منصور  دیانتی

 فعالیت های پژوهشی

 

منصور دیانتی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 136
نام و نام خانوادگی (فارسی) : منصور دیانتی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : mansour dianati دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
رشته تخصصی : پرستاری آدرس محل کار : کاشان - دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده پرستاری و مامایی
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی تروماهای خانگی در مراجعه کنندگان به بخشهای اورژانس مراکز درمانی شهر کاشان در سال 1388 مجری551389/08/011394/02/20
2بررسی نظرات پزشکان متخصص، اساتید پرستاری و دانش آموختگان پرستاری در مورد نیازهای آموزشی دانش آموختگان پرستاری شاغل در مراکز بهداشتی، درمانی شهرستان کاشانمجری91380/05/021383/08/27
3مقایسه تاثیر روش آموزشی انفرادی و گروهی در تغییر رفتار دفع سوزن توسط پرستاران شاغل در بیمارستان شهید بهشتی کاشان مجری521387/03/161391/07/05
4بررسی رفتارهای درمان طلبی و عوامل مرتبط با آن در مبتلایان به انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شهید بهشتی کاشان و سیدالشهداء آران و بیدگل در سال 86-1385مجری181385/06/011388/08/05
5اپیدمیولوژی حوادث خانگی شهرستان کاشانمجری 1387/01/01
6بررسی مصرف چند داروئی و عوامل موثر بر آن در سالمندان شهر کاشان طی نیمه اول سال 1390مجری481389/12/011393/11/21
7بررسی فراوانی دلیریوم ، عوامل مرتبط و پیامد کوتاه مدت آن در بیماران بخش های مراقبت ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان و کاشانی اصفهان مجری581391/07/011396/05/03
8تاثیر همزمان رایحه درمانی و آوای قرآن بر سطح اضطراب بیماران مبتلا به سکته قلبی بستری در بخش CCU بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 92-1391ناظر171391/11/011393/04/10
9بررسی کیفیت اقدامات پیش بیمارستانی در بیماران با صدمات چند گانه ارجاعی به اورژانس ترومای بیمارستان شهید بهشتی کاشان در شش ماهه اول سال 1392ناظر121392/03/011393/03/19
10بررسی مقایسه ایی کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخلات درمانی در مبتلایان به سندرم کرونری حادناظر201392/08/011394/03/27
11بررسی تاثیر پیامک آموزشی بر زمان مراجعه به بیمارستان در بیماران با انفارکتوس میوکارد شهر کاشانناظر211392/07/011394/03/30
12بررسی تاثیر جورابهای فشاری ساق کوتاه در مقایسه با ساق بلند در پیشگیری از ترومبوز عمقی در بیماران مبتلا به سکته مغزی هموراژیکمجری291392/11/151395/04/30
13بررسی میزان استقلال سالمندان در انجام فعالیت های روزمره متعاقب ترومای اندام هاو عوامل مرتبط با آن در مراجعه کنندگان به اورژانس ترومای بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1392ناظر341393/02/011395/12/07
14بررسی خودکار آمدی بالینی دانشجویان کارآموزی در عرصه پرستاری: روش ترکیبی ناظر121393/05/291394/05/29
15مقایسه اثر دو روش استفاده از کیسه آب گرم و گاز خیس شده با آب ولرم در رفع احتباس ادراری پس از عمل جراحی مردان .ناظر91393/02/011393/10/29
16بررسی میزان بروز اختلال استرس پس از سانحه و عوامل مرتبط با آن در بیمارن ترخیص شده از بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 93ناظر141393/05/151394/07/14
17بررسی میزان احیای قلبی ریوی توسط همراهان و عوامل مرتبط با آن در شهرستان کاشانمجری171393/05/011394/10/07
18بررسی دانش پرستاران از ایمنی اشعه، میزان مواجهه با آن و رفتار آنان هنگام عکس برداری سیار در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1393مجری61393/05/151393/12/03
19بررسی همبستگی سلامت معنوی با توانایی مراقبت از خود در بیماران همودیالیزی مراکز همودیالیز منتخب غرب استان تهران در سال 1393.ناظر121393/09/011394/09/01
20بررسی تاثیر شبیه سازی محیطی بر بروز دلیریوم در بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر در مرکز قلب امام علی(ع)کاشانناظر331394/10/151397/07/10
21مقایسه تاثیر پرانایاما سوکها و بازتاب‌درمانی دست بر اضطراب و وضعیت همودینامیک بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر ناظر171394/09/011396/01/28
22بررسی فراوا نی خطا در دادن دارو وعوا مل مرتبط با آن در بیمارستان شهید بهشتی کاشان ، سال 95- 1396ناظر131395/12/151397/01/14
23بررسی میزان تبعیت دارویی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به بیماری های قلبی در دوره پس از ترخیص از بیمارستان بهشتی کاشان در سال 1395 مجری291396/01/151398/06/10
24بررسی تاثیر بسته آموزش بر میزان بروز سوء رفتار پرستاران با سالمندان بستریمجری191396/03/011397/10/06
25بررسی تأثیر اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر رفع موانع، بر آگاهی، نگرش و قصد انجام دیالیز صفاقی در بیماران مبتلا به مرحله نهایی بیماری کلیوی بیمارستان اخوان کاشان مجری281396/04/151398/08/07
26بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرسنل فوریت های پزشکی کاشان در خصوص سوژه های مرتبت با پزشکی قانونی در سال 1396مجری171396/07/011397/12/23
27بررسی رابطه ترس از افتادن با شاخص های عملکردی در سالمندان مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان متینی کاشان در سال 1396مجری121396/11/011397/11/01
28بررسی تاثیر برنامه توانمند سازی بر رفتارهای خود مراقبتی و بستری مجدد بیماران نارسایی قلبیمجری101396/12/011397/10/01
29 بررسی تاثیر عصاره بابونه برپیشگیری از عوارض پوستی استومیمجری51397/07/011398/01/01
30بررسی وضعیت بستری مجدد و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به COPD مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان و بیمارستان آیت الله خویی، خوی در سال 1398.مجری8
31طراحی و روانسنجی پرسشنامه سنجش انگیزه بهبودی در بیماران سرطانی.ناظر9
32بررسی تاثیر ورزش تای چی چوآن بر وضعیت تعادلی مردان سالمندمجری9

