محمود  سلامی زواره

 فعالیت های پژوهشی

 

محمود سلامی زواره

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 110
نام و نام خانوادگی (فارسی) : محمود سلامی زواره رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Mahmood Salami zavareh پست الکترونیک : salami-m@kaums.ac.ir
تاریخ تولد : 1344/12/09 دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : فیزیولوژی آدرس محل کار : کاشان - بلوار قطب راوندی - دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده پزشکی - گروه فیزیولوژی
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی اثر تزریق داخل بطنی ملاتونین بر ویژگی پاسخ مدارهای نورونی ناحیه CA1 هیپوکامپ موش صحرائی نر به تحریکات بینائی مجری 1387/06/20
2بررسی اثر مخلوط پروبیوتیک هایLactobacillus Fermentum، Lactobacillus acidophilus ، Bifidobacterium lactis بر اختلال ایجادشده در القای LTP و حافظه و یادگیری در موش های صحرایی آلزایمری شده با بتا آمیلوئید(42-1)
3بررسی اثرات مکمل پروبیوتیکی بر روی شکل پذیری سیناپسی، حافظه و برخی شاخصهای بیوشیمیایی پلاسما در یک مدل حیوانی آلزایمریمجری
4بررسی اثر مخلوط پروبیوتیکی بر نقض حافظه فضایی ، فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو و تشنجات حاصل از کیندلینگ در موش های بزرگ آزمایشگاهیمجری
5اثر ایندومتاسین بر تویچ نوار عضلانی جداشده معده موش صحراییمجری241380/10/011383/07/21
6بررسی تغییرات تکاملی سیستم مهاری گاباارژیک در قشر بینایی موش صحرایی و نقش تجربه حسی در آنمجری241380/11/01
7بررسی تاثیر اسانس زیره بر وزن موشهای صحرایی تحت رژیم غذاییمجری71381/04/111381/11/11
8تعیین دوره بحرانی اثرات الکل در دوره جنینی روی یادگیری و حافظه موش صحراییمجری261381/05/291383/04/30
9بررسی تاثیر نوروآدرنالین هسته شکمی میانی هیپوتالاموس روی ترشح اسید معدههمکار241381/10/241386/04/09
10اثر محرومیت از تحریک حسی( نور) روی یادگیری و حافظه در موش صحراییمجری91381/11/081382/03/20
11اثر داخل معدی نعناع بر ترشح اسید معده موش صحراییمجری91381/12/131382/09/13
12بررسی تاثیر افشره زیره بر روی شاخصهای خونی ، آنزیمهای کبدی و هورمونهای تیروئید موشهای صحرایی مجری61382/04/011384/08/17
13تقابل عمل محرومیت از بینایی و تکامل پس از تولد روی یادگیری و حافظه موشهای صحرایی در ماز شعاعی هشت پرمجری101382/06/011383/03/12
14بررسی اثر ضد دردی عرق نعناعهمکار91382/10/161383/07/16
15اینتراکسیون پیامهای بینایی و سن روی وابستگی حافظه و یادگیری در موشهای صحراییمجری141383/08/201386/11/16
16وابستگی پاسخ مدارهای نورونی هیپوکامپ به تحریکات بینایی مجری261383/10/261390/06/12
17بررسی الکتروفیزیولوژی و رفتاری تداخل بین گیرنده های اپیدئیدی و گلوتامانی در مدل درد نوروپاتیک در موش صحرائی همکار151383/10/261385/06/14
18بررسی شکل پذیری سیناپس در قشر بینایی موش صحرایی در دوره های روشنایی و تاریکی کامل مجری241384/12/151386/12/15
19بررسی اثر گرد میوه حنظل بر برخی شاخص های بیوشیمیایی در موش صحرائی دیابتی مجری131385/04/011386/05/01
20اثر ملاتونین و آنتاگونیست های آن ( Luzindole ) بر حافظه کاری موش های صحرائی نر محروم از تاریکی و محروم از نور در ماز آبی موریس مجری581385/09/011390/06/27
21بررسی عصاره ابی سرشاخه های گیاه اسطوودوس (Lavandula angustifolia) بر حافظه فضایی و تغییر بیان پروتئین های APOE، PERSENILIN، APP از طریق آنالیزهای پروتئومیکی در مغز موش صحرایی (RAT) نر بالغ آلزایمریکمجری181388/10/011390/04/01
22بررسی اولویتهای آموزش مداوم مشمولین پرستار و ماما شاغل در مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی شهرستان های کاشان و آران و بیدگلمجری91388/10/011392/01/31
23بررسی تاثیر Memantine و AP5 بر پاسخ مدارهای نورونی و تقویت دراز مدت در قشر بینایی موش صحرائیمجری121389/05/01
24بررسی تاثیر مکمل ملاتونین و روی بر یادگیری و حافظه فضایی موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین مجری521389/05/011393/09/02
25بررسی تاثیر استرس صوتی در دوران جنینی بر اضطراب، یادگیری و حافظه فضایی پس از تولد در موشهای صحرائی مجری91389/05/011390/10/19
26بررسی تاثیر غلظت های پائین Chlorpyrifos و Diazinon در دوره های پیش و پس از تولد بر تعداد ، توزیع و مورفولوژی نورون های بیان کننده Nitric Oxide Synthase در مغز قدامی موش صحرایی ناظر201389/05/011392/02/11
27اثرات اریتروپوئیتین بر یادگیری و حافظه و پرولیفراسیون نورونی در هیپوکامپ رتهای آلزایمری شده از طریق تزریق سداخل بطنهای مغزی استرپتوزوستین ( STZ) همکار111389/07/011391/05/02
