منصور  دیانتی

 فعالیت های پژوهشی

 

منصور دیانتی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 136
نام و نام خانوادگی (فارسی) : منصور دیانتی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : mansoor dianati پست الکترونیک : dianati_m@kaums.ac.ir
تاریخ تولد : 1342/11/09 دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
رشته تخصصی : پرستاری آدرس محل کار : کاشان - دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده پرستاری و مامایی
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1اپیدمیولوژی حوادث خانگی شهرستان کاشانمجری 1387/01/01
2بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرسنل فوریت های پزشکی کاشان در خصوص سوژه های مرتبت با پزشکی قانونی در سال 1396مجری
3بررسی نظرات پزشکان متخصص، اساتید پرستاری و دانش آموختگان پرستاری در مورد نیازهای آموزشی دانش آموختگان پرستاری شاغل در مراکز بهداشتی، درمانی شهرستان کاشانمجری91380/05/021383/08/27
4بررسی رفتارهای درمان طلبی و عوامل مرتبط با آن در مبتلایان به انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شهید بهشتی کاشان و سیدالشهداء آران و بیدگل در سال 86-1385مجری181385/06/011388/08/05
5مقایسه تاثیر روش آموزشی انفرادی و گروهی در تغییر رفتار دفع سوزن توسط پرستاران شاغل در بیمارستان شهید بهشتی کاشان مجری521387/03/161391/07/05
6بررسی تروماهای خانگی در مراجعه کنندگان به بخشهای اورژانس مراکز درمانی شهر کاشان در سال 1388 مجری551389/08/011394/02/20
7بررسی مصرف چند داروئی و عوامل موثر بر آن در سالمندان شهر کاشان طی نیمه اول سال 1390مجری481389/12/011393/11/21
8بررسي فراواني دليريوم ، عوامل مرتبط و پيامد کوتاه مدت آن در بيماران بخش هاي مراقبت ويژه بيمارستان شهيد بهشتي کاشان و کاشاني اصفهان مجری581391/07/011396/05/03
9تاثیر همزمان رایحه درمانی و آوای قرآن بر سطح اضطراب بیماران مبتلا به سکته قلبی بستری در بخش CCU بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 92-1391ناظر171391/11/011393/04/10
10بررسی کیفیت اقدامات پیش بیمارستانی در بیماران با صدمات چند گانه ارجاعی به اورژانس ترومای بیمارستان شهید بهشتی کاشان در شش ماهه اول سال 1392ناظر121392/03/011393/03/19
11بررسی تاثیر پیامک آموزشی بر زمان مراجعه به بیمارستان در بیماران با انفارکتوس میوکارد شهر کاشانناظر211392/07/011394/03/30
12بررسي مقايسه ايي کيفيت زندگي قبل و بعد از مداخلات درماني در مبتلايان به سندرم کرونري حادناظر201392/08/011394/03/27
13بررسی تاثیر جورابهای فشاری ساق کوتاه در مقایسه با ساق بلند در پیشگیری از ترومبوز عمقی در بیماران مبتلا به سکته مغزی هموراژیکمجری291392/11/151395/04/30
14بررسی میزان استقلال سالمندان در انجام فعالیت های روزمره متعاقب ترومای اندام هاو عوامل مرتبط با آن در مراجعه کنندگان به اورژانس ترومای بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1392ناظر341393/02/011395/12/07
15مقایسه اثر دو روش استفاده از کیسه آب گرم و گاز خیس شده با آب ولرم در رفع احتباس ادراری پس از عمل جراحی مردان .ناظر91393/02/011393/10/29
16بررسی میزان احیای قلبی ریوی توسط همراهان و عوامل مرتبط با آن در شهرستان کاشانمجری171393/05/011394/10/07
17بررسی دانش پرستاران از ایمنی اشعه، میزان مواجهه با آن و رفتار آنان هنگام عکس برداری سیار در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1393مجری61393/05/151393/12/03
18بررسی میزان بروز اختلال استرس پس از سانحه و عوامل مرتبط با آن در بیمارن ترخیص شده از بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 93ناظر141393/05/151394/07/14
19بررسی خودکار آمدی بالینی دانشجویان کارآموزی در عرصه پرستاری: روش ترکیبی ناظر121393/05/291394/05/29
20بررسی همبستگی سلامت معنوی با توانایی مراقبت از خود در بیماران همودیالیزی مراکز همودیالیز منتخب غرب استان تهران در سال 1393.ناظر121393/09/011394/09/01
21مقایسه تاثیر پرانایاما سوکها و بازتاب‌درمانی دست بر اضطراب و وضعیت همودینامیک بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر ناظر171394/09/011396/01/28
22بررسی تاثیر شبیه سازی محیطی بر بروز دلیریوم در بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر در مرکز قلب امام علی(ع)کاشانناظر121394/10/151395/10/15
23بررسی فراوا نی خطا در دادن دارو وعوا مل مرتبط با آن در بیمارستان شهید بهشتی کاشان ، سال 95- 1396ناظر121395/12/151396/12/15
24بررسی میزان تبعیت دارویی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به بیماری های قلبی در دوره پس از ترخیص از بیمارستان بهشتی کاشان در سال 1395 مجری91396/01/151396/10/15
25بررسی تاثیر بسته آموزش بر میزان بروز سوء رفتار پرستاران با سالمندان بستریمجری241396/03/011398/03/01
26بررسی تأثیر اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر رفع موانع، بر آگاهی، نگرش و قصد انجام دیالیز صفاقی در بیماران مبتلا به مرحله نهایی بیماری کلیوی بیمارستان اخوان کاشان مجری61396/04/151396/10/15

