فاطمه  رنگرزجدی

 فعالیت های پژوهشی

 

فاطمه رنگرزجدی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 127
نام و نام خانوادگی (فارسی) : فاطمه رنگرزجدی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Fatemeh Rangraz jeddi دانشکده/محل خدمت : دانشکده علوم پیراپزشکی
رشته تخصصی : مدیریت اطلاعات سلامت آدرس محل کار : کاشان - دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده پیراپزشکی - گروه مدیریت اطلاعات بهداشتی
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی نظرات پزشکان و پرستاران بیمارستانهای شهرستان کاشان نسبت به منشور حقوق بیماران سال 1382مجری51382/03/271382/12/19
2بررسی میزان رضایت مندی بیماران بستری بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1382مجری71382/04/101383/11/06
3بررسی علل مرگ متوفیان شهرستان کاشان در سالهای 81-1377مجری61382/03/201382/10/02
4بررسی میزان رعایت اصول نسخه نویسی پزشکان در نسخ بیماران سرپایی بیمه شده سازمان خدمات درمانی شهر کاشان 1386مجری951387/04/011395/01/28
5بررسی میزان استفاده از پرونده های پزشکی بیماران در بیمارستانهای شهرستان کاشان در سال 1382مجری101382/04/031383/02/08
6بررسی میزان رعایت اصول مستند سازی پرونده های پزشکی در بیمارستانهای شهر کاشان سال 1382مجری61383/08/191385/08/23
7بررسی اپیدمیولوژیک حوادث رانندگی منجر به مرگ در شهرستان کاشان طی سالهای 78-82مجری
8بررسی توانایی سیستم های اطلاعات بیمارستانی و پزشکان جهت استقرار پزشکی مبتنی بر شواهد در بیمارستانهای کشور مجری101390/08/011391/05/28
9بررسی عوامل موثر بر پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی در بیمارستانهای آموزشی تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال 1390 مجری71390/07/151393/10/01
10طراحی الزامات انتخاب سیستم اطلاعات بیمارستانی در ایران -1391ناظر231390/09/011392/07/29
11ارزیابی فرآیند مدیریت رسیدگی به شکایات بیماران در بیمارستان های دانشگاهی کاشان و ارائه راهکارهای بهبود سال 1390مجری501390/10/011394/12/04
12بررسی میزان رعایت استاندارد ایمنی بیمار در زمینه مشارکت بیمار و جامعه در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1391مجری291391/11/011394/03/30
13ارائه برنامه آموزش ضمن خدمت کارشناسان مدارک پزشکی شاغل در بیمارستان های آموزشی تابعه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در سال 1391ناظر71391/12/011392/07/01
14طراحی نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی مجری361391/12/011394/12/04
15ارزیابی سیستمهای اطلاعات بیمارستانی در ایران سال 1391ناظر551391/12/011396/06/15
16: بررسی وضعیت سیستم مدیریت اطلاعات در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان در راستای حاکمیت بالینی و ارایه مدل در سال 1392مجری251392/03/011394/04/14
17بررسی میتومایسینC در عمل جراحی DCR با هدایت آندوسکوپی داخل بینی در بیماران مبتلا به انسداد مجرای اشکی مجری121393/03/011394/03/01
18 مطالعه ی تطبیقی فرآیندهای مدیریت ریسک بالینی در کشورهای منتخب و ارایه ی الگو برای ایرانمجری211392/07/011394/03/30
19بررسی تطبیقی نحوه ارائه پرونده الکترونیک سلامت برای مراقبت در منزل سالمندان در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران مجری261393/05/011395/06/24
20ارزیابی عملکرد بخش( ماژول) اطلاعات بالینی پرستاری و امکان سنجی اجرای سیستم اطلاعات بالینی پرستاری - بیمارستان های تابعه دانشگاههای علوم پزشکی مازندران در سال 1393مجری261393/05/011395/07/03
21طراحی و پیاده سازی سیستم خبره تشخیص بیماریهای پوست بر اساس بیماریهای منتخب خبرگانمجری181393/05/151394/12/04
22توسعه مدل کیفیت وب سایت های بیمارستانی و ارزیابی آن ها در سال 93مجری311393/07/011396/02/19
23طراحی الگوی ارزیابی آگاهی محتوا برای وب سایت های کتابخانه های دیجیتالی در سال 1393ناظر181393/09/151395/04/02
24بررسی عوامل همراه با بیماری ایسکمی قلبی با استفاده از داده کاوی سال 94مجری201394/01/011395/08/25
25طراحی الزامات اطلاعاتی مرکز ناباروری در پرونده الکترونیک سلامت سال 1394مجری261394/08/151396/10/07
