طاهره  خامه چیان

 فعالیت های پژوهشی

 

طاهره خامه چیان

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 53
نام و نام خانوادگی (فارسی) : طاهره خامه چیان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Tahereh Khamehchian دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : آسیب شناسی آدرس محل کار : کاشان - دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده پزشکی - گروه آسیب شناسی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی بیان ژنهای Cox-2 , H - B EGF , and ST6 Gall در نمونه های سرطان پستان در شهر کاشان و ارتباط آن با نتایج پاتو کلینیکی همکار621388/12/011394/01/31
2بررسی تغییرات پتاسیم و PH در لاواژ تشخیصی پریتوئن در تشخیص زودرس ایسکمی مزانتر در رتمجری561388/10/011393/05/23
3بررسی آنتی بادیهای تولیدشده علیه شاخصهای آنتی ژنی هلیکوباکترپیلوری در 40 بیمار کشت مثبت مراجعه کننده به بخش آندوسکوپی در سال 78-79مجری241379/01/151380/09/27
4بررسی اثر زهر کژدم گادیم Hemiscorpius Lepturus روی رتمجری181380/05/241382/01/19
5ارزش تشخیصی دو روش نمونه گیری با ساکشن کورت پاپیل و دیلاتاسیون کورتاژ در شناسایی لزیونهای اندومتر مجری121379/07/171382/05/07
6بررسی اثر گزش کژدم سیاه Androctionus Crassiauda روی رتمجری141381/07/091382/08/20
7بررسی ارتباط ژنتیکی تومورمارکرها با بروز سرطان پستان در زنان کاشانمجری241388/12/011390/12/01
8بررسی اثرات سمی زهر کژدم Hemiscopius Lepturus در موش مجری181383/01/161384/08/02
9بررسی کفایت نمونه اسمیر پاپانیکولائو با روش معمولی و Fluid Base / thin Layer در زنان مراجعه کننده به کلینیک تخصصی زنان در سال 1385مجری151386/03/151388/09/04
10مقایسه کیفیت اسمیردر سه روش نمونه گیری پاپ اسمیر در خانمهای مراجعه کننمجری151379/09/011381/05/22
11بررسی فراوانی ریسک فاکتورهای سرطان پستان در 100 بیمار مبتلا به سرطان پستان شهر کاشانمجری241377/08/051379/08/05
12بررسی بیان پروتئین اینتگرین در سرطان رحم و مقایسه آن با نمونه های سالم در کاشان همکار1001389/03/151399/06/22
13بررسی فراوانی متاپلازی روده ای در نواحی مختلف معده و دیستال مری مجری241378/09/021379/10/26
14بررسی ارتباط بین یافته های پاتولوژیک با علائم بالینی و آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به سلمجری51377/05/211380/09/20
15مقایسه بیان ژن های وابسته با آپونیوز در مراحل مختلف تکوینی فولیکولهای تخمدانی موش مجری181385/07/151387/03/05
16بررسی ارتباط انتشار ژن های cagA، cagE، babA2، iceA1 ، iceA2، oipA1 و vacA هلیکوباکتر پیلوری و تعیین عوامل مرتبط با انتشار ژن ها در بیماران مبتلا به ناراحتی های دستگاه گوارشهمکار401389/07/011392/10/15
17مطالعه تغییرات در الگوی انتقال پیام و میزان فسفوریلاسیون فسفوپروتیین القاء شونده با گشاد کننده عروق ( VASP ) در پاکت های ذخیره ای در حالت استراحت و تحریک شده بانک خونمجری1201390/05/011400/04/06
18بررسی عوامل خطر همراه با مرگ داخل رحمی جنین (IUFD) در کاشان در سال 91-1390مجری201390/12/251392/09/09
19بررسی بیان پروتیین حرارتی 90 آلفا و بتا (Hsp90 and Hsp90 ) درنمونه های بافتی سرطان پستان در شهر کاشان همکار241391/04/011393/04/01
20مقایسه زمان تاخیر در عمل جراحی در سه گروه آپاندکتومی منفی ، مثبت و عارضه دارمجری121392/01/011393/11/01
21بررسی رابطه بین عفونت H.Pylori آسم در کودکان بین 5 سال تا 18 سالمجری221392/01/011393/10/29
22بررسی اثراسانس تام گل سرخ درپیشگیری از سمیت کبدی القا شده با سیکلوفسفامید در رت نرمجری241395/11/011397/11/01
23مطالعه پاتولوژیکی اثر پیشگیرانه مصرف زنجبیل و تخم کدو وعصاره ترکیبی(زنجبیل و تخم کدو)بر عوارض کبدی ناشی از مصرف داروی سیکلوفسفامایددر موش صحراییمجری1151392/05/011401/10/17
24بررسی تاثیر کرم حاوی اسانس ژرانیوم ولعل کوهستان در درمان زخم ایجاد شده در پای رت دیابتی شدهمجری12
25 بررسی ارتباط بیان پروتئین سوروایوین( survivin) با نتایج هیستوپاتولوژی و درجه بدخیمی در نمونه های پروستاتمجری281392/12/151395/04/30
26مقایسه ی اثر عصاره گیاه باباآدم با دوکسو روبیسین برآپوپتوز ومرگ سلولی بر سلولهای سرطان پستان (MDA-231 and MCF7) همکار181393/02/011394/08/01
27تاثیر عصاره هیدروالکلی صمغ گیاه آنغوزه (Ferula-foetida) بر لیشمانیازیس جلدی(لیشمانیا ماژور) در موش سوریهمکار471392/12/151396/11/01
28بررسی مقایسه ای ویروس اپشتاین بار ( EBV ) در تومورهای بدخیم و ضایعات فیبرو کیستیک پستان.مجری121395/01/201396/01/20
