حمید رضا  گیلاسی

 فعالیت های پژوهشی

 

حمید رضا گیلاسی

در دانشگاه علوم پزشکی کاشان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
پایان نامه ها
پایان نامه ها
علوم پزشکی کاشان
علوم پزشکی کاشان
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب
پروفایل در سامانه علم سنجی
پروفایل در سامانه علم سنجی

اطلاعات کلی
hide/show

کد رهگیری : 145
نام و نام خانوادگی (فارسی) : حمید رضا گیلاسی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Hamidreza Gilasi دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
رشته تخصصی : اپیدمیولوژی آدرس محل کار : کاشان - دانشگاه علوم پزشکی - معاونت پژوهشی
آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی وضعیت بهداشت فردی دانش آموزان راهنمایی و دبیرستانهای شهر کاشان در سال تحصیلی 77-78همکار491379/10/131384/10/27
2مقایسه اثر آتورواستاتین - سیم واستاتین و لواستاتین در کاهش سطح سرمی C- reactive protein و Interleuking - 6 در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه همکار151386/07/011390/01/18
3طراحی سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان مجری121387/04/151388/07/12
4بررسی میزان آگاهی آمادگی جامعه شهری کاشان در مقابله با زلزله در شهرستان کاشان 1387مجری61387/04/011387/10/01
5بررسی رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 1387همکار671387/04/011392/10/15
6بررسی عوامل قطع همکاری رابطین بهداشت با پایگاهها و مراکز بهداشتی درمانی در شهرستان کاشان سال 1386مجری81386/06/01
7بررسی ارتباط عوامل خطر با بروز توده های پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی و کلینیکهای تخصصی در شهر آران و بیدگل در سال 1388همکار561388/03/011392/10/15
8بررسی آلودگی های انگلی ، قارچی و میکروبی استخرهای سرپوشیده شهر کاشان در سال 88-1387همکار121387/07/011389/12/07
9مقایسه تاثیر مدت و دفعات دیالیز بر شاخصهای تغذیه ای و التهابی در بیماران همودیالیزی شهرستان کاشان همکار81386/07/01
10بررسی ارزش تشخیصی نسبت پرئتئین به کراتینین نمونه های تصادفی ادرار در مقایسه با پروتئین نمونه های ادرار 24 ساعته زنان باردار همکار81386/09/151387/05/15
11بررسی وضعیت میزان اعتماد به نفس کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در سال 1382همکار81382/09/131383/05/13
12مقایسه تاثیر کاربتوسین و سنتومترین عضلانی در جلوگیری از خونریزی بعد از زایمانهمکار421388/10/151392/04/15
13بررسی ارتباط عوامل تغذیه ای ، فردی با پوسیدگی اولین دندان مولر دائمی در دانش آموزان مقطع ابتدائی همکار61386/11/011388/12/26
14بررسی اپیدمیولوژیک حوادث ترافیکی منجر به مرگ در شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل فروردین 85 لغایت مهرماه 86 همکار51386/10/011387/03/01
15بررسی نظرات محققین هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در مورد تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه در سال 1384مجری61384/10/151385/04/15
16بررسی تاثیر برگزاری کلاسهای آموزشی به خانمهای باردار بر آگاهی و نگرش آنها در تعیین نوع زایمان منطقه تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی سال 1386همکار241386/11/201388/11/20
17بررسی فراوانی عوامل مرتبط عود اعتیاد در بیماران دچار اعتیاد مجدد مرکز اعتیاد سروش شهرستان کاشان سال 1386 همکار661386/12/011392/05/24
