مهرداد  فرزندی پور

 فعالیت های پژوهشی

 

مهرداد فرزندی پور

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 52
نام و نام خانوادگی (فارسی) : مهرداد فرزندی پور رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Mehrdad Farzandipour پست الکترونیک : farzandipour_m@kaums.ac.ir
تاریخ تولد : 1346/03/06 دانشکده/محل خدمت : دانشکده علوم پیراپزشکی
رشته تخصصی : مدیریت اطلاعات سلامت آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی کاشان - معاونت توسعه مدیریت و منابع
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی علل مرگ متوفیان شهرستان کاشان در سالهای 81-1377مجری61382/03/201382/10/02
2بررسی کیفیت رضایت آگاهانه در بیماران بستری تحت عمل جراحی در بیمارستان های آموزشی شهرستان کاشان سال 1386مجری61386/04/151388/03/05
3بررسی میزان پاسخگویی پرونده های پزشکی به موارد ارجاعی سازمان پزشکی قانونی کاشان سال 1387مجری931387/06/011395/01/28
4بررسی میزان استفاده از پرونده های پزشکی بیماران در بیمارستانهای شهرستان کاشان در سال 1382مجری101382/04/031383/02/08
5بررسی میزان صحت کدگذاری و عوامل مرتبط با آن در پرونده های بالینی بیمارستان های آموزشی شهرستان کاشان 86-1385مجری61386/04/15
6بررسی رعایت اصول گزارش نویسی در گزارشات پرستاری پرونده های پزشکی بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 78مجری81378/06/011381/03/27
7بررسی نحوه گردآوری اطلاعات آماری در بیمارستانهای آموزشی درمانی کاشان سال77مجری41377/12/011379/02/06
8بررسی توانایی سیستم های اطلاعات بیمارستانی و پزشکان جهت استقرار پزشکی مبتنی بر شواهد در بیمارستانهای کشور ناظر101390/08/011391/05/28
9بررسی عوامل موثر بر پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی در بیمارستانهای آموزشی تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال 1390 مجری71390/07/151393/10/01
10طراحی الزامات انتخاب سیستم اطلاعات بیمارستانی در ایران -1391مجری231390/09/011392/07/29
11بررسی میزان اعتبار قانونی رضایت های اخذ شده از بیماران بستری در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1391مجری331390/12/251393/09/09
12ارائه برنامه آموزش ضمن خدمت کارشناسان مدارک پزشکی شاغل در بیمارستان های آموزشی تابعه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در سال 1391مجری71391/12/011392/07/01
13ارزیابی سیستمهای اطلاعات بیمارستانی در ایران سال 1391مجری551391/12/011396/06/15
14: بررسی وضعیت سیستم مدیریت اطلاعات در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان در راستای حاکمیت بالینی و ارایه مدل در سال 1392مجری251392/03/011394/04/14
15بررسی میزان اقامت غیرمقتضی وعوامل مرتبط با آن در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 1391مجری301392/03/011394/08/20
16 بررسی بهره برداری تستهای آزمایشگاهی دربخش داخلی بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال1392 مجری271392/06/011394/08/20
17 مطالعه ی تطبیقی فرآیندهای مدیریت ریسک بالینی در کشورهای منتخب و ارایه ی الگو برای ایرانمجری211392/07/011394/03/30
18بررسی قصد تداوم استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی کاربران کامپیوتر بر اساس مدل تایید انتظارات ادغام یافته با ویژگی های فردی کاربران. مجری121393/05/011394/05/01
19بررسی تطبیقی نحوه ارائه پرونده الکترونیک سلامت برای مراقبت در منزل سالمندان در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران ناظر261393/05/011395/06/24
20ارزیابی عملکرد بخش( ماژول) اطلاعات بالینی پرستاری و امکان سنجی اجرای سیستم اطلاعات بالینی پرستاری - بیمارستان های تابعه دانشگاههای علوم پزشکی مازندران در سال 1393ناظر261393/05/011395/07/03
21بررسی عوامل تعیین کننده قصد تداوم استفاده کاربران کادر پرستاری از سیستم اطلاعات بیمارستانی مبتنی بر ادغام مدلهای احتمال مشارکت، نفوذ اجتماعی و یادگیری شناختیمجری261393/05/151395/07/03
