طاهره  مازوچی

 فعالیت های پژوهشی

 

طاهره مازوچی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 66
نام و نام خانوادگی (فارسی) : طاهره مازوچی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Tahereh Mazoochi دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : علوم تشریحی آدرس محل کار : کاشان - دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده علوم پزشکی - گروه آسیب شناسی
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
علوم تشریحیPh.D1386

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی بیان ژنهای Cox-2 , H - B EGF , and ST6 Gall در نمونه های سرطان پستان در شهر کاشان و ارتباط آن با نتایج پاتو کلینیکی همکار621388/12/011394/01/31
2بررسی تغییرات پتاسیم و PH در لاواژ تشخیصی پریتوئن در تشخیص زودرس ایسکمی مزانتر در رتمجری561388/10/011393/05/23
3بررسی اثر برگ گیاه هواچوه در روند التیام زخم های سوختگی درجه دو در موش مجری151382/05/071383/08/07
4بررسی تاثیر پره کاندیشینینگ با نورموباریک هیپرکسیا بر روند پیشرفت بیماری پارکینسونمجری181389/05/011390/11/01
5بررسی ارتباط ژنتیکی تومورمارکرها با بروز سرطان پستان در زنان کاشانهمکار241388/12/011390/12/01
6بررسی کفایت نمونه اسمیر پاپانیکولائو با روش معمولی و Fluid Base / thin Layer در زنان مراجعه کننده به کلینیک تخصصی زنان در سال 1385مجری151386/03/151388/09/04
7بررسی رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 1387مجری671387/04/011392/10/15
8بررسی تاثیر گازهای N2O و O2 بر میزان رضایت خانمهای درحال زایمان از کاهش دردهای زایمانهمکار61379/01/011380/07/24
9بررسی نظرات اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان نسبت به محدودیتهای پژوهشی موجود در انجام فعالیتهای پژوهشی در سال 1380مجری121379/11/251380/10/18
10بررسی سطح سرمی لیتیم در مرحله نگهداری در بیماران BMD در بیماران مراجعه کننده به روانپزشکان کاشان از ابتدای خردادماه 81 لغایت پایان اسفندماه 1381همکار101381/05/291385/03/09
11مقایسه کیفیت اسمیردر سه روش نمونه گیری پاپ اسمیر در خانمهای مراجعه کننمجری151379/09/011381/05/22
12بررسی میزان استنادات طرحهای تحقیقاتی انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی کاشان از سال 1369 تا پایان 1387همکار91388/10/151389/07/15
13بررسی رژیم غذایی حاوی دانه کنجد بر سیستم تولید مثل موش صحرایی ماده همکار711389/07/011395/05/03
14بررسی میزان عود به دنبال تشنج غیر تحریکی در کودکان و عوامل موثر بر آنهمکار301381/07/01
15بررسی فراوانی متاپلازی روده ای در نواحی مختلف معده و دیستال مری مجری241378/09/021379/10/26
16بررسی تغییرات پاسخPPD در بیماران مبتلا به س در طی یکسال پس از اتمام درمان در 200 بیمار مراجعه کننده به مرکز مبارزه با سل کاشانهمکار231377/12/141379/12/01
17بررسی وضعیت اقامه نماز جماعت در دانشگاه علوم پزشکی کاشانمجری121379/06/011380/09/27
18بررسی ارتباط بین یافته های پاتولوژیک با علائم بالینی و آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به سلمجری51377/05/211380/09/20
19مقایسه بیان ژن های وابسته با آپونیوز در مراحل مختلف تکوینی فولیکولهای تخمدانی موش مجری181385/07/151387/03/05
20بررسی و مقایسه تاثیر تراتوژنیک فنوباربیتال و کاربامازپین بر روی سیستم اسکلتی جنین جوجه مجری121376/08/20
21بررسی مقایسه ای اثر دوزهای مختلف فنی توئین و لاموتریژین روی فاکتورهای خونی و استخوان موش بالغ نژاد Balb/cمجری121381/01/15
22بررسی پدیده طلاق در شهرستان کاشان 1380-81همکار181380/06/011381/12/01
23بررسی وضعیت نیمرخ پیکری و آمادگی جسمانی دانشجویان ورودی سال 90-1389 دانشگاه علوم پزشکی کاشان همکار371389/11/011392/12/12
24بررسی هلیکوباکترپیلوری با Hyperemesis gravidarum در خانمهای حامله مراجعه کننده به زایشگاه شبیه خوانی و کلینیک خصوصی در نیمه دوم سال 80مجری141380/11/011387/09/07
25بررسی تغییرات پروتئین های سیگنالی ERK, PERK در سلولهای سرطان پستان ( MCF7 - MDA-231 ) قبل و بعد از مقاوم شدن به شیمی درمانی همکار141388/02/201391/03/25
26بررسی دستگاه COMBINATION THERAPY ( نستور ) بر سیر بهبود زخم ایجاد شده در خرگوش مجری341390/05/011393/02/29
27بررسی اثر عصاره آبی بذر گیاه اسکلروفولیا استریاتا بر ترمیم زخم در موش صحراییهمکار241391/01/011396/10/01
28اثر پودر ساقه انگور بر بهبود زخم مدل برش تمام ضخامت در موش صحرائیمجری1091390/12/011399/11/18
29بررسی وضعیت تغذیه دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1391مجری221391/06/011393/04/10
