معصومه  عابدزاده کلهرودی

 فعالیت های پژوهشی

 

معصومه عابدزاده کلهرودی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 93
نام و نام خانوادگی (فارسی) : معصومه عابدزاده کلهرودی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Masoumeh Abedzadeh-Kalahroudi پست الکترونیک : abedzadeh@kaums.ac.ir
تاریخ تولد : 1345/10/24 دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
رشته تخصصی : مامایی آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی کاشان-دانشکده پرستاری و مامایی
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1ارزيابي کيفيت بانک اطلاعاتي مرکز تحقيقات تروما طي سالهاي 1384 تا 1396مجری
2بررسی فراوانی حاملگی با فاصله کوتاه و رابطه آن با وزن و قد هنگام تولد در مراجعین به زایشگاه دکتر شبیه خوانی کاشان طی سالهای 1378-79مجری181378/09/011380/05/22
3بررسی میزان شیوع ماکروزمی نوزاد وارتباط آن با حاملگی از تاری گذشته و زایمنهای متعدد در مراجعین به بیمارستان دکتر شبیه خوانی کاشان سال 1378-79مجری151378/12/011380/07/05
4بررسی چگونگی تغذیه وپایش رشد کودکان 4/5 و 9 ماهه مراجعه کننده به مراکزمجری141380/08/011382/02/09
5بررسی دانش ،نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان در مورد سرطان پستان و روشهای بیماریابی آن در سال 80مجری121380/10/011381/06/12
6بررسی فراوانی سوء تغذیه و ارتباط آن با برخی از عوامل فردی اجتماعی در کودکان زیر 5 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان در سال 81مجری31381/03/011382/10/23
7بررسی تاثیر استفاده از روغن کرچک در شروع دردهای زایمان بعد از هفته جهلم ( 40 ) حاملگی مجری181383/05/201384/11/20
8بررسی رابطه مدت تماس اسپرم و سرویکس قبل از حاملگی با پره اکلامپسی مجری181383/09/221385/08/23
9بررسی تاثیر ژل لیدوکائین بر درد بعد از اپیزیاتومی و پارگی پرینه مجری151384/02/251385/12/15
10الگوی انجام تست پاپ اسمیر و موانع انجام آن در زنان شهرستان کاشان مجری161384/05/051385/11/24
11بررسی طول مرحله سوم زایمان و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به زایشگاه شبیه خوانی کاشان در سال 1384مجری181384/11/011387/02/10
12بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه شهر کاشان در سال 1384مجری141384/12/011388/02/01
13بررسی میزان موفقیت تلقیح داخل رحمی اسپرم و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به مرکز درمان نازایی کاشان مجری221385/01/151390/09/26
14بررسی رابطه نوع زایمان با کیفیت زندگی پس از زایمان مجری171386/02/201387/12/20
15بررسی تاثیر آسپرین در پیشگیری از پره اکلامپسی و عوارض آن در زنان با سونوگرافی داپلر غیر طبیعی شریان رحمی مجری271386/04/131390/10/19
16بررسی مقایسه ای تاثیر طب فشاری و کپسول زنجبیل در تهوع و استفراغ حاملگی مجری41386/05/011391/03/25
17بررسی ارتباط شاخص نسبت دور کمر به دور باسن با بروز پره اکلامپسی مجری721386/08/151392/07/28
18مقایسه تاثیر کاربتوسین و سنتومترین عضلانی در جلوگیری از خونریزی بعد از زایمان مجری421388/10/151392/04/15
19رابطه میزان مایع آزاد داخل شکمی در سونوگرافی با وجود آسیب احشایی توپر در سی تی اسکن در بیماران مبتلا به ترومای غیرنافذمجری531391/04/151395/08/25
20بررسی شیوع صدمات زایمانی و عوامل مرتبط با آن در متولدین نوزاد شهر کاشان در سال 1391مجری281391/06/151393/10/29
21ارزش پیشگویی کننده نمره معیار روتردام سی تی اسکن با پیامد زودرس بیماران ترومای مغزی مجری471391/09/011395/08/02
22بررسی تاثیر ترانگزامیک اسید در پیشگیری از افزایش خونریزی در بیماران با آسیب تروماتیک مغزی مجری221391/12/011393/12/29
23بررسی روایی و پایایی آزمون OSCEدر ارزیابی مهارت های بالینی دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری و مامایی کاشان در سال 1391-92 همکار361392/10/011395/09/17
24بررسی تاثیر جورابهای فشاری ساق کوتاه در مقایسه با ساق بلند در پیشگیری از ترومبوز عمقی در بیماران مبتلا به سکته مغزی هموراژیکمجری291392/11/151395/04/30
25بررسی میزان استقلال سالمندان در انجام فعالیت های روزمره متعاقب ترومای اندام هاو عوامل مرتبط با آن در مراجعه کنندگان به اورژانس ترومای بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1392مجری341393/02/011395/12/07
26بررسی پیامدهای ناشی از تروما و ارتباط آن با وضعیت اجتماعی اقتصادی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشانمجری281393/05/151395/09/13
27 مقایسه اثر روغن کنجد و روغن بادام بر میزان بروز استریای حاملگی مجری361393/08/011396/08/01
28 بررسی ارتباط بین سطح PAPP-A در سه ماهه اول بارداری با ضخامت جفتمجری221393/09/011395/07/05
29مقایسه ارزش تشخیصی آزمون مشاهده با اسید استیک (VIA) با پاپ اسمیر در غربالگری کانسر مجری121394/12/011395/12/01
30مقایسه سطح هورمون آنتی مولرین در بیماران هیسترکتومی شده همراه با سالپنژکتومی و بدون سالپنژکتومیمجری241395/11/011397/11/01
31زمان سنجی فعالیت های مراقبتی و غیر مراقبتی پرستاران و عوامل مرتبط با آن در بخش های ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1396 ناظر121396/05/151397/05/15
32" بررسي تطابق صحت يافته هاي سي تي اسکن اسپيرال شکم و لگن با سي تي اسکن توراکولومبار در شناسايي شکستگي هاي ستون فقرات در بيماران با تروماي غير نافذ شکم و لگن مراجعه کننده به اورژانس بيمارستان شهيد بهشتي کاشان در سال 1396مجری121396/09/011397/09/01

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1بررسی دانش، نگرش و عملکرد ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهرتهران در مورد معاینه بالینی پستان طی سال 1373CINAHLFeyz, Journal of Kashan University of Medical Sciences-v4n3p49-551379
2وضعیت پیش گیری از حاملگی و عوامل مرتبط با آن در خانمهای کمتر داز 20 سال مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی گلابچی شهرستان کاشان طی سال 1374CINAHLFeyz, Journal of Kashan University of Medical Sciences-v4n3p94-1001379
3بررسی شیوع ماکروزومی و رابطه حاملگی از تاریخ گذشته و زایمانهای متعدد با آنCINAHLFeyz, Journal of Kashan University of Medical Sciences-v6n2p65-691381
4شیوع حاملگی بافاصله کوتاه و رابطه آن با وزن و قد هنگام تولدCINAHLFeyz, Journal of Kashan University of Medical Sciences-v6n4p82-861381
5بررسی دانش،نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر کاشان در مورد سرطان پستان و روش های بیماریابی آن در سال 1380CINAHLFeyz, Journal of Kashan University of Medical Sciences-v7n2p85-921382
6بررسی ارتباط BMI مادر و جنس کودک با سوء تغذیه کودکان زیر 5 سالIndex Copernicusمجله فیض-شماره 34تابستان 13841384
7بررسی چگونگی تغذیه و عوامل مرتبط با آن درکودکان 5/4 ماهه شهرکاشان Index Copernicus مجله فیض - شماره 35 ، پاییز13841384
8بررسی رابطه طول مدت تماس اسپرم و سرویکس قبل از حاملگی با پره اکلامپسIndex Copernicusفصلنامه علمی – پژوهشی فیض-دوره یازدهم شماره 1 بهار 13861386
9بررسی روغن کرچک بر القای درد های زایمانیIndex Copernicusفصلنامه فیض › سال یازدهم، شماره4، زمستان 861386
10بررسی طول مرحله سوم زایمان در مراجعین تک قلو به زایشگاه شبیه خوانی کاشان طی سال های85- 1384Index Copernicusفصلنامه فیض › سال یازدهم، شماره4 ، زمستان 861386
11بررسی تاثیر استفاده از روغن کرچک در آمادگی سرویکس بعد از هفته40 حاملگی Chemical Abstractمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) -دوره هجدهم شماره 63 فروردین و اردیبهشت سال 13871387
12 the relationship between mathers BMI,child's sex and malnutrition in children under five years of ageIndex Copernicusasian journal of development matters1387
13مقایسه تاثیر ژل لیدوکائین و شیاف دیکلوفناک سدیم بر درد بعد از اپیزیاتومیScopusفصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان دوره 10, شماره 4 - تابستان ( 5-1388 )1388
14بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه شهر کاشانIndex Copernicusدوفصلنامه طب جنوب-سال12/شماره1/شهریور13881388
15تاثیر ژل لیدوکائین بر درد بعد از اپیزیاتومیScopusمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل-(2)11/ خردادو تیر 13881388
16تاثیر ترمیم یا عدم ترمیم لایه های پریتوئن احشایی و جداری بر عوارض پس از سزارینIndex Copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی قم-دوره سوم-شماره4-زمستان 88صفحات 31-271388
17بررسی اثرات سن، مدت و علت ناباروری و تعداد فولیکول‌ها بر میزان موفقیت تلقیح داخل رحمی اسپرمScopusمجله دانشگاه علوم پزشکی سمنان دوره 12 - شماره 1 (جلد 12، شماره 1 (پیاپی 37)-پاییز -مهر1389
18آگاهی و عملکرد زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه شبیه خوانی کاشان در مورد ورزش های دوران بارداری و پس از زایمانIndex Copernicusفصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم-دوره هشتم-شماره چهار-زمستان 13891389
19The efficacy of 2% Lidocaine gel in pain relieving of episiotomy: A double-blind randomized trialISI Pak J Med Sci -April - June 2011 Vol 27 no2 : 375-3781390
20بررسی تأثیر آسپرین در پیش گیری از پره اکلامپسی در زنان با سونوگرافی داپلر غیرطبیعی شریان رحمیCINAHL فصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 2، تابستان 1390 ، صفحات 104-981390
