زهرا  تقربی

 فعالیت های پژوهشی

 

زهرا تقربی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 70
نام و نام خانوادگی (فارسی) : زهرا تقربی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Zahra Tagharrobi دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
رشته تخصصی : پرستاری آدرس محل کار : کاشان - دانشکده پرستاری و مامایی - مدیریت خدمات پرستاری
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی رابطه نوع زایمان با افسردگی پس از زایمانمجری141384/08/201386/01/01
2بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان از بدو تاسیس ( 1365) لغایت پایان 1382مجری121384/01/151385/01/15
3بررسی میزان نشاط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی 86-1385 مجری151385/12/011387/03/01
4بررسی افسردگی و ارضا نیازهای روانی - اجتماعی دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه شهر کاشان در سال تحصیلی 85-1384 مجری121384/09/011389/06/06
5بررسی سن منارک ، میزان دانش و نحوه عملکرد دانش آموزان مدارس دولتی روزانه دخترانه کاشان در مورد بهداشت قاعدگی در سال 80-81مجری121382/01/281382/08/20
6تاثیر همزمان رایحه درمانی و آوای قرآن بر سطح اضطراب بیماران مبتلا به سکته قلبی بستری در بخش CCU بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 92-1391مجری171391/11/011393/04/10
7تاثیر رایحه درمانی بر کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز در مرکز دیالیز زرین شهر و بیمارستان اخوان کاشان در سال 1392مجری131392/02/151393/03/18
8تاثیر خاطره گویی گروهی بر نشاط سالمندانمجری191392/05/011393/12/03
9روان سنجی و هنجاریابی نسخه فارسی تست وضعیت شناختی( COST:Cognitive State Test)در سالمندان شهرستان کاشان در سال 1392مجری161392/11/151394/03/30
10بررسی تاثیر عصاره بابونه بر کیفیت خواب سالمندان تحت پوشش سرای سالمندانناظر211395/03/011396/12/15
11بررسی میزان شادکامی، رضایت شغلی و عوامل مرتبط با هر یک از آنها در پرستارهای شاغل در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1395مجری221395/08/011397/05/29
12تبیین فرآیند مادری در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان و ارائه الگوی مشاوره ای ناظر301395/11/011398/05/01
13بررسی تجارب پرستاران دانشگاه علوم پزشکی کاشان از خشونت شغلی 1396ناظر111396/04/011397/03/01
14بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرسنل فوریت های پزشکی کاشان در خصوص سوژه های مرتبت با پزشکی قانونی در سال 1396ناظر171396/07/011397/12/23
15بررسی اضطراب مرگ سالمندان در دوره بستری و پس از ترخیص در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1396 مجری121396/07/011397/07/01
16طراحی ، روانسنجی و کاربرد ابزار سنجش باور نگرش نسبت به طب گیاهی در بیماران قلبی عروقی ر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده ، کاشان، 1396مجری121396/07/011397/07/01
17طراحی و روانسنجی ابزار سنجش همدلی بین پرستاران بالینی مجری111396/12/011397/11/01
18ترجمه و روان سنجی مقیاس سالمندی موفق Successful Aging Inventory (SAI)مجری21396/12/011397/11/01
19طراحی، روانسنجی و کاربرد ابزار سنجش باور و نگرش پرستاران نسبت به درمانهای مکمل بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده، کاشان 1396مجری121397/01/151398/01/15
20بررسی تاثیر امید درمانی گروهی بر کیفیت زندگی سالمندان مجری121397/04/151398/04/15
21بررسی رابطه بین آگاهی از اصول ارگونومی و وضعیت ارگونومی محیط کار با مشکلات اسکلتی عضلانی در پرستاران بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال1397-1396ناظر41397/03/011397/07/01
22ترجمه و روانسنجی ابزارهای Abbey Pain Scale، Doloplus-2 و Mahoney Pain Scale در ارزیابی درد در سالمندان مبتلا به دمانسمجری121397/11/011398/11/01