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1همه گیر شناسی صدمات خانگی در شهر کاشان طی سال 1384Index Copernicusفصلنامه فیض دوره 12, شماره 5-زمستان 1387
2Undergraduate nursing students' compatibility with the nursing professionPUBMEDBMC MEDICAL EDUCATION,25(5) 2005
3بررسی ویژگیهای اپیدمیولوژیک و بالینی بیماران مبتلا به سرطان معده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان از مهر 73لغایت مهر80Index Copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی ایران-10(34)-تابستان 1382
4تناسب شخصیتی دانشجویان پرستاری برای تحصیل و کار در این حرفهIndex Copernicus11-5 :(12)4 ؛ مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 1383
5گزارش یک مورد کچلی ناخن با داروی گیاهی درمنهIndex Copernicusفیض-دوره 5 - شماره 3 (فصلنامه 7-1380 - شماره پیاپی : 19)
6تأثیر موسیقی بر میزان اضطراب و برخی شاخص‌های فیزیولوژیک بیماران قبل از اعمال جراحی عمومیIndex Copernicusبهبود- سال پانزدهم، شماره دوم، خرداد و تیر 1390 - دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
7delay and its related in seeatment in patients with acute myocardial infarctionIndex CopernicusARYA Atherosclerosis Journal 2010 (Spring); Volume 6, Issue 1; pp:1-7
8بررسی رفتارهای درمان طلبی بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 86-1385Index Copernicus فصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره چهاردهم، شماره 2، تابستان 1389 ، صفحات 139-133
9تأثیر موسیقی بر اضطرابIndex Copernicusمجله بهبود
10Comparison of Lecture and Problem-Based Learning on Learning of Nursing StudentsEMROFUTURE of MEDICAL EDUCATION JOURNAL
11The pre-hospital delay in seeking treatment in patients with acute myocardial infarction referring to a central hospital in Kashan, Iran PUBMEDIndian journal of medical sciences. 2010 Oct;64(10):
12Effect of a Face-to-Face Education Program Versus an Official-Imperative Method on Needle-Disposal Behavior of Nurses Working in Kashan, IranISCNursing and Midwifery Studies1(1)2012
13تعیین فراوانی دلیریوم، عوامل مرتبط و پیامدهای کوتاه مدت آن در بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان و کاشانی اصفهان طی سال 1391CINAHLماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هجدهم، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393
14برسی نتایج آنژیوگرافی عروق کرونر در بیماران مراجعه کننده به مرکز آنژیوگرافی بیمارستان شهید بهشتی کاشان از آذرماه 1389 تا اردیبهشت ماه 139ISCنشریه پرستاری قلب و عروق دوره دوم ، شماره 1 ، بهار 1392
15Intensive Care Nurses’ Knowledge of Radiation Safety and Their Behaviors Towards Portable Radiological ExaminationsPUBMEDNurs Midwifery Stud. 2014 December; 3(4
16بررسی بیشدارویی و عوامل مربوط به آن در سالمندان مصرف کننده دارو در شهر کاشان طی سال 1390CINAHLدوماهنامه فیض| بهمن و اسفند| 1393 | دوره 18 | شماره
17بررسی میزان انجام احیای قلبی ریوی توسط همراهان و عوامل مرتبط با آن در شهرستان کاشان طی سال 1393CINAHL341 - دو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره نوزدهم، شماره 4، مهر و آبان 1394 ، صفحات 348
18بررسی تروماهای خانگی در مراجعه کنندگان به بخش های اورژانس مراکز درمانی شهر کاشان طی سال های 91-1389Scopusمجلۀ تخصصی اپیدمیولوژی ایران؛ 1394 ، دوره 11 ، شماره 2،
19Comparison of Knee-High and Thigh-High Graduated Compression Stockings in Preventing Deep Vein Thrombosis in Patients with Hemorrhagic StrokeISINursing and Midwifery Studies
20تأثیر مصرف قهوه اسپرسو از طریق لوله معده بر شاخص های تنفسی بیماران متصل به دستگاه تهویه مکانیکی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شدهScopusمجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)
21بررسی تبعیت دارویی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سندروم عروق کرونر در دوره پس از ترخیص از بیمارستان بهشتی کاشانCINAHLفیض
22The impacts of nursing staff education on perceived abuse among hospitalized elderly people: A field trialESCI/SCOPUSnursing and midwiffery studies1398