22طراحی و روان سنجی ابزار تعیین صلاحیتهای انفورماتیکی پرستاران.مجری121393/05/151394/05/15
23بررسی مقتضی بودن سی تی اسکن مغز در بخش تریاژبیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 1393مجری241393/11/151395/11/25
24مقایسه بهای تمام شده اعمال جراحی گلوبال با تعرفه های طرح تحول نظام سلامت ناظر121395/01/011396/01/01
25مطالعۀ مدل های منتخب پذیرش فناوری اطلاعات و ارائه مدل برای حوزه سلامت ایران از دیدگاه کاربران مجری121394/08/151395/08/15
26طراحی الزامات اطلاعاتی مرکز ناباروری در پرونده الکترونیک سلامت سال 1394مجری261394/08/151396/10/07
27بررسی کاربردپذیری زیر سیستم پذیرش و مدارک پزشکی سیستم اطلاعات بیمارستانی در ایران –1394مجری121394/10/011395/10/01
28طراحی مجموعه حداقل داده‌های ملی سیستم اطلاعات بیمارستانی در ایران؛ سال 1394 مجری181394/09/111396/03/10
29بررسی کیفیت اطلاعات بیماران بخش اورژانس در سیستم اطلاعات بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1394مجری121394/10/011395/10/01
30طراحی سیستم خبره فازی تشخیص کمردرد در ایران-1394 مجری121395/01/011396/01/01
31طراحی نظام ثبت بیماری آرتریت روماتویید در مرکز تحقیقات بیماری های اتوایمیون دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1394مجری91395/05/011396/02/01
32طراحی و ارزیابی برنامه کاربردی مبتنی بر تلفن¬ هوشمند جهت ارتقاء خود مراقبتی بیماران مبتلا به آسم در شهرستان کاشان - 1395مجری201396/03/011397/11/01
33طراحی و ارزیابی برنامه کاربردی مبتنی بر تلفن همراه جهت آموزش کنترل وزن¬گیری زنان باردار دارای اضافه وزن در شهرستان کاشان-1395 مجری201396/03/011397/11/01
34طراحی پرونده الکترونیک سلامت فردی برای بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلبی و ارزیابی کاربردپذیریآنمجری221396/03/011398/01/01
35بررسی استفاده و تمایل بیماران مبتلا به آسم از قابلیت ¬های تلفن همراه در حمایت از خودمراقبتی آسم در شهرستان کاشان – 1396مجری121396/07/151397/07/15
36بررسی استفاده و دیدگاه زنان باردار ازقابلیت¬های تلفن همراه جهت دریافت خدمات مرتبط با مراقبت های دوران بارداری در شهرستان کاشان– 1396مجری241396/07/151398/07/15

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1طراحی الگوی الزامات ایمنی اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای ایرانIndex Copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین/سال 13/شماره 1/بهار13881388
2الزامات امنیتی پرونده الکترونیک سلامت در کشورهای منتخب، یک مطالعه تطبیقیIndex Copernicusمدیریت اطلاعات سلامت.9-1 :(1)4 ,13861386
3بررسی میزان صحت کد گذاری تشخیص ها بر اساس ICD10Index Copernicus فصلنامه فیض زمستان 1387-دوره 12, شماره 4 1387
4طراحی الگوی اصول محرمانگی اطلاعات پرونده سلامت الکترونیک برای ایران - 1386Index Copernicusفصلنامه مدیریت سلامت -دوره یازدهم، شماره33، پاییز 13871387
5کیفیت اخذ رضایت آگاهانه در بیماران بستری تحت عمل جراحیIndex Copernicusفصلنامه پزشکی قانونی -دوره چهاردهم، شماره 3 (پیاپی 51)، پاییز13871387
6مطالعه ی تطبیقی اصول محرمانگی اطلاعات بیماران در پرونده ی الکترونیک سلامت در کشورهای منتخبIndex Copernicusدو فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت -سال پنجم، شماره 2 (پیاپی 10)، پاییز و زمستان 13871387
7مقایسهء میزان مهارت های فناوری اطَلاعات دانشجویان کارشناسی ارشد مدارک پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور - 1385Index Copernicusفصلنامه مدیریت سلامت -دوره 9، شماره25، پاییز 13851385
8Security Requirements and Solutions in Electronic Health Records: Lessons Learned from a Comparative StudyISI و PUBMEDJournal of Medical Systems2010, Volume 34, Number 4, Pages 629-6421389