26بررسی کیفیت اطلاعات بیماران بخش اورژانس در سیستم اطلاعات بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1394ناظر311394/10/011397/04/31
27طراحی و ارائه نمونه اولیه سیستم اطلاعاتی گردشگری پزشکی مبتنی بر وب برای شهرستان کاشانمجری231395/01/011396/12/16
28طراحی پرونده سلامت فردی مبتنی بر وب برای بیماران تحت دیالیز شهرستان کاشانمجری221395/05/011397/03/21
29طراحی نظام ثبت بیماری آرتریت روماتویید در مرکز تحقیقات بیماری های اتوایمیون دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1394ناظر91395/05/011396/02/01
30طراحی و ارزیابی برنامه کاربردی مبتنی بر تلفن همراه جهت آموزش کنترل وزن¬گیری زنان باردار دارای اضافه وزن در شهرستان کاشان-1395 ناظر201396/03/011397/10/23
31طراحی، ایجاد و ارزیابی برنامه کاربردی مبتنی بر تلفن هوشمند برای مدیریت تغذیه بیماران دیابت نوع 2 در شهرستان کاشان- سال 1396مجری181396/07/151398/01/15
32بررسی استفاده و دیدگاه زنان باردار ازقابلیت¬های تلفن همراه جهت دریافت خدمات مرتبط با مراقبت های دوران بارداری در شهرستان کاشان– 1396ناظر241396/07/151398/07/15
33تأثیر بازتاب درمانی بر افسردگی دوران منوپوز در سال 97ناظر اخلاقی151397/05/011398/08/12
34طراحی اولیه و ارزیابی سیستم ثبت الکترونیکی داده های بالینی بیماران در یک مرکز دیالیز منتخب از دانشگاه علوم پزشکی کاشان -1397ناظر181398/10/011400/04/01
35طراحی نرم افزار شناسایی الگوی تداخلات دارویی در بیماران قلبی عروقیمجری15
36تاثیر مداخلات مبتنی بر فناوری اطلاعات بر تجویز منطقی آنتی بیوتیک برای بیما ران با عفونت های حاد تنفسی: مرور نظام مند مجری
37بررسی میزان رویدادهای ناگوار مرتبط با مراقبت پرستاری در بخش های داخلی و جراحی بیمارستان شهید بهشتی کاشان و عوامل مرتبط با آن در سال 1398ناظر

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1میزان رعایت منشور حقوق بیماران در بیمارستان های دولتی کاشان(1381)Index Copernicusمجله بهبود-سال 9-شماره 1-بهار1384
2بررسی علل فوت متوفیان شهرستان کاشان81 - 1377Index Copernicusمدیریت سلامت –دوره 10 – شماره 27 – بهار 86 1386
3بررسی نظرات پزشکان و پرستاران شهرستان کاشان نسبت به منشور حقوق بیماران سال 1382Index Copernicusفیض – پاییز 85 –دوره دهم – شماره3
4بررسی میزان ثبت اطلاعات در پرونده بیماران اورژانس در بیمارستان های کاشان ، بهار 1381Index Copernicusفیض پاییز 1383; 8(3 (پی در پی 31)):68-73
5دلایل ترخیص با رضایت شخصی بیماران بستری بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مستقر در شهر کاشان- نیمه اول سال1387Index Copernicusفصلنامه حکیم-دوره 13, شماره 1 - ( بهار 1389 )
6نگرش بیماران بستری نسبت به فناور یهای اطلالاعاتی در بیمارستانهای شهر کاشان سال 1387 85-95 ، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت) دوره 3 شماره ( 3و 4) پاییز و زمستان 1388
7خارج سازمانی : نقش سواد فناوری اطلاعات در سلامت فردی:دیدگاه بیمارانIndex Copernicusمدیریت سلامت 1389: (40) 13
8بررسی میزان دقت و صحت داده‌‌های گواهی فوت بیماران متوفی بیمارستان شهید بهشتی کاشانIndex Copernicusمجله مدیریت اطلاعات سلامت، 1389؛ دوره 7، تابستان1389، شماره 2: صفحات 128-135
9ارزیابی عملکرد مربیان کارآموزی از نظر دانشجویان مدارک پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کاشانIndex Copernicusمجله مدیریت اطلاعات سلامت-1390;8(2)
10بررسی میزان جوش شیرین و نمک در نان نانوایی های مهردشت نجف آباد در سال 1388CINAHLفصلنامه فیض
11 خارج سازمانی: پرونده سلامت فردی، فن آوری اطلاعات در سیستم مراقبت سلامت آینده: دیدگاه پزشکان و پرستارانIndex Copernicusمجله مدیریت اطلاعات سلامت
12تأثیر آموزش بر میزان رعایت اصول تشخیص نویسی در دستیاران دانشگاه علوم پزشکی کاشانISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی
13رعایت اصول ثبت نسخه نویسی پزشکان در نسخ بیماران سرپایی بیمه شده سازمان خدمات درمانی کاشانIndex Copernicusمدیرت اطلاعات سلامت
14بررسی میزان کفایت داده های علل خارجی صدمات برای کد گذاری براساسICD-10 در پرونده بیماران بستری بیمارستان شهید بهشتی شهر کاشانIndex Copernicusمجله دانشگاه پیراپزشکی علوم پزشکی تهران(پیاورد سلامت)
15بررسی صحت محاسبه شاخص های آماری بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشانISCمجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت) دوره 6 شماره 4 مهر و آبان 1391
16A pilot study of the impact of an educational intervention aimed at improving medical record documentation.PUBMEDJ R Coll Physicians Edinb. 2013 Mar;43(1)
17آگاهی و استفاده از پزشکی مبتنی بر شواهد در میان پزشکی عمومی ،رزیدنت و متخصصین بخشی از مناطق کشورISCمجله پزشکی ارومیه، دوره 23، شماره 6
18Baking soda and salt in bakeries of Mehrdasht (Najafabad), Isfahan, Iran: a survey on a typical rural population in a developing countryPUBMEDJournal of Preventive Medicine and Hygiene 2013; 54: 53-56
19Evaluating the Ability of Hospital Information Systems to Establish Evidence-Based Medicine in IranISI و PUBMEDjournal of medical systems, 2013 Apr;37(2)
20مطالعه ی تطبیقی مفاهیم و کاربردهای پرونده ی سلامت فردی در کشورهای منتخبISCمدیریت اطلاعات سلامت / دوره ی نهم / شماره ی دوم / خرداد و تیر 91
21ارزیابی نرم افزارهای اطلاعات بیمارستانی در پاسخ به نیازهای دارویی بیماران جهت انجام مراقبت از خودISCمدیریت اطلاعات سلامت / دوره ی دهم / شماره ی سوم / مرداد و شهریور 1392
22بررسی میزان استفاده از پرونده های پزشکی بیماران در بیمارستان های شهرستان کاشان، 1382 ISCمدیریت سلامت
23بررسی میزان کارایی پروندههای پزشکی در پاسخگویی به موارد ارجاعی سازمان پزشکی قانونی کاشانعلمی-ترویجی مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی دوره 21 ، شماره 1، بهار 90 ،
24Development of Common Data Elements to Provide Tele self-Care Management PUBMEDACTA INFORM MED. 2013 Dec; 21(4)
25قابلیت سیستمهای اطلاعات بیمارستانی کشورجهت استقرار پزشکی مبتنی بر شواهدISCمجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت) دوره 7 شماره 6 بهمن و اسفند 1392
26نگرش پزشکان در بکارگیری پزشکی مبتنی بر شواهد و موانع مربوط به آنISCمجله دانش و تندرستی، دوره 8، شماره 4، زمستان 1392
27Conceptual Model of Clinical Governance Information System for Statistical Indicators by Using UML in Two Sample HospitalsPUBMEDACTA INFORM MED. 2014 APR 22(2):
28بررسی اپیدمیولوژی سوانح در بیماران بستری در بیمارستان نقوی شهرستان کاشان در سال 1379 CINAHLفیض
29A Review of the Personal Health Records in Selected Countries and Iranخارج سازمانی: ISI و PUBMEDJ Med Syst. 2012 Apr;36(2
30بررسی میزان آگاهی مردم شهر کاشان نسبت به منابع، اثرات وروش های کنترل آلودگی هواISCمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره بیست دوم، شماره سوم، مرداد 1393
31میزان آگاهی وعملکرد مدیران مدارک پزشکی نسبت به حیطه های مدیریت دربیمارستانهای اموزشی دانشگاه های علوم پزشکی تهران ،شهید بهشتی وایران 1379ISCفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت واطلاع رسانی پزشکی
32Evaluation of Different Hospital Information Systems Software to Meet the Self-Care Management Informational Needs of PatientsCINAHLInternational Archives of Health Sciences.Volume 2, Issue 1, Winter 2015.Pages: 31-37
33Improving Patients' Care through Electronic Medical Error Reporting SystemEBSCO Health, Spirituality and Medical Ethics. 2015;2(2)
34Patients and Public Involvement in Patient Safety and Treatment Process in Hospitals Affiliated to Kashan University of Medical Sciences, Iran, 2013ISI و PUBMEDNurs Midwifery Stud. 2015 June; 4(2)
35رابطه مدل مفهومی سیستم اطلاعاتی حاکمیت بالینی برای ارائه شاخص های آماری با رابطه مدل مفهومی سیستم اطلاعاتی حاکمیت بالینی برای ارائه شاخص های آماری با استفاده از نمودارهای زبان مدل سازی ISCمدیریت اطلاعات سلامت / دوره ی دوازدهم / شماره ی اول /فروردین و اردیبهشت 94
36The Diagnostic Value of Skin Disease Diagnosis Expert System.PUBMEDActa Inform Med. 2016 Feb;24(1):30-3.
37Factors Affecting Successful Implementation of Hospital Information SystemsPUBMEDActa Inform Med. 2016 Feb; 24(1): 51–55.
