiation Safety and Their Behaviors Towards Portable Radiological ExaminationsPUBMEDNurs Midwifery Stud. 2014 December; 3(41393
11Lipoid proteinosis: phenotypic heterogeneity in Iranian families with c.507delT mutation in ECM1ISI و PUBMEDExperimental Dermatology, 2015, 24(3)1393
12مقایسه ضخامت لایه اینتیمای شریان کاروتید در بیماران دیابت تیپ 1 با افراد سالمCINAHLدوماهنامه فیض| خرداد و تیر| 1394 | دوره 19 | شماره1394
13Comparing the Effects of Two Feeding Methods on Metabolic Bone Disease in Newborns with Very Low Birth WeightsPUBMEDGlobal Journal of Health Science; Vol. 8, No. 1; 20161394
14Routine Chest Computed Tomography and Patient Outcome in Blunt TraumaPUBMEDArch Trauma Res. 2015 June; 4(2)1394
15Metabolic Bone Disease in Very Low-Birth-Weight NeonatesISIIranian Journal of Neonatology 8 2015; 6(2)1394
16 The effects of vitamin D plus calcium supplementation on metabolic profiles, biomarkers of inflammation, oxidative stress and pregnancy outcomes in pregnant women at risk for pre-eclampsia ISI و PUBMEDJOURNAL OF HUMAN NUTRITION AND DIETETICS. 2016 Aug;29(4)1395
17Correlation between serum YKL-40 and carotid intima media thickness in type 1 diabeticsISI و PUBMEDInternational Journal of Diabetes in Developing Countries1394
18The Rotterdam Scoring System can be used as an Independent Factor for Predicting Traumatic Brain Injury OutcomesISI و PUBMEDworld neurosurgery vol 87 march 2016 p195-1991394
19The effects of vitamin D, K and calcium co-supplementation on carotid intima-media thickness and metabolic status in overweight type 2 diabetic patients with CHDISI و PUBMEDBritish Journal of Nutrition / Volume 116 / Issue 02 / July 2016, pp 286-2931395
20The effect of folate supplementation on carotid intima-media thickness and metabolic status in patients with metabolic syndrromeISI و PUBMEDAnnals of Nutrition and Metabolism1395
21Correlation Between Intra-Abdominal Free Fluid and Solid Organ Injury in Blunt Abdominal TraumaISI و PUBMEDArchives of Trauma Research : 2015, Volume 4, Issue 3, September1394
22The relationship between the numbers of reflux episodes with anatomic changes of the esophagus in children under one year withISIInternational Journal of Medical Research & Health Sciences, 2016, 5, 7S:644-6491395
23Isolated Common Hepatic Artery Branch Thrombosis:Results and Risk FactorsPUBMEDActa Medica Iranica 2016. 54(9):610-613.1395
24Long-Term Vitamin D Supplementation Affects Metabolic Status in Vitamin D-Deficient Type 2 Diabetic Patients with Coronary Artery DiseaseISI و PUBMEDJOURNAL OF NUTRITION1396
25Morphology of Human Insula in Iranian Population and its Relationship with Sex, Age, and Handedness: an Imaging Anatomical StudyISCIranian Journal of Neurosurgery1396
26Routine versus selective chest and abdominopelvic CT-scan in conscious blunt trauma patients: a randomized controlled studyISI و PUBMEDEUROPEAN JOURNAL OF TRAUMA AND EMERGENCY SURGERY1396
27Diagnostic Value of Serial Ultrasound in Blunt Abdominal TraumaISIArchives of Trauma Research1396
28Morphology of the corpus callosum and schizophrenia: A case-control study in Kashan, Iran.PUBMEDElectron Physician.1396
29The Effects of Vitamin D Supplementation on Biomarkers of Inflammation and Oxidative Stress in Diabetic Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.ISI و PUBMEDHormone and metabolic research1397
30Agreement of breast nodularity on clinical examination and mammographic densityISINursing and Midwifery Studies1397