18بررسی ارتباط عوامل خطر وبا با بروز اپیدمی بیماری وبا در شهرستان کاشان در سال 1384مجری41384/10/151387/07/09
19ارزیابی پوشش ایمن سازی تکمیلی سرخک - سرخچه ( Mass Campaign ) در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان بوسیله روش Lot Quality Assurance Sampling مجری81382/12/271383/05/20
20بررسی شاخصهای اپیدمیولوژیک غیبتهای ناشی از بیماریها در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1385مجری881385/04/151392/07/06
21بررسی اپیدمیولوژیک آسیب های اجتماعی ارجاع شده به دادگستری شهرستان کاشان در سال 1384همکار121384/02/291387/03/28
22بررسی تاثیر استفاده از حمایت کننده های مفصلی در تعادل سالمندان همکار121385/12/201388/03/05
23تعیین میزان آگاهی و نگرش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در مورد نظام ارزشیابی عملکرد در سال 82همکار111381/12/251382/11/25
24کیفیت زندگی در مبتلایان به بیماری ایسکمی قلب در مراجعین به مراکز درمانی کاشان سال 86-1385همکار191385/10/151388/03/05
25بررسی فراوانی آسیب های ورزشی و علل مرتبط با آن در دانش آموزان ورزشکار دختر شرکت کننده در هفدهمین جشنواره ورزشی دانش آموزان ورزشکار سراسر کشور ( کاشان ، مرداد 1384)مجری51384/09/011386/06/13
26بررسی کیفیت زندگی سالمندان شهرستان کاشان در سال 1384همکار121384/10/15
27بررسی نظرات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی در مورد آموزشهای ضمن خدمت مجری101380/01/011380/11/01
28بررسی آگاهی نگرش و عملکرد رانندگان موتور سیکلت در زمینه مقررات راهنمایی و رانندگی در شهر کاشان مجری51383/07/221384/02/20
29بررسی وضعیت بخش ICU بیمارستان بهشتی شهر کاشان به روش مشاهده ای و میکروبی در پائیز 1390 مجری251390/08/151392/09/11
30ارزیابی میزان پاسخ ایمنی بر علیه ویروس هپاتیت B وعوامل موثر بر آن در پرسنل درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در مقطع زمانی 1 ماهه در سال 1390مجری1311390/10/011401/07/23
31بررسی موانع و محرک های انجام آزمون های غربالگری سرطانهای شایع زنان شهرستان کاشان در سال 1390مجری251390/12/011392/12/20
32بررسی تغییرات شاخص توده بدنی (BMI) در کودکان مبتلا به بلوغ زودرس مرکزی طی درمان با اگونیست هورمون ازاد کننده گنادوتروپین (GnRH agonist).همکار381391/04/011394/05/29
33بررسی استمرار استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری پس از زایمان و عوامل مرتبط با آن در شهرستان کاشان سال 1391مجری301391/04/151393/10/13
34نیازسنجی توانمندی کارورزان ماه آخر پزشکی در زمینه احیای قلبی - ریوی مجری61391/06/151391/12/15
35بررسی رضایت دانشجویان از دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1391همکار131391/11/151392/12/25
36ارزیابی سیستمهای اطلاعات بیمارستانی در ایران سال 1391مجری551391/12/011396/06/15
37بررسی توالی بندپایان فرآیند کمپوست زباله شهری در شرایط آزمایشگاهی مجری451392/02/011395/10/15
38تاثیر برنامه آموزشی براساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده برمصرف شیر توسط دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی در شهرستان کاشان سال 1391مجری451392/03/011395/11/25
39تاثیر آموزش بر توانمندی احیای قلبی - ریوی کارورزان پزشکیمجری61393/03/011393/09/01
40 بررسی بهره برداری تستهای آزمایشگاهی دربخش داخلی بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال1392 همکار271392/06/011394/08/20
