سیدغلامعباس  موسوی

 فعالیت های پژوهشی

 

سیدغلامعباس موسوی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 92
نام و نام خانوادگی (فارسی) : سیدغلامعباس موسوی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Gholam Abbass Moosavi دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
رشته تخصصی : آمارزیستی (آمارحیاتی) آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی کاشان-گروه آمار- دانشکده پزشکی
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی ارتباط توبرکلوز با تست کولدآگلوتینین در بیماران مسلول بستری در بخش عفونیهمکار121379/12/221380/12/22
2بررسی IgE توتال سرم ، ائوزینوفیلی خون محیظی و FEVI در بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به کلینیک خصوصی در سال 81-82همکار241381/07/021383/03/30
3بررسی عوامل زیستی تولید کمپوست به روش ویندرو مجری71389/10/011390/10/19
4بررسی میزان شیوع شب ادراری در کودکان 5-15 ساله شهر کاشان در سال 1375همکار51376/01/151377/09/29
5برسی موانع موجود برای ارائه خدمات استاندارد به مبتلایان وقفه قبلی ریویهمکار81377/02/011377/10/22
6تعیین گرادیان آلبومین سرم و مایع پلور والکالن فسفاتاز مایع پلور در ارزیابی بیماران مبتلا به پلورال افیوژن ترانسوراتیو و اگزوراتیومجری181377/07/011378/08/22
7بررسی اثرات داروی cisapride روی QT intervalsهمکار151380/08/201383/11/06
8بررسی بیان ژنهای Cox-2 , H - B EGF , and ST6 Gall در نمونه های سرطان پستان در شهر کاشان و ارتباط آن با نتایج پاتو کلینیکی همکار621388/12/011394/01/31
9بررسی استرس با استفاده از شاخص WBGT در کارگران شاطر و نان درآور نانوایی های کاشان در نیمه اول سال 1382مجری91382/03/271383/04/02
10بررسی آنتی بادیهای تولیدشده علیه شاخصهای آنتی ژنی هلیکوباکترپیلوری در 40 بیمار کشت مثبت مراجعه کننده به بخش آندوسکوپی در سال 78-79همکار241379/01/151380/09/27
11بررسی فراوانی علل باکتریال لکوره و تعیین حساسیت دارویی آنها در مبتلایان لکوره مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی بیمارستان شبیه خوانی در نیمه اول سال 80همکار101380/02/011381/09/10
12بررسی وضعیت اعتماد به نفس دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نیمسالهمکار101377/09/151379/02/06
13بررسی شیوع عیوب انکساری در مدارس شهرستان کاشان در سال تحصیلی 1376-77مجری121377/10/221379/06/01
14بررسی رابطه آسم با مقادیر اسپیرومتری در وضعیت های ایستاده و نشسته در افراد چاق همکار121382/09/101385/10/05
15بررسی شیوع آنتی بادی CMV در اهداءکنندگان خون در کاشان در سال 1380همکار101380/04/151380/11/02
16بررسی تاثیر آموزش بهداشت بر افزایش آگاهی و عملکرد معلمین مدارس ابتدایی شهر کاشان در زمینه پیشگیری از اکسیوریازیس و ژیاردیازیسمجری121378/12/21
17مقایسه مقادیر گازهای خون شریانی و وریدی در بررسی بیماران مبتلا به نارسائی تنفسی همکار121383/05/261386/03/29
18بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاهها و حوزه های علمیه شهرستان کاشان در مورد ایدز همکار61380/02/011383/11/28
19بررسی خصوصیات مبتلایان به شکستگیهای گردن ران همراه با استئوپروز در بیمارستان نقوی کاشان نقوی کاشان در طی یک سالهمکار181378/08/011380/09/11
20بررسی اثر زهر کژدم گادیم Hemiscorpius Lepturus روی رتمجری181380/05/241382/01/19
21بررسی اپیدمیولوژیک ونتایج عمل جراحی در مبتلایان باکیست هیداتیک بستری در بخش جراحی بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 1375-80همکار481381/11/081382/02/09
22ارزش تشخیصی دو روش نمونه گیری با ساکشن کورت پاپیل و دیلاتاسیون کورتاژ در شناسایی لزیونهای اندومتر همکار121379/07/171382/05/07
23مقایسه نتایج تست آدنوزین D و آمیناز و High Senitive CRP با شمارش گلبول سفید مایع مفصل در تشخیص افتراقی آرتریت التهابی از غیر التهابی در بیماران با آرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی روماتولوژی در شهرستان کاشان در طی سال 1387همکار141387/10/011390/08/15
24بررسی اولویتهای آموزش مداوم مشمولین پرستار و ماما شاغل در مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی شهرستان های کاشان و آران و بیدگلهمکار91388/10/011392/01/31
25بررسی اثرات سمی زهر کژدم Hemiscopius Lepturus در موش مجری181383/01/161384/08/02
26بررسی کفایت نمونه اسمیر پاپانیکولائو با روش معمولی و Fluid Base / thin Layer در زنان مراجعه کننده به کلینیک تخصصی زنان در سال 1385همکار151386/03/151388/09/04
27بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانی مردان در زندان کاشان در سال 1386مجری301387/02/151389/08/20
28بررسی شیوع توکسوپلاسموز در زنان باردار و ارتباط آن با عوارض بیماری در نوزادان همکار301386/04/011390/02/03
29تعیین میزان آگاهی مادران کودکان زیر 5 سال از اسهال و نحوه درمان آن مراجعه کننده به پایگاههای بهداشتی و درمانی شهر کاشان در سال 1387مجری831387/04/201394/03/03
30همبستگی بین دی اکسید کربن خون شریانی با دی اکسید کربن انتهای بازدمی در بیماران تحت تهویه مکانیکی مجری671387/08/011393/02/15
31بررسی مقایسه ای تاثیر فوروزماید و هیدرولازین عضلانی در کنترل فشار خون پس از زایمان در پره اکلامپسی شدید همکار1171386/11/151396/06/27
32جداسازی و تعیین هویت مایکوپلاسما هومینیس در بیماران مبتلا به عفونت ادراری مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در نیم سال دوم سال 1391همکار661389/03/011394/08/20
33مقایسه اثر اکسی توسین بولوس و اکسی توسین انفوزیون در مرحله سوم زایمان بر وضعیت هموداینامیک مادر و سرانجام مرحله سوم زایمان همکار181386/08/011390/01/18
34بررسی رابطه فتوتراپی نوزادی و آسم کودکان همکار871387/12/011395/01/29
35بررسی شیوع هیپرلیپیدمی درافراد 30-50ساله تحت پوشش مراکزبهداشتی درمانیمجری241378/07/011380/08/30
36تعیین فراوانی هیپوتیروئیدی مادر زادی در نوزادان با ایکتر طول کشیده در کاشان سال 74-75مجری181374/12/181377/04/30
37بررسی اپیدمیولوژیک کارکنان شهرداری کاشان ازنظر وضعیت سلامت جسمانی76-77همکار221375/04/16
38بررسی میزان استفاده از پرونده های پزشکی بیماران در بیمارستانهای شهرستان کاشان در سال 1382مجری101382/04/031383/02/08
39بررسی سطح سرمی لیتیم در مرحله نگهداری در بیماران BMD در بیماران مراجعه کننده به روانپزشکان کاشان از ابتدای خردادماه 81 لغایت پایان اسفندماه 1381همکار101381/05/291385/03/09
40بررسی میزان اعتماد به نفس درماه مبارک رمضان و غیر رمضان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشانهمکار81379/09/151380/10/25
41بررسی وضعیت سلامت مصدومین شیمیایی شهرستان کاشانهمکار121377/05/011379/11/05
42شیوع آنمی فقرآهن شیرخواران بر اساس اندازه گیری فرتین سرم و بررسی CBC آنهاهمکار111375/04/201377/04/30
43مقایسه اثر درمانی اشکال مختلف کورتیکوستروئید درآسم حادهمکار181378/06/101381/07/02
44بررسی فراوانی ناقلین بینی استافیلوکوک کواگولاز مثبتدر پرسنل درمانی بخشهای جراحی بیمارستانهای کاشانهمکار121375/11/011378/12/23
45بررسی و مقایسه عوارض ناشی از کاتتریزاسیسون مجرای ادرار با سوند فولی و کاتترنلاتون در مدل حیوانی هیپوسپادیازیس همکار91390/05/01
46بررسی نگرش معلمین شاغل در دبستانهای شهر کاشان در مورد چگونگی رفع نیازهای جسمی و روانی کودکان دوره بتدایی در سال 77-78همکار151378/02/011380/11/30
47بررسی حساسیت و ویژگی تست سرولوژی به روش ELISA در مقایسه با تست استاندارد هیستوپاتولوژی در تشخیص عفونت هلیکوباکترپیلوریهمکار151379/11/041383/10/15
48بررسی اثر قطره بتادین و پماد ارتیرومایسین در جلوگیری از بروز کونژنکتیویت نوزادی در زایشگاه دکتر شبیه خوانی سال 78همکار91378/03/181380/03/17
49بررسی تاثیر ارائه درس عملی آناتومی قبل از تئوری آن بر روی کیفیت آموزشهمکار121375/09/28
50بررسی نتایج کشت مایع اطاق قدامی چشم در بیماران تحت عمل کاتاراکت در بیمارستان متینی در طول سال 75همکار121375/07/011377/10/01
51بررسی تاثیر آموزش بر کاهش قند خون بیماران دیابتی شهرستان کاشان در سالهمکار91376/07/151378/07/29
52بررسی همه گیر شناسی اختلال وسواس - جبری در شهر کاشانهمکار151375/05/271377/01/25
53بررسی شیوع کم خونی فقرآهن در بین دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان شهر کاشانهمکار101375/12/181377/10/29
54بررسی اثر چای، آب قند و آب پرتغال رقیق شده بر میزان برگشت پذیری آسیب پاتولوژیک ناشی از ایلئوس پس از عمل در خرگوشمجری771388/09/151395/01/29
55بررسی شیوع عفونتهای انگلی روده ای در ارتباط با سوء تغذیه در دانش آموزان مدارس ابتدائی روستایی کاشان 87-1386 همکار121386/10/151389/08/23
56بررسی اثر فرایند الکتروشیمیایی بر تجزیه پذیری بیولوژیکی و حذف ترکیبات آلی مقاوم باقیمانده در پساب سیستم لجن فعال همکار91385/03/291385/12/29
57بررسی ژن مقاومت دارویی در لیشمانیوز جلدی به روش PCRهمکار121385/10/011391/02/30
58بررسی عوارض تروماهای حاملگی در مادر و جنین در سالهای 1388 تا 1390 در کاشان مجری461388/01/011391/11/01
59بررسی تاثیر مکمل روی بر عوارض ناشی از دیابت حاملگی همکار971386/02/201394/03/03
60بررسی شیوع اختلالات روانی در افراد 18 سال و بالاتر شهر کاشان در سال 1384مجری241385/06/011389/06/27
61بررسی اثر آموزش بهداشت بر افزایش اثر درمانی انتروبیازیس ( اکسیویازیس) در مهد کودکهای کاشانهمکار121376/08/281377/09/09
62بررسی وضعیت صدمات چشمی در بیمارستان متینی کاشان از تیرماه 1382 لغایت تیرماه 1383همکار181382/11/021385/01/29
63بررسی میزان مقاومت آنتی بیوتیکی باکترهای پاتوژن خانواده انتروباکتریاسه جدا شده از روده طیور در شهر کاشان در سال 1376همکار141376/05/011379/04/11
64بررسی میزان آگاهی معلمین مدارس ابتدایی دخترانه شهر کاشان نسبت به بهداشت دانش آموزان در سال تحصیلی 78-79مجری81378/11/051380/03/12
65بررسی ارزش تشخیص رادیوگرافی معده واثنی عشر به روش بی فاز یک(2 مرحله ای) در زخمهای پپتیک در مقایسه با آندوسکوپیهمکار141377/01/151379/11/30
66بررسی تغییرات همودینامیک تنفسی بیماران تحت جراحیهای مغز واعصاب در بیمارستان نقویهمکار181377/10/081379/01/25
67بررسی پایش رشد( قد و وزن ودورسر )در طی سال اول زندگی درشهرستان کاشان مجری241377/01/151380/11/16
68بررسی اسکار BCG و پاس PPD به دنبال واکسیناسیون BCG در دوره نوزادی همکار61377/05/011383/03/02
69بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک کلینیکی، پاراکلینیکی، درمانی بیماران معتاد تزریقی بستری در بخش عفونی همکار
70بررسی میزان عود به دنبال تشنج غیر تحریکی در کودکان و عوامل موثر بر آنهمکار301381/07/01
71بررسی ارزش تشخیصی لامپ وود نسبت به اسمیر مستقیم در بیماریهای تی نه آورسیکالر وارتیراسما مجری161384/05/011385/09/01
72بررسی میزان آلودگی هوای شهر کاشان به مونواکسید کربن در سال 78 1379همکار61378/10/151381/03/28
73بررسی شیوع استئومالاسی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به کمردرد ایدیوپاتیک مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی شهرستان کاشان 86-1385همکار121385/11/151387/08/28
74بررسی شیوع HLAB27 در مبتلایان اسپوندیلوآتروپاتی های سرونگاتیو در شهر کاشان همکار121387/04/011388/04/01
75بررسی اثرات اعمال جراحی غیر قلبی بر روی سطح CPK قوتال سرمهمکار291379/09/151382/04/31
76مقایسه تاثیر میزوپروستول واژینال و خوردگی در ختم حاملگی های سه ماهه دوم باردار ( 12 تا 28 هفتگی ) همکار71385/12/151386/07/15
77بررسی رعایت اصول گزارش نویسی در گزارشات پرستاری پرونده های پزشکی بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 78مجری81378/06/011381/03/27
78بررسی تغییرات پاسخPPD در بیماران مبتلا به س در طی یکسال پس از اتمام درمان در 200 بیمار مراجعه کننده به مرکز مبارزه با سل کاشانهمکار231377/12/141379/12/01
79بررسی ارتباط بین یافته های پاتولوژیک با علائم بالینی و آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به سلهمکار51377/05/211380/09/20
80بررسی ژن مقاومت داروئی در تریکوموناس واژینالیس به روش PCR همکار121385/06/011389/10/28
81بررسی وضعیت ستاد امداد درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نحوه (پذیرش، درمان، بهبودی و ترخیص) از اسفند سال 76 لغایت خرداد 77همکار61376/12/011378/09/11
82بررسی فراوانی مسمومیت های حاد غیر غذایی در مراجعین به بیمارستان شهید دکتر بهشتی کاشان از مهرماه لغایت شهریور ماه 79همکار191378/07/011381/02/03
83مقایسه میزان کلسترول و لیپوپروتئین های مایع جنب و سرم در مبتلایان به پلهمکار121380/12/151383/10/19
84بررسی میزان فراوانی شکستگی گردن فمور ناشی از پوکی استخوان و میزان بروز عوارض و زیانهای اقتصادی و اجتماعی آن در افراد بالای 45 سال مراجعه کننده به بیمارستان نقوی کاشان سال 1384مجری271384/09/01
85مقایسه اثرات لتروزل و کلومیفن در رژیم های ترکیبی گنادوتروپین ها در میزان بارداری بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مجری181388/03/251389/09/25
86اثر فتوتراپی بر میزان دفع کلیسم ادرار و تغییرات المانتهای ادرار در نوزادانهمکار101380/02/101382/09/04
87بررسی سن منارک ، میزان دانش و نحوه عملکرد دانش آموزان مدارس دولتی روزانه دخترانه کاشان در مورد بهداشت قاعدگی در سال 80-81همکار121382/01/281382/08/20
88بررسی گازهای خون شریانی و نتایج اسپیرومتری در 122 بیمار مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1378همکار 1380/08/21
89بررسی فراوانی کلامیدیا تراکوماتیس در بیماران مبتلا به بیماری التهاب لگن(عفونتهای لگنی) مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی زنان بمارستان دکتر شبیه خوانی از خرداد تا آذر ماه 79همکار91379/07/191380/09/06
90بررسی ارزش غذایی غذاهای تهیه شده در غذاخوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان د سالهای 1371 و 1377 و مقایسه آنها با یکدیگرهمکار
91بررسی رابطه مصرف سیگار با نتایج تست ورزش در مردان سیگاری و غیرسیگاری 20-40 سال مراجعه کننده به کلینیک قلب کاشانهمکار121378/01/24
92بررسی میزان فراوانی تریکومونیازیس و کاندیدیازس واژن در بیماران با زایمان قبل از موعد و موعد مراجعه کننده به زایشگاه شبیه خوانی کاشان در سال 80همکار121380/08/151381/09/05
93بررسی میزان آگاهی دانش آموزان پیش دانشگاهی پیرامون ایدز در شهرستان کاشان سال تحصیلی 79-80مجری61379/12/011382/01/26
94بررسی اثر میتومایسین C بر روی نتایج فیلترینگ در بیماران با گلوکوم زاویه باز در بیمارستان متینی کاشان در سال 80-81مجری121380/11/161386/01/15
95بررسی وضعیت بیماران مبتلا به سل بستری در بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در 6 ماه اول سال 77همکار181377/06/011382/10/02
96بررسی مقایسه تاثیر تزریق دکستروز 10% با اکسی توسین با غلظت 40 واحد در لیتر برروی جمع شدن رحم پس از خروج جنین و جفت در سزارین با دو روش بیهوشی نخاعی و عمومی مجری81384/01/151384/10/06
97بررسی شیوع آنتی بادی سرمی CMV در نوزادان نارس و LBWمتولد شده در کاشانهمکار301380/04/151383/06/16
98نقطه مناسب برای فیکس کردن لوله های داخل تراشه در زنان و مردان بالغ تحت بیهوشی عمومی در بیمارستانهای کاشان در سال 1383مجری121383/10/271384/08/02
99بررسی میزان رعایت اصول مستند سازی پرونده های پزشکی در بیمارستانهای شهر کاشان سال 1382مجری61383/08/191385/08/23
100بررسی مقایسه تهوع و استفراغ بعد از کورتاژ رحمی با سطح تجربه انجام دهنده کورتاژ و میزان پاسخ دهی آنها به متوکلوپرامید و آتروپین مجری121383/08/101384/10/06
101بررسی مقایسه ای اثر دوزهای مختلف فنی توئین و لاموتریژین روی فاکتورهای خونی و استخوان موش بالغ نژاد Balb/cهمکار121381/01/15
102بررسی مقایسه ای تغییرات همودینامیک مادر و آپگار نوزاد در زنان پره اکلامپتیک که بطور الکتیو با دو روش بیهوشی اسپاینال و جنرال تحت عمل جراحی سزارین قرار می گیرندمجری121381/08/151383/04/16
103بررسی شیوع انواع آستیگماتیسم در مراجعین به کلینیک چشم پزشکی خصوصی در سال 81مجری81380/11/301381/12/20
104بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل در مراجعین به مرکز مبارزه با سل کاشان طی سالهای 1372-75همکار121378/01/15
105بررسی اثر اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه شیرابه زباله شهری مجری451389/12/151393/09/08
106بررسی رضایت مادران و پرستاران از مراقبت های بیمارستانی با سازماندهی دو روش متفاوت پرستاری در بخش کودکان بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 90 سهمکار451390/04/011393/12/19
107بررسی عوامل شناخته شده ناباوری درمردان(باهمسر سالم)مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری اصفهانهمکار201375/10/15
108بررسی هلیکوباکترپیلوری با Hyperemesis gravidarum در خانمهای حامله مراجعه کننده به زایشگاه شبیه خوانی و کلینیک خصوصی در نیمه دوم سال 80همکار141380/11/011387/09/07
109بررسی رابطه استفاده از روروک و اکتساب مهارتهای حرکتی در شیرخواران همکار181382/03/011385/10/05
110بررسی رابطه شاخص توده بدنBMIمادر شیرده با روند رشد کودک شیرخوار در 4 ماه اول زندگیهمکار241376/04/251379/01/06
111بررسی حساسیت و ویژگی تستهایی Mallampati و اندازه گیری فاصله تیرومنتال در بیمارانی که در بیمارستان متینی کاشان تحت بیهوشی عمومی قرار گرفته اند در سال 77همکار91377/05/201379/03/18
112بررسی فراوانی و شدت علائم آسم،رینیت آلرژیک و واگزما در کودکان مقطع دبستان و راهنمایی شهر کاشان در سال تحصیلی 77-78همکار161377/09/011379/11/06
113بررسی فراوانی کلونیزاسیون واژینال و رکتال استرپتوکوک بتاهمولیتیک گروهB در زنان حامله با سن حاملگی 35 هفته یا بیشتر و رابطه آن با عفونت پس از زایمان و عفونت زودرس نوزادیهمکار221379/01/15
114بررسی باقیمانده آفت کش های ارگانوفسفره ( دیازینون و کلرپیریفوس ) در منابع آب کشاورزی شهر برزک واقع در شهرستان کاشان در سال 1390مجری91390/03/151391/02/30
115بررسی اثرات درمانی لووتیروکسن و لووتیرونین در پروسه بیماری و زمان بهبودی رات مبتلا به پنومونی پنوموککی همکار201383/10/27
116سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموزیس در زنان مجرد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان در سال 87-1386 همکار121386/11/011390/01/09
117بررسی ارتباط انتشار ژن های cagA، cagE، babA2، iceA1 ، iceA2، oipA1 و vacA هلیکوباکتر پیلوری و تعیین عوامل مرتبط با انتشار ژن ها در بیماران مبتلا به ناراحتی های دستگاه گوارشهمکار401389/07/011392/10/15
118مقایسه اثر موضعی شیر مادر با کلر هگزیدین و روش خشک نگهداشتن بند ناف در مراقبت از بند نوزادان همکار411389/08/151393/01/20
119" بررسی اثر استفاده از یک محلول تجاری نانو نقره در گندزدایی ای آشامیدنیمجری61389/10/011391/04/10
120مقایسه ارزش توافقی اولتراسونوگرافی و اندازه گیری سطح BHCG سرم در اداره طبی سقط همکار311390/01/011392/07/29
121بررسی مقایسه ای پیامدهای نوزادی در مادران مبتلا به دیابت حاملگی درمان شده با متفورمین و انسولین مجری191389/12/151391/07/15
122تاثیر دو داروی دگزامتازون و اندانسترون بر روی تهوع و استفراغ بعد از جراحی (PONV ) در بیماران تحت جراحی کوله سستیکومی لاپاراسکوپیک مجری121390/01/151391/01/15
123بررسی کارایی فرایند الکترو شیمیایی در حذف پلی فسفات ها و فسفر آلی از فاضلاب دست سازهمکار71390/02/151390/11/16
124بررسی رابطه سطوح کنترل و درمانهای انجام شده در مبتلایان به آسم در مراجعه کنندگان به کلینیک بیمارستان نقوی و بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1389مجری261390/07/011392/08/21
125بررسی کلونیزاسیون استرپتوکوک پنومونیه و استافیلوکوک اورئوس در بینی و حلق دانش آموزان شهر کاشان و تعیین سروتیپهای استرپتوکوک پنومونیه توسط تکنیک Multiplex PCR در سال 90-91 مجری231390/07/151392/06/13
126بررسی ژن های panton - valentine leukocidin و تیپ های SCC-mec در سویه های استافیلوکوکوس مقاوم به متی سیلین بینی مراجعه کنندگان بالغ بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1390مجری121390/10/151392/04/15
127بررسی فراوانی ژن های Van به روش multiplex-PCR در انتروکک های جدا شده از سواب رکتال بیماران بستری در بخش ICU بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 91-1390 مجری121390/11/011391/11/01
128بررسی سروتایپ ها و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی استرپتوکوک های گروه B جدا شده از زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه شبیه خوانی کاشان در سال 91-1390مجری121390/11/011392/03/28
129بررسی اثر اکسیدیسیون پیشرفته در حذف رنگ و COD محلول از فاضلاب صنایع نساجی مجری81390/12/151391/11/16
130بررسی اثربخشی داروی سله برکس در پیشگیری از روند التهابی منجر به زایمان زودرس مجری231390/11/251392/10/15
131تاثیر ترهالوز و رزوراترول بر پارامترهای اسپرم پس از فرایند انجمادهمکار241391/03/151393/03/15
132بررسی سطح D-Dimer سرم در تشخیص زودرس ایسکمی مزانتر حاد در رت مجری91391/04/011391/12/01
133بررسی شیوع اختلالات فشار روانی پس از تروما (PTSD) در آتش نشان های شهرهای کاشان و آران وبیدگل در سال 1391مجری331391/05/011394/01/30
134بررسی میزان درک خطر دیابت در زنان با سابقه دیابت بارداری (GDM) در شهر کاشان در سال 1391مجری381391/07/151394/09/09
135فراوانی نایسریاگنوره ا و کلامیدیا تراکوماتیس در نمونه های اندوسرویکس زنان مراجعه کننده به کلینیک های زنان کاشان در سال 1391مجری191391/08/011393/03/18
136بررسی ارتباط توکسوپلاسموز با سقط جنین و مرده زاییهمکار171391/06/151392/11/15
137مقایسه بهبودی و عود علائم در دو روش جراحی خروج کامل سینوس پیلونیدال به همراه ترمیم ناف با خروج سینوس به همراه حفظ ناف در بیماران مبتلا به سینوس پیلونیدال نافی مجری91391/12/011392/09/01
138بررسی میزان تاثیر ریبوفلاوین در پیشگیری از میگرن در کودکان 13-5 ساله مجری621391/12/011397/01/14
139بررسی ارتباط بین پارامترهای فیزیکوشیمیایی و کیفیت میکروبی در پساب خروجی از فرایند لجن فعال مجری251391/09/011393/09/23
140بررسی حساسیت عوامل ایجاد کننده عفونت ادراری به آنتی بیوتیک های ایمی پنم و سفتریاکسون در کودکان مبتلا به عفونت ادراری مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1391مجری161391/09/011393/01/20
141بررسی فراوانی ایشرشیاکلای اوروپاتوژنیک مولد عفونت ادراری و تعیین ژن های ویرولانس tra , PAI , cnf , aer , HLY , afa , sfa , pap و الگوی مقاومت آنتی لیوتیکی در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان 1391مجری191391/09/151393/04/10
142بررسی مقاومت عوامل ایجاد کننده عفونت ادراری به آنتی بیوتیک های ایمنی پنم و سیپروفلوکساسین در مبتلایان به عفونت ادراری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1391مجری571391/10/011396/06/05
143بررسی ارزشی تشخیصی PCR نسبت به روشهای مستقیم و کشت جهت تشخیص لیشمانیوز جلدی مجری241391/10/011393/09/26
144بررسی رابطه بین عفونت H.Pylori آسم در کودکان بین 5 سال تا 18 سالمجری221392/01/011393/10/29
145بررسی شیاف ایندومتاسین در مقایسه با شیافهای دیکلوفناک و استامینوفن در کاهش تب کودکانهمکار161391/12/011393/04/02
146بررسی شیوع و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیماران مراجعه کننده به کلینیک گوارش بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 1391مجری151391/12/011393/02/29
147بررسی ارتباط سطح خونی آنتی ترومبین 3 در زنان باردار با بروز زایمان زودرسمجری181392/04/011393/10/13
148ارتباط سطح لاکتات سرم با وضعیت بالینی بیماران پس از عمل جراحی پیوند عروق کرونرمجری501392/01/011396/03/03