23بررسی وضعیت بستری مجدد و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به COPD مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان و بیمارستان آیت الله خویی، خوی در سال 1398.ناظر8
24تأثیر اوریکولوتراپی بر شدت درد، کیفیت خواب و ناتوانی عملکردی در سالمندان مبتلا به کمردرد مزمنمجری121398/05/151399/05/15
25 بررسی تاثیر مهارت آموزی تکنیک الکساندر بر شدت درد و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به کمر درد مزمنناظر121397/12/151398/12/15
26تاثیر مثبت اندیشی بر تعارض نوجوانان دختر با مادرمجری121398/10/151399/10/15
27بررسی تاثیر شادکامی بر سرمایه روانشناختی زنان میانسالمجری12

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1وضعیت نشاط و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سال تحصیلی 86-1385Index Copernicus فصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره چهاردهم، شماره 1، بهار 1389 ، صفحات 69-62
2علل تکرار درس، مشروطی و تأخیر در فراغت از تحصیل در دانش آموختگان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان (82-1365) Index Copernicusگام های توسعه در آموزش پزشکی، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 1389؛ دوره 7، پاییز و زمستان، شماره 2: صفحات 153-160
3عوامل مرتبط با وقوع مشروطی در دانش آموختگان دانشکده پرستاری و مامایی کاشانIndex Copernicus 21 تا 29 :(1)9 ؛ مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی / بهار 1388
4رابطه اندکس توده بدن ( BMI )مادران شیرده و روند رشد جسمی کودکان در 4 ماه اول زندگیIndex Copernicusفیض-شماره(29)8-بهار1383
5میزان افسردگی و تعیین عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سال تحصیلی 77-1376Index Copernicusفیض-شماره 16-زمستان1379
6زیارت، راهکاری برای ارتقای سلامت روان خبرنامه هم اندیشی زیارت-جلد دوم
7مقایسه تاثیر تغذیه بر اساس تقاضا و تغذیه مکرر با شیر مادر بر رشد نوزادIndex Copernicusفیض-شماره 17-بهار 1380
8روانسنجی فرم z پرسشنامه رضایت از زندگی در سالمندان ایرانی Index Copernicusفصلنامه پایش-سال دهم شماره اول زمستان ١٣٨۹ صص ١٣-5
9بررسی خودکفایی در انجام عملکرد روزانه و عوامل مرتبط با آن در افراد مقیم خانه سالمندان گلابچی کاشان، 1386 فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی لرستان دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد(افلاک) سال 3/شماره 6و7/بهاروتابستان 1386
10اعتبار پیش بین معدل دیپلم در پیشرفت تحصیلیعلمی-ترویجی مجله راهبرد های آموزش دوره 2،شماره 4،زمستان 1388،صفحات 151-147
11وضعیت تحصیلی دانش آموختگان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و عوامل مرتبط با آنعلمی-ترویجی مجله راهبرد های آموزش-دوره 2, شماره 2 - ( تابستان 1388 )
12بررسی شیوع افسردگی و همبستگی آن با میزان ارضاء نیازهای روانی– اجتماعی توسط والدین در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر کاشان در سال1385CINAHLمجله فیض-دوره 14, شماره 3 - ( پاییز 1389 )
13بررسی شاخصهای افت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشانScopusمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل-دوره 12، شماره Suppl.1، تابستان(ویژه نامه) 1389
14عوامل پیش گویی کننده عملکرد تحصیلی در دانش آموختگان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشانعلمی-ترویجی فصل نامه راهبردهای آموزش-دوره 3, شماره 3 - ( پاییز 1389 )- صفحات 131-127
15نقش تلاوت قرآن مجید در سلامت روان سالمندانسایر ایندکس هافصل نامه قرآن و طب-دوره ۱، شماره ۱، بهار ۱۳90- صفحات: ۲3-17
16روانسنجی نسخه شاه مقیاس بارتل تجدید نظر شده در سالمندان مقیم خانه سالمندان گلابچی کاشانCINAHLفصلنامه فیض
17بررسی رابطه عزت نفس مادران و دختران نوجوان آنهاCINAHLمجله فیض
18پیش بینی عملکرد تحصیلی در دانشجویان رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کاشانعلمی-ترویجی مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی
19برون دادهای نامطلوب یک دانشکده و عوامل مرتبط با آنعلمی-ترویجی مجله راهبردهای آموزش .زمستان 89
20عوامل موثر بر نتایج امتحان جامع علوم پایه در دانش آموختگان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشانIndex Copernicusفصلنامه علمی پژوهشی علوم پزشکی جهرم-ویژه نامه آموزشی
21در سالمندان (DI-GHS) روانسنجی مقیاس ناتوانی پرسشنامه بررسی عمومی خانگی مقیم خانه سالمندانIndex Copernicus مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دوره بیستم شماره ٨٠ ،
22روانسنجی فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت رضایت و لذت از زندگی(Q-LES-QSF)ISCفصلنامه پایش
23روان سنجی فرم کوتاه پرسشنامه رضایت از زندگی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی کاشانISCمجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره ششم شماره یکم بهار 91
24برسی برخی عوامل همراه در عملکرد تحصیلی دانش آموختگان رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشانایندکس نشدهپژوهش در آموزش علوم پزشکی
25بهزیستی ذهنی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی کاشانISCمجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان دوره بیستم ، شماره 1 ، بهار و تابستان 1391
26Predictors of Postpartum Depression in an Iranian Population, 2006ISCNursing and Midwifery Studies2012;1(1)
27عوامل مؤثر بر نتایج آزمون جامع پیش کارورزی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان (بررسی یک دوره 18 ساله)ISCپاییز 91 ، دوره پانزدهم، شماره سوم-مجله پژوهشی حکیم
28روانسنجی فرمهای کوتاه مقیاس بارتل در سالمندان مقیم خانه سالمندانایندکس نشدهمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد2(1)
29Frequency and Predictors of Courses Repetition, Probation, and Delayed Graduation in Kashan Faculty of Nursing and MidwiferyPUBMEDNurs Midwifery Stud
30روانسنجی مقیاس 8 سوالی ناتوانی پرسشنامه سنجش سلامت استانفورد(HAQ 8 item DI )ISCپرستاری و مامایی جامع نگر، سال 24 ، شماره 71 ، بهار
31 تأثیر آوای قرآن بر اضطراب بیماران مبتلا به سکته قلبیISCفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد/دوره 4، شماره 1، بهار 1393
32تاثیر رایحه درمانی با اسطوخودوس بر کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیزCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هجدهم، شماره 2، خرداد و تیر 1393
33The Effects of Inhalation Aromatherapy on Anxiety in Patients With Myocardial Infarction: A Randomized Clinical TrialISI و PUBMEDIran Red Crescent Med J. 2014 august; 16(8):
34تأثیر هم‌زمان رایحه‌درمانی و آوای قرآن بر اضطراب بیماران مبتلا به سکته قلبیISCفصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل، شماره 1، بهار 1393
35تأثیر خاطره گویی گروهی بر نشاط سالمندانCINAHLفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد/ دوره چهارم، شماره 21 ، پاییز 39
36Effectiveness of the Narrative Reminiscence Intervention on Happiness of Elderly Men That Referred To the Daily Jahandideghan Nursing Homes CenterScopus* Advances in Environmental Biology
37روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه 12سوالی سلامت عمومی با سبک نمره دهی C-GHQ درزنان ISCمجله مراقبت های پیشگیرانه درپرستاری ومانایی دوره 4 - شماره 2 زمستان وپاییز 1393
38مشروطی، تکرار درس و تأخیر در فراغت از تحصیل در دانش آموختگان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان علمی-ترویجی فصلنامه آموزش پزشکی وتوسعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال ششم ،شماره دوم -پاییز وزمستان 92
39دقت تشخیصی نسخه فارسی ابزار سطح کارکرد حافظه تشخیص زودهنگام دمانس در سالمندانISCمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره 14 ، شماره 4، سال 13
40The Effect of Narrative Reminiscence on Happiness of Elderly WomenISI و PUBMEDIran Red Crescent Med J. 2015;17(11)
