حمیدرضا  سیدی آرانی

 فعالیت های پژوهشی

 

حمیدرضا سیدی آرانی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 55
نام و نام خانوادگی (فارسی) : حمیدرضا سیدی آرانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Hamid reza Seyyedi arani دانشکده/محل خدمت : دانشکده علوم پیراپزشکی
رشته تخصصی : بیهوشی آدرس محل کار :
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی تغییرات همودینامیک تنفسی بیماران تحت جراحیهای مغز واعصاب در بیمارستان نقویمجری181377/10/081379/01/25
2مقاسیه اثرات پروپوفول و اتومیدات بر روی RPP و SPO2 در جریان ECT مجری221391/06/151393/12/29
3نیازسنجی توانمندی کارورزان ماه آخر پزشکی در زمینه احیای قلبی - ریوی همکار61391/06/151391/12/15
4بررسی رضایت دانشجویان از دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1391همکار131391/11/151392/12/25
5ارزش تست های آزمایشگاهی روتین در پیش بینی مرگ و میر سه ماهه اول پس از شکستگی پروگزیمال استخوان ران در بیمارستان شهید بهشتی کاشان مجری241391/12/011393/12/03
6ارتباط سطح لاکتات سرم با وضعیت بالینی بیماران پس از عمل جراحی پیوند عروق کرونرمجری501392/01/011396/03/03
7تاثیر آموزش بر توانمندی احیای قلبی - ریوی کارورزان پزشکیهمکار61393/03/011393/09/01

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1بررسی‌ قدرت‌ تست‌های‌ مالامپاتی‌ و تیرومنتال‌ در تشخیص‌ لوله‌ گذاری‌ مشکل‌Index Copernicusفیض-دوره 6, شماره 3 - ( فصلنامه 1381 )
2Mallampati And Thyromental Tests To Predict Difficult IntubationScopusJournal of Medical Sciences; Issue: 2; pp: 169-172; Vol: 6; Year: 2006
3بررسی‌ تأثیر جراحیهای‌ مغزواعصاب‌ بر پارامترهای‌ همودینامیک‌Index Copernicusفیض-دوره 6, شماره 3 - ( فصلنامه 1381 )
4تاثیر جراحی های مغز و اعصاب بر فراسنج های تنفسی Index Copernicusفیض - دوره 5, شماره 4 - ( فصلنامه 1380 )
5بررسی تاثیر تزریق داخل وریدی فنتانیل بر تغییرات تعداد و ریتم ضربان قلب ناشی ازلوله گذاری تراشه در بیماران تحت جراح یهای الکتیو شکمیIndex Copernicusمجله پزشکی هرمزگان _ سال ششم _ شماره دوم _ تابستان 1381
6بررسی کیفیت خدمات بیمارستانی از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاهی کاشان طی سال 1387CINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 2، تابستان 1390 ، صفحات 152-146
7بررسی وضعیت ایمنی بیماران در مراکز درمانی شهرستان کاشانایندکس نشدهمدیریت ارتقای سلامت
8مهارت های ارتباط غیرکلامی اساتید راهنما از دیدگاه دانشجویان دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشانISC(9)12 ؛ 656 / مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی /آذر 1391
9مروری بر پراکندگی جغرافیایی موش‌ها و بیمارهای منتقله به وسیله آن ها در ایرانCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هفدهم، شماره 2، خرداد و تیر 1392 ،
10مروری بر وضعیت بیماری گال و عوامل مرتبط با آن در ایرانISCمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره بیست ویکم، شماره هفتم،بهمن
11Genital myiasis of a sheep by Wohlfahrtia magnifica, in Ghamsar, Kashan, IranScopusBangladesh Journal of Medical Science Vol. 13 No. 03 July’14
12Prediction of Mortality in Hip Fracture Patients:Role of Routine Blood TestsPUBMEDARCHIVES OF BONE AND JOINT SURGERY.2015;3(1):51-55
13Scabies contamination status in Iran:A reviewISCInternational Journal of Epidemiologic Research Volume 3, Issue 1, Winter 2016, Page 86-94
14بررسی ارتباط بین سطح لاکتات سرم و پیامدهای بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونردر بیماران تحت بایپس قلبی ریویCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره بیستم، شماره 6، بهمن و اسفند 1395 ،
15The Impact of Psychological Empowerment on Organizational Commitment among Nurses.ISCInternational Journal of Hospital Research