149مقایسه فراوانی علل لاپاراتومی در ترومای نافذ وغیر نافذ شکمی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 91-1388مجری941391/12/161399/09/18
150بررسی فراونی بستری طولانی مدت در بیمارستان و عوامل موثر بر آن در بیماران مبتلا به آپاندیسیت حاد در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 91-1388مجری1171391/12/161401/08/11
151بررسی میزان اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان دبیرستان های کاشان در سال 91مجری921392/01/211399/08/12
152بررسی اثر همودیالیز برروی شنوایی بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیهمجری31392/01/281392/05/01
153بررسی فراوانی گونه های کلبسیلا ومطالعه شیوع ژنهای bla PER وtype bla CTX-M درنمونه های بالینی جداشده از بیماران بستری دربیمارستان شهید بهشتی کاشان 1392 مجری271392/04/011394/06/23
154بررسی فراوانی مایکوپلاسما پنومونیه و کلامیدیا پنومونیه در بیماران مبتلا به پنومونی بستری در بیمارستان شهید بهشتیمجری891393/09/151401/01/29
155بررسی ارتباط عفونت های ویروسی (RCH) با سقط جنین و مرده زاییهمکار1081392/08/011401/07/10
156بررسی میزان عفونت های بیمارستانی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماران بستری شده بیمارستان شهید بهشتی در سال 1391مجری551392/06/011396/12/27
157بررسی تاثیر پروبیو تیکهای باکتریال و قارچی بر اسهال حاد اطفال همکار91392/06/151393/03/19
158مقایسه شکل و مساحت سطح مقطع کورپوس کالوزوم در بیماران اسکیزوفرنی با جمعیت نرمالمجری1091392/07/011401/07/10
159ارزیابی درمان ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری بر تعداد پلاکت ها در بیماران مبتلا به پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایمنی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشانمجری431392/08/151396/03/20
160بررسی میزان ناتوانی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان منطقه یک شهر تهران سال 1392 مجری71392/11/161393/07/08
161بررسی رابطه بین رفتار اخلاقی مدیران با عدالت سازمانی و وفاداری کارکنان از دیدگاه کارمندان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در سال 92مجری41392/11/161393/04/07
162بررسی فراوانی عوامل خطر بیماریهای قلبی در سالمندان شهرستان کاشان سال 1392 مجری71392/11/161393/07/08
163بررسی مولکولی ژنهای مقاومت به کینولون با واسطه پلاسمید در جدایه های کلبسیلا تولید کننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف جداشده از نمونه های کلینیکی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان 1392-1393 مجری161392/12/151394/04/14
164نقش هیستوگرام سنگهای کلیه در سونوگرافی برای پیش بینی امکان شکسته شدن سنگها در سنگ شکنی برون اندامی(ESWL)" مجری331392/12/151395/09/13
165بررسی فراوانی اینتگرونهای کلاس 1، 2، 3 در گونه های کلبسیلا دارای مقاومت چندگانه آنتی بیوتیکی جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان(92-93) مجری431392/12/151396/07/12
166بررسی سبک زندگی دانشجویان دانشگاه های کاشان مجری41392/11/161393/04/07
167بررسی وضعیت سلامت عمومی دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 1392 41392/11/161393/04/07
168بررسی نگرش دانش آموزان پایه سوم متوسطه شهرستان دلیجان نسبت به اعتیاد مجری41392/11/161393/04/07
169بررسی سلامت روانی سالمندان ساکن در خانه سالمندان و ساکن در منزل در شهرستان کاشان سال 1392مجری41392/11/161393/04/07
170بررسی سبک رهبری سرپرستاران در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1392مجری71392/11/161393/07/08
171اثر ونتیلاسیون ریوی حین بای پس بر پیامدها و عوارض ریوی پس از عمل جراحی پیوند عروق کرونر مجری361393/03/011396/03/03
172بررسی میزان فرسودگی شغلی و رابطه آن با سلامت روان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان مجری621393/02/011398/03/27
173بررسی ارتباط بیماری پسوریازیس با ضخامت لایه اینتما مدیای شریان کاروتیدمجری911393/05/151400/12/08
174بررسی رابطه ضعف سیستم ایمنی ثانویه با عفونت انگلی روده ای و توکسوپلاسما گونده ایهمکار241393/05/011395/04/30
175بررسی قصد تداوم استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی کاربران کامپیوتر بر اساس مدل تایید انتظارات ادغام یافته با ویژگی های فردی کاربران.مجری951393/05/011401/03/10
176بررسی بار سرمی ویروس اپشتاین - بار در بیماران با بیماری لوپوس اریتماتوز سیستمیک فعال و غیر فعال مجری351393/03/151396/02/10
177مقایسه میزان سطح سرمی اینترلوکین -13 درمبتلایان به آسم با سطوح کنترل متفاوت مجری121393/05/151394/05/15
178تعیین ارزش تشخیصی اندکس هپاتورنال برای کمی نمودن تشخیص سونوگرافیک کبد چربمجری901393/11/011401/04/08
179بررسی تاثیر کلرید فریک در کنترل خونریزی خارجی در موشمجری1101393/05/011402/05/18
180بررسی میزان جذب زیستی کروم شش ظرفیتی با استفاده از جلبک سبز غیر زنده اسپیروژیر از محلول های آبی سنتتیک.مجری101393/06/151394/04/14
181 بررسی تغییرات ساعتی غلظت کلر باقیمانده شبکه توزیع آب شهر در کاشان در سالهای 94-93همکار191393/06/151395/02/01
182بررسی اثر ضد تب ایبوپروفن وریدی در مقایسه با ایبوپروفن خوراکی و دیکلوفناک رکتال در کودکان همکار91393/06/011394/03/01
183ارزیابی امنیت سیستمهای اطلاعات بیمارستانی در برابر تهدیدات امنیتی سال 1393 مجری371393/11/011396/11/19
184بررسی ژن Panton-Valentine leukocidin(PVL) و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های استافیلوکوکوس اورائوس جدا شده از عفونتهای پوست و بافت نرم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پوست رازی تهران 1392-مجری481393/06/011397/05/29
185بررسی میزان اگاهی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کاشان از عوامل خطرساز سرطان پستان در سال93 مجری371393/09/151396/10/07
186بررسی آلودگی همبرگرهای عرضه شده در کاشان به گونه های سارکوسسنس با استفاده از دو روش هضمی و مولکولی در سال1393 همکار301393/08/011396/02/19
187 مقایسه اثر ماست پروبیوتیک و معمولی بر اسهال حاد آبکی کودکان.همکار101393/08/011394/06/01
188بررسی مقتضی بودن سی تی اسکن مغز در بخش تریاژبیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 1393مجری241393/11/151395/11/25
189طراحی الگوی ارزیابی آگاهی محتوا برای وب سایت های کتابخانه های دیجیتالی در سال 1393مجری181393/09/151395/04/02
190 بررسی میزان حذف سیانید از نمونه‌های آب به وسیله توده‌ زیستی ساکارومایسس سرویسیهمجری231393/10/011395/09/15
191 ارتباط بین دانسیته پستان در ماموگرافی وضخامت اینتیما مدیا (IMT ) شریان کاروتید مشترک (CCA ) در زنان 40-50 ساله مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در نیمه دوم سال مجری831394/01/011400/11/17
192بررسی عوامل همراه با بیماری ایسکمی قلبی با استفاده از داده کاوی سال 94مجری201394/01/011395/08/25
193تعیین شیوع اضافه وزن و تعیین ارتباط آن با فشار خون بالا در مراجعه‌کنندگان به مراکز بهداشتی و درمانی جندق در سال93مجری
194 بررسی میزان آگاهی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کاشان از عوامل خطرساز سرطان پستان در سال 1393 مجری
195 بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان از عوامل خطر بیماری دیابت در سال مجری
196بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد نسبت به دیابت بارداری در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کاشان در سال 93مجری
197بررسی فراوانی آنفلونزا در مسافران ورد به کشور در فرودگاه اصفهان طی سالهای 90 -92مجری21393/12/151394/02/15
198بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد از عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی دانشجویان 18-25 ساله دانشگاه علوم پزشکی کاشانمجری
199بررسی آگاهی زنان از عفونت ویروس پاپیلومای انسانی، عوامل خطر و عوارض آن در شهر کاشان در سال93 مجری
200بررسی اثر عسل بر اسهال حاد کودکان همکار121394/03/011395/03/01
201مقایسه سطح ویتامین Dسرم در کودکان مبتلا به پنومونی با ودکان سالمهمکار121394/03/011395/03/01
202فراوانی آفات بهداشتی و میزان مصرف آفت کش ها در منازل مسکونی شرق شهر تهران سال 1394مجری631394/03/011399/05/08
203بررسی تاثیر مداخله ممیزی وبازخورد بر میزان درخواست تست های آزمایشگاهی توسط پزشکان بخش کودکان بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1394مجری301394/04/151396/10/07
204مقایسه سیپروفلوکسامین و سفتریاکسون بر بهبود دیسانتریهمکار121394/04/011395/04/01
205مقایسه تولید بیومس گیاهان بومادران و مریم گلی در کشت هیدروپونیک با پساب لجن فعال و آب مجری121394/06/011395/06/01
206مقایسه ارزش تشخیصی sTREM-1 وCRPدر شیره معده بیماران کاندید آندوسکوپی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال1394-1393مجری281394/09/011396/12/23
207بررسی اثر پروبیوتیک در درمان کولیک شیرخوارگیهمکار121394/10/011395/10/01
208تشخیص و شناسایی ژنوتیپ های آکانتامبااز آب،خاک و گردوغبار درشهر کاشان 1394-1395سهمکار251394/10/151396/12/03
209بررسی سرواپیدمیولوژی ومولکولی توکسوپلاسموز در گوسفند و بز در کاشان 95-1394همکار241394/12/011396/12/16
210بررسی ارتباط بین عفونت کلامیدیا پنومونیه با سکته ی مغزی ایسکیمیک غیرکاردیوآمبولیکمجری121395/07/011396/07/01
211بررسی مقایسه ای اولویتهای بهداشت محیطی شهر کاشان سال 1395مجری261395/07/011397/09/11
212نگرش جامعه نسبت به بیماری روانی در کاشان در سال 1395مجری221395/08/011397/06/18
213بررسی فراوانی و عوامل مرتبط با کوتاهی قد نهایی پیش بینی شده در دختران با قد طبیعی مراجعه کننده به درمانگاه غدد اطفال دانشگاه علوم پزشکی کاشانمجری121396/03/011397/03/01
214بررسی تنوع ژنوتیپی وتوانایی تشکیل بیوفیلم در ایزوله های ایشرشیاکلای یوروپاتوژن جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1396مجری351396/06/011399/05/08
215مقایسه اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان با تحریک مغزی بر استرس،اضطراب،افسردگی و عملکرد اجرایی در بیماران آسیب مغزی خفیف در بیمارستان شهید بهشتی کاشانمجری421396/09/151400/03/18
216اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر استراتژی های تنظیم هیجانی، تحمل پریشانی، ولع مصرف و افسردگی افراد تحت درمان با متادونمجری251396/03/151398/04/09
217بررسی آلودگی منابع آب آشامیدنی به آمیب های آزاد زی و آکانتامبا در روستاهای شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در نیمه اول سال 1396مجری171396/04/151397/09/15
218بررسی فلزات سنگین در رژ لب های مایع و جامد عرضا شده در شهر کاشان در بهار سال 1396مجری511396/05/011400/08/10
219ژنوتایپینگ مولکولی ایزوله های استافیلوکوک ارئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه بالینی بیماران بیمارستان شهید بهشتی با روش MLST در سال 1396مجری441396/06/011400/01/18
220کارایی نانو تیوپ های کربنی چند جداره پوشش شده و پوشش نشده با کلر ید فریک در مقایسه با انعقاد کلرید فریک در حذف کدورت از آب سطحیمجری711396/08/151402/06/27
221مقایسه تاثیر آموزش به روش بحث گروهی و ویدیویی بر سطح استرس، اضطراب و خودکارآمدی بیماران تحت تعبیه ضربان ساز(pacemaker) و دفیبریلاتور کاشتنی قلبیمجری121396/09/011397/09/01
222بررسی اثر ملاتونین بر شدت بیماری و کیفیت خواب در کودکان مبتلا به درماتیت آتوبیک مجری101396/09/011397/07/14
223بررسی تاثیر درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خود شفقت ورزی،خود کارآمدی، ادراک بیماری، رفتارهای خود- مراقبتی و هموگلوبینAIC بیماران مبتلا به دیابت نوعII مجری201396/09/011398/05/07
224بررسی تغیرات قد نهایی پیش بینی شده در دختران با شروع بلوغ در سنین 7-9.5 سالمجری611396/09/011401/09/13
225بررسی جهش های ژن EGFR در بیماران مبتلا به سرطان گلیوبلاستوم مولتی فرم مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 85-95مجری241396/09/011398/09/20
226ارزیابی بیان Nestin و EGFR در نمونه های بیماران مبتلا به سرطان گلیوبلاستوم مولتی فرم مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 1385 تا 1395مجری491396/10/261400/11/19
227بیان CDX2 در کانسر کولورکتال و ارتباط آن با ویژگی های بالینی ، پاتولوژیک، پروگنوز و میزان بقای بیمارانمجری241396/09/011398/09/20
228بررسی میزان فلزات سنگین(سرب،کادمیوم،آرسنیک،نالیوم و نیکل) در فیلتر سیگارت در سیگارت در 5 برند ایرانی و مقایسه آن با 5 برند خارجی در سال 1396همکار651396/09/151402/02/13
229بررسی اولویت های بهداشت حرفه ای، ایمنی محیط کار و محیط زیست بر اساس برنامه ها و مقررات جاری کشور از نظر کارشناسان بهداشت حرفه ای در صنایع کاشان در سال 1396مجری141396/09/011397/11/04
230جداسازی و شناسایی ورمامبا ورمیفورمیس از منابع محیطی در اراک 97- 96همکار181397/01/151398/07/13
231شناسایی ساب تایپ ایزوله های بلاستوسیسنیس در مراجعین به آزمایشگاههای تشخیص طبی کاشانهمکار81397/01/151397/09/15
232بررسی فراوانی کارگران مشکوک به آسیب های روانی و عوامل موثر بر آن در صنعت گرانیت کاشان در سال 1396مجری381397/03/011400/05/12
233بررسی تاثیر تجسم هدایت شده بر کیفیت خواب و اضطراب بیماران مبتلا به سرطان همکار131397/05/011398/06/10
234بررسی اثر نانو ذرات نقره به تنهایی و ترکیب آن با کلاریترومایسین بر ایزوله های هلیکو باکتر پیلوری مقاوم به کلاریترومایسینمجری121397/07/151398/07/15
235بررسی تاثیر ماده موثره دارچین و آویشن به همراه عسل بر ایزوله های مقاوم به چند دارو و بیان ژن هایexoS وampC سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از عفونت سوختگیمجری371397/09/011400/09/24
236بررسی میزان خستگی زنان کارگر شهرکهای صنعتی شهرستان کاشان در سال 1397مجری171399/08/011401/01/18
237بررسی ارتباط بین عفونت هلیکوباکتر پیلوری با ضخامت اینتیما-مدیا کاروتید (CIMT)مجری331398/03/011400/12/08
238بررسی فراوانی اینتگرون کلاس یک و تشکیل بیوفیلم در جدایه های اشریشیاکلی یوروپاتوژن( (UPEC¬مقاوم به چند دارو(MDR) جداشده از بیماران مبتلا به UTI از بیمارستان شهدای قم از سال 1397تا 1398مجری121397/10/011398/10/01
239بررسی راندمان حذف گاز هیدروژن سولفید از فاضلاب شهری با استفاده از نانو جاذبمجری181398/02/151399/08/18
240بررسی وضع موجود در راستای ارزیابی اثرات زیست محیطی توسعه تاغکاری در کویر آران و بیدگلمجری241398/02/011400/01/23
241بررسی تایپینگ مولکولی ایزوله¬های بالینی و محیطی کلبسیلا پنومونیه مولد بتالاکتامازهای وسیع الطیف(ESBL¬) جدا شده از بخش های مختلف بیمارستان بهشتی کاشانمجری351398/03/011401/01/30
242بررسی فعالیت مسیر مهاری لنفوسیت های T بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیزهمکار241398/10/011400/09/30
243ارزیابی تاثیر بازخورد با استفاده از داشبورد بر میزان درخواست تست های ازمایشگاهی در بخش نورولوژیمجری281398/09/151401/01/21
244بررسی تاثیر رفتار درمانی دیالکتیکی بر تنظیم هیجان، عملکرد اجرائی ، تصمیم گیری ریسکی وسوسه مصرف دربزرگسالان مبتلا به اختلال مصرف مواد افیونی همبود با نشانه هایADHDمجری381398/02/151401/04/04
245بررسی مقایسه¬ای تاثیر آمپول دیکلوفناک، کتورولاک و پتدین بر ترمیم زخم در موش¬های آزمایشگاهیمجری411398/02/151401/07/23
246بررسی اثر مکمل ملاتونین بر علایم بالینی، بیومارکرهای استرس اکسیداتیو و فاکتورهای التهابی در زنان مبتلا به بیماری فیبروکیستیک پستان مجری121398/03/011399/03/01
247شناسایی آلودگی به سارکوسیستیس و توکسوپلاسما گوندی درگاوهای کشتار شده در شهرستان کاشان به روش های هضم بافتی و PCR، سال 1398همکار271398/07/011400/09/21
248بررسی علل پذیرش و امتناع از دریافت واکسن آنفولانزا در کارکنان مراکز خدمات جامع سلامت و بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی در کاشان در سال 98مجری191398/07/011400/01/24
249بررسی اثر ترکیب پروبیوتیک و ملاتونین بر شدت بیماری و فاکتورهای التهابی درکودکان مبتلا به درماتیت آتوپیکمجری121398/07/151399/07/15
250شناسایی آمیب های آزادزی وژنوتیپ های آکانتامبا درمبتلایان به سرطان در بیمارستان های کاشان سال 1398همکار301398/06/011400/12/03
251بررسی اثر مکمل ملاتونین بر علایم بالینی، فاکتورهای التهابی و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئیدمجری221399/02/011400/11/30
252بررسی اثر داروی ان استیل سیستئین بر علایم بالینی و پیامد های پاراکلینیکی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئیدمجری61400/11/011401/05/01
253بررسی میزان سستی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر کاشان در سال 99 .مجری71399/09/151400/04/12
254بررسی شیوع کمر درد جراحی‌های تحت بیحسی نخاعی و عوامل مرتبطبا آن در مراجعین اتاق عمل بیمارستان¬های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397مجری261398/08/011400/09/21
255بررسی اثر داروی ان استیل سیستئین بر علایم بالینی و پارامترهای آزمایشگاهی در زنان مبتلا به بیماری فیبروکیستیک پستانمجری181399/11/151401/05/23
256ارزیابی اثر نانوذرات اکسید روی و هیدروکسی آپاتیت بر کلونیزاسیون استرپتوکوکوس موتانس به سطح دندان در شرایط برون تنیهمکار271399/07/151401/11/01
257بررسی تاثیر نانوساختار بارگذاری شده با LL37 بر عفونت سوختگی ناشی از استافیلوکوک ارئوس مقاوم به متی سیلین در شرایط in vitroهمکار281399/03/151401/07/11
258بررسی اثر مکمل پروبیوتیک بر علایم بالینی و پیامدهای پاراکلینیکی در زنان مبتلا به ماستالژی ناشی از تغییرات فیبروکیستیک پستانمجری61399/09/151400/04/08
259ارتباط بین سطح سرمی هموسیستئین و ضخامت داخلی اینتیمای شریان کاروتید در بیماران همودیالیزیمجری121399/08/011400/07/30
260بررسی اثرداروی ان استیل سیستئین بر پیامد های بارداری و پروفایل های متابولیکدر زنان مبتلا بهدیابت بارداریمجری12
261طراحی، اجراء و ارزیابی درس اناتومی جراحی در برنامه دانشجویان پزشکی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم کاشان در سال تحصیلی1400-1399و تاثیر آن بر یادگیری و علاقه دانشجویانهمکار12
262بررسی غلظت ذرات معلق و کیفیت میکروبی هوای داخل بخش های مراقبت ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1400مجری291400/01/151402/07/01
263بررسی اثر آلیسین و کارواکرول بر میزان رشد ، تشکیل بیوفیلم و بیان ژنهای اتصالی در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از زخم های سوختگیمجری12
264ارزیابی پروتکل دوز اشعه پایین استفاده شده در تصویر برداری سی تی اسکن توراکس برای تشخیص بیماری کرونا ویروس-19 (COVID-19)همکار12 1401/03/18
265بررسی اثر نانوذره کورکومین و عصاره الکلی گیاه غازیاقی بر میزان رشد، تشکیل بیوفیلم و تغییرات بیان ژن algD در ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از عفونت زخم سوختگیمجری311399/10/011402/05/09
266شناسایی و طبقه بندی دروس موثر بر عملکرد کارشناسان بهداشت عمومی از دیدگاه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان با استفاده از مدل کانومجری121400/01/151401/01/15
267بررسی غلظت ذرات معلق و تنوع جمعیت باکتریایی منتقله از هوای داخل مهدکودک های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1400مجری121400/04/151401/04/15
268بررسی آگاهی و نگرش زنان خانه دار شهرکاشان در رابطه با بهداشت و ایمنی مواد غذایی در سال 1400مجری271400/03/151402/07/03
269ارزیابی ریسک سلامت فلزات سنگین در خاک، منابع آب و محصولات کشاورزی اراضی جنوب غرب اصفهان (محدوده معدنی ایرانکوه) در سال 1400همکار121400/07/151401/07/15
270تاثیر آموزش مجازی تصاویر تخصصی تصویربرداری پزشکی در میزان رضایتمندی و یادگیری درس آناتومیِ دانشجویان پزشکیِ دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1400مجری7
271بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زنان شهرکاشان در رابطه با مخاطرات بهداشتی، روش صحیح نگهداری و کاربرد سموم در منزل در سال 1400مجری121400/03/011401/03/01
272بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و کیفیت میکروبی آب مورد استفاده در مرغداری های شهر اردستان سال 1400مجری121401/04/151402/04/15
273بررسی مقایسه ای اثر بلوک TAP و انفیلتراسیون موضعی بی حسی بر میزان درد پس از عمل در بیماران کاندید جراحی ترمیم هرنی اینگوئینال یکطرفهمجری15
274همبستگی بین پتانسیل انسولینی رژیم غذایی با شدت بیماری در بیماران بهبود یافته از COVID-19مجری241401/03/151403/03/15
275بررسی اثر نانوذرات Ag/Tm2Ti2O7 بر تشکیل بیوفیلم و بیان ژن های pga در ایشریشیاکلای مولد بیوفیلممجری241401/07/011403/07/01
276ارزیابی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد زیست محیطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1400مجری231400/07/151402/07/01
277بررسی سطح آگاهی، رفتارهای پیشگیرانه و درک خطر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان نسبت به COVID-19 در سال 1400مجری231400/07/151402/06/29
278بررسی وضعیت ترجمان دانش در دانشگاه‌ علوم پزشکی کاشان؛ دیدگاه اعضای هیات علمیمجری31401/09/151401/12/15
279مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان سهمیه تعهد خدمت با سایر سهمیه ها در دانشکده پزشکی کاشان سال 1400مجری31401/09/151401/12/15
280بررسی نیازهای آموزشی بیماران عروق کرونر قلب و همراهان آنها در شهر کاشان، سال 1400مجری121401/01/151402/01/15
281تعیین میزان فلزات سنگین (سرب، کادمیم، آرسنیک و نیکل) شیر خام تولید شده از گاوداری های شهر کاشان و ارزیابی ریسک سلامتی آن ها در سال 1400مجری151400/11/011402/02/01
282بررسی الگوی بیانی miRNAs سلولی (let-7b, miR-29a, miR-126, miR-34a، miR-181a-5p) و فاکتورهای IL-6، TNF-αو TGF-B در بیماران مبتلا به سندرم سودو اکسفولیشنهمکار121401/05/151402/05/18
283بررسی مقادیر فاکتورهای ازمایشگاهی موثر بر پیامد کوتاه مدت بیماران COVID19 بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در اسفند 98 و فروردین ماه۹۹مجری13
284کاربرد مدل رگرسیون چندکی دودویی در بررسی عوامل موثر بر سکته مغزی مجدد در افراد با سابقه سکته مغزیمجری10
285ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﻲ بر روی بازخوردهای دریافتی حین آموزش بخیه، بر یادگیری کارآموزان در گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی کاشانمجری121401/07/151402/07/15
286تعیین رابطه اعتیاد به اینترنت با ریتم شبانه‌روزی خواب در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1400مجری121401/04/151402/04/15
287بررسی آگاهی و نگرش زنان شهر کرمان در رابطه با بهداشت و ایمنی مواد غذایی در سال1401مجری14
288آگاهی، نگرش و عملکرد زنان در رابطه با مخاطرات بهداشتی، روش صحیح نگهداری و کاربرد آفتکشها در منزل در سال 1401مجری121401/01/011402/01/01
289سنتز و بررسی کارایی آئروژل کربنیزه عمل آوری شده از ضایعات آلوئه ورا در تصفیه تکمیلی پساب تصفیه خانه فاضلاب کارخانه های باریج اسانسمجری121401/09/151402/09/15
290بررسی میزان رنگ پذیری و ارتباط بیان پروتئین سروایوین( survivin) با نتایج هیستوپاتولوژی غدد لنفاویمجری241401/07/151403/07/15
291بررسی اثر ضد میکروبی نانوذره کورکومین و عصاره گیاه چویل علیه ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جداشده از زخم سوختگی بیماران بستری در بیمارستان سوانح سوختگی امام موسی کاظم (ع) اصفهانمجری121401/09/151402/09/15
292شناسایی توکسوپلاسما گوندی در جوجه های گوشتی کاشان به روش مولکولی در سال 1401همکار241401/08/011403/08/01
293ارزیابی اثرات توسعه کاربرد آب شیرین کن های اسمز معکوس بر محیط زیست و سلامتمجری9
294مقایسه پیش آگهی انواع روش های درمانی نان یونیون فمور از سال 1396 تا شهریور 1401 در بیمارستان های شهرستان کاشانمجری10
295تبیین و ارزیابی محتوای صفحات تاثیرگذاران (اینفلئونسر)حوزه بیماری‌های قلب و عروق در شبکه‌های اجتماعی در دسترسمجری121402/01/151403/01/15
296بررسی اثر ضد باکتریایی نانوذرات اکسید مس با استفاده از روش سنتز سبز عصاره برگ گیاه ازگیل ژاپنی (Eriobotrya japonica) بر ایزو‌له‌های اشریشیاکلی جدا شده از عفونت ادراریمجری121402/02/011403/02/01
297بررسی شیوع آلودگی به تک یاخته های حفره دهانی درمبتلایان به بیماریهای اتوایمیون باضایعه دهانی مراجعه کننده به درمانگاه های دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1401همکار241401/10/151403/10/15
298تاثیر روزه داری مادر در ماه رمضان بر تست‌های سلامت جنینهمکار12
299شناسایی آلودگی گوسفند و بز به نئوسپورا کانینوم با روش PCR در کشتارگاه های کاشانمجری121402/07/011403/07/01

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1تشخیص سریع کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس: روش PCR با استفاده از قطعه الحاقی 6110Embase173-177 ، مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 67 ، شماره 3، خرداد 13881388
2بررسی ویژگی های شخصیتی معتادان تزریقی زندان کاشان در سال 1385Index Copernicusفصلنامه فیض-دوره دوازدهم، شماره 1، بهار13871387
3بررسی همبستگی فشار شریان ریوی با شاخص های تنفسی و بیوشیمیایی در مبتلایان به بیمار انسداد مزمن ریوی بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال های 1385-1384Index Copernicusفصلنامه فیض-دوره دوازدهم، شماره 2،تابستان 13871387
4مقایسه دو روش بستن ساده و فلاپ لیمبرگ در ترمیم اولیه بیماری سینوس پیلونیدال ناحیه ساکروکوکسیژال در مبتلایان مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 87-1386Index Copernicusفصلنامه فیض 1388دوره 13, شماره 2 1388
5بررسی مشکلات بیماران تعویض دریچه قلبی شده کاشان در سال 1380Index Copernicusفصلنامه علمی، پژوهشی فیض-شماره 34 ، تابستان13841384
6بررسی فراوانی استئومالاسی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به کمردرد ایدیوپاتیک مراجعه کننده به کلینیک تخصصی شهرستان کاشان در طی سال 1385-1384Index Copernicusفصلنامه علمی پژوهشی فیض دوره دوازدهم، شماره 2، تابستان 13871387
7بررسی فراوانی و عوامل خطر مرتبط با باکتریوری بدون علامت در بیماران دیابتی بستری دربیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1386ISCفصلنامه فیض 1388دوره 13, شماره 2 1388
8مقایسه تاثیر تزریق دکستروز 10% با اکسی توسین 40 واحد در لیتر در جمع شدن رحمIndex Copernicusمجله دانشکده پزشکی اصفهان زمستان 1384; 23(79):36-401384
9بررسی تاثیر بی حسی اپی دورال با دو داروی مارکائین و فنتانیل بر روی زایمان طبیعی بدون درد و آپگار نوزادانEmbaseمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان-جلد7- شماره 1,2-پاییز و زمستان 13841384
10بررسی دانش، نگرش عملکرد وعوامل مرتبط با آن در مادران کودکان مبتلا به تشنج تب بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های86-1385Index Copernicusفصلنامه فیض-(1)13-بهار1388 1388
11بررسی رابطه دیابت و پیامدهای پیوند کلیهIndex Copernicus فصلنامه فیض 1387-دوره 12, شماره 3 1387
12بررسی اثر دو روش اکسی توسین بولوس و انفوزیون در مرحله سوم زایمان بر وضعیت همودینامیک مادر و سرانجام مرحله سوم زایمانIndex Copernicusفصلنامه فیض دوره دوازدهم، شماره 3، زمستان 13871387
13مقایسه اثر تجویز جنتامایسین به روش منقسم و تک دوز در مبتلایان به عفونت ادراریIndex Copernicusدوره 12, شماره 4 - فصلنامه فیض 1387زمستان 1387
14بررسی تاثیر مکمل روی بر عوارض ناشی از دیابت حاملگیIndex Copernicusفصلنامه فیض - زمستان 1387-شماره 4-دوره 121387
15بررسی ارتباط سطح سرمی روماتوئید Anti CCP و فعالیت بیماری در بیماران مبتلا به آرتریت Index Copernicus فصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره چهاردهم، شماره 1، بهار 1389 ، صفحات 56-511389
16بررسی ارتباط بین اختلال تحمل قند و سکته قلبیIndex Copernicusفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره چهاردهم، شماره 1، بهار 1389 ، صفحات 61-571389
17مقایسه نظرات سالمندان نسبت به وضعیت سلامت و مسائل مذهبی در شهر کاشان طی سال 1384Index Copernicus فصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره چهاردهم، شماره 1، بهار 1389 ، صفحات 76-821389
18بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و انتشار ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی در گونه های اسینتوباکتر جدا شده از بیمارستان شهید بهشتی کاشانIndex Copernicus فصلنامه فیض 1387 زمستان-دوره 12, شماره 4 1387
19Assessment of the Relation between Serum Zinc & Magnesium Levels in Children with Febrile ConvulsionIndex CopernicusIranian Journal of Pathology (Fall 20092009)4 (4), 157 - 1601388
20بررسی فراوانی و علل آسیب های مغزی ناشی از تروما در بیمارستان های کاشان طی سال‌های 84-1383Index Copernicusفصلنامه فیض دوره 12, شماره 5-زمستان 13871387
21تاثیر میزوپروستول واژینال و خوراکی در ختم حاملگی های سه ماهه دوم بارداریIndex Copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدسال شانزدهم ، شماره 3 (پیاپی 64)، پاییز 13871387
22بررسی اپیدمیولوژیک غرق شدگی و نزدیک به غرق شدگی در کودکان و نوجوانان بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 84-1372Index Copernicusفصلنامه فیض دوره 12, شماره 5-زمستان 13871387
23The prevalence of nasal carriagemethicillin-resistant Staphylococcus aureus in hospitalized patientsISIPAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES July - September 2009 Volume 25, Number 4,656-6591388
24بررسی تاثیر بیحسی اپیدورال برغلظت خونی اپی نفرین و طول مرحله اول زایمانIndex Copernicusمجله فیض -(33)9-بهار13841384
25بررسی تاثیر بیهوشی نخاعی برفشارخون مادران و آپگار نوزادان درعمل سزارین مبتلایان به پره اکلامپسیIndex Copernicusمجله فیض-(33)9-بهار13841384
26Do infants using baby walkers suffer developmental delays in acquisition of motor skills?Index CopernicusIranian Journal of Child Neurology Vol.2,no.3.June 2008,15-181387
27شیوع مصرف انواع مشتقات مختلف خون در نوزادان بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سالهای 1380-1379Index Copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی ایران-سال دوازدهم/ شماره 45 / بهار 13841384
28بررسی شیوع هیپرکلسیوری و عوامل مرتبط با آن در کودکان 12-6 ساله شهرستان کاشان در سال 1383Index Copernicusفصلنامه علمی، پژوهشی فیض-شماره 34 ، تابستان13841384
29بررسی فاکتورهای ویرولانس انتروکوکوس فکالیس جداشده ازنمونه های ادرارIndex Copernicusمجله میکروب شناسی پزشکی ایران/ سال 2 شماره های 3 و 4 پائیز و زمستان 1387 ، صفحات 90-811387
30Relationship of Pleural and Serum Cholesterol and Lipoprotein Levels in Exudative and Transudative EffusionsEmbaseTanaffos(2008) 7 (4), 37-431387
31بررسی میزان و علل تاخیر در مراجعه بیماران مبتلا به انفارکتوس میو کارد حاد قلب به بیمارستان شهید بهشتی کاشان 1383Index Copernicusفصلنامه فیض › سال یازدهم، شماره 3، پاییز 861386
32بررسی میزان مقاومت آنتی بیوتیکی به بتا لاکتام های با طیف وسیع و تعیین عوامل خطر ساز در باسیل های گرم منفی جدا شده از مدفوع نوزادان بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشانIndex Copernicusفصلنامه فیض › سال یازدهم، شماره 4، زمستان 861386
33بررسی اثر لنزکتومی و ویترکتومی قدامی روی حدت بینایی دز مبتلایان به سندروم مارفانIndex Copernicusفصلنامه فیض › سال یازدهم، شماره 4، زمستان 861386
34همه گیری شناسی آسیب قفسه ی سینه طی سال های 1386-1382 در مراکز ترومای کاشانIndex Copernicusفصلنامه فیض › سال یازدهم، ویژه نامه شماره 1، مرکز تحقیقات تروما/زمستان 861386
35بررسی فراوانی اختلال کمبود توجه و بیش فعالی در 50 کودک مبتلا به صرعIndex Copernicusفصلنامه فیض-دوره یازدهم، شماره 4، زمستان 13861386
36Comparison Of The Effect Of Short Course Of Oral Prednisone With Acute AsthmaScopusThe Internet Journal Of Pulmonary Medicine2007,7(1)1386
37Comparison Of Arterial And Venous Blood Gases Analysis In Patients With Exacerbation Of Chronic Obstructive Pulmonary DiseaseISI و PUBMEDSaudi med Journal 2007:vol.28 (6):862-8651386
38The effect of positions on spirometric values in obese asthmatic patientsISI و PUBMEDIran J Allergy Asthma Immunol. 2007 Sep;6(3):151-1541385
39مقایسه تاثیر تزریق دکستروز 10% با اکسی توسین 40 واحد در لیتر د رجمع شدن رحم پس از سزارینIndex Copernicusیافته / دوره هشتم / شماره ١ / بهار ٨٥ / مسلسل/شماره صفحه19-131385
40ارتباط آنمی با تشنج تب د رکودکان زیر 5 سالEmbaseمجله بیماریهای کودکان ایران دوره 16-شماره 1 بهار 851385
41ارزیابی سطح سرمی آنتی بادی Anti HBs در پرسنل درمانی واکسینه شده علیه هپاتیتB در بیمارستان شهید بهشتی کاشانIndex Copernicusفیض-بهار 85 شماره 1، سال دهم 1385
42بررسی ارتباط سطح سرمی پرولاکتین با بیماری مولتیل اسکلروزIndex Copernicusفیض- تابستان 85 شماره 2 1385
43بررسی ارزش تشخیصی گرادیان غلظت آلبومین سرم ـ مایع آسیت نسبت به روش ترانسودا ـ اگزودا در مبتلایان به آسیتIndex Copernicusفیض- تابستان 85 شماره 2 1385
44علل عدم موفقیت تحصیلی در دانشجویان رشته پیرا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی – بهار و تابستان85 –دوره6 –شماره (1)1385
45فراوانی استئوآرتریت و عوامل مرتبط با آن در مبتلایان به درد زانو مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر کاشان در سال 1383 Index Copernicusفیض – پاییز 85 –دوره دهم – شماره3 1385
46بررسی خصوصیات مبتلایان به کریپتورکیدیسم، مراجعین به بیمارستان نقوی طی سالهای 81 و82Index Copernicusفصلنامه علمی، پژوهشی فیض-شماره 34 ، تابستان13841384
47Determination Of Ldl And Hdl In Subjects With High Serum Cholesterol Levels And Their Relation With Age , Sex And Body Mass IndexBiological AbstractUttar Pradesh J. Zool/ April2006,26(1):97-1001385
48A Comparative Efficacy Of Oral Prednisolone With Intramuscular Triamcinolone In Acute Exacerbation Of AsthmaISI و PUBMEDIranian Journal Of Allergy,Asthma And Immunology March 2006,5(1):17-221385
49Survival after in-hospital Cardiopulmonary ResuscitationScopusJournal of research in Medical Sciences,10(3):20051384
50مقایسه محلول بتادین و پماد اریترومایسین در پیشگیری ازبروز کنژنکویت نوزادانIndex Copernicusمجله قزوین دوره 5, شماره 4 - ( زمستان 1380 )1380
51Factors influencing survival after in-hospital cardiopulmonary resuscitationISI و PUBMEDResuscitation 2005 ;66(3):317-3211384
52بررسی نتایج تخمین وزن جنین با روشهای بالینی و سونوگرافیIndex Copernicusمجله فیض- شماره 36 ، زمستان13841384
53بررسی تاثیر آموزش بهداشت بر میزان آگاهی معلمین در پیشگیری از اکسیوریازیس و ژیاردیازیسIndex Copernicusفیض-شماره ٣٠ ، تابستان ٨٣ -صفحات 78-731383
54بررسی میزان ثبت اطلاعات در پرونده بیماران اورژانس در بیمارستان های کاشان ، بهار 1381Index Copernicusفیض پاییز 1383; 8(3 (پی در پی 31)):68-731383
55بررسی استرس گرمایی محیط در کارگران ناتوانی های کاشانIndex Copernicusفصلنامه فیض- شماره 3 (پیاپی 31)، پاییز 13831383
56بررسی شیوع بیخوابی در افراد 18 ساله و بالاتر شهر کاشان در سال 1387Index Copernicus313- فصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره سیزدهم، شماره 4، زمستان 1388 ، صفحات 320-3131388
57بررسی میزان مصرف پتیدین در دریافت کنندگان گاباپنتین پس از عمل جراحیIndex Copernicus301- فصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره سیزدهم، شماره 4، زمستان 1388 ، صفحات 306-3011388
58بررسی کلسترول، لیپوپروتئین مایع جنب و همبستگی آنها با ضریب نیمه تراوایی پرده جنب در مبتلایان به مایع جنب اگزوداتیو و ترانسوداتیوIndex Copernicusمجله فیض ، تابستان 83-شماره 301383
59بررس شاخص های اسپیرومتری ، IgE و ائوزینوفیلی در مبتلایان به آسم مراجعه کننده به کلینیک خصوصی و درمانگاه بیمارستان شهید بهشتی کاشانIndex Copernicusشماره ٣١ ، پائیز ٨٣ ، فیض1383
60بررسی یافته های سی تی اسکن مغزی در کودکان مبتلا به تشنج مراجعه کننده به مراکز درمانی کاشانIndex Copernicusارمغان دانش تابستان 1381; 7(26):16-21.1381
61بررسی‌ تأثیر جراحیهای‌ مغزواعصاب‌ بر پارامترهای‌ همودینامیک‌Index Copernicusفیض-دوره 6, شماره 3 - ( فصلنامه 1381 )1381
62تاثیر جراحی های مغز و اعصاب بر فراسنج های تنفسی Index Copernicusفیض - دوره 5, شماره 4 - ( فصلنامه 1380 )1380
63بررسی سطح سرمی هموسیستئین و فولیک اسید و ویتامین B12ایندکس نشدهمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران -دوره 7, شماره 3 - ( پاییز 1388 )1388
64بررسی مقاومت چند دارویی در سویه های انتروکوکوس فکالیس جداشده از نمونه های بالینی در بیمارستان شهید بهشتی و زایشگاه شبیه خوانی کاشان در سال 1387Index Copernicusمجله میکروب شناسی پزشکی ایران-سال 3شماره های 2و3تابستان و پاییز 1388،صفحات 26-211388
65فراوانی استئوپروز در شکستگی هیپ ناشی از ترومای خفیف و میزان مرگ‌ومیر و هزینه‌های درمان مستقیم آن در افراد بالای 45 سال مراجعه کننده به مرکز ارتوپدی بیمارستان نقوی کاشان در طی سال 85-1384 Embaseمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان-دوره 17، شماره 2، بهار 13891389
66بررسی تاثیر مصرف متادون بر افسردگی در معتادان تزریقی زندانیایندکس نشدهمجلات : روان‌شناسی و علوم تربیتی » تحقیقات علوم رفتاری » بهار و تابستان 1385 - شماره 7 و 8 » 1385
67میزان مقاومت آنتی بیوتیکی در عوامل باکتریائی عفونتهای ادراری کاشان طی سالهای 76-1374Index Copernicusفیض-دوره 3 - شماره 1 (فصلنامه 1-1378 - شماره پیاپی : 9)1378
68مقایسه تاثیر استامینوفن خوراکی با دو دوز رکتال بر بهبودی کودکان مبتلا به تبIndex Copernicusفیض- زمستان 1383; 8(4 (پی در پی 32)):1-5. 1383
69کاربرد مجدد کانامایسین در عفونتهای ادراریIndex Copernicusفیض-دوره 3 - شماره 2 (فصلنامه 4-1378 - شماره پیاپی : 10) 1378
70بررسی اثر زهر کژدم Hemiscorpius lepturus در تغییرات پاتولوژیک اندام های رتIndex Copernicusفصلنامه د.ع.پ.لرستان(یافته)-شماره ٢٢ پاییز13831383
71بررسی رابطه یافته های CBC و حملات ریسه در کودکانایندکس نشدهمجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان بهار و تابستان 1380; 10(38-37):19-25. 1380
72مقایسه عفونت زخم در دو روش ساب کوتیکولار و ترانس درمال در آپاندکتومی فاز سوپراتیوIndex Copernicus مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1384; 12(4-3 (پیاپی 25)):41-44.1384
73بررسی آگاهی و مهارت کارکنان درمانی بیمارستانهای کاشانIndex Copernicusدوره 5 - شماره 3 (فصلنامه 7-1380 - شماره پیاپی : 19) 1380
74بررسی وضعیت کم خونی فقر آهن در دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستانی شهر کاشان طی سال 1376Index Copernicusدوره 3 - شماره 4 (فصلنامه 10-1378 - شماره پیاپی : 12)1378
75بررسی شیوع کم خونی فقرآهن و بتاتالاسمی مینور و مقایسه شاخص های گلبولی آنها در داوطلبین ازدواج مراجعه کننده به درمانگاه گلابچی کاشان طی سالهای77-76Index Copernicusفیض-فیض، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان، 1378؛ دوره 3، زمستان، شماره 12: صفحات 83-781378
76Spirometric Standards for Healthy Iranians Dwelling in the Center of IranEmbaseTanaffos (2005) 4(15), 19-261384
77بررسی قدرت گرادیان آلبومین سرم و مایع پلور در افتراق پلورال افیوژن اگزوداتیو از ترانسوداتیوIndex Copernicusدوره 4 - شماره 2 (فصلنامه 4-1379 - شماره پیاپی : 14) 1379
78کفایت دیالیز در بیماران همودیالیزی شهرستان کاشان طی سال 1377Index Copernicusفیض-دوره 5, شماره 1 - ( بهار 1380 شماره 17)1380
79شیوع گروههای خونی در مراجعین به مرکز بانک خون کاشان طی سالهای 76-1372 و نقش آن در ضایعات بدخیم دستگاه گوارشIndex Copernicusفیض-تابستان 1377-شماره 61377
80بررسی علل پاتولوژیک خونریزی غیر طبیعی در مراجعین به زایشگاه شبیه خوانی کاشان، 80-1379Index Copernicusفیض-دوره 6, شماره 2 - ( فصلنامه 1381 ،شماره22)1381
81بررسی قدرت علائم بالینی در تشخیص سپسیس زودرس نوزادیIndex Copernicusفیض-دوره 5 - شماره 2 (فصلنامه 4-1380 - شماره پیاپی : 18) 1380
82ارتباط توده بدنی مادر با پیامدهای بارداری و زایمانIndex Copernicusفیض-دوره 4, شماره 2 - ( تابستان 1379 ،شماره14)1379
83بررسی میزان و دلایل مخالفت مردان متاهل مناطق روستائی کاشان با روشهای تنظیم خانواده در سال 1375Index Copernicusفیض-دوره 5 - شماره 3 (فصلنامه 7-1380 - شماره پیاپی : 19)1380
84مقایسه اثر لووستاتین و ورزش بر لیپیدهای سرم مبتلایان به هایپرلیپیدمیIndex Copernicusفصلنامه فیض1388دوره 13, شماره 3-صفحات 194-1881388
85بررسی باکتری های مولد سپسیس و میزان مقاومت داروئی در نوزادان بستری بیمارستان بهشتی کاشان طی سالهای 76-1375Index Copernicusفیض-شماره 12-زمستان 13781378
86مقایسه کفایت نمونه پاپ اسمیر در روش لایه نازک بر پایه مایع با روش معمولیIndex Copernicusفصلنامه فیض1388دوره 13, شماره 31388
87مقایسه اثر نیفیدیپین و سولفات منیزیوم در پیشگیری از زایمان زودرسIndex Copernicusفیض-دوره 5, شماره 2 - ( تابستان 1380 ،شماره18)1380
88خصوصیات بیماران مبتلا به سلولهای اپی تلیال غیر طبیعی سرویکس و ارزش پیش بینی مثبت آزمایش پاپ اسمیر در تشخیص بیماریIndex Copernicusفیض-دوره 4, شماره 2 - ( تابستان 1379 ،شماره14)1379
89بررسی رابطه سوء هاضمه با اسهال پایدارIndex Copernicusفیض-دوره 1, شماره 1 - ( بهار 1376 )1376
90بررسی نگرش معلمین شاغل در دبستانهای کاشان در مورد چگونگی رفع نیازهای جسمی کودکان دوره ابتدائیIndex Copernicusفیض-شماره 24-زمستان 13811381
91شیوع ترومبوسیتوپنی ناشی از تجویز هپارین با دوز درمانی در بیماران قلبی بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1378Index Copernicusفیض-دوره 5, شماره 2 - ( تابستان 1380 ،شماره18)1380
92شیوع هلیکوباکتر پیلوری در کودکان مبتلا به دل درد مزمن و قدرت آزمون اوره آز سریعIndex Copernicusفیض-دوره 5, شماره 2 - ( تابستان 1380 ،شماره 18)1380
93بررسی مقایسه ای سل ریوی و خارج ریوی در مسلولین شهر کاشان طی سال های 86-1381ISCفصلنامه فیض1388دوره 13, شماره 31388
94بررسی اپیدمیولوژی میکروارگانیسم های مایع اتاق قدامی چشم بیماران تحت عمل جراحی کاتاراکت طی سالهای 76-1375Index Copernicusفیض-تابستان 1376-شماره 2:صفحات 18-111376
95بررسی میزان صحت نتایج آزمایش ها در آزمایشگاههای کاشان طی سالهای 78-1377Index Copernicusفیض-شماره 20-زمستان 13801380
96بررسی شیوع تشنج در نوزادان زنده به دنیا آمده و نوزادان بستری در بیمارستانهای کاشان طی سالهای 75-1374Index Copernicusفیض-شماره 4-زمستان 13761376
97بررسی اپیدمیولوژی عفونت ادراری بدون علائم بالینی در زنان باردار و تعیین ارزش تشخیصی نیتریت در مراجعین به بیمارستان شبیه خوانی کاشان سال 1375Index Copernicusفیض-پاییز1376-شماره3-صفحات 60-531376
98بررسی کارآیی تست آنتی بادی ضد پپتیدهای سیترولینه در تشخیص بیماری آرتریت روماتوئیدIndex Copernicus278- فصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره سیزدهم، شماره 4، زمستان 1388 ، صفحات284-278 1388
99بررسی شیوع عوامل خطرزای بیماری های قلبی عروقی در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان، پاییز 1389Index Copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/دوره 13- شماره 2/ خرداد و تیر 1390/82-761390
100مقایسه اثر رژیم های لتروزول و کلومیفن در ترکیب با گنادوتروپین ها بر میزان بارداری بیماران مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک مقاوم به کلومیفنIndex Copernicusفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره چهاردهم، شماره 1، بهار 1389 ، صفحات 17-121389
101Serum total IgE levels and total eosinophil counts: relationship with treatment response in patients with acute asthmaPUBMEDJ Bras Pneumol. 2010 Feb;36(1):23-8. English, Portuguese1388
102بررسی تأثیر استامینوفن در میزان عوارض واکسن ثلاثIndex Copernicusمجله فیض-دوره 7, شماره 4 - ( سال 1382 ) 1382
103بررسی حداقل غلظت مهاری وانکومایسین در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونه های بالینی بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1388CINAHLمجله فیض-دوره 14, شماره 3 - ( پاییز 1389 )1389
104بررسی نتایج درمانی و عوارض جراحی گاستریک باندینگ با استفاده از مش در بیماران مبتلا به چاقی مرضی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 88-1386CINAHLمجله فیض-دوره 14, شماره 3 - ( پاییز 1389 )1389
105بررسی یافته های بالینی و پاراکلینیکی بیماری کاوازاکی در کودکان بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 87-1377CINAHLمجله فیض-دوره 14, شماره 3 - ( پاییز 1389 )1389
106اپیدمیولوژی آرتریت کودکان بستری در کاشان از سال 78-1370 Index Copernicusمجله فیض دوره 5, شماره 2 - ( تابستان 1380 ) 1380
107شیوع ژن های TEM1 و SHV1 در کلبسیلا پنومونیه تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع الطیفIndex Copernicusمجله طب نظامی - دوره 11, شماره 3 - ( پاییز 1388 )- صفحات 153-149 1388
108فراوانی باکتری های جدا شده از بیماران مبتلا به پنومونی بیمارستانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در بیمارستان شهید بهشتی کاشانIndex Copernicusمجله پزشکی هرمزگان پاییز 1388; 13(3):197-2051388
109Increasing trend of antimicrobial drug-resistance in Pseudomonas aeruginosa causing septicemia ISIIranian Journal of Public Health 35 (1), pp. 58-62 1385
110Complications of trichomoniasis on the pregnant womenISIJundishapur Journal of Microbiology-Vol 4, No 1 (20111389
111بررسی شیوع اختلالات روانی در جمعیت عمومی شهر کاشان در سال1387Scopusمجله اپیدمیولوژی ایران، 1389؛ دوره 6، ، شماره 2: صفحات 16-241389
112بررسی موارد HBSAg در زنان باردار مراجعه کننده به کلینیکهای تخصصی زنان و زایمان شهر کاشان در سال 1381Index Copernicusمجله فیض دوره 7, شماره 3 - ( فصلنامه 1382 ):ص 41-35 1382
113ORAL VERSUS NASAL VASOPRESSIN IN THE TREATMENT OF NOCTURNAL ENURESIS IN 5- TO 12-YEAR-OLD CHILDRENScopusIran J Child Neurology Vol4 No1 June 20101389
114اثر اسیدآسکوربیک بر بیان ژن های Bax و Bcl-2 و تکوین فولیکول های پره آنترال جدا شده از تخمدان های انجمادی و غیرانجمادی در محیط کشتIndex Copernicusفصلنامه طب جنوب -دوره 13 - شماره 3 - صفحات 162-151-پاییز 13891389
115بررسی اثر زهر کژدم گادیم Hemiscorpius lepturus بر میزان گلبول های سفید و قرمز و هماتوکریت رت مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید صدوقی یزد-66- دوره سیزدهم، شماره اول، بهار 1384 ، صفحات 70-661384
116بررسی خصوصیات مولکولی و تیپ بندی کمپلکس کاست کروموزومی ژن SCCmecدر سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1388CINAHL439- فصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره چهاردهم، شماره 4، زمستان 1389 ، صفحات 446-4391389
