معصومه  عابدزاده کلهرودی

 فعالیت های پژوهشی

 

معصومه عابدزاده کلهرودی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 93
نام و نام خانوادگی (فارسی) : معصومه عابدزاده کلهرودی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Masoumeh Abedzadeh-Kalahroudi دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
رشته تخصصی : اپیدمیولوژی آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی کاشان-دانشکده پرستاری و مامایی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی- پژوهشی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه شهر کاشان در سال 1384مجری141384/12/011388/02/01
2بررسی رابطه نوع زایمان با کیفیت زندگی پس از زایمان مجری171386/02/201387/12/20
3بررسی ارتباط شاخص نسبت دور کمر به دور باسن با بروز پره اکلامپسیمجری721386/08/151392/07/28
4بررسی مقایسه ای تاثیر طب فشاری و کپسول زنجبیل در تهوع و استفراغ حاملگیمجری41386/05/011387/06/02
5مقایسه تاثیر کاربتوسین و سنتومترین عضلانی در جلوگیری از خونریزی بعد از زایمانمجری421388/10/151392/04/15
6بررسی میزان موفقیت تلقیح داخل رحمی اسپرم و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به مرکز درمان نازایی کاشان مجری221385/01/151390/09/26
7بررسی تاثیر آسپرین در پیشگیری از پره اکلامپسی و عوارض آن در زنان با سونوگرافی داپلر غیر طبیعی شریان رحمیمجری271386/04/131388/07/01
8بررسی طول مرحله سوم زایمان و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به زایشگاه شبیه خوانی کاشان در سال 1384مجری181384/11/011387/02/10
9بررسی میزان شیوع ماکروزمی نوزاد وارتباط آن با حاملگی از تاری گذشته و زایمنهای متعدد در مراجعین به بیمارستان دکتر شبیه خوانی کاشان سال 1378-79مجری151378/12/011380/07/05
10بررسی دانش ،نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان در مورد سرطان پستان و روشهای بیماریابی آن در سال 80مجری121380/10/011381/06/12
11بررسی تاثیر ژل لیدوکائین بر درد بعد از اپیزیاتومی و پارگی پرینه مجری151384/02/251385/12/15
12الگوی انجام تست پاپ اسمیر و موانع انجام آن در زنان شهرستان کاشان مجری161384/05/051385/11/24
13بررسی چگونگی تغذیه وپایش رشد کودکان 4/5 و 9 ماهه مراجعه کننده به مراکزمجری141380/08/011382/02/09
14بررسی فراوانی حاملگی با فاصله کوتاه و رابطه آن با وزن و قد هنگام تولد در مراجعین به زایشگاه دکتر شبیه خوانی کاشان طی سالهای 1378-79مجری181378/09/011380/05/22
15بررسی فراوانی سوء تغذیه و ارتباط آن با برخی از عوامل فردی اجتماعی در کودکان زیر 5 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان در سال 81مجری31381/03/011382/10/23
16بررسی تاثیر استفاده از روغن کرچک در شروع دردهای زایمان بعد از هفته جهلم ( 40 ) حاملگی مجری181383/05/201384/11/20
17بررسی رابطه مدت تماس اسپرم و سرویکس قبل از حاملگی با پره اکلامپسی مجری181383/09/221385/08/23
18رابطه میزان مایع آزاد داخل شکمی در سونوگرافی با وجود آسیب احشایی توپر در سی تی اسکن در بیماران مبتلا به ترومای غیرنافذمجری531391/04/151395/08/25
19بررسی شیوع صدمات زایمانی و عوامل مرتبط با آن در متولدین نوزاد شهر کاشان در سال 1391مجری281391/06/151393/10/29
20ارزش پیشگویی کننده نمره معیار روتردام سی تی اسکن با پیامد زودرس بیماران ترومای مغزی مجری471391/09/011395/08/02
21بررسی تاثیر ترانگزامیک اسید در پیشگیری از افزایش خونریزی در بیماران با آسیب تروماتیک مغزیمجری581391/12/011396/09/22
22بررسی روایی و پایایی آزمون OSCEدر ارزیابی مهارت های بالینی دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری و مامایی کاشان در سال 1391-92 همکار361392/10/011395/09/17
23 مقایسه اثر روغن کنجد و روغن بادام بر میزان بروز استریای حاملگی مجری741393/08/011399/09/24
24بررسی تاثیر جورابهای فشاری ساق کوتاه در مقایسه با ساق بلند در پیشگیری از ترومبوز عمقی در بیماران مبتلا به سکته مغزی هموراژیکمجری291392/11/151395/04/30
25بررسی میزان استقلال سالمندان در انجام فعالیت های روزمره متعاقب ترومای اندام هاو عوامل مرتبط با آن در مراجعه کنندگان به اورژانس ترومای بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1392مجری341393/02/011395/12/07
26بررسی پیامدهای ناشی از تروما و ارتباط آن با وضعیت اجتماعی اقتصادی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشانمجری281393/05/151395/09/13
27 بررسی ارتباط بین سطح PAPP-A در سه ماهه اول بارداری با ضخامت جفتمجری221393/09/011395/07/05
28مقایسه ارزش تشخیصی آزمون مشاهده با اسید استیک (VIA) با پاپ اسمیر در غربالگری کانسر مجری771394/12/011401/04/11
29اثرات سالپینژکتومی در سطح سرمی هورمون آنتی مولرین: یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی تک کورمجری421395/11/011399/05/07
30ارزش تشخیصی یافته های سی تی اسکن اسپیرال شکم و لگن در تشخیص شکستگی های ستون فقرات توراکولومبار در بیماران با ترومای غیر نافذ شکم و لگنمجری451396/09/011400/06/06
31ارزیابی کیفیت بانک اطلاعاتی مرکز تحقیقات تروما طی سالهای 1384 تا 1396مجری411398/03/011401/07/23
32بررسی ارزش پیش گویی کننده نمره روتردام سی تی اسکن با پیامد زود رس کودکان دارای ترومای مغزی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 1392-1395مجری301396/11/011399/05/11
33مقایسه ی سطح سرویکال 8-IL و6-IL در بیماران مبتلا با ضایعات پیش بدخیم و بدخیم سرویکس و افراد سالممجری521397/01/151401/05/12
34 مقایسه اثر قرص میزوپروستول واژینال ، جلبک لامیناریا و سوند فولی در آماده کردن سرویکس و القاء زایمانمجری231397/06/011399/05/15
35 بررسی اثر گلی بن کلامید بر اندازه کانتوژن های مغزی و ادم اطراف آنها در بیماران با ترومای متوسط و شدید سر مجری241398/05/011400/05/01
36بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در مقایسه با سی‌تی‌اسکن جهت ارزیابی هموتوراکس در بیماران با ترومای غیر نافذمجری281398/02/151400/06/06
37مقایسه پیامد آسیب های قفسه سینه در بیماران ترومای غیر نافذ شدید قبل و بعد از اجرای الگوریتم تشخیصی-درمانی در اورژانس بیمارستان شهید بهشتی کاشانمجری291397/11/151400/04/21
38بررسی تاثیر ترانگزامیک اسید بر روی کانتوژن و خونریزی داخل مغزی در بیماران با آسیب تروماتیک مغزمجری511398/03/151402/06/11
39مقایسه تاثیر یوتروژستان خوراکی و پرولوتون عضلانی بر روی گردش خون مادری و جنینی در زنان با ریسک زایمان زودرسمجری14
40تاثیر آموزش برنامه زایمان و فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی بر پریشانی روان شناختی، ذهن آگاهی و رضایت زناشویی زنان در دوران بارداری و افسردگی پس از زایمانمجری12
41بررسی ارزش تشخیصی GFAP در تشخیص بیماران مبتلا به صدمات مغزیمجری161399/12/011401/03/24
42مقایسه ارزش پیشگوییکننده نمره هلسینکی،روتردام و استکهلم سی تی اسکن در پیش گویی پیامدهای دیررس در بیماران با ترومای مغزیمجری11401/11/011401/12/08
43طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره آموزشی توانبخشی فیزیکی پس از زایمان ویژه آموزش ماماها و زنان در مرحله بعد از زایمانمجری24
44بررسی میزان اضطراب و استرس درک شده زنان باردار شهر کاشان نسبت به بیماری کووید -19 و عوامل مرتبط با آنمجری141399/04/151400/06/10
45بررسی وضعیت بیماران حامله مبتلا به کووید ۱۹ و پیامدهای مادری و نوزادی آنمجری61399/06/011399/12/04
46بررسی ویژگی های اپیدمیولوژی قربانیان مرگ در اثر تروما بیمارستان شهید بهشتی کاشان، 1395-1399مجری121401/01/151402/01/15
47اپیدمیولوژی تروما در سالمندان ایران در سال های 1396 – 1400مجری121401/01/151402/01/15
48بررسی فراوانی و تنوع اعمال جراحی اورژانسی و پیامد بیماران در طی بحران پاندمی COVID-19در کاشان در سال 1399همکار131400/08/191401/09/14
49ترجمه و تعیین ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی بعد از ضربه مغزی در بیماران مبتلا به TBIدر ایران،1399مجری121401/01/151402/01/15
50بررسی ارتباط بین متابولیت های مغزی با وضعیت شناختی در بیماران دچار ترومای خفیف مغزی به روش اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیسی MRSمجری3
51بررسی اپیدمیولوژیک حوادث خانگی و عوامل مرتبط با ان در ایران طی سالهای 1396-1400مجری12
52بررسی فراوانی زایمان زودرس، علل و پیامدهای آن در زایمانهای تک قلوی انجام شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 1400-1399مجری121402/05/151403/05/15
53بررسی اثر کمکی ملاتونین در پیشگیری از پره اکلامپسی در زنان با خطر متوسط و زیادهمکار12
54بررسی میزان ترس از افتادن و عوامل مرتبط با آن در سالمندان متعاقب ترومای اندام تحتانی در سال 1402 شهر کاشانمجری12

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه شهر کاشانIndex Copernicusدوفصلنامه طب جنوب-سال12/شماره1/شهریور13881388
2تاثیر ژل لیدوکائین بر درد بعد از اپیزیاتومیScopusمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل-(2)11/ خردادو تیر 13881388
3بررسی تاثیر استفاده از روغن کرچک در آمادگی سرویکس بعد از هفته40 حاملگی Chemical Abstractمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) -دوره هجدهم شماره 63 فروردین و اردیبهشت سال 13871387
4مقایسه تاثیر ژل لیدوکائین و شیاف دیکلوفناک سدیم بر درد بعد از اپیزیاتومیScopusفصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان دوره 10, شماره 4 - تابستان ( 5-1388 )1388
5بررسی رابطه طول مدت تماس اسپرم و سرویکس قبل از حاملگی با پره اکلامپسIndex Copernicusفصلنامه علمی – پژوهشی فیض-دوره یازدهم شماره 1 بهار 13861386
6بررسی روغن کرچک بر القای درد های زایمانیIndex Copernicusفصلنامه فیض › سال یازدهم، شماره4، زمستان 861386
7بررسی طول مرحله سوم زایمان در مراجعین تک قلو به زایشگاه شبیه خوانی کاشان طی سال های85- 1384Index Copernicusفصلنامه فیض › سال یازدهم، شماره4 ، زمستان 861386
8بررسی ارتباط BMI مادر و جنس کودک با سوء تغذیه کودکان زیر 5 سالIndex Copernicusمجله فیض-شماره 34تابستان 13841384
9بررسی چگونگی تغذیه و عوامل مرتبط با آن درکودکان 5/4 ماهه شهرکاشان Index Copernicus مجله فیض - شماره 35 ، پاییز13841384
10تاثیر ترمیم یا عدم ترمیم لایه های پریتوئن احشایی و جداری بر عوارض پس از سزارینIndex Copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی قم-دوره سوم-شماره4-زمستان 88صفحات 31-271388
11بررسی اثرات سن، مدت و علت ناباروری و تعداد فولیکول‌ها بر میزان موفقیت تلقیح داخل رحمی اسپرمScopusمجله دانشگاه علوم پزشکی سمنان دوره 12 - شماره 1 (جلد 12، شماره 1 (پیاپی 37)-پاییز -مهر1389
12آگاهی و عملکرد زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه شبیه خوانی کاشان در مورد ورزش های دوران بارداری و پس از زایمانIndex Copernicusفصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم-دوره هشتم-شماره چهار-زمستان 13891389
13The efficacy of 2% Lidocaine gel in pain relieving of episiotomy: A double-blind randomized trialISI Pak J Med Sci -April - June 2011 Vol 27 no2 : 375-3781390
14بررسی تأثیر آسپرین در پیش گیری از پره اکلامپسی در زنان با سونوگرافی داپلر غیرطبیعی شریان رحمیCINAHL فصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 2، تابستان 1390 ، صفحات 104-981390
15رابطه کیفیت زندگی زنان با نوع زایمانIndex Copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / بهار ۱۳۹۰ / دوره ۱۳ / شماره ۱ (پی در پی ۳۷ ) / صفحات ۱۰۱ تا ۱۰۸1390
16مقایسه تأثیر میزوپروستول رکتال و سنتومترین عضلانی در پیشگیری از خونریزی بعد از زایمانIndex Copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان/ دوره هجدهم ، شماره 2 ، تابستان 1390 ، شماره مسلسل601390
17 the relationship between mathers BMI,child's sex and malnutrition in children under five years of ageIndex Copernicusasian journal of development matters1387
18Assessment of Quality of Life in Menopausal Periods: A Population Study in Kashan, IranISIIranian Red Crescent Medical Journal1390
19The Effect of Short Duration Sperm Exposure on Development of Preeclampsia in Primigravid WomenISIIran Red Crescent Med J 2012; 14(1):1-5 ©Iranian Red Crescent Medical Journal1390
20مقایسه ابعاد کیفیت زندگی پس از زایمان در زایمان های طبیعی و سزارینISCفصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی(پایش)1391
21عوامل مرتبط با غربالگری سرطان دهانه رحم (سرویکس) و موانع انجام آن در زنانISCفصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی_پایش)1391
22The duration of the third stage of labor and related factorsPUBMEDIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1390
23بررسی تأثیر طب فشاری بر تهوع و استفراغ بارداریISC212- دو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره شانزدهم، شماره 3، مرداد و شهریور 1391 ، صفحات 2181391
24آنوریسم کاذب شریان رحمی پس از سزارین : گزارش موردیISCفصلنامه طب جنوب دوره15-شماره2 1391
25The Assessment of View Toward Sexually Transmitted Diseases among Midwives in Kashan 2010EmbaseResearch Journal of Medical Sciences 1391
26The Relationship Between Maternal Passive Smoking During Pregnancy and Preterm DeliveryISCNursing and Midwifery Studies 1391