38Identification of Factors Affecting Ischemic Heart Disease Using Data Mining AlgorithmsScopus Asian Journal of Information Technology Year: 2016 | Volume: 15 | Issue: 14 | Page No.: 2509-2515
39Status of ocular trauma in hospitalized patients in Kashan ,2011:As a sample of industrial cityPUBMEDChin J Traumatol. 2016 Dec 1;19(6):326-329.
40Technological Feasibility of a Nursing Information SystemPUBMEDElectron Physician. 2016 Sep 20;8(9):2942-2949.
41Older people home care through electronic health records :functions,data elements and security needsISI و PUBMEDContemp Nurse. 2016 Apr-Jun;52(2-3):352-65
42A Study on Patient Complaint Management in Hospitals Affiliated to Kashan University of Medical Sciences and Approaches for ImprovementISCPatient Safety Quality Improvement, Vol. 4, No. 3, Sum 2016
43آینده جایگاه های شغلی رشته فناوری اطلاعات سلامت وصلاحیت حرفه ای شاغلانISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی
44Evaluation models and criteria of the quality of hospital websites: a systematic review studyPUBMEDElectron Physician
45A Systematic Review of the Content of Medical Tourism Websites and Their Evaluative Criteria.ISIResearch Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences
46Features and Effects of Information Technology-Based Interventions to Improve Self-Management in Chronic Kidney Disease Patients: a Systematic Review of the LiteratureISI و PUBMEDJournal of medical systems
47Clinical and Para Clinical Information Needs of Infertility Electronic Health Records in Iran: A Delphi StudyPUBMEDActa Informatica Medica
48Intelligent Diagnostic Assistant for Complicated Skin Diseases through C5’s AlgorithmPUBMEDActa informatica medica
49Information management flow for tele-homecare for the elderly; An emerging need for continuty of carePUBMEDElectron Physician
50..... Acta HealthMedica
51Knowledge Acquisition for Diagnosis of Skin Diseases as an Initial Platform for an Expert SystemISCJournal of Health Management and Informatics
52نمونه موردی آموزش مجازی مبتنی بر وب در ارائه دروس دانشگاهی نشریه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
53Assessment of Legal Feasibility of Clinical Nursing Information SystemISCInternational Journal of Hospital Research
54The relationship between user interface problems of an admission, discharge and transfer module and usability features: a usability testing methodPUBMED,Scopus,ISI*BMC Medical Informatics and Decision Making
55Usability evaluation of a comprehensive national health information system: relationship of quality components to users’ characteristicsPUBMED,Scopus,ISI*International Journal of Medical Informatics
56Behavioral Feasibility of the Clinical Nursing Information SystemScopus, *PubMed*The Open Nursing Journal
57Comparing The Content of Medical Tourism Facilitator Websites in Iran and Other Countries: A Correspondence Analysisعلمی-ترویجی Frontiers in Health Informatics

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله همایش: بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از ارائه راهنمایی اساتید راهنما در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از نیمسال دوم 86-85 تا نیمسال دوم 87-86دهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388/02/15
2خلاصه مقاله همایش: رهبری آموزشییازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیتهرانپوستر1389/02/10
3خلاصه مقاله همایش: استاد راهنمای توانمند و ایجاد انگیزهدهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیعلوم پزشکی شیراز 1388/02/15
4خلاصه مقاله همایش: آموزش استاد راهنمای توانمنددهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388/02/15
5خلاصه مقاله همایش: بررسی فراوانی تجوبز داروهای غیر رسمی ایران توسط پزشکان در نسخ بیماران سرپایی بیمه شده سازمان خدمات درمانی شهر کاشان 1386اولین همایش ملی تجویز و مصرف منطقی داروعلوم پزشکی اصفهانپوستر1388/02/19
6خلاصه مقاله همایش: تاثیر استاد راهنما بر فرایند تحصیلی دردانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1387دهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388/02/15
7خلاصه مقاله همایش: بررسی عوامل مرتبط با استاد در ایجاد انگیزش در یادگیری دانشجویان دردانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1387دهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388/02/15