29بررسی ارتباط آنژیوژنز و تهاجم بافتی در کارسینوم سلول بازال پوستمجری391393/05/151396/08/20
30بررسی اثر عصاره های هیدروالکلی گیاه خارمریم و شاتره بر شاخصه های خونی و بافت شناسی کبد در وش صحریی مدل کبد چرب غیرالکلیهمکار211393/08/151395/06/04
31بررسی عوارض کبدی ناشی از بستن شریان کبدی راست توسط لاپاراتومی در خرگوش مجری331393/09/011396/05/23
32 بررسی ارتباط بیان بیومارکرهای p16,p18 با سرطان سرویکس به روش فلوسیتومتری همکار121394/02/151395/02/15
33بررسی ارتباط بیان رسپتور اندروژن (AR )با عوامل پروگنوستیک در کارسینوم مهاجم پستان مجری331394/01/011396/09/22
34 بررسی ارتباط بیان پروتئین سروایوین( survivin) با نتایج هیستوپاتولوژی و درجه بدخیمی در نمونه های کولونمجری441394/10/151398/06/03
35مقایسه ارزش تشخیصی آزمون مشاهده با اسید استیک (VIA) با پاپ اسمیر در غربالگری کانسر مجری771394/12/011401/04/11
36بررسی ارتباط عفونت ویروس پاپیلومای انسانی با کارسینوم سلول سنگفرشی پوستمجری91397/07/151398/05/02
37بررسی ارتباط تنوع ژنتیکی موجود در پروموتر، اگزون 4 و 3’-UTR ژن Survivin با سرطان پروستات مجری241395/10/011397/09/27
38بیان CDX2 در کانسر کولورکتال و ارتباط آن با ویژگی های بالینی ، پاتولوژیک، پروگنوز و میزان بقای بیمارانمجری241396/09/011398/09/20
39بررسی ارتباط جهش های شایع ژن گیرنده ویتامین D ((VDR با خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعیت کاشانمجری201398/02/011399/10/06
40بررسی ارتباط جهش های A1298C وC677T ژن متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز با خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعیت کاشانمجری241398/02/011400/01/23
41بررسی ارتباط بیان پروتئین سروایوین( survivin) با نتایج هیستوپاتولوژی و درجه بدخیمی در نمونه های پستان ومیزان بقای بیمارانمجری51400/03/151400/09/11
42بررسی ارتباط واریته های رایج ژن های TIMP-2 و TIMP-3 با ابتلا به سرطان پستان در جمعیت زنان شهرستان کاشانمجری121400/04/011401/04/01
43بررسی سطح بیان lncRNA های مهارکننده تومورزایی (GAS5) و محرک تومورزایی (CRNDE و HOTTIP) و همچنین اهداف آنها (miR‑182‑5p، miR-181a-5p، Bcl-2، EZH2 و p21) در سلول‌های سرطانی کولون تیمار شده با کومارین.مجری36
44بررسی میزان رنگ پذیری و ارتباط بیان پروتئین سروایوین( survivin) با نتایج هیستوپاتولوژی غدد لنفاویمجری241401/07/151403/07/15

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1بیان متمایز دو واریانت مختلف Survivin در مراحل تکوینی فولیکولهای تخمدانی موشIndex Copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان دوره : 15 , شماره : 4 - زمستان 13871387
2Scrotum Injury by Scorpion StingISIIranian journal Arthropod-Borne Diseases:2008,vol. 2,NO. 1,49-521387
3پاسخ سرولوژیک بیماران مبتلا به هلیکوباکتر پیلوری به آنتی ژن های جدا شده در باکتری به روش SDS-PAGEایندکس نشدهدانشور-سال 13-شماره63 تیر 1385-ص65-611385
4Surveying on the Biologic Behaviors of Hemiscorrpius Lepturus Peters 1861 Scorpion in Laboratory (khuzestan ,Iran ) (Scorpions : Hemiscorpiidae(PUBMEDPakistan Journal Of Biological Sciences /2007 Sep 15;10(18):3097-102.1386
5مقایسه کیفیت اسمیر در سه روش نمونه گیری پاپ اسمیرIndex Copernicusمجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی-دوره 4- شماره 3- پائیز 85 ص 42-37 بدون ایندکس1385
6بررسی اثر تزریق زهر کژدم سیاهcrassicauda Androcotonus بر تظاهرات بالینی در رتIndex Copernicusفیض- تابستان 85 شماره 21385
7Primary Mediastinal Seminoma Presenting As Superior Vena Cava SyndromeIndex CopernicusCase Rep Clin Pract Rev,2006:7,244-2471385
8Frequency Of Precancerous Lesion In Stomach Of PatientScopusJ Medical Of Sciences 2006,6(4):666-669 July Augest1385
9Mouse Lung Conditioned Medium Induces Short Term Erythropoiesis in Mouse Long Term Bone Marrow Culture SystemISI و PUBMEDScand Journal Lab Anim Sci,32(3):20051384
10Histopathological chenges induced in rat organs by the venom of hemiscorpius lepturus (scorpionida:hemiscorpiidae)Biological Abstractbiochemical and cellular archives oct 2009:9(2);pp.221-2231388
11بررسی اپیدمیولوژیک تریکومونازیس در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان طی سالهای 73-1372Index Copernicusفیض-دوره 3 - شماره 4 (فضلنامه 10-1378 - شماره پیاپی : 12)1378
12بررسی اثر زهر کژدم Hemiscorpius lepturus در تغییرات پاتولوژیک اندام های رتIndex Copernicusفصلنامه د.ع.پ.لرستان(یافته)-شماره ٢٢ پاییز13831383