41بررسی و مقایسه میزان بیان ژنهای TNF-α ، IL-1β و IL-6 در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن و مهاجمهمکار821392/07/011399/04/17
42مقایسه ی کارایی فرآیندهای فنتون و ازناسیون با فنتوازناسیون در تصفیه لجن بیولوژیکی مجری251392/08/151394/09/09
43مقایسه قد بزرگسالی پیش بینی شده با قد هدف در کودکان چاق زیر 12 سال با قد کمتر از متوسط همکار121393/02/011394/02/01
44بررسی نتایج اجرای پروتکل پیشگیری از عفونت کاتتر کاف دار ورید مرکزی در بیماران همودیالیزیهمکار241392/11/011394/11/05
45بررسی ارتباط بین شیوع مالتیپل اسکروزیس با صنعتی شدن و شهری شدن در ایران به صورت یک مطالعه اکولوژیکالمجری131392/10/151393/12/03
46بررسی آگاهی و نگرش کارکنان مراکز بهداشتی درمانی کاشان در مورد بهداشت و ایمنی مواد غذایی در سال 1392 مجری411392/10/181396/03/03
47بررسی شیوع ژن های متالوبتالاکتامازی VIM1 , IMP1و بتالاکتامازی KPC و قدرت تشکیل بیوفیلم در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در شهر قم در سال 1392-1393.مجری1091392/11/151401/11/01
48بررسی فراوانی ژنهای مقاوم به آمینو گلیکوزیدها به روش PCR در انتروکوکهای جدا شده از سواب رکتال بیماران بستری در بخش ICU از بیمارستان شهید بهشتی کاشان 1393 -مجری291392/12/151395/05/10
49بررسی ژنهای اینتگرون کلاس 1 مرتبط با سودوموناس آئروژنوزا مقاوم به چند دارو در نمونه های کلینیکی بیماران بستری در بیمارستان الزهرا اصفهان 1392-1393مجری861392/12/011400/01/16
50بررسی تاثیر درمانی ویتامین D روی احساس خستگی و دردهای عضلانی – اسکلتی در پرستاران زن شاغل در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 92-93مجری851392/12/011399/12/12
51بررسی مولکولی ژن های blakPC،blaGES در ایزوله های کلبسیلا جدا شده از نمونه های بالینی در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 92 -93 مجری331393/01/011395/09/15
52بررسی شیوع سوء رفتار و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر کاشان در سال 1392همکار121393/02/011394/02/20
53تاثیر پانسمان نقره (Ag silver cover ) در پیشگیری از عفونت باکتریایی و قارچی ناشی از برش پوست روی استرنوم در جراحی قلب باز بیمارستان شهید بهشتی کاشان مجری371393/05/151396/06/05
54تاثیر ورمی فیلتراسیون بر حذف رنگ و CODاز فاضلاب نساجی مجری201393/03/011394/11/05
55بررسی فراوانی کمبود ویتامینDدر کودکان سالم و ارزیابی پاسخ به یک رژیم درمانی مجری121393/09/151394/09/15
56بررسی علل و مشخصات بالینی بلوغ زودرس در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه غدد دانشگاه علوم پزشکی کاشان.مجری121393/09/151394/09/15
57بررسی ارتباط سندرم حاد کرونری با رابطه زناشویی و کیفیت زندگی همکار121393/04/151394/04/14
58بررسی تاثیر فرمولای رقیق شده بر اسهال حاد آبکی شیرخواران مصرف کننده فرمولاهمکار101393/05/011394/03/02
59بررسی ارتباط بیماری دو قطبی با خلق یوتایمیک یا انواع اختلالات خواب مجری121393/05/011394/05/01
60طراحی و پیاده سازی سیستم خبره تشخیص بیماریهای پوست بر اساس بیماریهای منتخب خبرگانمجری181393/05/151394/12/04
61مقایسه تاثیر تحریک نقطه هوکو با سرما گرما بر ثمره درد ناشی از درد سوزن به فیستول شریانی- وریدی در بیماران سالمند همودیالیزیمجری771393/06/011399/10/06
