معصومه  حسینیان

 فعالیت های پژوهشی

 

معصومه حسینیان

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 62
نام و نام خانوادگی (فارسی) : معصومه حسینیان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Masoumeh Hosseinian دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
رشته تخصصی : پرستاری کودکان آدرس محل کار :
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی نگرش معلمین شاغل در دبستانهای شهر کاشان در مورد چگونگی رفع نیازهای جسمی و روانی کودکان دوره بتدایی در سال 77-78مجری151378/02/011380/11/30
2بررسی رضایت مادران و پرستاران از مراقبت های بیمارستانی با سازماندهی دو روش متفاوت پرستاری در بخش کودکان بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 90 سمجری451390/04/011393/12/19
3بررسی ارتباط فعالیت جنسی حین بارداری با زمان شروع درد زایمان در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1390 مجری391390/12/151394/03/03
4بررسی اثر کپسول زعفران بر سندرم پیش از قاعدگی همکار261392/02/011394/04/01
5مقایسه تاثیر بنتونیت(گل سرشور) و کالاندولا بر بهبودی درماتیت دیاپر شیرخوارانناظر141392/01/011393/03/19
6بررسی همبستگی بین مشارکت اجتماعی و حمایت اجتماعی سالمندان بندرعباس در سال1392مجری241392/06/151394/06/23
7بررسی میزان فعالیت فیزیکی و ادراک سالمندان کاشان از منافع و موانع آن در سال 1393مجری151393/03/151394/06/23
8" بررسی تأثیرماساژ با روش (TKS (Tactile Kinesthetic Stimulation بر شاخص های رشد نوزادان سالممجری211394/10/011396/07/12
9بررسی تاثیر بیان تجربه بازماندگان سرطان بر تاب آوری بیماران مبتلا به سرطان مجری121397/04/011398/04/01
10 بررسی تأثیر توانمندسازی بر اساس الگوی پرسید-پروسید بر کیفیت زندگی بیماران سرطانی تحت شیمی‌درمانی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1397ناظر181397/05/151398/11/15
11بررسی تاثیراستنشاق اسانس نعنا فلفلی، برکاهش شدت تهوع و استفراغ در بیماران بعد از عمل جراحی قلب بازناظر121398/10/151399/10/15
12اهمالکاری تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشانمجری3

