فخرالسادات  میرحسینی رنانی

 فعالیت های پژوهشی

 

فخرالسادات میرحسینی رنانی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 137
نام و نام خانوادگی (فارسی) : فخرالسادات میرحسینی رنانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Fakhrosadat Mirhosseini دانشکده/محل خدمت : دانشکده علوم پیراپزشکی
رشته تخصصی : بیهوشی آدرس محل کار : کاشان- بلوار قطب راوندی- دانشگاه علوم پزشکی کاشان
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد بیهوشی/کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان از بدو تاسیس ( 1365) لغایت پایان 1382مجری121384/01/151385/01/15
2بررسی تاثیر مداخلات روان شناختی و آموزشی بر سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ورودی بهمن ماه 1387 دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 88-1387 مجری711387/12/201393/11/07
3بررسی کارایی سونوگرافی واژینال در تشخیص بیماریهای اندومتری زنان با خونریزی غیر طبیعی رحمی مجری361389/10/151392/10/15
4مقاسیه اثرات پروپوفول و اتومیدات بر روی RPP و SPO2 در جریان ECT مجری221391/06/151393/12/29
5نیازسنجی توانمندی کارورزان ماه آخر پزشکی در زمینه احیای قلبی - ریوی مجری61391/06/151391/12/15
6ارتباط سطح لاکتات سرم با وضعیت بالینی بیماران پس از عمل جراحی پیوند عروق کرونرمجری501392/01/011396/03/03
7تاثیر آموزش بر توانمندی احیای قلبی - ریوی کارورزان پزشکیمجری61393/03/011393/09/01
8بررسی تاثیر الگوی تعدیل‌شده یادگیری در حد تسلط بر صلاحیت بالینی دانشجویان اتاق عمل ناظر271394/04/011396/07/12
9تعیین سطح تاکسونامی سوالات چندگزینه‌ای و تاثیر یک دوره آموزش تاکسونامی حیطه‌های آموزشی بر طراحی سوالات چندگزینه‌ای اساتید گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 93-94 ناظر91394/04/011395/01/01
10ارزیابی تعهد حرفه‌ای در دستیاران دانشگاه علوم پزشکی کاشانناظر121394/12/011395/12/01
11مقایسه تاثیر آموزش به روش بحث گروهی و ویدیویی بر سطح استرس، اضطراب و خودکارآمدی بیماران تحت تعبیه ضربان ساز(pacemaker) و دفیبریلاتور کاشتنی قلبیناظر121396/09/011397/09/01
12بررسی تاثیر بازخورد مبتنی بر پیام کوتاه بر میزان درخواست سی تی¬اسکن¬های سر توسط دستیاران بخش نورولوژی و نوروسرجریهمکار121398/09/151399/09/15
13 اجرای برنامه منتورینگ و ارزیابی تاثیر آن بر انگیزه ، پیشرفت تحصیلی و عملکرد پژوهشی دانشجویان کارشناسی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نیمسال اول سال تحصیلی97-98مجری181398/03/011399/09/01
14تبیین، طراحی، اجرا و ارزیابی کاربردپذیری دوره آموزشی آشنایی با ابزارهای جستجو بر مبنای الگوی خودآموز آنلاین بازی وار شده مبتنی بر نظریه خود-تعیینی مجری
15اجرا، ارزشیابی برنامه درسی مواجهه زودرس بالینی برای دانشجویان سال دوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 1397-1398مجری91398/02/151398/11/15
16بررسی شیوع کمر درد جراحی‌های تحت بیحسی نخاعی و عوامل مرتبطبا آن در مراجعین اتاق عمل بیمارستان¬های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397ناظر101398/08/011399/06/01

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1بررسی تاثیر بیحسی اپیدورال برغلظت خونی اپی نفرین و طول مرحله اول زایمانIndex Copernicusمجله فیض -(33)9-بهار1384
2علل تکرار درس، مشروطی و تأخیر در فراغت از تحصیل در دانش آموختگان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان (82-1365) Index Copernicusگام های توسعه در آموزش پزشکی، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 1389؛ دوره 7، پاییز و زمستان، شماره 2: صفحات 153-160
3عوامل مرتبط با وقوع مشروطی در دانش آموختگان دانشکده پرستاری و مامایی کاشانIndex Copernicus 21 تا 29 :(1)9 ؛ مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی / بهار 1388
4اعتبار پیش بین معدل دیپلم در پیشرفت تحصیلیعلمی-ترویجی مجله راهبرد های آموزش دوره 2،شماره 4،زمستان 1388،صفحات 151-147
5وضعیت تحصیلی دانش آموختگان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و عوامل مرتبط با آنعلمی-ترویجی مجله راهبرد های آموزش-دوره 2, شماره 2 - ( تابستان 1388 )
