محمد رضا  افاضل

 فعالیت های پژوهشی

 

محمد رضا افاضل

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 72
نام و نام خانوادگی (فارسی) : محمد رضا افاضل رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Mohammadreza Afazel دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
رشته تخصصی : پرستاری داخلی - جراحی آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دانشکده پرستاری - مامایی
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی تاثیر تمرینات تنفسی برمیزان اشباع اکسیژن خون شریانی والگوی تنفسی در بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن انسدادی ریه در بخشهای داخلی بیمارستان شهید بهشتی کاشانمجری181381/02/011383/02/01
2بررسی میزان رضایتمندی بیماران ترخیص شده از نحوه خدمات پزشکی و پرستاری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1377همکار121377/10/011379/12/09
3بررسی رضایتمندی بیماران بستری در بیمارستانهای شهر کاشان از رعایت موازین شرع مقدس اسلام و شرایط مناسب برای ادای فریضه نمازمجری121378/05/011380/11/12
4بررسی شیوه زندگی در خانواده های اداری بیمار فلج مغزی ( عقب مانده جسمی ) و عقب ماندگی ذهنی تحت پوشش کلیه مراکز توانبخشی کاشان سال 1382مجری121382/08/241384/07/12
5بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان از بدو تاسیس ( 1365) لغایت پایان 1382همکار121384/01/151385/01/15
6بررسی تاثیر مداخلات روان شناختی و آموزشی بر سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ورودی بهمن ماه 1387 دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 88-1387 همکار711387/12/201393/11/07
7بررسی نظرات ومیزان آگاهی اعضای هیات علمی درباره ضرورت تهیه طرح درس در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1379-80مجری121379/08/011381/05/01
8بررسی کیفیت خواب و عوامل مرتبط با آن در بیماران سالمند بستری در بخش های مختلف بیمارستانهای شهرستان کاشان سال 1385مجری181385/04/01
9بررسی وضعیت ستاد امداد درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نحوه (پذیرش، درمان، بهبودی و ترخیص) از اسفند سال 76 لغایت خرداد 77همکار61376/12/011378/09/11
10بررسی تاثیر مراقبت از سالمند بر نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان به سالمندی ناظر91391/10/011392/07/06
11بررسی تاثیر مشاوره معنوی بر اضطراب ، افسردگی وامید در بیماران همو دیالیزمجری111392/04/011393/03/18
12ارزیابی تاثیر فشار همزمان نقاط چشم سوم وشن من بر اضطراب و وضعیت همودینامیک و دیس ریتمی های قلبی بیماران تحت کاتتریسم قلبیمجری71392/08/151393/04/10
13بررسی تاثیر قهوه بر تعداد تنفس،حجم جاری،تهویه دقیقه ای، غلظت اکسیژن خون جریانی و فشار خون در بیماران متصل به ونتیلاتورمجری491392/11/151396/12/15
14مقایسه اثر دو روش استفاده از کیسه آب گرم و گاز خیس شده با آب ولرم در رفع احتباس ادراری پس از عمل جراحی مردان .مجری91393/02/011393/10/29
15بررسی جو ایمنی و ابعاد ساختاری آن در پرستاران شاغل در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1393.ناظر81393/03/011393/11/21
16بررسی میزان رعایت حریم شخصی توسط تیم سلامت و میزان رضایتمندی بیماران از آن در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال93 ناظر121393/05/151394/05/15
17مقایسه تاثیر تحریک نقطه هوکو با سرما گرما بر ثمره درد ناشی از درد سوزن به فیستول شریانی- وریدی در بیماران سالمند همودیالیزیمجری81393/06/011394/02/01
18 بررسی تاثیر مدل مراقبت پیگیر بر استرس، اضطراب و افسردگی بیماران پیوند کلیه شهرستان کاشان در سال 93مجری81393/06/151394/02/15
19بررسی سطح تاب آوری و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر کاشان در سال 1393.مجری281393/08/011395/12/08
20بررسی موانع عملکرد پرستار در ارائه مراقبت در بخشهای ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1394 ناظر321394/07/011397/03/13
21بررسی تاثیر ماسک CPAPبر پارامترهای همودینامیک و کاهش بروز عوارض ریوی پس از جراحی قلب باز در بیمارستان شهیدبهشتی کاشان سال 1394مجری211394/10/011396/06/21
22بررسی تاثیر بسته آموزشی بر کیفیت مراقبت پرستاری از بیماران کاندید گچ گیری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 96-97ناظر101397/04/151398/02/31
23بررسی تاثیراستنشاق اسانس نعنا فلفلی، برکاهش شدت تهوع و استفراغ در بیماران بعد از عمل جراحی قلب بازمجری121398/10/151399/10/15
24بررسی تاثیر تکنیک آرامسازی بنسون بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی مراقبان بیماران مبتلا به سرطانناظر17
25بررسی تاثیردهانشویه با اسانس گل آویشن بر بار میکروبی دهان در بیماران تحت تهویه مکانیکیمجری
26بررسی عوامل مرتبط با طول مدت اقامت و سرانجام بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 98ناظر121398/07/151399/07/15