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1بررسی باکتری های مولد سپسیس و میزان مقاومت داروئی در نوزادان بستری بیمارستان بهشتی کاشان طی سالهای 76-1375Index Copernicusفیض-شماره 12-زمستان 1378
2میزان افسردگی و تعیین عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سال تحصیلی 77-1376Index Copernicusفیض-شماره 16-زمستان1379
3اپیدمیولوژی عفونت ادراری کودکان بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 77-1374Index Copernicusفیض-شماره 16-زمستان 1379
4بررسی نگرش معلمین شاغل در دبستانهای کاشان در مورد چگونگی رفع نیازهای جسمی کودکان دوره ابتدائیIndex Copernicusفیض-شماره 24-زمستان 1381
5بررسی رضایت مادران از مراقبت های بیمارستانی در بخش کودکان بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1389CINAHL فصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 2، تابستان 1390 ، صفحات 160-153
6تاثیر طب فشاری نقطه شماره 6 پریکاردیال بر درد، تهوع و استفراغ پس از آپاندکتومیISCطب مکمل، شماره 2، تابستان 1391
7Pressure to the P6 Acupoint and Post-Appendectomy Pain, Nausea, and Vomiting: A Randomized Clinical TrialPUBMEDJournal of Caring Sciences, 2013, 2(2)
8An evaluation of social support and its influencing factors in the elderly of Bandar Abbas in 2013-2014ScopusLife Science Journal 2013;10(12s)
9Knowledge, attitude and practice toward complementary and traditional medicine among Kashan health care staff, 2012ISI و PUBMEDComplementary Therapies in Medicine (2014) 22, 126—132
10Mothers’ Satisfaction With Two Systems of Providing Care to Their Hospitalized ChildrenISI و PUBMEDiranian Red Crescent medical journal.2015 February; 17(2)
11The effect of exercise on the quality of life amongst people with a respiratory diseaseISCJournal of research and health.2015;5(1):50-57
12مقایسه تاثیر آموزش سخنرانی ونرم افزار چند رسانه ای برمیزان یادگیری ورضایت دانشجویان اتاق عمل در درس تکنولوژی جراحی گوارشعلمی-ترویجی مجله سلامت جامعه - دوره هشتم - شماره 2 سال 1393
13The Correlation of Social Support and Social Participation of Older Adults in Bandar Abbas, IranISI و PUBMEDJournal of Gerontological Nursing June 2015 - Volume 41 · Issue 6: 39-47
14ارزیابی مصرف انرژی معادل متابولیک بر اساس الگوی فعالیت جسمانی هفتگی سالمندان ارزیابی مصرف انرژی معادل متابولیک بر اساس الگوی فعالیت جسمانی سالمندان هفتگی علمی-ترویجی فصلنامه پرستاری سالمندان دوره اول شماره 4 تابستان 1
15ارتباط عوامل بازدارنده انجام فعالیت جسمانی با شاخص توده بدنی در سالمندان کاشان سال 1393علمی-ترویجی سلامت جامعه دوره هشتم، شماره 4، سال 1393
16Facilities and Barrier of Physical Activity in Elderlies in Kashan IranISCJundishapur J Health Sci. 2015 October; 7(4)
17Relationship of Phyical Activity Facilitators and Body Mass Index in Kashan Elderlyعلمی-ترویجی Elderly Health Journal 2015, 1(2): 84-90
18Physical Activity Patterns in the Elderly Kashan Population.ISI و PUBMEDIranian Red Crescent Medical Journal
19Comparison of Saffron versus Fluoxetine in Treatment of Mild to Moderate Postpartum Depression: A Double-Blind, Randomized Clinical TrialISI و PUBMEDPharmacopsychiatry
20 The effect of tactile-kinesthetic stimulation on growth indices of healthy neonatesISI و PUBMEDJournal of Bodywork and Movement Therapies
21The effect of TKS (Tactile Kinesthetic Stimulation) massage on growth of healthy infantsESCI.PUBMEDJournal of Bodywork & Movement Therapies2018