30بررسی اثراسانس تام گل سرخ درپیشگیری از سمیت کبدی القا شده با سیکلوفسفامید در رت نرمجری241395/11/011397/11/01
31 بررسی ارتباط بیان پروتئین سوروایوین( survivin) با نتایج هیستوپاتولوژی و درجه بدخیمی در نمونه های پروستاتمجری281392/12/151395/04/30
32مقایسه ی اثر عصاره گیاه باباآدم با دوکسو روبیسین برآپوپتوز ومرگ سلولی بر سلولهای سرطان پستان (MDA-231 and MCF7) مجری181393/02/011394/08/01
33بررسی ترمیم نقیصه استخوانی با استفاده از داربستهای هیدروکسیدی دولایه ای آغشته به داروی آلند رونات به همراه سلولهای بنیادی مشق از بافت تجربیمجری121393/06/011394/06/01
34بررسی میزان توانمندی های فردی و اجتماعی بانوان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1393مجری161393/09/011395/01/01
35 بررسی ارتباط بیان پروتئین سروایوین( survivin) با نتایج هیستوپاتولوژی و درجه بدخیمی در نمونه های کولونمجری441394/10/151398/06/03
36اثر استرس صوتی بر مورفولوژی و هیستوپاتولوژی بافت رحم و تخمدان و هورمون های جنسی در زمان لانه گزینی در موش های ماده مجری171394/08/151396/01/20
37بررسی ارتباط عفونت ویروس پاپیلومای انسانی با کارسینوم سلول سنگفرشی پوستمجری91397/07/151398/05/02
38بررسی ارتباط تنوع ژنتیکی موجود در پروموتر، اگزون 4 و 3’-UTR ژن Survivin با سرطان پروستات مجری241395/10/011397/09/27
39تاثیر عصاره آبی سیاه دانه بر روی فاکتورهای شمارش کامل خون موش صحرایی تحت درمان با تاکسول یک مطالعه تجربیمجری121396/03/151397/03/15
40بررسی تاثیر وانادیل سولفات بر شاخصهای باروری رت دیابتی نوع 2مجری121396/12/011397/12/01
41تاثیر انجماد شیشه ای بر مورفولوژی و بیان ژنهای آپوپتیکی در تخمدان موش انکپسوله شده در هیدروژلمجری241396/06/011398/06/01
42بیان CDX2 در کانسر کولورکتال و ارتباط آن با ویژگی های بالینی ، پاتولوژیک، پروگنوز و میزان بقای بیمارانمجری241396/09/011398/09/20
43بررسی ارتباط جهش های شایع ژن گیرنده ویتامین D ((VDR با خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعیت کاشانمجری201398/02/011399/10/06
44بررسی ارتباط جهش های A1298C وC677T ژن متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز با خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعیت کاشانمجری121398/02/011399/02/01
45بررسی رابطه بین تجارب معنوی روزانه و التزام به نمازمجری61398/01/011398/07/01
46طراحی و سنجش اثربخشی ابزار پیگیری الکترونیکی بیماران پس از آنژیوپلاستی در بیمارستان شهید بهشتی کاشانمجری101398/11/151399/09/15
47بررسی ارتباط بیان پروتئین سروایوین( survivin) با نتایج هیستوپاتولوژی و درجه بدخیمی در نمونه های پستان ومیزان بقای بیمارانمجری6
48بررسی میزان آلودگی سارکوسیستیس با روش بافت شناسی در دام های کشتار شده در کشتارگاه کاشان در پاییز 1398مجری101399/03/011399/12/27
49بررسی اثر حفاظتی داربست زیستی در برابر آسیب های ناشی از انجماد شیشه ای بر بافت تخمدان انجمادی موشمجری12
50بررسی اثر محافظتی اسانس باریجه بر سطح هورمون های جنسی، شاخص های استرس اکسیداتیو و تغییرات هیستومورفومتریک در بافت تخمدان موش صحرایی تیمار شده با فرمالدئیدمجری151399/06/151400/09/08
51تأثیر ویتامین D بر روی تغییرات اسکلتی و بافت کلیه ناشی از استات سرب در جنین موش صحراییمجری201399/12/011401/07/20

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1هلیکوباکترپیلوری و استفراغ شدید حاملگیIndex Copernicusمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک-1-7 ، سال 12 ، شماره 1 (شماره پیاپی 46 ) ، بهار 13881388
2بیان متمایز دو واریانت مختلف Survivin در مراحل تکوینی فولیکولهای تخمدانی موشIndex Copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان دوره : 15 , شماره : 4 - زمستان 13871387
3مقایسه بقاوتکوین فولیکول های پره انترال جدا شده از تخمدان انجماد شیشه ای شده موش سوری با تخمدان تازه در محیط کشتIndex Copernicusفصلنامه علمی – پژوهشی فیض-دوره یازدهم شماره 1 بهار 13861386
4مقایسه کیفیت اسمیر در سه روش نمونه گیری پاپ اسمیرIndex Copernicusمجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی-دوره 4- شماره 3- پائیز 85 ص 42-37 بدون ایندکس1385
5Frequency Of Precancerous Lesion In Stomach Of PatientScopusJ Medical Of Sciences 2006,6(4):666-669 July Augest1385
6فراوانی متاپلازی روده ای در نواحی مختلف معده و دیستال مری بررسی بیماران مراجعه کننده به بخش آندوسکوپی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1378Index Copernicusپژوهش در علوم پزشکی1380
