مهدی  نورالدینی

 فعالیت های پژوهشی

 

مهدی نورالدینی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 118
نام و نام خانوادگی (فارسی) : مهدی نورالدینی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Mahdi Noureddini پست الکترونیک : mnoureddini@kaums.ac.ir
تاریخ تولد : 1349/08/15 دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : فیزیولوژی آدرس محل کار : کاشان - بلوار قطب راوندی - دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده پزشکی - گروه فیزیولوژی
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی تاثیر نوروآدرنالین هسته شکمی میانی هیپوتالاموس روی ترشح اسید معدهمجری241381/10/241386/04/09
2اثر عصاره آبی برگ گردو بر سطح گلوکز و لیپید خون موش صحرائی دیابتی با آلوکسان مجری481388/08/011392/07/29
3بررسی تاثیر عصاره آبی برگ انجیر بر سطح گلوکز خون در موش صحرائی دیابتی مجری101382/07/091383/05/09
4بررسی اثر ضد دردی عرق نعناعمجری91382/10/161383/07/16
5بررسی اثر عصاره آبی و الکی گیاه میخک در درمان دیس ریتمی ناشی از اپی نفرین در رت مجری51387/04/251387/09/25
6اثر ضد انقباضی عصاره آبی و الکلی ریشه ختمی روی عضله صاف نای جدا شده موش صحرایی نرمجری181387/11/011389/05/01
7تقابل عمل محرومیت از بینایی و تکامل پس از تولد روی یادگیری و حافظه موشهای صحرایی در ماز شعاعی هشت پرهمکار101382/06/011383/03/12
8بررسی نقش آپوپتوز در آتروفی ناحیه هیپوکامپ در مدل حیوانی اثر اختلال استرس پس از سانحه ( PTSD ) همکار681386/10/051392/05/24
9بررسی لاواژ مداوم صفاتی بر نشست آناستوموز کولون گوسفندمجری121386/12/201388/06/31
10مطالعه اثر بی دردی عصاره آبی بذر گیاه مرزه در موش صحرایی نر همکار101382/10/021383/08/02
11اثر داخل معدی نعناع بر ترشح اسید معده موش صحراییمجری91381/12/131382/09/13
12اثر محرومیت از تحریک حسی( نور) روی یادگیری و حافظه در موش صحراییهمکار91381/11/081382/03/20
13بررسی اثر ضد دردی عرق بیدمشک مجری91383/05/251386/06/13
14بررسی اثرات درمانی لووتیروکسن و لووتیرونین در پروسه بیماری و زمان بهبودی رات مبتلا به پنومونی پنوموککی همکار201383/10/27
15مطالعه اثر بی دردی عصاره آبی برگ و سر شاخه های هوایی گیاه حلپه در درد حاد مزمن در موش صحرایی نر همکار101383/04/121384/02/12
16اثر ضد انقباضی عصاره آبی قسمت های هوایی گیاه زوفا روی عضله صاف نای جدا شده موش صحرایی نرمجری181390/03/011396/10/01
17بررسی دستگاه COMBINATION THERAPY ( نستور ) بر سیر بهبود زخم ایجاد شده در خرگوش مجری341390/05/011393/02/29
18مطالعه اثر لیتیوم بر درد دیابتیک و فعالیت آنزیم گلیکوژن سنتار کیناز در موش صحرائی مجری121390/10/011391/10/10
19بررسی اثر عصاره آبی بذر گیاه اسکلروفولیا استریاتا بر ترمیم زخم در موش صحرایی مجری241391/01/011396/10/01
20اثر عصاره آبی ریشه گیاه جینسینگ قرمز روی برخی از شاخص های دخیل در ترمیم زخم مدل برش تمام ضخامت پوست در موش صحرائی مجری241391/01/011396/10/01
21مقایسه همبستگی ضخامت لایه اینتیمای شریان کاروتید مشترک با سطح سرمی YKL-40 در بیماران دیابتی تیپ 1 و افراد سالم ناظر371390/12/161394/01/19
22بررسی اثرات توام و تک تک گیاهان رزماری ، بادرنجبویه و کندر بر تقویت حافظه در موش های نر ناظر631391/03/011396/05/23
23اثر عصاره آبی برگ گیاه مورد روی برخی از شاخص های ترمیم زخم مدل برش تمام ضخامت پوست در موش صحرائی نر مجری261391/03/151393/05/23
24بررسی اثر عصاره آبی برگ رازیانه بر قند خون و سلول های بتا پانکراس در موشهای صحرایی دیانتی شده توسط آلوکسان مجری241391/11/011394/01/31
25بررسی اثر عصاره الکلی میوه نسترن بر میزان سوربیتول خون ، پروفایلهای لیپیدی و آنتی اکسیدانهای سرم در موش های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین ناظر121391/07/011393/01/31
26اثر عصاره آبی دانه انار روی قدرت انقباض عضله صاف رحم جدا شده موش صحرایی مجری211391/08/231393/05/23
27اثر ژل گیاه صبرزرد(aloe veral) برقدرت انقباضی آئورت سینه ای ایزوله موش صحرایی(wistar rat)مجری291392/04/011394/08/30
28اثرعصاره آبی هسته انبه روی قدرت انقباض عضله صاف رحم جدا شده موش صحرایی مجری271392/04/011394/06/23
29بررسی اثر سلکوکسیب بر سطح سرمی ویسفاتین در دیابت ناشی از استرپتوزوسین ناظر 1393/03/191393/03/19
30اثر تحریک سیستم اوپیوئیدهای درونزاد بواسطه امواج مایکوویو حاصل از تلفن همراه G?SM 900 MHz بر حافظه و یادگیری ناظر
31بررسی تاثیر عصاره الکلی تخم شاهی و تخم پیاز بر تغییرات هیستوپا تولوژی اپیدیدیم و پروستات موش های نر بالغ دیابتی شدهناظر441392/09/011396/05/09
32بررسی ارتباط بین تعداد سلول های plasmacytoid dendritic و سلول های Tتنظیمی با بیماری دیابت تیپ 1ناظر91392/10/011393/07/01
33اثر متقابل سیستم اکسینژناز و نیتریک اکساید بر درد نوروپاتی دیابتیک در موش صحراییناظر151392/11/011394/02/01
34بررسی اثر جنیستئن بر آستانه تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش های صحرایی اوارکتومی شدهناظر251393/02/151395/04/02
35بررسی اثر جنیستئن بر آستانه تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش های صحرایی اوارکتومی شدهناظر251393/02/151395/04/02
36بررسی تاثیر کوآنزیم Q10 بر محصولات نهایی گلیکاسیون پیشرفته، فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو دربیماران نفروپاتی دیابتیناظر261394/09/011396/11/15
37بررسی نقش پروجکشن های ارکسینرژیکی از ناحیه هیپوتالاموس جانبی، نقش گیرنده نوع یک ارکسینرژیکی در ناحیه قشر پیش پیشانی بر روند تصمیم گیری در مدل هزینه سود. مطالعه رفتاری و نوروشیمیایی ناظر121394/12/011395/12/01
38بررسی اثرات سیتوتوکسیک و فراساختاری نانوذرات طلاو نانوذرات کیتوزان حاوی کورکومین بر پروتواسکولکسهای کیست هیداتید در شرایط برون تنیناظر241394/12/011396/12/01
39بررسی اثر فیبرینولیزین پماد Elase بر صفاق بعد از عمل لاپاراتومی در موش صحرایی ناظر241394/11/151396/11/25
40بررسی تاثیر واکسیناسیون موشهای مبتلا به ملانوما با استفاده از سلولهای دندریتیک بالغ شده با نانولیپوزمهای حاوی پپتید آنتی ژن gp10025-33 و آنتی بادی مونوکلونال علیه PD-1 مجری241395/08/151397/08/15
41درمان ملانومای متاستاتیک ریه با استفاده از سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بیان کننده فاکتور انتی انژیوژنز TSP-1 در مدل موش C57BL/6مجری241395/12/151397/12/15
42" بررسی اثر رهایش داخل بینی سلولهای بنیادی اندومتر بر درمان موش¬های کوچک آزمایشگاهی مدل پارکینسونمجری241395/12/151397/12/15
43بررسی ارتباط واریته اگزونی Arg399Gin در ژن XRCC1 با خطر ابتلا به سرطان پروستاتمجری121395/12/151396/12/15
44بررسی اثر ویتامین C در میزان تمایز سلولهای بنیادی آندومتر به سلولهای قلبی در محیط تمایز اختصاصی قلبیمجری241395/12/151397/12/15
45بررسی میزان انتقال سلولهای بنیادی اندومتر رها سازی شده در داخل بینی به ماده سیاه و تمایز آنها به سلولهای دوپامینرژیک در موشهای کوچک آزمایشگاهی مدل پارکینسون مجری241396/02/011398/02/01
46بررسی اثر کورکومین براختلال حافظه و یادگیری احترازی ناشی از مورفین، بیان پروتیین CREBو سطح متابولیت های NO در هیپوکامپ موش بزرگ آزمایشگاهی ناظر121396/07/011397/07/01
47اثر هپارین شکسته نشده (UH) و هپارین با وزن مولکولی پایین(LMWH) به صورت زیر جلدی بر بهبود زخم پوستی در موش دیابتیمجری21397/01/151397/03/15

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1تاثیر شستشوی مداوم صفاقی بر نشت محل بخیه شده کولون گوسفندIndex Copernicusفصلنامه فیض 1388دوره 13, شماره 2 1388
2مقایسه تاثیر تزریق دکستروز 10% با اکسی توسین 40 واحد در لیتر در جمع شدن رحمIndex Copernicusمجله دانشکده پزشکی اصفهان زمستان 1384; 23(79):36-401384
3بررسی اثر گرد میوه حنظل بر قند خون موش صحرایی دیابتی شدهIndex Copernicus فصلنامه فیض زمستان 1387-دوره 12, شماره 3 1387
4Early dark rearing influences spatial performances in the radial arm MazEmbaseJournal Medical Sciences ,dec2008/8(8):699-7061387
5Analgesic Effect of Aqueous Extract of Achillea Millefolium L. on Rat’s Formalin TestScopusPharmacologyonline:Volume3 (September-December 2008)1387
6مقایسه تاثیر تزریق دکستروز 10% با اکسی توسین 40 واحد در لیتر د رجمع شدن رحم پس از سزارینIndex Copernicusیافته / دوره هشتم / شماره ١ / بهار ٨٥ / مسلسل/شماره صفحه19-131385
7بررسی اثرات ضد دردی عرق نعناع در موش صحرایی نرIndex Copernicusفیض – دوره دهم – شماره 4 – زمستان 851385
8اثر عرق برگ انجیر بر سطح گلوکز خون در موش صحرایی دیابتی القا شده با استرپتوزوتوسینIndex Copernicusطبیب شرق دوره 10, شماره 1 - ( فروردین-بهار 1387 )1387
9بررسی تاثیر عرق نعناع داخل معدی بر میزان ترشح اسید معده موش صحرایی نرIndex Copernicusفیض دوره 8 - شماره 4 (فصلنامه 10-1383 - شماره پیاپی : 32)1383
10Hypoglycemic Effect of the Aromatic Water of Leaves of Ficus Carica In Normal and Streptozotocin Induced Diabetic Rats ScopusPharmacologyonline/Volume 1 (January-April 2011)/372-3791389
11اثر عصاره آبی ریشه ختمی (L. Althaea officinalis) بر فعالیت انقباضی نای جدا شده موش صحراییIndex Copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/ویژه نامه طب تکمیلی - دوره یازدهم - شماره:4-زمستان 88 1388
12اثر محرومیت ازنور روی حافظه فضایی موش صحراییScopus 9 : فیزیولوژی و فارماکولوژی بهار و تابستان 1383; 8(1):83-921383
13Human endometrial stem cell neurogenesis in response to NGF and bFGFISI و PUBMEDCell Biology International Immediate Publication1391
14بررسی میزان تاخیر داخل بیمارستانی درمان فیبرینولیتیکی بیماران انفارکتوس حاد قلبی با صعود قطعه (ST (STEMI در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 89 -1386ISCدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره شانزدهم، شماره 5، آذر و دی 13911391
15بررسی اثر عصاره متانولی ریشه گیاه ختمی بر فعالیت انقباضی عضله صاف نای موش صحراییScopusفصلنامه گیاهان دارویی1391
16Study of the variations in apoptotic factors in hippocampus of male rats with posttraumatic stress disorder PUBMEDAdv Biomed Res 2013, 2:421392
17The Comparative Effects of Aqueous Extract of Walnut (Juglans regia) Leaf and Glibenclamide on Serum Glucose Levels of Alloxan-Induced Diabetic RatsChemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences 2013 Nov; 15(11)1392
18مقایسه اثر مصرف خوراکی 30 روزه عصاره آبی برگ گردو و گلی بن کلامیدبر سطح انسولین و HBA1c خون موشهای صحرایی نرمال HbA1c و دیابتی شده با آلوکسانISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی :(2)5؛ تابستان 13921392
19Morphology of Rat Hippocampal CA1 Neurons Following Modified Two and Four-Vessels Global Ischemia ModelsPUBMEDArch Trauma Res. 2013 December; 2(3)1392
20Effect of curcumin on diabetic peripheral neuropathic pain:Possible involvement of opioid systemISI و PUBMEDEuropean Journal of Pharmacology 723 (2014) 202–2061392
21The Effect of Topical Combination Therapy in Wound Healing: An Experimental StudyISI و PUBMEDWOUNDS. 2014;26(2):E22-E29.1392
22اثر عصاره آبی دانه اناربر فعالیت پایه عضله صاف رحم موش صحرایی بکرScopus فیزیولوژی و فارماکولوژی (17)41392
23اثر ایندومتاسین بر کیندلینگ ناشی از پنتیلن تترازول در موش صحرایی نرCINAHLدوماهنامه فیض| مهر و آبان| 1393 | دوره 18 | شماره1393
24و سدیم نیتروپروساید بر قدرت انقباض آئورت (Aloe vera) مقایسه اثر عصاره آبی صبر زرد ایزوله تحریک شده موش صحراییCINAHLدوماهنامه فیض| بهمن و اسفند| 1393 | دوره 18 | شماره 61393
25Bronchodilatory and B-adrenergic effects of methanolic and aqueous extracts of Althaea root on isolated tracheobronchial smooth rat musclePUBMEDAdv Biomed Res 2015, 4:78 (25 March 2015) 1394
26اثر عصاره آبی هسته انبه روی فرکانس، قدرت و فعالیت انقباضی عضله صاف رحم بکرعلمی-ترویجی مجله پژوهشی سلامت جامعه -دوره هشتم ,شماره 2,سال 13931393
27اثر عصاره آبی هسته انبه (Mangifera indica) بر فعالیت پایه عضلات صاف رحم موش صحرایی بکر: نقش گیرنده های موسکارینیCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره بیست و یکم، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 13961396
28Mesenchymal stem cells: A new platform for targeting suicide genes in cancer.ISI و PUBMEDJournal of cellular physiology1397
29Effect of aqueous extract of Quercus Infectoria gall on the basic contractility, frequency and strength of isolated virgin rat uterus smooth muscle Health Biotechnology and Biopharma Journal1396

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1congress article: Comparing the effect of IV infusion of 10% Dextrose and IV infusion of 40 IU/L oxytocin on uterine contraction4th Asia Pacific Congress in Maternal Fetal Medicineچینپوستر2008/10/17
2خلاصه مقاله همایش: اثر سیگنالهای محیطی روی یادگیری و حافظه در موش صحراییشانزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتهران 1382/02/19
3خلاصه مقاله همایش: اثر عصاره آبی ریشه ختمی برفعالیت انقباض نای جداشده موش صحرایینوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتهران دانشگاه شهید بهشتی 1388/08/12
4خلاصه مقاله همایش: مصرف الکل در دوران جنینی موجب اختلال یادگیری و حافظه در راتهای بالغ می شودهفدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی کرمانپوستر1384/07/09
5خلاصه مقاله همایش: مطالعه اثر عصاره متانولی ریشه ختمی برفعالیت انقباضی عضله صاف نای موش صحراییسومین سمینار طب اسلامی و ایرانیشیرازپوستر1389/12/19
6خلاصه مقاله همایش: مقایسه اثر ضد دردی عرق نعناء و عرق بیدمشک در موش صحرایی نرسومین سمینار طب اسلامی و ایرانیشیرازپوستر1389/12/19
7خلاصه مقاله همایش: تغذیه و سلامت از دیدگاه قرآن و علم نوین اولین کنگره قرآن پژوهی و طبکاشانسخنرانی1390/03/05
8خلاصه مقاله همایش: قرآن و قلب سلیم اولین کنگره قرآن پژوهی و طبکاشانسخنرانی1390/03/05
9خلاصه مقاله همایش: نقش بره موم زنبور عسل در درمان بیماریهااولین کنگره قرآن پژوهی و طبکاشانپوستر1390/03/05
10خلاصه مقاله همایش: گوشت و سلامت از دیدگاه قرآن و علم نوین اولین کنگره قرآن پژوهی و طبکاشانپوستر1390/03/05
11congress article:intraction of sensory experience and age in spatial memory perfomances2nd FAONS symposium and 3rd iranian neuroscience congress تهرانپوستر1383/02/27