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1کیفیت خواب و عوامل مرتبط با آن در سالمندان بستری در بیمارستان های کاشان درسال1385Index Copernicusفصلنامه فیض زمستان 1387-دوره 12, شماره 4
2بررسی ارتباط عادات غذایی با بیماری ایسکمی قلبIndex Copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی ایران-دوره چهاردهم/ شماره 54 / بهار 1386
3بررسی تاثیر تمرینات تنفسی بر میزان اشباع اکسیژن خون شریانی و الگوی تنفسی در بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن انسدادی ریهIndex Copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان- دوره یازده-پائیز85 ص 43-35
4بررسی آگاهی و مهارت کارکنان درمانی بیمارستانهای کاشانIndex Copernicusدوره 5 - شماره 3 (فصلنامه 7-1380 - شماره پیاپی : 19)
5بررسی وضعیت کم خونی فقر آهن در دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستانی شهر کاشان طی سال 1376Index Copernicusدوره 3 - شماره 4 (فصلنامه 10-1378 - شماره پیاپی : 12)
6بررسی قدرت گرادیان آلبومین سرم و مایع پلور در افتراق پلورال افیوژن اگزوداتیو از ترانسوداتیوIndex Copernicusدوره 4 - شماره 2 (فصلنامه 4-1379 - شماره پیاپی : 14)
7مقایسه تاثیر روشهای تدریس بر رضایت،اضطراب و یادگیری دانشجویان پرستاریEMROHorizons of Medical Education Development/JUN 2011,VOL.4, NO.3
8بررسی مشکلات مرتبط با ناتوانی افراد دچار کم توانی ذهنی جسمی تحت پوشش مراکز توانبخشی شهرستان کاشان در سال1384ISCدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره شانزدهم، شماره 2، خرداد و تیر 1391
9کیفیت جابجایی های داخل بیمارستانی بیماران در بیمارستان شهید بهشتی کاشانISCفصلنامه علوم پزشکی زابل(رستمینه)
10مهارت های ارتباط غیرکلامی اساتید راهنما از دیدگاه دانشجویان دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشانISC(9)12 ؛ 656 / مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی /آذر 1391
11The Way Toward Evidence Based NursingISCNursing and Midwifery Studies-2012:1(2);
12The effects of spiritual counseling on the hope in hemodialysis patients: A clinical trial studyScopusLife Science Journal 2013; 10(s)
13 بررسی تأثیر مشاوره معنوی بر اضطراب و افسردگی در بیماران همودیالیزEmbaseفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد 3(9)1392
14The effect of acupressure on anxiety and dysrhythmia in patients undergoing cardiac catheterizationScopusLife Science Journal,25January , 2014.; 11(1s)
15Comparing the Effects of Hot Pack and Lukewarm-Water-Soaked Gauze on Postoperative Urinary Retention; A Randomized Controlled Clinical TrialPUBMEDNurs Midwifery Stud. 2014;3(4):
16An Investigation on the Effect of Continuous Care Model on Depression, Anxiety and Stress Among Renal Transplant PatientsScopusBiomedical & Pharmacology Journal Vol. 8 (March Spl Edition), 131-137 (2015)
17Life expectancy at birth in Aran-Bidgol region ,Iran,2012:A study beased on corrected Health Houses dataISCInternational Journal of Epidemiologic Research, 2016; 3(3): 259-267.
18تأثیر فشار هم زمان نقطه ی Yintang و نقطه ی Shenmen گوش بر اضطراب بیماران قبل ازآنژیوگرافی عروق کرونر: یک کارآزمایی بالینی کنترلدار تصادفی شدهISCفصلنامه طب مکمل شماره 3 پاییز 1395
19تأثیر مصرف قهوه اسپرسو از طریق لوله معده بر شاخص های تنفسی بیماران متصل به دستگاه تهویه مکانیکی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شدهScopusمجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)
20Measurement and Predictors of Resilience Among Community-Dwelling Elderly in Kashan, Iran: A Cross-Sectional StudyISIArchive of Nursing and Midwifery Studies

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1Congress article: QUALITY OF SLEEP AND ITS RELATED FACTORS IN HOSPITALIZED ELDERLY PATIENTS IN KASHAN’S HOSPITALS,200719th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatricsفرانسهپوستر1388/04/14
2خلاصه مقاله :بررسی تاثیر قهوه بر شاخص های قلبی و تنفسی بیماران متصل به ونتیلاتور بستری خلاصه بخش مراقبت های ویژهخلاصه مقالات بخش پوستر هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشورد ع پ کاشانپوستر1395/06/16

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی سطح خونی هموسیستئین و اسید فولیک و ویتامین B 12 در بیماران سکته مغزی ایسکمیک 1387پزشکی عمومی 1387/06/17
2بررسی مقایسه ای سطح سرمی هموسیستئین در بیماران پارکینسونی و افراد سالم 1387پزشکی عمومی 1387/06/31
3بررسی نتایج درمانی استاتین ها بر پیش آگهی کوتاه مدت سکته های ایسکمیک مغزی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 1388 - 13871388پزشکی عمومی 1388/07/27
4بررسی مقایسه ای هپارین وریدی و آسپرین در پیش آگهی سکته حاد ایسکمیک 1387پزشکی عمومی 1387/07/08
5بررسی ارتباط سطح خونی هموسیستئین با مولتیپل اسکلروزیس 1386پزشکی عمومی 1386/04/13
6بررسی فراوانی یافته های دموگرافیک و بالینی بیماران معتاد تزریقی بستری شده در بخش های عفونی و داخلی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1385 1386پزشکی عمومی 1386/11/21
7بررسی سطح سرمی IgE در مبتلایان به میگرن مراجعه کننده به مراکز نورولوژی کاشان در سال 13841385پزشکی عمومی 1385/06/08