7شیوع گروههای خونی در مراجعین به مرکز بانک خون کاشان طی سالهای 76-1372 و نقش آن در ضایعات بدخیم دستگاه گوارشIndex Copernicusفیض-تابستان 1377-شماره 61377
8بررسی هلیکوباکتر پیلوری در نمونه های بیوپسی معده ارسالی به آزمایشگاه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سالهای 76-1375Index Copernicusفیض-دوره 2, شماره 4 - ( فصلنامه 1377 )1377
9بررسی علل پاتولوژیک خونریزی غیر طبیعی در مراجعین به زایشگاه شبیه خوانی کاشان، 80-1379Index Copernicusفیض-دوره 6, شماره 2 - ( فصلنامه 1381 ،شماره22)1381
10مقایسه کفایت نمونه پاپ اسمیر در روش لایه نازک بر پایه مایع با روش معمولیIndex Copernicusفصلنامه فیض1388دوره 13, شماره 31388
11مقایسه اثر نیفیدیپین و سولفات منیزیوم در پیشگیری از زایمان زودرسIndex Copernicusفیض-دوره 5, شماره 2 - ( تابستان 1380 ،شماره18)1380
12Diagnostic Value of Endometrial Sampling With Pipelle Suction Curttage for Identifying Endometrial Lesions Patients With Abnormal Uterine BleedingChemical AbstractJournal of Research in Medical Sciences 2004; 3:123-1251382
13خصوصیات بیماران مبتلا به سلولهای اپی تلیال غیر طبیعی سرویکس و ارزش پیش بینی مثبت آزمایش پاپ اسمیر در تشخیص بیماریIndex Copernicusفیض-دوره 4, شماره 2 - ( تابستان 1379 ،شماره14)1379
14بررسی فراوانی سابقه فامیلی مثبت در یک صد مورد سرطان پستانIndex Copernicusشماره ٢٨ ، زمستان ٨٢ ، فیض1382
15بررسی میزان حساسیت FNA در تشخیص موارد مثبت ژنیکوماستی و پستان نابجاIndex Copernicusفیض-دوره 4, شماره 15 - ( پاییز 1379 )1379
16Analysis of apoptosis and expression of genes related to apoptosis in cultures of follicles derived from vitrified and non-vitrified ovariesخارج سازمانی:ISI و PUBMEDMolecular Human Reproduction, Volume 15, Number 3, 23 March 2009 , pp. 155-164(10)1388
17Comparison of touch cytology and histology in diagnosing helicobacter pylori infection in gastric biopsyISIPak J Med Sci, January - March 2011 Vol. 27 No. 1 90-931389
18اثر اسیدآسکوربیک بر بیان ژن های Bax و Bcl-2 و تکوین فولیکول های پره آنترال جدا شده از تخمدان های انجمادی و غیرانجمادی در محیط کشتIndex Copernicusفصلنامه طب جنوب -دوره 13 - شماره 3 - صفحات 162-151-پاییز 13891389
19مقایسه روش سیتولوژی تماسی و بافت شناسی جهت تشخیص هلیکوباکتر پیلوری CINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 1، بهار 1390 ، صفحات 26-211390
20بررسی تاثیر ایسکمی مزانتر بر میزان pH و پتاسیم در لاواژ تشخیصی موش صحراییCINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 1، بهار 1390 ، صفحات 31-271390
21Chitosan Nanofibrous Scaffold Fabricated via Electrospinning: The Effect of Processing Parameters on the Nanofiber MorphologyISIInternational Journal of Polymer Analysis and Characterization /Volume 16, Issue 5,Jul 2011 1390
22Morphologic, ultrastructural, and biochemical identification of apoptosis in vitrified-warmed mouse ovarian tissue ISI و PUBMEDFertility and Sterility1387
23Different Expression of Extracellular Signal-Regulated Kinases (ERK) 1/2 and Phospho-Erk Proteins in MBA-MB-231 and MCF-7 Cells after Chemotherapy with Doxorubicin or DocetaxelISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390
24برسی سلولهای آپوپتوز غشایی بین انگشتان جنین جوجه و اردک ISIنشریه پزشکی یاخته 1378
25بررسی شیوع آنومالی‌های مادرزادی در ازدواج‌های فامیلی و غیرفامیلی CINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، پاییز 81 1381
26مقایسه تاثیر درمانی نیفیدپین و هیدرالدزین در مبتلایان به پره اکلامپسی شدید CINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، پاییز 78 1378
27برسی نقش مرگ سلولی در شکل گیری انگشتان آزاد CINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، بهار 79 1379
28بررسی اسکار BCG و پاسخ PPD به دنبال واکسیناسیون BCG دوره، نوزادان شهرستان کاشان در سال 77 CINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، تابستان 79 1379
29برسی شیوع بیماریهای مادرزادی قلبی در نوزادان بستری شده در بخش نوزادان بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 1375-1379 CINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، تابستان 80 1380
30بررسی نقش علوم پایه در صلاحیت های حرفه ای پزشکان از دیدگاه اساتید علوم بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشانISCگام های توسعه در آموزش پزشکی -دوره 69، شماره اول1391
31The Value of Touch Preparation for Rapid Diagnosis of Brain Tumors as an Intraoperative ConsultationPUBMEDIran Journal Medical Sciences- June 2012; Vol 37 No 21391
32Investigation on the morphological characteristicsof nanofiberous membrane as electrospun in thedifferent processing parametersScopusInternational Journal of Industrial Chemistry 1391
33Anthropometric Conditions of Female University Students Registered in Education Year 2011ScopusBiomedical & Pharmacology Journal Volume 5 No. 1 June 20121391
34کیفیت زندگی در بیماران با اختلالات شایع پیگمانتاسیون پوست در کاشانISCپوست و زیبایی، پاییز 1391 ، دوره ی 3، شماره ی 31391
35شادی از منظر مکتب اسلام و روانشناسیIndex Copernicusسبک زندگی اسلامی1391
36اثر تغییر در ویتامین D رژیم غذایی بر انتقال سیناپسی در مدارهای نورونیISCمجله دانشگاه علوم پزشکی قم،دوره ششم، شماره دوم، تابستان 13911391
37Prevalence of Depression in Patients with CancerScopusMiddle-East Journal of Scientific Research 15 (9): 1311-1315, 20131392
38The Prevalence of Barrett’s Esophagus in Outpatients with Dyspepsia in Shaheed Beheshti Hospital of KashanPUBMEDiran journal medical science vol 38 ,no3,20131392
39Prevalence of Trait Anxiety in Patients with CancerScopusMiddle-East Journal of Scientific Research 17 (11): , 20131392
40 Prevalence of State Anxiety in Patients with CancerScopusWorld Journal of Medical Sciences 9 (3): 153-156, 20131392
41Effects of Continuous and Interval Training on Different Fitness Parameters in AthletesScopusWorld Applied Sciences Journal 28 (3):, 20131392
42The Effect of Topical Combination Therapy in Wound Healing: An Experimental StudyISI و PUBMEDWOUNDS. 2014;26(2):E22-E29.1392
43Reporting a Rare Case of Pleomorphic Adenoma of the BreastPUBMED Case Reports in Medicine Volume 2014 (2014), 1393
445-Year data analysis of patients following abdominal wall endometrioma surgeryISI و PUBMEDBMC Womens Health. 2014 Dec 5;14(1):1511393
45آلودگی میکروبی کاتترهای وریدی بیماران ICU و عوامل مرتبط با آنعلمی - پژوهشیفیض1381
46Evaluation of survivin experession in prostate specimens of patients with prostate adenocarcinoma and benign prostate hyperplasia underwent transurethral resection of the prostate or prostatectomyISI و PUBMED SpringerPlus (2016) 5:6211395
47The effect of chronic noise stress on serum levels of cortisol,gonadotropins, and sexual hormones at implantation time of miceScopusComparative Clinical Pathology1395
48Comparing Apoptosis and Necrosis Effects of Arctium Lappa Root Extract and Doxorubicin on MCF7 and MDA-MB-231 Cell LinesPUBMEDAsian Pac J Cancer Prev. 2017 Mar 1;18(3):795-802.1396
49ژن c.-932 G>A و c.*49T>C ارتباط پلی مورفیسم های با بیماری عروق کرونر: یک مطالعه مورد- شاهدی CYBA در جمعیت مردم کاشانISCطب جنوب1396
50The effect of melatonin on expression of p53 and ovarian preantral follicle development isolated from vitrified ovaryScopusComparative Clinical Pathology1396
51Association between two common transitions of H2BFWT gene and male infertility: a case-control, meta, and structural analysisISI و PUBMEDAndrology1397
52آپوپتوز در تخمدان و آترزی فولیکولیCINAHLفیض1397
53Survivin polymorphisms and susceptibility to prostate cancer: a genetic association study and an in silico analysisISI و PUBMEDEXCLI JOURNAL1397
54Survivin c.-31;C (rs9904341) gene transversion and urinary system cancers risk: a systematic review and a meta-analysisISI و PUBMEDPer Med. 2019 Jan;16(1):67-78.1397
55 Assessment of Relationship Between Expression of Survivin Protein and Histopathology Diagnosis and Malignancy Severity in Colon SpecimenPUBMED,Scopus,ISI*Journal of gastrointestinal cancer1398
56 Low-dose ethanol ameliorates amnesia induced by a brief seizure model: the role of NMDA signalingISI و PUBMEDNeurological Research1398
