خدیجه  شریفی

 فعالیت های پژوهشی

 

خدیجه شریفی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 51
نام و نام خانوادگی (فارسی) : خدیجه شریفی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Khadijeh Sharifi دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
رشته تخصصی : پرستاری آدرس محل کار : کاشان - بلوار قطب راوندی - دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده پرستاری و مامایی
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی رابطه نوع زایمان با افسردگی پس از زایمانمجری141384/08/201386/01/01
2بررسی وضعیت اعتماد به نفس دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نیمسالمجری101377/09/151379/02/06
3بررسی ارتباط بین عزت نفس نوجوانان دختر دبیرستانهای کاشان با عزت نفس مادران آنان مجری161387/05/011391/11/14
4بررسی افسردگی ، اضطراب ، سطح سلامت و فعالیت های روز مره زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت درمان روش های جایگزین کلیه کاشان طی سالهای 86-1385مجری181385/08/151388/03/05
5بررسی میزان نشاط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی 86-1385 مجری151385/12/011387/03/01
6بررسی افسردگی و ارضا نیازهای روانی - اجتماعی دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه شهر کاشان در سال تحصیلی 85-1384 مجری121384/09/011389/06/06
7بررسی سن منارک ، میزان دانش و نحوه عملکرد دانش آموزان مدارس دولتی روزانه دخترانه کاشان در مورد بهداشت قاعدگی در سال 80-81مجری121382/01/281382/08/20
8بررسی رابطه شاخص توده بدنBMIمادر شیرده با روند رشد کودک شیرخوار در 4 ماه اول زندگیهمکار241376/04/251379/01/06
9بررسی تاثیر شناخت درمانی بر سلامت روان و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی ناظر191391/11/011393/05/23
10تاثیر همزمان رایحه درمانی و آوای قرآن بر سطح اضطراب بیماران مبتلا به سکته قلبی بستری در بخش CCU بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 92-1391مجری171391/11/011393/04/10
11بررسی تاثیر رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس بر کیفیت خواب سالمندان بازنشسته شهر کاشانناظر491391/12/011395/12/24
12بررسی رابطه هوش هیجانی با وقوع تصادف در موتورسواران شهرستان کاشانناظر801392/01/011398/08/07
13تاثیر خاطره گویی گروهی بر نشاط سالمندانمجری191392/05/011393/12/03
14بررسی همبستگی بین مشارکت اجتماعی و حمایت اجتماعی سالمندان بندرعباس در سال1392ناظر241392/06/151394/06/23
15بررسی ارتباط بین باورهای مذهبی و امید با مشکلات روانشناختی در بیماران همودیالیزناظر311392/05/151394/12/04
16روان سنجی و هنجاریابی نسخه فارسی تست وضعیت شناختی( COST:Cognitive State Test)در سالمندان شهرستان کاشان در سال 1392مجری161392/11/151394/03/30
17بررسی سطح تاب آوری و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر کاشان در سال 1393.ناظر281393/08/011395/12/08
18اثربخشی رفتار درمانی شناختی تلفیقی با ذهن آگاهی بر عملکرد اجرایی و علایم روانشناختی بیماران مولتیپل اسکلروزیسناظر231394/03/011396/02/19
19بررسی سطح اضطراب بیماران قبل از انجام آندوسکوپی و عوامل مرتبط با آن، در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان، سال 1394ناظر221394/04/011396/01/28
20طراحی و ارزیابی( روانسنجی ) ابزار تبعیض سنی در ارائه مراقبتهای پرستاریناظر161394/04/151395/08/15
21تاثیر آموزش بالینی مهارتهای خرد و حل مساله بر تفکر انتقادی، اضطراب و رضایتمندی دانشجویان پرستاریناظر151394/07/011395/10/15
22بررسی سلامت روان و کیفیت زندگی اختصاصی در بیماران تالاسمی ماژور و عوامل مرتبط با آنها در سال 94 شهرستان اهواز و کاشان.ناظر191394/10/151396/05/29
23بررسی میزان شادکامی، رضایت شغلی و عوامل مرتبط با هر یک از آنها در پرستارهای شاغل در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1395مجری221395/08/011397/05/29
24بررسی تاثیر تجسم هدایت شده بر اضطراب و کیفیت خواب بیماران همودیالیزیناظر251395/10/011397/11/04
