محسن  اربابی

 فعالیت های پژوهشی

 

محسن اربابی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 75
نام و نام خانوادگی (فارسی) : محسن اربابی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Mohsen Arbabi دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : انگل شناسی آدرس محل کار : کاشان - دانشگاه علوم پز شکی - دانشکده پزشکی - گروه انگل شناسی
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی ارتباط سطح پلاسمایی B2 میکروگلوبین و سندرم تونل کارپ در بیماران همودیالیزیهمکار751388/11/151395/01/29
2بررسی فون انگلهای خارجی و داخلی موشهای وحشی منطقه کویری واهلی شهرستانهمکار181374/10/16
3جدا سازی انگل لیشمانیا از پشه خاکی ، جونده و انسان در شهرستان آران و بیدگل و تشخیص هویت لیشمانیای جدا شده با استفاده از تکنیکPCRهمکار181381/10/101383/04/10
4بررسی تشخیص افتراقی بین گونه های ژیاردیار در انسان و حیوان به روش PCRهمکار181382/06/041389/08/18
5بررسی عوامل انگلی و قارچی سوسریهای بیمارستانهای کاشان1381مجری261381/10/031383/11/20
6بررسی انگلهای روده ای دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال اول 78-79مجری91378/07/011380/04/07
7بررسی تاثیر میزوپرستول در ختم حاملگی سقط فراموش شده در زنان بستری در زایشگاه شبیه خوانی کاشان در سال 83-1382همکار121383/05/201384/12/16
8بررسی تاثیر عصاره الکلی هیدراهیلیکس بر زخم ناشی از لیشمانیوز ماژور در موش BALB/Cهمکار121383/03/261384/12/16
9بررسی اپیدمیولوژیک ونتایج عمل جراحی در مبتلایان باکیست هیداتیک بستری در بخش جراحی بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 1375-80همکار481381/11/081382/02/09
10بررسی اولویتهای آموزش مداوم مشمولین پرستار و ماما شاغل در مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی شهرستان های کاشان و آران و بیدگلمجری91388/10/011392/01/31
11بررسی انگلهای روده ای اغذیه فروشان شهر کاشان در سال 74مجری121374/12/101377/12/16
12بررسی دیدگاهای شرکت کنندگان در برنامه های آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کاشان از اجرای برنامه ها در سال 1384 و مقایسه آن با سال 88مجری121385/01/051386/06/30
13بررسی شیوع توکسوپلاسموز در زنان باردار و ارتباط آن با عوارض بیماری در نوزادان همکار301386/04/011390/02/03
14بررسی سرواپیدمیولوژی هیداتیدوزیس انسانی در بالغین شهرستان کاشان سال 1387.مجری81387/04/251389/08/22
15بررسی توافق گازهای خون شریانی ( ABG) و وریدی ( VBG) در بیماران تهویه مکانیکی بستری در بخش ICU بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1387همکار121387/09/151388/09/15
16بررسی تست Anti - CCP در تشخیص بیماری آرتریت روماتوئید همکار121386/07/011388/08/26
17تعیین وفور آلودگی به انگلهای روده ای در دانش آموزان شهرستان بادرودمجری121373/09/021374/09/02
18بررسی وضعیت کیست هیداتید حیوانی و انسانی در گروههای پرخطر روستایی شهرستان کاشان در سال 1381مجری61382/03/271382/07/29
19بررسی انگلهای گوشتخواران شهرستان کاشان طی سالهای 1377-79مجری181377/03/161378/09/16
20بررسی اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی( عفونت انسانی) در منطقه جنوب شرق آران و بید گلهمکار121377/09/301378/08/03
21بررسی شیوع عفونتهای انگلی روده ای در ارتباط با سوء تغذیه در دانش آموزان مدارس ابتدائی روستایی کاشان 87-1386 مجری121386/10/151389/08/23
22بررسی ژن مقاومت دارویی در لیشمانیوز جلدی به روش PCRهمکار121385/10/011391/02/30
23بررسی ارزش تشخیصی تعیین نقطه برش نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در تشخیص آپاندیسیت حاد و کمپلیکه در بالغین همکار861388/01/011395/01/29
24بررسی وفور کریپتوسپوریدیوم در 210کودک مبتلا به اسهال مراجعه کننده به آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 78همکار141378/08/011380/08/13
25بررسی شیوع بیماریهای قارچی سطحی و جلدی در مدارس کاشان در سال تحصیلی78همکار181377/07/151378/05/07
26بررسی شیوع انگل های روده ای سالمندان و معلولین مرکز گلابچی کاشان سال 86-1385مجری121385/10/10
27بررسی شیوع استئومالاسی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به کمردرد ایدیوپاتیک مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی شهرستان کاشان 86-1385همکار121385/11/151387/08/28
28بررسی شیوع انگلهای لوله گوارش نشخوارکنندگان ذبح شده در کشتارگاه کاشان طی سالهای80-81مجری201380/05/011382/04/10
29بررسی آگاهی معلمین مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر کاشان قبل و بعد از آموزش در مورد بیماری سالک،سال تحصیلی 1379-80همکار61379/05/011380/02/18
30بررسی ژن مقاومت داروئی در تریکوموناس واژینالیس به روش PCR همکار121385/06/011389/10/28
31بررسی میزان مواد قابل بازیافت در زباله های شهر کاشان در سالهای1378-79همکار181378/07/011379/11/30
32تعیین میزان شیوع تریکومونیازیس در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان سال1372مجری 1380/01/01
33بررسی و هیستوپاتولوژی آپاندیسیتهای انگلی در مراکز درمانی کاشانمجری181379/12/01
34بررسی تاثیر اسانس گیاه درمنه بر عامل لیشمانیوز جلدی نوع روستاییمجری291382/09/011385/02/01
35بررسی سرواپیدمیولوژیک توکسوپلاسموز در مشاغل مختلف کاشان طی سال 1380مجری121380/02/011381/09/12
36بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموز در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کاشان در سال 1372مجری121371/10/10
37بررسی نیازهای آموزشی آموزش مداوم پزشکان عمومی در شهرستان کاشان سال 79مجری
38بررسی تاکسونومیک انگل های گربه های اهلی کاشان طی سالهای 1382-1384مجری321381/12/271384/12/09
39تعیین میزان شیوع کاندیدیازیس واژن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان 1372همکار141372/07/011373/07/01
40بررسی راهبردهای مطالعه و یادگیری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 80مجری121380/10/011386/01/01
41بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل در مراجعین به مرکز مبارزه با سل کاشان طی سالهای 1372-75مجری121378/01/15
42بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کاشانمجری171376/11/101379/01/15
43سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموزیس در زنان مجرد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان در سال 87-1386 مجری121386/11/011390/01/09
44بررسی فیلوژنی مولکولی ، ژنوتیپی و مرفولوژیکی اکینوکوکوس گرانولوزوس مجری221391/11/151393/09/26
45بررسی مرفومتریک ، مولکولی و بیوشیمیائی ایزوله های فاسیولا در نشخوارکنندگان منطقه کاشانمجری261392/02/011394/04/14
46بررسی تاثیر عصاره الکلی گل ماهور ، زنجبیل و ترکیب آنها بر القاء آپوپتوز در تریکوموناس واژینالیس تحت شرایط in vitroمجری151392/05/151393/08/21
47 بررسی مولکولی کرم بالغ و ایزوله شتری اکینوکوکوس گرانولوزوس در منطقه اصفهان با روش HRMمجری321393/08/011396/04/10
48بررسی تاثیر اسپلنوکتومی بر سطح متابولیتهای نیتریک اکساید و نقش آن در پاتوژنز مالاریای ناشی از پلاسمودبوم برگئی در مدل حیوانی مجری641393/08/151398/11/20
49بررسی آلودگی همبرگرهای عرضه شده در کاشان به گونه های سارکوسسنس با استفاده از دو روش هضمی و مولکولی در سال1393 همکار301393/08/011396/02/19
50بررسی ژنوتایپ ایزوله های ژیاردیا دئودنالیس جدا شده از افراد آلوده در کاشان با روش (PCR-RfLP) مجری211393/10/011395/07/05
51بررسی کیفیت اطلاعات بیماران بخش اورژانس در سیستم اطلاعات بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1394مجری311394/10/011397/04/31
52شناسائی مولکولی ایزوله های فاسیولا و دیکروسلیوم در نشخوارکنندگان استان مرکزیمجری321394/12/011397/08/01
53بررسی اثرات سیتوتوکسیک و فراساختاری نانوذرات طلاو نانوذرات کیتوزان حاوی کورکومین بر پروتواسکولکسهای کیست هیداتید در شرایط برون تنیمجری421394/12/011398/06/03
54بررسی فعالیت ضد لیشمانیایی اورانوفین بر لیشمانیا ماژور در شرایط برون تنیمجری121395/12/151396/12/15
55بررسی مرفومتریک و مولکولی گونه های تریکواسترنژیلوس از دام های کشتارگاهی کاشان 1396-1397مجری281397/01/151399/05/14
56شناسایی ساب تایپ ایزوله های بلاستوسیسنیس در مراجعین به آزمایشگاههای تشخیص طبی کاشانمجری81397/01/151397/09/15
57بررسی تاثیر عصاره‌های هیدروالکلی به لیمو،مرمکی و زنجبیل بر پارامترهای حرکتی میراسیدیوم فاسیولا هپاتیکا در شرایط آزمایشگاهیمجری441397/06/151401/02/21
58تاثیر اورانوفین بر لیشمانیا اینفانتوم در محیط آزمایشگاهی و موش سوری آلوده به لیشمانیازیس احشاییمجری241397/05/151399/05/15
59' بررسی تاثیرعصاره های هیدرو الکلی مرمکی،آنقوزه و نانو ذره اکسید نقره) (Ago بر فرا ساختار و حرکت کرم بالغ دیکروسلیوم دندریتیکوم در شرایط برون تنیمجری321397/12/011400/08/11
60ساخت نانوحسگرالکتروشیمی اصلاح شده برپایه نانوکامپوزیتهای ErVO4/MnWO4جهت تعیین تیروزینهمکار311398/02/151400/09/21
61بررسی اثرات ضد لیشمانیایی پودوفیلوتوکسین و پودوفیلین بر لیشمانیا ماژور در شرایط درون تنی و برون تنیهمکار161399/04/011400/07/22
62شناسایی آلودگی به سارکوسیستیس و توکسوپلاسما گوندی درگاوهای کشتار شده در شهرستان کاشان به روش های هضم بافتی و PCR، سال 1398مجری271398/07/011400/09/21
63بررسی موتاسیون‌های R132 و R172 در ژن‌های IDH1 و IDH2 در بیماران ایرانی مبتلا به گلیوما با استفاده از روش آنالیز High Resolution Melt (HRM)همکار121398/06/151399/06/15
64شناسایی آمیب های آزادزی وژنوتیپ های آکانتامبا درمبتلایان به سرطان در بیمارستان های کاشان سال 1398همکار301398/06/011400/12/03
65تاثیرات ضد انگلی عصاره هیدروالکلی آنقوزه، نانوذرات اربیم وانادات/اکسید نقره(ErVO4/AgO) و آهن وانادات/اکسید نقرهFeVO4/AgO) ) برکرم بالغ فاسیولا هپاتیکا در شرایط برون تنیمجری481398/07/011402/06/13
66تعیین و مقایسه فراوانی رده های مختلف سلولهای (T (Th1,Th2,Th17, and Treg در خون محیطی بیماران مبتلا به سرطان کبد و افراد کنترل سالممجری321398/11/151401/07/12
67بررسی موتاسیون‌های C228T و C250T موجود در پروموتر ژن hTERT در بیماران ایرانی مبتلا به گلیوما با استفاده از روش آنالیز High Resolution Melt (HRM) در مقایسه با روش توالی یابی سنگر همکار181398/09/011400/03/01
68ارزیابی تشخیص لیشمانیا ماژور بر مبنای ژن ND1 با استفاده از نانو پروب طلاهمکار241399/05/151401/05/14
69بررسی کارکردهای شناختی در افراد مبتلا شده به بیماری کووید 19 در شهرستان کاشان در سال 1399مجری81399/09/151400/05/11
70ارزیابی کارایی روش رنگ سنجی براساس Hybridization Chain Reaction و نانوذرات طلا در تعیین میزان miR-21 در ادرارهمکار121400/06/011401/06/01
71طراحی، ساخت و ارزیابی پاسخ آنتی بادی واکسن نوترکیب داخل بینی کووید-19همکار18
72ارزیابی سطوح آنتی بادی های اختصاصی کووید-19 در دریافت کنندگان واکسن های سینوفارم، اسپوتنیک V و استرازنکا در شهر کاشانمجری241401/01/011403/01/01
73طراحی، ساخت و ارزیابی کیت تشخیص آنتی بادی های ضد کیست هیداتید تک حفره ای بر اساس روش هماگلوتیناسیونمجری241401/06/151403/06/15
74بررسی ارتباط بین سطح رضایت از زندگی والدین با تعداد فرزندان، در معلمان ساکن شهر کاشان در سال 1402همکار241401/12/151403/12/15
75بررسی شیوع آلودگی به تک یاخته های حفره دهانی درمبتلایان به بیماریهای اتوایمیون باضایعه دهانی مراجعه کننده به درمانگاه های دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1401همکار241401/10/151403/10/15

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1بررسی فراوانی استئومالاسی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به کمردرد ایدیوپاتیک مراجعه کننده به کلینیک تخصصی شهرستان کاشان در طی سال 1385-1384Index Copernicusفصلنامه علمی پژوهشی فیض دوره دوازدهم، شماره 2، تابستان 13871387
2بررسی انگل های روده ای سالمندان و معلولین مرکز گلابچی کاشان درسال های 86 – 1385Index Copernicus فصلنامه فیض زمستان 1387-دوره 12, شماره 4 1387