21رابطه کیفیت زندگی زنان با نوع زایمانIndex Copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / بهار ۱۳۹۰ / دوره ۱۳ / شماره ۱ (پی در پی ۳۷ ) / صفحات ۱۰۱ تا ۱۰۸1390
22مقایسه تأثیر میزوپروستول رکتال و سنتومترین عضلانی در پیشگیری از خونریزی بعد از زایمانIndex Copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان/ دوره هجدهم ، شماره 2 ، تابستان 1390 ، شماره مسلسل601390
23Assessment of Quality of Life in Menopausal Periods: A Population Study in Kashan, IranISIIranian Red Crescent Medical Journal1390
24The Effect of Short Duration Sperm Exposure on Development of Preeclampsia in Primigravid WomenISIIran Red Crescent Med J 2012; 14(1):1-5 ©Iranian Red Crescent Medical Journal1390
25The duration of the third stage of labor and related factorsPUBMEDIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1390
26بررسی تأثیر طب فشاری بر تهوع و استفراغ بارداریISC212- دو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره شانزدهم، شماره 3، مرداد و شهریور 1391 ، صفحات 2181391
27آنوریسم کاذب شریان رحمی پس از سزارین : گزارش موردیISCفصلنامه طب جنوب دوره15-شماره2 1391
28The Assessment of View Toward Sexually Transmitted Diseases among Midwives in Kashan 2010EmbaseResearch Journal of Medical Sciences 1391
29The Relationship Between Maternal Passive Smoking During Pregnancy and Preterm DeliveryISCNursing and Midwifery Studies 1391
30مقایسه کیفیت زندگی در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسهISCفصلنامه پایش سال یازدهم شماره پنجم مهر آبان ١٣٩1391
31Epidemiology of Home-Related Injuries During a Six-Year Period in Kashan, IranPUBMEDArch Trauma Res.2012;1(3)1391
32Prevalence and Severity of Menopausal Symptoms and Related Factors Among Women 40-60 Years in Kashan, IranISCNursing and Midwifery Studies 2012;1(2)1391
33Closure or Non–Closure of Peritoneum in Cesarean Section: Outcomes of Short-Term ComplicationsPUBMEDArchives of Trauma Research. 2013, Volume 1, Issue 41391
34مقایسه ابعاد کیفیت زندگی پس از زایمان در زایمان های طبیعی و سزارینISCفصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی(پایش)1391
35عوامل مرتبط با غربالگری سرطان دهانه رحم (سرویکس) و موانع انجام آن در زنانISCفصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی_پایش)1391
36بررسی اثر لتروزول بر لیومیوم علامت دار رحمISCمجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره هفتم، شماره اول، فروردین اردیبهشت 13921392
37 بررسی رابطه نوع زایمان با تغییر نمرات ابعاد کیفیت زندگی، دو تا چهار ماه پس از زایمان CINAHLفصلنامه پایش سال دوازدهم شماره سوم خرداد تیر ١٣٩21392
38Strategies for Improvement Quality of Life in MenopausePUBMEDNurs Midwifery Stud. 2013;1(4)1392
39Carbetocin vs. Syntometrine in Prevention of Postpartum Hemorrhage: a Double Blind Randomized Control TrialISIIranian Red Crescent Medical Journal. 2013 August; 15(9)1392
40Acupressure and Ginger to Relieve Nausea and Vomiting in Pregnancy: a Randomized StudyISIIranian Red Crescent Medical Journal. 2013 September; 15(9)1392
41Approach to Trauma During Pregnancy PUBMEDArchives of Trauma Research. 2013 August; 2(2)1392
42Iatrogenic Gastrointestinal Injuries During Obstetrical and Gynecological OperationPUBMEDArchives of Trauma Research. 2013 August; 2(2):1392
43مقایسه اثر کپسول بابونه و کپسول مفنامیک اسید بر شدت دیسمنوره اولیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشانISCمجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دوره سیزدهم، شماره چهارم، زمستان 13921392
44The relationship between mode of delivery and postpartum physical and mental health related qualityof lifePUBMEDIranian Journal of Nursing and Midwifery Research | November-December 20131392
45The Impact of Postpartum Depression on Quality of Life in Women After Child's BirthISI و PUBMEDIran Red Crescent Medical Journal. 2014 February; 16(2)1392
46Effect of Ginger on Relieving Nausea and Vomiting in Pregnancy: A Randomized, Placebo-Controlled TrialPUBMEDNurs Midwifery Stud. 2014 April; 3(1)1393
47Complementary and Alternative Medicine in MidwiferyPUBMEDNursing and Midwifery Studies. 2014 June1393
48Ultrasound detection of placenta accreta in the first trimester of pregnancyISI و PUBMEDIranian Journal of Reproductive Medicine. 2014 Jun;12(6)1393