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1congress article: Relationship between mental health and satisfaction with living living in nursing home in elderly people in Golabchi nursing home Kashan, Iran, 200716th European congress of Psychiatryفرانسهپوستر
2congress article: Psychosocial needs satisfaction in female teenagers and its relation with fathers' characteristic, Kashan, Iran, 200616th European congress of Psychiatryفرانسهپوستر
3congress article: The depression in family and its relation with psychosocial needs satisfaction in female teenagers, Kashan, Iran, 200616th European congress of Psychiatryفرانسهپوستر
4خلاصه مقاله همایش: نقش تغذیه با شیر مادر در پیشگیری از عفونت های تنفسی در کودکان زیر 2 سالکنگره سراسری تغذیه نوزادان و کودکاندانشگاه علوم پزشکی مشهد 1387/05/02
5congress article: Depression prevalence and its related factors in nursing homes elderly16th European congress of Psychiatryفرانسهپوستر
6خلاصه مقاله همایش: بررسی میزان آگاهی کارورزان پزشکی ازمراقبت ازمادر پس از زااولین همایش سراسری مهارتهای بالینی : ایمنی بیشتر,عملکرد بهتر -شصت و ششمین همایش سراسری تازه های پزشکی و پیراپزشکی اصفهان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهانپوستر1388/07/29
7خلاصه مقاله همایش: بررسی توانمندی کارورزان پزشکی درانجام مراقبتهای پرستاریاولین همایش سراسری مهارتهای بالینی : ایمنی بیشتر,عملکرد بهتر - شصت و ششمین همایش سراسری تازه های پزشکی و پیراپزشکی اصفهان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهانسخنرانی1388/07/29
8خلاصه مقاله همایش: بررسی خودارزیابی مهارت های عملی کارورزان پزشکیدهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیرازپوستر1388/02/15
9خلاصه مقاله همایش: بررسی میزان آگاهی کارورزان پزشکی از مراقبتهای پرستاری از نوزاداولین همایش سراسری مهارتهای بالینی : ایمنی بیشتر,عملکرد بهتر - شصت و ششمین همایش سراسری تازه های پزشکی و پیراپزشکی اصفهان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهانپوستر1388/07/29
10Congress article: Psychosocial needs satisfaction in female teenagers and its relation with children number and birth order,Kashan , Iran, 200612th International Congress of International Federation of Psychiatry Epidemiologyاتریش - Austriaپوستر
11تکراری باکد3594-خلاصه مقاله همایش: بررسی رضایت مادران از مراقبت های بیمارستانی در بخش کودکان بیمارستان شهید بهشتی کاشانهمایش سراسری مراقبت مبتنی بر شواهدمشهد مقدسپوستر1389/07/28
12Congress article: Psychosocial needs satisfaction in female teenagers and its relation with mothers characteristic, Kashan , Iran, 200612th International Congress of International Federation of Psychiatry Epidemiologyاتریش - Austriaپوستر
13Congress article: Psychometric evaluation of the geriatric Depression scale 15(Gds-15) in Iranian elderly people residing in nursing homes12th International Congress of International Federation of Psychiatry Epidemiologyاتریش -Austria پوستر
14Congress article: Relationship between happiness and specials of residence12th International Congress of International Federation of Psychiatry Epidemiologyاتریش - Austriaپوستر
15Congress article: Relationship between happiness and gender in students12th International Congress of International Federation of Psychiatry Epidemiologyاتریش - Austriaپوستر
16خلاصه مقاله همایش: اعتقادات مذهبی و رضایت از زندگی در سالمندان مقیم خانه سالمنداننخستین همایش ملی شادکامیدانشگاه سیستان و بلوچستان-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیپوستر1388/12/11
17خلاصه مقاله همایش: فرایند ارتقای کیفیت آموزش و طرح دروسهای روزانه در دانشکده پرستاری مامایی کاشانسومین جشنواره آموزشی شهید مطهریدانشگاه علوم پزشکی کاشان 1389/02/06
18خلاصه مقاله همایش: معیارهای رهبری آموزشی از دیدگاه اسلامیازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایرانسخنرانی1389/02/10
19خلاصه مقاله همایش: برخورداری از منابع درآمد و ارتقا سلامت در سالمندانهمایش سراسری سالمندی و پزشکی سالمنداناصفهانپوستر1387/12/13
20خلاصه مقاله همایش: عدم رضایت از رندگی در سالمندان مقیم خانه سالمندان گلابچی کاشانهمایش سراسری سالمندی و پزشکی سالمنداناصفهانپوستر1387/12/13
21congress article: Psychometric evaluation of the geriatric depression scale-10(GDS-10) in Iranian elderly people residing in nursing homesThe 1 st International Congress on controversies in longevity,health and agingBarcelona,spainپوستر1389/04/03
22خلاصه مقاله همایش: پژوهش درآموزش پزشکی و تیپ دانشگاهی دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
23خلاصه مقاله همایش: استفاده از شیوه های آموزشی تحول زگاامی موثر در مدیریت آموزشی از دیدگاه اسلامدوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهدالکترونیک1390/02/10
24خلاصه مقاله همایش: اسلام و مبانی اخلاق حرفه ای سازمانی در آموزش پزشکیدوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهدالکترونیک1390/02/10
25خلاصه مقاله: مقایسه کد های اخلاقی آموزشی در ایران با نقاط دیگر جهان13 همایش کشوری آموزش علوم پزشکیساریپوستر1391/02/11
26خلاصه مقاله: بررسی نیاز سنجی پرستاران در زمینه برنامه های آموزش مداوم در رابطه با حقوق و فنون و مسئولیت های پرستاری و ارتباط با بیماران در بیمارستان شهید بهشتی کاشان13 همایش کشوری آموزش علوم پزشکیساریپوستر1391/02/11
27خلاصه مقاله: فرایند خود تنظیم در کنترل رفتاری غیر اخلاقی راهی موثر برای تامین الزامات اخلاقی، اسلامی در آموزش پزشکیسیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیساریپوستر1391/02/11
28خلاصه مقاله:بررسی رضایت مادران از مراقبت های بیمارستانی در بخش کودکان بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1390 کنگره پرستاری جامع نگرکاشانپوستر1391/12/01

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع