فاطمه سادات  قریشی

 فعالیت های پژوهشی

 

فاطمه سادات قریشی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 135
نام و نام خانوادگی (فارسی) : فاطمه سادات قریشی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Fatemeh Sadat Ghoreishi دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : روانپزشکی آدرس محل کار : کاشان - دانشگاه علوم پزشکی - بخش روانپزشکی - بیمارستان اخوان
آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی رابطه آسم با اختلال نقص بیش فعالی در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان شهید بهشتی مجری751388/12/151395/03/04
2بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانی مردان در زندان کاشان در سال 1386مجری301387/02/151389/08/20
3بررسی همبودی اختلالات روانی در کودکان 3 تا 12 ساله مبتلا به لکنت زبان مراجعه کننده به درمانگاه گفتار درمانی بیمارستان اخوان کاشان مجری841387/10/151394/10/07
4آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاههای کاشان در مورد پدیده اعتیاد در سال 88مجری611388/09/011393/09/26
5بررسی شیوع اختلالات روانی در افراد 18 سال و بالاتر شهر کاشان در سال 1384مجری241385/06/011389/06/27
6بررسی ابعاد مختلف انگ و ارتباط آن با مکانیسم دفاعی پنهان کاری در افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون مجری771388/04/011394/08/20
7مقایسه تاثیر فلوکستین و فلووکسامین بر افسردگی کودکان و نوجوانان مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی اخوان در سال 1388مجری771388/06/011394/10/07
8بررسی عوامل اجتماعی و هیجانی مرتبط با ابتلا به سوء مصرف مواد مخدر در مراجعین مراکز ترک اعتیاد شهرهای کاشان و آران وبیدگل 1390مجری751390/07/151396/10/09
9بررسی شیوع اختلالات فشار روانی پس از تروما (PTSD) در آتش نشان های شهرهای کاشان و آران وبیدگل در سال 1391مجری331391/05/011394/01/30
10مقایسه اثر تقویتی ریسپریدون و آریپیپرازول در اختلال وسواس- اجبار مقاوم به درمان مجری391392/06/151395/09/15
11مقایسه شکل و مساحت سطح مقطع کورپوس کالوزوم در بیماران اسکیزوفرنی با جمعیت نرمالمجری1091392/07/011401/07/10
12بررسی بوپیروپیون در درمان وابستگی به مت امفتامینمجری411392/12/011396/05/11
13بررسی اثر لیوتیرونین بر پیشگیری از عوارض شناختی ناشی از ECTمجری121394/03/011395/03/01
14 بررسی تاثیر کپسول حاوی عصاره خشک گل گاو زبان و هوفاریقون بر علائم افسردگی و مقایسه آن با فلوکستین مجری121393/12/151394/12/15
15" تعییین تاثیر جم فیبروزیل در درمان وابستگی به سیگار در شهر کاشان در سال 94 مجری241394/07/151396/07/15
16" اثربخشی مداخله گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شدت علایم وسواس فکری-عملی، افسردگی، نشخوار فکری و انعطاف پذیری روانشناختی در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری عملیمجری191395/04/011396/11/19
17بررسی اثر تاثیر ان-استیل سیستئین در درمان وابستگی به مت آمفتامینمجری401396/01/151399/05/08
18بررسی الگوی مصرف و عوامل مرتبط با گرایش به اعتیاد در زنان تحت درمان در مراکز درمان سوء مصرف مواد کاشان در سال1395همکار111395/12/151396/11/25
19مقایسه اثرتقویتی آریپیپرازول و ریسپریدون در بهبود علایم وسواس در بیماران دوقطبی همزمان با اختلال وسواس-اجبارمجری411396/05/011399/10/06
20بررسی کیفیت زندگی و رضایتمندی زناشویی معتادان، قبل و بعد از درمان نگه دارنده با متادون در شهرستان کاشان در سالهای 1396-1395 مجری121396/06/151397/06/15
21مقایسه عامل سرعت شناختی و انعطاف پذیری شناختی در بیماران مبتلا به اختلالات دو قطبی و اسکیزوفرنیامجری و مدیر اجرایی211396/07/011398/04/09
22اثر بخشی استراتژی تنظیم هیجان ارزیابی مجدد شناختی بر کارکردهای شناختی و چندش در شرایط القای چندش در اختلال وسواسی - جبریمجری و مدیر اجرایی231396/05/151398/04/09
23بررسی تاثیر کوئیتیاپین در سوء مصرف متامفتامین در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون مجری241396/09/011398/08/30
24مقایسه اثر ترکیبی ریتالین و ریسپریدون با ریتالین در درمان کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی – کمبود توجهمجری81396/08/151397/04/15
25 بررسی رابطه عفونت سیتومگالوویروس با میزان ابتلا به اسکیزوفرنیمجری121396/12/151397/12/15
26بررسی اثر تحریک مستقیم فراجمجمه ای tDCS برمیزان ولع، عود و پارامترهای سلامت روان در بیماران اپیوئیدی تحت درمان نگهدارنده با متادونهمکار291397/05/151399/10/06
27بررسی تاثیر کروسینا بر روی علائم بالینی، سلامت روان و پروفایل های متابولیکی در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادونمجری291397/10/011400/03/10
28بررسی تاثیر توام آریپیپرازول و سرترالین در درمان اختلال وسواس- اجبار در نوجوانانمجری61397/09/011398/09/01
29 تبیین اختلال اضطراب فراگیر (GAD) و اختلال وسواسی- جبری (OCD) با استفاده از نظریه حساسیت به تقویت تجدید نظر شده (r-RST) مجری61397/11/151398/06/10
30اثر مکمل یاری ویتامین D بر پارامترهای سلامت روان، بیومارکرهای استرس اکسیداتیو و التهابی در افراد سیگاریهمکار321398/04/011400/12/04
31بررسی اثر مکمل یاری کورکومینوئید بر نشانه های بالینی و پروفایل های متابولیکی در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادونهمکار121398/05/151399/05/15
32بررسی اثر ممانتین بر اختلال علائم شناختی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیمجری361398/08/151401/08/15
33بررسی تاثیر تزریق توکسین بوتولینوم در درمان بیماران مبتلا به افسردگی اساسیمجری2
34بررسی تأثیر کورکومین بر سلامت روان و کیفیت خواب در سالمندانهمکار241401/01/151403/01/15
35اثرکروسین بر روی وابستگی به نیکوتین، افسردگی، اضطراب و بیومارکرهای متابولیکی در افراد سیگاریمجری361400/10/151403/10/15
36تعیین ارتباط سطح فلزات سنگین با علائم بالینی در بیماران اسکیزوفرنی مصرف کننده سیگار، افراد سیگاری و افراد سالممجری361401/07/011404/07/01
37بررسی اثر دومپریدون بر مدل ترجیح مکانی شرطی شده ناشی از مورفین و میزان بیان پروتئین گیرنده D2 دوپامین در ناحیه هیپوکامپ موش صحراییمجری241402/06/151404/06/15

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1بررسی ویژگی های شخصیتی معتادان تزریقی زندان کاشان در سال 1385Index Copernicusفصلنامه فیض-دوره دوازدهم، شماره 1، بهار13871387
2بررسی اختلال استرس پس از تروما (PTSD) در کارکنان مراکز فوریت های پزشکی شهرستان های کاشان و اراک در سال 1387Index Copernicusفصلنامه فیض دوره 12, شماره 5 - ( ضمیمه 1387 )1387
3Depression rate among 18-40 year old patients suffering from generalized tonic clonic epilepsy referred to neurology clinics in Iranian hispitalISI و PUBMED.Neurosciences 2008,13 (1):86-871386
4بررسی شیوع بیخوابی در افراد 18 ساله و بالاتر شهر کاشان در سال 1387Index Copernicus313- فصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره سیزدهم، شماره 4، زمستان 1388 ، صفحات 320-3131388
5بررسی تاثیر مصرف متادون بر افسردگی در معتادان تزریقی زندانیایندکس نشدهمجلات : روان‌شناسی و علوم تربیتی » تحقیقات علوم رفتاری » بهار و تابستان 1385 - شماره 7 و 8 » 1385
6Therapeutic Effect of Methadone on Improving Symptoms of Depression in Prisoners with a History of Substance MisuseScopusIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences -Autumn/ Winter 2009 Vol. 3, No.21388