9Evaluation of factors influencing accuracy of principal procedure coding based on ICD-9-CM: an Iranian studyPUBMEDPerspectives in Health Information Management 2009 May 7;volume:6:nomber5.1388
10Adopting Confidentiality Principles for Electronic Health Records in Iran: A Delphi StudyISI و PUBMEDJournal of Medical Systems/2011 Jun;35(3):333-43. Epub 2009 Sep 31390
11بررسی علل فوت متوفیان شهرستان کاشان81 - 1377Index Copernicusمدیریت سلامت –دوره 10 – شماره 27 – بهار 86 1386
12اپیدمیولوژی بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان نقوی کاشان ( 1383 )Index Copernicusبهبود-سال 11- شماره اول – بهار 86-فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه1386
13رضایتمندی مراجعه کنندگان به واحد پذیرش بیمارستان های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1385Index Copernicusمدیریت سلامت –دوره 10 – شماره 29 – پاییز 861386
14میزان رعایت استاندارد های بخش مدارک پزشکی بیمارستان های شهرستان کاشان 1383Index Copernicusفیض – پاییز 85 –دوره دهم – شماره31385
15ضرورت تبیین چهارچوب مفهومی شاخص های سلامتIndex Copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان-جلد4-شماره 3-تابستان 1384- 209-1961384
16بررسی میزان رعایت اصول تشخیص نویسی در پرونده های بالینی بیماران بستری در بیمارستانهای شهر کاشان در سال 1381Index Copernicusفیض پاییز 1383; 8(3 (پی در پی 31)):36-441383
17بررسی میزان ثبت اطلاعات در پرونده بیماران اورژانس در بیمارستان های کاشان ، بهار 1381Index Copernicusفیض پاییز 1383; 8(3 (پی در پی 31)):68-731383
18Effective factors on accuracy of principal diagnosis coding based on International Classification of Diseases, the 10th revision (ICD-10)ISIInternational Journal of Information Management/Volume 30, Issue 1, February 2010, Pages 78-84 1388
19اخذ رضایت‌نامه معالجه و عمل جراحی: صلاحیت بیماران و عملکرد واحد پذیرش بیمارستان‌های آموزشی کاشانIndex Copernicusمجله مدیریت اطلاعات سلامت- 1388;(2) 6: 96-104 1388
20عوامل مرتبط با کیفیت اخذ رضایت آگاهانه در بیماران بستری تحت عمل جراحی، یک مطالعه تحقیقی در بیمارستان‌های شهر کاشان در سال 1386Index Copernicusفصلنامه حکیم- دوره 12, شماره 4 - ( زمستان 1388 ):33- 41 1388
21مطالعه‌‌ی تطبیقی حداقل مجموعه‌ی داده‌های نظام مدیریت اطلاعات پیوند اعضا در کشورهای منتخب و اراِیه‌ی راهکار مناسب برای ایرانIndex Copernicusمجله فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت-سال هفتم، شماره 4 (پیاپی 16)، زمستان 1389-ویژه نامه1389
22Factors Associated with Quality of Informed Consent in Patients Admitted for Surgery: An Iranian StudyCINAHLAJOB Primary Research /Volume 1, Issue 4, October 2010, Pages 9 - 16 1389
23صحت کدگذاری اقدامات درمانی بر اساس ICD9CMIndex Copernicusمجله مدیریت اطلاعات سلامت - 1389: 7(4): 421-4101389
24Hospital Information Systems User Needs Analysis: A Vendor SurveyISCJournal of Health Informatics in Developing Countries Vol 5, No 1 (2011) 1389
25ارزیابی عملکرد مربیان کارآموزی از نظر دانشجویان مدارک پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کاشانIndex Copernicusمجله مدیریت اطلاعات سلامت-1390;8(2)1390
26تأثیر آموزش بر میزان رعایت اصول تشخیص نویسی در دستیاران دانشگاه علوم پزشکی کاشانISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1391
27شرکت های فروشنده ی نرم افزار سیستم اطلاعات بیمارستانی و نیاز کاربرانISCمدیریت اطلاعات سلامت / دوره ی هشتم / شماره ی چهارم / مهر و آبان1390
28بررسی صحت محاسبه شاخص های آماری بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشانISCمجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت) دوره 6 شماره 4 مهر و آبان 13911391