13تاثیر زهر کژدم سیاه در بروز عوارض پاتولوژیک در موش صحراییIndex Copernicusبهبود زمستان 1384; 9(4 (پیاپی 27)):8-14. 1384
14گزارش دومین مورد از کوریستومای کامل پلک شامل: مژه و غده اشکIndex Copernicusمجله چشم پزشکی ایران-1376-(9)21376
15گزارش دو مورد لنفوم هوچکین دریک خانواده به طور همزمانIndex Copernicusفیض1380-شماره 4،دوره 5-صفحات 120-1151380
16فراوانی و تغییرات سیتولوژی ترکومونیازیس در زنان علامت دار مراجعه کننده به کلینیک زنان کاشان سال 1378Index Copernicusفیض- دوره 8-زمستان 1382-شماره 291382
17فراوانی متاپلازی روده ای در نواحی مختلف معده و دیستال مری بررسی بیماران مراجعه کننده به بخش آندوسکوپی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1378Index Copernicusپژوهش در علوم پزشکی1380
18بررسی یافته های کلینیکی و پاراکلینیکی و پاتولوژیک مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر ( IBS )Index Copernicusفیض- دوره 7, شماره 4 - ( زمستان1382 ) 1382
19شیوع گروههای خونی در مراجعین به مرکز بانک خون کاشان طی سالهای 76-1372 و نقش آن در ضایعات بدخیم دستگاه گوارشIndex Copernicusفیض-تابستان 1377-شماره 61377
20بررسی هلیکوباکتر پیلوری در نمونه های بیوپسی معده ارسالی به آزمایشگاه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سالهای 76-1375Index Copernicusفیض-دوره 2, شماره 4 - ( فصلنامه 1377 )1377
21بررسی علل پاتولوژیک خونریزی غیر طبیعی در مراجعین به زایشگاه شبیه خوانی کاشان، 80-1379Index Copernicusفیض-دوره 6, شماره 2 - ( فصلنامه 1381 ،شماره22)1381
22بررسی قدرت کولپوسکوپی در تشخیص ضایعات پیش سرطانی سرویکس در خانمهای دارای پاپ اسمیر غیر طبیعیIndex Copernicusفیض-دوره 8, شماره 2 - ( تابستان 1383 ،شماره30)1383
23مقایسه کفایت نمونه پاپ اسمیر در روش لایه نازک بر پایه مایع با روش معمولیIndex Copernicusفصلنامه فیض1388دوره 13, شماره 31388
24مقایسه آزمونهای مختلف در تشخیص هلیکو باکتر پیلوریIndex Copernicusفیض-شماره 18-تابستان13801380
25معرفی یک مورد پانکراتومابلاستوماIndex Copernicusفیض-شماره14-تابستان 13791379
26Diagnostic Value of Endometrial Sampling With Pipelle Suction Curttage for Identifying Endometrial Lesions Patients With Abnormal Uterine BleedingChemical AbstractJournal of Research in Medical Sciences 2004; 3:123-1251382
27خصوصیات بیماران مبتلا به سلولهای اپی تلیال غیر طبیعی سرویکس و ارزش پیش بینی مثبت آزمایش پاپ اسمیر در تشخیص بیماریIndex Copernicusفیض-دوره 4, شماره 2 - ( تابستان 1379 ،شماره14)1379
28بررسی فراوانی سابقه فامیلی مثبت در یک صد مورد سرطان پستانIndex Copernicusشماره ٢٨ ، زمستان ٨٢ ، فیض1382
29بررسی شیوع عفونت هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به بدهضمی غیراولسری طی سالهای 75-74 و تعیین قدرت روشهای مختلف تشخیص آنIndex Copernicusفیض-بهار1376-شماره 11376
30Tracheobrnchopathia OsteochondroplasticaIndex CopernicusMedical Journal of the Islamic Republic of Iran1378
31بررسی قدرت تشخیصی FNAC در ندول های تیروئیدی در شهرستان کاشان طی سالهای 79-1378Index Copernicusفیض-شماره 18-تابستان 13801380
32بررسی میزان حساسیت FNA در تشخیص موارد مثبت ژنیکوماستی و پستان نابجاIndex Copernicusفیض-دوره 4, شماره 15 - ( پاییز 1379 )1379
33اثرات هیستوپاتولوژیک سم کژدم گادیم در موشهای صحراییIndex Copernicusمجله علمی پزشکی قانونی- زمستان 1383; 10(36):202-2061383
34Comparison of touch cytology and histology in diagnosing helicobacter pylori infection in gastric biopsyISIPak J Med Sci, January - March 2011 Vol. 27 No. 1 90-931389
35اثر اسیدآسکوربیک بر بیان ژن های Bax و Bcl-2 و تکوین فولیکول های پره آنترال جدا شده از تخمدان های انجمادی و غیرانجمادی در محیط کشتIndex Copernicusفصلنامه طب جنوب -دوره 13 - شماره 3 - صفحات 162-151-پاییز 13891389
36بررسی اثر زهر کژدم گادیم Hemiscorpius lepturus بر میزان گلبول های سفید و قرمز و هماتوکریت رت مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید صدوقی یزد-66- دوره سیزدهم، شماره اول، بهار 1384 ، صفحات 70-661384
37مقایسه روش سیتولوژی تماسی و بافت شناسی جهت تشخیص هلیکوباکتر پیلوری CINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 1، بهار 1390 ، صفحات 26-211390
38بررسی تاثیر ایسکمی مزانتر بر میزان pH و پتاسیم در لاواژ تشخیصی موش صحراییCINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 1، بهار 1390 ، صفحات 31-271390
39Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Rosa damascena Mill Essential OilChemical AbstractJBAPN 1 (1):jan-feb 2011 pp 19 - 261389
40بررسی اثر تزریق زهر کژدم سیاهAndroctonus crassicauda بر تظاهرات بالینی در رتCINAHLفصلنامه فیض دوره دهم، شماره 2، تابستان 13851385
41بررسی نقش علوم پایه در صلاحیت های حرفه ای پزشکان از دیدگاه اساتید علوم بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشانISCگام های توسعه در آموزش پزشکی -دوره 69، شماره اول1391
42The Value of Touch Preparation for Rapid Diagnosis of Brain Tumors as an Intraoperative ConsultationPUBMEDIran Journal Medical Sciences- June 2012; Vol 37 No 21391
43TOXIC EFFECTS OF SCORPION, HEMISCORPIUS LEPTURUS (HEMISCORPIIDAE) VENOM ON MICEISIThe Journal of Animal & Plant Sciences, 22(3): 20121391
44Pattern of Splenectomy Indications in Kashan Shahid-Beheshti Hospital : A5-Year StudyPUBMEDArchives of Trauma Research. 2013, Volume 1, Issue 41391
45معرفی یک مورد کیست هیداتید منفرد لگنی در بیمار 16 سالهCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هفدهم، شماره 3، مرداد و شهریور 13921392
46Prevalence of Depression in Patients with CancerScopusMiddle-East Journal of Scientific Research 15 (9): 1311-1315, 20131392
47The Prevalence of Barrett’s Esophagus in Outpatients with Dyspepsia in Shaheed Beheshti Hospital of KashanPUBMEDiran journal medical science vol 38 ,no3,20131392
48Total Phenolic and Flavonoids Content, Antioxidant and Antimicrobial Activities of Azilia eryngioides Extractsایندکس نشدهgournal of biologically active products from nature1391
49Prevalence of Trait Anxiety in Patients with CancerScopusMiddle-East Journal of Scientific Research 17 (11): , 20131392
50 Prevalence of State Anxiety in Patients with CancerScopusWorld Journal of Medical Sciences 9 (3): 153-156, 20131392
51Intrauterine Fetal Death: A Review of 50 Cases in the City of Kashan-Iran, 2011-2012ایندکس نشدهLife Science Journal 2013;10(4s)1391
52تشخیص سرطان پستان با استفاده از طیف سنجی رامان ISC فصلنامه لیزر پزشکی 1391
53 بررسی تجربی استفاده از طیف‌سنجی رامان در تشخیص سرطانISCمجله مهندسی پزشکی زیستی ،دوره چهارم ،شماره 4 ،زمستان 1389 1389
54Reporting a Rare Case of Pleomorphic Adenoma of the BreastPUBMED Case Reports in Medicine Volume 2014 (2014), 1393
55Peritoneal Potassium and pH Measurement in Early Diagnosis of Acute Mesenteric Ischemia in RatsPUBMEDArch Trauma Res. 2014 September; 3(3): e20957.1393
56Variations in Intraplatelet Phospho-vASP Expression Due to Pre-analytical Sample Preparations, Illustration of a Quality ControlIssue in Platelet PharmacologyISI و PUBMEDIranian Journal of Pharmaceutical Research (2015), 14 (1): 321-3281393
57Relationship Between Helicobacter Pylori Infection and GERD in Patients under 18 Years Oldسایر ایندکس هاMiddle-East Journal of Scientific Research 21 (12): 2226-2230, 20141393
58ST6Gal1, Cox-2 and HB-EGF mRNA Expression in Breast Cancer Samples from Kashan, IranISIMiddle East Journal of Cancer 2015; 6(1): 43-501393
595-Year data analysis of patients following abdominal wall endometrioma surgeryISI و PUBMEDBMC Womens Health. 2014 Dec 5;14(1):1511393
60گزارش یک مورد حاملگی در اسکار سزارینCINAHLمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد دوره بیست و سوم، شماره چهارم، تیر 421394
61Evaluation of survivin experession in prostate specimens of patients with prostate adenocarcinoma and benign prostate hyperplasia underwent transurethral resection of the prostate or prostatectomyISI و PUBMED SpringerPlus (2016) 5:6211395
62THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 16 AND 18 WITH PROSTATE ADENOCARCINOMAایندکس نشدهInternational Journal of Biology, Pharmacy and Allied Science1394
63A comparative study of Epstein -Barr virus (EBV)in malignantISIInternational Journal of Medical Research & Health Sciences, 2016, 5, 9S:221-2281395