7بررسی شیوع اختلالات روانی در جمعیت عمومی شهر کاشان در سال1387Scopusمجله اپیدمیولوژی ایران، 1389؛ دوره 6، ، شماره 2: صفحات 16-241389
8بررسی وضعیت سلامت روان درمعتادان تزریقی زندان کاشان در سال 1386Index Copernicusپژوهنده (مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) سال پانزدهم، شماره 2، پی در پی 74 ، صفحات 67 تا 71خرداد و تیر 13891389
9همبودی اختلالات روانی در کودکان مبتلا به لکنت زبان مراجعه کننده به بخش گفتاردرمانی بیمارستان اخوان کاشان طی سالهای 1386-87 ISCدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره شانزدهم، شماره 2، خرداد و تیر 13911391
10Prevalence of Psychiatric Disorders in the General Population of Kashan, IranISIArchives of Iranian Medicine, Volume 15, Number 4, April 20121391
11بررسی سطح سرمی آلبومین، فریتین و کلسترول در بیماران همودیالیزی مبتلا به افسردگی بستری در بیمارستان اخوان کاشان طی سال 1389 CINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هفدهم، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 13921392
12Stigma and its Determinants among Male Drug Dependents Receiving Methadone Maintenance TreatmentISI و PUBMEDArchives of Iranian Medicine, Volume 17, Number 2, February 20141392
13Evaluation of Emotional Intelligence and Job Satisfaction in Employees of Kashan HospitalsPUBMEDNurs Midwifery Stud. 2014 April; 3(1)1393
14مقایسه تاثیر فلوکستین و فلووکسامین بر افسردگی کودکان و نوجوانانCINAHLدوماهنامه فیض| مرداد و شهریور| 1393 | دوره 18 | شماره1393
15همراهی اختلال کم توجهی- بیش فعالی در کودکان مبتلا به آسم شهرستان کاشانCINAHLفیض جلد ۲۰ شماره 4صفحات 396-3911395
16Depressive disorder in rheumatoid arthritis: the more joint’s distressed, the more severely depressedISCInternational Journal of Applied Behavioral Sciences (IJABS)1395
17Preliminary test of group acceptance and commitment therapy on obsessive-compulsive disorder for patients on optimal dose of selective serotonin reuptake inhibitorsISI و PUBMEDjournal of obsessive compulsive disorder1396
18 The Efficacy of Aripiprazole versus Risperidone as Augmentation Therapy in the Treatment of the Resistant Obsessive-Compulsive Disorder: A Double-Blind, Randomized Clinical Trial ISI و PUBMEDIranian Red Crescent Medical Journal1397
19Morphology of the corpus callosum and schizophrenia: A case-control study in Kashan, Iran.PUBMEDElectron Physician.1396
20بررسی الگوی مصرف و علل گرایش به اعتیاد در زنان تحت درمان نگهدارنده با متادون شهرستان کاشان طی سال 1396CINAHLفیض1397
21The Effectiveness of Bupropion in the Methamphetamines' Dependence Treatment: Randomized Double Blind Placebo Controlled TrialISIINTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED BIOTECHNOLOGY AND RESEARCH1396
22گزارش یک مورد علائم پدوفیلیا در بیمار مبتلا به اختلال دوقطبیCINAHLفیض1397
23وضعیت سلامت روان و رضایت زناشویی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کاشانISCمجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، شماره 63، پاییز 1397 صص 279-2941397
24Comparison of original and revised reinforcement sensitivity theory in clinically-stable schizophrenia and bipolar disorder patientsISI و PUBMEDPersonality and Individual Differences1397