41Diagnostic Accuracy of the Cognitive State Test in the Detection of Dementia Among Iranian Older Adults.ISI و PUBMEDRes Gerontol Nurs. 2015 Nov 1;8(6)
42Psychometric Evaluation of the Cognitive State Test (COST) in a Sample of Iranian Elderly PeopleISI و PUBMEDIran Red Crescent Med J. 2016 May; 18(5):e23786
43خارج از سازمانیClinical nurses' perceptions of the opportunities for using complementary therapies in Iranian clinical settings: A qualitative studyISI,PUBMED*Complementary Therapies in Clinical Practice Volume 24, August 2016, Pages 11–18
44مقایسه دقت تشخیصی نسخ فارسی ابزار ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﮐﺮد ﺣﺎﻓﻈﻪ (P-CDR) و تست وضعیت شناختی (P-COST) در غربالگری دمانس در سالمندانCINAHLمجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه دوره چهاردهم، شماره ششم، پی در پی 83 ، شهریور 139
45عوامل تسهیل کننده کاربرد درمانهای مکمل در پرستاری بالینی: آنالیز محتوای کیفیISCمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
46خارج سازمانی :موانع کاربرد درمانهای مکمل در عملکرد پرستاری: آنالیز محتوای کیفیISCفصلنامه علمی پژوهشی طب مکمل
47Predictors of happiness among Iranian nursesISIInternational Journal of Nursing Sciences

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله همایش: زیارت راهکاری جهت ارتقای سلامت روانهم اندیشی زیارتقم
2congress article: Relationship between mental health and satisfaction with living living in nursing home in elderly people in Golabchi nursing home Kashan, Iran, 200716th European congress of Psychiatryفرانسهپوستر
3خلاصه مقاله همایش: Microteaching و ارتقا مهارت معلمی در دانشجویان پرستاریدهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388/02/15
4Microteaching خلاصه مقاله همایش: ارتقا مهارت معلمی در دانشجویان پرستاریدهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایراندانشگاه علوم پزشکی ایلامپوستر1388/02/01
5خلاصه مقاله همایش: توانمندی اساتید راهنما در دانشکده های پرستاری و مامایی با تاکید بر شناسایی عوامل خطر بروز تکرار درسدهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیرازپوستر1388/02/15
6خلاصه مقاله همایش: ارتباط استرس و نشاطنخستین همایش ملی شادکامیدانشگاه سیستان و بلوچستان-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیپوستر1388/12/11
7خلاصه مقاله همایش: بررسی رابطه افسردگی پس از زایمان با میزان رضایت از زندگی زناشوییهشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1388/08/14
8خلاصه مقاله همایش: تحلیل عاملی فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت رضایت و لذت از زندگی در دانشجویانپنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویانتهرانپوستر1389/02/22
9congress article: Psychosocial needs satisfaction in female teenagers and its relation with fathers' characteristic, Kashan, Iran, 200616th European congress of Psychiatryفرانسهپوستر
10congress article: Psychometric evaluation of the satisfaction index-z in Iranian elderly16th FX European congress of Psychiatryفرانسهپوستر
11congress article: The depression in family and its relation with psychosocial needs satisfaction in female teenagers, Kashan, Iran, 200616th European congress of Psychiatryفرانسهپوستر
12خلاصه مقالات همایش: خانواده و رضایت از زندگی در افراد سالمندکنگره ملی سلامت خانوادهایرانپوستر1387/10/04
13congress article: Depression prevalence and its related factors in nursing homes elderly16th European congress of Psychiatryفرانسهپوستر
14Congress article: Psychosocial needs satisfaction in female teenagers and its relation with children number and birth order,Kashan , Iran, 200612th International Congress of International Federation of Psychiatry Epidemiologyاتریش - Austriaپوستر