49Aspirin and Preeclampsia Prevention in Patients With Abnormal Uterine Artery Blood FlowISI و PUBMEDIran Red Crescent Med J. 2014 August; (16)1393
50Dependency in Activities of Daily Living Following Limb Trauma in Elderly Referred to Shahid Beheshti Hospital, Kashan, Iran in 2013PUBMEDArch Trauma Res. 2014 September; 3(3): e20608.1393
51Early pregnancy waist-to-hip ratio and risk of preeclampsia: a prospective cohort studyISI و PUBMEDHypertension Research (2015) 38, 1393
52Incidence of Neonatal Birth Injuries and Related Factors in Kashan, IranPUBMEDArch Trauma Res. 2015 March; 4(1)1393
53Barriers to Pap-smear Testing From the Viewpoint of Postmenopausal Women in KashanPUBMEDNurs Midwifery Stud. 2014 December; 3(4):1393
54Measurement of Disability and Its Predictors Among Trauma Patients: A Follow-up StudyISI و PUBMEDArch Trauma Res. 2015 September; 4(3)1394
55Prevention of Postpartum Hemorrhage: Our OptionsISI و PUBMEDNurs Midwifery Stud. 2015 September1394
56The Rotterdam Scoring System can be used as an Independent Factor for Predicting Traumatic Brain Injury OutcomesISI و PUBMEDworld neurosurgery vol 87 march 2016 p195-1991394
57Correlation Between Intra-Abdominal Free Fluid and Solid Organ Injury in Blunt Abdominal TraumaISI و PUBMEDArchives of Trauma Research : 2015, Volume 4, Issue 3, September1394
58Return to work after trauma: A survival analysisPUBMEDChinese Journal of Traumatology1395
59Predictive Factors of Dependency in Activities of Daily Living Following Limb Trauma in Elderly Referred to Shahid Beheshti Hospital, Kashan, Iran, in 2013ISI و PUBMEDTrauma Mon. 2016; 21(5):e25091.1395
60Association between PAPP-A and placental thicknessISI و PUBMEDInt J Reprod BioMed Vol. 14. No. 6. pp: 421-426, June 2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF REPRODUCTIVE BIOMEDICINE1395
61Psychometric properties of the world health organization disability assessment schedule II -12 Item (WHODAS II) in trauma patientsISI و PUBMEDINJURY-INTERNATIONAL JOURNAL OF THE CARE OF THE INJURED Volume: 47 Issue: 5 1395
62Comparison of Knee-High and Thigh-High Graduated Compression Stockings in Preventing Deep Vein Thrombosis in Patients with Hemorrhagic StrokeISINursing and Midwifery Studies1396

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1congress article: Investigation the prevalence unwanted pregnancy in women to referring health care centers in Kashan 2007Second Congress of the Asia-Pacific Council on Contraceptionچینپوستر2008/12/04
2Congress article: ROLE OF NUTRITION IN ALZHEIMER DISEASE(AD) PREVENTION AND RECOVERY IN ELDERLY19th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatricsفرانسهپوستر2009/07/05
3congress article: The effect of number of laparascopic ovarian drilling in improving reproductive outcome in patients having polycystic ovarian syndrome resistant to clomiphen16th congress of Iranian society for reproductive medicineشیرازپوستر2010/03/03
4congress article: Smoking and quality of life in menopausal women in Kashan cityThe first regional (EMRO) CONGRESS ON TOBACCO HEALTHدانشگاه علوم پزشکی هرمزگانپوستر1387/11/09
5congress article: Correlation between maternal tobacco exposure during pregnancy with preeclampsiaThe first regional (EMRO) CONGRESS ON TOBACCO HEALTHدانشگاه علوم پزشکی هرمزگانپوستر1387/11/09
6congress article: The effect of education on students’ knowlage about breast cancer and breast self examinationXIX figo world congress of gynecology and obstetricsآفریقای جنوبی(cape town) پوستر2009/10/04
7congress article: Pap smear’s pattern and its barriers among women in kashan city 2005-2006XIX figo world congress of gynecology and obstetricsآفریقای جنوبی (cape town )پوستر2009/10/04
8خلاصه مقاله همایش: بررسی نتایج ماموگرافی در زنان مراجعه کننده به مرکز ماموگرافی بیمارستان شهید بهشتی شهر کاشانپنجمین کنگره بین المللی سرطان پستانتهرانپوستر1388/12/05
9خلاصه مقاله همایش: دلایل عدم انجام ورزش در دوران بارداری در زنان مراجعه کننده به زایشگاه شبیه خوانی کاشانThe first international safe pregnancy and motherhood congress دانشگاه شهید بهشتی تهران 1388/12/04