25Mental health and cognitive function responses to quetiapine in patients with methamphetamine abuse under methadone maintenance treatmentISI,PUBMED*Journal of Affective Disorders1398
26افسردگی اساسی: مطالعه ای بر پایه تئوری تجدید نظر شده ی حساسیت به تقویت شخصیتCINAHLفیض1398
27Clinical and metabolic responses to crocin in patients under methadone maintenance treatment: A randomized clinical trialPUBMED,Scopus,ISIPhytotherapy Research1398
28The effect of cognitive reappraisal strategy on cognitive functions in disgust induction situation among under medication obsessive-compulsive patientsScopusInternational Journal of Pharmaceutical Research1398
29The Effect of Transcranial Direct Current Stimulation on Relapse, Anxiety, and Depression in Patients With Opioid Dependence Under Methadone Maintenance Treatment: A Pilot StudyISI و PUBMEDFrontiers in Pharmacology1399
30Exploring the Therapeutic Effects of Transcranial Direct Current Stimulation on Sleep Quality Among Patients Under Methadone Maintenance TreatmentScopus, ISI*International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine1399
31مقایسه شکل و مساحت سطح مقطع کورپوس کالوزوم در بیماران اسکیزوفرنی با جمعیت نرمالpubmed*Electronic Physician (ISSN: 2008-5842)
32Frequency of child abuse and its complications in children referred to the social emergency departmentISCJournal of Fundamentals of Mental Health2020
33The Efficacy of N-acetilcysteine for the Treatment of the Metamfetamin-addicted Patients Under Methadon Therapy: A Double-blind Clinical Trial*ISIIranian Red Crescent Medical Journal
34The effect of vitamin D supplementation on tobacco-related disorders in individuals with atobacco use disorder: a randomized clinical trialPUBMED,Scopus,ISIJournal of Addictive Diseases
35Comparison of the efficacy of Aripiprazole and Risperidone in improving the obsessive symptoms in bipolar disorder comorbid with obsessive-compulsive disorder*ISIMedical Science
36Morphology of the corpus callosum and schizophrenia: A case-control study in Kashan, Iranسایر ایندکس هاElectronic Physician
37فراوانی کودک آزاری و عوارض آن در کودکان مراجعه کننده به اورژانس اجتماعیISCمجله اصول بهداشت روانی
38اثر ترکیبی متیل فنیدیت و ریسپریدون در درمان کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی – کمبود توجهCINAHLفیض
39اثر ترکیبی متیل فنیدیت و ریسپریدون در درمان کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی – کمبود توجهCINAHLفیض
40اثربخشی تقویت درمان با ممانتین بر علایم وسواس اجباری متوسط تا شدیدESCI.PUBMEDInternational Journal of early childhood special education
41Effect of Mindful Parenting Based on Telepsychology on the Anxiety and Resilience of Mothers of Children 6-12 Years Old with ADHD in the COVID-19 PandemicESCI.ISI*Journal Of Organizational Behavior Research

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله همایش: بررسی ویژگیهای شخصیتی معتادان تزریقی زندان کاشان در سال 85هشتمین همایش سالیانه انجمن روانپزشکان ایرانتالار اجتماعات بیمارستان میلاد تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1387/08/28
2خلاصه مقاله همایش: بررسی سطح سرمی آلبومین، فرتین و کلسترول در بیماران با و بدون افسردگی اساسی مراجعه کننده به یک بیمارستاندهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی ‌روانپزشکان ایران پوستر