57Survivin polymorphisms and susceptibility to prostate cancer: a genetic association study and an in silico analysisPUBMED,Scopus,ISI*EXCLI Journal1397
58Cardioprotective effects of cerebrolysin on the lesion severity and inflammatory factors in a rat model of isoproterenol-induced myocardial injuryISI و PUBMEDPHARMACOLOGICAL REPORTS1398
59Ameliorative Effects of Cerebrolysin against Isoproterenol-Induced Myocardial Injury in Male RatsISI و PUBMEDLife Sciences1398
60The survivin molecule as a double‐edged sword in cellular physiologic and pathologic conditions and its role as a potential biomarker and therapeutic target in cancerISI و PUBMEDJournal of Cellular Physiology1398
61inpress:Exosome derived from endometrial mesenchymal stem cells promote endothelial cell angiogenesis in a dose dependent manner: a new perspective on renegenerative medicine and cell-free therapyPUBMED,Scopus,ISI*Archives of Neuroscience1398
62Association of Some High-Risk Mucosal Types of Human Papillomavirus with Cutaneous Squamous Cell Carcinoma in an Iranian PopulationPUBMEDIranian Journal of Pathology1398
63تأثیر انکپسوله کردن تخمدان با هیدروژل آلژینات بر مورفولوژی و شمارش فولیکولی تخمدان انجماد شیشه ای شده موشCINAHLفیض1398
64CDX2 Protein Expression in Colorectal Cancer and Its Correlation with Clinical and Pathological Characteristics, Prognosis, and Survival Rate of PatientsISI و PUBMEDJournal of Gastrointestinal Cancer1399
65Association of ApaI and TaqI polymorphisms in VDR Gene with Breast CancerPUBMED,Scopus*asian pacific jorunal cancer prevention1399
66مروری بر محلولهای محافظتی در انجماد شیشهای تخمدانCINAHLدو ماهنامه علمی پژوهشی فیض1399

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1congress article: Difference touch cytology due to histology in diagnosis of helicobacter pyloriسمینار سراسری پاتولوژیدانشگاه علوم پزشکی همدان 1387/03/29
2congress article: Evaluation of cell death in-vitro maturated follicles after vitrification of mouse ovaryAlpha2008:7th biennial conferenceترکیهپوستر
3congress article: Expression of two survivin in different developmental stages of mouse ovariesAlpha2008:7th biennial conferenceترکیهپوستر
4خلاصه مقاله همایش: بررسی نتایج اسمیر مری در تشخیص کاند یدیازیس مریسومین کنگره بین المللی و هشتمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانتهران-سالن همایش رازیپوستر1389/02/01
5congress article: effect of ovarian follile isolation technique on in vitro culture and maturation 10th international Congress on Reproductive Biomedicineتهرانپوستر
6خلاصه مقاله همایش: ارزیابی میزان رعایت اصول اخلاق حرفه ای توسط اساتید از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشاندهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیرازپوستر1388/02/15
7خلاصه مقاله همایش: بررسی مقایسه ای اسمیر پاپانیکولائو به روش fluid/thin layer با اسمیر معمولی از نظر کفایت در کلینیک تخصصی زنان در سال 1385دومین همایش آزمایشگاه و بالیندانشگاه علوم پزشکی سمنان پوستر1387/02/23
8)تکراری با کد 1333)congress article: The effect of ascorbic acid on maturation of mouse follicles isolated from vitrified and non-vitrified ovaries16th congress of Iranian society for reproductive medicineشیرازسخنرانی
9congress article: The effect of ovarian tissue vitrification on expression of p53 in cultured ovarian follice9th royan international twin congressتهرانپوستر
10خلاصه مقاله همایش:اثر انجماد شیشه ای بافت تخمدان بر بیان fasl- fas در فولیکول های تخمدانی در محیط کشتهشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1388/08/14
11خلاصه مقاله همایش: بررسی وضعیت تست های بیوشیمیایی سالمندان مقیم در سرای سالمندان میلاد کاشان در سال 87دومین کنگره بین المللی و هفتمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهیمرکز همایش های رازیپوستر1388/01/31
12congress article: Sensitivity of tiuch cytology vs.histology examination in diagnosing helicobacter pyloriیازدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و پنجمین همایش سالانه انجمن سرطان ایرانتهرانپوستر1388/07/28