31Effect of carnitine administration on carotid intima-media thickness and inflammatory factors in patients with polycystic ovary syndrome:A randomized double-blind placebo-controlled clinical trialISI,PUMED*International Journal of Preventive Medicine1398
32The Effects of Omega-3 and Vitamin E Co-supplementation on Carotid Intima-media thickness and inflammatory factors in patients with polycystic ovary syndromePUBMEDOman Med J. 2018 Nov;33(6):473-4791397
33Prognostic Value of Rotterdam Computed Tomography Score in Predicting Early Outcomes Among Children with Traumatic Brain InjuryISI و PUBMEDWorld Neurosurg.1398
34Effects of Folate Supplementation on Carotid Intima‑Media Thickness, Biomarkers of Inflammation, and Oxidative Stress in Carbamazepine‑Treated Epileptic ChildrenISIInternational Journal of Preventive Medicine1397
35Effects of magnesium supplementation on carotid intima–media thickness and metabolic profiles in diabetic haemodialysis patients: a randomised, double-blind, placebo-controlled trialISI و PUBMEDBRITISH JOURNAL OF NUTRITION1398
36Evaluation of Ameliorative Potential of Vitamins E and C on DNA Double Strand Break (DSB) in Patients Undergoing Computed Tomography (CT): A Clinical StudyISIInternational Journal of Molecular and Cellular Medicine (IJMCM)1397
37Association between Bone Mineral Density (BMD) and Carotid Artery Intima-Media Thickness (CIMT): A Cross Sectional StudyESCI.ISI*Journal of Biochemical Technology1397
38Acute purulent mediastinitis with sequential bilateral pleural empyema caused by neck trauma: A unique occurrence a case report.PUBMED,Scopus,ISI*nternational journal of surgery case reports1398
39Long-term vitamin D and high-dose n-3 fatty acids’ supplementation improve markers of cardiometabolic risk in type 2 diabetic patients with CHD – CORRIGENDUMISI و PUBMEDBritish Journal of Nutrition1398
40Chest CT in COVID-19 pneumonia: what are the findings in mid-term follow-up?PUBMED,Scopus,ISI*Emergency Radiology1399
41A low-dose chest CT protocol for the diagnosis of COVID-19 pneumonia: a prospective studyPUBMED,Scopus,ISIEmergency Radiology1399
42The Diagnostic Value of Chest and Abdominopelvic Computed Tomography in Detecting Thoracolumbar Fractures among Patients with Blunt TraumaISIARCHIVES OF TRAUMA RESEARCH1399
43Severity and Consolidation Quantification of COVID-19 from CT Images Using Deep Learning Based on Hybrid Weak LabelsISIIEEE Journal of Biomedical and Health Informatics2020
44Clarification on Pleural Effusions in COVID-19 Radiology: Cardiothoracic Imaging2020
45CT Features and Short-term Prognosis of COVID-19 Pneumonia: A Single-Center Study from Kashan, Iran Radiology: Cardiothoracic Imaging 2020
46Studying the relevance of psoriasis with increased artery intima–media thickness, in patients of skin disease clinics of kashan medical science university in 2016ISIINTERNATIONAL ARCHIVES OF HEALTH SCIENCES2020
47Implementation of an algorithm for chest imaging in blunt trauma decreases use of CT-scan: Resource management in a middle-income countryPUBMED,Scopus,ISI*Injury1399
48Transhiatal Esophagectomy after Previous Left Pneumonectomy: Challenge of Surgical Approach, a Case ReportPUBMED,Scopus,ISI*Tanaffos1399

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1congress article: A case hemarthrosis of shoulder following streptokinase therapy for acute MI13th Congress of the Asia Pacific League of Associations for Rheumatology 2008ژاپنپوستر
