سیدمجتبی  بنی طبا

 فعالیت های پژوهشی

 

سیدمجتبی بنی طبا

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 79
نام و نام خانوادگی (فارسی) : سیدمجتبی بنی طبا رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Seyyed mojtaba Banitaba پست الکترونیک : banitaba_m@kaums.ac.ir
تاریخ تولد : 1346/01/01 دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : فیزیولوژی آدرس محل کار :
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1اثر ایندومتاسین بر تویچ نوار عضلانی جداشده معده موش صحراییهمکار241380/10/011383/07/21
2تعیین دوره بحرانی اثرات الکل در دوره جنینی روی یادگیری و حافظه موش صحراییهمکار261381/05/291383/04/30
3اثر عصاره آبی ـ الکلی بابونه (Matricaria chamomilla) برتشنجات ناشی از مدل کیندلینگ و انفوزیون پنتیلن تترازول و پارامترهای بیوشیمیایی درموش سوری نرمجری121396/03/151397/03/15

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1اثر محرومیت از بینایی روی تقویت درازمدت ناشی از تحریک تتانیک ماده سفید و لایه IV قشر بینایی موش صحراییIndex Copernicusمجله پزشکی کوثر-دوره 7, شماره 2 - ( تابستان 1381 )1381
2بررسی قدرت علائم بالینی در تشخیص سپسیس زودرس نوزادیIndex Copernicusفیض-دوره 5 - شماره 2 (فصلنامه 4-1380 - شماره پیاپی : 18) 1380
3بررسی اثر لیتیوم بر درد نوروپاتیک ناشی از بستن ناقص عصب سیاتیک در موش صحراییCINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 4، زمستان 13901390
4اثر تکاملی محرومیت از نور بر القای تقویت درازمدت (LTP) در نورون‌های ناحیه‌ی CA1 هیپوکامپ موش صحراییScopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان، سال 31، شماره 228، هفته دوم اردیبهشت 13921392
5بررسی اثر مداخلات ورزشی روی عملکرد حرکتی بیماران مبتلا به پارکینسونCINAHLدوماهنامه فیض| مهر و آبان| 1393 | دوره 18 | شماره 41393
6بررسی تأثیر محرومیت از نور بر شکل پذیری سیناپسی در نورون‌های ناحیه شکنج دندانه‌ای هیپوکامپ موش صحراییISCمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 71 - سال 17 ، شماره 7 (شماره پیاپی 88 )،مهر ،13931393
7Melissa officinalis aqueous extract ameliorates 6-hydroxydopamine-induced neurotoxicity in hemi-parkinsonian ratISCJournal of Basic & Clinical Pathophysiology,Volume 2, Issue 1, Winter 20131393

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله همایش: ارزیابی درونی گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 1379- 1378چهارمین همایش آموزش پزشکی کشوردانشگاه علوم پزشکی تهران 1379/08/24