15خلاصه مقاله همایش: نقش خانواده در تامین نیازهای نوجوانانکنگره ملی سلامت خانوادهمرکز همایش های بین المللی رازیپوستر1388/09/21
16Congress article: Psychosocial needs satisfaction in female teenagers and its relation with mothers characteristic, Kashan , Iran, 200612th International Congress of International Federation of Psychiatry Epidemiologyاتریش - Austriaپوستر
17Congress article: Psychometric evaluation of the geriatric Depression scale 15(Gds-15) in Iranian elderly people residing in nursing homes12th International Congress of International Federation of Psychiatry Epidemiologyاتریش -Austria پوستر
18Congress article: Subjective well-being in the students of Kashan nursing & midwifery faculty12th International Congress of International Federation of Psychiatry Epidemiologyاتریش - Austriaپوستر
19Congress article: Psychometric evaluation of the Quality of the life enjoyment and satisfaction questionnaire short from (Q-LES-QSF) in Iranian University student12th International Congress of International Federation of Psychiatry Epidemiologyاتریش - Austriaپوستر
20Congress article: Relationship between happiness and specials of residence12th International Congress of International Federation of Psychiatry Epidemiologyاتریش - Austriaپوستر
21Congress article: Relationship between happiness and gender in students12th International Congress of International Federation of Psychiatry Epidemiologyاتریش - Austriaپوستر
22خلاصه مقاله همایش: رضایت از زندگی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی کاشاننخستین همایش ملی شادکامی دانشگاه سیستان و بلوچستان-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1388/12/11
23congress article: The assessment of menstrual disorder in university students residing in dormiotory ,kashan 2004Global congress of maternal and infant healthBarcelona- spain پوستر1389/06/31
24خلاصه مقاله همایش: همبستگی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموختگانپنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویانتهرانپوستر1389/02/22
25خلاصه مقاله همایش: تحلیل عاملی نسخه shah ایندکس بارتل تجدید نظر شده درسالمندان مقیم خانه سالمندان گلابچی کاشانهفتمین کنگره ملی سلامت خانوادهتهرانپوستر1389/10/15
26خلاصه مقاله همایش: روانسنجی مقیاس ناتوانی GHS درسالمندان مقیم خانه سالمندان گلابچی کاشانهفتمین کنگره ملی سلامت خانوادهتهرانپوستر1389/10/15
27congress article: The role of religious trends in satisfaction from the nursing homeThe 1 st International Congress on controversies in longevity,health and agingBarcelona-spainپوستر
28خلاصه مقاله همایش: تاثیر تغذیه مکرر با شیر مادر بر وزن گیری نوزادکنگره سراسری تغذیه نوزادان و کودکاندانشگاه علوم پزشکی مشهد 1387/05/02
29خلاصه مقاله همایش: نقش همسر در سلامت روانکنگره ملی سلامت خانوادهایرانپوستر1387/10/04
30خلاصه مقاله همایش: بررسی اپیدمیولوژیک عدم سلامت روان در زنان با تاکبد بر مولفه های اقتصادی اجتماعیپنجمین کنگره اپیدمیولوژی ایرانسنندجپوستر1387/07/16
31خلاصه مقاله همایش: نقش مدیران فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه در بهزیستی روانشناختی دانشجویانیازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایرانپوستر1389/02/10
32خلاصه مقاله همایش: بررسی وضعیت نشاط و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 86-1385نخستین همایش ملی شادکامیدانشگاه سیستان و بلوچستان-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیپوستر1388/12/11
