مسعود  مطلبی کاشانی

 فعالیت های پژوهشی

 

مسعود مطلبی کاشانی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 69
نام و نام خانوادگی (فارسی) : مسعود مطلبی کاشانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Masoud Motalebi Kashani دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
رشته تخصصی : بهداشت حرفه ای آدرس محل کار :
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
بهداشت حرفه ایکارشناسی1369دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بهداشت حرفه ایکارشناسی ارشد 1373دانشگاه تربیت مدرس
بهداشت حرفه ایPh.D1389دانشگاه تربیت مدرس

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی استرس با استفاده از شاخص WBGT در کارگران شاطر و نان درآور نانوایی های کاشان در نیمه اول سال 1382مجری91382/03/271383/04/02
2بررسی میزان آلودگی صوتی در شهر کاشان بین سالهای 1379-80مجری121379/06/201380/10/18
3ارزیابی میزان هالوتان در هوای اتاق های عمل در بیمارستان های شهر کاشان 1391مجری
4" بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و ارزیابی ریسک فاکتورهای پوسچر پرسنل آزمایشگاههای تشخیص طبی شهرستان کاشان سال 91 مجری341391/04/011394/01/19
5بررسی شیوع اختلالات فشار روانی پس از تروما (PTSD) در آتش نشان های شهرهای کاشان و آران وبیدگل در سال 1391مجری331391/05/011394/01/30
6تعیین اثرات بهداشتی منتسب به آلودگی هوا با استفاده از مدل Air Q در شهر کاشان در سال 1392 مجری141393/02/151394/04/14
7بررسی جو ایمنی و ابعاد ساختاری آن در پرستاران شاغل در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1393.مجری81393/03/011393/11/21
8بررسی ارتباط بین استرس و فرسودگی شغلی در کارکنان مراکز توانبخشی شهرستان کاشان مجری181393/05/011394/11/05
9بررسی اثر بار ذهنی کار وسلامت عمومی در رانندگان اتوبوسهای مسافربری برون شهری در پایانه جنوب تهرانمجری121394/04/011395/04/01
10بررسی ارتباط جو ایمنی و نگرش کارگران نسبت به استفاده از وسایل حفاظت فردی درشرکت فولاد کاشان و آران بیدگل مجری121394/05/011395/05/01
11بررسی همبستگی ویژگی های شخصیتی با فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان بهشتی شهرستان کاشان سال 94مجری711394/07/011400/05/20
12اثر استرس صوتی بر مورفولوژی و هیستوپاتولوژی بافت رحم و تخمدان و هورمون های جنسی در زمان لانه گزینی در موش های ماده مجری171394/08/151396/01/20
13بررسی همبستگی اعمال ناایمن شغلی با فرسودگی شغلی کارکنان صنایع ذوب فلز کاشان در سال 1396مجری351396/07/011399/06/16
14بررسی همبستگی بین رضایت شغلی با بروز اعمال ناایمن در کارگران صنایع ذوب فلز کاشان در سال 1396 مجری371396/05/151399/06/16
15بررسی اولویت های بهداشت حرفه ای، ایمنی محیط کار و محیط زیست بر اساس برنامه ها و مقررات جاری کشور از نظر کارشناسان بهداشت حرفه ای در صنایع کاشان در سال 1396مجری141396/09/011397/11/04
16بررسی وضعیت روند باروری و پیامد های بارداری در راستای صیانت از جمعیت کاشان طی سال های 1395-1402مجری121402/06/151403/06/15
17مطالعه ارتباط بار ذهنی کار با فرسودگی شغلی در پرسنل مراکز بهداشت شهری کاشان در سال1397مجری111397/05/011398/04/09
18بررسی همبستگی میان بیش شنوایی و کیفیت خواب در دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال1397مجری451397/09/011401/05/19
19بررسی میزان خستگی زنان کارگر شهرکهای صنعتی شهرستان کاشان در سال 1397مجری171399/08/011401/01/18
20 ارتباط عوامل فردی، شغلی و هیجان خواهی رانندگان حرفه ای بر رفتارهای رانندگی پرخطر و ریسک تصادفات جاده ای با استفاده از مدل معادلات ساختاریمجری171398/03/011399/08/18
21بررسی شیوع حوادث شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرسنل عملیاتی مجتمع بندری شهید رجایی در سال 1397مجری531397/11/151402/03/24