117کیفیت زندگی کودکان مبتلا به بیماری آسم قبل و بعد از استفاده از دستگاه پیکفلومتریIndex Copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / زمستان ۱۳۸۹ / دوره ۱۲ / شماره ۴ (پی در پی ۳۶ ) / صفحات ۱۸ تا231389
118بررسی شیوع اختلالات اسکلتی - عضلانی و ریسک فاکتورهای شغلی آن در شاغلین یکی از صنایع خودرو سازی تهران در سال 1388CINAHL فصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره چهاردهم، شماره 5، ضمیمه 1389 ، صفحات 545-5391389
119بررسی رابطه فتوتراپی نوزادی با آسم در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1388CINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 1، بهار 1390 ، صفحات 43-381390
120بررسی تاثیر حفاظتی اِن استیل سیستئین بر مهار اثر مونواکسیدکربن در تشدید افت شنوایی ناشی از صدا در خرگوشCINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 1، بهار 1390 ، صفحات 10-11390
121بررسی کارایی تست آنتی ژن مدفوعی در تشخیص هلیکو باکتر پیلوری در مبتلایان به سوءهاضمهCINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 1، بهار 1390 ، صفحات 20-151390
122بررسی کیفیت خدمات بیمارستانی از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاهی کاشان طی سال 1387CINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 2، تابستان 1390 ، صفحات 152-1461390
123maternal haemodynamic effects of oxytocin bolus or infusion in the third sage of labourISIPAK J MED SCI: Aprill-June2011 27(3);656-6591390
124Antibiotic resistance and molecular subtypes of clinical methicillin-resistant Staphylococcus aureus in a teaching hospitalISI و PUBMEDIndian J Med Microbiol1390
125بررسی شیوع افسردگی پس از زایمان و رابطه آن با برخی عوامل روانی اجتماعی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان در پاییز سال 1386CINAHLفصلنامه فیض1390
126بررسی اپیدمیولوژیکی بیماری سالک در شهرستان آران و بیدگل طی شش ماهه اول سال 1388CINAHLفصلنامه فیض1390
127بررسی میزان جوش شیرین و نمک در نان نانوایی های مهردشت نجف آباد در سال 1388CINAHLفصلنامه فیض1390
128بررسی وضعیت و میزان آگاهی دانش آموزان مدارس دخترانه ابوزیدآباد کاشان از بیماری لیشمانیوزجلدی،در سال 1386Index Copernicus دو ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه1390
129Drowning in Children in Iran: Outcomes and Prognostic FactorsPUBMEDMedical Journal of Malaysia1390
130Surveying of Pesticides Commonly on the Markets of Iran in 2009سایر ایندکس هاJournal of Environmental Protection 1390
131بررسی تغییرات دما،رطوبت،ph و نسبت کربن به نیتروژن در تولید کمپوست به روش توده سطحیCINAHLفصلنامه علمی پژوهشی فیض1390
132بررسی خصوصیات مولکولی و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس ارئوس مقاوم به متی سیلین در بیمارستان آموزشی شهید بهشتی کاشانScopusمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان1390
133استرس شغلی در پرستاران بیمارستانهای شهر کاشان طی سال 1388CINAHLمجله فیض1390
134Use of letrozole versus clomiphene citrate combined with gonadotropins in patients with clomiphene resistant polycystic ovarian syndrome: A comparative studyISIPak J Med Sci October - December 2011 Vol. 27 No. 5 967-9701390
135بررسی اثر نانونقره بر حذف باکتریهای کلیفرم از آب آلودهISCدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره شانزدهم، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 13911391
136 بررسی توافق سونوگرافی واژینال و گنادوتروپین جفتی انسانی سرم در تأیید (β hCG) کامل بودن سقط طبیISCدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض1391
137مقایسه روشهای اکسیداسیون پیشرفتهO3/UV و H2O2/UV در تصفیه شیرابه زباله شهریISCدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض1391
138بررسی بروز توکسوپلاسموز در نوزادان و عوارض آنISCمجله علمی پژوهشی شهید صدوقی یزد1390
139Identification of Fungal Communities in Producing Compost by Windrow Method سایر ایندکس ها Journal of Environmental Protection, 2012, 3, 61-671390
140مقایسه تاثیر درمانی نیفیدپین و هیدرالدزین در مبتلایان به پره اکلامپسی شدید CINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، پاییز 78 1378
141برسی شیوع بیماریهای مادرزادی قلبی در نوزادان بستری شده در بخش نوزادان بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 1375-1379 CINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، تابستان 80 1380
142مقایسه اثر ایندومتاسین و سولفات منیزیوم در درمان زایمان زودرسISCدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره شانزدهم، شماره 2، خرداد و تیر 13911391
143 بررسی نوروپاتی حسی در بیماران دیابتی با استفاده از مونوفیلامانIndex Copernicusپوست و زیبایی، پاییز 1390 ، دوره ی 2، 1390
144Ischiorectal Block with Bupivacaine for Post Hemorrhoidectomy PainPUBMED the Korean Journal Pain1391
145A Survey on Residential areas Infestation to House Pests (Arthropods)in Kashan Chemical AbstractZahedan J Res Med Sci,15(6), 2013 1392
146بررسی اثر گاباپنتین بر درد و میزان مخدر مصرفی بعد از عمل جراحی هیسترکتومی شکمیISCمجله‌ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان1391
147بررسی وجود موتاسیون در ژن مقاومت دارویی لیشمانیازیس جلدیISCدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره شانزدهم، شماره 3، مرداد و شهریور 1391 1391
148Detrmination of Organophosphorus Pesticides (Diazinon and Chlorpyrifos) in Water Resources in Barzok, KashanISCZahedan J Res Med Sci 2012 Dec; 14(10): 66-721391
149Diagnosis of congenital toxoplasmosis by polymerase chain reactionISI و PUBMEDIndian journal of medical microbiology1391
150Effect of Age on Response to Treatment in Adult Patients with Severe Persistent AsthmaScopusTanaffos 2012; 11(2): 16-211391
151رابطه بین شیمی درمانی و عفونت های انگلی روده در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانیISC مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری، دوره 30، شماره 1، بهار 1391 اسلامی ایران 1391
152بررسی علل تغذیه با شیر مصنوعی در مادران دارای کودک تک قلو و چند قلو تحت پوشش مرکز شیر مصنوعی شهرستان لنجان سال 2010ISCمجله تحقیقات نظام سلامت/سال هفتم/ شماره ششم/ ویژه نامه 13901390
153ارزیابی اثر واکسن هپاتیت B چهارده سال پس از تزریق در کودکان شهر کاشان (88-1387ISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / پاییز ١٣٩١ / دوره ۱۴ / شماره ۳1391
154Correlation of End-Tidal Carbon Dioxide with Arterial Carbon Dioxide in Mechanically Ventilated PatientsPUBMEDArchives of Trauma Research.2012;1(2):1391
155مقایسه ی آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه ای و ارتباط آن با نمایه ی توده های بدنی(BMI) دانشجویان سال اول و آخر دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 2009 Index Copernicusمجله علوم بهداشتی جندی شاپور، سال چهارم، شماره ٢، تابستان ١٣٩11391
156 تعیین ارتباط پروتئین واکنشیC با حساسیت بالا با سکته مغزی ایسکمیک حاد ISCدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره شانزدهم، شماره 5، آذر و دی 1391 ،1391
157بررسی میزان تاخیر داخل بیمارستانی درمان فیبرینولیتیکی بیماران انفارکتوس حاد قلبی با صعود قطعه (ST (STEMI در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 89 -1386ISCدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره شانزدهم، شماره 5، آذر و دی 13911391
158The pre-hospital delay in seeking treatment in patients with acute myocardial infarction referring to a central hospital in Kashan, Iran PUBMEDIndian journal of medical sciences. 2010 Oct;64(10):1389
159Prevalence of head lice infestation among 3-6 years old nursery children in Kashan (2009)Index CopernicusJournal of Occupational Health and EpidemiologyVolume 1, Number 2 ((Summer) 2012) 1391
160در کودکان با حملات ریسه رفتن QT ارزیابی پراکنشCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره شانزدهم، شماره 6، بهمن و اسفند 13911391
161Comparison of Newborn Outcomes in Women with Gestational Diabetes Mellitus Treated with Metformin or Insulin: A Randomised Blinded TrialPUBMEDInternational Journal of Preventive Medicine, Vol 4, No 3, March, 20131391
162بررسی سطح دی دایمر سرم در تشخیص زودرس ایسکمی مزانتر حاد در رتISCنشریه جراحی ایران، دوره ۲۰ ، شماره ۴، سال13911391
163بررسی کارایی تصفیه خانه فاضلاب شرق اصفهان در دستیابی به شاخص انگلبرگISCمجله تحقیقات نظام سلامت/سال هشتم/ شماره اول/ فروردین و اردیبهشت 13911391
164Knowledge of Mothers in Management of Diarrhea in Under-Five Children, in Kashan, IranISCNurs Midwifery Stud. 2013:1(3)1391
165ارزیابی دانش و نگرش دانشجویان و دانش آموختگان حرف پزشکی در مورد طب رفتاری: مطالعه مقدماتی طراحی برنامه آموزشیISCتحقیقات علوم رفتاری، دوره 10، شماره 71391
166بررسی سطح سرمی آلبومین، فریتین و کلسترول در بیماران همودیالیزی مبتلا به افسردگی بستری در بیمارستان اخوان کاشان طی سال 1389 CINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هفدهم، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 13921392
167بررسی فراوانی سروتایپ های کپسولی استرپتوکوک گروهB به روش Multiplex PCR در زنان باردار شهر کاشان طی سال های 1390 تا 1391CINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هفدهم، شماره 2، خرداد و تیر 13921392
168Virulence Gene’s Relationship With Biofilm Formation and Detection of aac (6’)/aph (2”) in Enterococcus faecalis Isolated From Patients With Urinary Tract InfectionISI و PUBMEDJundishapur Journal of Microbiology. 2013 July; 6(5)1392
169ارزیابی شیوع سویه‌های انتروکوک مقاوم به ونکومایسین جدا شده از بیماران بستری شده در بخش مراقبت‌های ویژه شهر کاشانISCمجله دنیای میکرب ها1391
170Prevalence of Biofilm Formation Among Methicillin Resistance Staphylococcus aureus Isolated From Nasal CarriersISI و PUBMEDJundishapur Journal of Microbiology. Aug; 6(6):20131392
171Evaluation of the improvement of the clinical symptoms and spirometric indices in asthmatic patients having different treatmentsScopusLife Science Journal 2013;10(9s)1392
172Effects of gabapentin on pain and opioid consumption after abdominal hysterectomy ISI و PUBMEDPain Research & Management1392
173ارزش تشخیصی روش حساسیت به سفوکسیتین نسبت به سایر روش‌های تشخیص استافیلوکوک ارئوس های مقاوم به متی سیلینCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هفدهم، شماره 4، مهر و آبان 13921392
174بررسی وضعیت مصرف سیگار در شهرستان اردستان در سال 1389ISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره بیست ویکم، ضمیمه، تابستان 921392
175بررسی میزان استفاده از پرونده های پزشکی بیماران در بیمارستان های شهرستان کاشان، 1382 ISCمدیریت سلامت1384
176بررسی شیوع سویه های انتروکوک مقاوم به ونکومایسین (VRE) در نمونه های مدفوع جدا شده از بیماران بستری در ICUبیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 1390 تا 1391CINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هفدهم، شماره 5، آذر و دی 1391392
177بررسی فراوانی حاملین استرپتوکوکوس پنومونیه در نازوفارنکس دانش آموزان شهر کاشان و عوامل موثر بر آنCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هفدهم، شماره 6، بهمن و اسفند 13921392
178مقایسه اثر سله برکس و سولفات منیزیم در پیشگیری از زایمان زودرسCINAHL23- دو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هجدهم، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393 ، صفحات 291393
179مقایسه اثرمیزوپروستول واژینال با لامیناریا در آماده سازی سرویکس برای القای لیبرزنان حامله ترمCINAHL دو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هجدهم، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393 ، صفحات 511393
180تعیین فراوانی دلیریوم، عوامل مرتبط و پیامدهای کوتاه مدت آن در بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان و کاشانی اصفهان طی سال 1391CINAHLماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هجدهم، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 13931393
181Prevalence of Helicobacter pylori vacA, cagA, cagE, iceA, babA2, andoipA genotypes in patients with upper gastrointestinal diseasesPUBMEDIRAN. J. MICROBIOL. Vol. 6, No. 1 (February 2014), 14-211392
182Vaginal Candidiasis Complications on Pregnant Women ISI و PUBMEDJundishapur J Microbiol. 2014 February; 7(2)1392
183Evaluation of Emotional Intelligence and Job Satisfaction in Employees of Kashan HospitalsPUBMEDNurs Midwifery Stud. 2014 April; 3(1)1393
184Influence of Body Mass Indexes on Response to Treatment in Acute AsthmaPUBMEDActa Medica Iranica, 2014;52(3):1392
185تفاوت های جنسیتی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در دانش آموزان مقطع ابتداییISCمجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی 4(11),13921392
186XML فراوانی مول هیداتیفرم در نمونه های ارسالی به آزمایشگاه های پاتولوژی کاشان در سال 78-1371 CINAHLفیض1381
187بررسی شیوع کولونیزاسیون رکتال استرپتوکوک گروه B در زنان حامله با سن حاملگی 35 هفته یا بیشتر و رابطه آن با عفونت زودرس نوزادی CINAHLفیض1380
188بررسی فراوانی اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک مولد عفونت ادراری و تعیین برخی ژنهای ویرولانس در ایزولههای جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی1391- کاشان طی سالهای 92CINAHL280- دو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هجدهم، شماره 3، مرداد و شهریور 1393 ، صفحات 2861393
189Obstetric and Neonatal Outcome in PCOS withGestational Diabetes MellitusPUBMEDJournal of Family and Reproductive Health Vol. 8, No. 1, March 20141392
190اعتباریابی خصوصیات روان‌سنجی گونه فارسی پرسشنامه سبک زندگی - HPLP II نوجوانان CINAHL پایش,دوره : 12 شماره : 2 ,13921392
191بررسی آگاهی دانش آموزان راهنمایی مدارس خمین شهر در زمینه بهداشت مواد غذاییISCمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره بیست دوم، شماره سوم، مرداد 13931393
192The frequency of Neisseria gonorrhoeae endocervical infection among female carrier and changing trends of antimicrobial susceptibility patterns in Kashan, IranPUBMEDIranian Journal of Microbiology Vol 6, No 3 (2014)1393
193The correlation between suspended solid concentration and microbial quality of wastewater treatment plant (WTP) effluentScopusEcology, Environment and Conservation ,Vol 20, Issue 2, 20141393
194Serotyping, Antibiotic Susceptibility and Related Risk Factors Aspects of Nasopharyngeal Carriage of Streptococcus pneumoniae in Healthy School StudentsISI و PUBMEDIranian Journal of Public Health 2014. 43(9)1393
195Frequency of Toxoplasma Infection among Pregnant Women and Their Newborn in Kashan, Iran ISCZahedan Journal of Research in Medical Sciences1394
196The Helicobacter pylori Resistance Rate to Clarithromycin in IranISI و PUBMEDMicrobial Drug Resistance1393
197Molecular Diagnosis of Toxoplasma gondii in Aborted WomenISI و PUBMEDJundishapur J Microbiol. 2015 January; 8(1)1393
198Molecular analysis and susceptibility pattern of meticillin-resistant Staphylococcus aureus strains in emergency department patients and related risk factors in IranISI و PUBMEDJournal of Hospital Infection1393
199تحریک تخمک‌گذاری با FSH ادراری و نوترکیب: مقایسه میزان بارداری در بیماران نابارور مبتلابه سندرم تخمدان پلی‌کیستیکChemical Abstractمجله دانش و تندرستی,دوره 9، شماره 4:زمستان 13931393
200Analysis of Cockroach Fauna and Frequency in Human Residential Habitats of North of Isfahan, IranCINAHLInternational Archives of Health Sciences 2014;1(1):25-291393
201Application of Electrochemical Process in Removal of Heavy Metals from Landfill LeachateCINAHLInternational Archives of Health Sciences 2014;1(1):31-351393
202Prediction of Mortality in Hip Fracture Patients:Role of Routine Blood TestsPUBMEDARCHIVES OF BONE AND JOINT SURGERY.2015;3(1):51-551393
203Molecular Diagnosis and Characterization of Leishmania Species from Clinical Specimens in Kashan, Iran 2012 - 2013سایر ایندکس هاJOURNAL OF PURE AND APPLIED MICROBIOLOGY, Dec. 2014.Vol. 8(6), p. 4481-44871393
204مقایسه فراوانی آنتی بادیهای ضد عفونتهای ویروسی سیتومگال، روبلا، و هرپس سیمپلکس در خانمهای با سقط خودبهخودی وخانمهای با زایمان طبیعیCINAHLدوماهنامه فیض| فروردین و اردیبهشت| 1394 | دوره 19 | شماره1394
205Helicobacter pylori resistance to ciprofloxacin in Iran ISI و PUBMEDInternational Journal of Antimicrobial Agents 43 (2014) 572–5741392
206سبک زندگی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان شهر کاشانISCمجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، شماره 48، زمستان 1393 1393
207Molecular Characteristics of Nasal Carriage Methicillin-Resistant Coagulase Negative Staphylococci in School StudentsISI و PUBMEDJundishapur J Microbiol. 2015;8(6)1394
208تعیین میزان بار سرمی ویروس اپشتاین- بار در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوزسیستمیک در کاشان طی سال 1393CINAHLدوماهنامه فیض| مرداد و شهریور| 1394 | دوره 19 | شماره31394
209Evaluation and Optimization of Chromium Removalfrom Synthetic Aqueous Solutions by Powdered SpirogyraCINAHL International Archives of Health Sciences 2015;2(2):57-611394
210Toxoplasmosis-associated abortion and stillbirth in Tehran, IranISI و PUBMED The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal MedicineVolume 29, Issue 2, January 20161394
211Comparison of Molecular, Microscopic, and Culture Methods for Diagnosis of Cutaneous Leishmaniasis.ISI,PUBMED*Journal of Clinical Laboratory Analysis1395
212ToRCH'co-infections'are associated with increased risk of abortion in pregnant womenISI و PUBMEDcongenital Anomalies Volume 56, Issue 2, pages 73–78, March 2011394
213Level of Knowledge about Human Papillomavirus Infection among Women of Kashan City,IranCINAHLInternational Archives of Health Sciences Volume 3 - Number 1 (Winter 2016 - Serial : 6)1394
214Determining the Reaction Rate of Electrochemical Process for Purification of Polluted Waterعلمی - پژوهشیIAHS 2016, 3(1): 23-261394
215آلودگی میکروبی کاتترهای وریدی بیماران ICU و عوامل مرتبط با آنعلمی - پژوهشیفیض1381
216Removal of Cr(VI)from synthetic aqueous sollutions by filmentous geen algae Spirogyra porticalisISI و PUBMEDDesalination and Water Treatment1395
217Investigation of the removal of cyanide from aqueous solutions using biomass Saccharomyces cerevisiaeISIDesalination and water treatment1395
218Serological and molecular survey of toxoplasmosis in renal transplant recipients and hemodialysis patients in Kashan and Qom regions, central IranISI و PUBMEDRen Fail. 2016 Jul;38(6):970-3.1395
219 مقایسه رابط کاربر وب سایت های کتابخانه های دیجیتال میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به روش تحلیل محتواScopusپژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات زمستان 95 دوره 32 شماره 2پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات1395
220The Effect of Information Technology on Healthcare Improvement from Clinicians Perspective.سایر ایندکس هاGlobal Journal of Health Science; Vol. 9, No. 3; 20171395
221Cultural Acceptability and Personal Willingness of Iranian Student Toward Cadaveric DonationISI و PUBMEDAnatomical Sciences Education1396
222تاثیر درمان نگه دارنده با متادون برعملکرد جنسی مردان مصرف کننده موادScopusکومش جلد 17 شماره 4 تابستان 13951395
223Identification of Factors Affecting Ischemic Heart Disease Using Data Mining AlgorithmsScopus Asian Journal of Information Technology Year: 2016 | Volume: 15 | Issue: 14 | Page No.: 2509-25151395
224 The Prevalence of S. aureus Skin and Soft Tissue Infections in Patients with Pemphigus ISI و PUBMEDAutoimmune Diseases Volume 2016 (2016), Article ID 7529078, 5 pages 1395
225بررسی میزان آگاهی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کاشان از عوامل خطرساز سرطان پستان در سال 1395ISCجلد 9، شماره 1 - ( فصلنامه علمی - پژوهشی بیماری های پستان ایران 1395 )1395
226Reliability and Validity of the Objective Structured Clinical Examination in the Evaluation of Clinical Skills of Midwifery Students (Kashan, 2014)ISCEducational Research in Medical Sciences1394
227The Mediating Role of Organizational Commitment on the relationship between Psychological Empowerment and turnover intentionEmbaseINTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES1395
228Quality Gap of Family Health Care Services in Kashan Health Centers: An Iranian ViewpointIndex CopernicusInternational Letters of Social and Humanistic Sciences1395
229بررسی ارتباط بین سطح لاکتات سرم و پیامدهای بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونردر بیماران تحت بایپس قلبی ریویCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره بیستم، شماره 6، بهمن و اسفند 1395 ،1395
230CT Utilization: A Case Study in Iran based on ACR Appropriateness Criteriapubmed*Radiology management1395
231Frequency and Clinical Manifestations of Scabies in Suspected Patients Referred to Health Centers of Kashan, Central Iran (2010 - 2014)ISCZahedan Journal of Research in Medical Sciences1395
232بررسی آلودگی به سارکوسیستیس در همبرگرهای عرضه شده در کاشان با استفاده از روش هضمیISCمجله میکروب شناسی مواد غذایی1395
233Intestinal parasitic infections in different groups of immunocompromised patients in Kashan and Qom cities, central IranISI و PUBMEDSCANDINAVIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY1396
234مقایسه رابط کاربر وب سایت های کتابخانه های دیجیتال میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به روش تحلیل محتواScopusفصلنامه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران1396
235The Evaluation of Treatment of Helicobacter Pylori Eradication on Platelet Counts in Patients with Immune Thrombocytopenic Purpura Referred to Kashan Shahid Beheshti HospitalISIInternational Journal of Advanced Biotechnology and Research.1396