33خلاصه مقاله همایش: اعتقادات مذهبی و رضایت از زندگی در سالمندان مقیم خانه سالمنداننخستین همایش ملی شادکامیدانشگاه سیستان و بلوچستان-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیپوستر1388/12/11
34خلاصه مقاله همایش: اعتماد به نفس : پیشگویی کننده سلامت روان در جوانانکنگره ملی سلامت خانوادهتهران - مرکز همایش های بین المللی رازیپوستر1388/09/21
35خلاصه مقاله همایش: پژوهش در آموزش بالینی در رشته های پرستاری و مامایی کنکاشی در هشتمین ،نهمین و دهمین همایش آموزش علوم پزشکیاولین همایش سراسری مهارتهای بالینی : ا یمنی بیشتر,عملکرد بهتر شصت و ششمین همایش سراسری تازه های پزشکی و پیراپزشکی اصفهان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهانپوستر1388/07/29
36خلاصه مقاله همایش: علل زردی در نوزادان بستری شده در NICU بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1384هشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1388/08/14
37خلاصه مقاله همایش: اندیکاسیون های منجر به هیسترکتومی در موارد انجام شده در زایشگاه شبیه خوانی کاشان طی سالهای 86-1385هشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1388/08/14
38خلاصه مقاله همایش: برخورداری از منابع درآمد و ارتقا سلامت در سالمندانهمایش سراسری سالمندی و پزشکی سالمنداناصفهانپوستر1387/12/13
39خلاصه مقاله همایش: مدیریت عوامل خطرزا درآموزش پزشکی : با تاکید بر کنترل عوامل موثر بر نتایج آزمون جامع علوم پایهیازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی با عنوان رهبری آموزشیتهرانپوستر1389/02/10
40خلاصه مقاله همایش: عدم رضایت از رندگی در سالمندان مقیم خانه سالمندان گلابچی کاشانهمایش سراسری سالمندی و پزشکی سالمنداناصفهانپوستر1387/12/13
41خلاصه مقاله همایش: بررسی رابطه تعداد فرزندان و سلامت روان سالمندان مقیم سرای سالمندانهمایش سراسری سالمندی و پزشکی سالمنداناصفهانپوستر1387/12/13
42خلاصه مقاله همایش: کنگره سالمندی و ارتقا سطح آگاهی در پرسنل بهداشتی درمانیهمایش سراسری سالمندی و پزشکی سالمنداناصفهانپوستر1387/12/13
43خلاصه مقاله همایش: ارتباط بین سلامت روان سالمندان مقیم سرای سالمندان و اقامت قبلی همسر در سرای سالمندانهمایش سراسری سالمندی و پزشکی سالمنداناصفهانپوستر1387/12/13
44خلاصه مقاله همایش: تلاوت قران و رضایت از زندگی در سرای سالمندانهمایش سراسری سالمندی و پزشکی سالمنداناصفهانپوستر1387/12/13
45خلاصه مقاله همایش: بررسی سلامت روان و آرزوهای سالمندان مقیم در مرکز سالمندی گلابچیهمایش سراسری سالمندی و پزشکی سالمنداناصفهانپوستر1387/12/13
46خلاصه مقاله همایش: آسیب شناسی اثربخشی کنگره سالمندیهمایش سراسری سالمندی و پزشکی سالمنداناصفهانپوستر1387/12/13
47congress article: Gender of a child as an effective factors on the mental health of old parentsThe 1 st International Congress on controversies in longevity,health and agingBarcelona,spainپوستر1389/04/03
48congress article: The assessment of mental health of elderly people and previous residence of spouses in the nursing home The 1 st International Congress on controversies in longevity,health and agingBarcelona,spainپوستر1389/04/03
49congress article: Psychometric evaluation of the barthel index short forms in irannian elderly people people residing in nursing homes The 1 st International Congress on controversies in longevity,health and agingBarcelona,spainپوستر1389/04/03
50congress article: Psychometric evaluation of shah version of modified barthel index (MBI) in Iranian elderly people residing in nursing homesThe 1 st International Congress on controversies in longevity,health and agingBarcelona,spainپوستر1389/04/03
51congress article: mental health of the elderly and their wishesThe 1 st International Congress on controversies in longevity,health and agingBarcelona,spainپوستر1389/04/03