12خلاصه مقاله همایش :مصرف الکل در دوران جنینی موجب اختلال یادگیری و حافظه در راتهای بالغ می شودهفدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی کرمانسخنرانی1384/07/09
13congrees article:effect of aquous extract of walnut of leaf on glucouse tolerance in the normal and diabetic rats induced by alloxanبیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانهمدانسخنرانی1390/07/18
14خلاصه مقاله همایش: اثر مصرف طولانی مدت عصاره آبی برگ گردو بر سطح گلکوز خون در موشهای صحرایی دیابتی شده با آلوکسانبیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانهمدانسخنرانی1390/07/18
15خلاصه مقاله: مقایسه بین دو تکنیک بستن دو و چهار رگ بر روی تعداد نورون های CA1 هایپو کامپ به دنبال ایسکمی -ریپرفیوژندهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایرانگیلانپوستر1391/02/20
16خلاصه مقاله: بررسی رضایتمندی دانشجویان پزشکی از شیوه جدید دوره فیزیوپاتولوژی و ادغام دروس پاتولوژی و فارماکوژی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان13 همایش کشوری آموزش پزشکیساریپوستر1391/02/11
17خلاصه مقاله:اثر مهار گیرنده های کولینرژیک موسکارینی روی تاثیرعصاره آبی دانه انار بر فعالیت پایه عضلات صاف رحم موش صحرایی بکربیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران,5-1 شهریور1392دانشگاه علوم پزشکی تبریزپوستر1392/06/01
18خلاصه مقاله:اثرمهار سیکلواکسیژناز 3 روی تاثیر عصاره آبی دانه انار بر فعالیت پایه عضلات صاف رحم موش صحرایی بکربیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران,5-1 شهریور1392دانشگاه علوم پزشکی تبریزپوستر1392/06/01
19خلاصه مقاله:اثرعصاره آبی هسته انبه روی قدرت انقباض عضله صاف رحم جداشده موش صحراییبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران,5-1 شهریور1392دانشگاه علوم پزشکی تبریزپوستر1392/06/01
20خلاصه مقاله:کورکومین درد نوروپاتیک ناشی از دیابت القا شده با استرپتوزوتوسین در موش صحرایی را کاهش می دهدبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژ ی ایرانتبریزپوستر1392/06/01
21خلاصه مقاله:مقایسه اثر مصرف خوراکی 30 روزه عصاره آبی برگ گردو و گلی بن کلامید بر سطح آنزیمهای ALT,AST,ALPو کراتینین خون و وزن موشهای صحرایی طبیعی و دیابتی شده با آلوکسانبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژ ی ایرانتبریزپوستر1392/06/01
22خلاصه مقاله:بررسی اثر عصاره آبی ریشه جنسینگ(Korean red ginseng root ) بر روی کشش زخم مدل برشی در موش صحرایی نربیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژ ی ایرانتبریزپوستر1392/06/01
23خلاصه مقاله:اثر مهار گیرنده های بتا آدرنرژیک روی تاثیر عصاره آبی هسته انبه بر فعالیت پایه عضلات صاف رحم موش صحرائی بکربیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392/06/01
24خلاصه مقاله:بررسی اثر عصاره آبی بذر اسکلروفولیا استریاتا(Scrophularia striata ) بر روی کشش زخم مدل برشی در موش صحرایی نربیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392/06/01
25خلاصه مقاله:بررسی اثر عصاره آبی برگ مورد(myrtus communis) بر روی کشش زخم مدل برشی در موش صحرایی نربیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392/06/01
26خلاصه مقاله:اثر ژل صاف شده ونشده آلوئه ورا بر قدرت انقباض آئورت سینه ای تحریک شده(mM20)KCL}موش صحرایی(Wistar)بیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392/06/01
27خلاصه مقاله:اثر مهار گیرنده های کولینرژیک موسکارینی روی تاثیر عصاره آبی هسته انبه بر فعالیت پایه عضلات صاف رحم موش صحرائی بکربیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392/06/01