28بررسی اثر تداخلی برخی فلاونوئیدها و ملکولهای کوچک آلی در تشکیل فیبریلهای بتا پانکراس انسانی در شرایط آزمایشگاهی ناظر721390/03/011396/02/10
29مطالعه تغییرات در الگوی انتقال پیام و میزان فسفوریلاسیون فسفوپروتیین القاء شونده با گشاد کننده عروق ( VASP ) در پاکت های ذخیره ای در حالت استراحت و تحریک شده بانک خون ناظر241390/05/011392/05/01
30بررسی اثر پروبیوتیک بر اختلالات یادگیری و حافظه در موش های صحرایی سالم و دیابتی شده با استرپتوزوسین مجری561390/07/011395/02/13
31تاثیر سیگنالهای قشری بر تقویت دراز مدت سیناپسی در مسیر پریفورنت انتورینال کورتکس به گیروس دندانه ای و ناحیه CA1 هیپوکامپ موش صحراییمجری561390/07/011395/02/14
32بررسی تاثیر هورمون های استروژن و پروژسترون بر تغییرات بیان ژن و پروتئین زیرواحدهای گیرنده NMDA کورتکس پره فرونتال مغز در پی ایجاد مدل ایسکمی MCAOناظر301390/12/241395/12/30
33بررسی اثر عصاره اسطوخدوس ( Lavandula angustifolia ) بر القای LTP در هیپوکمپ موش های صحرایی آلزایمریک مجری441391/03/011394/11/05
34بررسی اثر داروی گیاهی حاوی اسانس های لیمو وزیره با غلظت های مختلف بر چاقی در مدل موش صحرایی نر مجری631391/03/011396/05/23
35بررسی اثرات توام و تک تک گیاهان رزماری ، بادرنجبویه و کندر بر تقویت حافظه در موش های نر مجری631391/03/011396/05/23
36تاثیر پیام های بینائی بر روند تکامل گیرنده های گلوتاماتی درگیر در القای تقویت دراز مدت (LTP) در هیپوکامپمجری451391/05/151395/02/13
37تاثیر پیام های بینائی بر الگوی زمانی بیان گیرنده های ملاتونین در هیپوکامپ موش صحرائی مجری441391/06/151395/02/13
38بررسی تاثیر استرس صوتی ترافیک در دوران جنینی بر القای LTP در نورون های ناحیه CA1 هیپوکامپ موش های صحرائیمجری311391/06/151394/01/25
39اثر سیکلوسپورین بر یادگیری اجتنابی در موش کوچک آزمایشگاهی ناظر121391/09/011396/11/30
40استاندارد سازی عصاره آبی اسطوخدوس و بررسی اثر ضد تجمعی آن روی آمیلوئید بتامجری121392/07/011393/07/01
41بررسی تاثیر عصاره آبی سنجد بر یادگیری در اختلال حافظه ایجاد شده با اسکوپولامین در موش های صحرایی بالغ ناظر161392/08/011393/12/03
42اثر حفاظتی عصاره بادرنجبویه برتغیرات رفتاری ، بافتی در مدل تجربی بیماری پارکینسون القاء شده توسط -OHDA 6 : نقش استرس اکسیداتیو مجری41392/11/011393/03/19
43بررسی تاثیر استرس صوتی حاد در دوران بارداری موش صحرائی بر تغییر بیان ژن و پروتئین گیرنده های گلوکوکورتیکوئیدی و مینرالوکورتیکوئیدی در نورون های هیپوکامپ فرزندان تولد یافته مجری121392/12/011393/12/01
44بررسی اثر جنیستئن بر آستانه تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش های صحرایی اوارکتومی شدههمکار251393/02/151395/04/02
45تاثیر جنیستئن بر تغییرات حافظه و فعالیت حرکتی موش های صحرایی پارکینسونی اواریکتومی شدهمجری311393/03/011395/10/05
46اثر عصاره الکلی پیاز بر یادگیری ، حافظه و رفتار حرکتی موش های مدل پارکینسون مجری241393/04/011395/04/01
47تاثیر مکمل پروبیوتیک قبل و بعد از تولد بر حافظه، یادگیری و اضطراب در موش های صحرایی متولد شده از مادران در معرض استرس ضمن حاملگی مجری121393/06/011394/06/01
48بررسی تاثیر عصاره الکلی برگ توت سفید بر اختلال حافظه ناشی از اسکوپولامین در موشهای صحراییناظر81393/10/011394/06/01
49اثر مکمل پروبیوتیک بر علائم بالینی و پارامترهای بیوشیمیایی خون در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS) مجری241394/08/151396/08/15
50بررسی اثر مخلوط پروبیوتیک‌ها بر ویژگی‌های شناختی و فاکتورهای التهابی استرس اکسیداتیو در مبتلایان به آلزایمرمجری31394/09/011395/01/01
51بررسی تاثیر عصاره آبی عناب (Zyzyphus Jujube) بر یادگیری، حافظه فعالیت حرکتی، سطح آنزیم‌های آنتی اکسیدانی و دوپامین در مغز موش‌های صحرایی مدل پارکینسونمجری121395/04/011396/04/01
52بررسی اثر مکمل پروبیوتیک بر سطح بیان ژن مارکرهای مرتبط با وضعیت متابولیک، التهاب و استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به ‌MSمجری241395/07/011397/07/01
53تعیین اثرات مواجهه با ذرات خروجی از موتورهای دیزل در طول دوره حاملگی موش های سوری بر تغییرات بیان ژن زیرواحدهای گیرنده NMDA در ناحیه هایپوکامپ فرزندان نر بالغ مجری181396/04/011397/10/01
54بررسی اثر مخلوط پروبیوتیک¬ها بر ویژگیهای شناختی و فاکتور های التهابی در مبتلایان به آلزایمرمجری241396/04/151398/04/15
55اثر مکمل یاری پروبیوتیک برشدت علائم بالینی، مقاومت به انسولین، فاکتورهای التهابی و بیومارکرهای استرس اکسید اتیو در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس(MS) " مجری241396/06/151398/06/15