22ارزیابی وضعیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE) آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی کاشان به روش تصمیم گیری چند معیاره (1397)مجری71398/02/151398/09/25
23بررسی همبستگی بین بار ذهنی کار و کیفیت خواب با فرسودگی شغلی در اعضای هیئت علمی غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397مجری151398/02/151399/05/28
24بررسی حوادث ناشی از کار گزارش شده به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کاشان در سال های 1396-1395مجری371398/03/011401/04/12
25تدوین و روانسنجی ابزار سنجش میزان آگاهی عمومی در خصوص مقابله با شرایط اضطراری در محیط کارمجری181398/02/151399/08/18
26مدلسازی پیامد انفجار مخازن جایگاه های سوخت CNG شهر آران و بیدگل (مطالعه ی موردی)مجری91399/07/151400/04/15
27تهیه و روان سنجی ابزار سنجش موانع انجام معاینات دوره ای و اندازه گیری آن در صنایع شهرستان کاشان درسال 1398مجری271398/05/151400/08/16
28شناسایی و ارزیابی خطای انسانی و قابلیت اطمینان انسانی و تعیین موانع در پرستاران بخش اورژانسمجری221399/07/151401/05/23
29ارزیابی شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی و میزان رعایت اصول ارگونومی در کارمندان اداری بیمارستان شهید بهشتی کاشان با روش ارزیابی سریع تنش اداری ( ROSA)مجری211399/06/011401/03/19
30بررسی اپیدمیولوژیک حوادث ثبت شده و روند آن درایران طی سال های 95-87مجری121400/06/151401/06/12
31بررسی ارتباط عوامل استرس زا و قصد ترک شغل در مدیران مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کاشان سال 99مجری211399/05/151401/02/21
32بررسی تاثیر صدای محیط باز اداری بر عملکرد شناختی کارمندانمجری6
33ارزیابی کمی و کیفی مقالات متمرکز بر تحلیل ویژگی های صد مقاله پراستناد حوزه های موضوعی متفاوت: یک مطالعه علم سنجیمجری11401/06/011401/07/24
34تحلیل کتابسنجی، ترسیم نقشه دانش و ارزیابی تأثیر 100 مقاله پراستناد حوزه موضوعی «هنردرمانی»مجری121402/06/011403/06/01
35بررسی استرس شغلی و استرس پس از سانحه بر روی میزان اختلالات اسلکتی عضلانی و اختلالات خواب در جمعیت آتش نشان هاهمکار14
36اعتباربخشی یک روش ارزیابی ریسک ابتلا به بیماری ناشی از عوامل بیولوژیکی در پرسنل بیمارستانمجری171400/12/011402/05/10
37ارزیابی اثرات توسعه کاربرد آب شیرین کن های اسمز معکوس بر محیط زیست و سلامتمجری9

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1بررسی اپیدمیولوژیک شغلی مراجعه کنندگان برای جراحی نشانگان مجرای مچ در بیمارستان های کاشان ( 81- 1379Index Copernicusبهبود-سال 11- شماره اول – بهار 86 - فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه1386
2بررسی همه گیری شناسی آسیب های شغلی در شهر کاشان طی سال های 1385-1384Index Copernicusفصلنامه فیض › سال یازدهم، ویژه نامه شماره 1، مرکز تحقیقات تروما/زمستان 861386
3بررسی استرس گرمایی محیط در کارگران ناتوانی های کاشانIndex Copernicusفصلنامه فیض- شماره 3 (پیاپی 31)، پاییز 13831383
4بررسی میزان آلودگی صوتی در شهر کاشان در سالهای 80-1379Index Copernicusفیض-دوره 6 - شماره 1 (فصلنامه 1-1381 - شماره پیاپی : 21)1381
5Prevalence of Sleep Disorders in Nurses Working on Rotating ShiftsScopusJournal of Applied SciencesVolume 6 Number 3, 20061384
6Prevalence of Metabolic Syndrome in bus and truck drivers in Kashan, IranISI و PUBMEDDiabetol Metab Syndr. 2011 May 19;3(1):81390
7خارج سازمانی: بررسی تأثیر مواجهه همزمان با صدا و مونوکسید کربن بر عملکرد پاسخ شنیداری ساقه مغز خرگوشIndex Copernicusفصلنامه علمی - پژوهشی فیض دوره 13, شماره 4 - ( فصلنامه 1388 )1388
8خارج سازمانی: Effects of N-Acetylcysteine on auditory brainstem response threshold shift in rabbits exposed to noise and carbon monoxide ScopusAmerican Journal of Applied Sciences 7 (2), pp. 201-207 1389