64Uterine Smooth Muscle Tumors of Uncertain Malignant Potential (STUMP) Mistaken with Ovarian Tumor in a Female with Polio: A Case Reportعلمی-ترویجی Journal of Obstetrics, Gynecology and Cancer Research1395
65The effect of melatonin on expression of p53 and ovarian preantral follicle development isolated from vitrified ovaryScopusComparative Clinical Pathology1396
66The Effect of Oliveria Decumbens and Pelargonium Graveolens on Healing of Infected Skin Wounds in Mice.ISI و PUBMEDWorld journal of plastic surgery1396
67Studying the Correlation between Androgen Receptor (AR) Expression and Prognostic Factors in Invasive Breast CarcinomaنامعتبرWORLD FAMILY MEDICINE1396
68Frequency of Circulatory Regulatory Immune Cells in Iranian Patients with Type 1 DiabetesISI و PUBMEDIRAN JOURNAL PARASITOL1396
69The Wound Healing Effects of Herbal Cream Containing Oliveria Decumbens and Pelargonium Graveolens Essential Oils in Diabetic Foot Ulcer ModelPUBMEDWORLD JOURNAL OF PLASTIC SURGERY (WJPS)1396
70بررسی اثر ترکیب عصاره; های گیاهان خار مریم، کنگر فرنگی و عناب بر کبد چرب غیرالکلی در موش های صحراییScopusمجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران1396
71Effects of Right Hepatic Artery Ligation in Rabbit's LiverISI و PUBMEDTRAUMA MONTHLY1397
72Survivin polymorphisms and susceptibility to prostate cancer: a genetic association study and an in silico analysisISI و PUBMEDEXCLI JOURNAL1397
73بررسی اثر ترکیب عصاره; های گیاهان عناب، کنگر فرنگی و کاسنی بر کبد چرب غیرالکلی در موش های صحراییScopusKoomesh1397
74Association of Regulatory T Cells with Diabetes Type-1 and Its Renal and Vascular Complications Based on the Expression of Forkhead Box Protein P3 (FoxP3), Helios and Neurophilin-1ISI و PUBMEDIranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology (IJAAI)1397
75 Assessment of Relationship Between Expression of Survivin Protein and Histopathology Diagnosis and Malignancy Severity in Colon SpecimenPUBMED,Scopus,ISI*Journal of gastrointestinal cancer1398
76Survivin polymorphisms and susceptibility to prostate cancer: a genetic association study and an in silico analysisPUBMED,Scopus,ISI*EXCLI Journal1397
77کاربرد شبکه های عصبی در آنالیز طیفی رامان جهت تفکیک منشا سرطان های متاستاز یافته به غدد لنفاویISCلیزر در پزشکی1398
78Detection of primary and secondary cancers using raman spectroscopy and Self-constructing NetworksScopus, ISIJournal of Applied Spectroscopy, 86(3), 528-5321398
79Comparison of the diagnostic value of the visual inspection with acetic acid (VIA) and Pap smear in cervical cancer screeningISI و PUBMEDTaiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology1398
80Evaluation of the Correlation Between Childhood Asthma and Helicobacter pylori in Kashan.ISI,PUBMED*jundishahpure journal microbiol1394
81Association of Some High-Risk Mucosal Types of Human Papillomavirus with Cutaneous Squamous Cell Carcinoma in an Iranian PopulationPUBMEDIranian Journal of Pathology1398
82بررسی اثر مخلوط عصارههای گیاهان عناب، کاسنی و خار مریم بر موش;های صحرایی مبتلا به کبد چرب غیرالکلیScopusفصلنامه گیاهان دارویی1399
83Detection of Primary and Secondary Cancers Using Raman Spectroscopy and Self-Constructing Neural NetworksScopus, ISI*Journal of Applied Spectroscopy1398
84Investigation of the Behavioral and Clinical Effects of Black Scorpion Venom in Albino RatsScopusIranian Journal of Toxicology1399
85CDX2 Protein Expression in Colorectal Cancer and Its Correlation with Clinical and Pathological Characteristics, Prognosis, and Survival Rate of PatientsISI و PUBMEDJournal of Gastrointestinal Cancer1399
86Pleural effusion as a rare manifestation of mediastinal teratoma: A case reportScopus, ISIRespiratory Medicine Case Reports1396

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله همایش: بررسی نتایج پاتولوژی توده های پستان در سالهای 84و85 در بیمارستان شهید بهشتی کاشانسمینار سراسری پاتولوژیعلوم پزشکی همدانپوستر1387/03/29
2congress article: Difference touch cytology due to histology in diagnosis of helicobacter pyloriسمینار سراسری پاتولوژیدانشگاه علوم پزشکی همدان 1387/03/29