25بررسی دیدگاه سالمندان و پرستاران از اهمیت و رعایت کرامت سالمندان بستری در بیمارستان های کاشان در سال 1395ناظر331395/12/151398/09/23
26بررسی تاثیر بسته آموزش بر میزان بروز سوء رفتار پرستاران با سالمندان بستریناظر191396/03/011397/10/06
27بررسی اضطراب مرگ سالمندان در دوره بستری و پس از ترخیص در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1396 مجری121396/07/011397/07/01
28طراحی ، روانسنجی و کاربرد ابزار سنجش باور نگرش نسبت به طب گیاهی در بیماران قلبی عروقی ر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده ، کاشان، 1396مجری121396/07/011397/07/01
29طراحی و روانسنجی ابزار سنجش همدلی بین پرستاران بالینی مجری111396/12/011397/11/01
30ترجمه و روان سنجی مقیاس سالمندی موفق Successful Aging Inventory (SAI)مجری21396/12/011397/11/01
31طراحی، روانسنجی و کاربرد ابزار سنجش باور و نگرش پرستاران نسبت به درمانهای مکمل بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده، کاشان 1396مجری121397/01/151398/01/15
32بررسی تاثیر امید درمانی گروهی بر کیفیت زندگی سالمندان مجری و مدیر اجرایی121397/04/151398/04/15
33بررسی تاثیر فیلم‌درمانی‌گروهی بر استقلال سالمندان در انجام فعالیت‌های روزانه زندگیناظر121397/07/151398/07/15
34 بررسی میزان افسردگی و افکار خودکشی در بیماران دچار ام اس و ارتباط آن با انگ پیش بینی شده، حمایت خانوادگی و اضطرابناظر81397/09/151398/05/15
35ترجمه و روانسنجی ابزارهای Abbey Pain Scale، Doloplus-2 و Mahoney Pain Scale در ارزیابی درد در سالمندان مبتلا به دمانسمجری121397/11/011398/11/01
36 مقایسه تاثیر درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و انعطاف پذیری روانشناختی، عملکردهای اجرایی،اضطراب،افسردگی و کیفیت زندگی بیمار و مراقب در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی پس از آسیب مغزی تروماتیکناظر121397/07/011398/07/01
37بررسی تاثیر خاطره گویی گروهی بر بیخوابی سالمندانناظر121397/05/151398/05/15
38بررسی تاثیر تکنیک آرامسازی بنسون بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی مراقبان بیماران مبتلا به سرطانناظر اخلاقی17
39تأثیر اوریکولوتراپی بر شدت درد، کیفیت خواب و ناتوانی عملکردی در سالمندان مبتلا به کمردرد مزمنمجری121398/05/151399/05/15
40تاثیر مثبت اندیشی بر تعارض نوجوانان دختر با مادرمجری121398/10/151399/10/15
41تبیین فرایند بکارگیری شهود در تصمیم گیری بالینی توسط پرستاران بخش های مراقبت ویژهناظر22
42بررسی تاثیر شادکامی بر سرمایه روانشناختی زنان میانسالمجری12
43بررسی تاثیر برنامه تعامل بین نسلی بر سلامت روانی و اجتماعی سالمندانناظر و ناظر اخلاقی161398/07/011399/10/26
44بررسی همیستگی رفتارهای مراقبتی با هوش هیجانی پرستاران دربیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 98-97ناظر101398/08/151399/06/15

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1بررسی رابطه نوع زایمان و افسردگی پس از زایمانIndex Copernicusفصلنامه فیض -دوره دوازدهم، شماره 1، بهار 1387
2افسردگی و اضطراب در بیماران تحت درمان روش های جایگزین کلیه کاشان در سال های 1386-1385Index Copernicus فصلنامه فیض - زمستان 1387 - دوره 12-شماره 4
3وضعیت نشاط و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سال تحصیلی 86-1385Index Copernicus فصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره چهاردهم، شماره 1، بهار 1389 ، صفحات 69-62
4رابطه اندکس توده بدن ( BMI )مادران شیرده و روند رشد جسمی کودکان در 4 ماه اول زندگیIndex Copernicusفیض-شماره(29)8-بهار1383
5میزان افسردگی و تعیین عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سال تحصیلی 77-1376Index Copernicusفیض-شماره 16-زمستان1379
6زیارت، راهکاری برای ارتقای سلامت روان خبرنامه هم اندیشی زیارت-جلد دوم
7روانسنجی فرم z پرسشنامه رضایت از زندگی در سالمندان ایرانی Index Copernicusفصلنامه پایش-سال دهم شماره اول زمستان ١٣٨۹ صص ١٣-5