62توسعه مدل کیفیت وب سایت های بیمارستانی و ارزیابی آن ها در سال 93مجری311393/07/011396/02/19
63 بررسی کارایی فرایند فنتوازن در حذف فرمالدهید از پساب سنتتیک مجری421393/08/011397/02/09
64طراحی فیوژن پروتئین شامل کلاهک فلاژن و پپتیدهای آنتی ژنیک هلیکوباکترپیلوری و بررسی واکنش سرمی آن در مبتلایان به عفونت هلیکوباکتر پیلوریهمکار861394/07/011401/08/14
65مقایسه ی کارایی فرایند فنتون و نانو فنتون در حذف رنگ اسید رد 18 از فاضلاب سنتتیک مجری211394/01/011395/10/05
66" بررسی تشخیص نهایی بیماران بستری شده با FUO در بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال1387 تا 1393مجری241394/03/011396/03/01
67بررسی اثر نانو ذرات اکسیدروی در حذف باکتری های گروه کلیفرم از پساب فرایند لجن فعال فاضلاب شهریمجری261394/03/011396/05/08
68بررسی تاثیر آسپرین بر شدت افسردگی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی تحت درمان با سرترالینمجری601394/04/011399/03/20
69طراحی و ارزیابی( روانسنجی ) ابزار تبعیض سنی در ارائه مراقبتهای پرستاریمجری721394/04/151400/03/17
70بررسی خطاهای دارویی و عوامل مرتبط با ان در پرستاران شاغل در بیمارستان شهید بهشتی کاشانمجری821394/06/151401/03/31
71بررسی کیفیت زندگی مربوط به سلامت دهان و دندان و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر کاشان در سال 1394 مجری291394/06/011396/11/15
72مقایسه تاثیر پرانایاما سوکها و بازتاب‌درمانی دست بر اضطراب و وضعیت همودینامیک بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر همکار171394/09/011396/01/28
73مطالعۀ مدل های منتخب پذیرش فناوری اطلاعات و ارائه مدل برای حوزه سلامت ایران از دیدگاه کاربران مجری511394/08/151398/11/08
74طراحی الزامات اطلاعاتی مرکز ناباروری در پرونده الکترونیک سلامت سال 1394مجری261394/08/151396/10/07
75مقایسه ارزش تشخیصی آنتی بادی IgG ضد هلیکوباکترپیلوری در بزاق و سرم افراد مبتلا به دیس پپسی کاندید آندوسکوپیمجری231394/09/011396/08/13
76بررسی کاربردپذیری زیر سیستم پذیرش و مدارک پزشکی سیستم اطلاعات بیمارستانی در ایران –1394مجری301394/10/011397/04/07
77بررسی اثر مکمل یاری ترکیب امگا-3 و ویتامین E بر روی ضخامت اینتیما- مدیای کاروتید (CIMT)، بیومارکرهای التهاب و استرس اکسیداتیو در زنان مبتلا به تخمدان پلی کیستیکمجری741394/10/011400/11/03
78بررسی همبستگی حساسیت اخلاقی و استرس شغلی و عوامل مرتبط در پرستاران شاغل بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان.مجری781394/10/151401/03/31
79اثر دریافت ویتامین D بر عود و وضعیت متابولیک بیماران مبتلا به نئوپلازی داخل اپی تلیالی سرویکس درجه 2 و 3مجری711394/10/151400/08/23
80بررسی اثر رژیم کاهنده فشار خون (DASH) بر وضعیت هورمونی و متابولیک در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیکمجری781394/10/151401/03/31
81بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی و مقاومت به اگزاسیلین در سویه های استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس، بیماران مبتلا به عفونت ادراری مراجع کننده به آزمایشگاه مرکزی و بیمارستان شهید بهشتی شهرستان کاشان در سال 95-1394 مجری241395/01/011397/01/01
82ارزیابی تعهد حرفه‌ای در دستیاران دانشگاه علوم پزشکی کاشانهمکار691394/12/011400/08/08
83 بررسی شیوع نئوسپورا کانینوم در گاو های شیری شهرستان کاشان از طریق غربالگری آنتی بادی اختصاصی در شیر خام در سال 1395 مجری261395/04/011397/06/07