3بررسی فراوانی تریکوسترونژیلوس در لوله گوارش گوسفند وبزهای ذبح شده در کشتارگاه کاشان، سال 1381Index Copernicusفصلنامه علمی، پژوهشی فیض-شماره 35 ، پاییز13841384
4Treatment of Cutaneous Leishmaniasis in Murine Model by Hydro Alcoholic Essence of Artemisia sieberi ISIIranian J Arthropod-Borne Dis, (2008), 2(2): 42-471387
5Gastrointestinal parasites of stray cats in Kashan, IranISI و PUBMEDTropical Biomedicine 26(1): 16–22 (2009)1387
6بررسی تاثیر اسانس گیاه درمنه (Artemisia sieberi) بر زخم های حاصل از لیشمانیا ماژور در موش BALB/cIndex Copernicusفصلنامه فیض › سال یازدهم، شماره 3، پاییز 861386
7بررسی اپیدمیولوژیک نفریت لوپوس در 40بیمار بستری در بیمارستان امام خمینی تهرانIndex Copernicusفصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان سال دهم شماره 3 پاییز 13851385
8بررسی عوامل انگلی و قارچی سوسری ها در بیمارستانهای کاشان طی سالهای1381Index Copernicusفیض-بهار 85 شماره 1، سال دهم 1385
9Survey Of Ehinococcosis And Hydatidosis In Kashan Region Central IranISIIranian Journal Public Health2006,35(1):pp75-811385
10بررسی تأثیر میزوپروستول در ختم حاملگی سقط های فراموش شدهIndex Copernicusفصلنامه علمی، پژوهشی فیض-شماره 34 ، تابستان13841384
11Toxoplasma Gondii Infection In Stray CatsISCIranian J Of Parasitology: Vol.2,No.1.2007, Pp.18-221385
12رابطه ابتلای به عفونت‌های انگلی روده‌ای بیماریزا و سوء تغذیه حاد و مزمنIndex Copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان شماره 74- از صفحه: 39 تا صفحه: 47تابستان 891389
13بررسی یافته های سی تی اسکن مغزی در کودکان مبتلا به تشنج مراجعه کننده به مراکز درمانی کاشانIndex Copernicusارمغان دانش تابستان 1381; 7(26):16-21.1381
14سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموزیس در زنان مجرد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان در سال های 87-1386ایندکس نشدهمجله دانشور آبان 1388; 16(83)-صفحات 12-71388
15Study on growth of Toxoplasma gondii tissue cyst in laboratory mouseISIJundishapur Journal of Microbiology ,October-December (2009); 2(4): 140-1431388
16آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در کودکان مبتلا به اسهال مراجعه کننده به آزمایشگاه مرکزی شهر کاشان 80-1379Index Copernicusمجله دانشکده پزشکی مشهد بهار 1381; 45(75):79-84.1381
17Ciliates of the Rumen of Ruminants in Kashan Arch. Razi Ins. 57 (2004) 121-1261382
18آلودگی به اکینوکوکوس گرانولوزوس در گوشتخواران شهرستان کاشان طی سالهای 79-1377ISCدانشور، مجله علمی پژوهشی دانشگاه شاهد1382
19اپیدمیولوژی انگلهای روده ای موشهای صحرائی و خانگی شهرستان کاشان سال 1376Index Copernicusفیض زمستان 1380; 5(4 (پی در پی 20)):102-108. 1380
20بررسی آلودگی انگلهای روده ای عرضه کنندگان مواد غذائی شهر کاشان طی سال 1375Index Copernicusفیض-دوره 1 - شماره 3 (فصلنامه 7-1376 - شماره پیاپی : 3) 1376
21مقایسه تاثیر استامینوفن خوراکی با دو دوز رکتال بر بهبودی کودکان مبتلا به تبIndex Copernicusفیض- زمستان 1383; 8(4 (پی در پی 32)):1-5. 1383
22COMPARISON OF IgG, IgM-IFA AND IgG, IgM-ELISA IN TOXOPLASMA GONDII SEROLOGYBiological AbstractUttar Pradesh Journal of Zoology1382
23بررسی آلودگی به سستودها در گوشتخواران شهرستان کاشان مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران) 1383; 59(3):289-293. 1383
24بررسی اپیدمیولوژیک تریکومونازیس در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان طی سالهای 73-1372Index Copernicusفیض-دوره 3 - شماره 4 (فضلنامه 10-1378 - شماره پیاپی : 12)1378
25بررسی پاسخ جلدی به آزمون توبر کولین چهار ماه پس از واکسیناسیون ب-ث-ژ بدو تولد در مناطق روستایی کاشان طی سال 1372Index Copernicusفیض-دوره 3 - شماره 3 (فصلنامه 7-1378 - شماره پیاپی : 11)1378
26بررسی رابطه شاخص های اقتصادی خانواده و سوء تغذیه کودکانIndex Copernicus فیض بهار 1381; 6(1 (پی در پی 21)):83-88. 1381
27بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموز در شهرستان کاشان سال 1372Index Copernicusفیض-دوره 1 - شماره 2 (فصلنامه 4-1376 - شماره پیاپی : 2) 1376
28بررسی شیوع کاندیدیازیس واژن در زنان متاهل مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی کاشان سال 73-1372Index Copernicusفیض-دوره 1 - شماره 1 (فصلنامه 1-1376 - شماره پیاپی : 1) 1376
29بررسی میزان زباله و مواد قابل بازیافت شهر کاشانIndex Copernicusفیض، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان، 1381؛ دوره 6، تابستان، شماره 22: صفحات 64-591381
30بررسی وفور نماتودها در روده بزرگ نشخوارکنندگان ذبح شده در کشتارگاه کاشان 1381Index Copernicusفیض، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان، 1383؛ دوره 8، تابستان، شماره 30: صفحات 50-451383
31شیوع انگلهای روده ای در اغذیه فروشان شهرستان کاشان و ارزیابی داروئی آن طی سالهای 77-1376 پژوهنده-1379;17(5): 113-1191379
32گزارش اولین مورد بیماری حلزون از کاشانEMROمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد تابستان 1376; 5(2):58-61. 1376
33گزارش یک مورد زخم ناشی از لوسیلیاسریکاتا مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان بهار 1381; 9(2):110-113. 1381
34میزان آلودگی سگ سانان منطقه کاشان به آکانتوسفال Macracanthorhynchus hirudinaceuc پژوهش و سازندگی تابستان 1381; 15(2 (پی آیند 55) در امور دام و آبزیان):55-57. 1381
35بررسی آلودگی به ژیاردیا و سارکوسیستیس در سگ سانان منطقه کاشان طی سالهای 79-1377Index Copernicusفیض-دوره 5 - شماره 3 (فصلنامه 7-1380 - شماره پیاپی : 19)1380
36بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل در مراجعین به مرکز مبارزه با سل کاشان طی سالهای 75-1372Index Copernicusفیض-فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان، 1376؛ دوره 1، زمستان، شماره 4: صفحات 88-811376
37بررسی اثرات سایمتیدین در بیماران مبتلا به سوء هاضمه بدون زخمIndex Copernicusفیض بهار 1381; 6(1 (پی در پی 21)):10-14. 1381
38بررسی انگل های روده ای در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشانایندکس نشدهمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام پاییز و زمستان 1383; 12(44-45):24-33. 1383
39بررسی رابطه یافته های CBC و حملات ریسه در کودکانایندکس نشدهمجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان بهار و تابستان 1380; 10(38-37):19-25. 1380
40بررسی سرواپیدمیولوژیک کیست هیداتیک در همدان سال 1370Index Copernicusفیض-دوره 2 - شماره 2 (فصلنامه 4-1377 - شماره پیاپی : 6) 1377
41بررسی شیوع توکسوپلاسموزیس در شاغلین صنعت گوشت و زنان باردار کاشانIndex Copernicusفیض-دوره 6 - شماره 2 (فصلنامه 4-1381 - شماره پیاپی : 22)1381
42بررسی شیوع کیست هیداتیک در دام های ذبح شده در کشتار گاه همدان دانشور-مجله علمی پژوهشی دانشگاه شاهد 1377;5(20): 57-621377
43بررسی علائم مبتلایان به حوادث عروقی مغز بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 1373Index Copernicusفیض-فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان، 1376؛ دوره 1، پاییز، شماره 3: صفحات 68-611376
44بررسی وضعیت اکسیوریازیس در کودکان مناطق کویری و کوهستانی کاشان طی سال 1375Index Copernicusفیض، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان، 1376؛ دوره 1، زمستان، شماره 4: صفحات 54-491376
45سرواپیدمیولوژی هیداتیدوزیس در بالغین شهرستان کاشان طی سال 1387Index Copernicus321- فصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره سیزدهم، شماره 4، زمستان 1388 ، صفحات 326-3211388
46بررسی کارآیی تست آنتی بادی ضد پپتیدهای سیترولینه در تشخیص بیماری آرتریت روماتوئیدIndex Copernicus278- فصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره سیزدهم، شماره 4، زمستان 1388 ، صفحات284-278 1388
47بررسی نتایج درمانی و عوارض جراحی گاستریک باندینگ با استفاده از مش در بیماران مبتلا به چاقی مرضی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 88-1386CINAHLمجله فیض-دوره 14, شماره 3 - ( پاییز 1389 )1389
48Study on ITS1 Gene of Iranian Trichomonas vaginalis by Molecular MethodsISIIranian J Parasitol: Vol. 5, No.4, 2010, pp.9-141389
49بررسی شیوع بیماریهای قارچی سطحی و جلدی در مدارس شهرستان کاشانIndex Copernicusفیض فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان. سال چهارم ،شماره 16 ، زمستان 1379، صفحات 47-411379
50بررسی ژن مقاومت دارویی در تریکوموناس واژینالیس به روش واکنش زنجیره ای پلیمرازCINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 1، بهار 1390 ، صفحات 49-441390
51Detection of Drug Resistance Gene in Cutaneous Leishmaniasis by PCR in Some Endemic Areas of IranISIIran Red Crescent Med J 2011; 13(12):1390
52بررسی وجود موتاسیون در ژن مقاومت دارویی لیشمانیازیس جلدیISCدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره شانزدهم، شماره 3، مرداد و شهریور 1391 1391
53رابطه بین شیمی درمانی و عفونت های انگلی روده در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانیISC مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری، دوره 30، شماره 1، بهار 1391 اسلامی ایران 1391
54بررسی سطح پلاسمایی بتا دو میکروگلوبولین در بیماران همودیالیزی مبتلا به سندروم تونل کارپISCدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره شانزدهم، شماره 4، مهر و آبان 13911391
55High Prevalence of Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar and Enterobius vermicularis Among Elderly and Mentally Retarded Residence in Golabchi Center, Kashan, Iran, 2006-2007ISIJundishapur Journal of Microbiology, 2012;5(4)1391
56بررسی ارزش تشخیصی نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در تشخیص آپاندیسیت حاد و کمپلیکه بالغینISCنشریه جراحی ایران، دوره ۲۰ ، شماره ۴، سال 13911391
57خارج سازمانی: بررسی تأثیر عصاره آبی دو گیاه Artemisia sieberi Besser و Scrophularia striata Boiss. بر رشد لیشمانیا ماژور در شرایط In vitroISCفصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، دوره 29، شماره 1، بهار 13921392
58Neuropsychiatric manifestations of latent toxoplasmosis on mothers and their offspringISI و PUBMED Journal Matern Fetal Neonatal Med2014 Sep;27(13)1393
59Prevalence of trichomonas vaginalis infection in Kashan city, Iran (2012-2013)PUBMED Iranian journal of reproductive medicine. 2014 Jul;12(7):507-12.1393
60Prevalence of ruminants fascioliasis and their economic effects in Kashan, center of IranPUBMEDAsian Pacific Journal of Tropical Biomedicine Volume 4, Suppl 2, July, 2014 1393
61بر رشد تریکوموناس (Pelargonium roseum) تاثیر عصارهی آبی و الکلی ژرانیوم واژینالیس در شرایط برونتنیCINAHLدوماهنامه فیض| مهر و آبان| 1393 | دوره 18 | شماره 41393
62Frequency of Toxoplasma Infection among Pregnant Women and Their Newborn in Kashan, Iran ISCZahedan Journal of Research in Medical Sciences1394
63بررسی تاثیر تاموکسیفن بر رشد پروماستیگوت واماستیگوت لیشمانیا ماژور درشرایط آزمایشگاهی CINAHLدوماهنامه علمی پژوهشی فیض ،دوره نوزدهم شماره 1394
64تاثیر عصاره ی الکلی پیاز (cepa Allium)، لعل کوهستان (Oliveria decumbens Vent) و سنبلک (Muscari neglectum) بر رشد تریکوموناس واژینالیس در شرایط In vitroScopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان - سال 32-شماره 3101393
65Molecular detection of Neospora caninum in house sparrows (Passer domesticus) in IranISI و PUBMEDAvian pathology 1394