236بررسی فراوانی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونتهای پوست و بافت نرم و تعیین الگوی حساسیت آنتیبیوتیکی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پوست رازی تهران طی سالهای 1393 -94CINAHLمجله فیض1396
237بررسی عوامل موثر بر پیامد پنومونی اکتسابی جامعه در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشانCINAHLمجله فیض1396
238Frequency of urban pests and pesticides consumption in the residential houses of the east of Tehran city, IranScopusJournal of Entomological Research1396
239بررسی بهره برداری مناسب از سی تی اسکن در بخش های تریاژISCفصلنامه بیمارستان1396
240سرواپیدمیولوژی آلودگی به توکسوپلاسما گوندی در مبتلایان به نقص ایمنی در شهرهای کاشان و قم طی سال های 94-1393CINAHLفیض1396
241Serological and molecular detection of Toxoplasma gondii in sheep and goats in kashan,Central IranISIJournal of Food Safety ·1397
242Morphology of the corpus callosum and schizophrenia: A case-control study in Kashan, Iran.PUBMEDElectron Physician.1396
243Comparison of gastric juice soluble triggering receptor expressed on myeloid cells and C-reactive protein for detection of Helicobacter pylori infectionPUBMEDElectronic Physician1396
244Sleep quality and related factors among the nurses of the Hospital of Kashan University of Medical Sciences, IranISCInternational Archives of Health Sciences1395
245Prophylactic effect of riboflavin on pediatric migraine: a randomized, double-blind, placebo-controlled trialPUBMEDElectronic Physician1396
246Determination of prevalence of being overweight and its associationwith hypertension in patients referred to the healthcare centre in Jandaq in 2014 ISCInternational Journal of Epidemiologic Research1395
247Molecular Identification and Genotyping of Acanthamoeba Isolated from Environmental Sources in Kashan, Central IranISI و PUBMEDJundishapur Journal of Microbiology1397
248Registry Data Coordinator (RDC): a Proper Accessible Strategy for Improving Road Traffic Injury (RTI) Hospital Based Trauma Registry Systems in Developing Countries and Low Income Countries.PUBMEDActa informatica medica1396
249Assessing the nosocomial infections' rate and the antibiotic resistance pattern among the patient hospitalized in beheshti hospital during 2013CINAHLInternational Archives of Health Sciences1396
250جدا سازی آمیب های آزادزی و شناسایی مولکولی آکانتامبا از آب های راکد کاشانISCمجله میکروب شناسی پزشکی ایران1397
251The effects of melatonin administration on disease severity and sleep quality in children with atopic dermatitis: a randomized, double-blinded, placebo-controlled trialISI و PUBMEDPEDIATRIC ALLERGY AND IMMUNOLOGY1397
252Epidemiological and Clinical Study on the Cutaneous leishmaniasis in Aran and Bidgol, Center of IranCINAHLinternational of Archives Health Sciences1397
253Going beyond audit and feedback: towards behaviour-based interventions to change physician laboratory test ordering behaviourISI و PUBMEDjournal of the physcians of edinburgh1396
254Prioritization of environmental health programs in Kashan from the society's perspective in comparison with the perspective of other involved groupsScopusJournal of Communicable Diseases1397
255Priorities of occupational health, safety, and environment issues based on national programs and regulations from the perspective of occupational health experts in Kashan city in 2017CINAHLInternational Archives of Health Science1397
256شناسایی وتعیین ژنوتایپ آکانتامبا در منابع آب آشامیدنی روستایی کاشان و آران و بیدگلScopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1397
257Community attitude toward the mentally ill and its related factors in Kashan, IranCINAHLInternational Archives of Health Sciences1397
258تاثیر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر استراتژی های تنظیم هیجانی و تحمل پریشانی در افراد تحت درمان با متادونCINAHLفیض1398
259Burnout among the Nurses of Kashan Beheshti Hospital During 2014CINAHLInternational Archives of Health Science1398
260EVALUATION OF HOSPITAL INFORMATION SYSTEMS SECURITYISCHEALTH INFORMATION MANAGEMENT1397
261 in Press: Investigation of highly interaction effect between ferric chloride and methyl ammine-carbon nanotubes to remove turbidity from surface waterScopus, ISIInternational Journal of Environmental Analytical Chemistry:1398
262Dental Health Status of Junior High Schools Students; Golpaygan City, IranCINAHLInternational Archives of Health Sciences1394
263بررسی میزان آلودگی آب های راکد و خاک به ورمامباورمیفورمیس در پارک های اراک، ایران، سال 97- 1396ISCمجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)1398
264Assessment of Safety Status by Audit Method in Student Dormitories of Kashan University of Medical Sciences (2017)CINAHLInternational Archives of Health Sciences1398
265بررسی تاثیر تجسم هدایت شده بر کیفیت خواب بیماران سرطانی یک مطالعه کارآزمایی بالینیISCعلوم پزشکی جیرفت1398
266تأثیر;بسته آموزش جنسی حین ترخیص; بر دانش و کیفیت زندگی جنسی بیماران پس از پیوند یا آنژیوپلاستی عروق کرونرCINAHLفیض1398
267Predicting the quality of life of patients with mild traumatic brain injury: A study based on psychological variablesISIArchives of Trauma Research1398
268Inhibitory effects of Cinnamaldehyde, Carvacrol, and honey on the expression of exoS and ampC genes in multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa isolated from burn wound infectionsPUBMED,Scopus,ISIMicrobial Pathogenesis1398
269High-efficiency removal of phosphorous from filtered activated sludge effluent using electrochemical processScopus, ISIJournal of Cleaner Production1399
270Frequency of Psychological Disorders and their Related Factors among Granite Industry Employees in KashanCINAHLInternational Archives of Haelth Sciences1399
271بررسی تأثیر درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی و هموگلوبین گلیکوزیله‌ی بیماران مبتلا به دیابت نوع دوCINAHLفیض1399
272**The effects of melatonin administration on disease severity and sleep quality in children with atopic dermatitis: A randomized, double-blinded, placebo-controlled trialPUBMED,Scopus,ISIRandomized Controlled Trial1398
273Subtypes Identification and Frequency of Blastocystis Isolated from Patients in Kashan, Central IranISIInternational Archives of Health Sciences
274مقایسه شکل و مساحت سطح مقطع کورپوس کالوزوم در بیماران اسکیزوفرنی با جمعیت نرمالpubmed*Electronic Physician (ISSN: 2008-5842)
275بررسی علل انسداد روده و توزیع فصلی آن در کاشان: شیوع بالای بزوار در فصل پاییز و زمستانCINAHLفیض2021
276مقایسه تأثیر آموزش به روش بحث گروهی و ویدیویی بر سطح استرس، افسردگی و خودکارآمدی بیماران تحت تعبیه پیسمیکر و دفیبریلاتور کاشتنی قلبیISCاطلاع رسانی پزشکی نوین
277Carcinogenic, Non-carcinogenic and Dermal Sensitization Risk Assessment of Heavy Metals in Liquid and Solid Lipsticks Highly Used in Kashan, IranScopus*/ Journal of Chemical Health Risks 11(4) (2021) 437-449
278Adsorption of Hydrogen Sulfide (H2 S) by BaFe2 O4- activated Clay Nanocomposite: Preparation and EvaluationScopus, ISI*Journal of Nanostruct
279Effects of melatonin supplementation on disease activity, oxidative stress, inflammatory, and metabolic parameters in patients with rheumatoid arthritis: a randomized double-blind placebo-controlled trialPUBMED,Scopus,ISI*Clinical Rheumatology
280Green Synthesis of Silver Nanoparticles Using Brain Heart Infusion (BHI) Culture Medium and Evaluation of Their Antimicrobial and Anti-biofilm Activity Against Acinetobacter baumanniiScopus, ISIMediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials
281فراوانی بالای آمیب های آزادزی در حفره دهان بیماران سرطانی کاشان1399 -1398ISCمجله علوم پزشکی پارس
282Epidemiological Profile of Acute Low Back Pain in Operated Patients Under Spinal Anesthesia in Kashan University of Medical Sciences’ Teaching Hospitals in 2019ISIInternational Archives of Health Sciences
283The effect of sexual counseling on depression, anxiety, stress, sexual knowledge and sexual quality of life in men who have undergone invasive coronary interventions: An RCTPUBMED,Scopus,ISI*International Journal of Reproductive BioMedicine
284Effectiveness of an automated feedback with dashboard on use of laboratory tests by neurology residentsScopus*Informatics in Medicine Unlocked
285Exploring the Influence of Users' Characteristics in Continuance Intention to Use Electronic Medical Records (EMR): Extending the Expectation Confirmation Model (ECM)PUBMED,Scopus*Informatics and Technology in Clinical Care and Public Health
286Molecular typing of clinical and environmental isolates of Klebsiella pneumoniae producing ESBLs by PFGEPUBMED,Scopus,ISI*Iranian Journal of Basic Medical Sciences
287Investigating the Status of Fatigue and the Factors Affecting it among Women Workers in Iran: A Cross‑Sectional Study in Kashan 2018ESCI.ISIInternational Archives of Health Sciences
288Investigation of Class 1 Integrons and Biofilm Formation in Multi‑Drug Resistance Uropathogenic Escherichia coli Isolated from Patients with urinary tract infection in Shohadaye Qom Hospital, IranESCI.ISIInternational Archives of Health Sciences
289رابطه بین اختلال مصرف مواد و نشانه های اختلال کمبود توجه و بیش فعالی بر اساس وسوسه مصرف و کژتنظیمی هیجانعلمی - پژوهشیفیض
290Delivery LL37 by chitosan nanoparticles for enhanced antibacterial and antibiofilm efficacyPUBMED,Scopus,ISI*Carbohydrate Polymers
291Development and Testing Requirements for an Integrated Maternal and Child Health Information System in Iran: A Design Thinking Case StudyPUBMED,Scopus,ISI*Methods of Information in Medicine
292Molecular detection and genotype identification of Acanthamoeba species from bronchoalveolar lavage of patients with pulmonary symptoms suspected of cancerScopus, ISI*Journal of Parasitic Diseases
293Morphology of the corpus callosum and schizophrenia: A case-control study in Kashan, Iranسایر ایندکس هاElectronic Physician
294ارزیابی هوش اخلاقی کارآمزان و کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1400CINAHLفیض
295سطح آگاهی، رفتارهای پیشگیرانه و درک خطر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان نسبت به COVID-19Scopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان
296Evaluation of the level of environmental knowledge, attitude and performance of Kashan University of Medical Sciences studentsScopus*Journal of Entomological Research
297The carcinogenic and non-carcinogenic risk assessment of heavy metals from the butts of smoked and non-smoked cigarettesPUBMED,Scopus,ISI*Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal
298ترجمان دانش در دانشگاه علوم پزشکی کاشان؛ دیدگاه اعضای هیأت علمیIndex Copernicusفیض
299Investigating the Environmental Status of Haloxylon Plantations in Aran va Bidgol Deserts (Isfahan‑Iran)ESCI.ISI*International Archives of Health Sciences
300Grading of Hepatic Steatosis by Ultrasound QuantificationScopus*Frontiers in Biomedical Technologies
301بررسی شیوع هلیکوباکتر پیلوری در کودکان مبتلا به درد شکم و ارزش تشخیصی تست سریع اورهعلمی - پژوهشیفیض
302Determining the Concentration of Particulate Matters and Microbiological Quality of Indoor Air in Intensive Care Units of Kashan Hospital, IranScopusJournal of Environmental Health and Sustainable Development

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1congress article: Comparing the effect of IV infusion of 10% Dextrose and IV infusion of 40 IU/L oxytocin on uterine contraction4th Asia Pacific Congress in Maternal Fetal Medicineچینپوستر
2congress article: Quality of Life in Asthmatic Children:Effect of Peak–Flowmeter Deviceبیست و یکمین همایش بین المللی بیماری های کودکان وهفتمین همایش کشوری پرستاری کودکان تهران - تالار امام پوستر1388/07/16
3خلاصه مقاله همایش: بررسی ویژگیهای شخصیتی معتادان تزریقی زندان کاشان در سال 85هشتمین همایش سالیانه انجمن روانپزشکان ایرانتالار اجتماعات بیمارستان میلاد تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1387/08/28
4congress article: The effect of number of laparascopic ovarian drilling in improving reproductive outcome in patients having polycystic ovarian syndrome resistant to clomiphen16th congress of Iranian society for reproductive medicineشیرازپوستر
5خلاصه مقاله همایش: تاثیر کاندیدیازیس و تریکومونیازیس واژن بر نوزادانهمایش کشوری سلامت محوری در طب کودکاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوجسخنرانی1388/08/20
6خلاصه مقاله همایش: بررسی کیفیت خدمات بهداشت خانوار از دیدگاه مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کاشانششمین همایش کشوری تازه های علوم بهداشتیتهرانپوستر1389/02/22
7congress article: Relationship between total serum IgE levels with response to treatment in asthmatic patients13th Congress of the Asian Pacific Society of Respiratoryتایلندپوستر
8congress article: Personality traits pf IVdrug abusers in kashan 'sprison in 13858 annual congress of Iranian psychiatric association(IPA)تهران
9congress article: Environment Ergonomics : Thermal Environments in Iranian Bakeriesنخستین کنفرانس بین المللی ارگونومی ایرانتهرانپوستر1387/02/18
10خلاصه مقاله همایش: بررسی تغییرکیفیت زندگی دربیماران باشکستگی گردن فمورناشی ازاستئوپروز درشهرکاشان در طی سال 1385-1384بیستمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانمرکزهمایشهای زکریای رازی تهران 1388/02/11
11خلاصه مقاله همایش: بررسی فراوانی بروزشکستگی گردن ران ناشی ازپوکی استخوان ومیزان بروز عوارض وزیان های اقتصادی واجتماعی درافرادبالای 45سال مراجعه کننده به بیمارستان نقوی کاشان درطی سالهای 1385-1384بیستمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانمرکزهمایشهای زکریای رازی تهران 1388/02/11
12congress article: Complication of Trichomoniasis in the Pregnant Women Referred to Kashan Maternity and Gynecology Hospital,Iranسومین کنگره میکروب شناسی بالینی ایرانشیراز-سالن های سینا و صدرا- معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388/07/14
13خلاصه مقاله همایش: بررسی علائم بیماران سندرم روده تحریک پذیر (IBS) در زمان روزه داریبیست و دومین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1390/02/22
14خلاصه مقاله همایش: ارزیابی پاسخ به واکسن هپاتیت B در پرسنل درمانی بیمارستان شهید بهشتی کاشاناولین همایش سراسری ایمونولوژی بیماری های عفونیساریپوستر1383/12/19
15Congress article: Epidemiology and outcome of chest trauma in kashan trauma center (IRAN)International congress,CME cum live workshop&second annual conference of the Indian society for trauma and acute care(ISTAC)هندپوستر1388/08/21
16congress article: Personality traits of iv drug abusers in kashan’s prison in 1385Abstracts of the 8th annual congress of IPAدانشگاه علوم پزشکی تهران 1387/08/28
17congress article: Evaluation of frequency of leukocytospermia and its correlation with sperm parameters in patients referred to Kashan Infertility Center during 2007-200815th Congress of Iranian Society Reproductive MedicineGeneva 1387/11/30
18خلاصه مقاله همایش: تعیین مقادیر طبیعی شاخص های اسپیرومتری در افراد بالای 18 سالچهاردهمین کنگره فیزیولوژی و فار ماکولوژی ایراندانشگاه علوم پزشکی تهران 1378/02/26
19congress article: Comparing letrozole and cloiphene in combined regimens with gonadotropins in pregnancy rate in patients with clomiphen resistant polycystic ovarian syndrom16th congress of Iranian society for reproductive medicineشیرازسخنرانی1388/12/12
20congress article: The attitudes and view points of the medicine graduates on the basic sciences courses at Kashan University of Medical Sciences in 2004-2کنگره بین المللی اجرای استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در برنامه آموزش پزشکی عمومیکیشپوستر1387/08/17
21congress article: Complication of trichomonasis in the pregnant women referred to Kashan Maternity and Gynecology Hospital, Iran International Congress for Tropical Medicine and Malariaکرهپوستر
22congress article: The efficient treatment of enterobiasis after health education in kindergarten and preschool, Kashan, IranInternational Congress for Tropical Medicine and Malariaکرهپوستر
23خلاصه مقاله همایش: بررسی ارتباط بین عوامل انگیزش شغلی ورضایتمندی پزشکان خانواده شاغل درمراکز بهداشتی درمانی روستایی کاشانششمین همایش کشوری تازه های علوم بهداشتیتهرانپوستر1389/02/22
24congress article: Valuation of effect of TMP( trans membrane pressure) during hemodialysis on the clearance of b2 microglobulin11th Asian Pacific Congress of Nephrologyمالزی
25congress article: Assessment of dialysis sufficiency on bicarbonate base by controlled ultrafiltration metod11th Asian Pacific Congress of Nephrologyمالزی
26خلاصه مقاله همایش: سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموز در زنان مراجعه کننده به زایشگاه شبیه خوانی کاشان 1388-1386هفتمین همایش سراسری و دومین کنفرانس منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایرانتهرانپوستر1389/07/27
27خلاصه مقاله همایش: مقابله با استرس و رابطه آن با سلامت روان در دانشجویانپنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویانتهرانپوستر1389/02/22
28خلاصه مقاله همایش: بررسی اپیدمیولوژیکی بیماری سالک در شهرستان آران و بیدگل در شش ماهه اول سال 1388ششمین همایش تازه های علوم بهداشتیدانشگاه علوم پزشکی تهرانپوستر1389/02/22
29خلاصه مقاله همایش: تعیین شکاف کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان کارورز پزشکییازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایرانسخنرانی1389/02/10
30خلاصه مقاله همایش: نظرات دانشجویان نسبت به وضعیت رفاهی ، اقامتی ،حمایتی در خوابگاه های دانشگاهپنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویانتهرانپوستر1389/02/22
31خلاصه مقاله همایش: بررسی مهارتهای ارتباط غیرکلامی اساتید راهنمای دانشگاه علوم پزشکی کاشانیازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایرانپوستر1389/02/10
32congress article: Survey of congenital toxoplasmosis by PCRThe XLLth international congress of ParasitologyMelbourne,australiaپوستر1389/05/24
33خلاصه مقاله همایش: شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات طرح پزشکی خانواده با استفاده از مدل کانو در شهرستان کاشان سال 1388ششمین کنگره ملی اپیدمیولوژی ایرانشاهرودپوستر1389/04/22
34خلاصه مقاله همایش: بررسی اثرات پیش داوری آتروپین بر روی تغییرات قلبی عروقی بیماران روانی پس از تشنج درمانی الکتریکی نهمین کنگره سراسری بیهوشی و احیاءمشهدپوستر1385/08/10
35خلاصه مقاله همایش: بررسی ارزش تشخیصی هیستروسالپنگوگرافی نسبت به لاپاراسکوپی در تشخیص باز بودن لوله های رحمی در زنان نازاهشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهران-سالن رازیپوستر1388/08/14
36(تکراری با کد 1565)خلاصه مقاله همایش : بررسی اپیدمیولوژیک کاهش وزن هنگام تولد نوزادان متولد شده در بیمارستانهای شهرستان کاشان در سال 1383خلاصه مقالات اولین همایش بارداری ایمن تهرانپوستر
37خلاصه مقاله همایش: بررسی رابطه عفونت حاد توکسوپلاسموز مادران با عوارض بیماری در نوزادان هفتمین همایش سراسری و دومین کنفرانس منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایرانتهرانپوستر1389/07/27
38خلاصه مقاله همایش : بررسی فراوانی پروتئینوری در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی مراجعه کننده به زایشگاه شبیه خوانی کاشان در سال 1384خلاصه مقالات هشتمین همایش سالانه آسیب شناسی ایران انجمن آسیب شناسی ایران پوستر
39خلاصه مقاله همایش: بررسی فرآوانی استئوپورز و استئوپنی و عوامل مرتبط در بیماران تالاسمی ماژور و اینترمیت مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1388چهارمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایرانتهرانپوستر1389/09/10
40خلاصه مقاله همایش: بررسی شیوع اختلالات افسردگی در بیماران با آرتریت روماتوئید در طی سال های 87-1386بیست و یکمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1389/02/13
41congress article: the prevalence and molecular chracterization of extended-spectrum b-lactamases-producing klebsiella pneumoniae isolates from kashan hospital university-iran4th congress of european microbiologists (FEMS2011Geneva,Switzerlandپوستر1390/04/06
42congress article: Surveying of Pesticides Commonly Used in the Markets of Iran in 200811th International Congress of the Iranian Society of Toxicologyمشهدپوستر1390/06/22
43congress article: job stress among the nursing staff of kashan hospitalxix world congress on safety and health at workترکیهسخنرانی1390/06/20
44congress article: the analgesic effect of gabapentinafter total abdominal hysterectomy نهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهران-مرکز همایشهای رازیپوستر1390/08/17
45congress article: compared oxitocin bolus with infusion in the maternal hemodinamic and out come in the third stage of labor7th, asia pacific congress in matenal fetal medicinemalaysiaپوستر1390/07/22
46congress article: identification of sensory neuropathy in diabetic patients using monofilament and neoropathic symptomsبیستمین کنگره بیماریهای پوست (EADV)پرتغالسخنرانی1390/07/28
47خلاصه مقاله همایش: بررسی آلودگی منازل مسکونی شاهین شهر اصفهان به سوسری در سال 1389چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط یزدپوستر1390/08/10