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله همایش: بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از ارائه راهنمایی اساتید راهنما در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از نیمسال دوم 86-85 تا نیمسال دوم 87-86دهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388/02/15
2خلاصه مقاله همایش: دیدگاه دانشجویان در مورد تاثیر همجنس بودن استاد راهنما با دانشجو در فرایند تحصیلیدهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388/02/15
3congress article: Effect of pre-induction Intravenous Alfentanil on Hemodynamic Changes due to Endotracheal Intubation in Pregnant Women Under Cesarean Delivery Neonate Apgar Scoresخلاصه مقالات نهمین کنگره سراسری بیهوشی و احیاء مشهدپوستر
4خلاصه مقاله همایش: توافق آزمونهای انجام شده با محتوای آموزشی (طرح درس) از دیدگاه دانشجویاندوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهدپوستر1390/02/10
5خلاصه مقاله همایش: روند ارزیابی دانشجویان از استاد مشاور از سال 1385 تاکنون در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشاندوازدهمین همایش کشوری کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
6خلاصه مقاله همایش: نظرات دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در ارتباط با عوامل موثر بر نتایج امتحاناتدوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
7خلاصه مقاله: شناسایی و ارزیابی ریسک خطاهای متداول در فرایند بیهوشی بیماران با استفاده از متدولوژی HFMEA در بیمارستان شهید بهشتی قم در سال 1390دومین همایش سراسری نظام سلامت،مدیریت ریسک و حوادث غیر مترقبهاصفهانپوستر1390/12/08
8congress article: evaluating patient safety climate in university medical centers of kashan:an assessment to establish clinical governance15th ottawa conference: sunday 11 marchkualalampurپوستر1390/12/21
9خلاصه مقاله: تاثیر برنامه آموزشی کارورزان پزشکی بر دانش CPRبر اساس آخرین راهنمای AHA سیزدهمین کنگره کشوری آموزش پزشکیساریپوستر1391/02/11
10خلاصه مقال: نظرسنجی در مورد کارگاه آمادگی ارتقای توانمندی CPR کارورزان پزشکیسیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی ساریپوستر1391/02/11
11خلاصه مقاله: بررسی وضعیت مربیان بالین از دیدگاه دانشجویان کارشناسی هوشبریسیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیساریپوستر1391/02/11
12خلاصه مقاله: میزان رضایتمندی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از مشاوره تحصیلی اساتید راهنما در نیمسال اول تحصیلی 90-91سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیساریپوستر1391/02/11
13congress article: quality of services given to the patients hospitalized in university hospitals in kashanthe first international & 4th nation congress on healthtabrizپوستر1390/02/26
14خلاصه مقاله: ارتباط دانش و مهارت اجرای احیای اولیه بیماران در اینترن های دانشگاه علوم پزشکی کاشان بر اساس راهنمای AHA 2010 در سال تحصیلی 1390-1391چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیتهرانپوستر1392/02/09
15congress article: relationship between knowledge and skill of basic life support based on aha2010 in inters of kashan university of medical sciences 2012an intrernational association for medical educationparagueپوستر1392/06/02
16congress article:Awareness level of clinical staff of Kashan Shahid Beheshti Hospital from cardiopulmonary resuscitation last changes12th INTERNATIONAL CONGRESS OF ANESTHESIOLOGY, CRITICAL CARE AND PAIN MEDICINEtehranپوستر1394/06/31
17congress article:The diagnostic value of routine laboratory tests in preoperative evaluation patients with proximal hip fracture referred to Kashan Beheshti Hospital12th INTERNATIONAL CONGRESS OF ANESTHESIOLOGY, CRITICAL CARE AND PAIN MEDICINEtehranپوستر1394/06/31
18congress article:Major and seious complications occurring in the post-anesthesia care unit:A review12th INTERNATIONAL CONGRESS OF ANESTHESIOLOGY, CRITICAL CARE AND PAIN MEDICINEtehranپوستر1394/06/31
19congress artical :Prediction of Mortality in Hip Fracture Patients:Role of Routine Blood Testsدومین کنگره ملی تازه های تروما تهران 1395/09/13
20خلاصه مقاله : نقش اساتید مشاور در آماده سازی دانشجویان برای پذیرش مسئولیت شغلی آیندهنوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهریتهرانپوستر1397/02/10
21خلاصه مقاله :ارزیابی دانشجویان از عمل به آئین نامه استاد مشاورنوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهریتهرانپوستر1397/02/10
22خلاصه مقاله : ارزیابی برنامه تعامل با دانشجویان تازه وارد در دانشکده پیرا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سالهای 1393-96نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهریتهرانپوستر1397/02/10

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1شناسایی و ارزیابی ریسک خطاهای متداول در فرایند بیهوشی بیماران با استفاده از متدولوژی PFMEA در بیمارستان شهید بهشتی قم در سال 1390
2شناسا?? و ارز?اب? ر?سک خطاها? متداول در فرا?ند ب?هوش? ب?ماران با استفاده از متدولوژی PFMEA در بیمارستان شهید بهشتی قم در سال 13901390پزشکی عمومی1390/10/281390/11/05