66Effect of Verbascum thapsus Ethanol Extract on Induction of Apoptosis in Trichomonas vaginalis in vitroPUBMEDInfectious Disorders – Drug Targets, 2015, Vol. 15, No. 21394
67Developing a climate-based risk of fascioliasis outbreaks in Iran ISI و PUBMEDJOURNAL OF INFECTION AND PUBLIC HEALTH1394
68Levels of Zinc, Copper, Magnesium Elements, and Vitamin B12, in Sera of Schoolchildren With Giardiasis and Entrobiosis in Kashan, Iran ISCZahedan J Res Med Sci. 2015;17(11)1394
69آلودگی به انگل دیکروسلیوم دندریتیکوم در دام های اهلی ایران :مرور سیستماتیک و متاآنالیزScopusJ Mazandaran Univ Med Sci 2015; 25(132)1394
70Detection of Bendiocarb and Carbaryl Resistance Mechanisms amongGerman Cockroach Blattella germanica (Blattaria: Blattellidae) Collectedfrom Tabriz Hospitals, East Azerbaijan Province, Iran in 2013ISI و PUBMEDJournal of Arthropod-Borne Diseases 2016. 10(3)1395
71Evaluation of Tuberculin Skin TestMonths after BCG Vaccination at BirthISCArchives of Razi Institute 2001 521380
72خارج سازمانی Prevalence and Intensity of Dicrocoelium dendriticum in Sheep and Goats of Iran Research Journal of Parasitology, Volume 6, pp 160-167; doi:10.3923/jp.2011.160.1671390
73PREVALENCE OF CRYPTOSPORIDIUM INFECTION AMONG CHILDERN IN KASHAN-IRANایندکس نشدهUttar Pradesh Journal of Zoology 22(3): 215-2201381
74خارج سازمانی: بررسی مرفولوژیکی و مولکولی (28S, rDNA) ایزوله های گوسفندی دیکروسلیوم در استان های شمالی و مرکز ایرانISCفیض جلد ۱۶ شماره ۲ صفحات ۱۳۵-۱۴۵1391
75Identification of Latent neosporosis in sheep in Tehran,Iran by polymerase chain reaction using primers specific for the Nc-5 geneISI و PUBMEDOnderstepoort Journal of Veterinary Research Vol 83, No 1 (2016)1395
76Ginger (Zingiber officinale)induces apoptosis in Trichomonas vaginalis in vitroISI و PUBMEDInt J Reprod BioMed Vol. 14. No. 11. pp: 691-698, November 20161395
77Genetic Variation of Giardia Lamblia Isolates from Food-handlers in Kashan,Central IranISI و PUBMEDIranian Journal of Parasitology1395
78بررسی آلودگی به سارکوسیستیس در همبرگرهای عرضه شده در کاشان با استفاده از روش هضمیISCمجله میکروب شناسی مواد غذایی1395
79شناسایی مولکولی و ژنوتایپینگ سویه های اکینوکوکوس گرانولوزوس جدا شده از شتر و سگ در منطقه اصفهان طی سالهای 95-1394CINAHLفیض1396
80Molecular and Morphological Characterizations of Echinococcus granulosus from Human and Animal Isolates in Kashan, Markazi Province, IranISI و PUBMEDIranian Journal of Parasitology1396
81Therapeutic effects of Iranian herbal extractsagainst Trichomonas vaginalis against Trichomonas vaginalisPUBMEDIranian Biomedical Journal1396
82تاثیر عصاره الکلی ریشه باباآدم (.Arctium lappa L) و سرشاخه های هوایی مرزه (.Satureja hortensis L) بر رشد تریکوموناس واژینالیس در شرایط برون تنیCINAHLفیض1396
83Molecular identification of Sarcocystis species in raw hamburgers using PCR–RFLP method in Kashan, central IranPUBMEDJournal of Parasitic Diseases1396
84بررسی موارد جراحی شده کیست هیداتید در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز طی سال های 93-1383CINAHLفیض1396
85Induction of Apoptosis by Alcoholic Extract of Combination Verbascum thapsus and Ginger officinale on Iranian Isolate of Trichomonas vaginalisISI و PUBMEDIranian Journal of Parasitology1396
86بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و مولکولی(28s rDNA) دیکروسلیوم دندرتیکوم جدا شده از گوسفند، بز و گاو در استان مازندرانScopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences1397
87Review of Trichomonas vaginalis in Iran, Based on Epidemiological SituationPUBMEDJournal of Reproduction and Infertility1397
88Molecular assessment of Neospora caninum and Toxoplasma gondii in hooded crows (Corvus cornix) in Tehran, Iran.ISI و PUBMEDComparative immunology, microbiology and infectious diseases1397
89سرواپیدمیولوژی آلودگی به نئوسپورا کانینوم درشیرگاوهای کاشانCINAHLفیض1397
90Lethal effects of gold nanoparticles on protoscolices of hydatid cyst: in vitro studyScopusComparative Clinical Pathology1398
91ارزیابی حضور آنتی بادی ضد نئوسپورا کانینوم در شیر خام گاوهای شهرستان کاشانCINAHLفیض1397
92Prevalence of intestinal parasites among food handlers in Kashan, central Iran, 2017-2018PUBMEDJournal of Parasitic Diseases1397
93Epidemiology and economic loss of fasciolosis and dicrocoeliosis in Arak, IranISIVETERINARY WORLD1397
94Molecular Identification and Phylogenetic Classification of Leishmania spp. Isolated from Human Cutaneous Leishmani-asis in Iran: A Cross-sectional StudyISI و PUBMEDIRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY1397
95quality of patient information in emergency departmentISI و PUBMEDINTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH CARE QUALITY ASSURANCE1397
96شناسایی مرفومتریک و مولکولی دیکروسلیوم دندریتیکوم با استفاده از مارکرژنتیکی NDI در دام های اهلی استان مرکزیScopusمجله تحقیقات دامپزشکی1398
97Giardia lamblia infection: review of current diagnostic strategies.PUBMEDGastroenterology and hepatology from bed to bench1398
98The Effects of Splenectomy on Pattern of Nitric Oxide Induction and Pathogenesis of Rodent Malaria Caused by Plasmodium berghei Infectionعلمی-ترویجی International Journal of Medical Laboratory1398