6بررسی موارد HBSAg در زنان باردار مراجعه کننده به کلینیکهای تخصصی زنان و زایمان شهر کاشان در سال 1381Index Copernicusمجله فیض دوره 7, شماره 3 - ( فصلنامه 1382 ):ص 41-35
7بررسی شاخصهای افت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشانScopusمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل-دوره 12، شماره Suppl.1، تابستان(ویژه نامه) 1389
8عوامل پیش گویی کننده عملکرد تحصیلی در دانش آموختگان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشانعلمی-ترویجی فصل نامه راهبردهای آموزش-دوره 3, شماره 3 - ( پاییز 1389 )- صفحات 131-127
9بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی واژینال در تشخیص اختلالات آندومتر در خانم های پره منوپوز مبتلا به خونریزی غیرطبیعی رحمی CINAHLفصلنامه فیض
10پیش بینی عملکرد تحصیلی در دانشجویان رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کاشانعلمی-ترویجی مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی
11برون دادهای نامطلوب یک دانشکده و عوامل مرتبط با آنعلمی-ترویجی مجله راهبردهای آموزش .زمستان 89
12عوامل موثر بر نتایج امتحان جامع علوم پایه در دانش آموختگان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشانIndex Copernicusفصلنامه علمی پژوهشی علوم پزشکی جهرم-ویژه نامه آموزشی
13برسی برخی عوامل همراه در عملکرد تحصیلی دانش آموختگان رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشانایندکس نشدهپژوهش در آموزش علوم پزشکی
14مهارت های ارتباط غیرکلامی اساتید راهنما از دیدگاه دانشجویان دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشانISC(9)12 ؛ 656 / مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی /آذر 1391
15عوامل مؤثر بر نتایج آزمون جامع پیش کارورزی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان (بررسی یک دوره 18 ساله)ISCپاییز 91 ، دوره پانزدهم، شماره سوم-مجله پژوهشی حکیم
16بررسی فراوانی خون قابل مشاهده و مخفی روی وسایل بیهوشی و مانیتورینگ در اتاق عمل های بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازISC1391، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، دورة 11 ، شمارة 5
17Frequency and Predictors of Courses Repetition, Probation, and Delayed Graduation in Kashan Faculty of Nursing and MidwiferyPUBMEDNurs Midwifery Stud
18بررسی روایی و پایایی آزمون مشاهده‌ی مستقیم مهارت‌های عملی(DOPS )در ارزیابی مهارت‌های بالینی دانشجویان مامایی دانشکده-ی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشانISCمجله علوم پزشکی سبزوار/دوره 21 شماره 1/بهار 93
19دوافیلیشن :The Correlation between Effective Factors of E-learning and Demographic Variables in a Post-Graduate Program of Virtual Medical Education in Tehran University of Medical SciencesPUBMEDActa Medica Iranica, Vol. 52, No. 11 (2014)
20مشروطی، تکرار درس و تأخیر در فراغت از تحصیل در دانش آموختگان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان علمی-ترویجی فصلنامه آموزش پزشکی وتوسعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال ششم ،شماره دوم -پاییز وزمستان 92
21Investigating the Relationship Between Internet Addiction and Academic Archievement of Medical Students (2013)Index CopernicusIranian Journal of Health, Safety & Environment, Vol.3, No.2, pp.528-534
22بررسی ارتباط بین سطح لاکتات سرم و پیامدهای بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونردر بیماران تحت بایپس قلبی ریویCINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره بیستم، شماره 6، بهمن و اسفند 1395 ،
23بررسی ارتباط انگیزه پیشرفت تحصیلی و مدیریت زمان با موفقیت تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایرانISCمجله علوم پزشکی رازی
24درکار آموزی عرصه دانشجویان کارشناس هوشبری (Logbook –DOPS) تلفیق دو روش ارزیابی مبتنی بر عملکرد لاگ بوک کارآموزی عرصه دانشجویان کارشناسی هوشبریISCمجله توسعه آموزش در علوم پزشکی
25دوافیلیشن: Exploring the concept of scholarship of teaching and learning (SoTL): Concept analysisPUBMEDMedical Journal of The Islamic Republic of Iran (MJIRI)