10congress article:The efficacy of 2% lidocaine gel versus diclofenac suppository in pain reliving after episiotomy golbal congress of maternal and infant healthBarcelona- spain پوستر2010/09/22
11congress article: Dysmenorrhea and related factors in Kashan university students10th Congress of the European Society of Contraceptionبراگپوستر2008/04/30
12خلاصه مقاله همایش: بررسی شدت علائم یائسگی در زنان یائسه شهر کاشانیازدهمین کنگره بین المللی زنان و زایمانعلوم پزشکی شهید تهرانپوستر1387/07/27
13خلاصه مقاله همایش: بررسی فرآوانی غربالگری سرطان پستان و موانع انجام آن درزنان شهرکاشان درسال 1387هشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهران-سالن رازیپوستر1388/08/14
14خلاصه مقاله همایش: بررسی چگونگی پیشگیری از بارداری درخانمهای بالای 35 سال شهرکاشان درسال 1385-1386هشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهران-سالن رازیپوستر1388/08/14
15خلاصه مقاله همایش: بررسی میزان آگاهی ازغربالگری پستان و انجام آن درزنان شهرکاشانهشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهران-سالن رازیپوستر1388/08/14
16خلاصه مقاله همایش: مقایسه کیفیت زندگی دو و چهارماه پس از زایمان طبیعی و سزارینهشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهران-سالن رازیپوستر1388/08/14
17خلاصه مقاله همایش: مقایسه تاثیر ژل لیدوکایین وشیاف یکلوفناک سدیم بردرد یعدازاپیزیاتومیهشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهران-سالن رازیپوستر1388/08/14
18Congress article: Investigation of sperm parameters and pregnancy outcome after intrauteringe insemination15th world congress on in vitro fertilization 4th world congress on in vitro maturation Geneva, Switzerland - سوئیسپوستر2009/04/19
19خلاصه مقاله همایش: میزان آگاهی زنان مراجعه کننده به مرکز ماموگرافی بیمارستان شهید بهشتی شهر کاشان در مورد ما مو گرافیسومین کنگره سراسری سرطان پستانتهرانپوستر1389/04/09
20congress article: barrier methods contraception and preeclampsiaGlobal congress of maternal and infant healthBarcelona- spain پوستر1389/06/31
21congress article: comparative study of the quality of life subscales after normal vaginal delivery and caesarean sectionGlobal congress of maternal and infant healthBarcelona- spain پوستر1389/06/31
22خلاصه مقاله همایش: بررسی انواع اختلالات قاعدگی در دانشجویان دانشگاه کاشاناولین کنگره بین المللی مامایی و بهداشت باروری ایرانمشهدپوستر1390/03/03
23Congress article: Quality of life in pregnant women:results from kashan , iran8th European congress on menopause (EMAS) maturitas London, United Kingdom پوستر2009/05/16
24Congress article: The relationship between type of delivery and postpartum quality of lifeXIX figo world congress of gynecology and obstetricsآفریقای جنوبی(cape town) پوستر2009/10/04
25خلاصه مقاله همایش: بررسی زمان شروع تغذیه تکمیلی در کودکان 9 ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشانهمایش کشوری سلامت محوری در طب کودکاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوجپوستر1388/08/20
26خلاصه مقاله همایش: آگاهی و عملکرد زنان باردار در مورد ورزش های دوران بارداری و پس از زایمانهشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهران-سالن رازیپوستر1388/08/14
27congress article: The effect of the number of laparoscopic ovarian drilling on hormonal levels in patients with polycyctic ovarian syndrome resistant to clomiphenیازدهمین کنگره بین المللی زنان و زایمانعلوم پزشکی شهید تهران 1387/07/27
28خلاصه مقاله همایش: تاثیر تعداد پانکچرهای تخمدان به روش لاپاراسکوپیک بر روی سطوح هورمونی بیماران مبتلا به سندروم پلی کیستیک مقاوم به کلومیفنیازدهمین کنگره بین المللی زنان و زایمان مجتمع بیمارستان امام خمینی (ره)،مجموعه تالارهای امامپوستر1387/07/27
29Congress article: THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL SUPPORT AND DEPRESSION IN MENOPAUSAL WOMEN IN KASHAN8th European congress on menopause (EMAS) maturitas London, United Kingdom پوستر2009/05/16
30-تکراری باکد1004-Congress article: SMOKING AND QUALITY OF LIFE IN MENOPAUSAL WOMEN IN KASHAN CITY8th European congress on menopause (EMAS) maturitas London, United Kingdom پوستر2009/05/16
31Congress article: EXERCISE ACTIVITES AND RELATED FACTORS IN MENOPAUSAL WOMEN IN KASHAN CITY8th European congress on menopause (EMAS) maturitas London, United Kingdom پوستر2009/05/16