8بررسی خودکفایی در انجام عملکرد روزانه و عوامل مرتبط با آن در افراد مقیم خانه سالمندان گلابچی کاشان، 1386 فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی لرستان دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد(افلاک) سال 3/شماره 6و7/بهاروتابستان 1386
9Depression, Anxiety, Activities of Daily Living, and Quality of Life Scores in Patients Undergoing Renal Replacement TherapiesISI و PUBMEDTransplantation Proceedings, 41, 3693–3696,November(2009)
10بررسی شیوع افسردگی و همبستگی آن با میزان ارضاء نیازهای روانی– اجتماعی توسط والدین در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر کاشان در سال1385CINAHLمجله فیض-دوره 14, شماره 3 - ( پاییز 1389 )
11نقش تلاوت قرآن مجید در سلامت روان سالمندانسایر ایندکس هافصل نامه قرآن و طب-دوره ۱، شماره ۱، بهار ۱۳90- صفحات: ۲3-17
12سطح سلامت عمومی و فعالیت های روزمره زندگی در بیماران تحت درمان همودیالیز و پیوند کلیه شهر کاشان سال 86-1385Index Copernicusنشریه پرستاری ایران
13روانسنجی نسخه شاه مقیاس بارتل تجدید نظر شده در سالمندان مقیم خانه سالمندان گلابچی کاشانCINAHLفصلنامه فیض
14بررسی رابطه عزت نفس مادران و دختران نوجوان آنهاCINAHLمجله فیض
15در سالمندان (DI-GHS) روانسنجی مقیاس ناتوانی پرسشنامه بررسی عمومی خانگی مقیم خانه سالمندانIndex Copernicus مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دوره بیستم شماره ٨٠ ،
16روانسنجی فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت رضایت و لذت از زندگی(Q-LES-QSF)ISCفصلنامه پایش
17روان سنجی فرم کوتاه پرسشنامه رضایت از زندگی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی کاشانISCمجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره ششم شماره یکم بهار 91
18بهزیستی ذهنی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی کاشانISCمجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان دوره بیستم ، شماره 1 ، بهار و تابستان 1391
19Predictors of Postpartum Depression in an Iranian Population, 2006ISCNursing and Midwifery Studies2012;1(1)
20روانسنجی فرمهای کوتاه مقیاس بارتل در سالمندان مقیم خانه سالمندانایندکس نشدهمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد2(1)
21 خارج سازمانی: تجارب زنان میانسال از ارتقاء سلامت روان: تحلیل محتواCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هجدهم، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393 ، صفحات 4
22روانسنجی مقیاس 8 سوالی ناتوانی پرسشنامه سنجش سلامت استانفورد(HAQ 8 item DI )ISCپرستاری و مامایی جامع نگر، سال 24 ، شماره 71 ، بهار
23 تأثیر آوای قرآن بر اضطراب بیماران مبتلا به سکته قلبیISCفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد/دوره 4، شماره 1، بهار 1393
24The Effects of Inhalation Aromatherapy on Anxiety in Patients With Myocardial Infarction: A Randomized Clinical TrialISI و PUBMEDIran Red Crescent Med J. 2014 august; 16(8):
25تأثیر هم‌زمان رایحه‌درمانی و آوای قرآن بر اضطراب بیماران مبتلا به سکته قلبیISCفصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل، شماره 1، بهار 1393
26Investigating Happiness and its Related Factors in Married Women Referred to Health Centers of Shahroud CityISI و PUBMEDIranian Red Crescent Medical Journal. 2014;16(9)
27تأثیر خاطره گویی گروهی بر نشاط سالمندانCINAHLفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد/ دوره چهارم، شماره 21 ، پاییز 39
28Effectiveness of the Narrative Reminiscence Intervention on Happiness of Elderly Men That Referred To the Daily Jahandideghan Nursing Homes CenterScopus* Advances in Environmental Biology
29Barriers to Middle-Aged Women’s Mental Health: A Qualitative Study:خارج سازمانی ISI و PUBMEDIran Red Crescent Med J. 2014 June; 16(6): e18882
30روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه 12سوالی سلامت عمومی با سبک نمره دهی C-GHQ درزنان ISCمجله مراقبت های پیشگیرانه درپرستاری ومانایی دوره 4 - شماره 2 زمستان وپاییز 1393
31دقت تشخیصی نسخه فارسی ابزار سطح کارکرد حافظه تشخیص زودهنگام دمانس در سالمندانISCمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره 14 ، شماره 4، سال 13
32خارج سازمانی :تجارب زنان ازعوامل ارتقاء دهنده سلامت روان در دوره میان‌سالی: آنالیز محتوای کیفیISCدوره دوازدهم، شماره دهم، پی در پی 64 ، بهمن 1393 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه
33The Effect of Narrative Reminiscence on Happiness of Elderly WomenISI و PUBMEDIran Red Crescent Med J. 2015;17(11)
34Diagnostic Accuracy of the Cognitive State Test in the Detection of Dementia Among Iranian Older Adults.ISI و PUBMEDRes Gerontol Nurs. 2015 Nov 1;8(6)
35Psychometric Evaluation of the Cognitive State Test (COST) in a Sample of Iranian Elderly PeopleISI و PUBMEDIran Red Crescent Med J. 2016 May; 18(5):e23786
36مقایسه دقت تشخیصی نسخ فارسی ابزار ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﮐﺮد ﺣﺎﻓﻈﻪ (P-CDR) و تست وضعیت شناختی (P-COST) در غربالگری دمانس در سالمندانCINAHLمجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه دوره چهاردهم، شماره ششم، پی در پی 83 ، شهریور 139
37Predictors of happiness among Iranian nursesISIInternational Journal of Nursing Sciences
38منتورشیپ در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری: یک مرور سیستماتیکعلمی-ترویجی مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی
39استفاده از همتا به چه شیوهای باعث کاهش اضطراب بالینی دانشجویان پرستاری میشود؟ یک مطالعه مروریCINAHLمجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله همایش: زیارت راهکاری جهت ارتقای سلامت روانهم اندیشی زیارتقم
2خلاصه مقاله همایش: خانواده و نیازهای نوجواناولین کنگره سراسری خانواده و بهتر زیستندانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی 1373/12/16
3خلاصه مقاله همایش: بررسی سطح اضطراب بیماران همودیالیزی شهرستان کاشاناولین جشنواره تحقیقاتی آموزشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشورشیراز
4خلاصه مقاله همایش: بررسی میزان ارضای نیازهای جسمی - روانی - اجتماعی نوجوانان دختر دبیرستانهای تهران توسط والدین آناناولین جشنواره تحقیقاتی آموزشی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشوردانشگاه علوم پزشکی شیرازپوستر
5congress article: Relationship between mental health and satisfaction with living living in nursing home in elderly people in Golabchi nursing home Kashan, Iran, 200716th European congress of Psychiatryفرانسهپوستر
6خلاصه مقاله همایش: Microteaching و ارتقا مهارت معلمی در دانشجویان پرستاریدهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388/02/15
7Microteaching خلاصه مقاله همایش: ارتقا مهارت معلمی در دانشجویان پرستاریدهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایراندانشگاه علوم پزشکی ایلامپوستر1388/02/01
8خلاصه مقاله همایش: ارتباط استرس و نشاطنخستین همایش ملی شادکامیدانشگاه سیستان و بلوچستان-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیپوستر1388/12/11
9خلاصه مقاله همایش: بررسی رابطه افسردگی پس از زایمان با میزان رضایت از زندگی زناشوییهشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1388/08/14
10خلاصه مقاله همایش: تحلیل عاملی فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت رضایت و لذت از زندگی در دانشجویانپنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویانتهرانپوستر1389/02/22
11congress article: Psychosocial needs satisfaction in female teenagers and its relation with fathers' characteristic, Kashan, Iran, 200616th European congress of Psychiatryفرانسهپوستر