9خارج سازمانی: بررسی صدای ناشی از اگزوز موتورسیکلت و کنترل آنIndex Copernicusبهبود بهار 1387; 12(1 (پیاپی 36)):38-481387
10بررسی تأثیر مواجهه با صدا و مونوکسیدکربن بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی پلاسما و میزان گلوتاتیون خون خرگوشIndex Copernicusمجله علمی پژوهشی طب جنوب -دوره 13, شماره 4 - (1389زمستان )-صفحات 240-230 1389
11application of microwave irradiation for the treatment of adsorbed volatile organic compounds on granular activated carbonISIIranian Journal of Environmental Health Science & Engineering -Vol. 8, No. 1, Winter 2011 1389
12بررسی شیوع اختلالات اسکلتی - عضلانی و ریسک فاکتورهای شغلی آن در شاغلین یکی از صنایع خودرو سازی تهران در سال 1388CINAHL فصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره چهاردهم، شماره 5، ضمیمه 1389 ، صفحات 545-5391389
13بررسی تاثیر حفاظتی اِن استیل سیستئین بر مهار اثر مونواکسیدکربن در تشدید افت شنوایی ناشی از صدا در خرگوشCINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 1، بهار 1390 ، صفحات 10-11390
14بررسی ارتباط ابعاد فرسودگی شغلی با ویژگی های فردی تحویلداران بانک های دولتی شهر کاشانCINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 1، بهار 1390 ، صفحات 73-66 1390
15Protective Effects of α-Tocopherol on ABR Threshold Shift in Rabbits Exposed to Noise and Carbon MonoxideISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1390
16اثر حفاظتی تطابق صوتی بر سیستم شنوایی خرگوشIndex Copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1390
17 اثر حفاظتی ان استیل سیستئین بر عملکرد سلول‏های مویی خارجی خرگوش‏های در معرض هم‏زمان نویز و مونواکسیدکربن CINAHLمجله شنوایی شناسی1390
18بررسی توانایی کار جسمی(pwc) کارگران شاغل در صنعت ماشین کاری تهران سایر ایندکس هامجله علمی پژوهشی ایلام1379
19Prevention of Acoustic Trauma-Induced Hearing Loss by N-acetylcysteine Administration in RabbitsPUBMEDArchives of Trauma Research. 2013, Volume 1, Issue 41391
20بررسی اثر آماده‏سازی صوتی بر تغییرات آستانه پاسخ‏های برانگیختۀ شنوایی با محرک کلیک در خوکچه هندیCINAHLنشریه شنوایی شناسی، دوره 21، شماره3، 13911391
21بررسی تأثیر حفاظتی ان استیل سیستئین بر پیشگیری از افت شنوایی ناشی از صدا در خرگوشISCمجله دانشگاه علوم پزشکی قم/ دوره هفتم، شماره اول، فروردین - اردیبهشت 13921392
22Incorporation of Project-based Learning into an Occupational Health CourseISI و PUBMEDJournal of Occupational Health Vol.55 No.3 May 2013 1392
23بررسی تاثیر تجویز آلفا توکوفرول بر پیشگیری از افت شنوایی ناشی از صدا در خرگوشCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هفدهم، شماره 4، مهر و آبان 13921392
24Post-Traumatic Stress Disorder: A Neglected Health Concern among Commercial Motor Vehicle DriversPUBMEDInt J Occup Environ Med. 2013 Oct;4(4)1392
25شناسایی وارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی - عضلانی درپرسنل شرکت تولید ظروف آرکوپال با استفاده از روش QEC وپرسشنامه NMQ ISCمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - دوره 20/شماره 51392
26 اثر زمان مواجهه با صدای تطابقی بر حفاظت شنوایی خرگوش به روش گسیلهای اعوجاجی صوتISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال هفدهم، شماره 1 (پی در پی 66 )، فروردین و اردیبهشت 13921392
27Prevalence of Musculoskeletal Disorders and Related Risk Factors among the Water-Counter Manufacturer WorkersCINAHLInternational Archives of Health Sciences 2014;1(1):15-201393