3خلاصه مقاله همایش: بررسی نتایج اسمیر مری در تشخیص کاند یدیازیس مریسومین کنگره بین المللی و هشتمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانتهران-سالن همایش رازیپوستر1389/02/01
4خلاصه مقاله همایش: بررسی مقایسه ای اسمیر پاپانیکولائو به روش fluid/thin layer با اسمیر معمولی از نظر کفایت در کلینیک تخصصی زنان در سال 1385دومین همایش آزمایشگاه و بالیندانشگاه علوم پزشکی سمنان پوستر1387/02/23
5خلاصه مقاله همایش: بررسی علل هیسترکتومی بر اساس نتایج پاتولوژیششمین سمینار سراسریدانشجویی بهداشت روانیاسوج 1387/07/24
6خلاصه مقاله همایش: بررسی وضعیت تست های بیوشیمیایی سالمندان مقیم در سرای سالمندان میلاد کاشان در سال 87دومین کنگره بین المللی و هفتمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهیمرکز همایش های رازیپوستر1388/01/31
7خلاصه مقاله همایش: بررسی ارتباط تعداد زایمان با دیسپلازی سرویکسهشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهران-سالن رازیپوستر1388/08/14
8congress article: Sensitivity of tiuch cytology vs.histology examination in diagnosing helicobacter pyloriیازدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و پنجمین همایش سالانه انجمن سرطان ایرانتهرانپوستر1388/07/28
9خلاصه مقاله همایش: بررسی نقش دروس علوم پایه در پرورش شایستگی های دانش آموختگان پزشکی از دیدگاه دستیاران دانشگاه علوم پزشکی کاشاندهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388/02/15
10خلاصه مقاله همایش: خودارزیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی کاشان از رعایت اخلاق حرفه ایدهمین کنگره کشوی آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیرازپوستر1388/02/15
11خلاصه مقاله همایش: اثر آسکوربیک اسید بر بیان Fas و Fasl در فولیکول های تخمدانی کشت شده از تخمدان انجمادینهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران، همدانهمدانپوستر1389/03/04
12خلاصه مقاله همایش: مقایسه کفایت پاپ اسمیردرروش لایه نازک برپایه مایع باروش معمولییازدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و پنجمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران مرکزهمایش های بین المللی رازی-تهرانسخنرانی1388/07/28
13خلاصه مقاله همایش: مقایسه میزان شیوع عفونت هلیکوباکترپیلوری درکودکان نسبت به بزرگسالان دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهیدبهشتی کاشانیازدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و پنجمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران مرکزهمایش های بین المللی رازی-تهرانپوستر1388/07/28
14خلاصه مقاله همایش: بررسی قدرت کارآیی آندسکوپی درتشخیص مری بارتیازدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و پنجمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران مرکزهمایش های بین المللی رازی-تهرانپوستر1388/07/28
15خلاصه مقاله همایش: مقایسه نتایج سیتولوژی تماسی وهیستولوژی درتشخیص تومورهای مغزییازدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و پنجمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران مرکزهمایش های بین المللی رازی-تهرانپوستر1388/07/28
16خلاصه مقاله همایش: بررسی نقطه نظرات پزشکان عمومی شهر کاشان در ارتباط با اثر و کاربرد دروس علوم پایه در مهارت های شغلیدهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیشیرازپوستر1388/02/15
17congress article: Touch cytology: a simple,fast and cost effective method for diagnosing helicobacter pylori infectionبیست و یکمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانسخنرانی1389/02/13
18خلاصه مقاله همایش: بررسی یافته های هیستولوژیک در دیستال مری بیماران با Z Line کمتر از سه سانتی متر از EG Junctionنوزدهمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1387/03/10
19خلاصه مقاله همایش: بررسی ارزش تشخیصی سیتولوژی تماسی در مقایسه با هیستولوژی در تشخیص هلیکوباکتر پیلوری در بیماران با اندیکاسیون آندوسکوپی فرقانینوزدهمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهران 1387/03/10
20خلاصه مقاله همایش: بروز کانسر بیضه همزمان با کانسر کولون ترشح کننده آلفا فیتو پروتئیننوزدهمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلیتهرانپوستر1387/03/10
21خلاصه مقاله همایش: بررسی یافته های پاتولوژی و میزان عفونت هلیکوباکترپیلوری در کودکان مراجعه کننده باعلائم گوارشیدوازدهمین همایش سالانه آسیب شناسی ایران وششمین همایش سالانه انجمن سرطان ایرانتهرانپوستر1389/08/26