8خلاصه مقاله همایش: ارزیابی نسخه نویسی راهکاری برای شناخت نیازها و تدوین برنامه های آموزشیدهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388/02/15
9خلاصه مقاله همایش: کفایت واحد ها و کارآیی دروس و توانمندی اساتیددهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388/02/15
10خلاصه مقاله همایش: دیدگاه دانشجویان در مورد تاثیر همجنس بودن استاد راهنما با دانشجو در فرایند تحصیلیدهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388/02/15
11خلاصه مقاله همایش: ارزیابی کاراموزی در عرصه راهی جهت توانمند سازی استاد ودانشجودهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388/02/15
12خلاصه مقاله همایش: بررسی میزان تجویز آنتی بیوتیک در کودکان زیر 14 سال در نسخ سرپایی بیمه خدمات درمانی پزشکان شهر کاشان (1387)نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتهران دانشگاه شهید بهشتی 1388/08/12
13خلاصه مقاله همایش: زیتون در قرآن و ارتباط آن با خواص دارویی آن در طباولین کنگره قرآن پژوهی و طبکاشانپوستر1390/03/05
14خلاصه مقاله همایش: اهداف مدیریت مبتنی بر رهنمود های اسلامی و قرآنی و راهکار هایی برای وصول به اهداف اولین کنگره قرآن پژوهی و طبکاشانپوستر1390/03/05
15خلاصه مقاله همایش: پرونده سلامت فردی : تعاریف ، مزایا و استراتژی هایی برای غلبه بر موانع اجراییسومین کنگره بزرگ مدیریت سلامتمرکز همایش های بین المللی رایزن-تهرانپوستر1388/08/13
16خلاصه مقاله همایش: پرونده سلامت فردی، پاسخگوئی و مراقبت بیمارمدار از طریق اطلاعات بیمارمداریازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایرانپوستر1389/02/10
17خلاصه مقاله همایش: بررسی نظرات دانشجویان مدارک پزشکی از نحوه تدریس نظری دروس اختصاصی این رشته در دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیمسال اول 86نهمین همایش کشوری آموزش پزشکییزدپوستر1386/12/14
18خلاصه مقاله همایش: بررسی میزان آشنایی قوانین و مقررات مربوط به منع صدور گواهی فوت در پزشکان بیمارستان های منتخب استان اصفهاندومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانون ایرانتهرانسخنرانی1389/12/11
19خلاصه مقاله همایش: طراحی نظام اطلاعات برای بیمارها و صدمات ناشی از بیوتروریسمهمایش کشوری مسمومیت با عوامل شیمیایی جنگی و تروریستیبیرجندسخنرانی1389/12/03
20خلاصه مقاله همایش: پرونده پزشکی مدرکی در مراجع قانونی:آیا آموزش بر ارتقای کیفیت مستندسازی این مدرک قانونی تاثیر دارد؟دومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانون ایرانتهرانسخنرانی1389/12/11
21خلاصه مقاله همایش: بررسی اپیدمیولوژی مسمومیت ها با دارو و مواد شیمیایی باقصد خودکشی بر اساس فصل 20 کتاب ICD10 در بیمارستان سیدالشهدا آران و بیدگل :1389دومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانون ایرانتهرانسخنرانی1389/12/11
22خلاصه مقاله همایش: ارزیابی وضعیت حقوق بیمار در بیمارستان شهید رجایی : نمونه ای از یک بیمارستان دوستدار مادردومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانون ایرانتهرانسخنرانی1389/12/11
23خلاصه مقاله همایش: نحوه احراز هویت متوفیان در بیمارستان های منتخب استان اصفهاندومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانون ایرانتهرانسخنرانی1389/12/11
24خلاصه مقاله هماش: بررسی اپیدمیولوژیک علل سقط قانونی جنین در کاشان : 1385-1389دومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانون ایرانتهرانسخنرانی1389/12/11
25خلاصه مقاله همایش: ضرورت و اهمیت آگاهی پزشکان و کدگذاران بالینی از قوانین ثبت علت مرگ و میر در گواهی فوتدومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانون ایرانتهرانسخنرانی1389/12/11
26خلاصه مقاله همایش: بررسی میزان پاسخگویی پرونده های پزشکی به موارد ارجاعی سازمان پزشکی قانونی کاشاندومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانون ایرانتهرانسخنرانی1389/12/11
27خلاصه مقاله همایش: توافق آزمونهای انجام شده با محتوای آموزشی (طرح درس) از دیدگاه دانشجویاندوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهدپوستر1390/02/10
28خلاصه مقاله همایش: مهمترین دغدغه خانواده دانشجویان در هنگام تحصیل در دانشگاه: محصول جلسات تعامل با خانواده دانشجویاندوازدهمین همایش کشوری کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
29خلاصه مقاله همایش: روند ارزیابی دانشجویان از استاد مشاور از سال 1385 تاکنون در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشاندوازدهمین همایش کشوری کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
30خلاصه مقاله همایش: ارزیابی کارآموزی دانشجویان بهداشت محیط مدارس در راستای نیازهای آموزشی علوم پزشکیدوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
31خلاصه مقاله همایش: آشنایی با دانشگاه و افزایش انگیزه تحصیلی دانشجویان تازه وارد با راهنمایی دانشجوی همیاردوازدهمین همایش کشوری کشوری آموزش پزشکیمشهدالکترونیک1390/02/10