99scolicidal effects of chitosan-Curcumin Nanoparticles on the HydatidISI و PUBMEDActa Parasitologica2019
100Vitamin D Deficiency and Toxoplasma InfectionISI و PUBMEDIranian Journal of Public Health1398
101Sonochemical synthesis of ErVO4/MnWO4 heterostructures: Application as a novel nanostructured surface for electrochemical determination of tyrosine in biological samplesISIpolyhedron1398
102Molecular detection of Trichostrongylus species through PCR followed by high resolution melt analysis of ITS-2 rDNA sequences.PUBMED,Scopus,ISI*Molecular and Biochemical Parasitology1399
103Subtypes Identification and Frequency of Blastocystis Isolated from Patients in Kashan, Central IranISIInternational Archives of Health Sciences
104Evaluation of Anti‑Helmintic Activity of Zingiber officinale Roscoe Extract on Fasciola hepatica Miracidia In vitroISI,PUMED*International archive of health sciences
105بررسی فراوانی آلودگی به Sarcocystis درگاوهای کشتار شده در شهرستان کاشان به روش هضم بافتی ، سال 1398Index Medicusمجله میکروب شناسی مواد غذایی
106Genotypes Identification of Echinococcus granulosus Isolated from Iranian Dogs and Camels using Three Polymerase Chain Reaction‑Based Methods of cox1 Gene*ISIInternational Archives of Health Sciences
107Maintenance of Liver Fluke, Dicrocoelium dendriticum, Outside the Body of its Native Host*ISIInternational archive of health sciences
108فراوانی بالای آمیب های آزادزی در حفره دهان بیماران سرطانی کاشان1399 -1398ISCمجله علوم پزشکی پارس
109Molecular Identification and Frequency of Cyst‑Forming Coccidia (Sarcocystis, Toxoplasma gondii, and Neospora caninum) in native slaughtered cattle in Kashan, Central Iran*ISIInternational Archives of Health Sciences
110Antileishmanial Activity of Auranofin Against Leishmania major in vitroISIInternational Archives of Health Sciences
111Changes in immune profile affect disease progression in hepatocellular carcinomaPUBMED,Scopus,ISI*International Journal of Immunopathology and Pharmacology
112In Vitro Anthelmintic Effect of Ferula assa-foetida Hydroalcoholic Extract Against Flukes of Fasciola hepatica and Dicrocoelium dendriticumESCI/SCOPUSJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products
113Prevalence and Morphometric Comparison of Trichostrongylus spp. among Sheep and Goats from Kashan Abattoir, Central IranChemical AbstractJournal of Medical Microbiology and Infectious Diseases

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله همایش: بررسی ژن مقاومت دارویی در لیشمانیازیس جلدی به روش PCRششمین همایش سراسری و اولین کنگره منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلیکرج 1387/03/07
2خلاصه مقاله همایش: بررسی انگل های روده ای سالمندان و معلولین مرکز گلابچی کاشان در سال 86-1385ششمین همایش سراسری و اولین کنگره منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلیکرج 1387/03/07
3congress article: Prevalence of intestinal Protozoa among geriatric and related people residence in Golabchi Center,Kashan,Iran, 2006-2007International Congress for Tropical Medicine and Malariaکرهپوستر
4congress article: Treatment of cutaneous Leishmaniasis in murine model by hydro alcoholic essence of Artemisia sieberiFourth World Congress on Leishmaniasisهندپوستر1387/11/15
5Congress article: PREVALENCE OF INTESTINAL PARASITES AMONG GERIATRIC RESIDENCE IN GOLABCHI CENTER, KASHAN, IRAN 2006-200719th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatricsفرانسه 1388/04/14
6congress article: Detection of drug resistance gen in trichomonas vaginalis by PCRهفدهمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1387/09/30
7خلاصه مقاله همایش: بررسی سطح سرمی روی, منیزیم وویتامین B12 دردانش آموزان آلوده به آنتروبیوس ورمیکولاریس درمدارس ابتدایی روستایی کاشاناولین کنگره علمی-پژوهشی کمیته های تحقیقات دانشجویی همکارمرکزکشوردانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی,درمانی شهرکرد پوستر1388/07/23
8خلاصه مقاله همایش: بررسی میزان آلودگی به تریکوموناس واژینالیس در بانوان مراجعه کننده به بیمارستان مریم شهر تهران در سال 1385هفدهمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1387/09/30
9خلاصه مقاله همایش: بررسی موتاسیون در ژن مربوط به درمان در تریکوموناس واژینالیسششمین همایش سراسری و اولین کنگره منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلیکرج 1387/03/07
10خلاصه مقاله همایش: بررسی تک یاخته ی روده ای در سالمندان و معلولین مرکز گلابچی کاشان در سال 86-1385نهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران, کرمانکرمانپوستر1386/12/14
11خلاصه مقاله همایش: سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموز در زنان مراجعه کننده به زایشگاه شبیه خوانی کاشان 1388-1386هفتمین همایش سراسری و دومین کنفرانس منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایرانتهرانپوستر1389/07/27
12خلاصه مقاله همایش: بررسی رابطه عفونت حاد توکسوپلاسموز مادران با عوارض بیماری در نوزادان هفتمین همایش سراسری و دومین کنفرانس منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایرانتهرانپوستر1389/07/27
13congress article: molecular identification of dicrocoelium isolated from sheep based on 28s,rand1st international &national congress of parasitology ¶sitic diseases in iran kermanپوستر1391/07/25
14congress article: economic importance of ruminants dicrocoeliosis in iran1st international &national congress of parasitology ¶sitic diseases in irankermanپوستر1391/07/25