26مرور و بررسی پژوهش های حوزه بازی وارسازی در آموزش الکترونیکیعلمی-ترویجی شریه علمی- پژوهشی فناوری آموزش،1398

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله همایش: توانمندی اساتید راهنما در دانشکده های پرستاری و مامایی با تاکید بر شناسایی عوامل خطر بروز تکرار درسدهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیرازپوستر1388/02/15
2خلاصه مقاله همایش: بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از ارائه راهنمایی اساتید راهنما در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از نیمسال دوم 86-85 تا نیمسال دوم 87-86دهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388/02/15
3خلاصه مقاله همایش: بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی دانشجویان از برنامه درسی ، گامی در جهت پاسخگوئی به یک نیازیازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایرانسخنرانی1389/02/10
4خلاصه مقاله همایش: استاد راهنمای توانمند و ایجاد انگیزهدهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیعلوم پزشکی شیراز 1388/02/15
5خلاصه مقاله همایش: آموزش استاد راهنمای توانمنددهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388/02/15
6خلاصه مقاله همایش: تاثیر استاد راهنما بر فرایند تحصیلی دردانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1387دهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388/02/15
7خلاصه مقاله همایش: بررسی عوامل مرتبط با استاد در ایجاد انگیزش در یادگیری دانشجویان دردانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1387دهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388/02/15
8خلاصه مقاله همایش: دیدگاه دانشجویان در مورد تاثیر همجنس بودن استاد راهنما با دانشجو در فرایند تحصیلیدهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388/02/15
9خلاصه مقاله همایش: تاثیر هزینه های اجاره و تملک مراکز درمانی در قیمت تمام شده خدماتدومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتیتهران 1387/02/18
10خلاصه مقاله همایش: همبستگی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموختگانپنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویانتهرانپوستر1389/02/22
11congress article: Comparison effect of midazolam and fentanyl on pain and homodynamic of patiens under cataract surgeryیازدهمین کنگره بین المللی بیهوشی و مراقبت های ویژه ایراناهوازپوستر1389/10/22
12congress article: Syrvey effectiveness of propofol,midazolam,dexamethasone and placebo on nauea and vomiting in caesarian section surgery with spinal analgesiaیازدهمین کنگره بین المللی بیهوشی و مراقبت های ویژه ایراناهوازپوستر1389/10/22
13congress article: Remifentail versus propofol on pain and hemodynamic in patients under phacoemulsification with topical anesthesiaیازدهمین کنگره بین المللی بیهوشی و مراقبت های ویژه ایراناهوازپوستر1389/10/22
14congress article: determination of the prevalence of visible and occult blood on anesthesia and monitoring equipment in Ahwaz hospitalsیازدهمین کنگره بین المللی بیهوشی و مراقبت های ویژه ایراناهوازپوستر1389/10/22
15خلاصه مقاله همایش: تعیین شکاف کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان کارورز پزشکییازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایرانسخنرانی1389/02/10
16خلاصه مقاله همایش: مقایسه سلامت روان دانشجویان در بدو ورود و پس از یک ترم حضور در دانشگاهپنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویانتهرانپوستر1389/02/22
17خلاصه مقاله همایش: رابطه هوش هیجانی و خود کارآمدی باسلامت روان دانشجویانپنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویانتهرانپوستر1389/02/22
18خلاصه مقاله همایش: مقایسه خودکارآمدی، هوش هیجانی و اعتماد به نفس دانشجویان با اضطراب اجتماعی بالا و پایینپنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویانتهرانپوستر1389/02/22