13خلاصه مقاله همایش: بررسی نقش دروس علوم پایه در پرورش شایستگی های دانش آموختگان پزشکی از دیدگاه دستیاران دانشگاه علوم پزشکی کاشاندهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388/02/15
14خلاصه مقاله همایش: خودارزیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی کاشان از رعایت اخلاق حرفه ایدهمین کنگره کشوی آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیرازپوستر1388/02/15
15خلاصه مقاله همایش: اثر آسکوربیک اسید بر بیان Fas و Fasl در فولیکول های تخمدانی کشت شده از تخمدان انجمادینهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران، همدانهمدانپوستر1389/03/04
16خلاصه مقاله همایش: مقایسه کفایت پاپ اسمیردرروش لایه نازک برپایه مایع باروش معمولییازدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و پنجمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران مرکزهمایش های بین المللی رازی-تهرانسخنرانی1388/07/28
17خلاصه مقاله همایش: بررسی قدرت کارآیی آندسکوپی درتشخیص مری بارتیازدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و پنجمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران مرکزهمایش های بین المللی رازی-تهرانپوستر1388/07/28
18خلاصه مقاله همایش: مقایسه نتایج سیتولوژی تماسی وهیستولوژی درتشخیص تومورهای مغزییازدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و پنجمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران مرکزهمایش های بین المللی رازی-تهرانپوستر1388/07/28
19خلاصه مقاله همایش: بررسی نقطه نظرات پزشکان عمومی شهر کاشان در ارتباط با اثر و کاربرد دروس علوم پایه در مهارت های شغلیدهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیشیرازپوستر1388/02/15
20خلاصه مقاله همایش: بررسی یافته های هیستولوژیک در دیستال مری بیماران با Z Line کمتر از سه سانتی متر از EG Junctionنوزدهمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1387/03/10
21خلاصه مقاله همایش: بررسی ارزش تشخیصی سیتولوژی تماسی در مقایسه با هیستولوژی در تشخیص هلیکوباکتر پیلوری در بیماران با اندیکاسیون آندوسکوپی فرقانینوزدهمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهران 1387/03/10
22خلاصه مقاله همایش: بررسی یافته های پاتولوژی و میزان عفونت هلیکوباکترپیلوری در کودکان مراجعه کننده باعلائم گوارشیدوازدهمین همایش سالانه آسیب شناسی ایران وششمین همایش سالانه انجمن سرطان ایرانتهرانپوستر1389/08/26
23خلاصه مقاله همایش: بررسی میزان پی گیری بیماران با پاپ اسمیر غیر طبیعی به وسیله بیوپسی گردن رحمدوازدهمین همایش سالانه آسیب شناسی ایران وششمین همایش سالانه انجمن سرطان ایرانتهرانپوستر1389/08/26
24congress article: The effect of ascorbic acid on in vitro maturation of mouse follicles isolated from vitrified and non-vitrified ovaries3rd congress of the asia pacific initiative on reproductive (ASPIRE 2010)Bangkok-thailandپوستر
25congress article: internal evaluation of department of pathology , kashan university of medical sciences5th asia pacific medical education conferencesingaporeپوستر1386/11/04
26خلاصه مقاله همایش: بررسی تاثیر اندازه فولیکول پره آنترال در میزان بقا فولیکول ها در طول کشت In Vitroنهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانهمدانپوستر1389/03/04
27congress article: different experision of ERK1/2 and pERK proteins in MDA-231 and MCF7 cells after chemotherapy with doxorubicin or docetaxelinternational conference and exhibition on cancer science & therapylas vegas,usaسخنرانی1390/05/24
28congress article: the effect ofB-mercaptoenthanol supplementation on morphology, viability and apoptotic gene expression of preantral follicles isolated from vitrified ovaries 9th internation congress on obstetrics and gynecologytehranپوستر1390/08/17
29congress article: Assessment of quality of life in patients with common pigmentation disorderبیستمین کنگره بیماری های پوست(EADV )پرتغالپوستر1390/07/28
30خلاصه مقاله همایش: بررسی ارتباط بین حجاب و امنیت فردی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشانهمایش عفاف و حجاب و امنیت فردی و اجتماعیخراسان شمالیپوستر1390/09/22
31خلاصه همایش: بررسی رعایت اخلاق حرفه ای و الگو بودن اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان از دیدگاه دانشجویانچکیده مقالات همایش اخلاق حرفه ای در دانشگاه اسلامیدانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشانپوستر1390/12/03