22خلاصه مقاله همایش: بررسی میزان پی گیری بیماران با پاپ اسمیر غیر طبیعی به وسیله بیوپسی گردن رحمدوازدهمین همایش سالانه آسیب شناسی ایران وششمین همایش سالانه انجمن سرطان ایرانتهرانپوستر1389/08/26
23congress article: internal evaluation of department of pathology , kashan university of medical sciences5th asia pacific medical education conferencesingaporeپوستر1386/11/04
24خلاصه مقاله همایش: بررسی درجه تمایز(Granding) و مرحله بالینی(Staging) تومورهای مثانه در نمونه های ارسالی به بیمارستان شهید بهشتی کاشانهمایش سالانه کلینیکال انکولوژی تهرانپوستر1389/10/29
25خلاصه مقاله همایش : مقایسه سیتولوژی مایع شستشوی برونش و بیوپسی برونش در تشخیص بیماریهای دستگاه تنفسیسیزدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و هفتمین همایش سالانه انجمن سرطان ایرانتهرانپوستر1390/07/27
26خلاصه مقاله: بررسی فراوانی ضایعات پوستی سروگردن در نمونه های پاتولوژی تایید شده در شهرستان کاشانهفتمین همایش سراسری علوم تشریحکاشانپوستر
27congress article: comparison of pleural fluid cytology and pleurral biopsy in the diagnosis of bening and malignant lesion the 5th international & 10th national congress on quality improvment in clinical laboratoryتهرانپوستر1391/02/04
28خلاصه مقاله: بررسی رضایتمندی دانشجویان پزشکی از شیوه جدید دوره فیزیوپاتولوژی و ادغام دروس پاتولوژی و فارماکوژی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان13 همایش کشوری آموزش پزشکیساریپوستر1391/02/11
29congress article:Prevalence of hemoglobinopathies by microcapillary Electrophoresis method in remarriage individuals referred to Kashan health reference laboratory (90-91)The 5th International Congress of Laboratory & Clinictehranپوستر1391/10/26
30congress article: Study the prevalence of antipholipid and anticardiotipin antibodies in women with recurrent abortionThe 5th International Congress of Laboratory & Clinictehranپوستر1391/10/26
31تکراری با کد 741خلاصه مقاله: بررسی ارتباط تعداد زایمان با دیسپلازی سرویکسچهارمین کنگره سالانه سرطان های زنان ایرانتهرانپوستر1391/03/30
32congress article: evaluation of 80 cases of core needle biopsy and comparing it with exisional biopsy in palpable breast mass in patients referring to kashan beheshti hospital15th congress annual congress of iranian society of pathalogytehranپوستر1392/08/15
33خلاصه مقاله: ارئه روشی جهت تشخیص سرطان با استفاده از طیف سنجی رامان مستقل از نوع سیستم طیف سنجیبیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایرانمشهدپوستر1392/02/24
34خلاصه مقاله: جستجوی نشانگرهای طیفی رامان به منظور تمایز نمونه های سالم و سرطانیبیستمین کنفرانس مهندسی برق ایرانتهرانپوستر1391/02/26
35congress article: the comparison of pathologic findings and the rate of helicobacter pylory infection between adults and babies in gastric biopsiesThe 7th International 12th National Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratoriestehranپوستر1393/01/28
36congress article:ovaries of preantral follicles isolated from vitrifiedیازدهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایرانتهرانپوستر1392/11/30
37تکراری با کد969 خلاصه مقاله: بررسی علایم بالبنی در بیماران مبتلا به دیسپلازی سرویکسدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1392/07/04
38congress article:the effect of antioxidant suppiementation of vitrification medium on in vitro maturation and apoptic and expresson of preantral follicles isolated from vitrified ovariesیازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایراناهوازپوستر1392/11/30
39congress Article:SURVEY OF HYDATID CYST SURGERIES IN PATIENTS REFERRED TO SHAHID BEHESHTI HOSPITAL OF KASHAN DURING 2012-2017Iran's 19th International Congress of Microbiologyتهرانپوستر1397/06/13
40Article of congress:: Survey of hydatid cyst surgeries in patients reeeferred to shahid beheshti hospital of kashan during 2012-2017نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایرانتهرانپوستر1397/06/13
41خلاصه مثاله : بررسی ارتباط خونریزی پس از یائسگی با دیسپلازی سرویکسشانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهران'مرکز همایش های بین المللی رازی'پوستر1397/07/17