29A pilot study of the impact of an educational intervention aimed at improving medical record documentation.PUBMEDJ R Coll Physicians Edinb. 2013 Mar;43(1)1391
30ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در راستای دولت الکترونیک: نقش وبسایت دانشگاه های علوم پزشکی کشورCINAHLمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 13 (1) فروردین 13921392
31بررسی میزان استفاده از پرونده های پزشکی بیماران در بیمارستان های شهرستان کاشان، 1382 ISCمدیریت سلامت1384
32بررسی میزان کارایی پروندههای پزشکی در پاسخگویی به موارد ارجاعی سازمان پزشکی قانونی کاشانعلمی-ترویجی مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی دوره 21 ، شماره 1، بهار 90 ،1390
33میزان آگاهانه بودن امتناع از درمان در بیمارستان های آموزشی شهر کاشانISCمدیریت اطلاعات سلامت / دوره ی نهم / شماره ی پنجم / آذر و دی 91391
34Conceptual Model of Clinical Governance Information System for Statistical Indicators by Using UML in Two Sample HospitalsPUBMEDACTA INFORM MED. 2014 APR 22(2):1393
35بررسی اپیدمیولوژی سوانح در بیماران بستری در بیمارستان نقوی شهرستان کاشان در سال 1379 CINAHLفیض1379
36ارزیابی خدمات بهداشتی درمانی وب سایت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در راستای دولت الکترونیکISCمجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت) دوره 8 شماره 2 خرداد و تیر 13931393
37Medical Universities Educational and Research Online Services: Benchmarking Universities’ Website Towards E-GovernmentPUBMEDACTA INFORM MED. 2014 JUN 22(3)1393
38 Perceived Quality of Informed Refusal Process: A Cross-Sectional Study from Iranian Patients' PerspectivesISI و PUBMEDDeveloping World Bioethics Volume: 15 Issue: 3 1394
39رتبه بندی سیستم های اطلاعات بیمارستانی بر اساس الزامات در ایران، 1392علمی-ترویجی مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین سال اول شماره اول تابستان 13931393
40معیارهای ارزیابی ربط در نظامهای بازیابی اطلاعات: دانسته‌ها و ندانسته‌ها Scopusپژوهشنامة پردازش و مدیریت اطلاعات,دورة 30 شماره11393
41الزامات بهبود کیفیت و ایمنی بیمار در سیستم اطلاعات بیمارستانISCمدیریت اطلاعات سلامت / دوره ی یازدهم / شماره ی سوم / مرداد و شهریور1393
42میزان اعتبار قانونی رضایت‌نامه‌های اخذ شده از بیماران بستری در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشانISCمدیریت اطلاعات سلامت / دوره ی دوازدهم / شماره ی سوم / مرداد و شهریور1394
43رابطه مدل مفهومی سیستم اطلاعاتی حاکمیت بالینی برای ارائه شاخص های آماری با رابطه مدل مفهومی سیستم اطلاعاتی حاکمیت بالینی برای ارائه شاخص های آماری با استفاده از نمودارهای زبان مدل سازی ISCمدیریت اطلاعات سلامت / دوره ی دوازدهم / شماره ی اول /فروردین و اردیبهشت 941394
44تاثیر ارائه باز خورد و تشویق در بهبود مستندسازی دستیارانISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی / 1394 : 15 ) 82 (1394
45Factors Affecting Successful Implementation of Hospital Information SystemsPUBMEDActa Inform Med. 2016 Feb; 24(1): 51–55. 1394
46A review on laboratory tests’ utilization: A trigger for cutting costs and quality improvement in health care settingsPUBMEDVolume 30 - Number 1 (1-2016) The Medical Journal of The Islamic Republic of Iran (MJIRI )1395
47Nursing Information Systems Requirements: A Milestone for Patient Outcome and Patient Safety Improvement.ISI و PUBMEDComput Inform Nurs. 2016 Jun 29.1395
48Best, Useful and Objective Precisions for Information Retrieval of Three Search Methods in PubMed and iPubMedISIAmbient Science, 2016: Vol. 3(2)1395