32خلاصه مقاله: بررسی فراوانی ضایعات پوستی سروگردن در نمونه های پاتولوژی تایید شده در شهرستان کاشانهفتمین همایش سراسری علوم تشریحکاشانپوستر
33خلاصه مقاله: بررسی اثر مدت زمام آبگیری برروی آپوپتوز فولیکول های تخمدان انجمادیدهمین کنگره علوم تشریحی ایرانگیلانپوستر1391/02/20
34خلاصه مقاله: پاسخ متفاوت سلول های سرطان پستان MDA-231 وMCF7 به داروی دوکسو روبیسین و دوسه تکسل در بیان پرتئین های ERKو PERKدهمین گنگره سراسری علوم تشریحی ایرانگیلانپوستر1391/02/20
35congress article:ovaries of preantral follicles isolated from vitrifiedیازدهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایرانتهرانپوستر1392/11/30
36congress article: assessing the nutritional sttatus in female students of kashan university of medical sciencesthe 3rd iranian international confrence on womens healthshirazپوستر1393/02/31
37congress article:the effect of antioxidant suppiementation of vitrification medium on in vitro maturation and apoptic and expresson of preantral follicles isolated from vitrified ovariesیازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایراناهوازپوستر1392/11/30
38خلاصه مقاله:شادی از منظر مکتب اسلام و روانشناسیهمایش سلامت در پرتو قرآندانشکده روانشناسی دانشگاه تهرانپوستر1393/08/20
39congress article:Fertility Defecting Factors in Healthy Subjects and Protective Role of Cryopreservation Techniqueکنگره بین المللی تولیدمثل - ISERB 2015تهرانسخنرانی1394/03/02
40congress article:The effect of alpha lipoic acid supplementation on in vitro maturation and apoptotic gene expression of preantral follicles isolated from vitrified ovaries 2nd ISERB Award of Excellence in the Field of Reproductionتهرانپوستر1395/02/29
41congress article:Effect of a sesame seed regimen on ovarian, uterine endometrial and myometrial diameter structure in rat 2nd ISERB Award of Excellence in the Field of Reproductionتهرانپوستر1395/02/29
42congress artical:The effect of alpha Lipoic acid supplementation on in vitro maturation and apoptotic gene expression of preantral follicles isolated from vitrified ovariesدومین کنگره بین المللی تولید مثل و اولین کنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوری، اردیبهشت ??دومین کنگره بین المللی تولید مثل و اولین کنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوری، اردیبهشت ??پوستر1395/02/29
43خلاصه مقاله :مقایسه اثر عصاره گیاه باباآدم با دوکسوروبیسین بر آپوپتوز و مرگ سلولی سلولهای سرطان پستان ( 231-MCF7، MDA)هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور 16-19 شهریور 1395 د ع پ کاشاند ع پ کاشانسخنرانی1395/06/16
44congress artical: Repairing a critical-sized bone defect by Adipose-Derived Stem Cells in a two layered hydroxide scaffoldsسومین کنگره مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران 28 – 30 مهرماه ماه 1395 / تهران – مرکز همایش های بین المللی رازیتهرانپوستر1395/07/28
45congress article: the role of retinoic acid in ovarian follicle development isolated from vitrified ovaryسومین کنگره بین المللی تولیدمثلتهران، مرکز همایش های رازیپوستر1396/02/30
46congress article: P222: the role of retinoic acid in ovarian follicle development isolated from vitrified ovary تهرانپوستر1396/02/30
47congress artical :analysis of apoptosis in cultures of follicles derived from ovary چینپوستر1396/04/29
48congress article: impact of antioxidant supplementation to vitrifying media on follicular apoptotic gene expression چینپوستر1396/04/29
49congress artical :Effect of a sesame seed regimen on ovarian, uterine endometrial and myometrial diameter structure in ratInternational Congress on Reproduction-ISERB 2016تهران مرکز بین المللی همایش های رازیپوستر
50CONGRESS. ARTICLE : The Effect of Melatonin on Expression of P53 and Ovarian Preantral Follicle Development Isolated From Vitrified OvaryInternational Congress on Reproduction-ISERB 2017تهرانپوستر
51CONGRESS. ARTICLE : Evaluation of Bone Defect Repair using Layered Double Hy-droxyapatite Scaffold Coated with Alendronate6th Young Researchers Symposium سخنرانی