28طراحی و روان سنجی پرسشنامه ارزیابی جو ایمنی پرستارانISCمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار-دوره 22 /شماره 1/فروردین و اردیبهشت ماه13941394
29ارزیابی پیامدهای بهداشتی آلودگی هوای شهر کاشان در سال 1390ISCمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک،سال 18 ، شماره 5 (شماره پیاپی 98 )، مرداد13941394
30بررسی شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی و تعیین ریسک فاکتورهای مربوط به پوسچر در پرسنل آزمایشگاه های تشخیص طبی شهرستان کاشان ، سال 1391Scopusدو ماهنامه سلامت کار ایران، شماره 44، بهمن و اسفند 1394 1394
31بررسی آلودگی صوتی و شاخص صدای ترافیک با استفاده از GIS در خیابان های اصلی خیابان های اصلی شهر کاشان،1392ISCمجله علمی پژوهشی تحقیقات نظام سلامت دوره 11شماره 41394
32بررسی دیدگاه دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی رشته بهداشت حرفه‌ای شاغل در منطقه کاشان در خصوص انطباق محتوای سرفصل‌های آموزشی دوره با نیازهای شغلی آن‌هاعلمی - پژوهشیگام های توسعه در آموزش پزشکی1395
33The effect of chronic noise stress on serum levels of cortisol,gonadotropins, and sexual hormones at implantation time of miceScopusComparative Clinical Pathology1395
34Structural equation model of interactions between risk factors and work-related musculoskeletal complaints among Iranian hospital nursesISI و PUBMEDWork. 1396
35Evaluation of an undergraduate occupational health program in Iran based on alumni perceptions: a structural equation modelISI و PUBMEDJournal of Educational Evaluation for Health Professions1396
36بررسی اعمال ناایمن و عومل موثر بر آن در کارگران صنایع ذوب فلز کاشان،1395Scopus Iran Occupational Health1397
37Work-Related Traumatic Injuries and Associated Risk Factors in Iranian Metal Melting Workers, 2016ISIIranian Red Crescent Medical Journal1397
38شکایت های تنفسی شغلی و شاخص های اسپیرومتری در نیروهای خدماتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1395ISCفصلنامه طب کار1397
39Priorities of occupational health, safety, and environment issues based on national programs and regulations from the perspective of occupational health experts in Kashan city in 2017CINAHLInternational Archives of Health Science1397
40Evaluation of Cell Phone Addiction in Shahid Beheshti Hospital Nurses in Kashan 2016CINAHLInternational Archives of Health Sciences” (IAHS)1397
41Occupational violence among female workers in an Iranian industrial areaISI و PUBMEDWomen and Health1398
42Determination of Occupational Stress and Its Related Factors in Female Staff of Kashan University of Medical SciencesISIInternational Journal of Ayurvedic Medicine1397
43شیوع شکایات اسکلتی عضلانی در قلمزنان شهر اصفهان در سال 1396ISCفصلنامه طب کار1397
44Occupational trauma in industrial and mining accidents in Iran during 2016–2017*ISIARCHIVES OF TRAUMA RESEARCH1398
45The relationship between job satisfaction and the incidence of unsafe acts in metal smelting industry workers in 2017ISCinternational archives of health sciences1398
46The correlation between occupational unsafe acts and job burnout among workers in kashan metal melting industries 2017CINAHLInternational Archives of Health Science1398
47Investigating the Relationship between the Stressors and Job Leaving Intention of Health‑Care Centers’ Managers in Kashan in 2020CINAHLInternational Achives of Health Sciences1399