84بررسی ارتباط سطح پلاسمایی و ادراری فاکتور نکروز دهنده توموری آلفا (TNF-α) با مراحل بیماری مزمن کلیوی (CKD) در بیماران دیابت ملیتوس نوع 2مجری841395/05/011402/04/12
85" اثرات مکمل یاری ویتامین D بر روی درمان و وضعیت متابولیک بیماران مبتلا به هیپرپلازی آندومترمجری171395/03/151396/08/10
86اثر کارنیتین بر روی ضخامت اینتیما-مدیای کاروتید (CIMT) و وضعیت متابولیک در زنان مبتلا به تخمدان پلی کیستیکمجری281395/05/011397/08/24
87مقایسه تأثیر روش های سخنرانی، فیلم و کتابچه آموزشی بر آگاهی و عملکرد تغذیه ای دانش آموزان مقطع ابتدایی کاشان در سال تحصیلی 1395-96مجری381395/05/011398/06/16
88روند فراوانی بیماری لیشمانیوز جلدی در شهرستان آران و بیدگل طی سالهای 1381-1394همکار201395/05/011396/12/27
89کارآیی تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی کاشان برای دستیابی به شاخص انگلبرگمجری211395/06/011397/03/21
90بررسی شیوع استافیلوکوکوس اورئوس در همبرگرهای عرضه شده شهرستان کاشان در سال های 95-96مجری851395/06/151402/06/13
91مقایسه پاسخ به دو رژیم درمانی لاکتولوزو بیزاکودیل در درمان یبوست حاد در بیماران مبتلا به سکته مغزی حادمجری361395/08/151398/08/07
92بررسی سطح سرمی اینترلوکین 16 و CCL27 در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و ارتباط ان با شدت بیماری مولتیپل اسکلروزیسمجری561395/09/011400/04/14
93بررسی اثر مصرف آب هویج و آب سیب بر اسهال حاد آبکی کودکانمجری121395/10/011396/10/01
94بررسی فراوانی و ریسک فاکتورهای مرتبط با کولیک شیرخواری در شیرخواران شهرستان کاشان در سال ۱۳۹۵مجری121395/10/011396/10/01
95بررسی اثربخشی عسل بر پنومونی در کودکانمجری121395/10/011396/10/01
96مقایسه ی تاثیر پلی اتیلین گلیکول و پودر پوسته ی دانه ی اسفرزه همراه با و بدون پروبیوتیک بر یبوست کودکان، یک مطالعه بالینی دو سو کورمجری691395/10/151401/07/09
97بررسی تاثیر ORS همراه با پروبیوتیک، روی و ویتامینA بر اسهال کودکان، یک مطالعه بالینی دو سوکورمجری81395/10/151396/06/15
98بررسی ارتباط نسبت پلاکت به لنفوسیت (PLR) با تنگی دریچه آئورت کلسیفیه شدهمجری121395/12/151396/12/15
99مقایسه یافته های سونوگرافی داپلر کاروتید در بیماران دیابتی مبتلا و فاقد رتینوپاتیمجری121395/11/151396/11/15
100بررسی ارتباط سطح پلاسمایی و ادراری فاکتور نکروز دهنده توموری آلفا (TNF-α) با مراحل بیماری مزمن کلیوی (CKD) در بیماران دیابت ملیتوس نوع 2مجری12
101بررسی اثر درمانی عصاره آویشن بر اسهال حاد در کودکانمجری121395/12/011396/12/01
102مقایسه سطح سرمی لپتین قبل و بعد از عمل جراحی ابدومینوپلاستی و لیپیوساکشن(Body contouring)مجری121396/06/011397/06/01
103بررسی الگوی مصرف و عوامل مرتبط با گرایش به اعتیاد در زنان تحت درمان در مراکز درمان سوء مصرف مواد کاشان در سال1395مجری111395/12/151396/11/25
104مقایسه اثر استامینوفن و بروفن در درمان نوزادان مبتلا به مجرای شریانی باز در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 2016 مجری91396/01/151396/10/15
105بررسی میزان پاسخ به برنامه‌ی درمانی تریپتورلین استات در مهار کافی بلوغ زودرس مرکزی دختران مراجعه کننده به درمانگاه غدد دانشگاه علوم پزشکی کاشان از سال 90 تا 95 مجری281396/03/011398/07/13