28خلاصه مقاله:اثر ایندومتاسین بر کیندینگ ناشی از پنتیلن تترازول و سطح سرمی متابولیت های نیتریک اکساید در موش صحرائیبیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392/06/01
29congress article:Comparing the effects of a 30-day oral regimen of glibenclamide and walnut leaf aqueous extract on serum insulin and HbA1c levels in normal and alloxan-induced diabetic ratsبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژ ی و فارماکولوژ ی ایرانتبریزپوستر1392/06/01
30congress article: the effect of aqueous extract of pomegrante seed on rat uterine smooth muscle contractilityبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392/06/01
31خلاصه مقاله:اثر عصاره آبی دانه انار بر فعالیت پایه عضله صاف رحم موش صحرایی بکربیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران,5-1 شهریور1392دانشگاه علوم پزشکی تبریزپوستر2013/08/23
32خلاصه مقاله:اثر عصاره آبی دانه هسته انبه بر فعالیت پایه عضلات صاف رحم موش صحرایی بکر:نقش سیکلواکسیژناز 2اولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانسخنرانی1394/06/16
33خلاصه مقاله:اثر عصاره آبی دانه هسته انبه بر فعالیت پایه عضلات صاف رحم موش صحرایی بکر:نقش آنزیم سنتزکننده نیتریک اکسایداولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
34خلاصه مقاله:مقایسه اثر مصرف خوراکی 30 روزه عصاره آبی برگ گردو و گلیبن کلامید بر سطح لیپید وانسولین خون در موشهای صحرایی نرمال و دیابتی شده با آلوکساناولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
35خلاصه مقاله:نقش رسپتورهای موسکارینی در تاثیر ژل آلوئه ورا بر قدرت انقباض آئورت موش صحراییاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
36خلاصه مقاله:بررسی تغییرات بافت کلیه تحت اثر گازوئیل درموش های سفید نژاد Albino NMRIاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران کاشانپوستر1394/06/16
37خلاصه مقاله:اثر عصاره آبی گال بلوط بر فرکانس، قدرت و فعالیت پایه عضله صاف رحم جداشده موش صحرایی بکراولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
38خلاصه مقاله:اثر سلکوکسیب بر کیندینگ ناشی از پنتیلن تترازول در موش صحرائیاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394/06/16
39خلاصه مقاله: بهبود رفتار چرخشی موش های کوچک آزمایشگاهی مدل پارکینسون به دنبال کاربرد داخل استریاتوم سلول های بنیادی آندومتر انسانیبیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارپوستر2018/03/15
40..سیزدهمین کنگره بین المللی انجمن بررسی و مطالعه دردایرانتهرانپوستر2017/11/01
41...سیزدهمین کنگره بین المللی انجمن بررسی و مطالعه دردایران پوستر2017/11/01
42.......دومین همایش بین المللی التهاب عصبی و دومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب 2018/04/17
43Congress article: Targeting of Microglial M1/M2 Polarization Through Stem Cells Therapy as A Promising Candidate in Traumatic Brain Injury (TBI)دومین همایش بین المللی التهاب عصبی و دومین فستیوال دانشجویی علوم اعصابمشهد 2018/04/17
44Congress article:A comparison between acute analgesic effects of Salix Aegyptiaca flower aqueous extract and Salicylic acid in male Sprague Dawley ratsسیزدهمین کنگره بین المللی انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران
45Congress article:Therapeutic potentials of stem-cell-based therapy for Parkinson's disease: current status of Human endometrium-derived mesenchymal Stem Cellsدومین همایش بین المللی التهاب عصبی و دومین فستیوال دانشجویی علوم اعصابمشهدپوستر