12congress article: Psychometric evaluation of the satisfaction index-z in Iranian elderly16th FX European congress of Psychiatryفرانسهپوستر
13congress article: The depression in family and its relation with psychosocial needs satisfaction in female teenagers, Kashan, Iran, 200616th European congress of Psychiatryفرانسهپوستر
14خلاصه مقالات همایش: خانواده و رضایت از زندگی در افراد سالمندکنگره ملی سلامت خانوادهایرانپوستر1387/10/04
15congress article: Depression prevalence and its related factors in nursing homes elderly16th European congress of Psychiatryفرانسهپوستر
16Congress article: Psychosocial needs satisfaction in female teenagers and its relation with children number and birth order,Kashan , Iran, 200612th International Congress of International Federation of Psychiatry Epidemiologyاتریش - Austriaپوستر
17خلاصه مقاله همایش: نقش خانواده در تامین نیازهای نوجوانانکنگره ملی سلامت خانوادهمرکز همایش های بین المللی رازیپوستر1388/09/21
18Congress article: Psychosocial needs satisfaction in female teenagers and its relation with mothers characteristic, Kashan , Iran, 200612th International Congress of International Federation of Psychiatry Epidemiologyاتریش - Austriaپوستر
19Congress article: Psychometric evaluation of the geriatric Depression scale 15(Gds-15) in Iranian elderly people residing in nursing homes12th International Congress of International Federation of Psychiatry Epidemiologyاتریش -Austria پوستر
20Congress article: Subjective well-being in the students of Kashan nursing & midwifery faculty12th International Congress of International Federation of Psychiatry Epidemiologyاتریش - Austriaپوستر
21Congress article: Psychometric evaluation of the Quality of the life enjoyment and satisfaction questionnaire short from (Q-LES-QSF) in Iranian University student12th International Congress of International Federation of Psychiatry Epidemiologyاتریش - Austriaپوستر
22Congress article: Relationship between happiness and specials of residence12th International Congress of International Federation of Psychiatry Epidemiologyاتریش - Austriaپوستر
23Congress article: Relationship between happiness and gender in students12th International Congress of International Federation of Psychiatry Epidemiologyاتریش - Austriaپوستر
24خلاصه مقاله همایش: رضایت از زندگی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی کاشاننخستین همایش ملی شادکامی دانشگاه سیستان و بلوچستان-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1388/12/11
25congress article: The assessment of menstrual disorder in university students residing in dormiotory ,kashan 2004Global congress of maternal and infant healthBarcelona- spain پوستر1389/06/31
26خلاصه مقاله همایش: تحلیل عاملی نسخه shah ایندکس بارتل تجدید نظر شده درسالمندان مقیم خانه سالمندان گلابچی کاشانهفتمین کنگره ملی سلامت خانوادهتهرانپوستر1389/10/15
27خلاصه مقاله همایش: روانسنجی مقیاس ناتوانی GHS درسالمندان مقیم خانه سالمندان گلابچی کاشانهفتمین کنگره ملی سلامت خانوادهتهرانپوستر1389/10/15
28congress article: The role of religious trends in satisfaction from the nursing homeThe 1 st International Congress on controversies in longevity,health and agingBarcelona-spainپوستر
29خلاصه مقاله همایش: تاثیر تغذیه مکرر با شیر مادر بر وزن گیری نوزادکنگره سراسری تغذیه نوزادان و کودکاندانشگاه علوم پزشکی مشهد 1387/05/02
30خلاصه مقاله همایش: نقش همسر در سلامت روانکنگره ملی سلامت خانوادهایرانپوستر1387/10/04
31خلاصه مقاله همایش: بررسی اپیدمیولوژیک عدم سلامت روان در زنان با تاکبد بر مولفه های اقتصادی اجتماعیپنجمین کنگره اپیدمیولوژی ایرانسنندجپوستر1387/07/16
