رضا  رزاقی

 فعالیت های پژوهشی

 

رضا رزاقی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 67
نام و نام خانوادگی (فارسی) : رضا رزاقی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : reza razzaghi دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : بیماریهای عفونی آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی کاشان-دانشکده پزشکی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی ارتباط عوامل خطر وبا با بروز اپیدمی بیماری وبا در شهرستان کاشان در سال 1384مجری41384/10/151387/07/09
2بررسی عفونتهای قارچی در بیماران بستری با تب طول کشیده به دو روش کشت BHI و روش BACTEC در سال 89-1388مجری891388/07/141395/11/30
3جداسازی تعیین گونه و تایپینگ بروسلاهای جدا شده از بیماران مبتلا به تب مالت در شهرستان کاشان در سال 1389مجری621389/12/011395/01/28
4بررسی زمان منفی شدن اسمیر خلط و تاثیر درمان بر واگیرداری بیماران با سل فعال ریوی مجری241390/12/151392/12/15
5مقایسه ایمنی زائی واکسن کوبائی Heberbiovac کره ای Hepavax - Geneمجری111385/06/211386/05/20
6بررسی شیوع ژنوتایپ های ویروس هپاتیت B در بیماران مبتلا به بیماری های کبدی ناشی از ویروس هپاتیت ( HBV) در کاشان در سال 1391ناظر121392/04/011393/04/01
7بررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های بروسلا جدا شده از نمونه های کلینیکی بیماران بروسلوزیس در شهر کاشان در سال 92-1391مجری531391/09/011396/01/20
8بررسی تاثیر پانسمان پلاکتی بر روند ترمیم زخم پای دیابتیهمکار351393/05/011396/03/27
9" بررسی تشخیص نهایی بیماران بستری شده با FUO در بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال1387 تا 1393مجری241394/03/011396/03/01
10بررسی ارزش تشخیصی پروکلسیتونین ،سرعت رسوب گلبولی وپروتئین فاز حاد کمی و ویافته های بالینی در استئومیلیت در پای دیابتیناظر231394/07/151396/07/01
11پاسخ بالینی و متابولیکی به مکمل یاری روی دردرمان بیماران مبتلا به زخم پای دیابتیمجری81394/06/011395/02/01
12پاسخ بالینی و متابولیکی به مکمل یاری ویتامین D در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتیمجری121394/08/151395/08/10
13اثرات مکمل یاری منیزیم بر پاسخ بالینی، پروفایل های متابولیک، التهابی و مارکرهای استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتیمجری241395/09/151397/09/11
14مقایسه اثر سفوتاکسیم و سفتریاکسون بر دیسانتری کودکانناظر121395/11/011396/11/01
15 آنالیز مولکولی جدایه های استافیلوکوکوس آرئوس مقاوم به متی سیلین با تایپ SCCmec III جدا شده از عفونت زخم با روش dru typingناظر201397/10/151399/06/15
16 بررسی پاسخ بالینی و متابولیکی مکمل یاری کورکومینوئید در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال97مجری121398/02/151399/02/15
17بررسی میزان تغییر تست پوستی توبرکولین در فراگیران و پرسنل درمانی بیمارستان شهید بهشتی شهر کاشان درسال 1398تا1399مجری

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1Comparison of Two Recombinant Hepatitis B VaccinesISIHEPATITIS MONTHLY, 9 (3): 201-205 : SUM 2009
2Tetanus Immunity in Individuals Aged 50 Years or Older in Kashan, Iran PUBMEDActa Medica Iranica
3بررسی وضعیت ایمنی علیه کزاز در افراد بالای 50 سال در کاشان ISCمجله سالمندی ایران)، سال ششم، شماره بیست و یکم، پاییز1390
4گزارش یک مورد هیدروسفالی ناشی از مننژیت بروسلاییISCمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک
5بررسی عوامل خطر شیوع وبا در کاشانISCمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره بیست ویکم، شماره ششم،آذر 92
6بررسی شیوع سرمی و عوامل خطر انتقال عفونت HBV و HIV در معتادین تزریقی کاشانISCنشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز، دوره 2، شماره 3، تابستان 1392
7Clinical Presentation and Final Outcome in Definite Cases of Influenza A (H1N1) in Kashan, Iran Chemical Abstract‌Zahedan University of Medical Sciences,17(1): 37-39
8بررسی فراوانی موارد سروپوزیتیو بروسلا در اعضای خانواده بیماران مبتلا به بروسلوز 1392- در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 93CINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره بیستم، شماره 1، فروردین و اردیبهشت
9The effects of vitamin D supplementation on wound healing and metabolic status in patients with diabetic foot ulcer: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial ISI و PUBMEDJ Diabetes Complications. 2016 Jun 23
10ENVIRONMENTAL ASSESSMENT ORGANIZATION BY USING A COMBINED APPROACH OF FUZZY AHP AND SWOT ANALYSIS CASE STUDY: HEALTH NETWORK OF KASHAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCEISITURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION July 2016 Special Edition
11Antimicrobial susceptibility testing of Brucella melitensis isolated from patients with acute brucellosis in a centre of IranISI و PUBMEDIndian Journal of Medical Microbiology, (2016) 34(3): 342-345
12Assessing the psychometric questioner for students rating teachersISIInternational Journal of Medical Research & Health Sciences, 2016, 5, 7S:419-424
13Antibiotic Resistance of Vibrio cholerae Isolates from Kashan, IranCINAHLInternational Archives of Health Sciences Volume 3, Number 2 (2016)
14اسپوندیلودیسکیت بروسلایی: مرور پنج موردCINAHLفیض جلد ۲۰ شماره 5 صفحات ص۴۷۷-۴۸۲
15A Randomized Controlled Clinical Trial Investigating the Effect of Synbiotic Administration on Markers of Insulin Metabolism and Lipid Profiles in Overweight Type 2 Diabetic Patients with Coronary Heart DiseaseISI و PUBMEDExperimental and Clinical Endocrinology & Diabetes - Thieme
16The risk factors of hearing loss in diabetes mellitusISIJournal of Research in Medical and Dental Science
17Sensitivity and specificity of Enzyme-Linked Immunosorbent Assays in BrucellosisISIJournal of Research in Medical and Dental Science
18Effective Factors on Needle Stick Injuries in Health Care Workersshahid Beheshti HospitalCINAHLIAHS 2016, 3(4): 188-185
19Candide in patients with prolonged fever in Kashan,IranPUBMEDCurrent Medical Mycology
20Effects of Synbiotic Food Consumption on Serum Minerals, Liver Enzymes, and Blood Pressure in Patients with Type 2 Diabetes: A Double‑blind Randomized Cross‑over Controlled Clinical TrialISI و PUBMEDInternational Journal of Preventive Medicine
21بررسی عوامل موثر بر پیامد پنومونی اکتسابی جامعه در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشانCINAHLمجله فیض
22The effects of zinc supplementation on wound healing and metabolic status in patients with diabetic foot ulcer: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial.ISI و PUBMEDWOUND REPAIR AND REGENERATION
23عوامل پیشگویی کننده کشت خون مثبت در سپسیسISCارمغان دانش
24The Prevalence of Brucella Biotypes Isolated From Sterile Body Fluids of Patients With Brucellosis in Kashan, Iran in 2013ISCAvicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection
25Magnesium Supplementation and the Effects on Wound Healing and Metabolic Status in Patients with Diabetic Foot Ulcer: a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial.PUBMED,Scopus,ISIBiological trace element research
26The effects of magnesium and vitamin E co-supplementation on wound healing and metabolic status in patients with diabetic foot ulcer: A randomized, double-blind, placebo-controlled trialISI و PUBMEDWound repair and regeneration1398

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله همایش: ارزیابی درونی گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1387دهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیرازپوستر1388/02/15
2خلاصه مقاله همایش: بررسی وضعیت ایمنی علیه کزاز در افراد بالای 50 سال در کاشان نوزدهمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1389/10/04
3خلاصه مقاله همایش: بررسی اپیدمیولوژیکی بیماران ایرانی و افغانی مبتلا به سل مراجعه کننده به کلینیک مسلمبن عقیل کاشان از 1380 تا 1386نوزدهمین کنگره سراسری سلزنجانپوستر1387/07/18
4خلاصه مقاله همایش: گزارش یک مورد سل منتشر (جوان 23 ساله با هیپر اسپلنیسم)هفدهمین کنگره سراسری سل کشور و سیزدهمین همایش سراسری تازه های پزشکی و پیراپزشکی اصفهاناصفهانپوستر1382/07/22
5خلاصه مقالات همایش: گزارش یک مورد بیمار مبتلا به سل ریوی واندوکاردیت پنوموککی همزمانهفدهمین کنگره سراسری سل کشور و سیزدهمین همایش سراسری تازه های پزشکی و پیراپزشکی اصفهاناصفهانپوستر1382/07/22
6congress article: Tetanus Immunity in 50 Years of age older persons in kashan4th congress of european microbiologistsgeneva,switzerlandپوستر1390/04/05
7خلاصه مقاله همایش: معرفی یک مورد سل منتشرخلاصه مقالات آزمایشگاه و بالین (ویژه چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین)تهرانپوستر1390/09/30
8خلاصه مقاله همایش: ارزیابی اثرات ترشحات ساقه گیاه بنه بر روی زخم پای دیابتیبیستمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیریتهرانپوستر1390/10/10
9خلاصه مقاله همایش: بررسی بیماران اسپوندیلودیسکیت بستری در بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی 17 سال بیستمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیریتهرانپوستر1390/10/10
10خلاصه مقالات همایش: بررسی فراوانی عوامل باکتریال و مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در مبتلایان به عفونت ادراری بیمارستانی در بخش ICUبرنامه روزانه چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین بیماری های داخلی و عفونیتهرانپوستر1390/09/30
11خلاصه مقاله: برسی کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان در پایان دوره کارآموزیسیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیگیلانپوستر1391/02/11
12تکراری با کد 2309خلاصه مقاله: بررسی فراوانی عوامل باکتریال و مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در مبتلایان به عفونت ادراری بیمارستانی در بخش ICUکنگره ملی تجویز منطقی آنتی بیوتیکها ساریپوستر1390/12/09
13خلاصه مقاله: نظرسنجی در مورد کارگاه آمادگی برای آزمون پیش کارورزیسیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیساریپوستر1391/02/11
14congress article: THE SURVEY ON SYMPTOMS, PARACLINICAL FINDINGS AND FINAL OUTCOME IN PATIENTS WITH PNEUMONIA HOSPITALIZED IN SHAHID BEHESHTI HOSPITAL, KASHAN-IRAN ٢٠١٠15th biennial meetingitalyپوستر1391/08/13
15congress article: A CASE OF HYDROCEPHALUS CAUSED BY BRUCELLA MENINGITIS WITH POSITIVE CULTURE OF CSF 15th biennial meetingitalyپوستر1391/08/13
16congress article:24 CASESE OF SPONDYLODISCITIS A CASE SERIES 15 th biennial meetingitalyپوستر1391/08/13
17congress article:STUDY OF TUBERCULOSIS TREATMENT IN TUBERCULOSIS PATIENTS IN KASHAN 15th biennial meetingitalyپوستر1391/08/13
18congress article:A CASE OF RECURRENT EXTRA PULMONARY TUBERCULOSIS, RELAPSE OR REINFECTION?15th biennial meetingitalyپوستر1391/08/13
19congress article:A CASE OF NEUROCYSTICERCOSIS15th biennial meetingitalyپوستر1391/08/13
20خلاصه مقاله:ارگانیسمهای مولد ودرصد موارد استئومیلیت پای دیابتی در بیمارستان شهید بهشتی کاشانبیست و یکمین کنگره بیماریهای گرمسیری ایرانتهرانپوستر1391/09/30
21خلاصه مقاله: اثر بخشی ژل آلوورا بر زخمهای دیابتیبیست و یکمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1391/09/30
22خلاصه مقاله: بررسی تظاهرات گوارشی و کبدی بیماران مبتلا به بروسلوز در بیمارستان شهید بهشتی کاشانبیست و یکمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1391/10/30
23خلاصه مقاله: معرفی یک مورد نادر سیستی سرکوز عصبیبیست و یکمین کنگره بیماری های عفونی گرمسیری ایرانتهرانپوستر1391/10/30
24خلاصه مقاله: معرفی یک مورد سل مکرر خارج ریوی، عود یا عفونت مجددبیست و یکمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیریتهرانپوستر1391/10/30
25خلاصه مقاله: بررسی علائم بالینی ، یافته های پاراکلینیکی و پیامد های نهایی مبتلا به پنومونی اکتسابی از اجتماع بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 1389بیست و یکمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1391/10/30
26خلاصه مقاله: بررسی ارزش تشخیصی کشت به روش باک تک در تشخیص بیماری بروسلوزبیست و یکمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1391/10/30
27خلاصه مقاله: بررسی نظرات دانش آموختگان در مورد آزمون صلاحیت بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان شهریور 9114 همایش کشوری آموزش علوم پزشکیتهرانپوستر1392/02/09
28خلاصه مقاله: خودارزیابی دانش آموختگان رشته پزشکی در مورد صلاحیت بالینی14 همایش کشوری آموزش علوم پزشکیتهرانپوستر1392/02/09
29خلاصه مقاله: بررسی سیر درمان بیماران مبتلا به سل در کاشانبیست و چهارمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1392/02/24
30خلاصه مقاله : اتیت بدخیم خارجی در دو بیمار دیابتیبیست و دومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهران پوستر1392/11/05
31خلاصه مقاله :موکورمایکوز رینوسربرالبیست و دومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهران پوستر1392/11/05
32خلاصه مقاله :فراوانی هپاتیت C درمعتادین تزریقی کاشانبیست و دومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهران پوستر1392/11/05
33خلاصه مقاله : علائم بالینی و ییامد نهائی بیماریها ی عفونی درمصرف کنندگان نورجیزک/تمجیزک , مصرف کنندگان سایر مواد مخدر بستری دربیمارستان شهید بهشتی کاشانبیست و دومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1392/11/05
34خلاصه مقاله : بررسی شیوع آمپوتاسیون در مبتلایان به زخم پای دیابتی بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشانبیست و دومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهران پوستر1392/11/05
35خلاصه مقاله: ارزیابی وضعیت داوطلبان شرکت کننده در مصاحبه ورودی شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشانپانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی یزدپوستر1393/02/09
36خلاصه مقاله: بررسی میزان استفاده از انواع منابع درسی جهت مطالعه دروس اختصاصی توسط دانش آموختگان رشته پزشکیپانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی یزدپوستر1393/02/09
37خلاصه مقاله:عمده مشکلات دوران تحصیل از دیدگاه دانش آموختگان رشته پزشکیپانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی یزدپوستر1393/02/09
38خلاصه مقاله: بررسی میزان رضایتمندی دانش آموختگان رشته پزشکی از آموزش دوران بالینیپانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی یزدپوستر1393/02/09
39خلاصه مقاله:برسی میزان رضایتمندی دانش آموختگان رشته پزشکی از آموزش دوران فیزیوپاتولوژیپانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی یزدپوستر1393/02/09
40خلاصه مقاله:بررسی میزان رضایتمندی دانش آموختگان پزشکی از وضعیت تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی کاشانپانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی یزدپوستر1393/02/09
41خلاصه مقاله:بررسی میزان رضایتمندی دانش آموختگان رشته پزشکی آموزش دوران علوم پایهپانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکییزدپوستر1393/02/09
42خلاصه مقاله: گزارش پنج مورد نادر موکورمایکوز رینوسربرال در بیماران دیابتیبیست و پنجمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1393/02/30
43خلاصه مقاله: شیوع آلودگی به ویروس هپاتیت C و B در معتادان تزریقی کاشانبیست و پنجمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1393/02/30
44تکراری با 3651خلاصه مقاله: بررسی شیوع آمپوتاسیون در مبتلایان به زخم پای دیابتی بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشانبیست و پنجمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1393/02/30
45خلاصه مقاله تکراری با کد 3641: اتیت بدخیم خارجی در دو بیمار دیابتیبیست و پنجمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1393/02/30
46خلاصه مقاله:کاربرد سیستم کشت خون بک تک9050 در تشخیص باکترمی بروسلایی در بیمارستان شهیدبهشتی کاشانهشتمین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران پوستر
47خلاصه مقاله:اثربخشی ژل آلوورا بر زخم پای دیابتیبیست وششمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1394/02/15
48خلاصه مقاله:ارگانیسم های مولد و درصد موارد استئومیلیت پای دیابتی در بیمارستان شهیدبهشتی کاشانبیست وششمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1394/02/15
49خلاصه مقاله:گزارش یک مورد نادر سل منتشر با تظاهر اولیه ماستوئیدیت مزمن سلیبیست و چهارمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1394/09/28
50خلاصه مقاله:بازگشت مکرر سل خارج ریوی درحین درمان در ارگان های مختلف بدنبیست و چهارمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1394/09/28
51خلاصه مقاله:مرور 12 مورد موکورمایکوز رینوسربرال در کاشانبیست و چهارمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1394/09/28
52خلاصه مقاله:بررسی شیوع لژیونلا در بیماران مبتلا به پنومونی بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1393بیست و چهارمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1394/09/28
53خلاصه مقاله:بررسی فراوانی موارد سروپوزیتیوبروسلا دراعضای خانواده بیماران مبتلا به بروسلوزبیست و چهارمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1394/09/28
54خلاصه مقاله:بررسی شیوع فونگمی دربیماران با تب طول کشیده بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشانبیست و چهارمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1394/09/28
55خلاصه مقاله:بررسی میزان عفونت زایی در بیماران سل ریوی با اسمیر خلط مثبتبیست و چهارمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1394/09/28
56خلاصه مقاله:درگیری همزمان ریه،مفصل وغده آدرنال در جریان سل منتشربیست و چهارمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1394/09/28
57خلاصه مقاله:جداسازی ، تعیین گونه و بیوتایپ بروسلاهای جدا شده از کشت نمونه های استریل بدن بیماران مبتلا به بروسلوزدر کاشانبیست و چهارمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1394/09/28
58خلاصه مقاله:بررسی فراوانی تظاهرات بالینی وپیامد استئومیلیت در بیماران بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 83 تا 93بیست و چهارمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1394/09/28
59خلاصه مقاله:گزارش یک مورد اوت بریک بوتولیسم ناشی از مصرف کشک درکاشانبیست و چهارمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1394/09/28
60تکراری با کد2297-خلاصه مقاله:بررسی بیماران اسپوندیلودیسکیت بستری دربخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی 17 سالبیست و چهارمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانسخنرانی1394/09/28
61خلاصه مقاله:بررسی عوامل پیشگویی کننده مثبت خون در بیماران سپسیسبیست و هفتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1395/02/14
62خلاصه مقاله گنگره : بررسی شیوع عفونت سلی در پرستاران بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1395بیست و ششمین کنگره بیماریهای عفونی وگرمسیری ایرانتهران تالار امام علی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیپوستر
63congress article: The effects of vitamin D and probiotic co-supplementation on metabolic status in type 2 diabetic patients with coronary heart disease: a randomized, double-blind, placebo-controlled trialاولین کنگره سالیانه دانشجویی طبریساریپوستر1396/12/16
64پوستر: بررسی شیوخ عفونت سلی در پرستاران بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 95 پوستر
65خلاصه مقاله : بررسی علل باکتریال ،تظاهرات بالینی ویافته های آزمایشگاهی و پیامد نهایی سپسیس در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 9بیست و هفتمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانسخنرانی1397/10/22
66خلاصه مقاله : بررسی تشخیص نهایی بیماران با تب با منشا ناشناخته(FUO)بستری شده در بیمارستان شهیدبهشتی کاشان از سال 87 تا96بیست و هفتمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1397/10/22
67خلاصه مقاله همایش: انتخاب اساتید سرآمد آموزشی رویکردی سمبولیک برای تکریم آموزش علوم پزشکی: تجربه تدوین شیوه نامه استاد برتر آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در حیطه ارزشیابی آموزشی(دانشجو، هیأت علمی و برنامه)هجدهمین همایش آموزش علوم پزشکیمرکز همایش های بین المللی رازی تهرانسخنرانی1396/02/07

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی علائم بالینی موکورمایکوزیس در بیماران بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان از فروردین سال 1369 تا شهریورماه سال 13851387پزشکی عمومی 1387/02/25
2بررسی سیر درمان بیماران مبتلا به سل در کاشان از فروردین 1380 تا پایان شهریور ماه سال 13881389پزشکی عمومی1387/12/181389/01/25
3بررسی اپیدمیولوژیک مسلولین ایرانی و غیر ایرانی مراجعه کننده به درمانگاه مسلم بن عقیل کاشان از سال 1380 تا شهریور ماه سال 1386 1387پزشکی عمومی 1387/04/12
4بررسی فراوانی تغییرات نمای رایدولوژیک قفسه صدری بیماران مبتلا به سل ریوی مراجعه کننده به درمانگاه مسلم بن عقیل شهرستان کاشان طی سال های 1385 - 13751386پزشکی عمومی 1386/03/30
5بررسی فراوانی عوامل باکتریال و مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در مبتلایان به عفونت ادراری بیمارستانی در بیماران بستری در بخش ICU بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1385 - 13841386پزشکی عمومی 1386/02/31
6بررسی دموگرافیک موارد ثبت شده ابتلا به عفونت HIV در مرکز بهداشتی گلابچی کاشان از سال 1383 تا پایان شهریور ماه سال 13861386پزشکی عمومی 1386/08/03
7بررسی وضعیت فشارخون در دانش آموزان پایه اول مقطع راهنمایی شهرستان کاشان طی سال 1383- 13821385پزشکی عمومی 1385/03/08
8بررسی بیماری اسپوندیلیت بستری در بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 87-801388پزشکی عمومی1388/03/031388/12/11
9بررسی علایم بالینی،یافته های پاراکلینیکی وپیامدنهایی بیماران مبتلا به پنومونی اکتسابی ازاجتماع بستری دربیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال13891390پزشکی عمومی1390/04/151390/07/13
10بررسی شیوع عفونت سلی در پرستاران در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال951396پزشکی عمومی1395/05/251396/06/01
11اثرات مکمل یاری روی بر پاسخ بالینی، پروفایل های متابولیک، التهابی و مارکرهای استرس اکسداتیو در درمان بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی1395تخصص1394/02/301395/12/23
12پاسخ بالینی و متابولیک به مکمل یاری ویتامینD در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی1395تخصص1394/05/281395/05/19
13بررسی یافته های بالینی و آزمایشگاهی و پیامد عفونت های ریوی در بیماران بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال94-931395پزشکی عمومی1394/08/061395/01/24
14اثرات مکمل یاری منیزیم بر پاسخ بالینی،پروفایل های متابولیک، التهابی و مارکرهای اکسیداتیو در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی1396تخصص1395/06/101396/06/06
15بررسی شیوع فونگمی در بیماران بستری با تب طول کشیده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 1392-13891394پزشکی عمومی1393/11/081394/02/27
16بررسی فراوانی تظاهرات بالینی و عوارض و پیامد استئومیلیت در بیماران بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 83 تا 931394پزشکی عمومی1393/11/071394/04/22
17بررسی عوامل پیشگویی کننده کشت مثبت خون در بیماران سپسیس بستری در بیمارستان شهیدبهشتی کاشان1394پزشکی عمومی1394/04/091394/10/30
18بررسی میزان عفونت زایی در بیماران سل ریوی با اسمیر خلط مثبت1393پزشکی عمومی1392/10/021393/04/07
19بررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های بروسلا جدا شده از نمونه های کلینیکی بیماران بروسلوزیس در شهرکاشان در سال 92-13911393تخصص1392/07/171393/06/31
20بررسی علل باکتریال، تظاهرات بالینی و یافته های آزمایشگاهی و پیامد نهایی سپسیس در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 961397پزشکی عمومی1395/07/071397/05/01
21بررسی شیوع وتشخیص نهایی بیماران با تب با منشا ناشناخته(FUO) بستری شده بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 86 تا 961397پزشکی عمومی1395/10/151397/06/27