3خلاصه مقاله همایش: بررسی شیوع بیخوابی در افراد 18 ساله و بالاتر شهرستان کاشاننهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایرانمرکز همایش های کتابخانه ملی ایران- مشهدسخنرانی1388/09/03
4خلاصه مقاله همایش: بررسی وضعیت سلامت روان در معتادان تزریقی ساکن زندان کاشان در سال 86نهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایرانمرکز همایش های کتابخانه ملی ایران- مشهدسخنرانی1388/09/03
5congress article: Prevalence of insomnia in general population18th European congress of psychiatry germany - Munich پوستر1388/12/08
6congress article: The study of IV drug abusers’ of mental health in Kashan prison in 200718th European congress of psychiatrygermany-Munichپوستر1388/12/08
7congress article: Effect of group therapy on anxiety and depression in dialysis patients18th European congress of psychiatrygermany-Munichپوستر1388/12/08
8congress article: Prevalence of mental disorders in general population18th European congress of psychiatryMunich-germanyپوستر1388/12/08
9خلاصه مقاله همایش: گزارش ارزیابی درونی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان درسال 1385هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکیکرمانپوستر1385/12/15
10خلاصه مقاله همایش: درمان دارویی و بازتوانی روانینخستین همایش ملی بازتوانی روانی - اجتماعیکاشانسخنرانی1389/07/27
11خلاصه مقاله همایش: بررسی شیوع اختلالات افسردگی در بیماران با آرتریت روماتوئید در طی سال های 87-1386بیست و یکمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1389/02/13
12congress article:Comparison of comorbidity pattern of obsessive compulsive disorder in children and adults with bipolar I disorder5th BIENNIAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONALtrukyسخنرانی1390/12/24
13congress article: STIGMA AND ITS DETERMINANTS AMONG DRUG DEPENDENTS RECEIVING METHADONE MAINTENANCE TREATMENT IN IRANWPA International Congress 2012Pragueپوستر1391/07/26
14خلاصه مقاله:یررسی همبودی اختلالات روانی و متغیر های جمعیت شناختی در کودکان 3-12 ساله مبتلا به لکنت زبان مراجعه کننده به کلنیک گفتار درمانی بیمارستان اخوان کاشان در سال 86سومین همایش روانپزشکی کودک و نوجوانتهرانپوستر1389/07/13
15خلاصه مقاله: تاثیر اقدامات بازتوانی روانی اجتماعی در بهبودی و کیفیت زندگی اختلالات روانی مزمنکنگره پرستاری جامعه نگرکاشانپوستر1391/12/01
16congress article:3000 Evaluation ferqency of ADHD in childhood asthmaXXIV world Allergy congressseoul,koreaپوستر1394/07/22
17congress articall : THE EFFECTIVENESS OF BUPROPION FOR TREATMENT OF METHAMPHETAMINE DEPENDENCYThe 10th Annual International Addiction Science Congressمرکز همایش های رازی د ع پ ایرانپوستر1395/02/19
18بررسی‌سلامت‌‌روان‌در‌بیماران‌بهبود‌یافته‌از‌کرونا‌بستری‌در‌بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 99کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهران-سالن همایش رازیسخنرانی1401/03/17
19خلاصه مقاله کنگره: بررسی شیوع دلیریوم و عوامل مرتبط با آن در بیماران کوید 19 بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان درسال 1400سی وسومین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهران -مرکز همایشهای رازیپوستر1402/03/23

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی فراوانی اختلالات افسردگی در بیماران آرتریت روماتوئیدمراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی روماتولوژی از خردادماه 1386 تا شهریورماه 13871388پزشکی عمومی 1388/04/24