2congress article:The correlation between the liver function tests and the sonographic grading in non alcoholic fatty liver diseaseبیست و یکمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانسخنرانی1389/02/13
3خلاصه مقاله همایش: گزارش یک مورد همارتروز شانه بدنبال مصرف استرپتوکیناز در سندرم حاد کرونرینوزدهمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1387/03/10
4congress article: risk factors and liver test abnormality in patients with NAFLD12th International Symposium on Viral Hepatitis and Liver Disease Paris , FRANCEپوستر1385/04/10
5congress article: the effect aspirin hn prevention of preeclampsiain women with abnormal uterin artery doppler ultrasoundنهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهران -مرکز همایشهای رازی 1390/08/17
6congress article: THE SURVEY ON SYMPTOMS, PARACLINICAL FINDINGS AND FINAL OUTCOME IN PATIENTS WITH PNEUMONIA HOSPITALIZED IN SHAHID BEHESHTI HOSPITAL, KASHAN-IRAN ٢٠١٠15th biennial meetingitalyپوستر1391/08/13
7خلاصه مقاله: بررسی علائم بالینی ، یافته های پاراکلینیکی و پیامد های نهایی مبتلا به پنومونی اکتسابی از اجتماع بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 1389بیست و یکمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1391/10/30
8خلاصه مقاله: معرفی یک مورد سل مفصل زانوبیست و چهارمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1392/02/24
9 congers artticl :oral presentation confirmation at the 30th Iranian Congreess of Radiology سی امین کنگره رادیولوژی ایران تهران سخنرانی1393/02/23
10congress article:diagnostic value of the rotterdam criteria score in CT scan and early outcome in traumatic brain injuryاولین کنگره ملی تروما-دی ماه 1393مرکز همایش های رازی-تهرانسخنرانی1393/10/24
11congress article:Relationship Between Free Intra-abdominal Fluid and Organ Injury in Blunt Abdominal Traumaاولین کنگره ملی ترومامرکز همایش های رازی-تهرانپوستر1393/10/24
12congress article:Relationship between Free Intra-abdominal Fluid and Organ Injury in Blunt Abdominal Traumaسی و یکمین کنگره رادیولوژی ایران-15الی18 اردیبهشت1394تهرانسخنرانی1394/02/15
13congress article:Diagnostic Value of The Rotterdam Criteria Score in CT Scan And Early Outcome Prediction in Traumatic Brain Injuryسی و یکمین کنگره رادیولوژی ایران-15الی18 اردیبهشت1394تهرانسخنرانی1394/02/15
14congress article:Classical Signs and Appearances in Pediatric Neuroradiologyسی و یکمین کنگره رادیولوژی ایران-15الی18 اردیبهشت1394تهرانسخنرانی1394/02/15
15congress article:A Rare Case of Retroperitoneal Rhabdoid Sarcoma in an Elderly Womanسی و یکمین کنگره رادیولوژی ایران-15الی18 اردیبهشت1394تهرانپوستر1394/02/15
16congress article:Congenital Anomalies of the Spine and Spinal Cord in CT Scan and MRIسی و یکمین کنگره رادیولوژی ایران-15الی18 اردیبهشت1394تهرانپوستر1394/02/15
17خلاصه مقاله:بهبود تصاویر پزشکی با استفاده از الگوریتم های بهبود تصویردومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات تهران پوستر1393/12/07
18congress article:Relationship between intima media thickness of carotid artery and androgenetic alopecia in women 24TH EADV CONGRESSCOPENHAGEN,DENMARKپوستر1394/07/15
19congress article:Study of relative rate Non Alcoholic Fatty liver Disease severity and psoriasis severityپانزدهمین کنگره بیماری های گوارش و کبد ایرانشیرازپوستر1394/09/03
20congress artical :orbital Tumorsسی و دومین کنگره رادیولوژی ایرانتهران، مرکز همایش های برج میلادپوستر1395/02/14