32Congress article: Association between risk factors in cervical cancer and pap test screening in postmenopausal women in kashan 2005-20068th European congress on menopause (EMAS) maturitas London, United Kingdom پوستر2009/05/16
33-تکراری باکد1003-Congress article: Pap smear’s pattern and its barriers among women in kashan city 2005-20068th European congress on menopause (EMAS) maturitas London, United Kingdom پوستر2009/05/16
34Congress article: The risk factors of osteoporosis in women referred to shahid beheshti bone mass densitometry center in kashanXIX figo world congress of gynecology and obstetricsآفریقای جنوبی(cape town) پوستر2009/10/04
35خلاصه مقاله همایش: الگوی انتخاب روش های پیشگیری از بارداری و ارتباط آن با انواع روش های پیشگیری از بارداری در شهرستاندومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشورمشهد 1387/03/04
36congress article: Depression and quality of life in pregnant womenXIX figo world congress of gynecology and obstetricsآفریقای جنوبی (cape town) پوستر1388/07/12
37congress article: Effects of education on knowledge, attitude female students on risk factors of breast cancer in university of medical sciences kashan , iran XIX figo world congress of gynecology and obstetricsآفریقای جنوبی(cape town) پوستر1388/07/12
38congress article: Prevalence of complains in 239 menopausal aged women in kashan – iran in 20078th European congress on menopause (EMAS) maturitas 63,supplement 1(2009)London, United Kingdom پوستر1388/02/26
39congress article: Influence of mother’s menopausal age on daughther’s menopausal age az an inherited factors8th European congress on menopause (EMAS) maturitas 63,supplement 1(2009)London, United Kingdom پوستر1388/02/26
40congress article: Physical activity and related factors among post menopausal women8th European congress on menopause (EMAS) maturitas 63,supplement 1(2009)londonپوستر2009/05/16
41congress article: Relationshp between parity and fetal weightxix figo world congress of gynecology and obstetricsLondon, United Kingdom پوستر2009/10/04
42congress article: Common chronic diseases among post menopausal women8th European congress on menopause (EMAS) maturitas 63,supplement 1(2009)London, United Kingdom پوستر1388/02/26
43congress article: THE association of active andsive smoking status with cervcal cancer screening in Kashaian womenThe first regional (EMRO) CONGRESS ON TOBACCO HEALTHدانشگاه علوم پزشکی هرمزگانپوستر1387/11/09
44congress article: Complications of Pyelonephritis In Pregnancy Athens پوستر
45خلاصه مقاله همایش : بررسی میزان موفقیت تلقیح داخل رحمی و عوامل مرتبط با آن در مرکز درمان نازایی کاشانخلاصه مقالات هفتمین همایش سراسری علوم تشریحی ایران کاشانپوستر
46خلاصه مقاله همایش: میزان انجام فعالیت های ورزشی و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه شهر کاشانهمایش سراسری سالمندی و پزشکی سالمنداناصفهانپوستر1387/12/13
47خلاصه مقاله همایش: بررسی موانع انجام تست پاپ اسمیر از دیدگاه زنان یائسه شهر کاشان 85-1384همایش سراسری سالمندی و پزشکی سالمنداناصفهانپوستر1387/12/13
48خلاصه مقاله همایش: بررسی آموزش بر روی آگاهی دانشجویان دختر دانشگاه کاشان در مورد سرطان پستان و خودآزمایی پستانسومین کنگره سراسری سرطان پستانتهرانپوستر1389/04/09
49خلاصه مقاله همایش: بررسی موانع انجام غربالگری سرطان پستان در زنان شهر کاشان 1387ششمین کنگره بین المللی سرطان پستانتهران 1389/12/03
50خلاصه مقاله همایش: بررسی شیوع ماستالژیا در دانشجویان دختر دانشگاه کاشانششمین کنگره بین المللی سرطان پستانتهرانسخنرانی1389/12/03
51خلاصه مقاله همایش: بررسی دلایل انجام ماموگرافی در بیماران زنان مراجعه کننده به بخش ماموگرافی بیمارستان شهید بهشتی کاشانششمین کنگره بین المللی سرطان پستانتهرانپوستر1389/12/03
52خلاصه مقاله همایش: بررسی رابطه عوامل خطرساز سرطان پستان با انجام غربالگری در زنان شهر کاشان در سال 1387ششمین کنگره بین المللی سرطان پستانتهرانسخنرانی1389/12/03
53خلاصه مقاله همایش: طراحی و اجرای یک برنامه آموزشی در زمینه نحوه ثبت گزارش در پرونده بیمار برای دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشاندوازدهمین همایش کشوری کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