19خلاصه مقاله همایش: مدیریت عوامل خطرزا درآموزش پزشکی : با تاکید بر کنترل عوامل موثر بر نتایج آزمون جامع علوم پایهیازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی با عنوان رهبری آموزشیتهرانپوستر1389/02/10
20خلاصه مقاله همایش: رابطه بین عادات مطالعه و اضطراب امتحان در دانشجویانپنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویانتهرانپوستر1389/02/22
21خلاصه مقاله همایش: مداخله،آموزش،مقایسه تاثیر آموزش آئین نامه ها و مقررات آموزشی در افزایش آگاهی دانشجویانیازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی با عنوان رهبری آموزشیتهرانسخنرانی1389/02/10
22خلاصه مقاله همایش: وضعیت سلامت روان دانشجویان جدیدالورود دانشکده های پرستاری – مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 88-1387 اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت تهرانپوستر1389/07/21
23خلاصه مقاله همایش: توافق آزمونهای انجام شده با محتوای آموزشی (طرح درس) از دیدگاه دانشجویاندوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهدپوستر1390/02/10
24خلاصه مقاله همایش: شناسایی و حمایت از دانشجویان آسیب پذیر: یک الزام اخلاقی, حرفه ای و معنویدوازدهمین همایش کشوری کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
25خلاصه مقاله همایش: مهمترین دغدغه خانواده دانشجویان در هنگام تحصیل در دانشگاه: محصول جلسات تعامل با خانواده دانشجویاندوازدهمین همایش کشوری کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
26خلاصه مقاله همایش: ارتقاء عملکرد تحصیلی و سلامت روان دانشجویان با ارائه بسته روانشناختی، آموزشی در بدو ورود به دانشگاه دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
27خلاصه مقاله همایش: ارزیابی نرم افزار Support Net در کیفیت آموزش فراگیران شرکت کننده در دوره های آموزش رایانه ایدوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
28خلاصه مقاله همایش: روند ارزیابی دانشجویان از استاد مشاور از سال 1385 تاکنون در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشاندوازدهمین همایش کشوری کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
29خلاصه مقاله همایش: سبک یادگیری دروس تئوری در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشاندوازدهمین همایش کشوری کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
30خلاصه مقاله همایش: تاثیر کارگاه آموزشی روشهای مطالعه و مدیریت زمان بر عادات مطالعه دانشجویان جدیدالورود دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشاندوازدهمین همایش کشوری کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
31خلاصه مقاله همایش: تاثیر آموزش روشهای دستیابی به اطلاعات بر آگاهی دانشجویان جدیدالورود از دستیابی به منابع اطلاعات کتابخانه اینترنتیدوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
32خلاصه مقاله همایش: نظرات دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در ارتباط با عوامل موثر بر نتایج امتحاناتدوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
33خلاصه مقاله همایش: تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی براساس راهنمای کالگری کمبریج در کارورزان پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1389دوازدهمین همایش کشوری کشوری آموزش پزشکیمشهد 1390/02/10
34خلاصه مقاله همایش: آشنایی با دانشگاه و افزایش انگیزه تحصیلی دانشجویان تازه وارد با راهنمایی دانشجوی همیاردوازدهمین همایش کشوری کشوری آموزش پزشکیمشهدالکترونیک1390/02/10
35خلاصه مقاله همایش: تاثیرکارگاه "روشهای دستیابی به اطلاعات" درافزایش میزان آگاهی دانشجویان از بانکهای اطلاعاتیسمینار سراسری توسعة آموزش علوم پزشکیسنندجپوستر1389/12/11
36congress article: Coping mechanisms as a predictor of mental health in first year students of Kashan University of Medical SciencesAMEE 2011VIENNA, AUSTRIAپوستر1390/06/05
37خلاصه مقاله همایش: رابطه هوش هیجانی و خودکارآمدی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشانیازدهمین سمینار دانش و تندرستیدانشگاه علوم پزشکی شاهرودپوستر1390/09/28