21congress artical:THE RELATIONSHIP BETWEEN ANDROGENETIC ALOPEECIA NND CAROTID INTIMA THICKNESS(CIMT) IN FEMALSسی و دومین کنگره رادیولوژی ایرانتهران، مرکز همایش های برج میلادپوستر1395/02/14
22( congress artical :STUDY OF CORRELATION BETWEEN PSORRIASIS AND CAROTID INTIMA MADIA THICKNESS(CIMTسی و دومین کنگره رادیولوژی ایرانتهران، مرکز همایش های برج میلادپوستر1395/02/14
23CORRELATION OF MAMMOGRAPHIC DENSITY WITH BREAST NODULARITY IN PHYICAL EXAMINATION:خلاصه مقالهسی و دومین کنگره رادیولوژی ایرانتهران، مرکز همایش های برج میلادپوستر1395/02/14
24congress articl:HYPOXIC ISCHEMIC BRAIN INSULT IN NEWBORN AND INFANTfسی و دومین کنگره رادیولوژی ایرانتهران، مرکز همایش های برج میلادپوستر1395/02/14
25CONGRESS ARTICLE : GROSS NONOBSTRUCTIVE UROCOLPOS SAECONDARY TO VESICOVAGINAL REFLUXسی و چهارمین کنگره رادیولوژی ایران 1397تهرانپوستر
26CONGRESS. ARTICLE :Evaluation of wisconsin criteria for obtaining maxillofacial computed tomographic scans in trauma patientsسی و چهارمین کنگره رادیولوژی ایران 1397تهرانپوستر1397/02/11
27CONGRESS. ARTICLE :THE EFFECTS OF OMEGA-3 FATTY ACIDS AND VITAMIN E CO-SUPPLEMNTATION ON CAROTID INTIMA-MEDIA THICKNESS IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME:AN RCTسی و چهارمین کنگره رادیولوژی ایران 1397تهران
28خلاصه مقاله :بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تشخیص پنومونیبیست وهفتمین کنگره بیماریهای عفونی وگرمسیری ایرانتهرانسخنرانی1397/10/22
29congress article :Intensive Care Unit Nurses’ Knowledge of Radiation Protection and Their Behaviors Towards Portable Radiological Studies35th Iranian Congress of Radiology (ICR 2019)تهرانسخنرانی1398/02/03
30congress article : ROTTERDAM CT SCORE AND PREDICTING EARLY OUTCOMES AMONG CHILDREN WITH TRAUMATIC BRAIN INJURY35th Iranian Congress of Radiology (ICR 2019)تهرانسخنرانی1398/02/03
31congress article : LONG-TERM VITAMIN D AND HIGH-DOSE OMEGA-3 FATTY ACID SUPPLEMENTATION IMPROVES MARKERS OF CARDIO-METABOLIC RISK IN TYPE 2 DIABETIC PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE35th Iranian Congress of Radiology (ICR 2019)تهرانپوستر1398/02/03
32congress article :tHE EFFECTS OF MAGNESIUM SUPPLEMENTATION ON CAROTID INTIMA-MEDIA THICKNESS AND METABOLIC PROFILES IN DIABETIC HEMODIALYSIS PATIENTS: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED TRIAL35th Iranian Congress of Radiology (ICR 2019)تهران 1398/02/03
33Article of congress:The effects of magnesium supplementation on carotid intima-media thickness and metabolic profiles in diabetic hemodialysis patients:a randomized double - blind ,placebo-controlled trialسی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایرانتهران'مرکز همایش های بین المللی برج میلادپوستر1398/02/03
34article of congress:Routine versus selective chest and abdominopelvic CT-scan in conscious blunt trauma: a randomized controlled studyسی و سومین کنگره رادیولوژی ایرانتهران'مرکز همایش های بین المللی میلادپوستر1396/02/19
35article of congress: the diagnostic value of sonography in detecting hemothorax and determining its size among patients blunt thoracic trauma36th iranain congress of radiologytehranپوستر1399/09/15
36article of congress long-term vitamin D and high- dose omega -3 fatty acid supplementation improve marers of cardio-metabolic risk in type 2 diabetic patients with coronary heart diseaseسی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایرانتهرانپوستر1399/02/03
37article of congress: intensive care unit nurses' knowlege of radiation protection and their behaviors towards portable radiological studiesسی و پنجمین کنگره رادیو لوژی ایرانتهرانسخنرانی1398/02/02