52congress article: Psychometric evaluation of the geriatric depression scale-10(GDS-10) in Iranian elderly people residing in nursing homesThe 1 st International Congress on controversies in longevity,health and agingBarcelona,spainپوستر1389/04/03
53congress article: Psychometric evaluation of stanford health assessment questionnaire 8-item disability scale (HAQ SHORT FORM) in Iranian elderly people residing in nursing homesThe 1 st International Congress on controversies in longevity,health and agingBarcelona,spainپوستر1389/04/03
54congress article: The prevalence of postpartum depression in women refferd to shabihekhani hospital , kashan –iran 1385Global congress of maternal and infant healthBarcelona- spain پوستر1389/06/31
55congress article: The assessment of male paramedical student's attitude about family planningGlobal congress of maternal and infant healthBarcelona- spain پوستر1389/06/31
56خلاصه مقاله همایش: ارتباط بهزیستی روانشناختی با ویژگی مکان سکونت در دانشجویانسمینار کشوری کیفیت زندگی و ارتقاء سلامتچابهارپوستر1389/12/17
57خلاصه مقاله همایش: روانسنجی نسخه collin ایندکس بارتل در سالمندان مقیم خانه سالمندان گلابچی کاشانسمینار کشوری کیفیت زندگی و ارتقاء سلامتچابهارپوستر1389/12/17
58خلاصه مقاله همایش: تحلیل عاملی مقیاس کوتاه سنجش ناتوانی پرسشنامه سلامت استانفورد در سالمندان مقیم خانه سالمندان گلابچی کاشانسمینار کشوری کیفیت زندگی و ارتقاء سلامتچابهارپوستر1389/12/17
59خلاصه مقاله همایش: شناسایی و حمایت از دانشجویان آسیب پذیر: یک الزام اخلاقی, حرفه ای و معنویدوازدهمین همایش کشوری کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
60خلاصه مقاله همایش: جنسیت فرزند; عامل موثر در وضعیت سلامت روان والدین مقیم سرای سالمنداناولین کنگره بین المللی مامایی و بهداشت باروری ایران مشهدپوستر1390/03/03
61خلاصه مقاله همایش: ارتباط بین امید به آینده شغلی و میزان نشاط در دانشجویاندوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهدپوستر1390/02/10
62خلاصه مقاله همایش: نقش دفاتر مشاوره دانشگاه ها در تقویت مهارت مدیریت استرس در دانشجویاندوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهدالکترونیک1390/02/10
63خلاصه مقاله همایش: بررسی نقش رضایتمندی دانشجویان علوم پزشکی از رشته تحصیلی در میانگین نمرات در دو مقطع عرصه و قبل از عرصهدوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهدالکترونیک1390/02/10
64خلاصه مقاله همایش: نماز و سلامت روان در زنان مسلمان جشنواره نمازکاشانپوستر1389/04/23
65خلاصه مقاله: اعتبار پیش بین آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی در تبیین عملکرد تحصیلی دانشجویان پزشکیسیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیساریپوستر1391/02/11
66خلاصه مقاله: روزه و بهداشت روان در عنصر اساسی خانوادههشتمین کنگره ملی سلامت خانوادهتهرانپوستر1391/03/07
67CONGERESS ARTICLE:RELATIONSHIP BETWEEN DAUGHTERS SELF-ESTEEM AND INIMACY WITH MOTHERSTHE 2ND IRANIAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON WOMENS HEALTHSHIRAZپوستر1392/02/11
68congeress article:relationship between mothers and daughters self-esteemthe 2nd iranian international conference on womens health shirazپوستر1392/02/11
69خلاصه مقاله: فعالیت اجتماعی ،عامل نشاط زنان متاهلچهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1396/07/18

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1طراحی، روانسنجی و کاربرد ابزار سنجش باور و نگرش نسبت به طب گیاهی در بیماران قلبی عروقی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده، کاشان، 1397 کارشناسی ارشد 1396/06/281398/04/26
2بررسی اضطراب مرگ سالمندان بستری و پس از ترخیص در بیمارستان شهید بهشتی کاشان96-1395 کارشناسی ارشد 1396/05/031397/10/10