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1گزارش یک مورد کچلی ناخن با داروی گیاهی درمنهIndex Copernicusفیض-دوره 5 - شماره 3 (فصلنامه 7-1380 - شماره پیاپی : 19)1380
2بررسی ویژگیهای اپیدمیولوژیک و بالینی بیماران مبتلا به سرطان معده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان از مهر 73لغایت مهر80Index Copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی ایران-10(34)-تابستان 13821382
3تناسب شخصیتی دانشجویان پرستاری برای تحصیل و کار در این حرفهIndex Copernicus11-5 :(12)4 ؛ مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 13831383
4Undergraduate nursing students' compatibility with the nursing professionPUBMEDBMC MEDICAL EDUCATION,25(5) 20051384
5همه گیر شناسی صدمات خانگی در شهر کاشان طی سال 1384Index Copernicusفصلنامه فیض دوره 12, شماره 5-زمستان 13871387
6delay and its related in seeatment in patients with acute myocardial infarctionIndex CopernicusARYA Atherosclerosis Journal 2010 (Spring); Volume 6, Issue 1; pp:1-71389
7بررسی رفتارهای درمان طلبی بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 86-1385Index Copernicus فصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره چهاردهم، شماره 2، تابستان 1389 ، صفحات 139-1331389
8The pre-hospital delay in seeking treatment in patients with acute myocardial infarction referring to a central hospital in Kashan, Iran PUBMEDIndian journal of medical sciences. 2010 Oct;64(10):1389
9تأثیر موسیقی بر میزان اضطراب و برخی شاخص‌های فیزیولوژیک بیماران قبل از اعمال جراحی عمومیIndex Copernicusبهبود- سال پانزدهم، شماره دوم، خرداد و تیر 1390 - دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه1390
10تأثیر موسیقی بر اضطرابIndex Copernicusمجله بهبود1390
11Comparison of Lecture and Problem-Based Learning on Learning of Nursing StudentsEMROFUTURE of MEDICAL EDUCATION JOURNAL1391
12Effect of a Face-to-Face Education Program Versus an Official-Imperative Method on Needle-Disposal Behavior of Nurses Working in Kashan, IranISCNursing and Midwifery Studies1(1)20121391
13برسی نتایج آنژیوگرافی عروق کرونر در بیماران مراجعه کننده به مرکز آنژیوگرافی بیمارستان شهید بهشتی کاشان از آذرماه 1389 تا اردیبهشت ماه 139ISCنشریه پرستاری قلب و عروق دوره دوم ، شماره 1 ، بهار 13921392
14Intensive Care Nurses’ Knowledge of Radiation Safety and Their Behaviors Towards Portable Radiological ExaminationsPUBMEDNurs Midwifery Stud. 2014 December; 3(41393
15بررسی بیشدارویی و عوامل مربوط به آن در سالمندان مصرف کننده دارو در شهر کاشان طی سال 1390CINAHLدوماهنامه فیض| بهمن و اسفند| 1393 | دوره 18 | شماره1393
16تعیین فراوانی دلیریوم، عوامل مرتبط و پیامدهای کوتاه مدت آن در بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان و کاشانی اصفهان طی سال 1391CINAHLماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره هجدهم، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 13931393
17بررسی میزان انجام احیای قلبی ریوی توسط همراهان و عوامل مرتبط با آن در شهرستان کاشان طی سال 1393CINAHL341 - دو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره نوزدهم، شماره 4، مهر و آبان 1394 ، صفحات 3481394
18بررسی تروماهای خانگی در مراجعه کنندگان به بخش های اورژانس مراکز درمانی شهر کاشان طی سال های 91-1389Scopusمجلۀ تخصصی اپیدمیولوژی ایران؛ 1394 ، دوره 11 ، شماره 2،1394
19Comparison of Knee-High and Thigh-High Graduated Compression Stockings in Preventing Deep Vein Thrombosis in Patients with Hemorrhagic StrokeISINursing and Midwifery Studies1396
20تأثير مصرف قهوه اسپرسو از طريق لوله معده بر شاخص هاي تنفسي بيماران متصل به دستگاه تهويه مکانيکي: يک کارآزمايي باليني تصادفي شدهISCمجله دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران (حيات)1396
21تاثير مصرف قهوه اسپرسو از طريق لوله معده بر شاخص هاي تنفسي بيماران متصل به دستگاه تهويهScopusمجله دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران (حيات)1396

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله همایش: همه گیرشناسی ترو ماهای خانگی شهر کاشاندومین کنگره بین المللی جراحی عروق و ترومادانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیپوستر1387/09/07
2congress article: Seeking treatment behaviours for acute mycocardial infraction symptoms in Kashan3th Iran-Arab cardiovascular Congressکیشپوستر1387/12/22
3congress article: Cognitive and emotional factors associated with seeking treatment behaviours for acute myocardial infarction symptoms24th annual conference of the European health psychology society romaniپوستر2010/09/01
4congress article: comparison of lecture and problem-based learning on learning of nursing studentsthe first international confrence for medicaleducatoniraqپوستر1391/01/15
5congress article: personality type,emotional intelligence and academic achivement in kashan university of medical sciences26th confrence of european health pcycology societypragueپوستر1391/06/04
6خلاصه مقاله: بررسی بیش دارویی و عوامل مربوط به آن در سالمندان مصرف کننده دارو در شهر کاشان طی سالهای 1390پرستاری جامعه نگرکاشانپوستر1391/12/01