48investigating and prioritizing of the barriers of performing periodic occupational examinations in industries of kashan city in 2019ESCI.ISIinternational archives of health sciences
49Dangerous driving behaviors among professional drivers of KashanISI و PUBMEDINTERNATIONAL ARCHIVES OF HEALTH SCIENCES,
50Development and psychometric of 'public awareness on emergency response in the workplace questionnaire'ISI,PUMED*INTERNATIONAL ARCHIVES OF HEALTH SCIENCES
51بررسی همبستگی بین بار ذهنی شغل و کیفیت خواب با فرسودگی شغلی در اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397CINAHLفیض
52Evaluating Musculoskeletal Disorders and Their Ergonomic Risk Factors among Office Workers of a Large Public Hospital in Iran*ISIInternational Archives of Health Sciences
53Identification and analysis of human errors in emergency department Nurses using SHERPA methodPUBMED,Scopus,ISI*International Emergency Nursing
54The correlation of character traits with job burnout among Beheshti Hospital nurses in Kashan during 2015*ISIInternational Archives of Health Sciences
55measurement of barriers to perform periodic examinations:development and psychometric properties scale.PUBMED,Scopus,ISI*International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
56Epidemiology, incidence, and trend of injuries in Iran: A national studyESCI.ISIArchives of Trauma Research
57Bibliometric Studies of Most-Cited Medical Papers: A Bibliometric AnalysisESCI.ISIInternational Archives of Health Sciences
58برآورد بار حوادث شغلی شهرستان کاشان با استفاده از شاخص DALYISCمجله مهندسی بهداشت حرفه ای

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1congress article: Environment Ergonomics : Thermal Environments in Iranian Bakeriesنخستین کنفرانس بین المللی ارگونومی ایرانتهرانپوستر1387/02/18
2خلاصه مقاله همایش: ارزیابی ایستگاههای کارباکامپیوتربرای پرسنل شاغل در دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان بااستفاده ازنرمافزارErgo Easerپاییز 1387اولین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار وششمین همایش بهداشت حرفه ایدانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهرانپوستر1388/02/08
3congress article: Evaluation of physical work capacity at Iranian workersنخستین کنفرانس بین المللی ارگونومی ایرانتهران 1387/02/18
4خلاصه مقاله همایش: بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت در آزمایشگاههای تحقیقاتی – آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1388دومین همایش ملی ساماندهی مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایدانشگاه صنعتی امیرکبیرپوستر1389/02/08
5خلاصه مقاله همایش: بررسی تناسب میز و نیمکت و ابعاد آنتروپومتریک دانش آموزان دختر پایه اول ابتدایی شهرستان آران و بیدگلهفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کارقزوینپوستر1390/02/13
6خلاصه مقاله همایش: بررسی تاثیر استنشاق مونوکسیدکربن برافزایش افت شنوایی ناشی از صدا در خرگوشهفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کارقزوینپوستر1390/02/13
7خلاصه مقاله همایش: بررسی تاثیر حفاظتی ان استیل سیستئین برپیشگیری از افت شنوایی ناشی از صدا در خرگوشهفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کارقزوینسخنرانی1390/02/13
8خلاصه مقاله: بررسی میزان اختلال استرس پس از تروما(ptsd) در کارگران یک صنعت ذوب فلز در کاشان پس از وقوع یک حادثه شدید شغلیدومین کنگره سراسری نظام سلامت مدیریت ریسک و حوادث غیر مترقبهاصفهانپوستر1390/12/08
9خلاصه مقاله: برسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در دو بیمارستان دانشگاهی در استان اصفهان از دیدگاه کارکنان پرستاری شاغل در سال 1389دومین کنگره سراسری نظام سلامت مدیریت ریسک و حوادث غیر مترقبهاصفهانپوستر1390/12/08
10خلاصه مقاله: برسی میزان صدا در سالنهای صنایع تولید فرش ماشینی در کاشان سال 81اولین همایش ملی صدا سلامتی و توسعهمشهدسخنرانی1382/12/02
11خلاصه مقاله: برسی علائم حیاتی در کارگران در معرض سروصدا در کارخانه تقطیران کاشان 1382اولین همایش ملی صدا توسعه سلامتیمشهدسخنرانی1382/12/02
12خلاصه مقاله: برسی میزان تداخل صدا با مکالمه افراد در شعب مرکزی بانکهای کاشان 1384دومین همایش ملی صدا سلامتی توسعهتهرانسخنرانی1384/08/24
13خلاصه مقاله: برسی شیوع کاهش شنوایی ناشی از سروصدا در کارگران کارخانه ریسندگی و بافندگی شماره 2 کاشان در سال 1383دومین همایش ملی صدا سلامتی وتوسعهتهرانپوستر1384/08/24
14خلاصه مقاله: برسی میزان مواجهه کارگران با سروصدا و افت شنوایی موقت در کارخانه جهان ترمز در سال 1383دومین همایش ملی صدا سلامتی وتوسعهتهرانپوستر1384/08/24
15خلاصه مقاله: برسی میزان مواجهه کارگران با سروصدا و افت شنوایی موقت در کارخانه پارس لنت در سال 1383دومین همایش صدا سلامتی و توسعه پوستر1384/08/24
16خلاصه مقاله: مقایسه کارآیی سیستم تهویه ترقیقی و تهویه موضعی در کنترل غلظت حلال های آلی در واحد چاپ یک شرکت چینی سازی سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتیتهرانپوستر1391/09/12
17خلاصه مقاله: بررسی تاثیر تجویز آلفا توکوفرول (ویتامینE ) بر پیشگیری از افت شنوایی ناشی از صدا در خرگوشهشتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کارمازندرانسخنرانی1392/02/04
18خلاصه مقاله: بررسی تاثیر نصب موکت پرز بلند در ماشین های بافندگی توری فلزی بر میزان صدای خروجی از این ماشین آلات هشتمین همایش سراسری بهداشت وایمنی کارمازندرانسخنرانی1392/02/04
19خلاصه مقاله: بررسی میزان استرس شغلی در کارمندان مرد دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1390هشتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کارمازندرانسخنرانی1392/02/04
20خلاصه مقاله:سنجش و ارزیابی استرس و فرسودگی شغلی کارکنان مراکز توانبخشی شهرستان کاشاننخستین همایش دوسالانه ارگونومی ایران-23و24 مهرماه 1393دانشگاه علوم پزشکی همدانسخنرانی1393/07/23
21خلاصه مقاله:بررسی انطباق محتوای سرفصل های آموزشی دوره کارشناسی بهداشت حرفه ای با جنبه های عملکردی مورد انتظار دانش آموختگان شاغل در منطقه کاشان،1393نهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کاردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزدسخنرانی1394/03/20
22خلاصه مقاله:بررسی رفتارهای ناایمن کارگران در یکی از صنایع ذوب و تولید مس در کاشان،سال 1393نهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کاردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزدپوستر1394/03/20
23تکراری باکد4739-خلاصه مقاله:بررسی رفتارهای ناایمن کارگران در یکی از صنایع ذوب و تولید مس،سال1393هفدهمین سمینار علمی دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ایکاشانپوستر1394/04/05
24تکراری با کد4733-خلاصه مقاله:بررسی انطباق محتوای سرفصل های آموزشی دوره کارشناسی بهداشت حرفه ای با جنبه های عملکردی مورد انتظار دانش آموختگان شاغل در منطقه کاشان-بهار1393هفدهمین سمینار علمی دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ایکاشانپوستر1394/04/05
25خلاصه مقاله: بررسی همبستگی ویژگی های شخصیتی با فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان بهشتی شهرستان کاشان سال 94دومین همایش بین المللی ارگونومی ایرانشیرازپوستر1395/07/28
26congress artical :Risk assessment in patients suffering from back pain caused by movement of nurses in hospitals affiliated to Kashan University of Medical Sciences, as MAPO.دومین همایش بین المللی ارگونومی ایرانشیرازپوستر1395/07/28
27 خلاصه مقاله :بررسی استرس گرمایی با کاربرد شاخص نمره استرین گرمایی صنایع ذوب فلز کاشاندومین همایش بین المللی ارگونومی ایرانشیرازپوستر1395/07/28
28خلاصه مقاله: بررسی استرس گرمایی در کارگران شاغل در صنایع ذوب فلز کاشان، 1395 شیراز 1395/07/28
29خلاصه مقاله: بررسی همبستگی میان ویژگی های شخصیتی با فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان شهید بهشتی شهرستان کاشان سال 1394 شیرازپوستر1395/07/28
30خلاصه مقاله: ارزیابی و مدیریت خطاهای انسانی در اپراتورهای اتاق کنترلف با استفاده از روش SHERPA مطالعه موردی: دکل حفاری شرکت حفاری مپنا شیرازپوستر
31خلاصه مقاله: ارزیابی ریسک ابتلا به کمردرد ناشی از جابجایی بیمار در پرسنل پرستاری بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان، به روش MAPO، سال 1395دومین همایش بین اللملی ارگونومی ایران ودومین همایش دوسالانه ارگونومی ایرانشیرازپوستر1395/07/28
32خلاصه مقاله : بررسی جایگاه آموزش ارگونومی در کتب درسی نظام آموزشی ایران از ابتدایی تا متوسطه در رشته های مختلف تحصیلی ، سال1396سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایرانتهرانسخنرانی1397/07/25
33خلاصه مقاله : بررسی بار ذهنی کار و فرسودگی شغلی و ارتباط آنها با یکدیگر در پرسنل مراکز بهداشت شهری کاشان، سال1397سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایرانتهرانپوستر1397/07/25
34خلاصه مقاله :بررسی همبستگی بین رضایت شغلی با بروز اعمال ناایمن در کارگران صنایع ذوب فلزکاشان درسال 1396سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایرانتهرانپوستر1397/07/25
35خلاصه مقاله مدل سازی رگرسیونی تابندگی پرتو فرابنفش در جوشکاری قوس الکتریکی بدون گاز محافظیازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار، بهمن 98تهرانپوستر1398/11/29
36خلاصه مقاله ارزیابی وضعیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی کاشان به روش تصمیم گیری چند معیاره) 1397یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کارتهرانپوستر1398/11/30

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی فراوانی اختلالات اسکلتی - عضلانی ، در کارمندان اداری دانشگاه علوم پزشکی کاشان تابستان 13841385پزشکی عمومی 1385/02/25
2بررسی وضعیت خشونت علیه پرستاران بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 13941395پزشکی عمومی1394/08/271395/02/27
3بررسی انواع خشونت علیه زنان کارگر شاغل در محیط های صنعتی شهرستان کاشان در سال 13941394پزشکی عمومی1394/02/021394/07/27
4بررسی فراوانی کمردرد و عوامل شغلی مرتبط با آن در پرستاران بیمارستان های شهرستان کاشان سال 13981398پزشکی عمومی1395/11/061398/04/03
5ارزیابی شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی ومیزان رعایت اصول ارگونومی در کارمندان اداری بیمارستان شهید بهشتی کاشان باروش ارزیابی سریع اداری(ROSA)در سال13981399پزشکی عمومی1398/09/061399/06/30
6بررسی میزان ذرات رسوب شونده ( Dust fall) و محتوای فلزات سنگین آن در هوای شهر دزفول سال1397
7ارتباط عوامل فردی، شغلی و هیجان خواهی رانندگان حرفه ای بر رفتارهای رانندگی پرخطر و ریسک تصادفات جاده ای با استفاده از مدل معادلات ساختاری
8تهیه و روان سنجی ابزار سنجش موانع انجام معاینات دوره ای و اندازه گیری آن در صنایع شهرستان کاشان درسال 1398 کارشناسی ارشد
9بررسی میزان خستگی زنان کارگر صنایع شهرستان کاشان در سال 13971399 1399/05/011399/09/29
10مقایسه استرس شغلی و بار کاری ذهنی پرستاران بخش های کرونا با سایر بخش های بیمارستان های شهرستان لاهیجان-1399 کارشناسی ارشد
11شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی و قابلیت اطمینان انسانی و تعیین موانع در پرستاران بخش اورژانس کارشناسی ارشد