106بررسی کیفیت زندگی و رضایتمندی زناشویی معتادان، قبل و بعد از درمان نگه دارنده با متادون در شهرستان کاشان در سالهای 1396-1395 مجری121396/06/151397/06/15
107بررسی میزان ترس از سقوط و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر کاشان طی سال 1396همکار331396/06/151399/03/20
108بررسی ارزش تشخیصی سطح سرمی پروکلسی تونین در تشخیص اتیولوژی تب باعلت ناشناخته(FUO) مجری111396/06/151397/06/01
109بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های اشرشیاکلی تولید کننده متالوبتالاکتاماز (MBL) در بیماران بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1396-1395مجری121396/07/011397/07/01
110تحلیل وضعیت صندوقهای مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از منظر کنترلهای داخلیمجری371397/02/011400/03/09
111مقایسه اثر ترکیبی ریتالین و ریسپریدون با ریتالین در درمان کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی – کمبود توجهمجری81396/08/151397/04/15
112بررسی ارتباط سطح سرمی اینترلوکین 33 آلرژیک (IL-33) و بیماری رینیت در کودکان و همراهی آن با شدت بیماریمجری511396/09/011400/11/20
113' بررسی عوامل خطر دندان قروچه (بروکسیسم) در کودکان زیر 15 سال)مجری121396/11/011397/11/01
114مقایسه سطح سرمی روی در کودکان سنین قبل از مدرسه با تشنج به دنبال تب و بدون تبمجری121396/11/011397/11/01
115تهیه تقویم گرده و بررسی ارتباط وجود گرده‌ها با بروز بیماری‌های آلرژیک در منطقه کاشان سال 1396همکار601397/03/151402/02/24
116بررسی میزان ایمنی ایجاد شده در اثر تزریق واکسن MMR (12 و 18 ماهگی ) در کودکان 10 ساله شهرستان کاشان در سال 1395مجری121396/11/011397/11/01
117بررسی تاثیر بکارگیری مدل ارتقای سلامت پندر بر تبعیت از درمان و فشار خون مبتلایان به پرفشاری خونهمکار631396/11/151402/02/09
118بررسی فراوانی شیگلا و الگوی مقاومت آنتی بییوتیکی آن در کودکان مبتلا به دیسانتری و بستری در بیمارستان شهید بهشتی در سال 1396 مجری121396/12/011397/12/01
119بررسی اثر پروبیوتیک بر بهبود پنومونیمجری291396/12/011399/05/13
120بررسی سمیت پوستی درمدل حیوانی ، سمیت سلولی بر رده های HDF ، SK-MEL-3، HEPG2و اثر ضد میکروبی نانوامولسیون حاوی عصاره شیرین بیان واسانس لاواندهمکار451396/12/011400/08/11
121بررسی فراوانی کبد چرب غیر الکلی در بیماران پیش دیابتی و مبتلا به دیابت ملیتوس نوع دو و ارتباط آن با سطح آنزیم های کبدیمجری121397/02/011398/02/01
122مقایسه اثر بخشی دو نوع سورفاکانت طبیعی )کوروسورف و (BLES دردرمان نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسیمجری121397/03/011398/03/01
123مقایسه پیامدهای کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک زودرس و تأخیری در بیماران مبتلا به پانکراتیت صفراوی حاد طی سال های 1390 تا 1395مجری251397/04/151399/05/15
124بررسی اثر اسانس گیاه مرزه (Satureja hortensis) بر ریشه کنی و علائم بالینی عفونت هلیکوباکترپیلوریمجری251399/11/151401/12/09
125مقایسه اثر کلوتریمازول و تربینافین بر روی بهبود دیاپر راش کودکانمجری121397/05/151398/05/15
126بررسی تاثیر عصاره بابونه برپیشگیری از عوارض پوستی استومیهمکار331397/07/011400/04/13
127بررسی وضعیت رضایت بیماران از ارائه خدمات داروخانه های سطح شهرکاشان در سال 1397مجری81397/06/071398/02/31
128 بررسی مقایسه اثر سفتریاکسون و سفوتاکسیم در درمان پنومونی کودکانمجری121397/12/151398/12/15