32خلاصه مقاله همایش: نقش ارزیابی و ارائه بازخورد به اساتید در افزایش کیفیت سوالات امتحان پایان ترم دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهدالکترونیک1390/02/10
33خلاصه مقاله همایش: بررسی کارآیی دروس ارائه شده به دانشجویان بهداشت محیطدوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
34خلاصه مقاله همایش: نقش فناوریهای اطلاعاتی در پزشکی مبتنی برشواهددوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهدپوستر1390/02/10
35خلاصه مقاله همایش: ارتقاء پژوهش در نظام سلامت با ارائه درس روش تحقیق به صورت کلاسی- کارگاهیدوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
36خلاصه مقاله همایش: بررسی میزان آشنایی و رعایت قوانین و مقررات مربوط به صدور گواهی فوت در بیمارستانهای منتخب اصفهان در سال 1388دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
37خلاصه مقاله همایش: رعایت تاکسونومی درآزمون های رشته فناوری اطلاعات سلامتدوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
38خلاصه مقاله همایش: نیاز پزشکان برای آموزش نحوه تکمیل و قوانین صدور گواهی فوت در بیمارستان های منتخب استان اصفهاندوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
39خلاصه مقاله همایش: ارزیابی امتحانات پایان ترم جهت ارتقا سنجش تحصیلیدوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
40خلاصه مقاله: آگاهی و بکارگیری پزشکی مبتنی بر شواهد در میان پزشکان عمومی و رزیدنت و متخصصین کشور13 همایش کشوری آموزش علوم پزشکیساریپوستر1391/02/11
41خلاصه مقاله: توانایی سیستم های اطلاعاتی بیمارستانی کشور جهت استقرار پزشکی مبتنی بر شواهد13 همایش کشوری آموزش علوم پزشکیساریپوستر1391/02/11
42خلاصه مقاله: نگرش پزشکان در بکار گیری پزشکی مبتنی بر شواهد و موانع مربوط به آندومین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شبکه همکار تهرانتهرانپوستر1391/03/03
43خلاصه مقاله: دیدگاه دانشجویان بهداشت محیط نسبت به امتحانات پایان ترمسیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیساریپوستر1391/02/11
44خلاصه مقاله: تدوین حداقل داده های ضروری سیستم های اطلاعات بیمارستانی برای ارئه اطلاعات آگاهی از بیماری به بیماران سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیساریپوستر1391/02/11
45خلاصه مقاله: فناوری اطلاعات در آموزش پزشکیدومین سمینار سراسری توسعه آموزش علوم پزشکیسنندجپوستر1391/08/01
46خلاصه مقاله:بررسی مروری مزایا و چالش های کاربرد انفورماتیک در آموزش علوم پزشکیدومین سمینار سراسری توسعه آموزش در علوم پزشکیسنندجپوستر1391/08/10
47خلاصه مقاله:دیدگاه کاربران در زمینه کارایی سیستم های اطلاعات بیمارستانی کشورسومین همایش کشوری بررسی راهکارهای ارتقا مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستاهای کشورتهرانپوستر1392/12/01
48خلاصه مقاله: ارائه درس مدیریت سیستم های اطلاعات بهداشتی درمانی از طریق آموزش مجازی: استفاده از فناوری های جدید در ارتقا کیفیت آموزشپانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکییزدسخنرانی1393/02/09
49خلاصه مقاله:ارزیابی دوره طراحی سیستم اطلاعات بیمارستان در قالب برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی فناوری اطلاعات سلامتپانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکییزدپوستر1393/02/09
50خلاصه مقاله: بررسی دیدگاه دانشجویان کارشناسی رشته فناوری اطلاعات سلامت نسبت به طراحی و اجرای دورهISO در برنامه کارآموزس در عرصهپانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکییزدپوستر1393/02/09
51خلاصه مقاله: بررسی دیدگاه دانشجویان کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت در مورد طراحی و اجرای دوره آشنایی با نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه کارورزی در عرصهپانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکییزدپوستر1393/02/09
52خلاصه مقاله: نظرات دانشجویان کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان درباره کارگاه آشنایی با حوزه سلامت ویژه این دانشجویانپانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکییزدپوستر1393/02/09
53خلاصه مقاله: نظرات مسئولین فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی کاشان در مورد کارآموزی در واحدهای فناوری اطلاعاتپانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکییزدپوستر1393/02/09
54خلاصه مقاله:ارتباط رفتار مدرس بر میزان یادگیری دانشجویان بهداشت محیطپانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکییزدپوستر1393/02/09
55دیدگاه کاربران درزمینه کارایی سیستم اطلاعات بیمارستانی همایش بررسی راهکارهای ارتقا مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستانها تهران 1393/06/08
56خلاصه مقاله:آگاهی بیماران از تشخیص، روش های درمانی و عوارض درمان در بیمارستان شهید بهشتی کاشانسومین کنگره آموزش بیمار و خودمراقبتی.12-10 دی ماه 1393تهرانپوستر1393/10/10