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1Primed-burst potentiation in adult rat visual cortex in vitroPUBMEDDevelopmental Brain Research 118 1999.1377
2Do Ca2+ channels share NMDA receptors in plasticity of synaptic transmission in the rat visual cortex?ISI و PUBMED27 November 2000 - Volume 11 - Issue 17 - p 3887–38911379
3Differential effect of dark rearing on long-term potentiation induced by layer IV and white matter stimulation in rat visual cortexISI و PUBMEDNeuroscience Research 38 (4).Dec2000.p :349 – 3561379
4اثر محرومیت از بینایی روی تقویت درازمدت ناشی از تحریک تتانیک ماده سفید و لایه IV قشر بینایی موش صحراییIndex Copernicusمجله پزشکی کوثر-دوره 7, شماره 2 - ( تابستان 1381 )1381
5خارج سازمانی :change of conduction velocity by regional myelination yields constant latency irrespective of distance between thalamus and cortexISIPROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA,PNAS , May 13, 2003 , vol. 100 , no. 101382
6postnatal changes of conduction velocity of the fibers in and out of the mouse barrel cortexEmbaseiran biomed journal 7(2):57-63;20031382
7Prenatal Alcohol Exposure and Dysfunction of Hippocampal Formation in Cognition ISIIranian Journal of Reproductive Medicine, Vol. 2, No. 2, 2004, pp. 43-501383
8اثر محرومیت ازنور روی حافظه فضایی موش صحراییScopus 9 : فیزیولوژی و فارماکولوژی بهار و تابستان 1383; 8(1):83-921383
9Effect of indomethacin on electrical field stimulation-induced contractions of isolated transverse and longitudinal rat gastric fundus stripsISI و PUBMEDWorld Journal Gastroenterology ,2005;11(34):5358-53611384
10مقایسه پاسخ های رفتاری مدلهای درد نوروپاتیک در موش صحرایی نر بالغ Index Copernicusمجله فیض-شماره 35 ، پاییز13841384
11Co-administration of MK-801 and morphine attenuates neuropathic pain in ratISI و PUBMEDPhysiol Behav. 2006 Jul 30;88(4-5):628-6351384
12اثر وابسته به دوز Memantine ، آنتاگونیست گیرنده های NMDA بر تقویت پاسخ های سیناپسی CA1 هیپوکامپISIیاخته-بهار85-سال 8شماره 1 ص 22-171385
13اثرات پیش درمانی MK-801 و مورفین بر روی پاسخ های رفتاری در یک ضایعه فشاری مزمن عصب سیاتیک در موش صحرایی نر بالغScopusفیزیولوژی و فارماکولوژی جلد10-شماره 1-بهار 851385
14اثرات زیان آور اتانول روی یادگیری و حافظه فضاییIndex Copernicusفیض – پاییز 85 –دوره دهم – شماره3 1385
15بررسی تاثیر افزایش اولترافیلتراسیون بر کلیرانس مولکولهای متوسط در همودیالیز با غشای low – flux Index Copernicusفیض – پاییز 85 –دوره دهم – شماره3 1385
16بررسی اثرات ضد دردی عرق نعناع در موش صحرایی نرIndex Copernicusفیض – دوره دهم – شماره 4 – زمستان 851385
17Light Deprivation-Related Changes Of Strategy Selection In The Radial Arm MazeISIPhysiological Research-56:123-128,20071385
18بررسی پاسخ های رفتاری و الکتروفیزیولوژی در مدل درد نوروپاتی SNI در موش صحرایی نر بالغIndex Copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، دوره 14 ، شماره 2، تابستان 861386
19اثر متقابل محرومیت از نور و ملاتونین بر القای LTP در نورون های ناحیه CA1 هیپوکامپ موش صحراییIndex Copernicusفصلنامه فیض › سال یازدهم، شماره 3، پاییز 861386
20Early dark rearing influences spatial performances in the radial arm MazEmbaseJournal Medical Sciences ,dec2008/8(8):699-7061387
21A Critical Period for Deleterious Effect of Prenatal Alcohol Exposure on Working MemoryScopusInternational Journal of Pharmacology, Volume 4 Number 5, 2008,382-3871387
22بررسی اثر گرد میوه حنظل بر قند خون موش صحرایی دیابتی شدهIndex Copernicus فصلنامه فیض زمستان 1387-دوره 12, شماره 3 1387
23تاثیر محرومیت از نور بر عملکرد فضایی موش صحراییIndex Copernicusفصلنامه دانشگاه علوم پزشکی اراک سال یازدهم، شماره 4 (پیاپی 45)، زمستان 13871387
24Light deprivation improves melatonin related suppression of hippocampal plasticityISI و PUBMEDHippocampus/March 2010/20(3):447-4551388
25بررسی اثر رژیم های غذایی بدون ویتامین D و حاوی مکمل کلسیتریول، بر روند یادگیری و تثبیت حافظه فضایی موش های صحرایی بالغ در ماز آبی موریسIndex Copernicusفیض - دوره 13, شماره 4 - ( فصلنامه 1388 )1388
26Long Term Potentiation as a Mechanism for Learning and MemoryISIیاخته سال یازدهم ، شماره 2 ، تابستان 1388، شماره مسلسل 421388