38خلاصه مقاله: بررسی جو ایمنی در مرکز خدمات بهداشتی -درمانی شهید بهشتی کاشان از دیدگاه کارکنان شاغل در بخش پرستاریدومین همایش سراسری نظام سلامت،مدیریت ریسک و حوادث غیر مترقبهاصفهانپوستر1390/12/08
39خلاصه مقاله: تاثیر برنامه آموزشی کارورزان پزشکی بر دانش CPRبر اساس آخرین راهنمای AHA سیزدهمین کنگره کشوری آموزش پزشکیساریپوستر1391/02/11
40خلاصه مقاله: خود ارزیابی توانمندی CPR در کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشانسیزدهمین کنگره کشوری آموزش پزشکیساریپوستر1391/02/11
41خلاصه مقال: نظرسنجی در مورد کارگاه آمادگی ارتقای توانمندی CPR کارورزان پزشکیسیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی ساریپوستر1391/02/11
42خلاصه مقاله: ارزیابی برنامه آموزش کارورزی پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کاشان13 همایش کشوری آموزش علوم پزشکیساریپوستر1391/02/11
43خلاصه مقاله: بازنگری و تدوین اهداف ؛آموزشی کارورزی پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی13 همایش کشوری آموزش علوم پزشکیساریپوستر1391/02/11
44خلاصه مقاله: بررسی وضعیت موجود توازن فعالیت اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان13 همایش کشوری آموزش علوم پزشکیساریپوستر1391/02/11
45خلاصه مقاله: طراحی و ارزیابی اولین LOGBOOK کارورزی دانشجویان کارشناسی بیهوشی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان13 همایش کشوری آموزش پزشکیساریپوستر1391/02/11
46خلاصه مقاله: همبستگی خودارزیابی و آزمون دانش CPR کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان13 همایش کشوری آموزش پزشکیساریپوستر1391/02/11
47خلاصه مقاله: ارزیابی اولین log book کارآموزی در عرصه از دیدگاه دانشجویان کارشناسی هوشبریسیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیساریپوستر1391/02/11
48خلاصه مقاله: نیاز سنجی توانمندی CPR بر اساس اخرین راهنمای AHA در کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1390سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیساری
49خلاصه مقاله: بررسی وضعیت مربیان بالین از دیدگاه دانشجویان کارشناسی هوشبریسیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیساریپوستر1391/02/11
50خلاصه مقاله: اعتبار پیش بین آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی در تبیین عملکرد تحصیلی دانشجویان پزشکیسیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیساریپوستر1391/02/11
51خلاصه مقاله: تاثیر بسته آموزشی به روش یادگیری خود هدایتی بر یادگیری لوله گذاری مشکل داخل تراشه در دانشجویان بیهوشیاولین همایش سراسری روشهای آموزش در علوم زیست پزشکیاصفهانپوستر1391/06/08
52congress article: correation of self assessment and interents CPR knowledge in kashan university of medical sciences in 2012an international association for medical educationfaranceپوستر1391/06/06
53خلاصه مقاله: نقدی بر پرونده های دانش پژوهی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشانسیزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیساریپوستر1391/02/11
54خلاصه مقاله: تحلیل عاملی مولفه های کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشانسیزدهمین همایش آموزش پزشکیساریپوستر1391/02/11
55خلاصه مقاله: یادگیر خود محور با طراحی بسته آموزشی موثر در یادگیری لوله گذاری مشکل داخل ترانشهسیزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیساریسخنرانی1391/02/11
56خلاصه مقاله: خودکارآمدی ،اعتماد به نفس و اضطراب امتحان در دانشجویانششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویانگیلانپوستر1391/02/27
57خلاصه مقاله: مکانیزم های مقابله ای و اضطراب امتحانششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویانگیلانپوستر1391/02/27
58congress article: needs assessment of cpr competency according to aha 2010 thogh interns of kashan university of medical sciences in 2012an international association for medical educationfrance 1391/06/06
59خلاصه مقاله: توزیع نوع فعالیت پژوهشی گروههای بالینی و غیر بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان - یک بررسی هشت سالهچهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیتهرانپوستر1392/02/09