27مقایسه کیفیت زندگی در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسهISCفصلنامه پایش سال یازدهم شماره پنجم مهر آبان ١٣٩1391
28Epidemiology of Home-Related Injuries During a Six-Year Period in Kashan, IranPUBMEDArch Trauma Res.2012;1(3)1391
29Prevalence and Severity of Menopausal Symptoms and Related Factors Among Women 40-60 Years in Kashan, IranISCNursing and Midwifery Studies 2012;1(2)1391
30Closure or Non–Closure of Peritoneum in Cesarean Section: Outcomes of Short-Term ComplicationsPUBMEDArchives of Trauma Research. 2013, Volume 1, Issue 41391
31بررسی اثر لتروزول بر لیومیوم علامت دار رحمISCمجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره هفتم، شماره اول، فروردین اردیبهشت 13921392
32 بررسی رابطه نوع زایمان با تغییر نمرات ابعاد کیفیت زندگی، دو تا چهار ماه پس از زایمان CINAHLفصلنامه پایش سال دوازدهم شماره سوم خرداد تیر ١٣٩21392
33Strategies for Improvement Quality of Life in MenopausePUBMEDNurs Midwifery Stud. 2013;1(4)1392
34Carbetocin vs. Syntometrine in Prevention of Postpartum Hemorrhage: a Double Blind Randomized Control TrialISIIranian Red Crescent Medical Journal. 2013 August; 15(9)1392
35Acupressure and Ginger to Relieve Nausea and Vomiting in Pregnancy: a Randomized StudyISIIranian Red Crescent Medical Journal. 2013 September; 15(9)1392
36Approach to Trauma During Pregnancy PUBMEDArchives of Trauma Research. 2013 August; 2(2)1392
37Iatrogenic Gastrointestinal Injuries During Obstetrical and Gynecological OperationPUBMEDArchives of Trauma Research. 2013 August; 2(2):1392
38مقایسه اثر کپسول بابونه و کپسول مفنامیک اسید بر شدت دیسمنوره اولیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشانISCمجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دوره سیزدهم، شماره چهارم، زمستان 13921392
39The relationship between mode of delivery and postpartum physical and mental health related qualityof lifePUBMEDIranian Journal of Nursing and Midwifery Research | November-December 20131392
40The Impact of Postpartum Depression on Quality of Life in Women After Child's BirthISI و PUBMEDIran Red Crescent Medical Journal. 2014 February; 16(2)1392
41Effect of Ginger on Relieving Nausea and Vomiting in Pregnancy: A Randomized, Placebo-Controlled TrialPUBMEDNurs Midwifery Stud. 2014 April; 3(1)1393
42Complementary and Alternative Medicine in MidwiferyPUBMEDNursing and Midwifery Studies. 2014 June1393
43Ultrasound detection of placenta accreta in the first trimester of pregnancyISI و PUBMEDIranian Journal of Reproductive Medicine. 2014 Jun;12(6)1393
44Aspirin and Preeclampsia Prevention in Patients With Abnormal Uterine Artery Blood FlowISI و PUBMEDIran Red Crescent Med J. 2014 August; (16)1393
45Dependency in Activities of Daily Living Following Limb Trauma in Elderly Referred to Shahid Beheshti Hospital, Kashan, Iran in 2013PUBMEDArch Trauma Res. 2014 September; 3(3): e20608.1393
46شیوع حاملگی بافاصله کوتاه و رابطه آن با وزن و قد هنگام تولدCINAHLFeyz, Journal of Kashan University of Medical Sciences-v6n4p82-861381
47بررسی دانش،نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر کاشان در مورد سرطان پستان و روش های بیماریابی آن در سال 1380CINAHLFeyz, Journal of Kashan University of Medical Sciences-v7n2p85-921382
48بررسی دانش، نگرش و عملکرد ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهرتهران در مورد معاینه بالینی پستان طی سال 1373CINAHLFeyz, Journal of Kashan University of Medical Sciences-v4n3p49-551379
49وضعیت پیش گیری از حاملگی و عوامل مرتبط با آن در خانمهای کمتر داز 20 سال مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی گلابچی شهرستان کاشان طی سال 1374CINAHLFeyz, Journal of Kashan University of Medical Sciences-v4n3p94-1001379
50بررسی شیوع ماکروزومی و رابطه حاملگی از تاریخ گذشته و زایمانهای متعدد با آنCINAHLFeyz, Journal of Kashan University of Medical Sciences-v6n2p65-691381
51Early pregnancy waist-to-hip ratio and risk of preeclampsia: a prospective cohort studyISI و PUBMEDHypertension Research (2015) 38, 1393
52Incidence of Neonatal Birth Injuries and Related Factors in Kashan, IranPUBMEDArch Trauma Res. 2015 March; 4(1)1393
53Barriers to Pap-smear Testing From the Viewpoint of Postmenopausal Women in KashanPUBMEDNurs Midwifery Stud. 2014 December; 3(4):1393
54Measurement of Disability and Its Predictors Among Trauma Patients: A Follow-up StudyISI و PUBMEDArch Trauma Res. 2015 September; 4(3)1394
55Prevention of Postpartum Hemorrhage: Our OptionsISI و PUBMEDNurs Midwifery Stud. 2015 September1394
56Psychometric properties of the world health organization disability assessment schedule II -12 Item (WHODAS II) in trauma patientsISI و PUBMEDINJURY-INTERNATIONAL JOURNAL OF THE CARE OF THE INJURED Volume: 47 Issue: 5 1395
57The Rotterdam Scoring System can be used as an Independent Factor for Predicting Traumatic Brain Injury OutcomesISI و PUBMEDworld neurosurgery vol 87 march 2016 p195-1991394
58Predictive Factors of Dependency in Activities of Daily Living Following Limb Trauma in Elderly Referred to Shahid Beheshti Hospital, Kashan, Iran, in 2013ISI و PUBMEDTrauma Mon. 2016; 21(5):e25091.1395
59Association between PAPP-A and placental thicknessISI و PUBMEDInt J Reprod BioMed Vol. 14. No. 6. pp: 421-426, June 2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF REPRODUCTIVE BIOMEDICINE1395
60Correlation Between Intra-Abdominal Free Fluid and Solid Organ Injury in Blunt Abdominal TraumaISI و PUBMEDArchives of Trauma Research : 2015, Volume 4, Issue 3, September1394
61Return to work after trauma: A survival analysisISI و PUBMEDChinese Journal of Traumatology1396
62Comparison of Knee-High and Thigh-High Graduated Compression Stockings in Preventing Deep Vein Thrombosis in Patients with Hemorrhagic StrokeISINursing and Midwifery Studies1396
63The relationship between socioeconomic status and trauma outcomesISI و PUBMEDjournal of public Health1397