27تغییر در تجربه حس بینایی یادگیری فضایی موش های صحرایی در ماز آبی موریس را مختل می کند.Scopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان آبان 1389; 28(111):562-5511389
28Vitamin-D-Free Regimen Intensifies the Spatial Learning Deficit in Alzheimer's DiseaseISI و PUBMEDInt J Neurosci. 2011 Jan;121(1):16-241389
29نقش گیرنده های ملاتونین در یادگیری فضائی موش های صحرائی تیمار شده با روشنائیScopus۶ -۱۸ / مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان/ دوره پانزدهم- شماره 1/ بهار ۱۳۸۹1389
30تاثیر مواجهه با استرس صوتی در دوران بارداری بر روند یادگیری و تثبیت حافظه فضایی فرزندان نر موش‌های صحراییScopusمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 68 ،شماره 10 ، 570-577 ،13891389
31اثر تضعیف کننده عصاره آبی اسطوخودوس بر یادگیری فضایی موشهای صحرایی آلزایمریکIndex Copernicusمجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی-دوره 20 ، شماره 4، زمستان 89 ، صفحات 221 تا 2271389
32اثر بهبود دهنده آموزش در ماز بر حافظه فضایی موش های صحرایی آلزایمریCINAHLمجله فیض-دوره 14, شماره 3 - ( پاییز 1389 )1389
33اثر اریتروپویتین بر یادگیری و حافظه در راتهای آلزایمری شده پس لاز تزریق استرپتوزوتوسین به داخل بطن های طرفی مغزScopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان-آذر 901390
34بررسی تأثیر استرس صوتی در دوران بارداری بر بروز رفتار اضطرابی فرزندان موش صحراییIndex Copernicusپژوهنده (مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) سال شانزدهم، شماره 3، پی در پی 81 ، صفحات 117 تا124-مردادو شهریور 901390
35Hippocampal long term potentiation in rats under different regimens of vitamin D: An in vivo studyISI و PUBMEDNeuroscience Letters 509 (2012) 56– 591390
36Aqueous extract of lavender (Lavandula angustifolia) improves the spatial performance of a rat model of Alzheimer's disease ISI و PUBMEDNeuroscience bulletin. 2011 Apr;27(2):99-1061390
37اثر ملاتونین و لوزیندول بر یادگیری و حافظه فضایی موش های صحرایی تیمار شده با تاریکیIndex Copernicusمجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان/دوره 13, شماره 1 - ( فروردین 1390 ) /صفحات16-101390
38 Interaction of visual experience and melatonin in the spatial task learningISIBiological Rhythm Research Vol. 43, No. 4, August 20121391
39ارزیابی آستانه ی TSH تعیین شده برای فراخوان نوزادان در طرح غربالگری تیروییدISCمجله دانشکده پزشکی اصفهان سال سی ام/شماره 189 /هفته سوم تیرماه 13911391
40تاثیر تجویز توام پروبیوتیکهای لاکتوباسیل های مختلف و بیفیدوباکتریوم لاکتیس بر یادگیری، حافظه و فاکتورهای استرس اکسیداتیو در موش صحرایی دیابتیScopusTehran University Medical Journal, December 2012; Vol. 70, No. 9: 531-5391391
41بررسی اثر مکمل‌های روی و ملاتونین بر یادگیری و حافظه‌ی فضایی موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین Scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دوره 20، شماره 83، بهمن و اسفند 13911391
42Vitamin D Deficiency Impairs Spatial Learning in Adult RatsPUBMEDIranian Biomedical Journal 17 (1): 42-48 (January 2013)1391
43Clearance of Amyloid Beta Plaques from Brain of Alzheimeric Rats by Lavandula angustifoliaChemical AbstractNeuroscience & Medicine, 2012, 3, 362-3671391
44Erythropoietin improves neuronal proliferation in dentate gyrus of hippocampal formation in an animal model of Alzheimer's diseasePUBMEDAdvanced Biomedical Research . 2012;1:501391
45تاثیر مکمل روی بر یادگیری و حافظه فضائی موش های صحرایی در دوران قبل و پس از تولدISCمجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز1391
46اثر عصاره آبی اسطوخدوس بر پاک سازی پلاک های آمیلوئیدیISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره بیستم، شماره چهارم، زمستان 13911391
47اثر تغییر در ویتامین D رژیم غذایی بر انتقال سیناپسی در مدارهای نورونیISCمجله دانشگاه علوم پزشکی قم،دوره ششم، شماره دوم، تابستان 13911391
48Probiotics treatment improves diabetes-induced impairment of synaptic activity and cognitive function: Behavioral and electrophysiological proofs for microbiome–gut–brain axisISI و PUBMEDNeuroscience, Volume 240, 14 June 20131392
49Erythropoietin improves spatial learning and memory in streptozotocin model of dementiaPUBMEDPathophysiology. 2013 Apr;20(2)1392