60خلاصه مقاله: بررسی میزان فعالیت آموزشی ، پژوهشی و اجرایی گروههای بالینی و غبر بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشانچهادهمین همایش کشوری آموزش پزشکیتهرانپوستر1392/02/09
61خلاصه مقاله: بررسی عوامل موثر در موفقیت یادگیری الکترونیکی بر حسب متغیر های دموگرافیک چهاردهمین همایش کشوری آموز ش علوم پزشکیتهرانپوستر1392/02/09
62خلاصه مقاله: ارتباط دانش و مهارت اجرای احیای اولیه بیماران در اینترن های دانشگاه علوم پزشکی کاشان بر اساس راهنمای AHA 2010 در سال تحصیلی 1390-1391چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیتهرانپوستر1392/02/09
63خلاصه مقاله: تاثیر آموزش به روشOSCE بر توانمندی احیای قلبی ریوی کارورزان پزشکی بر اساس آخرین پروتکل AHA 2010چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیتهرانسخنرانی1392/02/09
64خلاصه مقاله: مهارت استفاده از دستگاه دفیبریلاتور در اینترن های دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1390چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیتهرانپوستر1392/02/09
65خلاصه مقاله: ارزیابی گزارش صبحگاهی در حوزه آموزش بالینی بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 1391چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیتهرانسخنرانی1392/02/09
66خلاصه مقاله: مقایسه توانایی تفکر انتقادی دانشجوان کارشناسی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کاشان در بدو ورود و پایان کارآموزیچهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیتهرانپوستر1392/02/09
67خلاصه مقاله: چالش های کوریکولوم بر اساس محتوای خلاصه مقالات چاپ شده در همایش های آموزش پزشکی 1388-1391چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیتهرانپوستر1392/02/09
68خلاصه مقاله:تاثیر آموزش سنتی بر توانمندی cpr کارورزان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کاشانچهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیتهرانپوستر1392/02/09
69خلاصه مقاله: دستیابی به اهداف کارآموزی بیهوشیچهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیتهرانپوستر1392/02/09
70خلاصه مقاله: ارزیابی کارآموزی در عرصه بر اساس لوگ-بوک از دیدگاه مربیان و کارشناسان هوشبریسومین سمینار سراسری توسعه آموزش علوم پزشکیسنندجپوستر1391/08/10
71خلاصه مقاله: ارزیابی روش جدید آموزش CPR در دانشجویان پزشکیسومین سمینار سراسری توسعه آموزش علوم پزشکیسنندجپوستر1391/08/10
72congress article: relationship between knowledge and skill of basic life support based on aha2010 in inters of kashan university of medical sciences 2012an intrernational association for medical educationparagueپوستر1392/06/02
73congress article: critical thinking of undergraduates at the beginning and the end of training: a comparative studyan intrernational association for medical educationparagueپوستر1392/06/02
74congress article: a new look at osce as an educational method ( osced) : inters cpr competencyan intrernational association for medical educationparagueپوستر1392/06/02
75خارج سازمانی:congress article: opening a vast panorama to reach the aim of globalization in iranian medical students by assessing their viewpoints about shine the first student english magazinean international associaton for medical educationparagueسخنرانی1392/06/02
76خلاصه مقاله: مقایسه هوش هیجانی ، خودکارآمدی و اعتماد به نفس دانشجویان با اضطراب اجتماعی و بدون اضطاب اجتماعیسومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاریکیشپوستر1392/12/09
77خلاصه مقاله: بررسی روایی و پایانی آزمون مشاهده مستقیم مهارتهای عملی (داپس) در ارزیابی مهارتهای بالینی دانشجویان مامایی دانشکده ی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشانپانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکییزدپوستر1393/02/09
78خلاصه مقاله: عدالت: ارتباط فعالیت معادل سازی شده اعضای هیات علمی با پرداخت حق محرومیت از مطبپانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکییزدپوستر1393/02/09