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی فراوانی نسبی تغییرات آنزیمهای کبدی و ارتباط آن با یافته های سونوگرافی کبد در بیماران مبتلا به کبد چرب مراجعه کننده به کلینیک گوارش بهشتی در سال 1389پزشکی عمومی1388/06/011389/12/09
2بررسی تآثیر آسپرین در پیش گیری از پره اکلامپسی و عوارض آن در زنان با سونوگرافی داپلر غیر طبیعی شریان رحمی 1387پزشکی تخصصی 1387/12/21
3بررسی فراوانی تغییرات نمای رایدولوژیک قفسه صدری بیماران مبتلا به سل ریوی مراجعه کننده به درمانگاه مسلم بن عقیل شهرستان کاشان طی سال های 1385 - 13751386پزشکی عمومی 1386/03/30
4بررسی فراوانی علل کبد چرب و نتایج تست های کبدی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان و درمانگاه شهید بهشتی کاشان در سال 13831384پزشکی عمومی 1384/05/24
5بررسی یافته های بالینی و MRI بیماران مبتلا به دیسکوپاتی مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی از سال 1385 تا پایان اسفند ماه 13881389پزشکی عمومی1388/07/051389/01/23
6بررسی علایم بالینی،یافته های پاراکلینیکی وپیامدنهایی بیماران مبتلا به پنومونی اکتسابی ازاجتماع بستری دربیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال13891390پزشکی عمومی1390/04/151390/07/13
7مقایسه دو روش تغذیه ای بر روی بیماری های متابولیک استخوان در نوزادان با خون خیلی کم -(VLBW) 1392پزشکی تخصصی1391/07/201392/03/20
8بررسی ارتباط بیماری آلوپسی اندروژنیک با ضخامت لایه اینتیما مدیای شریان کاروتید در زنان1393دکترای حرفه ای1393/06/26
9ارتباط حجم متوسط پلاکت با بیماری واریکوسل1393دکترای حرفه ای1393/06/261393/08/27
10بررسی تاثیر مکمل یاری فولات بر روی ضخامت اینتیما-مدیای کاروتید (CIMT ) و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در کودکان مصرف کننده کاربامازپین1396تخصص1393/12/061396/03/17
11بررسی اثرات برنامه بازتوانی بر ضخامت دیواره شریان های محیطی و مرکزی در بیماران قلبی بعد از ریوسکولاریزیشن1396پزشکی عمومی1394/07/081396/03/22
12ارتباط بین دانسیته پستان در ماموگرافی و ضخامت اینتیما مدیا(IMT) شریان کاروتید مشترک(CCA) در زنان 50-40 ساله مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در نیمه دوم سال13931395تخصص1393/11/081395/12/21
13بررسی اثر مکمل یاری ترکیب امگا-3 و ویتامین E بر روی ضخامت اینتیما-مدیای کاروتید (CIMT) ، بیومارکرهای التهاب و استرس اکسیداتیو در زنان مبتلا به تخمدان پلی کیستیک1395تخصص1394/05/281395/12/21
14بررسی یافته های سونوگرافی داپلر کاروتید در بیماران دارای رتینوپاتی دیابتی و مقایسه با بیماران دیابتی فاقد رتینوپاتی1395پزشکی عمومی1395/08/181395/12/18
15بررسی اثر مکمل یاری فولات بر رروی ضخامت اینتیما-مدیای کاروتید(CIMT) و وضعیت متابولیک در بیماران کرونر قلبی1395تخصص1393/11/081395/09/21
16تعیین ارزش تشخیصی اندکس هپاتورنال برای کمی نمودن تشخیص سونوگرافیک کبدچرب1395تخصص1393/02/301395/03/12
17بررسی زاویه پتروکلیوال در سی تی اسکن های انجام شده در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سالهای 1394 -13931395پزشکی عمومی1394/06/111395/08/23
18بررسی فراوانی بدخیمی پستان در زنان با معاینه غیر طبیعی و سونوگرافی و ماموگرافی طبیعی در درمانگاه های دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 94-931395پزشکی عمومی1394/01/191395/05/31
19بررسی ارتباط تعداد اپیزودهای ریفلاکس با تغییرات آناتومیک مری در کودکان زیر یک سال مبتلا به بیماری ریفلاکس معده به مری1395تخصص1393/02/301395/03/04
20مقایسه طول مدت درمان و عوارض در بیماران ترومای غیرنافذ در دو الگوریتم تشخیصی سی تی اسکن کل بدن به صورت روتین و موردی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهیدبهشتی کاشان در سال13941395تخصص1394/07/291395/02/05
21بررسی دقت تشخیصی سونوگرافی سریال در صدمات وارده در تروماهای غیر نافذ شکمی1395تخصص1394/07/291395/02/05