64Effect of Tranexamic Acid on Prevention of Hemorrhagic Mass Growth in Patients with Traumatic Brain Injury.ISI و PUBMEDWorld Neurosurg1396
65Agreement of breast nodularity on clinical examination and mammographic densityISINursing and Midwifery Studies1397
66Prognostic Value of Rotterdam Computed Tomography Score in Predicting Early Outcomes Among Children with Traumatic Brain InjuryISI و PUBMEDWorld Neurosurg.1398
67Perineal trauma: incidence and its risk factorsISI و PUBMEDJournal of Obstetrics and Gynaecology1397
68Comparison of the diagnostic value of the visual inspection with acetic acid (VIA) and Pap smear in cervical cancer screeningISI و PUBMEDTaiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology1398
69The effects of salpingectomy on the serum level of anti-Müllerian hormone: A single-blind randomized controlled trialPUBMED,Scopus,ISI*Journal of gynecology obstetrics and human reproduction1399
70Nurses' experiences of workplace violence in Kashan/Iran: A qualitative content analysis.Scopus, ISI*Nursing and Midwifery Studies1398
71Comparing the Effects of Vaginal Misoprostol, Laminaria, and Extra Amniotic Saline Infusion on Cervical Ripening and Induction of LaborPUBMED,Scopus*Obstetrics & Gynecology Science1399
72بررسی چگونگی تغذیه و عوامل مرتبط با آن در کودکان ۵/۴ ماهه شهر کاشانCINAHLفیض1382
73Using Chemical Drugs and Medicinal Plants for Symptom Management among Patients Receiving ChemotherapyScopus, ISI*Nursing and Midwifery Studies1399
74The Diagnostic Value of Chest and Abdominopelvic Computed Tomography in Detecting Thoracolumbar Fractures among Patients with Blunt TraumaISIARCHIVES OF TRAUMA RESEARCH1399
75Implementation of an algorithm for chest imaging in blunt trauma decreases use of CT-scan: Resource management in a middle-income countryPUBMED,Scopus,ISI*Injury1399
76Comparison of Cervical Levels of Interleukins-6 and -8 in Patients with and without Cervical Intraepithelial NeoplasiaISI,PUMED*Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
77Maternal and neonatal outcomes of pregnant patients with COVID‐19: A prospective cohort studyISI,PUMED*International Journal of Gynecology & Obstetrics
78Comparison of Cervical Levels of Interleukins-6 and -8 in Patients with and without Cervical Intraepithelial NeoplasiaPUBMED,Scopus*Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
79Clinical and obstetric characteristics of pregnant women with Covid-19: A case series study on 26 patientsISI,PUMED*Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology
80بررسی پیامدهای مادری و نوزادی درمان انتظاری در پره اکلامپسی شدید و زودرسISCمجله پزشکی بالینی ابن سینا
81Diagnostic Value of Sonography in Detecting Hemothorax and Determining its Size in Blunt Trauma PatientsScopus, ISI*Trauma Monthly
82بررسی اندیکاسیونها و یافتههای رادیوگرافی لگن در بیماران ترومای غیرنافذ مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 98CINAHLفیض
83بررسی میزان اضطراب و استرس درک شده زنان باردار نسبت به بیماری کووید-19 و عوامل مرتبط با آن در شهر کاشان سال 1399Scopusمچله زنان مامایی و نازایی ایران
84Nurses’ Experiences of Workplace Violence in Kashan/Iran: A Qualitative Content AnalysisScopus, ISI*Nursing and Midwifery Studies
85A Systematic Review of Road Traffic Injury Studies in Iran: Methodology and Prevention LevelsESCI.ISIArchives of Trauma Research
86-ESCI.PUBMEDChinese Journal of Traumatology
87-ESCI.ISI*َArchive of Trauma research
88A study on the predictive value of glial fibrillary acidic protein for prediction of traumatic brain injury severityESCI.ISI*َArchive of Trauma Research
89:Article In Press Predictive value of microscopic hematuria in the diagnosis of intra-abdominal organ damage in blunt traumaISCJournal of Surgery and Trauma
90The Impact of Tranexamic Acid on Brain Contusion and Intraparenchymal Hemorrhage in Patients with Head InjuryISIArchives of Trauma Research

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1congress article: Investigation the prevalence unwanted pregnancy in women to referring health care centers in Kashan 2007Second Congress of the Asia-Pacific Council on Contraceptionچینپوستر
2Congress article: ROLE OF NUTRITION IN ALZHEIMER DISEASE(AD) PREVENTION AND RECOVERY IN ELDERLY19th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatricsفرانسهپوستر
3congress article: The effect of number of laparascopic ovarian drilling in improving reproductive outcome in patients having polycystic ovarian syndrome resistant to clomiphen16th congress of Iranian society for reproductive medicineشیرازپوستر
4congress article: Smoking and quality of life in menopausal women in Kashan cityThe first regional (EMRO) CONGRESS ON TOBACCO HEALTHدانشگاه علوم پزشکی هرمزگانپوستر1387/11/09
5congress article: Correlation between maternal tobacco exposure during pregnancy with preeclampsiaThe first regional (EMRO) CONGRESS ON TOBACCO HEALTHدانشگاه علوم پزشکی هرمزگانپوستر1387/11/09
6congress article: The effect of education on students’ knowlage about breast cancer and breast self examinationXIX figo world congress of gynecology and obstetricsآفریقای جنوبی(cape town) پوستر
7congress article: Pap smear’s pattern and its barriers among women in kashan city 2005-2006XIX figo world congress of gynecology and obstetricsآفریقای جنوبی (cape town )پوستر
8خلاصه مقاله همایش: بررسی نتایج ماموگرافی در زنان مراجعه کننده به مرکز ماموگرافی بیمارستان شهید بهشتی شهر کاشانپنجمین کنگره بین المللی سرطان پستانتهرانپوستر1388/12/05
9خلاصه مقاله همایش: دلایل عدم انجام ورزش در دوران بارداری در زنان مراجعه کننده به زایشگاه شبیه خوانی کاشانThe first international safe pregnancy and motherhood congress دانشگاه شهید بهشتی تهران 1388/12/04
10congress article:The efficacy of 2% lidocaine gel versus diclofenac suppository in pain reliving after episiotomy golbal congress of maternal and infant healthBarcelona- spain پوستر
11congress article: Dysmenorrhea and related factors in Kashan university students10th Congress of the European Society of Contraceptionبراگپوستر
12خلاصه مقاله همایش: بررسی شدت علائم یائسگی در زنان یائسه شهر کاشانیازدهمین کنگره بین المللی زنان و زایمانعلوم پزشکی شهید تهرانپوستر1387/07/27
13خلاصه مقاله همایش: بررسی فرآوانی غربالگری سرطان پستان و موانع انجام آن درزنان شهرکاشان درسال 1387هشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهران-سالن رازیپوستر1388/08/14
14خلاصه مقاله همایش: بررسی چگونگی پیشگیری از بارداری درخانمهای بالای 35 سال شهرکاشان درسال 1385-1386هشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهران-سالن رازیپوستر1388/08/14
15خلاصه مقاله همایش: بررسی میزان آگاهی ازغربالگری پستان و انجام آن درزنان شهرکاشانهشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهران-سالن رازیپوستر1388/08/14
16خلاصه مقاله همایش: مقایسه کیفیت زندگی دو و چهارماه پس از زایمان طبیعی و سزارینهشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهران-سالن رازیپوستر1388/08/14
17خلاصه مقاله همایش: مقایسه تاثیر ژل لیدوکایین وشیاف یکلوفناک سدیم بردرد یعدازاپیزیاتومیهشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهران-سالن رازیپوستر1388/08/14
18Congress article: Investigation of sperm parameters and pregnancy outcome after intrauteringe insemination15th world congress on in vitro fertilization 4th world congress on in vitro maturation Geneva, Switzerland - سوئیسپوستر
19خلاصه مقاله همایش: میزان آگاهی زنان مراجعه کننده به مرکز ماموگرافی بیمارستان شهید بهشتی شهر کاشان در مورد ما مو گرافیسومین کنگره سراسری سرطان پستانتهرانپوستر1389/04/09
20congress article: barrier methods contraception and preeclampsiaGlobal congress of maternal and infant healthBarcelona- spain پوستر1389/06/31
21congress article: comparative study of the quality of life subscales after normal vaginal delivery and caesarean sectionGlobal congress of maternal and infant healthBarcelona- spain پوستر1389/06/31
22خلاصه مقاله همایش: بررسی انواع اختلالات قاعدگی در دانشجویان دانشگاه کاشاناولین کنگره بین المللی مامایی و بهداشت باروری ایرانمشهدپوستر1390/03/03
23Congress article: Quality of life in pregnant women:results from kashan , iran8th European congress on menopause (EMAS) maturitas London, United Kingdom پوستر
24Congress article: The relationship between type of delivery and postpartum quality of lifeXIX figo world congress of gynecology and obstetricsآفریقای جنوبی(cape town) پوستر
25خلاصه مقاله همایش: بررسی زمان شروع تغذیه تکمیلی در کودکان 9 ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشانهمایش کشوری سلامت محوری در طب کودکاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوجپوستر1388/08/20
26خلاصه مقاله همایش: آگاهی و عملکرد زنان باردار در مورد ورزش های دوران بارداری و پس از زایمانهشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهران-سالن رازیپوستر1388/08/14
27congress article: The effect of the number of laparoscopic ovarian drilling on hormonal levels in patients with polycyctic ovarian syndrome resistant to clomiphenیازدهمین کنگره بین المللی زنان و زایمانعلوم پزشکی شهید تهران 1387/07/27
28خلاصه مقاله همایش: تاثیر تعداد پانکچرهای تخمدان به روش لاپاراسکوپیک بر روی سطوح هورمونی بیماران مبتلا به سندروم پلی کیستیک مقاوم به کلومیفنیازدهمین کنگره بین المللی زنان و زایمان مجتمع بیمارستان امام خمینی (ره)،مجموعه تالارهای امامپوستر1387/07/27
29Congress article: THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL SUPPORT AND DEPRESSION IN MENOPAUSAL WOMEN IN KASHAN8th European congress on menopause (EMAS) maturitas London, United Kingdom پوستر
30-تکراری باکد1004-Congress article: SMOKING AND QUALITY OF LIFE IN MENOPAUSAL WOMEN IN KASHAN CITY8th European congress on menopause (EMAS) maturitas London, United Kingdom پوستر
31Congress article: EXERCISE ACTIVITES AND RELATED FACTORS IN MENOPAUSAL WOMEN IN KASHAN CITY8th European congress on menopause (EMAS) maturitas London, United Kingdom پوستر
32Congress article: Association between risk factors in cervical cancer and pap test screening in postmenopausal women in kashan 2005-20068th European congress on menopause (EMAS) maturitas London, United Kingdom پوستر
33-تکراری باکد1003-Congress article: Pap smear’s pattern and its barriers among women in kashan city 2005-20068th European congress on menopause (EMAS) maturitas London, United Kingdom پوستر
34Congress article: The risk factors of osteoporosis in women referred to shahid beheshti bone mass densitometry center in kashanXIX figo world congress of gynecology and obstetricsآفریقای جنوبی(cape town) پوستر
35خلاصه مقاله همایش: الگوی انتخاب روش های پیشگیری از بارداری و ارتباط آن با انواع روش های پیشگیری از بارداری در شهرستاندومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشورمشهد 1387/03/04
36congress article: Depression and quality of life in pregnant womenXIX figo world congress of gynecology and obstetricsآفریقای جنوبی (cape town) پوستر1388/07/12
37congress article: Effects of education on knowledge, attitude female students on risk factors of breast cancer in university of medical sciences kashan , iran XIX figo world congress of gynecology and obstetricsآفریقای جنوبی(cape town) پوستر1388/07/12
38congress article: Prevalence of complains in 239 menopausal aged women in kashan – iran in 20078th European congress on menopause (EMAS) maturitas 63,supplement 1(2009)London, United Kingdom پوستر1388/02/26
39congress article: Influence of mother’s menopausal age on daughther’s menopausal age az an inherited factors8th European congress on menopause (EMAS) maturitas 63,supplement 1(2009)London, United Kingdom پوستر1388/02/26
40congress article: Physical activity and related factors among post menopausal women8th European congress on menopause (EMAS) maturitas 63,supplement 1(2009)londonپوستر
41congress article: Relationshp between parity and fetal weightxix figo world congress of gynecology and obstetricsLondon, United Kingdom پوستر