50اثر تکاملی محرومیت از نور بر القای تقویت درازمدت (LTP) در نورون‌های ناحیه‌ی CA1 هیپوکامپ موش صحراییScopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان، سال 31، شماره 228، هفته دوم اردیبهشت 13921392
51Sensory experience differentially underlies developmental alterations of LTP in CA1 area and dentate gyrusISI و PUBMEDBrain Res. 2013 Sep 7.1392
52Aqueous Extract of Lavandula Angustifolia Alter Protein Expression in Alzheimer RatsChemical AbstractJournal of Reports in Pharmaceutical Sciences 2014, 3(1),1393
53Vitamin D supplementation restores suppressed synaptic plasticity in Alzheimer's disease.ISI و PUBMEDNutritional Neuroscience2014 VOL. 17 NO. 41393
54بررسی تأثیر محرومیت از نور بر شکل پذیری سیناپسی در نورون‌های ناحیه شکنج دندانه‌ای هیپوکامپ موش صحراییISCمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 71 - سال 17 ، شماره 7 (شماره پیاپی 88 )،مهر ،13931393
55 تأثیر مواجهه با آلودگی صوتی در دوره بارداری بر القای تقویت درازمدت در نورون‌های هرمی ناحیه CA1 هپیوکامپ فرزندان موش صحراییScopusمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان,دوره 21، شماره 4، مرداد و شهریور 13931393
56Melissa officinalis aqueous extract ameliorates 6-hydroxydopamine-induced neurotoxicity in hemi-parkinsonian ratISCJournal of Basic & Clinical Pathophysiology,Volume 2, Issue 1, Winter 20131393
57Prenatal exposure to noise stress: Anxiety, impaired spatial memory, and deteriorated hippocampal plasticity in postnatal lifeISI و PUBMEDHippocampus. 2015 Feb;25(2):187-1961393
58بررسی تأثیر محرومیت از بینایی طی دوره بحرانی تکامل مغز بر بیان زیرواحدهای گیرنده NMDA در هیپوکامپ موش صحراییScopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.دوره بیست و چهارم شماره 120 دی سال 1393 (241-232)1393
59تاثیر تغییر در تجربه بینائی طی دوره بحرانی تکامل مغز بر پلاستیسیته سیناپسی در نورون-های ناحیه CA1 هیپوکامپ موش صحراییScopusمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل.دوره16,شماره 15,اسفند 1393, صفحه 22-281393
60اثر تجویز عصاره آبی گیاه بادرنجبویه(Mellissa officinalis) بر شاخصهای استرساکسیداتیو در بافت مغز میانیCINAHLدوماهنامه فیض| فروردین و اردیبهشت| 1394 | دوره 19 | شماره1394
61تاثیر محرومیت از بینایی طی دوره بحرانی تکامل مغز بر بیان زیرواحدهای گیرندهAMPAدر هیپوکامپ موش صحراییScopusTehran University Medical Journal, June 2015; Vol. 73, No. 3: 168-1751394
62محرومیت از بینایی طی دوره بحرانی تکامل مغز مانع از بیان آنزیم گلوتامات دکربوکسیلاز در هیپوکامپ موش صحرایی می شودScopusکومش- جلد 61 ، شماره 4 )پياپي 61 (، تابستان 6931394
63تاثیر برهمکنش سن و تغییر در تجربه بینایی طی دوره بحرانی تکامل مغز بر بیان گیرنده‌های ملاتونین در هیپوکامپ موش صحراییChemical Abstractفصلنامه افق دانش - شماره 22-دوره 3 1394
64Lavandula angustifolia extract improves deterioratedsynaptic plasticity in an animal model of Alzheimer’s diseaseISI و PUBMEDIran J Basic Med Sci, Vol. 18, No. 11, Nov 20151394
65POSTNATAL DEVELOPMENT AND SENSORY EXPERIENCESYNERGISTICALLY UNDERLIE THE EXCITATORY/INHIBITORYFEATURES OF HIPPOCAMPAL NEURAL CIRCUITS: GLUTAMATERGICAND GABAergic NEUROTRANSMISSIONISI و PUBMEDNeuroscience 318 (2016) 230–2431394
66تاثیر جنیستئین بر حافظه فضایی موش های صحرایی پارکینسونی اواریکتومی شده.ISCمجله علوم پزشکی بابل اردیبهشت 1395 دوره ۱۸، شماره ۵ - ( ۲-۱۳۹۵ )1395
67بررسی اثر عصاره آبی اسطوخدوس بر شکل پذیری سیناپسی مدارهای ناحیه CA1 هیپوکامپ موش های صحرایی مدل آلزایمریCINAHLفیض جلد ۲۰ شماره 4صفحات 322-3151395
68Developmental effect of light deprivation on synaptic plasticity of rats hippocampus: implications for melatoninISI و PUBMEDIran J Basic Med Sci, Vol. 19, No. 8, Aug 20161395
69Effect of Estradiol and Soy Extract on the Onset of PTZ-Induced Seizure in Ovariectomized Rats: Implications for Nurses and MidwivesISI و PUBMEDNursing and Midwifery Studies 5(3), Sep 20161395
70Estrogen agonist genistein differentially influences the cognitive and motor disorders in an ovariectomized animal model of ParkinsonismISI و PUBMEDIranian Journal of Basic Medical Sciences Volume 19, Issue 12, December 2016, Page 1285-12911395