79خلاصه مقاله: بخش اورژانس فرصتی برای کارآموزی پرستاری دانشجویان هوشبریپانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکییزدپوستر1393/02/09
80خلاصه مقاله:اثر تلفیق روش های ارزیابی مبتنی بر عملکرد ( LOG BOOK & DOPS) در ارائه و ارزشیابی کارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی هوشبریپانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکییزدپوستر1393/02/09
81خلاصه مقاله: جایگاه مهارتهای تحصیلی در برنامه درسی و نیاز دانشجویان به این مهارتها در مقطع کارشناسی ارشد (گرایش آموزش) در دانشگاه علوم پزشکی تهرانپانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکییزدپوستر1393/02/09
82خلاصه مقاله:عوامل موثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهرانهفتمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکیتهرانپوستر1393/09/04
83congress article:Anesthesia Undergraduate Curriculum in Iran versus Top-Ranked Universities of the World:A comparative Study12th international congress anaesthesiology,critical care medicinetehranپوستر1394/07/01
84congress article:OSCE as an educational method for teaching cardiopulmonary resuscitation12th international congress anaesthesiology,critical care medicinetehranپوستر1394/07/01
85congress article:Need assessment of CPR competency according to AHA 2010through interns of Kashan University of Medical Sciences in 201212th international congress anaesthesiology,critical care medicinetehranپوستر1394/07/01
86congress article:Comparson of Iranian Universities with Seven Foreign Counterparts12th international congress anaesthesiology,critical care medicinetehranپوستر1394/07/01
87congress article:Comparison of master's degree curriculum for nurse anesthesia in universities with CRNA12th international congress anaesthesiology,critical care medicinetehranپوستر1394/07/01
88CONGRESS ARTICLE:Anesthesia internship promotion:Application of an innovative method(integrated DOPS into logbook)12th international congress anaesthesiology,critical care medicinetehranپوستر1394/07/01
89ارتباط اعتیاد به اینترنت و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی تهرانخلاصه مقالات هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور 16-19 شهریور 1395 د ع پ کاشاند ع پ کاشانسخنرانی1395/06/16
90خلاصه مقاله: مقایسه فعالیت اعضای هیات علمی علوم بالینی و پایه بر اساس بانک اطلاعات اعضای هیات علمی دانشگاه طی یک سال تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1396/02/10
91خلاصه مقاله: طراحی کارنامه های عملکردی برای استفاده در سیستم آموزشی- ارزشیابی اعضای هیات علمی بر مبنای بانک اطلاعات
92congress artical: anesthesia internship promotion: application of an innovative (intergrated DOPS into logbook)دوازدهمین کنگره بین المللی بیهوشی، مراقبت های ویژه و دردتهرانپوستر1394/07/01
93congress article: comparison of iranian universities with seven foreign counterpartsدوازدهمین کنگره بین المللی بیهوشی، مراقبت های ویژه و دردتهرانپوستر1394/07/01
94congress article: need assessment of CPR competency according to AHA 2010 thought inters of kashan university of medical sciences in 2012دوازدهمین کنگره بین المللی بیهوشی، مراقبت های ویژه و دردتهرانپوستر1394/07/01
95congress article: OSCE as an educational method for teaching cardiopulmonary resuscitionدوازدهمین کنگره بین المللی بیهوشی، مراقبت های ویژه و دردتهرانپوستر1394/07/01
96خلاصه مقاله :دانش پژوهی یاددهی یادگیری در یادگیری الکترونیکنهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکیمشهد،پوستر
97خلاصه مقاله :داستان سرایی دیجیتالینهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکیمشهد،پوستر1396/11/19
98خلاصه مقاله :معرفی پر کارترین نرم افزارهای مورد استفاده معلمین پزشکی در محیط های آموزشی مجازینهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکیمشهد،پوستر1396/11/19