52 Cogress Article: The Effect of Ovarian Encapsulation on Morphology and Follcular Coiunt of Vltrfied MNouyse Ovsryنوزدهمین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل رویان هاردهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویانتهران 1397/06/07
53نماز ، سلامت معنوی فرد و حیات طیبه هر جامعهششمین همایش ملی سلامت معنویقمپوستر1397/12/02
54Application of alginate hydrogel capsule to maintain the morphology of vitrified mouse ovaryسیزدهمین کنگره علوم تشریحی ایرانهمدانپوستر1397/07/25
55Article of congress : The effect of melatonin on expression of p53 and ovarian preantral folliccle development isolated from vitrified ovaryشانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهران'مرکز همایش های بین المللی رازی'پوستر1397/07/17
56article of congress:The effect of Ovarian Encapsulation on Morphology and follicular count of vitrified mouse ovaryنوزدهمین کنگره رویانتهرانپوستر1397/06/07
57ARTICLE OF CONGRESS: the effect of ovarian encapsulation on morphology and follicular count of vitrified mouse ovary19th Congress on Reproductive Biomedicine (29-31 August 2018, Terhran, Iran)Royan Institute Cell Science Research Center Tehran, Islamic Republic of Iran 1397/06/07

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی ارزش تشخیصی سیتولوژی تماسی در مخاط معده در مقایسه با هیستولوژی در تشخیص هلیکوباکتر پیلوری1387پزشکی عمومی 1387/02/11
2بررسی سطح سرمی آلبومین ، فریتین و کلسترول در بیماران همودیالیزی با و بدون افسردگی اساسی مراجعه کننده به بیمارستان اخوان کاشانسال 13881388پزشکی عمومی 1388/07/13
3بررسی نقش علوم پایه در صلاحیت های حرفه ای از دیدگاه اساتید علوم بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 13871387پزشکی عمومی 1387/08/06
4بررسی مقایسه ای اسمیر پاپانیکولا ئو Fluid based /Thin با اسمیر پاپانیکولا ئو معمولی از نظر کفایت نمونه در کلینیک تخصصی زنان کاشان در سال 13851386پزشکی تخصصی 1386/04/04
5بررسی قدرت کارآیی آندوسکوپی در تشخیص مری بارت 1385پزشکی عمومی 1385/06/26
6بررسی میزان افسردگی واضطراب دربیماران مبتلا به سرطان درکاشان1390پزشکی عمومی1390/06/161390/08/02
7بررسی اثر اسانس تام گل سرخ در جلوگیری از سمیت کبدی القا شده با تتراکلرید کربن (CCL4) در رت از نظر تغییرات آزمایشگاهی مارکرهای کبدی1393دکترای حرفه ای1393/07/23
8بررسی اثر اسانس تام گل سرخ در جلوگیری از سمیت کبدی القا شده با تتراکلرید کربن (CCL4) در رت از نظر هیستوپاتولوژی1393دکترای حرفه ای1393/07/23
9بررسی ارتباط بیان پروتئین سروایوین(survivin ) با نتایج هیستوپاتولوژی و درجه بدخیمی در نمونه های کولون1396تخصص1394/02/301396/03/17
10اثر استرس صوتی بر مورفولوژی و هیستوپاتولوژی بافت رحم و تخمدان و هورمونهای جنسی در زمان لانه گزینی در موش های ماده1395کارشناسی ارشد 1394/03/251395/11/12
11مقایسه ی اثر عصاره گیاه باباآدم با دوکسوروبیسین بر آپوپتوز و مرگ سلولی سلول های سرطان پستان MDA-231 and MCF71394کارشناسی ارشد 1393/01/201394/02/22
12بررسی ترمیم نقیصه استخوانی با استفاده از داربست های هیدروکسیدی دو لایه ای آغشته به داروی آلندرونات به همراه سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی1394کارشناسی ارشد 1393/11/281394/12/18
13بررسی اثر عصاره آبی ریشه گیاه جنسینگ قرمز روی برخی از شاخص های ترمیم زخم مدل برش تمام ضخامت پوست در موش صحرائی نر1393پزشکی عمومی1392/12/051393/07/14
14بررسی اثر کپسول حاوی اسانس گلپر بر روی علائم بالینی و تست های پاراکلینیکی بیماران مبتلا به آترواسکلروز1393پزشکی عمومی1393/02/241393/07/22
15بررسی ارتباط بیان پروتئین سروایوین(survivin) با نتایج هیستوپاتولوژی و درجه بدخیمی در نمونه های پروستات1393تخصص1393/01/241393/12/16
16بررسی ارتباط عفونت ویروس پاپیلومای انسانی با کارسینوم سلول سنگفرشی پوست1397تخصص1395/03/191397/01/26
17بررسی اثراسانس تام گل سرخ در جلوگیری از سمیت کبدی القا شده با سیکلوفسفامید در رت از نظرتغییرات آزمایشگاهی مارکر های کبدی1397پزشکی عمومی1393/07/231397/04/16
18بررسی اثراسانس تام گل سرخ درپیشگیری ازسمیت کبدی القا شده با سیکلوفسفامید دررت از نظر هیستو پاتولوژی1397پزشکی عمومی1393/07/231397/04/16
19تاثیر انجماد شیشه ای بر مورفولوژی و بیان ژن های آپوپتوتیکی در تخمدان موش انکپسوله شده در هیدروژل1397کارشناسی ارشد 1396/02/111397/06/25