22بررسی اثر کارنیتین بر روی ضخامت اینتیما- مدیای کاروتید (CIMT) و وضعیت متابولیک در زنان مبتلا به تخمدان پلی کیستیک1396تخصص1395/02/151396/07/16
23مقایسه شکل و مساحت سطح مقطع کورپوس کالوزوم در بیماران اسکیزوفرنی با جمعیت نرمال1394تخصص1393/02/101394/01/23
24بررسی ضخامت اینتیما مدیای شریان کاروتید در بیماران قلبی با آنژیوگرافی نرمال کرونر در بین سال های 92تا 93 در بیمارستان شهید بهشتی کاشان1394پزشکی عمومی1393/10/031394/02/14
25بررسی فراوانی ریفلاکس فیزیولوژیک و پاتولوژیک معده به مری در نوزادان متولد شده در شهرستان کاشان درسال 13931394پزشکی عمومی1393/09/031394/03/25
26بررسی ارتباط بیماری پسوریازیس آرتریت با ضخامت اینتیما-مدیای شریان کاروتید در بیماران مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی کاشان در سال13931394پزشکی عمومی1393/12/181394/06/09
27مقایسه ی ضخامت اینتیما - مدیای شریان کاروتید در بیماران مبتلا به نارسائی مزمن کلیوی تحت همودیالیز با بیماران غیر دیالیزی1393تخصص1392/04/181393/02/29
28ارزش پیشگویی کننده نمره معیار روتردام سی تی اسکن با پیامد زودرس بیماران ترومای مغزی1393تخصص1392/01/281393/02/30
29رابطه میزان مایع آزاد داخل شکمی در سونوگرافی با وجود آسیب احشای توپر در سی تی اسکن در بیماران مبتلا به ترومای غیرنافذ1393تخصص1392/01/261393/02/31
30بررسی ارتباط بیماری پسوریازیس با ضخامت لایه اینتیما مدیای شریان کاروتید1393پزشکی عمومی1392/10/221393/03/12
31بررسی فراوانی اشکال و اندازه کورپوس کالوزوم با استفاده از Magnetic Resonance Imaging در کاشان در سال 13921393پزشکی عمومی1392/10/181393/06/12
32تعیین ارتباط بین سنجش تراکم استخوان و ضخامت اینتیما-مدیا شریان کاروتید در زنان پس از منوپوز مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در نیمه نخست سال 13921393تخصص1392/09/191393/07/30
33بررسی ارتباط شدت بیماری کبد چرب غیرالکلی با شدت پسوریازیس1393پزشکی عمومی1393/03/041393/08/06
34ارتباط حجم متوسط پلاکت با بیماری واریکوسل1393پزشکی عمومی1393/02/311393/08/27
35بررسی میزان توافق دانسیته پستان در ماموگرافی با معاینه بالینی در تشخیص ندولاریتی1393تخصص1392/10/221393/12/18
36بررسی نقش هیستو گرام سنگهای کلیه در سونوگرافی برای پیش بینی امکان شکسته شدن سنگها در سنگ شکنی برون اندامی (ESWL )1393تخصص1392/10/291393/12/06
37بررسی ارتباط بیماری آلوپسی آندروژنیک باضخامت لایه اینتیما مدیای شریان کاروتیددرزنان1393پزشکی عمومی1393/03/241393/12/25
38بررسی ارزش پیش گویی کننده نمره روتردام سی تی اسکن با پیامد زودرس در کودکان دارای ترومای مغزی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 92 تا سال 951396تخصص1395/09/171396/12/19
39بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تشخیص پنومونی1397تخصص1396/02/061397/01/26
40بررسی اپیدمیولوژیک آسیب مغزی ناشی از ترومای سر در اطفال بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان از مهرماه 94 تا مهرماه 961397پزشکی عمومی1395/05/201397/02/04
41بررسی ارزش تشخیصی سی تی اسکن روتین قفسه سینه، شکم و لگن در شناسایی شکستگی های ستون فقرات در بیماران با ترومای بلانت شکمی1397پزشکی عمومی1395/09/241397/05/23
42بررسی اثر مکمل یاری ترکیب ویتامین D و امگا-3 بر ضخامت اینتیما- مدیای کاروتید و پروفایل های متابولیک در مبتلایان به بیماری عروق کرونر قلبی و دیابت تیپ 21397تخصص1396/05/241397/06/26
43ارزش تشخیصی یافته های سی تی اسکن اسپیرال شکم و لگن در تشخیص شکستگی های ستون فقرات توراکولومبار در بیماران با ترومای غیرنافذ شکم و لگن1397تخصص1396/05/241397/08/30
44تعیین ارزش معیارهای ویسکانسین به صورت تکی و توأم در پیش بینی وجود شکستگی استخوان های صورت در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 13961398تخصص1396/04/211398/02/17
45بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی FAST در تشخیص صدمات وارده به کودکان با ترومای بلانت شکمی1398تخصص1397/12/011397/03/12