71Effect of Probiotic Supplementation on Cognitive Function and Metabolic Status in Alzheimer,s Disease:Randomized,Double-Blind and Controlled TrialISI و PUBMEDFrontiers in Aging Neuroscience 2016 10;8:256. 1395
72 تاثیر تکاملی ملاتونین بر پلاستیسیته سیناپسی نورون های ناحیه در موش صحرایی محروم تحت چاپ :از بینائیISCمجله دانشگاه علوم پزشکي کرمان دوره 23 و شماره 6 ص 702-689 13951395
73سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره آبی اسطوخدوس با استفاده از روش DPPH ISCمجله د ع پ اراک1395
74بررسی اثر آنتی استیل کولین استرازی و توکسیسیتی عصاره آبی اسطوخدوس روی رده سلولی HepG2 کبدی انسانیScopusکومش- جلد 91 ، شماره 2 )پياپي 66 (، بهار 9311395
75 Clinical and metabolic response to probiotic supplementation in patients with multiple inpress:Sclerosis :A randomized ,double-blind,placebo-controlled trialISI,PUBMED*CLINICAL NUTRITION Nutrition. 2016 Mar;32(3):315-201396

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1congress article: Influence of uterine exteriorization versus in situ repair cesarean maternal morbidity : Arandom trial4th Asia Pacific Congress in Maternal Fetal Medicineچینپوستر2008/10/17
2congress article: Comparing the effect of IV infusion of 10% Dextrose and IV infusion of 40 IU/L oxytocin on uterine contraction4th Asia Pacific Congress in Maternal Fetal Medicineچینپوستر2008/10/17
3خلاصه مقاله همایش: اثر سیگنالهای محیطی روی یادگیری و حافظه در موش صحراییشانزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتهران 1382/02/19
4خلاصه مقاله همایش: بررسی پاسخ های رفتاری و اثر پیش درمانی MK-801 و مورفین در مدل درد نوروپاتی SNI در موش صحرایی نر بالغهجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران،مشهدمشهد 1386/06/04
5خلاصه مقاله همایش: بررسی اثر کمبود ویتامین D بر یادگیری و حافظه فضایی موش های صحرایی بالغنوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتهران دانشگاه شهید بهشتیپوستر1388/08/12
6congress article: Postnatal zinc supplementation impairs the spatial learning and memory in male ratsنوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتهران دانشگاه شهید بهشتی 1388/08/12
7خلاصه مقاله همایش: تغییر در تجربه حس بینایی یادگیری فضایی موش های صحرایی در ماز آبی موریس را مختل می کندنوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتهران دانشگاه شهید بهشتی 1388/08/12
8خلاصه مقاله همایش: تقابل عمل نور و گیرنده های ملاتونین بر یادگیری و حافظه فضایی موش های صحرایینوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتهران دانشگاه شهید بهشتی 1388/08/12
9خلاصه مقاله همایش: تاثیر ملاتونین و آنتاگونیست آن بر یادگیری و حافظه فضایی موش های صحرایی محروم از بینایینوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتهران دانشگاه شهید بهشتی 1388/08/12
10congress article: Behavioural responses and pre-emptive effect of MK-801 and morphine in SNI model in the adult ratSecond International Congress on Neuropathic PainBerlin, Germany
11congress article: Pre-emptive effect of co-injection of MK-801 and morphine on behavioral responses in experimental SNI in the Rat29th Annual Meeting of the Japan neuroscience SocietyJapanپوستر2006/07/19
12congress article: Behavioural responses and pre-emptive effect of MK-801 and morphine in SNI model in the adult rat
13(تکراری با کد 2132)congress article: Light Deprivation-Related Changes Of Strategy Selection In The Radial Arm Maze5th international conference on methods and techniques in behavioral research هلند - Netherlands 2005/08/30
14خلاصه مقاله همایش: پاسخهای رفتاری و الکتروفیزیولوژیکی در یک مدل درد نوروپاتیک در موش صحرایی نر بالغهفتمین همایش سراسری علوم تشریحی ایراندانشگاه علوم پزشکی کاشان 1385/02/20
15خلاصه مقاله همایش: مصرف الکل در دوران جنینی موجب اختلال یادگیری و حافظه در راتهای بالغ می شودهفدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی کرمانپوستر1384/07/09
16خلاصه مقاله همایش: اثرمحرومیت ازبینایی روی تغییر استراتژی انتخاب موش صحرایی در ماز شعاعیهفدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران - کرمانکرمانپوستر1384/07/09
17خلاصه مقاله همایش: وابستگی LTP پاسخ های ناحیه CA1 هیپوکامپ به Memantine , آنتاگونیست غیررقابتی گیرنده های NMDA هفدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران - کرمانکرمانسخنرانی1384/07/09