48congress article: atropine premedication in electroconvulsive therapyinternational confrence on medical, biological and pharmaceotical sciencethailandسخنرانی1390/09/26
49خلاصه مقاله: برسی علائم حیاتی در کارگران در معرض سروصدا در کارخانه تقطیران کاشان 1382اولین همایش ملی صدا توسعه سلامتیمشهدسخنرانی1382/12/02
50خلاصه مقاله: بررسی فراوانی ضایعات پوستی سروگردن در نمونه های پاتولوژی تایید شده در شهرستان کاشانهفتمین همایش سراسری علوم تشریحکاشانپوستر
51congress article: evaluation of acute bacterial sinusitic etiologyand determination of antibutic sensivity of iran2th, indonesia- international symposium on infection controlجاکارتاپوستر
52خلاصه مقاله: برسی کارایی فرایند الکتروشیمیایی در حذف فسفر آلی از فاضلاب دست سازیازدهمین سمینار دانش و تندرستیشاهرودپوستر1390/11/28
53تکرای2207:congress article: the analgesic effect of gabapentinafter total abdominal hysterectomyiintrnational & 18 th congress of iranian society for reproductive medicintabrizسخنرانی1391/01/30
54comgress article: analgesic effect of gabapentin after total abdaminal hysterectomy the world congress on bulding concensus in gynecology,infertility and perinatologyspainپوستر1391/02/14
55congress article: survey of vaginal candiasis on referral pregnant women with preterm or term delivery to kashan obstetrics and gynecology clinic1st international & national congress of parasitology ¶sitic diseases in irankermanپوستر1391/07/25
56congress article: incidence of toxoplasmosis in neonates and its complicationsxx figo world congress of gynecology and obstericsitalyپوستر1391/07/16
57congress article: effects of vaginal candidiasis and trichomoniasis on newbornxx figo world congress of gynecology and obstericsitalyپوستر1391/07/16
58خلاصه مقاله: مقایسه دو روش اکسیداسیون پیشرفتهH2O/UV و O3/UV در تصفیه شیرابه زباله شهریچهاردهمین همایش ملی بهداشت محیطیزدسخنرانی1390/08/14
59خلاصه مقاله: ارزیابی کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب شرق اصفهان برای کشاورزیکنفرانس ملی مهندسی آب و فاضلابکاشانپوستر1391/03/03
60خلاصه مقاله: بررسی کارایی برکه های تثبیت تصفیه خانه فاضلاب شرق اصفهان در حذف BOD,COD,TSSکنفرانس ملی مهندسی آب و فاضلابکاشانپوستر1391/03/03
61congress article: effect of vaginal candidiasis on newborn 2nd iranian congress on medical mycologyahvazپوستر1391/11/24
62خلاصه مقاله: بررسی میزان استرس شغلی در کارمندان مرد دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1390هشتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کارمازندرانسخنرانی1392/02/04
63خلاصه مقاله:مدل سازی مصرف آب یک دستگاه کولر آبی در منطقه گرم و خشک قم11 همایش ملی بهداشت محیط پوستر
64خلاصه مقاله: بررسی شکایت های تنفسی و شاخص های اسپیرومتری در نیروهای خدماتی بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 1391هشتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کارمازندرانپوستر1392/02/04
65congress article: quality of services given to the patients hospitalized in university hospitals in kashanthe first international & 4th nation congress on healthtabrizپوستر1390/02/26
66خلاصه مقاله: مقایسه توانایی تفکر انتقادی دانشجوان کارشناسی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کاشان در بدو ورود و پایان کارآموزیچهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیتهرانپوستر1392/02/09
67خلاصه مقاله: بررسی کیفیت بهداشتی هوای شهر کاشان بر اساس شاخص کیفیت هوا در سال 1390شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیطتبریزپوستر1392/07/09
68congress article:The survey of pneumococcal nasopharyngeal carriage and the risk of colonization in students in kashan14th international iranian congress of microbiologytehranپوستر1392/06/06
69congress article:Molecular analysis and susceptibility pattern of MRSA strains in emergency department patients and related risk factors14th international iranian congress of microbiologytehranپوستر1392/06/06
70congress article: critical thinking of undergraduates at the beginning and the end of training: a comparative studyan intrernational association for medical educationparagueپوستر1392/06/02
71Congress: ASSOCIATION BETWEEN TOXOPT-A.SMOSIS AND SPONTANEOUS ABORTION AND STILLBIRTH2 2nd International and 9th National Congress of Parusitologt' and Parssitic Diseuses of lronگیلان 1394/02/30
72Congress: DIAGNOSTIC VALUE OF MO|ECULAR,MICROSCOPY AND CULTURE METHODS FOR DIAGNOSIS OF CUTANEOUS LEISHIMANIASIS2nd International and 9th Natiortnl Congress of Parusitutlogy and Parositic Diseases of Iranگیلانپوستر1394/02/30
73Congress: DETECTION OF LEISHMANIA SPECIES FROM CLINICAL SPECIMENS BY MOLECULAR METHOD IN KASHAN, IRAN2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iranگیلانپوستر1394/02/30
74خلاصه مقاله:بررسی رفتارهای ناایمن کارگران در یکی از صنایع ذوب و تولید مس در کاشان،سال 1393نهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کاردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزدپوستر1394/03/20
75خلاصه مقاله:بررسی بار سرمی ویروس اپشتاین-بار به روشReal-time PCR در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک فعال و غیر فعال26 کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانمرکز همایش های رازی تهرانپوستر1394/02/15
76خلاصه مقاله:کارایی جلبک سبز رشته ای اسپیروژیرا پرتیکالیس در حذف کروم شش ظرفیتی از محلول های آبیهجدهمین همایش ملی بهداشت محیط شیراز-آذر 493شیرازپوستر1394/09/24
77خلاصه مقاله:بررسی وضعیت مطب های دندانپزشکی شهرستان کاشان ازنظر شاخص های بهداشت محیطی در سال1394هجدهمین همایش ملی بهداشت محیط شیراز-آذر 1394شیرازپوستر1394/09/24
78خلاصه مقاله:بررسی تغییرات دما رطوبت،ph و نسبت کربن به نیتروژن در تولید کمپوست به روش توده سطحیاولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال 1393تهرانپوستر1393/12/07
79congress article:Survey of sexual function with methadon maintenance therapyسی و دومین همایش سالانه انجمن علمی روان پزشکان ایرانتهرانپوستر1394/07/21
80خلاصه مقاله:بررسی عملکرد جنسی مردان تحت درمان نگهدارنده با متادونسی و دومین همایش سالانه انجمن علمی روان پزشکان ایرانتهرانپوستر1394/07/21
81تکراری باکد4739-خلاصه مقاله:بررسی رفتارهای ناایمن کارگران در یکی از صنایع ذوب و تولید مس،سال1393هفدهمین سمینار علمی دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ایکاشانپوستر1394/04/05
82congress article:Determination of viral load of Epstein-Barr virus in patients with systemic lupus erythematosus in Kashan during2014-2015هشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه وبالین و اولین کنگره ملی علوم پایه پزشکی وتولید دانش بنیانتهرانپوستر1394/11/17
83Molecular detection of Mycoplasma in women with abortion and stillbirth in Tehran,Iran 10th International Congress of Clinical Microbiologyد ع پ کردستان سنندجسخنرانی1395/07/06
84خلاصه مقالات: O-VII-188 Molecular detection of Mycoplasma in women with abortion and stillirth in Tehran ,Iran10th International Congress of clinical Microbiology ICCM 2016دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندجسخنرانی1395/07/06
85خلاصه مقاله : Serological and molecular survey of toxoplasmosis in hemodialysis patients in Kashan and Qomدهمین کنگره بین المللی میکروبشناسی بالینی ' را در تاریخ های 6، 7 و 8 مهرماه 1395 در شهر سنندجد ع پ کردستان سنندجپوستر1395/07/06
86...بیست وپنجمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهران 1395/09/20
87خلاصه مقاله: مطالعه پایلوت بهبود کیفیت داده ها در نظام ثبت ترومای بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کاشاناولین کنگره بین المللی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت و اولین کنگره کشوری انفورماتیک پزشکیمشهدپوستر1395/11/28
88خلاصه مقاله: بررسی تاثیر مداخله ممیزی و فیدبک بر رفتار دستوردهی پزشکان 1396/02/07
89خلاصه مقاله :بررسی بروز عفونت در شش ماه نخست پس از اعمال جراحی ارتوپدی با جایگذاری وسیله در خلاصه مقاله :بیماران مذکر بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1395بیست و ششمین کنگره بیماریهای عفونی وگرمسیری ایرانتهران تالار امام علی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیپوستر1396/10/09
90خلاصه مقاله :بررسی اپیدمیولوژی ؛ علائم بالینی و یافته های آزمایشگاهی در بیماران منونوکلئوز عفونی بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای86تا 95بیست و ششمین کنگره بیماریهای عفونی وگرمسیری ایرانتهران تالار امام علی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیپوستر
91خلاصه مقاله :نقش کوریکولوم پنهان بر مصرف منطقی منابع درتعهد حرفه ایپزشکی :بررسی پایلوت عوامل موثر بر درخواست تست های آزمایشگاهی پزشکانسمینار سراسری آموزش تعهد حرفه ای در علوم پزشکیتهران، تالار ابن سینا دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهرانپوستر1396/11/26
92congerss artical: Investigating the Awareness of female students of Kashan University of Medical Sciences about risk factors of breast cancer in 2014اولین کنگره سالیانه دانشجویی طبریساریپوستر1396/12/16
93خلاصه مقالات :نیازسنجی از کارورزان در مورد نقش دستیاران به عنوان استاد ، گامی درراستای تدوین دوره دستیار در نقش مدرس RAT(Resident as a Teacher )هجدهمین همایش کشوری علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهریتهران مرکز همایش های رازیپوستر1396/12/16
94خلاصه مقاله : تاثیر بازخورد میزان مصرف تست های آزمایشگاهی از طریق سیستم های اطلاعات بیمارستانی بر رفتار دستور دهی پزشکانششمین همایش ملای مدیریت اطلاعات سلامت با رویکرد توسعه سیستم های اطلاعاتاهوازپوستر
95cogress article :THE PREVALENCE OF PANTON VALENTINE LEUKOCIDIN POSITIVE IN METICILLIN RESISTANCE S. AUREUS ISOLATED FROM SKIN AND SOFT TISSUE INFECTION18th International and Iranian Congress of Microbiologyتهرانپوستر
96congress article: Antibiotic susceptibility pattern and the prevalence of Staphylococcus aureus isolated from skin and soft tissue in Tehran Razi skin hospital (2014-15).18th International and Iranian Congress of Microbiologyتهرانپوستر
97خلاصه مقاله :بررسی شیوع عفونت بعد از اعمال جراحی ارتوپدی با جایگذاری وسیله در بیماران بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 95بیست و هفتمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1397/10/22
98خلاصه مقاله کنگره همبستگیMortality Rate دوابزار APACHE IV و SAPS II در پیش بینی میزان مرگ بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه در بیمارستان بهشتی کاشان از مهر1396 تا مهر 1397سی امین کنگره جامعه متخصصین داخلی ایرانسالن همایشهای رازی- تهرانسخنرانی1398/02/03
99خلاصه مقاله همایش: انتخاب اساتید سرآمد آموزشی رویکردی سمبولیک برای تکریم آموزش علوم پزشکی: تجربه تدوین شیوه نامه استاد برتر آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در حیطه ارزشیابی آموزشی(دانشجو، هیأت علمی و برنامه)هجدهمین همایش آموزش علوم پزشکیمرکز همایش های بین المللی رازی تهرانسخنرانی1396/02/07
100خلاصه مقاله : تاثیر ارائه باز خورد و تشویق در بهبود مستندسازی دستیارانهجدهمین همایش آموزش علوم پزشکیتهرانپوستر1396/02/07
101خلاصه مقاله ارزیابی وضعیت ایمنی خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال (1397)یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کارتهرانپوستر1398/11/29
102خلاصه مقاله کنگره: روش ومحتوای آموزشی موردانتظاردانشجویان پزشکی درراستای هزینه کرد هوشمند خدمات تشخیصیبیست ودومین همایش کشوری آموزش پزشکیشیرازالکترونیک1400/02/29
103خلاصه مقاله: بررسی قصد تداوم استفاده کاربران از سیستم اطلاعات بیمارستانی بر اساس مدل تایید انتظارات ادغام یافته با ویژگی های فردی کاربرانچهارمین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت با محوریت سلامت ...تهرانسخنرانی1400/08/19
104بررسی وضعیت کولونیزاسیون دهانی‌حلقی و فراوانی پنومونی وابسته به ونتیلاتور (VAP) در بیماران اینتوبه بستری در بیمارستان بهشتی کاشانکنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهران-سالن همایشهای رازیسخنرانی1401/03/17
105خلاصه مقاله کنگره: Prediction of mortality in hip fractured elderly patients: role of routine blood testsکنگره بین‌المللی مراقبت‌های تسکینی و حمایتی در سالمنداندانشگاه علوم پزشکی کاشانپوستر1401/12/14

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی فراوانی سنگ صفراوی در کودکان دریافت کننده سفتریاکسون در سه ماهه چهارم سال 13861387پزشکی عمومی 1387/05/15
2بررسی فراوانی سرطان های دستگاه گوارش در بیماران مراجعه کننده به کلینیک گوارش شهرستان کاشان طی سال های 1386-13831387پزشکی عمومی 1387/06/10
3بررسی فراوانی انواع سردرد در کودکان زیر 15 سال مراجعه کننده به کلینیک نورولوژی طی سالهای 87-861388دکترای حرفه ای 1388/01/24
4بررسی ارتباط اندکس فعالیت بیماری و سطح سرمی Anti ccp دربیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید (RA)1388پزشکی تخصصی 1388/02/02
5بررسی فراوانی عوارض مادری و نوزادی در مادران 19 ساله و کمتر در زایشگاه شبیه خوانی کاشان از فروردین ماه 1385 تا مهرماه 13861388Ph.D 1388/04/10
6بررسی نتایج دو رژیم ویتامین E و متفورمین با اورسوبیل در درمان بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی مراجعه کننده به کلینیک تخصصی داخلی در سال 13871388پزشکی عمومی 1388/04/22
7بررسی فراوانی اختلالات افسردگی در بیماران آرتریت روماتوئیدمراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی روماتولوژی از خردادماه 1386 تا شهریورماه 13871388پزشکی عمومی 1388/04/24
8بررسی فراوانی سل در افراد HIV مثبت شهرستان کاشان سال 13881388پزشکی عمومی 1388/07/14
9بررسی رابطه فتوتراپی نوزادی و آسم کودکان 1388پزشکی تخصصی 1388/07/15
10بررسی مصرف وانکومایسین در بخشهای مختلف بیمارستان شهید بهشتی کاشان در دی ماه 13861387پزشکی عمومی 1387/01/29
11بررسی ارتباط گروه خونی ABO با سپسیس نوزادی در نوزادان بستری در بخش های نوزادان در کاشان 1387پزشکی عمومی 1387/06/10
12بررسی حساسیت داروئی و ولوواژینیت کاندیدایی عودکننده و غیر عودکننده نسبت به داروی فلوکونازول در کاشان طی سالهای 1386-13851388پزشکی تخصصی 1388/01/27
13بررسی مقایسه ای تاثیر فوروزماید و هیدرولازین عضلانی در کنترل فشارخون پس از زایمان در پره اکلامپسی شدید1388پزشکی تخصصی 1388/01/29
14بررسی فراوانی یافته های آزمایشگاهی و علائم موسکولواسکلتال در بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی و گوارش کاشان طی سالهای 1387-13861388Ph.D 1388/02/09
15بررسی کیفیت زندگی در مبتلایان به آسم در محدوده سنی 15-7 ساله مراجعه کننده به بیمارستان شهیدبهشتی کاشان قبل و بعداز استفاده از دستگاه پیک فلومتری طی سال 13871388پزشکی تخصصی 1388/02/10
16بررسی فراوانی علل مبتلایان به تب با منشاء ناشناخته در بخش های عفونی و اطفال بیمارستان بهشتی کاشان طی سال های 1387-13831388Ph.D 1388/02/19
17بررسی فراوانی بیماری های جنب مفصل و عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی سال 13861388Ph.D 1388/02/21
18ارزیابی سطح سرمی آنتی بادی بر علیه آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت B و بررسی میران ابتلا به عفونت در کودکان پسر 14 ساله واکسینه شده در زمان تولد در شهرستان کاشان سال 13871388پزشکی تخصصی 1388/04/28
19مقایسه اثرات لتروزول و کلومیفن در رژیم های ترکیبی با گنادوترو پین ها در میزان بارداری بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مقاوم به کلومیفن 1388پزشکی تخصصی 1388/05/21
20بررسی فراوانی ضایعات خوش خیم و بدخیم کبدی و عوامل مرتبط با آنها در بیماران مراجعه کننده به کلینیک گوارش کاشان طی سال های 1387-13821388پزشکی عمومی 1388/06/04
21بررسی اثر بخشی دگزامتازون پروپوفول و میدازولام بر تهوع و استفراغ حین و بعداز جراحی سزارین تحت بی حسی نخاعی 1388پزشکی عمومی 1388/07/08
22بررسی ارزش تشخیصی سیتولوژی تماسی در مخاط معده در مقایسه با هیستولوژی در تشخیص هلیکوباکتر پیلوری1387پزشکی عمومی 1387/02/11
23بررسی اپیدمیولوژی بیماری های عفونی شایع در مبتلایان به دیابت بستری در بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 13851387پزشکی عمومی 1387/02/25
24بررسی سطح خونی هموسیستئین و اسید فولیک و ویتامین B 12 در بیماران سکته مغزی ایسکمیک 1387پزشکی عمومی 1387/06/17
25بررسی مقایسه ای سطح سرمی هموسیستئین در بیماران پارکینسونی و افراد سالم 1387پزشکی عمومی 1387/06/31
26بررسی سطح سرمی آلبومین ، فریتین و کلسترول در بیماران همودیالیزی با و بدون افسردگی اساسی مراجعه کننده به بیمارستان اخوان کاشانسال 13881388پزشکی عمومی 1388/07/13
27بررسی کیفیت خدمات آموزشی در مقاطع کارورزی و کارآموزی پزشکی از دیدگاه فراگیران و اساتید در دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 13881388پزشکی عمومی 1388/07/19
28ارزیابی تاخیر داخل بیمارستانی در درمان ترومبولیتیکی با استرپتوکیناز (SK ) در بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد باصعود قطعه ST در بیمارستان شهیدبهشتی کاشان طی سال 1386 تا شهریور ماه 13881388پزشکی عمومی 1388/07/20
29بررسی کارآیی تست Anti ccp در تشخیص بیماری آرتریت روماتوئید 1387پزشکی تخصصی 1387/12/05
30بررسی ژن مقاومت داروئی درتریکمونیازیس واژینالیس به روش PCR1386کارشناسی ارشد 1386/06/31
31بررسی ارزش توافقی اولتراسونوگرافی و اندازه گیری سطح BHCG سرم و مقایسه آن در اداره طبی سقط 1389پزشکی تخصصی1389/07/141389/12/18
32بررسی اثربخشی گاباپنتین بر درد پس از عمل جراحی هیسترکتومی شکمی1390پزشکی تخصصی1388/12/191390/02/28
33ارزشیابی پراکنش QT در کودکان با حملات ریسه رفتن پزشکی تخصصی
34بررسی میزان آگاهی مادران کودکان زیر 5 سال از اسهال و نحوه درمان آن ، مراجعه به پایگاههای بهداشتی درمانی شهرستان کاشان سال 13871389پزشکی عمومی1388/10/231389/01/16
35بررسی شیوع توکسوپلاسموزیس در زنان باردار و ارتباط آن با عوارض بیماری در نوزادان1388پزشکی تخصصی1386/04/191388/12/24
36بررسی اثر رمیفنتانیل + پروپروفول بر طول مدت تشنج و همودینامیک بیماران طی شوک درمانی1389پزشکی عمومی1388/04/211389/01/18
37بررسی اثر بخشی ایندومتاسن و سولفات منیزیوم در به تاخیر انداختن زایمان زودرس در بیمارستان شبیه خوانی کاشان از مهرماه 1378 تا اسفند ماه 13881389پزشکی تخصصی1387/11/201389/02/07
38مقایسه نتایج تست آدنوزین دآمیناز و High sensitive CRP با شمارش گلبول سفید مایع مفصلی در تشخیص افتراقی آرتریت التهابی از غیر التهابی 1389پزشکی عمومی1389/01/181389/02/20
39بررسی ارزش تشخیصی تست آنتی ژن مدفوع ( stool Ag ) نسبت به روش هیستوپاتولوژیک در تشخیص هلیکوباکترپیلوری درمبتلایان به سوء هاضمه مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان بهشتی سال 1387-1386 1389پزشکی تخصصی1389/01/301389/03/13
40بررسی فراوانی استئوپورز و عوارض موسکولواسکلتال و عوامل مرتبط با آنها در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور و اینترمدیت مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان بیمارستان شهید بهشتی کاشان در نیمه اول سال 1388ر1389پزشکی عمومی 1389/03/23
41بررسی رابطه بین شیمی درمانی و آلودگی های انگلی روده در بیماران سرطانی 1389کارشناسی ارشد 1388/10/271389/11/12
42بررسی سطح سرمی لیپیدها و لیپوپروتوئین ها در بیماران دریافت کننده داروهای ضد صرع 1387پزشکی عمومی 1387/01/29
43بررسی اثر تعداد پانکچرهای تخمدان به روش لاپاراسکوپیک در بهبود نتایج باروری در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مقاوم به کلومیفن 1387پزشکی تخصصی 1387/02/04
44بررسی مقایسه ای اثر بخشی فتودینامیک تراپی با استفاده از کرم 5 - آمینولوولنیک اسید با نور LED به تنهایی در درمان چین و چروک دورچشم 1387پزشکی عمومی 1387/03/08
45بررسی عوارض مادری و جنینی - نوزادی در ترومای حاملگی در کاشان از فروردین ماه 1382 تا فروردین ماه سال 13871387پزشکی عمومی 1387/06/04
46تآثیر لاپاراسکوپی و کوتر تخمدانی در القاء تخمک گذاری در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مقوم به کلومیفن 1387پزشکی عمومی 1387/07/03
47بررسی فراوانی علل دوبینی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان متینی کاشان طی سالهای 1386-13831387پزشکی عمومی 1387/07/06
48بررسی مقایسه ای هپارین وریدی و آسپرین در پیش آگهی سکته حاد ایسکمیک 1387پزشکی عمومی 1387/07/08
49بررسی فراوانی عوارض استخوانی - مفصلی در مبتلایان به بروسلوز بستری در بیمارستان بهشتی کاشان طی سالهای 1387-13831387پزشکی عمومی 1387/07/08
50 بررسی فراوانی لکوسیتواسپرمی و ارتباط آن با پارامترهای مایع منی در مراجعین به مرکز ناباروری کاشان طی سال های 1387-13861387پزشکی عمومی 1387/07/15
51بررسی فراوانی زایمان زودرس بر اساس فاصله بین دو بارداری در زایشگاه دکتر شبیه خوانی کاشان طی سال 13861387پزشکی عمومی 1387/07/16
52بررسی ارتباط دیابت نوع 2 با عملکرد شناختی 1387پزشکی تخصصی 1387/07/29
53بررسی مقایسه ای اثربخشی کرم کتوکنازول 2% با کرم تربینافین 1% در درمان درماتیت سبورئیک صورت 1387پزشکی عمومی 1387/08/06
54تعیین انتظارات رفراکتیو ( انکساری ) بیماران از جراحی آب مروارید در بیمارستان متینی کاشان طی نیمه اول سال 13861387پزشکی عمومی 1387/06/09
55بررسی فراوانی دیسکوپاتی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به کمردرد مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی شهرستان کاشان در سال 1386-1385 1387پزشکی عمومی 1387/06/11
56بررسی فراوانی اختلالات روانی در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب و روان طی سال های 1387-13851387پزشکی عمومی 1387/06/16
57بررسی اثر اکسی توسین بولوس و اکسی توسین انفوزیون در مرحله سوم زایمان بر وضعیت همودینامیک مادر و سرانجام مرحله سوم زایمان 1387پزشکی تخصصی 1387/10/02
58سرو اپیدمیولوژی توکسوپلاسموزیس در زنان مجرد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان در سال 1387-13861387کارشناسی ارشد 1387/10/09
59بررسی شیوع عفونتهای انگلی روده ای در ارتباط با سوء تغذیه در دانش آموزان مدارس ابتدایی روستایی کاشان طی سال های 1387-13861387کارشناسی ارشد 1387/11/09
60بررسی شیوع ژن های SHV ، TEM در سویه های کلبسیلا پنومونیه تولید کننده بتا لاکتامازهای وسیع الطیف جدا شده از نمونه های کلینیکی بیماران بستری شده در بیمارستان های کاشان 1387کارشناسی ارشد 1387/11/27
61بررسی تآثیر آسپرین در پیش گیری از پره اکلامپسی و عوارض آن در زنان با سونوگرافی داپلر غیر طبیعی شریان رحمی 1387پزشکی تخصصی 1387/12/21
62الگوی مصرف آنتی بیوتیکها در بیماران بستری شده در بخش اطفال در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 1385 - 13841386پزشکی عمومی 1386/01/27