99خلاصه مقاله :نقش کوریکولوم پنهان بر مصرف منطقی منابع درتعهد حرفه ایپزشکی :بررسی پایلوت عوامل موثر بر درخواست تست های آزمایشگاهی پزشکانسمینار سراسری آموزش تعهد حرفه ای در علوم پزشکیتهران، تالار ابن سینا دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهرانپوستر1396/11/26
100خلاصه مقاله : خوداموزهای آنلاین بازی واره شده ؛ابزاری نوین برای آموزش سلامت شهروندیسومنین کنفرانس شهر سایبری (رایاشهر)تهرانسخنرانی1396/10/05
101خلاصه مقاله:طراحی مبتنی بر تئوری چاچوببازی وارشده آموزش سواد اطلاعاتینخستین کنفرانس 'تحقیقات بازی‌های دیجیتال؛ گرایش‌ها، فناوری‌ها و کاربردهاتهرانپوستر1396/09/02
102خارج ازسازمانی ؟؟؟ پوستر :اسکالر شیب یاددهی یادگیری دیگر مبهم نیست!هجدهمین همایش کشوری علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهریتهران مرکز همایش های رازیپوستر1396/02/07
103پوستر: برسی ارتباط انگیزه پیشرفت تحصیلی و مدیریت زمان با موفقیت تحصیلی دانشجویان کارشنماسی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایرانهجدهمین همایش کشوری علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری پوستر1396/02/07
104خلاصه مقالات : تدوین ،اجرا و ارزشیابی برنامه دستیار در نقش مدرس ( RAT:Resident as a Teacher ) در دانشگاه علوم پزشکی کاشانهجدهمین همایش کشوری علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهریتهران مرکز همایش های رازیپوستر
105خلاصه مقالات :نیازسنجی از کارورزان در مورد نقش دستیاران به عنوان استاد ، گامی درراستای تدوین دوره دستیار در نقش مدرس RAT(Resident as a Teacher )هجدهمین همایش کشوری علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهریتهران مرکز همایش های رازیپوستر1396/12/16
106cogress article:Information Literacy Gamilfied online Tutorialدوازدهمین کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران
107خلاصه مقاله : تحلیل مفهوم دانش پژوهی آموزشیهمایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگوتبریزپوستر1397/05/24
108خلاصه مقاله : تحلیل آزمون های چهار گزینه ای دانشکده پیراپزشکی کاشان در سال تحصیلی 1396-1395همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگوتبریزپوستر1397/05/24
109خلاصه مقاله : ارزشیابی نظرات دانشجویان تازه وارد نسبت به عملکرد استاد مشاوره در پاسخگویی به نیازهای دانشجویان در بدو ورود به دانشگاههمایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگوتبریزپوستر1397/05/24
110خلاصه مقاله :بررسی نیازهای آموزشی دوره دکترای ویروس شناسی پزشکی با استفاده از تکنیک دلفی ؛1394نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهریتهرانپوستر1397/02/10
111خلاصه مقاله : نقش اساتید مشاور در آماده سازی دانشجویان برای پذیرش مسئولیت شغلی آیندهنوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهریتهرانپوستر1397/02/10
112خلاصه مقاله :ارزیابی دانشجویان از عمل به آئین نامه استاد مشاورنوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهریتهرانپوستر1397/02/10
113خلاصه مقاله : ارزیابی برنامه تعامل با دانشجویان تازه وارد در دانشکده پیرا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سالهای 1393-96نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهریتهرانپوستر1397/02/10
114حلاصه مقاله :تحلیل آزمون های چهار گزینه ای دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 1396-1395آموزش پزشکی پاسخگوتبریزپوستر1397/01/22
115خلاصه مقاله طراحی کارنامه های عملکردی برای استفاده در سیستم آموزشی - ارزشیابی اعضای هیات علمی بر مبنای بانک اطلاعاتآموزش پزشکی پاسخگوتبریزپوستر1398/05/24
116خلاصه مقاله : تحلیل تطبیقی سیستم ارزشیابی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با سیستم پورت فولیوی آموزشیآموزش پزشکی پاسخگوتبریزپوستر1397/05/24

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی ارزش سونوگرافی واژینال در تشخیص اختلالات اندومتر در زنان با خونریزی غیر طبیعی رحمی1389پزشکی تخصصی1389/07/141389/11/16
2تاثیرآموزش بر توانمندی احیای قلبی - ریوی کارورزان پزشکی1394پزشکی عمومی1393/10/081394/03/19