18خلاصه مقاله همایش: اثر پیش درمانی MK-801 و مورفین بر روی پاسخ های رفتاری در یک مدل درد نوروپاتی تجربی در رتهفدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران - کرمانکرمانسخنرانی1384/07/09
19خلاصه مقاله همایش: اثر ایندومتاسین بر پاسخ انقباضی ناشی از تحریک الکتریکی میدانی برشهای طولی و عرضی معدههفدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران - کرمانکرمانپوستر1384/07/09
20خلاصه مقاله همایش: پاسخهای رفتاری و الکتروفیزیولوژیکی در یک مدل درد نوروپاتیک در موش صحرایی نر بالغ هفتمین همایش سراسری علوم تشریحی ایران دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1385/02/20
21خلاصه مقاله همایش: جنبه های رفتاری عمل ملاتونیننوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتهرانپوستر1388/08/12
22خلاصه مقاله همایش: بررسی تاثیر مواجهه با آلودگی صوتی ترافیک در دوران بارداری بر روند یادگیری، تثبیت حافظه فضائی و اضطراب فرزندان نر موش های صحرائیسیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایرانکرمانسخنرانی1389/08/11
23congress article: Effects of zinc melatonin oral supplements on spatial learning and memory disorders in diabetic ratsدومین کنگره بین المللی سندرم متابولیک ، دیابت و چاقیزنجانسخنرانی1389/03/27
24congress article: Higher macromolecular clearance with increased ultrafiltration in hemodialysis9th Annual Iranian Congress of Nephrology, Dialysis and Transplantationتهرانپوستر1384/01/26
25congress article:Light Deprivation Related Changes Of Strategy Selection In The Radial Maze2nd FAONS symposium and 3rd iranian neuroscience congress تهرانپوستر1383/02/27
26congress article:intraction of sensory experience and age in spatial memory perfomances2nd FAONS symposium and 3rd iranian neuroscience congress تهرانپوستر1383/02/27
27congress article:the hypoglycemic effect of citrullus colocynth in normal rats2nd international congress traditional medicine & materia medica تهرانپوستر1383/07/13
28congress article: effect of pre-and postnatal visual deprivation on spatial memory 7th iranian congress of anatomical sciences کاشانسخنرانی1385/02/20
29خلاصه مقاله همایش :مصرف الکل در دوران جنینی موجب اختلال یادگیری و حافظه در راتهای بالغ می شودهفدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی کرمانسخنرانی1384/07/09
30congress article: effects of erythropoieitin on passive avoidance learning and memory in rat alzhimer model by intracerebroventiricular injection of streptozotocinthe 7 th congress of the federation of asian and oceanian physiological societiestaipei,taiwanپوستر1390/06/20
31 خلاصه مقاله همایش: بررسی اثر متقابل دوره های مختلف تیمار تاریکی و ملاتونین بر تقویت دراز مدت پاسخ های میدانی نورون های ناحیهCA1 هیپو کامپ موشهای صحرایی نر بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژِ ی ایرانهمدانپوستر1390/07/18
32 خلاصه مقاله همایش: بررسی تاثیر مواجهه با آلودگی صوتی در دوران جنینی بر روند یادگیری، تثبیت حافظه فضایی و اضطراب موشهای صحرایی نر بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانهمدانپوستر1390/07/18
33خلاصه مقاله همایش: نقش ضروری ویتامین D برای بهبود حافظه فضایی و انتقال سیناپسی در حیوانات طبیعی و آلزایمری بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانهمدانسخنرانی1390/07/18
34خلاصه مقاله: اثرات اریترئپویتین بر یادگیری و حافظه فضایی در مدل حیوانی بیماری الزایمربیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانهمدانپوستر1390/07/18
35خلاصه مقاله: نقدی بر پرونده های دانش پژوهی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشانسیزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیساریپوستر1391/02/11
36congress article:Effect of noise stress during pregnancy on synaptic plasticity induction in CA1 area neurons of male offspring hippocampusبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392/06/01
37congress article:Behavioral and electrophysiological proofs for microbiome-gut-brain axisبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژ ی ایرانتبریزپوستر1392/06/01