54خلاصه مقاله همایش: بررسی دیدگاه دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در مقطع کارآموزی در عرصه درباره لزوم اجرای کارگاه آموزشی SPSS در برنامه های آموزشیدوازدهمین همایش کشوری کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
55خلاصه مقاله همایش: فراوانی انواع روشهای پیشگیری از بارداری و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشاننهمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهران -مرکز همایش های رازیپوستر1390/08/17
56خلاصه مقاله همایش: میزان رضایت ازروش پیشگیری از بارداری و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشاننهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهران -مرکز همایش های رازیپوستر1390/08/17
57خلاصه مقاله همایش: بررسی مقایسه طب فشاری و کپسول زنجبیل در درمان تهوع و استفراغ حاملگی نهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهران -مرکز همایش های رازیپوستر1390/08/17
58خلاصه مقاله همایش: تماس کوتاه مدت با اسپرم قبل از حاملگی و افزایش خطر پره اکلامپسی نهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهران -مرکز همایشهای رازیپوستر1390/08/17
59congress article: the effect aspirin hn prevention of preeclampsiain women with abnormal uterin artery doppler ultrasoundنهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهران -مرکز همایشهای رازی 1390/08/17
60congress article: the effect of letrozole on symptomatic uterine leimyomasنهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهران -مرکز همایشهای رازیپوستر1390/08/17
61congress article: influence of short duration of sperm exposure on the risk of preeclapsia7th,asia pacific congress in maternal fetal medicinemalaysiaپوستر1390/07/22
62congress article: comparison effect of rectal misoprostol and im syntometrin in prevention of post partum hemorrhage7th,asia pacific congress in maternal fetal medicinekualalampur convention center, malaysia پوستر1390/07/22
63congress article: influence of closure and non-closure of the visceral and parietal peritoneum on post cesarean morbidity7th, asia pacific congress in maternal fetal medicinmalaysiaپوستر1390/07/22
64خلاصه مقاله: طراحی و اجرای دفترچه ثبت مهارتهای بالینی ( LOG BOOK) برای ارزشیابی واحد کارآموزی در عرصه داخلی جراحی دانشجویان13 همایش کشوری آموزش علوم پزشکیساریپوستر1391/02/11
65خلاصه مقاله: طراحی و راه اندازی کارآموزی تزریقات و سرم درمانی برای دانشجویان مامایی13 همایش کشوری آموزش علوم پزشکیساریپوستر1391/02/11
66congress article: reporting and interpretation of clinical brast examinationthe first iranian international confrence on womens healthshirazپوستر1391/03/25
67congress article: exercise activity in girl students of kashan universitythe first iranian international confrence on womens healthshirazپوستر1391/03/25
68congress article: relationship between type of delivery and changing in scores qaulity of life in 2 to 4 months after deliverythe first iranian international confrence on womens healthshirazسخنرانی1391/03/25
69congrass article: relationship between waist to hip ratio index and preclampsiathe first iranian international confrence on womens healthshirazپوستر1391/03/25
70congraee article: investigation of delivery relative factors with third stage of laborthe first iranian international confrence on womens healthshirazپوستر1391/03/25
71congrssarticle: the effect of letrozole on symptomatic uterine leiomyomasthe world congress on building consensus in gynecology,infertility and perinatologyspainپوستر1391/02/14
72خلاصه مقاله: تروما به دستگاه گوارش حین جراحی های زنان و ماماییهمایش ملی تروما و حوادثبندرعباسپوستر1391/11/04
73خلاصه مقاله: فراوانی آسیب های خانگی و عوامل مرتبط با آن در شهر کاشانهمایش ملی تروما و حوادثبندر عباسپوستر1391/11/04
74خلاصه مقاله: سرطان پستان و اختلالات جنسی مرتبط با آنهشتمین کنگره سراسری سرطان پستانتهرانپوستر1391/12/02
75congress article:longitudinal Changes of Maternal Anthropometric Indices:A Cohort Study in Women During Pregnancy and Postpartum8th royan Nursing and Midwifery Seminartehranپوستر1392/04/01
76congress article: the relationship between maternal passive smoking and low birth weight24th International Congress on Pediatrics & 10th Congress on Pediatrics Nursingtehranپوستر1391/07/20