129مقایسه اثر بخشی رژیم متوالی با رژیم استاندارد چهاردارویی بر ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوریمجری281397/06/151399/10/06
130 بررسی اثر گلی بن کلامید بر اندازه کانتوژن های مغزی و ادم اطراف آنها در بیماران با ترومای متوسط و شدید سر مجری241398/05/011400/05/01
131بررسی تاثیر سالمترول، تیوتروپیوم بروماید و ترکیب آن ها در بیماران مبتلا به تشدید حاد بیماری انسدادیهمکار121398/03/151398/09/15
132بررسی اثر مکمل یاری سلینیوم بر ضخامت اینتیما-ودیای کاروتید CIMT) ) در بیماران دیابتیک همودیالیزیهمکار371397/11/151400/11/30
133بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر اضطراب، افسردگی ، رضایت زناشویی، پذیرش درد و انعطاف پذیری روانشناختی و ترکیب بدن افراد مبتلا به سرطان سینههمکار51399/06/151399/12/04
134بررسی تاثیر رفتار درمانی دیالکتیکی بر تنظیم هیجان، تکانشگری، افسردگی، اضطراب، عملکرد اجرایی، شاخص توده بدنی و اندازه دور کمر دختران نوجوان دارای اضافه وزن و چاقمجری121401/03/011402/03/24
135بررسی مقایسه ای دو دوز مختلف سولفات منیزیم بر روی پاسخهای همودینامیک به اینتوباسیون در بیماران کاندید جراحی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیکمجری121398/04/011399/04/01
136بررسی نتایج یک ساله درمان های کانال ریشه انجام شده در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397همکار191399/05/011400/12/03
137بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت با نگرش و التزام عملی نسبت به نماز در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397مجری221398/01/011399/10/27
138" بررسی نظرات دانشجویان در مورد برپایی نماز در دانشگاه طی سال 1397مجری221398/01/011399/10/27
139بررسی وضعیت اعتقاد و اقامه نماز در بین دانشجویان دانشگاههای شهرستان کاشان 1397مجری61398/01/011398/07/01
140بررسی عملکرد پرستاران شاغل در بیمارستان الزهرا اصفهان نسبت به انجام فریضه نماز در سال 1397مجری391398/01/011401/04/11
141 بررسی ارتباط نگرش و التزام عملی به نماز با شجاعت اخلاقی در پرستاران شاغل دانشگاه علوم پزشکی کاشانهمکار61398/01/011398/07/01
142بررسی نگرش دستیاران شاغل در بیمارستان شهید بهشتی کاشان و الزهرا اصفهان نسبت به انجام فریضه نماز در سال 1397مجری391398/01/011401/03/28
143بررسی ارتباط نگرش و التزام عملی به نماز با رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و تاب¬آوری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان همکار221398/01/011399/10/27
144پاسخ رشدی به مکمل منیزیم در زنان باردار در معرض خطرکاهش رشد داخل رحمی(IUGR)مجری
145بررسی الگوی شکستگی های دنده و ارتباط آن با آسیب احشا شکمی در بیماران دچار ترومای غیرنافذ بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 1397-1390مجری121398/03/011399/03/01
146مقایسه تاثیر پیوگلیتازون و لیناگلیپتین برروی کنترل گلیسمیک ، پروفایل لیپید و Hs-CRP سرم در بیماران مبتلا به دیابت قندی نوع 2 تحت درمان با متفورمینمجری121398/04/011399/04/01
147بررسی مقایسه ای اثر دگزامتازون تزریقی و خوراکی در درمان کروپ خفیف و متوسط در کودکان مجری
148مقایسه QT Dispersion در کودکان اپی لپتیک و غیر اپی لپتیک با گروه سالم در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1398مجری121398/09/011399/09/01