57 خلاصه مقاله:میزان رعایت منشور حقوق بیماران در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشانسومین کنگره آموزش بیمار و خودمراقبتی.12-10 دی ماه1393 تهران پوستر1393/10/10
58خلاصه مقاله:میزان احترام به اعتقادات مذهبی و پاسخ به نیازهای عاطفی و روانی از دید بیمارانسومین کنگره آموزش بیمار و خودمراقبتی.12-10 دی ماه1393 تهران پوستر1393/10/10
59خلاصه مقاله:برنامه تحول سلامت کشور ترکیه و ارایه راهکار برای اجرای بهینه طرح تحول نظام سلامت ایرانهمایش بین المللی تحول پایدار در نظام سلامت5-7 اسفندماه 1393دانشگاه علوم پزشکی اصفهانپوستر1393/12/05
60congress article:Results of Bilateral Medial Rectus Recession in Type 1 Duane Syndromeبیست و چهارمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1393/09/10
61خلاصه مقاله:سبک های تصمیم گیری مدیران بیمارستان شهیدبهشتی کاشانچهارمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و چهارمین کنگره سالانه اخلاق پرستاریتهرانپوستر1394/11/06
62خلاصه مقاله:بررسی وضعیت روابط بین فردی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشانچهارمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و چهارمین کنگره سالانه اخلاق پرستاریتهرانسخنرانی1394/11/06
63خلاصه مقاله:بررسی رابطه بین ویژگی های دموگرافیک کارکنان و تعارض سازمانی در بیمارستان شهداء قاینچهارمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و چهارمین کنگره سالانه اخلاق پرستاریتهرانپوستر1394/11/06
64congress artical: Compare the two preventive methods used in corneal complications in patients admitted to intensive care unit (ICU)10 - 14 Sept. 2016, Bella Center, Copenhagen, Denmark This Meeting has been awarded 27 CME creditsCopenhagen, Denmark 1395/06/20
65congress artical: Ocular Complications in trauma patients admitted to the intensive care unit(ICU)10 - 14 Sept. 2016, Bella Center, Copenhagen, Denmark This Meeting has been awarded 27 CME creditsCopenhagen, Denmark 1395/06/20
66خلاصه مقاله :وب سایت ها ابزار اصلی توسعه بازاریابی الکترونیک گردشگری سلامتدومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار با محور گردشگری، هنر و معماری، ازتاریخ ۲۸ لغایت ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ با مشارکت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوجد سمنان 29بهمن 1393 1395/02/28
67خلاصه مقاله بررسی دیدگاه بیماران دیالیزی در مورد تمایل به استفاده از پرونده سلامت فردی و روش دسترسی به آنهمایش ملی فناوری اطلاعات سلامتد ع پ تبریز 1395/06/31
68خلاصه مقاله :بررسی مقایسه علل خارجی درسامانه های طبقه بندی منتخب همایش ملی فناوری اطلاعات سلامتد ع پ تبریز 1395/06/31
69خلاصه مقاله : بررسی مقایسه ای سامانه های طبقه بندی ملی نئوپلاسم در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای نظام ثبت سرطان در ایران خلاصه مقاله : بررسی مقایسه ای سامانه های طبقه بندی ملی نئوپلاسم در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای نظام ثبت سرطان در ایران همایش ملی فناوری اطلاعات سلامتد ع پ تبریز 1395/06/31
70خلاصه مقاله :بررسی مقایسه ای کد گذاری صدمات در کتاب های طبقه بندی منتخب بررسی مقایسه ای کد گذاری صدمات در کتاب های طبقه بندی منتخبهمایش ملی فناوری اطلاعات سلامتد ع پ تبریز 1395/06/31
71خلاصه مقاله:جایگاه آموزش بیمار وخود مراقبتی درنظام سلامتسومین کنگره آموزش بیمار و خود مراقبتی 10 الی 12 دی 1393 مرکز همایش های بین المللی رازی تهرانتهرانپوستر1393/10/10
72خلاصه مقاله: بررسی میزان آگاهی بیمار از اطلاعات داروهای تجویز شده در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1392سومین کنگره آموزش بیمار و خود مراقبتی 10 الی 12 دی 1393 مرکز همایش های بین المللی رازی تهرانتهران 1393/10/27
73خلاصه مقاله : ارائه آموزش به خانواده و مراقبین بیماران در راستای مشارکت خانواده در خود مراقبتی بیمارانسومین کنگره آموزش بیمار و خود مراقبتی 10 الی 12 دی 1393 مرکز همایش های بین المللی رازی تهرانتهرانپوستر1393/10/10
74ارزیابی کاربردپذیری سیستم های اطلاعات سلامت در ایران: مطالعه مرور نظام منداولین کنگره ملی انفورماتیک پزشکی، مشهد، ایران، 1395مشهد، ایرانسخنرانی
75خلاصه مقاله: سامانه طبقه بندی بین المللی مراقبت های اولیه در برنامه پزشک خانواده ایران: یک ضرورت انکار ناپذیرششمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها (مراقبت مبتنی بر جامعه)دانشگاه علوم پزشکی مازندرانپوستر1395/06/04
76خلاصه مقاله: بررسی کلاس های خاص طبقه بندی تصویر برداری پزشکیاولین کنگره بین المللی ثبت بیماری ها و پیامد های سلامتمشهدپوستر1395/11/26