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله همایش: همه گیرشناسی ترو ماهای خانگی شهر کاشاندومین کنگره بین المللی جراحی عروق و ترومادانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیپوستر1387/09/07
2congress article: Seeking treatment behaviours for acute mycocardial infraction symptoms in Kashan3th Iran-Arab cardiovascular Congressکیشپوستر1387/12/22
3congress article: Cognitive and emotional factors associated with seeking treatment behaviours for acute myocardial infarction symptoms24th annual conference of the European health psychology society romaniپوستر
4congress article: comparison of lecture and problem-based learning on learning of nursing studentsthe first international confrence for medicaleducatoniraqپوستر1391/01/15
5congress article: personality type,emotional intelligence and academic achivement in kashan university of medical sciences26th confrence of european health pcycology societypragueپوستر1391/06/04
6خلاصه مقاله: بررسی بیش دارویی و عوامل مربوط به آن در سالمندان مصرف کننده دارو در شهر کاشان طی سالهای 1390پرستاری جامعه نگرکاشانپوستر1391/12/01
7congress article :Intensive Care Unit Nurses’ Knowledge of Radiation Protection and Their Behaviors Towards Portable Radiological Studies35th Iranian Congress of Radiology (ICR 2019)تهرانسخنرانی1398/02/03

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی فراوانی علل زمینه ای تشنج در کودکان بستری شده دربیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 1384- 13821385پزشکی عمومی 1385/01/16
2بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی گرم منفی هابه ایمی پنم،سفتازیدیم وسفپیم درنمونه های ارسالی به آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی کاشان درسال13881390پزشکی عمومی1388/09/041390/09/07
3بررسی رابطه ترس از افتادن با شاخص های عملکردی در سالمندان مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان متینی کاشان در سال 1396 کارشناسی ارشد 1396/09/211398/04/30