2بررسی سطح سرمی آلبومین ، فریتین و کلسترول در بیماران همودیالیزی با و بدون افسردگی اساسی مراجعه کننده به بیمارستان اخوان کاشانسال 13881388پزشکی عمومی 1388/07/13
3بررسی میزان رضایتمندی شغلی دربین کارکنان بیمارستانهای کاشان درسالهای 1390-13891390پزشکی عمومی1390/07/131390/08/08
4بررسی فراوانی دیابت دربین بیماران بااختلالات سایکوتیک تحت درمان مراجعه کننده به کلینیک روانپزشکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سالهای 1390-13891390پزشکی عمومی1390/07/271390/08/11
5بررسی فراوانی همبودی (comorbidity) اختلالات روانپزشکی در کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی بیش فعالی (ADHD ) مراجعه کننده به بیمارستان اخوان طی سال های 1389-1390 1390پزشکی عمومی1390/08/021390/10/07
6بررسی اثر لیوتیرونین بر پیشگیری از عوارض شناختی ناشی از ECT1393تخصص1393/09/26
7بررسی اثر جم فیبروزیل در درمان وابستگی به سیگار1396تخصص1394/02/301396/02/19
8بررسی اپیدمیولوژیک کودک آزاری در کودکان مراجعه کننده به اورژانس اجتماعی کاشان طی سالهای 94-841396پزشکی عمومی1394/07/081396/04/11
9بررسی اولین تشخیص در بیماران با تشخیص قطعی دوقطبی بستری شده در بیمارستان کارگرنژاد کاشان در سال95-941395پزشکی عمومی1393/09/261395/07/04
10مقایسه یافته های تصویربرداری مغزی در بیماران مبتلا به اختلالات سایکوتیک با خلقی بستری در بخش روانپزشکی1395پزشکی عمومی1395/05/251395/06/29
11بررسی الگوی مصرف و علل گرایش به اعتیاد در زنان تحت درمان در مراکز سوء مصرف مواد کاشان در سال 13951396پزشکی عمومی1395/08/261396/06/28
12بررسی سطح سلامت روان مادران دارای کودکان مبتلا به اختلالات تکلمی در شهر کاشان در سال95-941396پزشکی عمومی1394/10/301396/07/12
13بررسی تغییرات QTc interval در نوار قلب بیماران مصرف کننده ی داروهای آنتی سایکوتیک تیپیک و آتیپیک1396پزشکی عمومی1394/12/051396/07/16
14مقایسه شکل و مساحت سطح مقطع کورپوس کالوزوم در بیماران اسکیزوفرنی با جمعیت نرمال1394تخصص1393/02/101394/01/23
15بررسی اثر لیوتیرونین بر پیشگیری از عوارض شناختی ناشی از ECT1394تخصص1393/10/031394/12/04
16اثربخشی مداخله گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شدت علایم وسواس فکری-عملی، نشخوار فکری، افسردگی و انعطاف پذیری روانشناختی در بیماران مبتلا به وسواس فکری و عملی1396کارشناسی ارشد 1395/02/051396/09/25
17مقایسه اثر تقویتی ریسپریدون و آریپیپرازول در اختلال وسواس- اجبار مقاوم به درمان1393تخصص1392/05/071393/04/07
18بررسی تاثیر بوپروپیون در درمان وابستگی به مت آمفتامین1393تخصص1392/05/071393/04/07
19بررسی تاثیر کپسول حاوی عصاره خشک گل گاو زبان و هوفاریقون بر علائم افسردگی و مقایسه آن با فلوکستین1396تخصص1395/11/121396/12/15
20بررسی ارتباط سوء کاربری بازی های رایانه ای با اختلال ADHD در نوجوانان 12 تا 15 سال مراجعه کننده به کلینیک های روانپزشکی کودک و نوجوان1397پزشکی عمومی1395/05/131397/02/04
21بررسی تأثیر ان- استیل سیستین در درمان بیماران وابسته به مت آمفتامین تحت درمان با متادون1397تخصص1395/04/281397/02/10
22بررسی کیفیت زندگی و رضایتمندی زناشویی معتادان ،قبل و بعد از درمان نگه دارنده با متادون در شهرستان کاشان در سالهای 96 - 13951397پزشکی عمومی1395/05/201397/02/18
23شیوع اختلالات جنسی در مردان در 6 ماه نخست پس از انفارکتوس میوکارد در مرکز قلب افشار یزد درسال 961397پزشکی عمومی1396/09/131397/05/07
24بررسی ارتباط ابتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک با پارامترهای سلامت روان1397پزشکی عمومی1396/09/131397/06/19
25مقایسه فراوانی اختلالات روانپزشکی در فرزندان 18-6 سال بیماران وابسته به مواد و بیماران دو قطبی مراجعه کننده به بیمارستان کارگرنژاد کاشان در سال 13951397پزشکی عمومی1395/10/291397/07/01
26اثربخشی استراتژی تنظیم هیجان ارزیابی مجدد شناختی بر کارکردهای شناختی و چندش در شرایط القای چندش در اختلال وسواسی_ جبری1397کارشناسی ارشد 1396/02/241397/12/20
27مقایسه اثر ترکیبی ریتالین و ریسپریدون با ریتالین و پلاسبو در درمان کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی – کمبود توجه1398پزشکی عمومی1395/11/131398/02/15
28بررسی تاثیر توام آریپیپرازول و سرترالین در درمان اختلال وسواس- اجبار در نوجوانان1398تخصص1397/07/091398/03/07
29بررسی عفونت سیتومگالوویروس در مبتلایان به اسکیزوفرنی1398پزشکی عمومی1395/06/011398/03/28
30بررسی تاثیر کوئیتیاپین در سوء مصرف متآمفتامین در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون1398Ph.D1396/05/151398/07/21
31بررسی شیوع مشکلات و الگوی خواب در کودکان مبتلا به ADHD (سن 6-12سال)همبود با اختلالات رفتاری و هیجانی1399پزشکی عمومی1398/10/251399/04/01
32بررسی اثر تحریک مستقیم فراجمجمه ای tDCS برمیزان ولع، عود و پارامترهای سلامت روان در بیماران اپیوئیدی تحت درمان نگهدارنده با متادون1399Ph.D 1399/04/04
33مقایسه اثربخشی آریپیپرازول و ریسپریدون در بهبود علایم وسواس در بیماران دوقطبی همزمان با اختلال وسواس-اجبار1397تخصص1395/04/281397/02/10
34بررسی شیوع اختلالات شناختی در افراد بهبود یافته از کووید 19 در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 13991399پزشکی عمومی1399/09/191399/11/15
35بررسی سلامت روان در بیماران بهبود یافته از کرونا بیمارستان شهید بهشتی کاشان ۹۹1399پزشکی عمومی1399/09/121399/11/07
36بررسی تاثیر ورزش آیروبیک بر کارکرد شناختی بیماران مبتلا به اختلالات دوقطبی1400پزشکی تخصصی1399/12/061400/07/25
37اثربخشی تقویت درمان با ممانتین بر علایم وسواس اجباری متوسط تا شدید1400تخصص1399/11/151400/09/21
38بررسی اثر ورزش آیروبیک بر اضطراب و افسردگی بیماران مرد مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن1400دکترای حرفه ای1399/12/201400/06/14
39بررسی سلامت روان کارورزان پزشکی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در طی همه گیری کوید-19در سال 14001400پزشکی عمومی1400/06/101400/11/10
40تاثیر فرزند پروری ذهن آگاهانه مبتنی بر تله سایکولوژی بر اضطراب و تاب آوری مادران کودکان 6-12 سال مبتلا به ADHD در پاندمی COVID-191401پزشکی تخصصی1400/03/121401/12/02
41بررسی تاثیر ورزش ایروبیک بر علائم مثبت و منفی بیماران اسکیزوفرنی در مرکز نگهداری بیماران روان پرهام کاشان1401پزشکی عمومی1400/06/101401/03/24
42بررسی اثر مکمل یاری ان-استیلسیستئین (NAC) بر روی نشانه های روانشناختی، بیومارکرهای استرس اکسیداتیو و التهابی در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون1401دکترای حرفه ای1400/02/291401/12/07
43اثربخشی مشاوره گروهی همسالان بر تاب‌آوری و عزت نفس در نوجوانان با والدین مبتلا به اختلالات خلقی1401تخصص1400/10/011401/08/29
44بررسی عوامل موثر در بروز خشونت محل کار از دیدگاه کادر درمان مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 14001400دکترای حرفه ای1400/07/071400/07/28
45بررسی اثر ممانتین بر اختلال علائم شناختی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی1400تخصص1398/03/251400/10/18
46بررسی فراوانی دلیریوم و عوامل مرتبط با آن در بیماران COVID-19 بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان تابستان سال 14001401پزشکی عمومی1401/01/241401/09/22