49بررسی اقامت مقتضی بیماران بر اساس پروتکل ارزیابی مقتضی بودن در بیمارستان شهید بهشتی کاشانISCمجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)1395
50Intention of Continuing to use the Hospital Information System: Integrating the elaboration-likelihood, social influence and cognitive learningPUBMEDElectronic physician1395
51عوامل تعیین کننده قصد تداوم استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی مبتنی بر ادغام مدل‌های احتمال مشارکت، نفوذ اجتماعی و یادگیری شناختیISCمدیریت اطلاعات سلامت1395
52CT Utilization: A Case Study in Iran based on ACR Appropriateness Criteriapubmed*Radiology management1395
53Functional Requirements of Pharmacy Information Systems in HospitalsCINAHLIranian Journal of Medical Informatics1395
54Task-specific usability requirements of electronic medical records systems: Lessons learned from a national survey of end-usersISI و PUBMEDInformatics for health & social care1397
55آینده جایگاه های شغلی رشته فناوری اطلاعات سلامت وصلاحیت حرفه ای شاغلانISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1396
56Laboratory Utilization Review as a Trigger for Hospital Quality Improvement.ISCپیاورد سلامت1395
57بررسی بهره برداری مناسب از سی تی اسکن در بخش های تریاژISCفصلنامه بیمارستان1396
58Effect of reinforced audit and feedback intervention on physician behaviour: a multifaceted strategy for targeting medical record documentationPUBMEDJOURNAL OF THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF EDINBURGH1396
59Clinical and Para Clinical Information Needs of Infertility Electronic Health Records in Iran: A Delphi StudyPUBMEDActa Informatica Medica1396
60Patient Self-Management of Asthma Using Mobile Health Applications: A Systematic Review of the Functionalities and EffectsISI و PUBMEDApplied clinical informatics1396
61Proposing Electronic Health Record Usability Requirements Based on Enriched ISO 9241 Metric Usability ModelPUBMEDَActa informatica medica1396

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله همایش: بررسی سبک رهبری مدیران گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در حیطه های عملکردی شش گانه بر اساس مدل لیکرتیازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایرانسخنرانی1389/02/10
2خلاصه مقاله همایش: زیتون در قرآن و ارتباط آن با خواص دارویی آن در طباولین کنگره قرآن پژوهی و طبکاشانپوستر1390/03/05
3خلاصه مقاله همایش: اهداف مدیریت مبتنی بر رهنمود های اسلامی و قرآنی و راهکار هایی برای وصول به اهداف اولین کنگره قرآن پژوهی و طبکاشانپوستر1390/03/05
4خلاصه مقاله همایش: اثرات اقتصادی فناوری اطلاعاتسلامتبر مراقبت های بهداشتیاولین همایش ملی نظام های اطلاعات سلامت و اقتصاد دانشاصفهانپوستر1389/12/17
5خلاصه مقاله همایش: بررسی میزان امتناع آگاهانه از درمان و علل مرتبط با آن در بیمارستان های آموزشی شهرستان کاشان-1389سومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی حقوق بیمارانکیشپوستر1389/12/03
6خلاصه مقاله همایش: بررسی نظرات بیماران در مورد کیفیت اخذ رضایت نامه و تحلیل رگرسیون عوامل مرتبط با آنسومین کنگره بین الملی حقوق پزشکیکیشپوستر1389/12/03
7خلاصه مقاله همایش:استانداردهای یادگیری الکترونیکی درحوزه علوم پزشکیچهارمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی درعلوم پزشکیتبریزپوستر1389/11/26
8خلاصه مقاله همایش: طراحی نظام اطلاعات برای بیمارها و صدمات ناشی از بیوتروریسمهمایش کشوری مسمومیت با عوامل شیمیایی جنگی و تروریستیبیرجندسخنرانی1389/12/03
9خلاصه مقاله همایش: پرونده پزشکی مدرکی در مراجع قانونی:آیا آموزش بر ارتقای کیفیت مستندسازی این مدرک قانونی تاثیر دارد؟دومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانون ایرانتهرانسخنرانی1389/12/11
10خلاصه مقاله همایش: بررسی اپیدمیولوژی مسمومیت ها با دارو و مواد شیمیایی باقصد خودکشی بر اساس فصل 20 کتاب ICD10 در بیمارستان سیدالشهدا آران و بیدگل :1389دومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانون ایرانتهرانسخنرانی1389/12/11
11خلاصه مقاله همایش: ارزیابی وضعیت حقوق بیمار در بیمارستان شهید رجایی : نمونه ای از یک بیمارستان دوستدار مادردومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانون ایرانتهرانسخنرانی1389/12/11
12خلاصه مقاله همایش: نحوه احراز هویت متوفیان در بیمارستان های منتخب استان اصفهاندومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانون ایرانتهرانسخنرانی1389/12/11
13خلاصه مقاله هماش: بررسی اپیدمیولوژیک علل سقط قانونی جنین در کاشان : 1385-1389دومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانون ایرانتهرانسخنرانی1389/12/11
14خلاصه مقاله همایش: ضرورت و اهمیت آگاهی پزشکان و کدگذاران بالینی از قوانین ثبت علت مرگ و میر در گواهی فوتدومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانون ایرانتهرانسخنرانی1389/12/11
15خلاصه مقاله همایش: بررسی میزان پاسخگویی پرونده های پزشکی به موارد ارجاعی سازمان پزشکی قانونی کاشاندومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانون ایرانتهرانسخنرانی1389/12/11
16خلاصه مقاله همایش: ارزیابی نرم افزار Support Net در کیفیت آموزش فراگیران شرکت کننده در دوره های آموزش رایانه ایدوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
17خلاصه مقاله همایش: ارتقاء پژوهش در نظام سلامت با ارائه درس روش تحقیق به صورت کلاسی- کارگاهیدوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
18خلاصه مقاله همایش : کیفیت ارائه اطلاعات به بیماران امتناع کننده از درمان در بیمارستان های آموزشی شهر کاشانهمایش کشوری فرصت ها و چالش های استقرار منشور حقوق بیماریاسوجپوستر1390/04/29
19خلاصه مقاله همایش: بررسی نحوه تعامل پزشک با بیماران امتناع کننده از درمان بیمارستانهای آموزشی شهر کاشان -1389 همایش کشوری فرصت ها و چالش های استقرار منشور حقوق بیماریاسوجپوستر1390/04/29
20خلاصه مقاله:دیدگاه کاربران در زمینه کارایی سیستم های اطلاعات بیمارستانی کشورسومین همایش کشوری بررسی راهکارهای ارتقا مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستاهای کشورتهرانپوستر1392/12/01
21خلاصه مقاله:ارزیابی دوره طراحی سیستم اطلاعات بیمارستان در قالب برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی فناوری اطلاعات سلامتپانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکییزدپوستر1393/02/09
22خلاصه مقاله: بررسی دیدگاه دانشجویان کارشناسی رشته فناوری اطلاعات سلامت نسبت به طراحی و اجرای دورهISO در برنامه کارآموزس در عرصهپانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکییزدپوستر1393/02/09
23خلاصه مقاله: بررسی دیدگاه دانشجویان کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت در مورد طراحی و اجرای دوره آشنایی با نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه کارورزی در عرصهپانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکییزدپوستر1393/02/09
24خلاصه مقاله: نظرات دانشجویان کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان درباره کارگاه آشنایی با حوزه سلامت ویژه این دانشجویانپانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکییزدپوستر1393/02/09
25خلاصه مقاله: نظرات مسئولین فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی کاشان در مورد کارآموزی در واحدهای فناوری اطلاعاتپانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکییزدپوستر1393/02/09
26بررسی میزان رضایت مندی کاربران وب سایت دانشگاه علوم پزشکی کاشان همایش بررسی راهکارهای ارتقا مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستانها تهران 1393/05/08