32خلاصه مقاله همایش: نقش مدیران فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه در بهزیستی روانشناختی دانشجویانیازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایرانپوستر1389/02/10
33خلاصه مقاله همایش: بررسی وضعیت نشاط و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 86-1385نخستین همایش ملی شادکامیدانشگاه سیستان و بلوچستان-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیپوستر1388/12/11
34خلاصه مقاله همایش: اعتقادات مذهبی و رضایت از زندگی در سالمندان مقیم خانه سالمنداننخستین همایش ملی شادکامیدانشگاه سیستان و بلوچستان-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیپوستر1388/12/11
35خلاصه مقاله همایش: اعتماد به نفس : پیشگویی کننده سلامت روان در جوانانکنگره ملی سلامت خانوادهتهران - مرکز همایش های بین المللی رازیپوستر1388/09/21
36خلاصه مقاله همایش: پژوهش در آموزش بالینی در رشته های پرستاری و مامایی کنکاشی در هشتمین ،نهمین و دهمین همایش آموزش علوم پزشکیاولین همایش سراسری مهارتهای بالینی : ا یمنی بیشتر,عملکرد بهتر شصت و ششمین همایش سراسری تازه های پزشکی و پیراپزشکی اصفهان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهانپوستر1388/07/29
37خلاصه مقاله همایش: علل زردی در نوزادان بستری شده در NICU بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1384هشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1388/08/14
38خلاصه مقاله همایش: اندیکاسیون های منجر به هیسترکتومی در موارد انجام شده در زایشگاه شبیه خوانی کاشان طی سالهای 86-1385هشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1388/08/14
39خلاصه مقاله همایش: برخورداری از منابع درآمد و ارتقا سلامت در سالمندانهمایش سراسری سالمندی و پزشکی سالمنداناصفهانپوستر1387/12/13
40خلاصه مقاله همایش: عدم رضایت از رندگی در سالمندان مقیم خانه سالمندان گلابچی کاشانهمایش سراسری سالمندی و پزشکی سالمنداناصفهانپوستر1387/12/13
41خلاصه مقاله همایش: بررسی رابطه تعداد فرزندان و سلامت روان سالمندان مقیم سرای سالمندانهمایش سراسری سالمندی و پزشکی سالمنداناصفهانپوستر1387/12/13
42خلاصه مقاله همایش: کنگره سالمندی و ارتقا سطح آگاهی در پرسنل بهداشتی درمانیهمایش سراسری سالمندی و پزشکی سالمنداناصفهانپوستر1387/12/13
43خلاصه مقاله همایش: ارتباط بین سلامت روان سالمندان مقیم سرای سالمندان و اقامت قبلی همسر در سرای سالمندانهمایش سراسری سالمندی و پزشکی سالمنداناصفهانپوستر1387/12/13
44خلاصه مقاله همایش: تلاوت قران و رضایت از زندگی در سرای سالمندانهمایش سراسری سالمندی و پزشکی سالمنداناصفهانپوستر1387/12/13
45خلاصه مقاله همایش: بررسی سلامت روان و آرزوهای سالمندان مقیم در مرکز سالمندی گلابچیهمایش سراسری سالمندی و پزشکی سالمنداناصفهانپوستر1387/12/13
46خلاصه مقاله همایش: آسیب شناسی اثربخشی کنگره سالمندیهمایش سراسری سالمندی و پزشکی سالمنداناصفهانپوستر1387/12/13
47congress article: Gender of a child as an effective factors on the mental health of old parentsThe 1 st International Congress on controversies in longevity,health and agingBarcelona,spainپوستر1389/04/03
48congress article: The assessment of mental health of elderly people and previous residence of spouses in the nursing home The 1 st International Congress on controversies in longevity,health and agingBarcelona,spainپوستر1389/04/03
49congress article: Psychometric evaluation of the barthel index short forms in irannian elderly people people residing in nursing homes The 1 st International Congress on controversies in longevity,health and agingBarcelona,spainپوستر1389/04/03
50congress article: Psychometric evaluation of shah version of modified barthel index (MBI) in Iranian elderly people residing in nursing homesThe 1 st International Congress on controversies in longevity,health and agingBarcelona,spainپوستر1389/04/03