63تعیین فراوانی رفتارهای پرخطر در اعمال درمانی پرسنل بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 13851386پزشکی عمومی 1386/01/27
64بررسی سطح روی و منیزیوم سرم درکودکان با تب وتشنج 1386پزشکی عمومی 1386/03/30
65بررسی نقش علوم پایه در صلاحیت های حرفه ای از دیدگاه اساتید علوم بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 13871387پزشکی عمومی 1387/08/06
66نآثیر گاباپنتین بر دردهای پس از عمل 1387پزشکی تخصصی 1387/08/13
67مقایسه دو روش بستن ساده و قلاب لیمبرگ در ترمیم اولیه بیماری سینوس پیلونیدال ناحیه ساکروکوکسیژال 1387پزشکی تخصصی 1387/08/13
68مقایسه اثر بوپی واکائین 5/0 درصد زیر جلدی قبل و بعد از برش آپاندکتومی بر درد ، تهوع و استفراغ ، 48 ساعت اول بعد از عمل در بیماران مبتلا به آپاندیسیت حاد1387پزشکی تخصصی 1387/08/20
69بررسی ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی در گونه های اسینتو باکتر جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1387-13861387کارشناسی ارشد 1387/08/23
70مقایسه اثر وازوپرسین ( DDAVP ) خوراکی و استنشاقی در درمان شب ادراری کودکان 12-5 ساله 1387پزشکی تخصصی 1387/08/27
71بررسی همبستگی بین دی اکسید کربن خون شریانی با دی اکسید کربن انتهای بازدمی End -Tidal carbon dipxide در بیماران تحت تهویه مکانیکی1387پزشکی عمومی 1387/08/27
72بررسی اثر ترکیبی متیل پردنیزولون و کلماستین در جلوگیری از چسبندگی پریتوئن در رات 1387پزشکی تخصصی 1387/10/09
73بررسی اپیدمیولوژی آسیب های منجر به ضربه مغزی در کاشان طی سال های 1384-13831387پزشکی عمومی 1387/10/11
74بررسی اثر ضد میکروبی زنجبیل بر روی هلیکوباکتر پیلوری 1387کارشناسی ارشد 1387/11/03
75بررسی فاکتور ویرولانس و خصوصیات ژنوتیپی انتروکوک فکالیس جداشده از نمونه های ادرای 1387کارشناسی ارشد 1387/11/14
76بررسی ارتباط سطح خونی هموسیستئین با مولتیپل اسکلروزیس 1386پزشکی عمومی 1386/04/13
77بررسی بروز حملات تشنجی در حوادث عروقی مغز در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 13871387پزشکی عمومی 1387/11/21
78بررسی فراوانی عوامل باکتریال و مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در مبتلایان به عفونت ادراری بیمارستانی در بیماران بستری در بخش ICU بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1385 - 13841386پزشکی عمومی 1386/02/31
79مقایسه تآثیر میزوپروستول واژینال و خوراکی در ختم حاملگی های سه ماهه دوم بارداری 1386پزشکی تخصصی 1386/03/09
80بررسی کفایت دیالیز در بیماران همودیالیزی بیمارستان اخوان کاشان سال 1385 - 13841386پزشکی تخصصی 1386/03/24
81بررسی فراوانی مایع منی غیر طبیعی در 400 مورد زوج نابارور مراجعه کننده به کلینیک تخصصی شهرستان کاشان در سال 13841386پزشکی عمومی 1386/04/18
82بررسی فراوانی علل و عوارض میومکتومی های انجام شده در زایشگاه شبیه خوانی کاشان در طول سال های 1385 -13821386پزشکی عمومی 1386/04/18
83بررسی فراوانی عوامل باز دارنده مادران از شیردهی به نوزادان در شهرستان کاشان در سال 13851386پزشکی عمومی 1386/04/20
84بررسی شیوع استئومالاسی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به کمردرد ایدیوپاتیک مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی در شهرستان کاشان 1386پزشکی تخصصی 1386/04/27
85بررسی فراوانی مقاومت آنتی بیوتیکی فلورهوازی کومنسال مدفوع نوزادان بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 13851386پزشکی عمومی 1386/05/17
86بررسی فراوانی یافته های دموگرافیک و بالینی بیماران معتاد تزریقی بستری شده در بخش های عفونی و داخلی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1385 1386پزشکی عمومی 1386/11/21
87بررسی ژن مقاومت داروئی بر لیشمانیاز یس جلدی به روش PCR1386کارشناسی ارشد 1386/06/31
88بررسی فراوانی شکستگی های استخوان های صورت در بیمارستانهای کاشان سال 13831385پزشکی عمومی 1385/04/07
89بررسی فراوانی وزن بالای تولد در کودکان 15- 5 ساله آسماتیک مراجعه کننده به کلینیک آسم و آلرژی کاشان در سال 13861387پزشکی عمومی 1387/12/24
90بررسی فراوانی نارسایی حاد کلیه در بیماران دچار انفارکتوس حاد میوکارد در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 1385 - 13831386پزشکی عمومی 1386/02/03
91بررسی ارزش تشخیصی میکروکروماتوگرافی نسبت به الکتروفورز هموگلوبین در تشخیص تالاسمی مینور1386پزشکی عمومی 1386/02/03
92بررسی مقایسه ای اسمیر پاپانیکولا ئو Fluid based /Thin با اسمیر پاپانیکولا ئو معمولی از نظر کفایت نمونه در کلینیک تخصصی زنان کاشان در سال 13851386پزشکی تخصصی 1386/04/04
93بررسی فراوانی فاکتورهای خطر دیابت حاملگی در زنان باردار مبتلا به دیابت حاملگی بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 1386-13811386پزشکی عمومی 1386/07/05
94بررسی زمان تثبیت عیب انکساری بعداز عمل جراحی فیکوامولسیفیکاسیون در بیماران مبتلا به کاتاراکت در بیمارستان متینی کاشان سال 13841386پزشکی عمومی 1386/07/18
95بررسی دموگرافیک موارد ثبت شده ابتلا به عفونت HIV در مرکز بهداشتی گلابچی کاشان از سال 1383 تا پایان شهریور ماه سال 13861386پزشکی عمومی 1386/08/03
96بررسی تآثیر افزایش TMP در حین همودیالیز بی کربناته برافزایش پاکسازی بتادومیکروگلوبولین 1386پزشکی تخصصی 1386/08/16
97بررسی دانش ، نگرش و عملکرد مادران کودکان مبتلا به تب تشنج مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان کاشان در سال 1386 - 13851386پزشکی تخصصی 1386/08/23
98بررسی سرانجام نوزادان متولد شده به دو روش زایمان طبیعی و سزارین در زایشگاه دکتر شبیه خوانی کاشان 1386پزشکی عمومی 1386/09/07
99بررسی شیوع ناقلین بینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتب کاشان از خرداد 1386 تا شهریور 13861386پزشکی عمومی 1386/09/15
100بررسی فراوانی باکتریوری بدون علامت در بیماران دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 1386 - 13851386پزشکی عمومی 1386/06/18
101بررسی شیوع آسم در بین بیماران بستری شده با تظاهرات تنفسی در بخش اطفال بیمارستان شهیدبهشتی کاشان از سال 1385 تا 13831386پزشکی عمومی 1386/06/29
102بررسی اپیدمیولوژیک هپاتیت عفونی و غیرعفونی در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 1385 - 13801386پزشکی عمومی 1386/06/29
103بررسی فراوانی عوامل خطرساز و عاقبت کار ( OUT COME ) مبتلایان به سرطان پستان مراجعه کننده به کلینیک انکولوژی شهرستان کاشان طی سال های 1385 - 13831386پزشکی تخصصی 1386/11/03
104بررسی فراوانی ویژگی ها و بقاء کودکان مبتلا به لوسمی لنفوپلاستیک حاد در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 1385 - 13751386پزشکی عمومی 1386/12/08
105بررسی وضعیت فشارخون در دانش آموزان پایه اول مقطع راهنمایی شهرستان کاشان طی سال 1383- 13821385پزشکی عمومی 1385/03/08
106بررسی تآثیر لیزر ماکولا در مبتلایان به ورم ماکولای دیابتی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان متینی کاشان سال 1384 - 13831385پزشکی عمومی 1385/03/08
107بررسی رابطه IgE توتال سرم و تعداد ائوزینوفیل خون محیطی با پاسخ به درمان مبتلایان به آسم مراجعه کننده به کلینیک خصوصی و درمانگاه بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 1384 - 13831385پزشکی تخصصی 1385/03/08
108بررسی مقایسه ای پیامدهای نوزادی در مادران مبتلا به دیابت حاملگی درمان شده با متفورمین و اسنولین1390پزشکی تخصصی 1390/12/10
109بررسی وضعیت تجویز آنتی بیوتیک در بخش جراحی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1385 - 13841386پزشکی عمومی 1386/05/31
110ارزش تشخیصی هیستروسالپنوگرافی نسبت به لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی در خانم هاب نابارور1386پزشکی عمومی 1386/07/05
111بررسی نتایج جراحی های شبکیه در بیماران بستری در بیمارستان متینی کاشان طی سال های 1384 - 13831385پزشکی عمومی 1385/03/22
112بررسی اپیدمیولوژیک مصدومین مبتلا به آسیب های نخاعی در بیمارستان نقوی کاشان از آذرماه 1378 لغایت آذرماه 13841385پزشکی عمومی 1385/05/16
113بررسی شیوع علایم سندرم روده تحریک پذیر در بیماران مراجعه کننده به کلینیک و درمانگاه بیمارستان شهید بهشتی کاشان از فروردین ماه 1384 لغایت فروردین ماه 13851385پزشکی عمومی 1385/05/23
114بررسی میزان فراوانی عفونتهای بیمارستانی در بیماران بستری در بخش ICU بیمارستان بهشتی و بیمارستان نقوی کاشان طی سال 13841385پزشکی عمومی 1385/05/30
115بررسی فراوانی پروتئینوری در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی مراجعه کننده به زایشگاه شبیه خوانی کاشان در سال 13841385پزشکی عمومی 1385/06/13
116بررسی نتایج بازسازی نسج نرم اندام تحتانی در بیماران تروماتیک مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی و بیمارستان نقوی کاشان طی سال 1384 - 13811385پزشکی عمومی 1385/06/15
117بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک نتایج YAG لیزر کپسولوتومی به دنبال PCO ( کدورت کپسول خلفی ) ایجاد شده بعد از عمل کاتاراکت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان متینی کاشان طی سالهای 1384 - 13791385پزشکی عمومی 1385/06/15
118بررسی علل گوارشی آنمی فقر آهن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک هماتولوژی و گوارش کاشان طی سال های 1384 - 13831385پزشکی عمومی 1385/08/18
119بررسی پیامدهای ترومای قفسه صدری و عوامل مرتبط با آن در بیماران بستری در بیمارستان های کاشان طی سال های 1386 - 13821386پزشکی تخصصی 1386/12/23
120بررسی وضعیت سلامتی رانندگان شهرستان کاشان شرکت کننده در معاینات دوره ای سال 13831385پزشکی عمومی 1385/02/25
121مقایسه نتایج یافته های الکتروفیزیولوژی و بالینی بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپ قبل و بعد از عمل جراحی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان و بیمارستان نقوی کاشان طی سال های 1384-13831385پزشکی تخصصی 1385/03/03
122بررسی شیوع اختلالات دیدرنگی ( کورنگی ) در بین کارگران کارخانه های فرش ماشینی و صنایع وابسته شهرستان کاشان طی سال های 1383 -13761385پزشکی عمومی 1385/05/25
123بررسی شیوع علائم بالینی و الکتروفیزیولوژی بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپ مراجعه کننده به کلینیک نورولوژی طی سال 13841385پزشکی عمومی 1385/06/22
124بررسی فراوانی استئوپنی و استئوپروز در بیماران مراجعه کننده به مرکز تراکم استخوان واقع در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 1384 - 13831385پزشکی عمومی 1385/07/02
125بررسی تیتر آنتی بادی ضد ویروس هپاتیت B در پرسنل واکسینه شده بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 13841385پزشکی عمومی 1385/07/19
126بررسی ارتباط عفونت کلامیدیا پنومونیه با سکته مغزی ایسکمیک 1386پزشکی عمومی 1386/12/23
127بررسی فراوانی اختلال تستهای بیوشیمایی کبدی در بیماران دیابتی تیپ II بستری در نیمه دوم سال 1385 در بیمارستان شهید بهشتی کاشان 1386پزشکی عمومی 1386/12/23
128بررسی میزان تآثیر متوترکسات عضلانی تک دوز در درمان حاملگی لوله ای در بیماران مراجعه کننده به زایشگاه شبیه خوانی کاشان1385پزشکی تخصصی 1385/01/30
129بررسی یافته های کلینیکی و پاراکلینیکی بیماری های التهابی روده در بیماران مراجعه کننده به کلینیک گوارش شهرستان کشان طی سال های 1384 - 13811385پزشکی عمومی 1385/02/04
130بررسی فراوانی استئاتو هپاتیت غیر الکلی ( NASH ) در بیماران مبتلا به کبد چرب مراجعه کننده به کلینیک گوارش شهرستان کاشان طی سال 1384 - 13811385پزشکی عمومی 1385/06/27
131مقایسه تآثیر تزریق دکستروز 10% با اکسی توسین - 40 واحد در لیتر در جمع شدن رحم 1385پزشکی تخصصی 1385/07/12
132بررسی نتایج گذاشتن لنز ثانوی بر بینایی در بیمارن آفاک بیمارستان متینی کاشان طی سال های 1384 - 13801385پزشکی عمومی 1385/07/24
133بررسی فراوانی مقاومت آنتی بیوتیکها نسبت به سفالوسپرینها در با سیل های گرم منفی جدا شده از نمونه های کلینیکی در بیمارستان نقوی کاشان از دی ماه سال 1384 تا خرداد ماه سال 13851385پزشکی عمومی 1385/09/01
134مقایسه شاخص های آماری پارامترهای گازهای خون شریانی و گازهای خون وریدی در بیماران مبتلا به نارسایی تنفسی هیپرگاپنیک1385پزشکی تخصصی 1385/05/04
135بررسی رابطه سطح سرمی پتاسیم و منیزیوم با سکته مغزی ایسکمیک 1385پزشکی عمومی 1385/05/04
136بررسی تغییرات شبکیه در بیماران دیابتی مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک در بیمارستان شهیدبهشتی کاشان طی سال 1385-13841385پزشکی عمومی 1385/07/02
137بررسی فراوانی عوارض بعد از عمل T.A.H در بیماران تحت درمان با آنتی بیوتیک پروفیلاکسی قرار گرفته یا نگرفته در بیمارستان شبیه خوانی کاشان در نیمه اول سال 1384 1385پزشکی عمومی 1385/07/05
138بررسی فراوانی سندرم زجر تنفسی ( ROS ) در نوزادان متولدشده به روش سزارین در زایشگاه شبیه خوانی کاشان در سال 13841385پزشکی عمومی 1385/07/24
139تعیین فراوانی عوامل باکتریایی جدا شده از انواع مایعات عفونی بدن و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1385 - 13841385پزشکی عمومی 1385/11/16
140بررسی فراوانی ابتلا به هپاتیت B و C و HIV در بیماران معتاد تزریقی که به علت DVT در بخشهای مختلف بیمارستان شهید بهشتی کاشان در طی سال های 1385 - 1380 بستری بوده اند .1385پزشکی عمومی 1385/12/21
141مقایسه دو روش درمانی در ریشه کنی میکروب هلیکوباکتر پیلوری و عوارض آنها 1384پزشکی عمومی 1384/02/12
142بررسی علل و نتایج داکریوسیستورینوستومی (CDR) در بیماران بستری در بیمارستان متینی کاشان طی سال های 1383-13791384پزشکی عمومی 1384/02/19
143بررسی عوامل مرتبط در بیماری های ایسکمیک قلبی و نوروپاتی اتونوم قلبی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت شهرستان کاشان سال 13821385پزشکی عمومی 1385/06/22
144بررسی مقاومت و حساسیت باکتری های گرم منفی و گرم مثبت نسبت به ایمی پنم در بیماران بستری شده در بیمارستانهای بهشتی و نقوی کاشان طی سال 13841385پزشکی عمومی 1385/06/25
145بررسی فراوانی بیماری رفلاکس معده بر مری ( GERD ) و عوارض آن در بیماران مبتلا به سوء هاضمه (dyspepsia) مراجعه کننده به کلینیک تخصصی گوارش طی سال های 1384 - 13811385پزشکی عمومی 1385/07/17
146بررسی پیش آگهی بیماران مبتلا به پانکراتیت حاد بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 1382-13801384پزشکی تخصصی 1384/02/19
147بررسی وضعیت صدمات چشمی در بیماران بستری شده در بخش چشم پزشکی چشم بیمارستان متینی کاشان و OUTCOME آنها از تاریخ تیرماه 1382 لغایت تیرماه 13831384پزشکی عمومی 1384/02/21
148مقایسه نتیجه درمان آسیب ناشی از ترومای نوک انگشت در بیمارن مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 1382-13811384پزشکی تخصصی 1384/03/02
149بررسی فراوانی فشار خون مزمن در خانم های باردار بستری در بیمارستان شبیه خوانی کاشان در سال 13821384پزشکی عمومی 1384/03/23
150بررسی اپیدمیولوژی بیماران غرق شدگی و نزدیک غرق شدگی بستری در بخش اطفال بیمارستان بهشتی کاشان طی سالهای 1382 - 13721384پزشکی عمومی 1384/02/26
151بررسی فراوانی کشت های مثبت استافیلوکوکهای مقاوم به وانکومایسین در بیمارستان بهشتی و بیمارستان نقوی کاشان در سال 1383-13821384پزشکی عمومی 1384/03/30
152جداسازی توکسوپلاسما گونده ای به روشهای سرولوژی - انگل شناسی و بیولوژی از گربه های اهلی کاشان در سال 13831384کارشناسی ارشد 1384/04/15
153بررسی علل خونریزی گوارشی در اطفال مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 1383-13781384پزشکی عمومی 1384/05/03
154بررسی نتایج درمان بیماران با اندوفتالمیت پس از جراحی چشم در بیمارستان متینی کاشان طی سال 1383-13781384پزشکی عمومی 1384/05/05
155بررسی تآثیر عصاره الکلی گیاه هیدراهلیکس بر زخمهای حاصل از لیشمانیا ماژور در موش BALB/C1384کارشناسی ارشد 1384/05/08
156بررسی اپیدمیولوژیک اندکاردیت ،میوکاردیت و پریکاردیت در اطفال بستری در بخش اطفال بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 1383-13711384پزشکی عمومی 1384/05/26
157بررسی یافته های بالینی وپاراکلینیکی بیماری کاوازاکی در کودکان بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال87-881388پزشکی تخصصی1387/11/061388/11/21
158فراوانی نروپاتی حسی در بیماران دیتبتی مراجعه کننده به درمانگاه گلابچی کاشان طی سال 88-86 1388پزشکی عمومی1388/12/031388/12/03
159بررسی بیماری اسپوندیلیت بستری در بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 87-801388پزشکی عمومی1388/03/031388/12/11
160بررسی نتایج درمانی و عوارض چراحی گاستریک باندینگ با استفاده از مش در چاقی مرضی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بهشتی کاشان از سال 88-861388پزشکی تخصصی1388/08/131388/12/24
161بررسی یافته های بالینی و MRI بیماران مبتلا به دیسکوپاتی مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی از سال 1385 تا پایان اسفند ماه 13881389پزشکی عمومی1388/07/051389/01/23
162« بررسی و مقایسه اثر چای ، آب قند ، آب پرتقال رقیق شده برمیزان برگشت پذیری آسیب پاتولوژیک ناشی از ایلئوس پس از عمل درخرگوش »1389پزشکی تخصصی1389/02/081389/03/24
163بررسی اثر مکمل روی بربهبودی اسهال آبکی درکودکان زیر5سال1390پزشکی تخصصی1388/04/141390/02/24
164بررسی وضعیت HLAB27دربیماران مبتلابه اسپوندیلو ارتروپاتی های سرونگاتیو درشهرستان کاشان1390پزشکی عمومی1390/02/061390/03/25
165بررسی ارتباط high sensitive CPR (پروتیِین واکنشی Cباحساسیت بالا )باسکته مغزی ایسکمیک حادوعوامل مرتبط باآن1390پزشکی عمومی1390/03/111390/07/09
166بررسی میزان افسردگی واضطراب دربیماران مبتلا به سرطان درکاشان1390پزشکی عمومی1390/06/161390/08/02
167بررسی میزان رضایتمندی شغلی دربین کارکنان بیمارستانهای کاشان درسالهای 1390-13891390پزشکی عمومی1390/07/131390/08/08
168بررسی فراوانی دیابت دربین بیماران بااختلالات سایکوتیک تحت درمان مراجعه کننده به کلینیک روانپزشکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سالهای 1390-13891390پزشکی عمومی1390/07/271390/08/11
169بررسی میزان فرسودگی شغلی دردستیاران پزشکی درسال تحصیلی1390-13891390پزشکی عمومی1390/06/301390/08/14
170بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی گرم منفی هابه ایمی پنم،سفتازیدیم وسفپیم درنمونه های ارسالی به آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی کاشان درسال13881390پزشکی عمومی1388/09/041390/09/07
171بررسی شیوع هایپو ناترمی در بیماران با ضایعات مغزی بستری در مرکز مراقبت های ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 13901391پزشکی عمومی1391/03/031391/03/08
172بررسی شیوع HBsAg در سرم زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 13921392پزشکی عمومی1391/10/131392/01/28
173تآثیر سولفات فریک بر هموستاز کبد و اثرات موضعی آن در مدل حیوانی 1392پزشکی عمومی1391/12/021392/02/11
174بررسی فراوانی ژن های Van به روش Multiplex - PCRدر انتروکوک های جدا شده از سواب رکتال بیماران بستری در بخش ICU بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 1391 - 13901392کارشناسی ارشد 1391/11/041392/02/30
175بررسی میزان فراوانی یافته های بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به مولتیپل میلوما در زمان تشخیص در کاشان از سال 1383 تا شهریور ماه 1391 1392پزشکی عمومی1391/10/271392/03/06
176بررسی کلونیزاسیون استرپتوکوک پنومونیه و استافیلوکوک اورئوس در بینی و حلق دانش آموزان شهر کاشان و تعیین سروتیپ های استرپتوکوک پنومونیه توسط تکنیک Multiplex PCR درسال 1391 - 13901392کارشناسی ارشد 1391/11/041392/03/27
177مقایسه اثر ماست پروبیوتیک و معمول بر اسهال حاد آبکی کودکان1393دکترای حرفه ای1393/06/201393/08/20
178بررسی اثر اسانس تام گل سرخ در جلوگیری از سمیت کبدی القا شده با تتراکلرید کربن (CCL4) در رت از نظر تغییرات آزمایشگاهی مارکرهای کبدی1393دکترای حرفه ای1393/07/23
179بررسی اثر اسانس تام گل سرخ در جلوگیری از سمیت کبدی القا شده با تتراکلرید کربن (CCL4) در رت از نظر هیستوپاتولوژی1393دکترای حرفه ای1393/07/23
180بررسی اپیدمیولوژی،علائم بالینی و یافته های آزمایشگاهی منونوکلئوز عفونی بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 86 تا 951396پزشکی عمومی1395/10/291396/03/16
181بررسی اپیدمیولوژیک کودک آزاری در کودکان مراجعه کننده به اورژانس اجتماعی کاشان طی سالهای 94-841396پزشکی عمومی1394/07/081396/04/11
182ارتباط بین دانسیته پستان در ماموگرافی و ضخامت اینتیما مدیا(IMT) شریان کاروتید مشترک(CCA) در زنان 50-40 ساله مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در نیمه دوم سال13931395تخصص1393/11/081395/12/21
183تعیین فراوانی و عوامل مرتبط با کوتاهی قد نهایی پیش بینی شده در دختران با قد طبیعی مراجعه کننده به درمانگاه غدد اطفال دانشگاه علوم پزشکی کاشان1395پزشکی عمومی1395/05/041395/12/17
184بررسی آلودگی همبرگرهای عرضه شده در کاشان به گونه های سارکوسیستیس با استفاده از دو روش هضمی و ملکولی در سال13931395کارشناسی ارشد 1393/07/051395/10/29
185تعیین ارزش تشخیصی اندکس هپاتورنال برای کمی نمودن تشخیص سونوگرافیک کبدچرب1395تخصص1393/02/301395/03/12
186بررسی میزان تاثیر ریبوفلاوین در پیشگیری از میگرن کودکان 13-5 ساله1395پزشکی عمومی1394/06/031395/04/27
187بررسی وضعیت خشونت علیه پرستاران بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 13941395پزشکی عمومی1394/08/271395/02/27
188بررسی تاثیر پروفیلاکتیک عصاره زنجبیل و تخم کدو و عصاره ترکیبی(زنجبیل و تخم کدو) بر عوارض کبدی ناشی از مصرف سیکلوفسفامید در موش صحرایی1395پزشکی عمومی1393/05/291395/02/14
189بررسی یافته های بالینی و آزمایشگاهی و پیامد عفونت های ریوی در بیماران بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال94-931395پزشکی عمومی1394/08/061395/01/24
190مقایسه روش رادیال با فمورال روی میزان دوز پرتودهی در آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی عروق کرونر بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 13951396پزشکی عمومی1395/09/241396/06/06
191بررسی ارتباط سطوح سرمی روی و منیزیم با بیماری بروسلوز اطفال1396پزشکی عمومی1395/03/261396/06/08
192بررسی ارتباط سطوح سرمی مس و منگنز با بیماری بروسلوز اطفال1396پزشکی عمومی1395/08/261396/06/21
193بررسی بروز عفونت در شش ماه نخستِ پس از اعمال جراحی ارتوپدی با جایگذاری وسیله در بیماران مذکر بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی (کاشان) در سال 13951396پزشکی عمومی1395/05/271396/06/21
194مقایسه عوامل و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی شایعترین جرم در کودکان و بالغین بستری شده بعلت عفونت سیستم ادراری در بیمارستان شهید بهشتی در سال 1396-13951396پزشکی عمومی1394/04/251396/06/22
195بررسی ارتباط سطوح سرمی آهن و کبالت با بیماری بروسلوز اطفال1396پزشکی عمومی1396/02/091396/08/30
196بررسی سرواپیدمیولوژی و مولکولی توکسوپلاسموز در گوسفند و بزدر کاشان95-13941396کارشناسی ارشد 1394/10/261396/08/24
197مقایسه شکل و مساحت سطح مقطع کورپوس کالوزوم در بیماران اسکیزوفرنی با جمعیت نرمال1394تخصص1393/02/101394/01/23
198بررسی میزان تغییرات شاخص های میکروسکوپی اسپکولار پس از انجام کراتکتومی فوتورفراکتیو در بیماران نزدیک بین مراجعه کننده به بیمارستان متینی شهرستان کاشان در سال 13951396پزشکی عمومی1396/04/311396/09/04
199بررسی میزان تغییرات عیوب انکساری و عمق اتاقک قدامی چشم پس از کپسولوتومی لیزری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان متینی کاشان در سال 13951396پزشکی تخصصی1396/04/311396/09/04
