سیدمحمود  سیدی نیاسر

 فعالیت های پژوهشی

 

سیدمحمود سیدی نیاسر

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 82
نام و نام خانوادگی (فارسی) : سیدمحمود سیدی نیاسر رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : پست الکترونیک : seiediniasar_m@kaums.ac.ir
تاریخ تولد : 1321/02/26 دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : قلب آدرس محل کار :
آخرین مدرک تحصیلی : تخصص

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی علل تاخیر در مراجعه و درمان بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد حاد قلب به بیمارستان شهید بهشتی سال 80-81همکار91381/11/011382/08/01
2بررسی میزان مواجهه با ریسک فاکتورهای عروق کرونر در افراد 30 تا 65 ساله شهر کاشان در سال 1383مجری201383/11/011387/05/01
3بررسی شیوع هیپرلیپیدمی درافراد 30-50ساله تحت پوشش مراکزبهداشتی درمانیهمکار241378/07/011380/08/30
4بررسی تاثیر دعا بر سیر بهبودی در بیماران بستری در بخش ویژه قلبیمجری161379/07/051382/05/21
5بررسی مشخصات بیماران بستری در بخش سی سی یو بیمارستان شهید بهشتی کاشان و میزان آگاهی آنان از عوامل مساعد کننده انفارکتوس میوکاردهمکار81372/03/291372/11/29

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1بررسی ارتباط عادات غذایی با بیماری ایسکمی قلبIndex Copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی ایران-دوره چهاردهم/ شماره 54 / بهار 13861386
2بررسی میزان و علل تاخیر در مراجعه بیماران مبتلا به انفارکتوس میو کارد حاد قلب به بیمارستان شهید بهشتی کاشان 1383Index Copernicusفصلنامه فیض › سال یازدهم، شماره 3، پاییز 861386

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره