صدیقه  میرانزاده مهابادی

 فعالیت های پژوهشی

 

صدیقه میرانزاده مهابادی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 105
نام و نام خانوادگی (فارسی) : صدیقه میرانزاده مهابادی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : sedigheh miranzadeh دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
رشته تخصصی : پرستاری آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دانشکده پرستاری و مامایی
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی تاثیر تمرینات تنفسی برمیزان اشباع اکسیژن خون شریانی والگوی تنفسی در بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن انسدادی ریه در بخشهای داخلی بیمارستان شهید بهشتی کاشانمجری181381/02/011383/02/01
2بررسی دیدگاه پرستاران در مورد عدم انطباق از دانش آموخته شده در مراقبتهای بالینی پرستاری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 1388همکار141388/02/201390/10/19
3بررسی تاثیر رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس بر کیفیت خواب سالمندان بازنشسته شهر کاشانمجری491391/12/011395/12/24
4بررسی اثر محلول حاوی عرق گیاه بومادران بربهبود استوماتیت بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانیمجری151392/07/011393/10/07
5بررسی میزان موفقیت عملیات احیاء قلبی ریوی ( CPR) و عوامل مرتبط با آن طی دوره 6 ماهه در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1393 مجری231393/05/011395/04/02
6مقایسه تصویر ذهنی قبل و بعد از عمل بای پس عروق کرونر و عوامل مرتبط با آن در مراجعان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان 1396 مجری211396/11/011398/08/12
7بررسی تاثیر فیلم‌درمانی‌گروهی بر استقلال سالمندان در انجام فعالیت‌های روزانه زندگیمجری121397/07/151398/07/15
8تاثیر بسته آموزشی بر سواد سلامت،کیفیت زندگی و پیروی از توصیه های درمانی در مبتلایان نارسایی قلبیمجری12

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1بررسی تاثیر تمرینات تنفسی بر میزان اشباع اکسیژن خون شریانی و الگوی تنفسی در بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن انسدادی ریهIndex Copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان- دوره یازده-پائیز85 ص 43-35
2عوامل مؤثر بر عدم انطباق دانش نظری با مراقبت های بالینی از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان های کاشانISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی؛(2)12،اردیبهشت 1391
3تبین تجارت جانبازان شیمیایی جنگ ایران وعراق ازماهیت وساختار منابع رنج CINAHLمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد1393.(1) 22
4 A New mouthwash for Chemotherapy Induced StomatitisPUBMEDNurs Midwifery Stud. 2014 September; 3(3):
5Effect of adding the herb Achillea millefolium on mouthwash on chemotherapy induced oral mucositis in cancer patients: A double-blind randomized controlled trialISI و PUBMEDEuropean Journal of Oncology Nursing Vol. 19 Iss. 3, June 2015
6A Prospective Study Of Survival After In-Hospital Cardiopulmonary Resuscitation and its Related FactorsISI و PUBMEDTrauma Monthly : 2016, Volume 21, Issue 01, Feb
7Effects of aromatherapy with lavender essential oil on sleep quality among retired older adultsISCJournal of Research & Health

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله همایش: بررسی میزان آگاهی و نگرش مردم نسبت به بیماری صرعپنجمین کنگره سراسری انجمن صرع ایراندانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی 1387/08/14
2خلاصه مقاله همایش: فرایند ارتقای کیفیت آموزش و طرح دروسهای روزانه در دانشکده پرستاری مامایی کاشانسومین جشنواره آموزشی شهید مطهریدانشگاه علوم پزشکی کاشان 1389/02/06

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1مقایسه تصویر ذهنی قبل و بعد از عمل بای پس عروق کرونر و عوامل مرتبط با آن در مراجعان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 1396 کارشناسی ارشد 1397/09/19