200بررسی فراوانی سارکوپت اسکابیئی در بیماران مشکوک مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان طی سالهای 93-13891394پزشکی عمومی1393/08/141394/02/13
201بررسی شیوع فونگمی در بیماران بستری با تب طول کشیده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 1392-13891394پزشکی عمومی1393/11/081394/02/27
202ارزیابی درمان ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری بر تعداد پلاکت ها در بیماران مبتلا به پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایمنی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان1394تخصص1393/01/201394/02/07
203بررسی کیفیت خواب در پرستاران بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال13941394پزشکی عمومی1393/11/011394/03/27
204بررسی نوع درمان پیشنهاد شده پس از آنژیوگرافی در مبتلایان به بیماری عروق کرونر در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 13931394پزشکی عمومی1394/01/191394/07/06
205بررسی نتایج آنژیوگرافی عروق کرونر در بخش آنژیوگرافی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 13931394پزشکی عمومی1393/11/051394/07/06
206بررسی انواع خشونت علیه زنان کارگر شاغل در محیط های صنعتی شهرستان کاشان در سال 13941394پزشکی عمومی1394/02/021394/07/27
207مقایسه ارزش تشخیصی CRP و sTREM-1 جهت عفونت هلیکوباکترپیلوری شیره معده بیماران کاندیدآندوسکوپی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1394-13931394پزشکی عمومی1394/01/261394/09/09
208بررسی اثر عسل بر اسهال حاد کودکان1394تخصص1393/07/131394/09/09
209بررسی اثر پروبیوتیک در درمان کولیک شیرخوارگی1394پزشکی عمومی1394/01/241394/09/30
210بررسی فراوانی اینتگرون های کلاس1و2و3 در گونه های کلبسیلا دارای مقاومت چندگانه آنتی بیوتیکی جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان 93-13921394کارشناسی ارشد 1393/08/241394/10/27
211بررسی کیفیت خواب در مبتلایان به دیابت نوع 2 در مرکز دیابت گلابچی و بیمارستان نقوی کاشان در سال13941394پزشکی عمومی1394/03/121394/10/29
212بررسی رابطه ضعف سیستم ایمنی ثانویه با عفونت انگلی روده ای و توکسوپلاسما گونده ای1394کارشناسی ارشد 1393/08/241394/10/30
213بررسی ژن(PVL) Panton- Valentine Leukocidin و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت های پوست و بافت نرم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پوست رازی تهران 1393-13921394کارشناسی ارشد 1393/10/301394/12/16
214بررسی اثر شیاف ایندومتاسین در مقایسه با شیاف دیکلوفناک و استامینوفن در کاهش تب کودکان1393پزشکی عمومی1392/07/221393/02/07
215بررسی ارتباط بیماری پسوریازیس با ضخامت لایه اینتیما مدیای شریان کاروتید1393پزشکی عمومی1392/10/221393/03/12
216بررسی تاثیر پروبیوتیک های باکتریال و قارچی بر اسهال حاد آبکی اطفال1393پزشکی عمومی1392/11/291393/03/12
217بررسی فراوانی گونه های کلبسیلا و مطالعه شیوع ژنهای bla PER و bla CTX-M درنمونه های بالینی جداشده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان 132-13911393کارشناسی ارشد 1392/01/271393/04/03
218بررسی میزان شیوع ندولاریتی شدید پستان در زنان بزرگتر از 30 سال مراجعه کننده به کلینیک جراحی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در طی سال های 92-911393پزشکی عمومی1392/10/291393/04/07
219بررسی میزان استرس شغلی در کارمندان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال13911393پزشکی عمومی1393/01/201393/06/05
220بررسی فراوانی اشکال و اندازه کورپوس کالوزوم با استفاده از Magnetic Resonance Imaging در کاشان در سال 13921393پزشکی عمومی1392/10/181393/06/12
221بررسی اثر ضد تب ایبوپروفن وریدی در مقایسه با ایبوپروفن خوراکی و دیکلوفناک رکتال در کودکان بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 13931393پزشکی عمومی1393/02/101393/06/30
222بررسی تاثیر کلرید فریک در کنترل خونریزی خارجی در مدل حیوانی1393پزشکی عمومی1393/02/211393/06/30
223بررسی پلی مورفیسم ژنتیکی ژن CYP2E1 و خطر ابتلا به سرطان در شهرستان کاشان1393پزشکی عمومی1393/01/261393/07/06
224مقایسه اثر ماست پروبیوتیک و معمولی بر اسهال حاد آبکی کودکان1393پزشکی عمومی1392/11/301393/08/20
225بررسی بار سرمی ویروس اپشتاین- بار دربیماران با بیماری لوپوس اریتماتوز سیستمیک فعال و غیر فعال1393پزشکی عمومی1393/02/061393/08/11
226بررسی مولکولی ژن های مقاومت به کینولون با واسطه پلاسمید در جدایه های کلبسیلا تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف جدا شده از نمونه های کلینیکی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهیدبهشتی کاشان 1393-13921393کارشناسی ارشد 1392/09/241393/11/05
227بررسی نقش هیستو گرام سنگهای کلیه در سونوگرافی برای پیش بینی امکان شکسته شدن سنگها در سنگ شکنی برون اندامی (ESWL )1393تخصص1392/10/291393/12/06
228بررسی ارتباط سطوح سرمی IL-17 وTGF-β با بیماری بروسلوز اطفال1396پزشکی عمومی1396/06/111396/10/12
229بررسی تغییرات قد نهایی پیش بینی شده در دختران با شروع بلوغ در سنین9/5-7 سال1396پزشکی عمومی1396/07/121396/10/24
230تشخیص و شناسایی ژنوتیپ های آکانتامبا از آب ، خاک و گردوغبار درشهر کاشان 95- 13941396کارشناسی ارشد 1394/09/031396/10/25
231بررسی اثر lys K بر روی بیوفیلم ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین1396کارشناسی ارشد 1396/04/111396/11/15
232تعیین همبستگی شاخص های انتروپومتریک با سطح IGF1 در کودکان مبتلا به کمبود هورمون رشد در مقایسه با کودکان مبتلا به کوتاهی قد ایدیوپاتیک1396پزشکی عمومی1396/05/241396/12/02
233بررسی تمایل شخصی و پذیرش فرهنگی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان برای اهدا جسد1396پزشکی عمومی1395/05/061396/12/16
234بررسی اثراسانس تام گل سرخ در جلوگیری از سمیت کبدی القا شده با سیکلوفسفامید در رت از نظرتغییرات آزمایشگاهی مارکر های کبدی1397پزشکی عمومی1393/07/231397/04/16
235بررسی اثراسانس تام گل سرخ درپیشگیری ازسمیت کبدی القا شده با سیکلوفسفامید دررت از نظر هیستو پاتولوژی1397پزشکی عمومی1393/07/231397/04/16
236بررسی علل باکتریال، تظاهرات بالینی و یافته های آزمایشگاهی و پیامد نهایی سپسیس در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 961397پزشکی عمومی1395/07/071397/05/01
237بررسی سیر بالینی و یافته های آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به HIV در شهرستان کاشان از سال 1380-13961397پزشکی عمومی1396/07/121397/05/08
238بررسی موارد پنومونی های آتیپیک ناشی از مایکوپلاسما پنومونیه و کلامیدیا پنومونیه در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی اپیدمی سال 13961397پزشکی عمومی1397/03/071397/05/14
239ارزیابی بیان Nestin و EGFR در نمونه های بیماران مبتلا به سرطان گلیوبلاستوم مولتی فرم مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 1385 تا 13951397تخصص1396/05/241397/06/13
240بیان CDX2 در کانسر کولورکتال و ارتباط آن با ویژگی های بالینی ، پاتولوژیک، پروگنوز و میزان بقای بیماران1397تخصص1396/05/241397/06/18
241شناسایی ساب تایپ ایزوله های بلاستوسیستیس در مراجعین به آزمایشگاه های تشخیص طبی در کاشان1397کارشناسی ارشد 1396/12/061397/06/25
242بررسی شیوع سندروم پای بی قرار (RLS) و ارتباط آن با یافته های بالینی و آزمایشگاهی در بیماران COPD بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سالهای 1395 و 13961397پزشکی عمومی1394/11/141397/06/26
243بررسی میزان بروز عفونت محل زخم بعد از سزارین و عوامل خطر آن در زنان بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 961397پزشکی عمومی1396/09/131397/06/27
244بررسی عملکرد اندام فوقانی در بیماران مورد کاتتریزاسیون کرونری رادیال در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 13951397پزشکی عمومی1396/07/121397/07/16
245تاثیر بسته آموزش حین ترخیص روی دانش وکیفیت زندگی جنسی بیماران پس از درمان های تهاجمی عروق کرونر (CABG و PTCA)1397پزشکی عمومی1396/07/121397/07/22
246بررسی خطای پزشکی گزارش شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 94 تا961397پزشکی عمومی1397/04/231397/07/22
247مقایسه وضعیت خونریزی به دنبال کشیدن دندان در دو گروه بیماران PCI شده تحت درمان با آسپرین به همراه کلوپیدوگرل (پلاویکس) و آسپرین به تنهایی در کلینیک دندانپزشکی کاشان در سال 1397-13961397پزشکی عمومی1395/11/201397/07/23
248بررسی ارتباط زمان قطع داروی کلوپیدوگرول قبل از عمل روی خونریزی پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونری اضطراری در بیماران با سندروم کرونری حاد1397پزشکی عمومی1395/11/301397/07/23
249هم بستگیMortality Rate دوابزار APACHE IV و SAPS II در پیش بینی میزان مرگ بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه در بیمارستان بهشتی کاشان از مهر1396 تا مهر 13971397پزشکی عمومی1397/05/231397/07/24
250بررسی اثربخشی آموزش های ارائه شده به بیماران در بخش های درمانی بیمارستان بهشتی کاشان سال 961397پزشکی عمومی1397/04/071397/07/24
251مقایسه دو روش تخلیه استاندارد و سریع کاف رادیال بر میزان انسداد شریان رادیال پس از انجام آنژیوگرافی1397پزشکی عمومی1397/05/021397/08/01
252بررسی رابطه اندکس توده بدنی با اختلاف قد بزرگسالی پیش بینی شده با قد هدف در کودکان سالم1397پزشکی عمومی1397/07/091397/08/20
253بررسی جهش های پروموتر ژن EGFR در بیماران مبتلا به سرطان گلیوبلاستوم مولتی فرم مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 1396-13911397تخصص1396/05/241397/09/26
254جداسازی و شناسایی ورمامبا ورمیفورمیس ازمنابع محیطی در اراک 97-13961397کارشناسی ارشد 1396/12/181397/11/06
255بررسی اثر نانوذرات نقره و ترکیب آن ها با عصاره های الکلی اکالیپتوس و سیر بر تشکیل بیوفیلم در ایزوله های اسینتو باکتر بومانی1397کارشناسی ارشد 1396/05/151397/11/23
256بررسی فراوانی استاف مقاوم به متی سیلین در عفونتهای نسج نرم بستری نیازمند جراحی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 961397پزشکی عمومی1395/11/061397/12/19
257بررسی ارتباط بین عفونت کلامیدیا پنومونیه با سکته ی مغزی ایسکیمیک غیرکاردیوآمبولیک1397تخصص1396/03/191397/12/19
258بررسی تاثیر درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خود شفقت ورزی، انعطاف پذیری روانشناختی، خودکارآمدی، ادراک بیماری، رفتارهای خود مراقبتی و هموگلوبین گلیکوزیله ی بیماران مبتلا به دیابت نوع II1397کارشناسی ارشد 1396/05/151397/12/21
259بررسی علل انسداد روده و توزیع فصلی علل مختلف در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان ازفروردین سال 1390 تا اسفند سال 13951398پزشکی عمومی1396/07/121398/02/09
260بررسی تأثیر ماده مؤثره دارچین(cinnamaldehyde) و آویشن (carvacrol) به همراه عسل بر ایزوله‌های مقاوم به چند دارو و بیان ژن‌های exoS و ampC سودوموناس آئروژینوزا جداشده از عفونت زخم سوختگی1398کارشناسی ارشد 1397/05/071398/02/15
261بررسی سطوح سرمی روی و منیزیم در کودکان مبتلا به تب مالت قبل و بعد درمان و مقایسه با گروه شاهد1398پزشکی عمومی1396/04/181398/02/04
262ژنو تایپینگ مولکولی ایزوله های استافیلوکوک ارئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه بالینی بیماران مراکز درمانی کاشان و بیمارستان های اصفهان با روش MLST درسال 13961398کارشناسی ارشد 1396/02/111398/01/21
263بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر استراتژی های تنظیم هیجانی، تحمل پریشانی، ولع مصرف و افسردگی افراد تحت درمان با متادون1398کارشناسی ارشد 1396/01/301398/02/30
264بررسی تاثیر نانوساختار بارگذاری شده با LL37 بر عفونت سوختگی ناشی از استافیلوکوک ارئوس مقاوم به متی سیلین در شرایط in vitro1401Ph.D1398/07/071401/06/06
265مقایسه سطح روی سرم در کودکان مبتلا به سنگ کلیه با کودکان سالم1398پزشکی عمومی1397/10/121398/04/22
266مقایسه عوارض جانبی وانکومایسین و تیکوپلانین در درمان کودکان مبتلا به پنومونی1398پزشکی عمومی1396/11/161398/04/26
267بررسی مشخصات دموگرافیک و بالینی در بیماران بستری با تشخیص کاوازاکی از سال 1390 تا سال 1397 در بیمارستان شهید بهشتی کاشان1398پزشکی عمومی1397/07/091398/04/25
268بررسی سطوح سرمی IL-17 وTGF-β در کودکان مبتلا به تب مالت قبل و بعد درمان و مقایسه با گروه شاهد1398دکترای حرفه ای 1398/04/30
269بررسی اثر مکمل ملاتونین بر علایم بالینی، فاکتورهای التهابی و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید1399پزشکی عمومی1398/05/091399/07/05
270بررسی میزان آگاهی و دیدگاه اینترن ها و رزیدنت ها در مورد مصرف مناسب تست های آزمایشگاهی1399پزشکی عمومی1397/06/271399/01/31
271بررسی میزان رضایت همراهان بیمار از خدمات ارائه شده در بخش اطفال بیمارستان شهید بهشتی در سال 981398پزشکی عمومی 1398/06/02
272بررسی اثر مکمل ملاتونین بر علایم بالینی و پیامد های پاراکلینیکی در زنان مبتلا به بیماری فیبروکیستیک پستان1398تخصص1398/02/041398/07/01
273بررسی سطوح سرمی آهن و کبالت در کودکان مبتلا به تب مالت قبل و بعد درمان و مقایسه با گروه شاهد1398دکترای حرفه ای 1398/03/27
274مقایسه کارایی دو سورفکتانت کوروسورف و بلس در درمان سندرم دیسترس تنفسی نوزادی1398دکترای حرفه ای1397/09/211398/04/16
275ارزیابی دیدگاه دانشجویان پزشکی و رزیدنت ها در خصوص نیازها و انتظارات آموزشی آنان در زمینه درخواست و تفسیر آزمایشات1400پزشکی عمومی1398/04/311400/06/22
276بررسی اثر ان استیل سیستئین بر علایم بالینی و پیامدهای پاراکلینیکی در زنان مبتلا به ماستالژی ناشی از تغییرات فیبروکیستیک پستان1400تخصص1398/08/291400/06/30
277بررسی اثر داروی ان استیل سیستئین بر علایم بالینی و پیامدهای پاراکلینیکی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در فاصله زمانی مرداد تا  مهر ماه سال 1399 .1399تخصص1398/08/121399/12/26
278بررسی اثرات مکمل پروبیوتیک بر علایم بالینی و پیامدهای پاراکلینیکی در زنان مبتلا به ماستالژی ناشی از تغییرات فیبروکیستیک پستان1399دکترای تخصصی1398/08/121399/08/25
279بررسی اثر ترکیب پروبیوتیک و ملاتونین بر شدت بیماری و فاکتورهای التهابی درکودکان مبتلا به درماتیت آتوپیک1398تخصص1397/07/071398/08/13
280مقایسه عوارض نارسی بین نوزادان پره ترم مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی تحت درمان با دو سورفکتانت پروکتانت آلفا و بلس1398پزشکی عمومی1397/06/031398/03/26
281بررسی مقایسه ای تاثیر آمپول دیکلوفناک، کتورولاک و پتدین بر ترمیم زخم در موش های آزمایشگاهی1398تخصص1397/12/011398/09/04
282بررسی تنوع ژنوتیپی وتوانایی تشکیل بیوفیلم در ایزوله های ایشرشیاکلای یوروپاتوژن1398Ph.D1395/11/231398/12/10
283بررسی میانگین اثرات داروی ان استیل سیستئین بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی و پروفایل های متابولیک در مبتلایان به کبد چرب غیر الکلی1400تخصص1399/05/221400/08/30
284ارتباط بین سطح سرمی هموسیستئین و ضخامت اینتیما-مدیای کاروتید در بیماران همودیالیزی1400تخصص1399/04/041400/07/12
285مقایسه زمان و میزان سالین هایپرتونیک با مانیتول بخور شده برای افت 15 درصدی FEV1 در بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 13991400پزشکی تخصصی1399/02/311400/07/26
286فراوانی آفات بهداشتی و میزان مصرف آفت کش ها در منازل مسکونی شرق شهر تهران سال ۱۳۹۴ کارشناسی ارشد
287تعیین فراوانی عفونت محل عمل در جراحی های ارتوپدی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1398-13971399دکترای حرفه ای1398/01/181399/06/03
288بررسی ارزیابی رفتار حرفه ای دستیاران در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1396-13971399دکترای حرفه ای1398/05/071399/02/07
289بررسی فراوانی اینتگرون کلاس یک و تشکیل بیوفیلم در جدایه های اشریشیاکلی یوروپاتوژن( (UPEC¬مقاوم به چند دارو(MDR) جداشده از بیماران مبتلا به UTI در بیمارستان شهدای قم در طول سال 1397تا 13981399کارشناسی ارشد 1397/07/151399/04/08
290بررسی راندمان حذف گاز هیدروژن سولفید از فاضلاب شهری با استفاده از نانو جاذب کارشناسی ارشد
291شبیه سازی و تحلیل المان محدود حفرات کلاس V ترمیم شده با کامپوزیت میکروفیل حاوی نانو ذرات اکسید روی دندانپزشکی عمومی
292بررسی تست های آزمایشگاهی پرمصرف، غیرمقتضی و علل درخواست بیش از اندازه آنها از دیدگاه کارورزان و دستیاران گرو ه بالینی داخلی1399پزشکی عمومی1398/04/311399/06/01
293بررسی ارتباط بین عفونت هلیکوباکتر پیلوری با ضخامت اینتیما-مدیا کاروتید (CIMT)1399 1397/07/091399/08/25
294بررسی میزان موفقیت بخش دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی کاشان در آموزش مهارت های بالینی از دیدگاه دانشجویان در سال تحصیلی 99-98 دندانپزشکی عمومی
295بررسی فراوانی اختلالات الکترولیتی و فاکتورهای مستعدکننده آن در کودکان مبتلا به گاستروانتریت بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 13981399دکترای حرفه ای1399/05/081399/08/07
296مقایسه اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی با درمان تحریک الکتریکی مغزی براسترس.اضطراب.افسردگی و عملکرد اجرایی بیماران آسیب مغزی خفیف بیمارستان شهید بهشتی کاشان1398کارشناسی ارشد 1396/01/271398/04/29
297بررسی اثر نانوذرات نقره به تنهایی و ترکیب آن با کلاریترومایسین بر ایزوله های هلیکوباکتر پیلوری مقاوم به کلاریترومایسین1399کارشناسی ارشد 1397/04/311399/07/13
298بررسی وضع موجود در راستای ارزیابی اثرات زیست محیطی توسعه تاغکاری در کویر آران و بیدگل کارشناسی ارشد
299بررسی میزان خستگی زنان کارگر صنایع شهرستان کاشان در سال 13971399 1399/05/011399/09/29
300بررسی اثر داروی ان استیل سیستئین بر پیامد های بارداری و پروفایل های متابولیک در زنان مبتلا به دیابت بارداری1399پزشکی تخصصی1398/04/051399/08/21
301بررسی تایپینگ مولکولی ایزوله های بالینی و محیطی کلبسیلا پنومونیه مولد بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBL) جدا شده از بخش‌های مختلف بیمارستان بهشتی کاشان با روش پالس فیلد ژل الکتروفورزیس (PFGE)1399کارشناسی ارشد 1397/10/021399/07/06
302بررسی تست های آزمایشگاهی پرمصرف، غیرمقتضی و علل درخواست بیش از اندازه آنها از دیدگاه اینترنها و رزیدنت های گروه های بالینی جراحی1399پزشکی عمومی1398/04/311399/08/06
303بررسی میزان نگرش و آگاهی دانشجویان پزشکی از درخواست های رادیولوژی و عوامل مرتبط با آن دربیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1399-14001400پزشکی عمومی1399/10/031400/06/23
304بررسی وضعیت کولونیزاسیون دهانی و حلقی و فراوانی پنومونی وابسته به ونتیلاتور (VAP)در بیماران لوله گذاری شده بستری در ICUبیمارستان بهشتی کاشان در سال971399دکترای حرفه ای1396/07/121399/06/29
305بررسی سابقه بیماری های ایسکمی قلبی-عروقی در بیماران بستری مبتلا به کوید-19 در بیمارستان شهید بهشتی کاشان وارتباط آن با شدت درگیری ریوی ناشی از پنومونی کووید-191399پزشکی عمومی1399/06/121399/08/18
306بررسی تاثیر رفتار درمانی دیالکتیکی بر تنظیم هیجان، عملکرد اجرائی ، تصمیم گیری ریسکی وسوسه مصرف دربزرگسالان مبتلا به اختلال مصرف مواد افیونی همبود با نشانه هایADHD1400کارشناسی ارشد 1397/08/131400/06/15
307شناسایی آلودگی به سارکوسیستیس و توکسوپلاسما گوندی درگاوهای کشتار شده در شهرستان کاشان به روش های هضم بافتی و PCR، سال 13981400کارشناسی ارشد 1398/03/051400/06/31
308بررسی ارتباط سطوح سرمی سلنیوم و کروم با بیماری بروسلوز اطفال1399دکترای حرفه ای1397/07/091399/12/30
309نگرش دانشجویان دندانپزشکی سال آخر نسبت به دندانپزشکی پیشگیرانه در دانشکده دندانپزشکی کاشان دکترای حرفه ای 1402/01/21
310بررسی هوش اخلاقی کارآموزان و کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 14001400پزشکی عمومی1400/04/021400/08/18
311: شناسایی آمیب های آزادزی وژنوتیپ های آکانتامبا درمبتلایان به سرطان در بیمارستان های کاشان سال 13981400کارشناسی ارشد 1398/02/221400/03/30
312مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان سهمیه تعهد خدمت با سایر سهمیه ها دردانشکده پزشکی کاشان سال 14001401پزشکی عمومی1400/12/161401/10/25
313بررسی وضعیت ترجمان دانش در دانشگاه‌ علوم پزشکی کاشان؛ دیدگاه اعضای هیات علمی1401پزشکی عمومی1400/12/181401/10/25
314بررسی سطح لیپیدهای خون در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا و اختلال دوقطبی بستری در بیمارستان روان پزشکی کارگرنژاد در سال 14001402پزشکی عمومی1401/03/111402/03/23
315بررسی شاخص های گلبول های سفید خون در بیماران اسکیزوفرنی و دوقطبی در بیمارستان روان پزشکی کارگرنژاد در سال 14001402پزشکی عمومی1401/08/251402/03/31
316بررسی ارتباط میگرن با فاکتورهای CBC و CRP1402دکترای حرفه ای1400/09/101402/06/01
317بررسی رادیوگرافیک موقعیت سوراخ چانه ای در رادیوگرافی CBCT در جمعیت شهر کاشان دانشجوی دکترا 1402/01/27
318بررسی مقادیر فاکتورهای ازمایشگاهی موثر بر پیامد کوتاه مدت بیماران COVID19 بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در اسفند 98 و فروردین ماه۹۹1402پزشکی عمومی1401/11/261402/03/17
319بررسی ارتباط سطح D-dimer پلاسما و پیامد بالینی بیماران COVID-19 بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 13991401پزشکی عمومی1401/01/171401/05/10
320بررسی ارتباط میگرن با سطح اسیداوریک سرمی1402پزشکی عمومی1401/12/101402/06/14
321بررسی میزان شیوع اعتیاد شدید به تلفن هوشمند و تعیین رابطه آن با سطح انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 14011402پزشکی عمومی1401/12/221402/06/20
322بررسی شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی عوامل باکتریایی جدا شده از عفونت های مجاری ادراری بیماران سرپایی مراجعه کننده به آزمایشگاه رفرانس کاشان در سال 14001402دکترای حرفه ای1401/01/171402/06/27
323مقایسه تاثیر آموزش الکترونیکی همزمان، غیر همزمان و سخنرانی حضوری بر دانش و رضایتمندی دانشجویان پزشکی در دروس تئوری گوارش کودکان در دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 14011401پزشکی عمومی1401/03/231401/06/14
324تعیین ارتباط سن دندانی و سن تقویمی از روی ابعاد پالپ چمبر دندان کانین با استفاده از تصاویر پانورامیک دیجیتال و به روش kvaal در شهرستان کاشان دندانپزشکی عمومی1401/11/161402/04/11
325تعیین ارتباط سن دندانی و سن تقویمی از روی ابعاد پالپ چمبر دندان کانین با استفاده از CBCT و به روش Kvaal در شهرستان کاشان دندانپزشکی عمومی1401/11/14
326بررسی اثر مکمل ملاتونین بر شدت بیماری و کیفیت خواب درکودکان مبتلا به درماتیت آتوپیک1397تخصص1397/09/211397/12/24
327بررسی وضعیت شناختی بیماران بعد از عمل جراحی پیوند عروق قلب در بیمارستان شهیدبهشتی کاشان در سال 14011402دکترای حرفه ای1401/04/151402/03/30
328ارزیابی اثر نانوذرات اکسید روی و هیدروکسی آپاتیت بر کلونیزاسیون استرپتوکوکوس موتانس به سطح دندان در شرایط برون تنی1401دکترای تخصصی1398/07/071401/06/19
329بررسی اثر ضد باکتریایی نانوذرات اکسید مس با استفاده از روش سنتز سبز عصاره برگ گیاه ازگیل ژاپنی (Eriobotrya japonica) بر ایزوله‌‌های اشریشیاکلی جدا شده از عفونت ادراری1402کارشناسی ارشد 1401/09/081402/04/04
330بررسی الگوی بیانی میکروآرناهای سلولی (let-7b, miR-29a, miR-126, miR-34a، miR-181a-5p) و فاکتورهای التهابی ( IL-6، TNF-αو TGF-B) در بیماران مبتلا به سندرم سودو اکسفولیشن1402پزشکی عمومی1400/11/131402/06/29