51congress article: mental health of the elderly and their wishesThe 1 st International Congress on controversies in longevity,health and agingBarcelona,spainپوستر1389/04/03
52congress article: Psychometric evaluation of the geriatric depression scale-10(GDS-10) in Iranian elderly people residing in nursing homesThe 1 st International Congress on controversies in longevity,health and agingBarcelona,spainپوستر1389/04/03
53congress article: Psychometric evaluation of stanford health assessment questionnaire 8-item disability scale (HAQ SHORT FORM) in Iranian elderly people residing in nursing homesThe 1 st International Congress on controversies in longevity,health and agingBarcelona,spainپوستر1389/04/03
54congress article: The prevalence of postpartum depression in women refferd to shabihekhani hospital , kashan –iran 1385Global congress of maternal and infant healthBarcelona- spain پوستر1389/06/31
55congress article: The assessment of male paramedical student's attitude about family planningGlobal congress of maternal and infant healthBarcelona- spain پوستر1389/06/31
56خلاصه مقاله همایش: ارتباط بهزیستی روانشناختی با ویژگی مکان سکونت در دانشجویانسمینار کشوری کیفیت زندگی و ارتقاء سلامتچابهارپوستر1389/12/17
57خلاصه مقاله همایش: روانسنجی نسخه collin ایندکس بارتل در سالمندان مقیم خانه سالمندان گلابچی کاشانسمینار کشوری کیفیت زندگی و ارتقاء سلامتچابهارپوستر1389/12/17
58خلاصه مقاله همایش: تحلیل عاملی مقیاس کوتاه سنجش ناتوانی پرسشنامه سلامت استانفورد در سالمندان مقیم خانه سالمندان گلابچی کاشانسمینار کشوری کیفیت زندگی و ارتقاء سلامتچابهارپوستر1389/12/17
59خلاصه مقاله همایش: جنسیت فرزند; عامل موثر در وضعیت سلامت روان والدین مقیم سرای سالمنداناولین کنگره بین المللی مامایی و بهداشت باروری ایران مشهدپوستر1390/03/03
60خلاصه مقاله همایش: ارتباط بین امید به آینده شغلی و میزان نشاط در دانشجویاندوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهدپوستر1390/02/10
61خلاصه مقاله همایش: نقش دفاتر مشاوره دانشگاه ها در تقویت مهارت مدیریت استرس در دانشجویاندوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهدالکترونیک1390/02/10
62خلاصه مقاله همایش: بررسی نقش رضایتمندی دانشجویان علوم پزشکی از رشته تحصیلی در میانگین نمرات در دو مقطع عرصه و قبل از عرصهدوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهدالکترونیک1390/02/10
63خلاصه مقاله همایش: نماز و سلامت روان در زنان مسلمان جشنواره نمازکاشانپوستر1389/04/23
64خلاصه مقاله: روزه و بهداشت روان در عنصر اساسی خانوادههشتمین کنگره ملی سلامت خانوادهتهرانپوستر1391/03/07
65CONGERESS ARTICLE:RELATIONSHIP BETWEEN DAUGHTERS SELF-ESTEEM AND INIMACY WITH MOTHERSTHE 2ND IRANIAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON WOMENS HEALTHSHIRAZپوستر1392/02/11
66خارج سازمانی:congress article: the concept mental health and factors affecting on it viwepoint of middle -aged womenTHE 2ND IRANIAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON WOMENS HEALTHSHIRAZپوستر1392/02/11
67congeress article:relationship between mothers and daughters self-esteemthe 2nd iranian international conference on womens health shirazپوستر1392/02/11
68خلاصه مقاله: فعالیت اجتماعی ،عامل نشاط زنان متاهلچهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1396/07/18

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1طراحی، روانسنجی و کاربرد ابزار سنجش باور و نگرش نسبت به طب گیاهی در بیماران قلبی عروقی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده، کاشان، 1397 کارشناسی ارشد 1396/06/281398/04/26
2بررسی اضطراب مرگ سالمندان بستری و پس از ترخیص در بیمارستان شهید بهشتی کاشان96-1395 کارشناسی ارشد 1396/05/031397/10/10