42congress article: Common chronic diseases among post menopausal women8th European congress on menopause (EMAS) maturitas 63,supplement 1(2009)London, United Kingdom پوستر1388/02/26
43congress article: THE association of active andsive smoking status with cervcal cancer screening in Kashaian womenThe first regional (EMRO) CONGRESS ON TOBACCO HEALTHدانشگاه علوم پزشکی هرمزگانپوستر1387/11/09
44congress article: Complications of Pyelonephritis In Pregnancy Athens پوستر
45خلاصه مقاله همایش : بررسی میزان موفقیت تلقیح داخل رحمی و عوامل مرتبط با آن در مرکز درمان نازایی کاشانخلاصه مقالات هفتمین همایش سراسری علوم تشریحی ایران کاشانپوستر
46خلاصه مقاله همایش: میزان انجام فعالیت های ورزشی و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه شهر کاشانهمایش سراسری سالمندی و پزشکی سالمنداناصفهانپوستر1387/12/13
47خلاصه مقاله همایش: بررسی موانع انجام تست پاپ اسمیر از دیدگاه زنان یائسه شهر کاشان 85-1384همایش سراسری سالمندی و پزشکی سالمنداناصفهانپوستر1387/12/13
48خلاصه مقاله همایش: بررسی آموزش بر روی آگاهی دانشجویان دختر دانشگاه کاشان در مورد سرطان پستان و خودآزمایی پستانسومین کنگره سراسری سرطان پستانتهرانپوستر1389/04/09
49خلاصه مقاله همایش: بررسی موانع انجام غربالگری سرطان پستان در زنان شهر کاشان 1387ششمین کنگره بین المللی سرطان پستانتهران 1389/12/03
50خلاصه مقاله همایش: بررسی شیوع ماستالژیا در دانشجویان دختر دانشگاه کاشانششمین کنگره بین المللی سرطان پستانتهرانسخنرانی1389/12/03
51خلاصه مقاله همایش: بررسی دلایل انجام ماموگرافی در بیماران زنان مراجعه کننده به بخش ماموگرافی بیمارستان شهید بهشتی کاشانششمین کنگره بین المللی سرطان پستانتهرانپوستر1389/12/03
52خلاصه مقاله همایش: بررسی رابطه عوامل خطرساز سرطان پستان با انجام غربالگری در زنان شهر کاشان در سال 1387ششمین کنگره بین المللی سرطان پستانتهرانسخنرانی1389/12/03
53خلاصه مقاله همایش: طراحی و اجرای یک برنامه آموزشی در زمینه نحوه ثبت گزارش در پرونده بیمار برای دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشاندوازدهمین همایش کشوری کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
54خلاصه مقاله همایش: بررسی دیدگاه دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در مقطع کارآموزی در عرصه درباره لزوم اجرای کارگاه آموزشی SPSS در برنامه های آموزشیدوازدهمین همایش کشوری کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
55خلاصه مقاله همایش: فراوانی انواع روشهای پیشگیری از بارداری و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشاننهمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایرانتهران -مرکز همایش های رازیپوستر1390/08/17
56خلاصه مقاله همایش: میزان رضایت ازروش پیشگیری از بارداری و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشاننهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهران -مرکز همایش های رازیپوستر1390/08/17
57خلاصه مقاله همایش: بررسی مقایسه طب فشاری و کپسول زنجبیل در درمان تهوع و استفراغ حاملگی نهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهران -مرکز همایش های رازیپوستر1390/08/17
58خلاصه مقاله همایش: تماس کوتاه مدت با اسپرم قبل از حاملگی و افزایش خطر پره اکلامپسی نهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهران -مرکز همایشهای رازیپوستر1390/08/17
59congress article: the effect aspirin hn prevention of preeclampsiain women with abnormal uterin artery doppler ultrasoundنهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهران -مرکز همایشهای رازی 1390/08/17
60congress article: the effect of letrozole on symptomatic uterine leimyomasنهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهران -مرکز همایشهای رازیپوستر1390/08/17
61congress article: influence of short duration of sperm exposure on the risk of preeclapsia7th,asia pacific congress in maternal fetal medicinemalaysiaپوستر1390/07/22
62congress article: comparison effect of rectal misoprostol and im syntometrin in prevention of post partum hemorrhage7th,asia pacific congress in maternal fetal medicinekualalampur convention center, malaysia پوستر1390/07/22
63congress article: influence of closure and non-closure of the visceral and parietal peritoneum on post cesarean morbidity7th, asia pacific congress in maternal fetal medicinmalaysiaپوستر1390/07/22
64خلاصه مقاله: طراحی و اجرای دفترچه ثبت مهارتهای بالینی ( LOG BOOK) برای ارزشیابی واحد کارآموزی در عرصه داخلی جراحی دانشجویان13 همایش کشوری آموزش علوم پزشکیساریپوستر1391/02/11
65خلاصه مقاله: طراحی و راه اندازی کارآموزی تزریقات و سرم درمانی برای دانشجویان مامایی13 همایش کشوری آموزش علوم پزشکیساریپوستر1391/02/11
66congress article: reporting and interpretation of clinical brast examinationthe first iranian international confrence on womens healthshirazپوستر1391/03/25
67congress article: exercise activity in girl students of kashan universitythe first iranian international confrence on womens healthshirazپوستر1391/03/25
68congress article: relationship between type of delivery and changing in scores qaulity of life in 2 to 4 months after deliverythe first iranian international confrence on womens healthshirazسخنرانی1391/03/25
69congrass article: relationship between waist to hip ratio index and preclampsiathe first iranian international confrence on womens healthshirazپوستر1391/03/25
70congraee article: investigation of delivery relative factors with third stage of laborthe first iranian international confrence on womens healthshirazپوستر1391/03/25
71congrssarticle: the effect of letrozole on symptomatic uterine leiomyomasthe world congress on building consensus in gynecology,infertility and perinatologyspainپوستر1391/02/14
72خلاصه مقاله: تروما به دستگاه گوارش حین جراحی های زنان و ماماییهمایش ملی تروما و حوادثبندرعباسپوستر1391/11/04
73خلاصه مقاله: فراوانی آسیب های خانگی و عوامل مرتبط با آن در شهر کاشانهمایش ملی تروما و حوادثبندر عباسپوستر1391/11/04
74خلاصه مقاله: سرطان پستان و اختلالات جنسی مرتبط با آنهشتمین کنگره سراسری سرطان پستانتهرانپوستر1391/12/02
75congress article:longitudinal Changes of Maternal Anthropometric Indices:A Cohort Study in Women During Pregnancy and Postpartum8th royan Nursing and Midwifery Seminartehranپوستر1392/04/01