15congress article: histhopatologial alteration in livers infected with dicrocoelium dendriticum1st international &national congress of parasitology ¶sitic diseases in irankerman
16congress article: prevalence of amoebiasis and enterobiasis among elderly and mentally retarded residence in golabchi center,kashan 20071st international &national congress of parasitology ¶sitic diseases in irankermanپوستر1391/07/25
17خلاصه مقاله:بررسی نظرات شرکت کنندگان در برنامه آموزش پاسخگوپانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکییزدپوستر1393/02/09
18congress article: serum levels of zinc,copper,magnesium elements and vitamin B12 in children with giardiasis and entrobiosis in kashan ,iran26th international congress of pediatricstehranپوستر1393/07/24
19خلاصه مقاله:بررسی تأثیر تاموکسیفن بر رشد پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهیاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
20Congress: PREVALENCE OF HYDATID CYST AND HEPATIC TREMATODES INFECTION IN SLAUGHTERED ANIMALS IN BROJERD2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iranگیلانپوستر1394/02/30
21Congress: PREVALENCE OF TRICHOMONAS VAGINALIS INFECTION IN KASHAN, IRAN2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iranگیلانپوستر1394/02/30
22Congress: EFFECT OF AQUEOUS AND ALCOHOLIC EXTRACTS OF PELARQONIUM ROSEUM ON THE GROWTH OF TRICHOMONAS VAGINALIS IN VITRO2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iranگیلانپوستر1394/02/30
23Congress: THERAPEUTIC EFFECT OF ALLIUM CEPA, OLIVERIA DECUMBENS VENT AND MUSCARI NEGLECTUM ON TRICHOMONAS VAGINALIS, IN VITRO2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iranگیلانپوستر1394/02/30
24Congress: MOLECULAR DETECTION OF NEOSPORA CANINUM IN BRAIN AND HEART SAMPLES OF SLAUGHTERED SHEEP BY NESTED-PCR IN TEHRAN, IRAN2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iranگیلانپوستر1394/02/30
25Congress: PREVALENCE OF FASCIOLIASIS IN RUMINANTS AND THEIR ECONOMIC EFFECTS IN KASHAN, CENTRAL PART OF IRAN2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iranگیلانپوستر1394/02/30
26Congress: RELATIONSHIP BETWEEN PATHOGENIC INTESTINAL PARASITIC INFECTION AND CHRONIC AND ACUTE MALABSORBTION2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iranگیلانپوستر1394/02/30
27Congress: MOLECULAR AND MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATIONS2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iranگیلانپوستر1394/02/30
28خلاصه مقاله:شناسایی تنیاهیداتیژنا با استفاده از ژن COX1 در منطقه اصفهاناولین کنگره ملی دانشجویان پارامدیکال کشورمازندرانپوستر1394/12/13
29congress article:Molecular identification of taenia hydatigena using by ND1 gene in Isfahan provinceهشتمین کنگره بین المللی و آزمایشگاه وبالینتهرانپوستر1394/11/17
30خلاصه مقالات :بررسی انگل های روده ای در سگ های ولگرد منطقه اصفهانهفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور -کاشانهفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور -کاشانپوستر1395/06/16
31CONGRESS. ARTICLE : Scolicidal effects of Commiphora myrrha and Lavender on hydatid cyst protoscolicesProceeding of the 3rd International &10th National Congressof Parasitology & Parasitic Diseases (NICOPA 10)shirazپوستر
32CONGRESS. ARTICLE : Prevalence of Anti-Toxoplasma Antibodies in Pregnant Women in Mahdiyeh Women's Houpital Tehran ,IranProceeding of the 3rd International &10th National Congressof Parasitology & Parasitic Diseases (NICOPA 10)شیرازپوستر
33CONGRESS. ARTICLE :In vitro protoscolical effects of Gold Nanopartiocle on protoscolices of hydatid cystProceeding of the 3rd International &10th National Congressof Parasitology & Parasitic Diseases (NICOPA 10)shirazپوستر
34CONGRESS. ARTICLE :Morphological and Molecular detection of Dicrocoelium isolated from domestic animals beased on genetic ND1 marker in Markazi Provinceproceeding of the 3rd International &10th National Congressof Parasitology & Parasitic Diseases (NICOPA 10) پوستر
35CONGRESS. ARTICLE :Vitamin D deficiency and Toxoplasma infectionProceeding of the 3rd International &10th National Congressof Parasitology & Parasitic Diseases (NICOPA 10)shirazپوستر
36CONGRESS. ARTICLE :Effect ofg alcoholic extract of arctium lappal and summer savoury against Trichomonas vaginalis, in vitroProceeding of the 3rd International &10th National Congressof Parasitology & Parasitic Diseases (NICOPA 10)shirazپوستر
37خلاصه مقاله : شناسایی ساب تایپ ایزوله های بلاستوسیستیس و شیوع در مراجعین به آزمایشگاههای تشخیص طبی در کاشان 97-96اولین گنگره ملی بیماریهای انگلی دام و انگل های مشترک انسان و حیوانتهران دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهرانپوستر1397/08/23
38خلاصه مقاله همایش: انتخاب اساتید سرآمد آموزشی رویکردی سمبولیک برای تکریم آموزش علوم پزشکی: تجربه تدوین شیوه نامه استاد برتر آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در حیطه ارزشیابی آموزشی(دانشجو، هیأت علمی و برنامه)هجدهمین همایش آموزش علوم پزشکیمرکز همایش های بین المللی رازی تهرانسخنرانی1396/02/07
39خلاصه مقاله : تاثیر ارائه باز خورد و تشویق در بهبود مستندسازی دستیارانهجدهمین همایش آموزش علوم پزشکیتهرانپوستر1396/02/07

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی فراوانی انواع سردرد در کودکان زیر 15 سال مراجعه کننده به کلینیک نورولوژی طی سالهای 87-861388دکترای حرفه ای 1388/01/24
2ارزش تشخیصی و تعیین نقطه برش نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در تشخیص آپاندیسیت حاد و کمپلیکه 1388Ph.D 1388/01/25
3« بررسی ارتباط سطح پلاسمایی B2 میکروگلوبولین و سندرم تونل کارپ در بیماران همودیالیزی مرکز دیالیز اخوان کاشان در سال 13881390پزشکی تخصصی1389/01/181390/03/03
4بررسی کارآیی تست Anti ccp در تشخیص بیماری آرتریت روماتوئید 1387پزشکی تخصصی 1387/12/05
5بررسی ژن مقاومت داروئی درتریکمونیازیس واژینالیس به روش PCR1386کارشناسی ارشد 1386/06/31
6بررسی تآثیر فولینیک اسید خوراکی بر سطح هموسیستئین خون بیماران همودیالیزی 1389پزشکی عمومی1389/11/271389/12/21
734 بررسی توافق گازهای خون شریانی _ABG و وریدی VBG در بیملران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش ICU بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 87 1388پزشکی تخصصی1387/12/181388/09/11
8بررسی رابطه بین شیمی درمانی و آلودگی های انگلی روده در بیماران سرطانی 1389کارشناسی ارشد 1388/10/271389/11/12
9بررسی سطح سرمی لیپیدها و لیپوپروتوئین ها در بیماران دریافت کننده داروهای ضد صرع 1387پزشکی عمومی 1387/01/29
10سرو اپیدمیولوژی توکسوپلاسموزیس در زنان مجرد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان در سال 1387-13861387کارشناسی ارشد 1387/10/09
11بررسی شیوع عفونتهای انگلی روده ای در ارتباط با سوء تغذیه در دانش آموزان مدارس ابتدایی روستایی کاشان طی سال های 1387-13861387کارشناسی ارشد 1387/11/09
12بررسی تآثیر داروی نانوسیلور بر روی انگل لیشمانیا ماژور سویه استاندارد( MRHO/IR/75/ER ) در شرایط invitro1387کارشناسی ارشد 1378/11/21
13بررسی اثر ترکیبی متیل پردنیزولون و کلماستین در جلوگیری از چسبندگی پریتوئن در رات 1387پزشکی تخصصی 1387/10/09
14بررسی شیوع استئومالاسی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به کمردرد ایدیوپاتیک مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی در شهرستان کاشان 1386پزشکی تخصصی 1386/04/27
15بررسی ژن مقاومت داروئی بر لیشمانیاز یس جلدی به روش PCR1386کارشناسی ارشد 1386/06/31
16جداسازی توکسوپلاسما گونده ای به روشهای سرولوژی - انگل شناسی و بیولوژی از گربه های اهلی کاشان در سال 13831384کارشناسی ارشد 1384/04/15
17بررسی نتایج درمانی و عوارض چراحی گاستریک باندینگ با استفاده از مش در چاقی مرضی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بهشتی کاشان از سال 88-861388پزشکی تخصصی1388/08/131388/12/24
18بررسی آلودگی همبرگرهای عرضه شده در کاشان به گونه های سارکوسیستیس با استفاده از دو روش هضمی و ملکولی در سال13931395کارشناسی ارشد 1393/07/051395/10/29
19بررسی مولکولی کرم بالغ و ایزوله شتری اکینوکوکوس گرانولوزوس در منطقه اصفهان با روشHRM1395کارشناسی ارشد 1393/06/081395/10/20
20بررسی ژنوتایپ ایزوله های ژیاردیا دئودنالیس جدا شده از افراد آلوده در کاشان با روش PCR-RFLP1395کارشناسی ارشد 1393/09/011395/06/23
21بررسی مرفومتریک، مولکولی و بیوشیمیایی ایزوله های فاسیولا در نشخوارکنندگان منطقه کاشان1394کارشناسی ارشد 1393/03/071394/01/29
22بررسی تاثیر اسپلنکتومی بر سطح متابولیت های نیتریک اکساید و نقش آن در پاتوژنز مالاریای ناشی از پلاسمودیوم برگئی در مدل حیوانی1394کارشناسی ارشد 1393/08/111394/10/07
23تاثیرعصاره الکلی گل ماهور ، زنجبیل و ترکیب آن ها برالقاء آپاپتوزدر تریکوموناس واژینالیس تحت شرایط in vitro1393کارشناسی ارشد 1392/05/151393/02/29
24شناسائی مولکولی ایزوله های فاسیولا و دیکروسلیوم در نشخوارکنندگان استان مرکزی با استفاده از تکنیک PCR-RFLP و HRM1396کارشناسی ارشد 1394/10/011396/10/04
25بررسی تاثیر تاموکسیفن بر بقا پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور در شرایط Invitro1393کارشناسی ارشد 1392/08/071393/11/08
26بررسی اثرات سیتوتوکسیک و فراساختاری نانو ذرات طلا و نانو ذرات کیتوزان حاوی کورکومین بر پروتواسکولکس های کیست هیداتید در شرایط برون تنی1396کارشناسی ارشد 1394/10/191396/10/26
27شناسایی ساب تایپ ایزوله های بلاستوسیستیس در مراجعین به آزمایشگاه های تشخیص طبی در کاشان1397کارشناسی ارشد 1396/12/061397/06/25
28بررسی فعالیت ضد لیشمانیایی اورانوفین بر لیشمانیا ماژور در شرایط برون تنی1397کارشناسی ارشد 1395/02/191397/11/01
29بررسی خصوصیات مرفومتریک و مولکولی گونه های تریکواسترنژیلوس در دام های اهلی کشتارگاه کاشان97-13961397کارشناسی ارشد 1396/10/241397/11/16
30بررسی تاثیر عصاره های هیدروالکلی به لیمو'مرمکی وزنجبیل برپارامترهای حرکتی میراسیدیوم فاسیولا هپاتیکا در شرایط آزمایشگاهی1397کارشناسی ارشد 1396/12/061397/11/17
31اثرات ضد لیشمانیایی پودوفیلوتوکسین بر لیشمانیا ماژور در شرایط درون تنی و برون تنی1401پزشکی عمومی1398/05/091401/04/22
32بررسی تاثیر عصاره های هیدروالکلی مرمکی، آنقوزه و نانوذره اکسید نقره (AgO) بر فراساختار و حرکت کرم بالغ دیکروسلیوم دندریتیکوم درشرایط برون تنی1398کارشناسی ارشد 1397/03/061398/11/08
33تاثیر اورانوفین بر لیشمانیا اینفانتوم در محیط آزمایشگاهی و موش سوری آلوده به لیشمانیازیس احشایی1398کارشناسی ارشد 1397/03/061398/12/04
34طراحی و ساخت نانوپارتیکل طلا متصل به پروب به‌منظور شناسایی ژن ND1 لیشمانیا ماژور1400کارشناسی ارشد 1399/02/201400/10/27
35تاثیرات ضد انگلی عصاره هیدروالکلی آنغوزه، نانوذرات اربیم وانادات/اکسید نقره(ErVO4/AgO ) و آهن وانادات/اکسیدنقره (FeVO4/AgO) بر کرم بالغ فاسیولا هپاتیکا در شرایط برون تنی1400کارشناسی ارشد 1398/02/221400/03/01
36شناسایی آلودگی به سارکوسیستیس و توکسوپلاسما گوندی درگاوهای کشتار شده در شهرستان کاشان به روش های هضم بافتی و PCR، سال 13981400کارشناسی ارشد 1398/03/051400/06/31
37: شناسایی آمیب های آزادزی وژنوتیپ های آکانتامبا درمبتلایان به سرطان در بیمارستان های کاشان سال 13981400کارشناسی ارشد 1398/02/221400/03/30