77خلاصه مقاله: معرفی کارآمد ترین سامانه طبقه بندی اقدامات پزشکی ایران: مطالعه تطبیقیاولین کنگره بین المللی ثبت بیماری ها و پیامد های سلامتمشهدپوستر1395/11/26
78پوستر: ارزیابی هیوریستیگ سیستم اطلاعات ثبت و طبفه بندی علت مرگ در ایراناولین کنگره بین المللی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت، بهمن ۹۵مشهد، هتل پردیسانپوستر1395/11/26
79خلاصه مقاله: ابزارهای ارتباطی بهینه بین استاد مشاور و دانشجو از دیدگاه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده پیراپزشکی در سال 1395هجدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهریتهران، مرکز همایش های رازی 1396/02/07
80خلاصه مقاله: مطالعه مروری، بر تغییر رویکرد نسبت به افراد نا توان و عقب مانده ذهنی در جامعه، در طبقه بندی بیماری هااولین کنگره بین المللی ثبت بیماری ها و پیامد های سلامتمشهدپوستر1395/11/26
81خلاصه مقاله: بررسی مقایسه ای کدگذاری صدمات در کتاب های طبقه بندی منتخباولین همایش ملی فناوری اطلاعات سلامت و پنجمین همایش سالانه ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامتتبریز، سالن همایش های پتروشیمی 1395/06/31
82خلاصه مقاله: بررسی مقایسه ای سامانه های طبقه بندی ملی نئوپلاسم در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای نظام ثبت سرطان در ایراناولین همایش ملی فناوری اطلاعات سلامت و پنجمین همایش سالانه ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامتتبریز، سالن همایش های پتروشیمی 1395/06/31
83خلاصه مقاله: بررسی مقایسه ای 'علل خارجی تصادفات' در سامانه های طبقه بندی منتخباولین همایش ملی فناوری اطلاعات سلامت و پنجمین همایش سالانه ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامتدانشگاه علوم پزشکی تبریز 1395/06/31
84خلاصه مقاله: استفاده از داده کاوی در طراحی سامانه هوشمند تشخیص بیماری پمفیگوس وولگاریساولین همایش ملی فناوری اطلاعات سلامت و پنجمین همایش سالانه ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامتدانشگاه علوم پزشکی تبریز 1395/06/31
85خلاصه مقاله: بررسی دیدگاه بیماران دیالیزی در مورد تمایل به استفاده از پرونده سلامت فردی و روش دسترسی به آناولین همایش ملی فناوری اطلاعات سلامت و پنجمین همایش سالانه ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامتدانشگاه علوم پزشکی تبریز 1395/06/31
86خلاصه مقاله: میزان اجرای دستورالعمل های کدگذاری صدمات، سوختگی ها و مسمومیت ها در بیمارستان های آموزشی امام خمینی و فاطمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیلاولین همایش ملی فناوری اطلاعات سلامت و پنجمین همایش سالانه ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامتدانشگاه علوم پزشکی تبریز 1395/06/31
87congreaa artical : The Most Popular Iranian Smartphone Applications for Traditional Medicine: A Quality AssessmentShiraz International mHealth congress-2017شیرازپوستر
88Assessing Smartphone Applications for Hypertension ManagementFirst National Congress of Medical Informaticsمشهدپوستر
89خلاصه مقاله : نقش اساتید مشاور در آماده سازی دانشجویان برای پذیرش مسئولیت شغلی آیندهنوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهریتهرانپوستر1397/02/10
90خلاصه مقاله : بررسی تطبیقی برای تعیین جایگاه های شغلی فارغ التحصیلان رشته فناوری اطلاعات سلامت در راستای آموزش پاسخگوهمایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگوتبریزپوستر
91خلاصه مقاله :ارزیابی دانشجویان از عمل به آئین نامه استاد مشاورنوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهریتهرانپوستر1397/02/10
92خلاصه مقاله فرگیری محتوی آموزشی از دیدگاه دانش اموختگان کارشناسی رشته فناوری اطلاعات سلامتنوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهریتهرانپوستر1397/02/10
93خلاصه مقاله : میزان زمینه سازی های ساختاری برای دستیابی به اهداف آموزشیرشته از دیدگاه دانشجویاننوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهریتهرانپوستر1397/02/10
94خلاصه مقالات:انتظارات کارکنان و اعضای هیئت علمی از دانشکده پیراپزشکی در راستای پاسخگویی به جامعهنوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهریتهرانپوستر1397/02/10
95خلاصه مقاله : بررسی استفاده بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در مورد اپلیکشن های تلفن های هوشمند جهت خود مراقبتی دیابت در شهرستان اردبیل - بهار 1397دومین کنگره بین المللی سلامت همراهشیرازپوستر1397/12/01
96خلاصه مقاله : نقش سیستمهای اطلاعاتی در حفظ حریم اطلاعاتی بیماران و پیامدهای نقض آن: یک مطالعه مقطعیششمین کنگره ملی اخلاق پرستاری )بزرگداشت مقام حضرت زینب )س((بمپوستر1397/12/08

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی هزینه های بیمارستانی بیماران سکته مغزی بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 941397پزشکی عمومی1395/09/241397/01/29