27الزامات عملکردی بخش مدارک پزشکی درسیستم اطلاعات بیمارستانی همایش بررسی راهکارهای ارتقا مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستانها تهران 1393/06/08
28دیدگاه کاربران درزمینه کارایی سیستم اطلاعات بیمارستانی همایش بررسی راهکارهای ارتقا مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستانها تهران 1393/06/08
29خلاصه مقاله:آگاهی بیماران از تشخیص، روش های درمانی و عوارض درمان در بیمارستان شهید بهشتی کاشانسومین کنگره آموزش بیمار و خودمراقبتی.12-10 دی ماه 1393تهرانپوستر1393/10/10
30 خلاصه مقاله:میزان رعایت منشور حقوق بیماران در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشانسومین کنگره آموزش بیمار و خودمراقبتی.12-10 دی ماه1393 تهران پوستر1393/10/10
31خلاصه مقاله:میزان احترام به اعتقادات مذهبی و پاسخ به نیازهای عاطفی و روانی از دید بیمارانسومین کنگره آموزش بیمار و خودمراقبتی.12-10 دی ماه1393 تهران پوستر1393/10/10
32خلاصه مقاله:ارزیابی قابلیت استفاده سیستم اطلاعات بیمارستانی در مراکز آموزشی-درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از دید کاربران در سال 93-1392 چهارمین همایش ملی ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامت و نقش آن در اجرای طرح تحول نظام سلامت کشورتهرانپوستر1394/03/05
33خلاصه مقاله:بررسی میزان خطاهای پرونده های پزشکی ارسالی به سامانه پرونده الکترونیکی سلامت(سپاس)چهارمین همایش ملی ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامت و نقش آن در اجرای طرح تحول نظام سلامت کشورتهرانپوستر1394/03/05
34خلاصه مقاله:طراحی الزامات توانایی های شرکت های فروشنده سیستم های اطلاعات بیمارستانیچهارمین همایش ملی ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامت و نقش آن در اجرای طرح تحول نظام سلامت کشورتهرانپوستر1394/03/05
35خلاصه مقاله:طراحی الزامات فنی سیستم های اطلاعات بیمارستانیچهارمین همایش ملی ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامت و نقش آن در اجرای طرح تحول نظام سلامت کشورتهرانپوستر1394/03/05
36خلاصه مقاله:جایگاه آموزش بیمار وخود مراقبتی درنظام سلامتسومین کنگره آموزش بیمار و خود مراقبتی 10 الی 12 دی 1393 مرکز همایش های بین المللی رازی تهرانتهرانپوستر1393/10/10
37خلاصه مقاله :تعیین میزان مهارت دانشجویان کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت در کار آموزی در عرصهء دانشگاه علوم پزشکی کاشان در حوزه فناوری اطلاعات -1394همایش ملی فناوری اطلاعات سلامت 1395/06/31
38خلاصه مقاله :ویژگی های مداخلات مبتنی بر سلامت همراه جهت کنترل اضافه وزن دوران بارداری: مرور نظام منداولین کنگره ملی انفورماتیک پزشکی، مشهد، ایران، 1395مشهد، ایرانسخنرانی
39خلاصه مقاله :تاثیر استفاده از برنامه های کاربردی مبتنی بر تلفن همراه بر پیامدهای اقتصادی بیماران مبتلا به آسم: مرور نظام منداولین کنگره ملی انفورماتیک پزشکی، مشهد، ایران، 1395مشهد، ایرانسخنرانی
40خلاصه مقاله :الزامات عملکردی واحد داروخانه در سیستم اطلاعات بیمارستانی در ایرانکنگره رجیستری بیماری ها و پیامدهای سلامتمشهد 1395/11/26
41خلاصه مقاله: الزامات عملکردی واحد رادیولوژی در سیستم اطلاعات بیمارستانی از دیدگاه کاربران تبریز- ایرانپوستر1395/06/31
42خلاصه مقاله: بررسی میزان استفاده از منابع تست های تشخیص آزمایشگاهی در بیمارستان عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشاناولین همایش کشوری پژوهش در حوزه توسعه سازمان و مدیریت منابع در نظام سلامتدانشگاه علوم پزشکی شاهرودپوستر1395/09/24
43خلاصه مقاله: الزامات عملکردی سیستم اطلاعات آزمایشگاهی در بیمارستان های ایرانهشتمین کنگره بین‌المللی و سیزدهمین کنگره کشوری ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکیمرکز همایش‌های رازی تهران 1394/02/02