77خلاصه مقاله: آنوریسم کاذب شریان رحمی پس از سزارین: گزارش موردیسیزدهمین کنگره زنان و زایمانتهرانپوستر1391/09/27
78خلاصه مقاله: بررسی برخی عوامل زایمانی مرتبط با مدت مرحله سوم زایماناولین کنگره بین المللی تولد و سلامت زنان اهوازپوستر1390/11/23
79خلاصه مقاله:سوء استفاده جنسی از کودکانکنگره پرستاری جامع نگرکاشانپوستر1391/12/01
80خلاصه مقاله:دلایل تغییر روش پیشگیری از بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشانکنگره پرستاری جامع نگرکاشانپوستر1391/12/01
81خلاصه مقاله:نقش فیتو استروژن ها در کاهش سرطان پستانکنگره پرستاری جامع نگرکاشانپوستر1391/12/01
82خلاصه مقاله:بررسی تاثیر زنجبیل در تسکین تهوع و استفراغ حاملگیکنگره پرستاری جامع نگرکاشانپوستر1391/12/01
83congress article:Role of folate and vitamin B12 in reducing carcinogenic types of human papillomavirusesکنگره پرستاری جامع نگرکاشانپوستر1391/12/01
84congress article:Relationship between Body Mass Indexs and the risk of preeclampsia in primigravida womenکنگره پرستاری جامع نگرکاشانپوستر1391/12/01
85خلاصه مقاله: بررسی رابطه حمایت اجتماعی با میزان رضایت زناشویی در زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهرستان کاشان در سال 1391دهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1392/07/04
86خلاصه مقاله: بررسی فراوانی خشونت خانگی علیه زنان و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان در سال 1391دهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1392/07/04
87خلاصه مقاله: بررسی کیفیت زندگی در زنان 40-60 ساله شهر کاشاندهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1392/07/04
88خلاصه مقاله: بررسی عوامل خطر مرگ داخل بیمارستانی بدنبال ترومادومین کنگره ملی تروما 1395/09/13
89congress article:Maternal-Fetal immune maladaptation associated with short sperm exposure, and development pre-eclampsiaچهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران-مهرماه 1393دانشگاه علوم پزشکی تهرانپوستر1393/07/22
90congress article:Dependency in Activities of daily living following limb trauma in elderly referred to Shahid Beheshti hospital Iran/Kashan 2013هجدهمین کنگره سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایراندانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهرانسخنرانی1393/09/05
91congress article:diagnostic value of the rotterdam criteria score in CT scan and early outcome in traumatic brain injuryاولین کنگره ملی تروما-دی ماه 1393مرکز همایش های رازی-تهرانسخنرانی1393/10/24
92congress article:Assessment of disability with WHODASII-12 Item in trauma patientsاولین کنگره ملی ترومامرکز همایش های رازی-تهرانپوستر1393/10/24
93congress article:Relationship Between Free Intra-abdominal Fluid and Organ Injury in Blunt Abdominal Traumaاولین کنگره ملی ترومامرکز همایش های رازی-تهرانپوستر1393/10/24
94خلاصه مقاله:بررسی ارتباط تحصیلات با میزان استقلال سالمندان تحت ترومای اندام در سال 1392اولین کنگره ملی ترومامرکز همایش های رازی-تهرانپوستر1393/10/24
95congress article:Dependency in Activities of Daily Living Following Limb Trauma in Elderly Referred to Shahid Beheshti Hospital,Kashan,Iran in 2013اولین کنگره ملی تروما-دی ماه 1393مرکز همایش های رازی-تهرانسخنرانی1393/10/24
96خلاصه مقاله: سن بالای مادر و پیامدهای بارداری:شواهدی از یک مطالعه وسیعدوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1394/07/16
97خلاصه مقاله:بررسی عملکرد جنسی زنان و عوامل مرتبط باآن در زنان مراجعه کننده به درمانگاههای زنان بیمارستانهای آموزشی شهر کاشان در سال 1393دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1394/07/16
98congress artical:Correlation between postpartum depression and quality of life after delivery :a follow up studyThe 2nd International Congress on Reproduction (ISERB 2016)تهران 1395/02/29
99congress artical: Association between PAPPA Levels in first trimester with placental thickness A prospective cohort studyپانزدهمین کنگره بین‌المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1395/07/13
100congress artical : incidence of Neonatal Birth Injurries and Related Factors in Kashan ,Iranبیست و هشتمین همایش بین المللی کودکاندع پ تهران، مرکز طبی کودکان 1395/07/29
101Assessment of disability with WHODAS II-12 Item in trauma patientsThe first National Congress TraumaGrand Hyatt Dubaiپوستر1395/12/02