76congress article: the relationship between maternal passive smoking and low birth weight24th International Congress on Pediatrics & 10th Congress on Pediatrics Nursingtehranپوستر1391/07/20
77خلاصه مقاله: آنوریسم کاذب شریان رحمی پس از سزارین: گزارش موردیسیزدهمین کنگره زنان و زایمانتهرانپوستر1391/09/27
78خلاصه مقاله: بررسی برخی عوامل زایمانی مرتبط با مدت مرحله سوم زایماناولین کنگره بین المللی تولد و سلامت زنان اهوازپوستر1390/11/23
79خلاصه مقاله:سوء استفاده جنسی از کودکانکنگره پرستاری جامع نگرکاشانپوستر1391/12/01
80خلاصه مقاله:دلایل تغییر روش پیشگیری از بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشانکنگره پرستاری جامع نگرکاشانپوستر1391/12/01
81خلاصه مقاله:نقش فیتو استروژن ها در کاهش سرطان پستانکنگره پرستاری جامع نگرکاشانپوستر1391/12/01
82خلاصه مقاله:بررسی تاثیر زنجبیل در تسکین تهوع و استفراغ حاملگیکنگره پرستاری جامع نگرکاشانپوستر1391/12/01
83congress article:Role of folate and vitamin B12 in reducing carcinogenic types of human papillomavirusesکنگره پرستاری جامع نگرکاشانپوستر1391/12/01
84congress article:Relationship between Body Mass Indexs and the risk of preeclampsia in primigravida womenکنگره پرستاری جامع نگرکاشانپوستر1391/12/01
85خلاصه مقاله: بررسی رابطه حمایت اجتماعی با میزان رضایت زناشویی در زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهرستان کاشان در سال 1391دهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1392/07/04
86خلاصه مقاله: بررسی فراوانی خشونت خانگی علیه زنان و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان در سال 1391دهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1392/07/04
87خلاصه مقاله: بررسی کیفیت زندگی در زنان 40-60 ساله شهر کاشاندهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1392/07/04
88congress article:diagnostic value of the rotterdam criteria score in CT scan and early outcome in traumatic brain injuryاولین کنگره ملی تروما-دی ماه 1393مرکز همایش های رازی-تهرانسخنرانی1393/10/24
89congress article:Assessment of disability with WHODASII-12 Item in trauma patientsاولین کنگره ملی ترومامرکز همایش های رازی-تهرانپوستر1393/10/24
90congress article:Relationship Between Free Intra-abdominal Fluid and Organ Injury in Blunt Abdominal Traumaاولین کنگره ملی ترومامرکز همایش های رازی-تهرانپوستر1393/10/24
91خلاصه مقاله:بررسی ارتباط تحصیلات با میزان استقلال سالمندان تحت ترومای اندام در سال 1392اولین کنگره ملی ترومامرکز همایش های رازی-تهرانپوستر1393/10/24
92congress article:Dependency in Activities of Daily Living Following Limb Trauma in Elderly Referred to Shahid Beheshti Hospital,Kashan,Iran in 2013اولین کنگره ملی تروما-دی ماه 1393مرکز همایش های رازی-تهرانسخنرانی1393/10/24
93congress article:Maternal-Fetal immune maladaptation associated with short sperm exposure, and development pre-eclampsiaچهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران-مهرماه 1393دانشگاه علوم پزشکی تهرانپوستر1393/07/22
94congress article:Dependency in Activities of daily living following limb trauma in elderly referred to Shahid Beheshti hospital Iran/Kashan 2013هجدهمین کنگره سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایراندانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهرانسخنرانی1393/09/05
95خلاصه مقاله: سن بالای مادر و پیامدهای بارداری:شواهدی از یک مطالعه وسیعدوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1394/07/16
96خلاصه مقاله:بررسی عملکرد جنسی زنان و عوامل مرتبط باآن در زنان مراجعه کننده به درمانگاههای زنان بیمارستانهای آموزشی شهر کاشان در سال 1393دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1394/07/16
97congress artical:Correlation between postpartum depression and quality of life after delivery :a follow up studyThe 2nd International Congress on Reproduction (ISERB 2016)تهران 1395/02/29
98congress artical: Association between PAPPA Levels in first trimester with placental thickness A prospective cohort studyپانزدهمین کنگره بین‌المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1395/07/13
99congress artical : incidence of Neonatal Birth Injurries and Related Factors in Kashan ,Iranبیست و هشتمین همایش بین المللی کودکاندع پ تهران، مرکز طبی کودکان 1395/07/29
100Congress artical :Assessment of disability with WHODAS II-12 Item in trauma patientsThe first National Congress TraumaGrand Hyatt Dubaiپوستر1395/12/02
101خلاصه مقاله: بررسی عوامل خطر مرگ داخل بیمارستانی بدنبال ترومادومین کنگره ملی تروما 1395/09/13
102CONGRESS ARTICLE : Correlation between postpartum depression and quality of life after delivery: a follow up studyInternational Congress on Reproduction-ISERB 2016 2nd ISERB Award of Excellence in the Field of Reproduction 18-20 May 2016 Iranian Society of Embryology & Reproductive Biology 2016تهرانپوستر
103خلاصه مقاله: بررسی نیازهای آموزشی زوجین در آستانه ازدواج : یک مطالعه کیفیچهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1396/07/18
104cogress article:Effect of Tranexamic Acid on Prevention of Hemorrhagic Mass Growth in Patients with Traumatic Brain InjuryThe International Congress of Neurosurgeryاورمیهسخنرانی
105خلاصه مقاله:انسیدانس ترومای پرینته و عوامل خطر مرتبط با آن در زایمانهای واژینالچهاردهمین کنگره بین الملی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر
106خلاصه مقاله مقایسه ارزش تشخیصی آزمون مشاهده با اسید استیک (VIA)با پاپ اسمیر در غربالگری کانسر سرویکسدومین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی، زنان و نازاییتهران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیسخنرانی
107congress article : ROTTERDAM CT SCORE AND PREDICTING EARLY OUTCOMES AMONG CHILDREN WITH TRAUMATIC BRAIN INJURY35th Iranian Congress of Radiology (ICR 2019)تهرانسخنرانی1398/02/03
108ARTICLE OF COGRESS: Comparison between Misoprostol and Extra Amniotic Salin Infusion (EASI) for Cervical ripeningپانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانسخنرانی1398/07/16
109ARTICLE OF COGRESS: Comparison between Laminaria and Extra Amniotic Salin Infusion (EASI) for Cervical ripeningپانزدهمین کنگره بین المللی زنان و ماماییتهرانپوستر1398/07/16
110ARTICLE OF COGRESS: Outcome assessment of women with cervical intraepithelial neoplasia grade 1who were referred to the oncology clinic of Naghavi Hospital between September of 2013 and September of 2017پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و ماماییتهرانسخنرانی1398/07/16
111ARTICLE OF COGRESS: Outcome assessment of women with postcoital bleeding who were referred to the colposcopy clinic of Naghavi Hospital between September of 2013 and March of 2016پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و ماماییتهرانسخنرانی1398/07/16
112Article of cogress: Maternal and neonatal outcomes of pregnant patients with COVID-19: A prospective Cohort study تهرانپوستر
113Maternal and neonatal outcomes in expectant management of early onset severe preeclampsiaکنگره بین المللی زنان و ماماییتهرانپوستر
114Evaluation of anxiety and perceived stress of pregnant women towards Covid-19 disease and its related factors in Kashan in 2020کنگره بین المللی زنانتهرانپوستر

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی تآثیر ترمیم یا عدم ترمیم لایه های پریتوئن احشائی وجداری در طی عمل سزارین روی عوارض پس از جراحی 1387پزشکی تخصصی 1387/01/28
2بررسی اثر لتروزول در درمان لیومیوهای رحمی علامتدار1389پزشکی تخصصی1389/07/141389/12/18
3بررسی اثر تعداد پانکچرهای تخمدان به روش لاپاراسکوپیک در بهبود نتایج باروری در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مقاوم به کلومیفن 1387پزشکی تخصصی 1387/02/04
4بررسی تآثیر آسپرین در پیش گیری از پره اکلامپسی و عوارض آن در زنان با سونوگرافی داپلر غیر طبیعی شریان رحمی 1387پزشکی تخصصی 1387/12/21
5مقایسه نتایج یافته های الکتروفیزیولوژی و بالینی بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپ قبل و بعد از عمل جراحی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان و بیمارستان نقوی کاشان طی سال های 1384-13831385پزشکی تخصصی 1385/03/03
6بررسی میزان تآثیر متوترکسات عضلانی تک دوز در درمان حاملگی لوله ای در بیماران مراجعه کننده به زایشگاه شبیه خوانی کاشان1385پزشکی تخصصی 1385/01/30
7مقایسه ارزش تشخیصی آزمون مشاهده با اسید استیک (VIA) با پاپ اسمیر در غربالگری کانسر سرویکس1396تخصص1394/11/071396/02/12
8ارتباط وضعیت اقتصادی اجتماعی با پیامدهای تروما1395دکترای تخصصی- پژوهشی 1395/04/191395/06/29
9ارزش پیشگویی کننده نمره معیار روتردام سی تی اسکن با پیامد زودرس بیماران ترومای مغزی1393تخصص1392/01/281393/02/30
10رابطه میزان مایع آزاد داخل شکمی در سونوگرافی با وجود آسیب احشای توپر در سی تی اسکن در بیماران مبتلا به ترومای غیرنافذ1393تخصص1392/01/261393/02/31
11بررسی ارتباط بین سطح PAPP_Aدر سه ماه اول بارداری باضخامت جفت1393تخصص1392/09/091393/11/18
12بررسی یافته های کولپوسکوپیک ظاهر غیر طبیعی سرویکس در زنان مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان نقوی کاشان از شهریور 92 تا اسفند 951396پزشکی عمومی1396/07/121396/12/17
13بررسی ارزش پیش گویی کننده نمره روتردام سی تی اسکن با پیامد زودرس در کودکان دارای ترومای مغزی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 92 تا سال 951396تخصص1395/09/171396/12/19
14مقایسه سطح هورمون آنتی مولرین در بیماران هیسترکتومی شده همراه با سالپنژکتومی و بدون سالپنژکتومی1397تخصص1396/06/161397/03/02
15بررسی پیامد خونریزی حین مقاربت در زنان مراجعه کننده به درمانگاه انکولوژی بیمارستان نقوی کاشان از شهریور 92 تا اسفند 941397پزشکی عمومی1394/10/281397/06/13
16مقایسه ی سطح سرویکال IL-8 وIL-6 در بیماران مبتلا با ضایعات بدخیمی سرویکس وافراد سالم1397تخصص1396/11/161397/08/29
17ارزش تشخیصی یافته های سی تی اسکن اسپیرال شکم و لگن در تشخیص شکستگی های ستون فقرات توراکولومبار در بیماران با ترومای غیرنافذ شکم و لگن1397تخصص1396/05/241397/08/30
18مقایسه اثر قرص میزوپروستول واژینال ، جلبک لامیناریا و سوند فولی در آماده کردن سرویکس و القاء زایمان1397تخصص1397/07/271397/12/20
19بررسی پیامد بیماران مبتلا به دیسپلازی خفیف سرویکس مراجعه کننده به درمانگاه انکولوژی زنان بیمارستان نقوی کاشان از مهر92 تا مهر941398پزشکی عمومی1395/12/251398/01/26
20بررسی پیامد بیماران با پاپ اسمیر غیرطبیعی مراجعه کننده به درمانگاه انکولوژی بیمارستان نقوی کاشان از شهریور 92 تا شهریور 941398پزشکی عمومی1395/06/011398/03/27
21مقایسه تاثیر یوتروژستان خوراکی و پرولوتون عضلانی بر روی گردش خون مادری و جنینی در زنان با ریسک زایمان زودرس1399تخصص1398/04/261399/12/02
22مقایسه پیامد آسیب های قفسه سینه در بیماران ترومای غیر نافذ شدید قبل و بعد از اجرای الگوریتم تشخیصی-درمانی در اورژانس بیمارستان شهید بهشتی کاشان1398تخصص1397/07/091398/02/04
23بررسی فراوانی و اندیکاسیون های انجام رادیوگرافی لگن در بیماران ترومای غیرنافذمراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 981399پزشکی عمومی1398/10/251399/08/05
24مقایسه ارزش پیشگویی کننده نمره هلسینکی، روتردام و استکهلم سی تی اسکن در پیش گویی پیامدهای دیررس در بیماران با ترومای مغزی1401تخصص1399/04/181401/02/26
25بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در مقایسه با سی‌تی‌اسکن جهت ارزیابی هموتوراکس در بیماران با ترومای غیر نافذ1399تخصص1397/07/091399/10/30
26بررسی فراوانی پیامدهای مادری و نوزادی درمان انتظاری پره اکلامپسی شدید قبل از 34 هفته در بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 1393 تا سال 13981399دکترای حرفه ای1399/06/051399/09/23
27بررسی اثر گلی بن کلامید خوراکی بر اندازه ی کانتوژن های مغزی و ادم اطراف آن ها در بیماران با ترومای متوسط و شدید مغزی1399دکترای تخصصی1397/07/091399/09/17
28ارزش پیش گویی کننده هماچوری میکروسکوپیک در تشخیص آسیب ارگانهای شکمی در ترومای بلانت1399تخصص1397/12/011399/10/21
29بررسی اپیدمیولوژی حوادث ترافیکی در سالمندان مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان 1395 – 13991399پزشکی عمومی1399/09/121399/10/21
30بررسی اپیدمیولوژیک شکستگی های لگن و پیامد های آن در افراد با ترومای لگن مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 1396 الی 14001402پزشکی عمومی1400/12/041402/07/04
31بررسی تاثیر ترانگزامیک اسید بر روی کانتوژن و خونریزی داخل مغزی در بیماران با آسیب تروماتیک مغز1400تخصص1397/12/011400/08/23