38congress article: effect of visual signals on gene expression of glutamate receptors in rats hipocampusبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392/06/01
39پوستر P-11-10 congress artical:Effect of alcoholic extract of onion on passive avoidance memory of parkinsonism induced by 6-hydroxydopamine in ratهفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشورد ع پ کاشان 1395/06/16
40congress article: Effect of anti-acetyl cholinesterase and toxicity of aqueous extracts of lavenderاولین کنگره بین المللی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایراندانشگاه علوم پزشکی کاشانپوستر1394/06/16
41خلاصه مقاله:اثر مهار گیرنده های بتا آدرنرژیک روی تاثیر عصاره آبی هسته انبه بر فعالیت پایه عضلات صاف رحم موش صحرائی بکربیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392/06/01
42خلاصه مقاله:بررسی تاثیر تکاملی ملاتونین بر شکل پذیری سیناپسی نورونهای ناحیه CA1هیپوکامپ در موش صحرایی محروم از بینائی اولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانسخنرانی1394/06/16
43خلاصه مقاله:تجویز پروبیوتیک، اختلال در عملکردهای شناختی و فعالیت سیناپسی ناشی از دیابت را بهبود میبخشد: اثبات جنبه های رفتاری و الکتروفیزیولوژیکی فعالیت محورمیکروبیوم- روده- مغزاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانسخنرانی1394/06/16
44خلاصه مقاله:مقایسه اثر استرادیول و عصاره سویا بر زمان شروع تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موشهای صحرایی اواریکتومی شده: نقش نیتریک اکسایداولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
45خلاصه مقاله:اثر بهبود دهنده آموزش در ماز آبی موریس بر حافظه فضایی موش های صحرایی آلزایمریاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
46خلاصه مقاله:اثر تضعیف کننده عصاره آبی اسطوخودوس بر یادگیری فضائی موش های صحرائی آلزایمریکاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
47خلاصه مقاله:تاثیر جنیستئین بر تغییرات حافظه و فعالیت حرکتی موش های صحرایی پارکینسونی- اواریکتومی شدهاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
48خلاصه مقاله:اثر عصاره آبی اسطوخدوس بر پاکسازی پلاک های آمیلوئیدیاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
49خلاصه مقاله:ارتباط بین محور HPA و جنبه های الکتروفیزیولوژی و رفتاری به دنبال استرس صوتی در دوران قبل تولداولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
50خلاصه مقاله:تأثیر مکمل پروبیوتیک ترکیبی قبل و بعد از تولد بر حافظه و یادگیری فضایی در موش های صحراییاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
51خلاصه مقاله:تأثیر تیمار تاریکی در دوره بحرانی تکامل مغز بر بیان آنزیم گلوتامات دکربوکسیلاز در هیپوکامپ موش صحراییاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
52خلاصه مقاله:بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره آبی اسطوخدوساولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
53خلاصه مقاله:بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره آبی اسطوخدوس و نقش آن در درمان آلزایمراولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
54خلاصه مقاله:بررسی تأثیر تغییر در تجربه بینائی طی دوره بحرانی تکامل مغز بر بیان زیرواحدهای گیرندهNMDA در هیپوکامپ موش صحراییاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
55congress article:Postnatal visual deprivation reverses AMPA/NMDA receptors balance in rats' hippocampus4th neuroscience congress 2015tehranپوستر1394/10/02
56congress article:Comparing the effect of estradiol and genistein on the onset of PTZ-induced seizure and nitric oxide serum's level in ovariectomized rats4th neuroscience congresstehranسخنرانی1394/10/02
57congress article:The effect of pre and postnatal combined Probiotic supplementation on Anxiety in rat4th neuroscience congresstehranپوستر1394/10/02
58congress article:Effect of alcoholic extract of onion (Allium cepa) on learning and memory in animal model of Parkinson's disease: a behavioral, biochemical and histological study4th neuroscience congresstehranسخنرانی1394/10/02
59congress article:Attenuating effect of aqueous extract of Lavandula angustifolia on Alzheimeric rat’s spatial learning4th neuroscience congresstehranپوستر1394/10/02
60congress article:Microbiota–Gut–Brain Axis: probiotics supplements, effective or ineffective4th neuroscience congresstehranسخنران مدعو1394/10/02