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی فراوانی سرطان های دستگاه گوارش در بیماران مراجعه کننده به کلینیک گوارش شهرستان کاشان طی سال های 1386-13831387پزشکی عمومی 1387/06/10
2بررسی ارزش تشخیصی سیتولوژی تماسی در مخاط معده در مقایسه با هیستولوژی در تشخیص هلیکوباکتر پیلوری1387پزشکی عمومی 1387/02/11
3بررسی نقش علوم پایه در صلاحیت های حرفه ای از دیدگاه اساتید علوم بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 13871387پزشکی عمومی 1387/08/06
4بررسی مقایسه ای اسمیر پاپانیکولا ئو Fluid based /Thin با اسمیر پاپانیکولا ئو معمولی از نظر کفایت نمونه در کلینیک تخصصی زنان کاشان در سال 13851386پزشکی تخصصی 1386/04/04
5بررسی قدرت کارآیی آندوسکوپی در تشخیص مری بارت 1385پزشکی عمومی 1385/06/26
6بررسی میزان افسردگی واضطراب دربیماران مبتلا به سرطان درکاشان1390پزشکی عمومی1390/06/161390/08/02
7بررسی اثر اسانس تام گل سرخ در جلوگیری از سمیت کبدی القا شده با تتراکلرید کربن (CCL4) در رت از نظر تغییرات آزمایشگاهی مارکرهای کبدی1393دکترای حرفه ای1393/07/23
8بررسی اثر اسانس تام گل سرخ در جلوگیری از سمیت کبدی القا شده با تتراکلرید کربن (CCL4) در رت از نظر هیستوپاتولوژی1393دکترای حرفه ای1393/07/23
9مقایسه ارزش تشخیصی آزمون مشاهده با اسید استیک (VIA) با پاپ اسمیر در غربالگری کانسر سرویکس1396تخصص1394/11/071396/02/12
10بررسی ارتباط بیان پروتئین سروایوین(survivin ) با نتایج هیستوپاتولوژی و درجه بدخیمی در نمونه های کولون1396تخصص1394/02/301396/03/17
11اثر استرس صوتی بر مورفولوژی و هیستوپاتولوژی بافت رحم و تخمدان و هورمونهای جنسی در زمان لانه گزینی در موش های ماده1395کارشناسی ارشد 1394/03/251395/11/12
12بررسی تطابق یافته های تصویربرداری با یافته های پاتولوژی در تشخیص بیماری های بدخیم و خوش خیم پستان درکلینیک پستان بیمارستان بهشتی کاشان در سال 13931395پزشکی عمومی1394/01/191395/05/26
13بررسی تاثیر پروفیلاکتیک عصاره زنجبیل و تخم کدو و عصاره ترکیبی(زنجبیل و تخم کدو) بر عوارض کبدی ناشی از مصرف سیکلوفسفامید در موش صحرایی1395پزشکی عمومی1393/05/291395/02/14
14مقایسه تعداد زیرگروه های سلول هایT تنظیمی بر اساس بیان مارکرهایHelios و Foxp3 ونوروفیلین- 1 در بیماران دیابت تیپ 1 و گروه کنترل1394تخصص1393/01/261394/02/30
15مقایسه میزان تاخیر در عمل جراحی آپاندکتومی در سه گروه آپاندکتومی منفی، مثبت و عارضه دار1394پزشکی عمومی1393/11/201394/05/13
16بررسی فلوسیتومتریک بیان پروتئین p16, p18 در سلول های گرد ن رحم با تشخیص ضایعات پیش سرطانی1394کارشناسی ارشد 1393/09/181394/05/06
17بررسی اثر پانسمان موضعی ترکیب انسولین و انوکساپارین بر ترمیم زخم در موش صحرایی1393تخصص1392/09/181393/11/13
18بررسی عوارض کبدی ناشی از بستن شریان کبدی راست توسط لاپاراتومی در خرگوش1393تخصص1392/10/101393/12/12
19بررسی ارتباط بیان پروتئین سروایوین(survivin) با نتایج هیستوپاتولوژی و درجه بدخیمی در نمونه های پروستات1393تخصص1393/01/241393/12/16
20بررسی ارتباط عفونت ویروس پاپیلومای انسانی با کارسینوم سلول سنگفرشی پوست1397تخصص1395/03/191397/01/26
21بررسی اثراسانس تام گل سرخ در جلوگیری از سمیت کبدی القا شده با سیکلوفسفامید در رت از نظرتغییرات آزمایشگاهی مارکر های کبدی1397پزشکی عمومی1393/07/231397/04/16
22بررسی اثراسانس تام گل سرخ درپیشگیری ازسمیت کبدی القا شده با سیکلوفسفامید دررت از نظر هیستو پاتولوژی1397پزشکی عمومی1393/07/231397/04/16
23بیان CDX2 در کانسر کولورکتال و ارتباط آن با ویژگی های بالینی ، پاتولوژیک، پروگنوز و میزان بقای بیماران1397تخصص1396/05/241397/06/18
24بررسی اپیدمیولوژیک تومور های بدخیم سر و گردن شهر کاشان از سال 88-98 دندانپزشکی عمومی
25بررسی ارتباط جهش های A1298C و C677T ژن متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز با خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعیت کاشان1398پزشکی تخصصی1397/05/031398/09/23
26بررسی ارتباط واریته های رایج ژن های TIMP-2 و TIMP-3 با خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعیت زنان شهرستان کاشان1400تخصص1399/07/021400/11/30
27تعیین فراوانی کیست ها و تومورهای فکی در نمونه های ارسالی به بیمارستانهای شهر کاشان در سال های 1400 - 1389 دندانپزشکی عمومی 1402/01/28
28بررسی ویژگی های پاتولوژیک نمونه های بافتی بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستانهای کاشان طی سالهای 1400-13961401پزشکی عمومی1401/01/171401/06/30