149بررسی مقایسه ای اثر داروی امپرازول و اس امپرازول در کودکان شیرخوار زیر یک سال مبتلا به بیماری ریفلاکس(GERD)مجری121399/01/151400/01/14
150بررسی اثر ممانتین بر اختلال علائم شناختی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیمجری361398/08/151401/08/15
151بررسی اثر ویتامین سی بر سرماخوردگی کودکانمجری
152بررسی اثر کورکومین بر ضخامت اینتیما- مدیای کاروتید، سرعت انتشار موج و سطوح hs-CRP در بیماران دیابتی تحت درمان با همودیالیزمجری131401/04/151402/05/18
153تاثیر درمانی فیزیوتراپی لگن دراطفال مبتلا به یبوست عملکردی در مقایسه با درمان دارویی استانداردمجری121398/12/011399/12/01
154بررسی نگرش و الگوهای اعتیاد در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 97-98مجری31398/09/011399/01/01
155تعیین تاثیر روش های آموزش به روش منتورشیپ و فیلم آموزشی بر مهارت دانشجویان پرستاری در بررسی وضعیت سلامت جسمیمجری121401/05/151402/05/15
156بررسی اثر پرگابالین بر درد پس از عمل ترمیم هرنی اینگوینال به روش باز: کارآزمایی بالینی دوسو کورهمکار231399/03/151401/02/21
157بررسی ارزش تشخیصی سطح فیبرینوژن سرم و CRP در تشخیص آپاندیسیت حادهمکار5
158بررسی اپیدمیولوژیک حوادث ثبت شده و روند آن درایران طی سال های 95-87مجری121400/06/151401/06/12
159ارزیابی دانش نگرش و عملکرد و مشکلات و راهکارهای مرتبط با اپیدمی کرونا در شهرستان کاشان اسفند 1398مجری12
160بررسی فاکتورهای دموگرافیک و بالینی پیشگویی کننده رمسیون کامل در آرتریت روماتوئیدمجری171400/10/151402/03/10
161بررسی جامع ویژگی های اپیدمیولوژیک بیماری کووید19 در شهرستان های کاشان و آران و بیدگلمجری12
162بررسی وضعیت سلامت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر اردبیل 1400مجری81401/06/011402/02/17
163تعیین همبستگی بین سطح سرمی روی با سطوح سرمی ماتریکس متالوپروتئینازها (MMP-2,MMP-9) ، محصولات نهایی گلیکوزیلاسیون پیشرفته (AGEs) و فشارخون در افراد مبتلا به بیماری مزمن کلیهمجری201400/06/151402/03/01
164تعیین قد نهایی و تاثیر مداخلات هورومونی در دختران با بلوغ نسبتا زود(early puberty ) مراجعه کننده به درمانگاه غدد دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1400مجری12
165شیوع مورتالیتی درموتورسواران مصرف کننده آمفتامینمجری161402/01/151403/05/15
166بررسی تاثیر آموزش توسط گروه همتا بر امید و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطانمجری12
167بررسی دانش، نگرش و عملکرد مراقبین سلامت در زمینه قطع زنجیره انتقال کووید 19 و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1401-1400مجری121401/05/151402/05/15
168بررسی فراوانی سندروم متابولیک در بیماران مبتلا به نقرس مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی در طی سال های 1390 تا 1400 در شهرستان کاشانمجری121401/03/151402/03/15
169ارزیابی سطوح آنتی بادی های اختصاصی کووید-19 در دریافت کنندگان واکسن های سینوفارم، اسپوتنیک V و استرازنکا در شهر کاشانهمکار241401/01/011403/01/01
170بررسی ارتباط امتیاز پیشگیری از چاقی در رژیم غذایی (DOS)، شاخص های خونی متابولیک و التهابی با سندرم تخمدان پلی کیستیک: یک مطالعه مورد-شاهدیمجری121401/08/151402/08/15
171مقایسه بین سیستم امتیازدهی سی تی اسکن هلسینکی و روتردام در پیش بینی پیامد کودکان با ترومای مغزی متوسط تا شدیدمجری12
172بررسی ارتباط بین نمایه فیتوکمیکال رژیم غذایی باشاخص های آنتروپومتریک و برخی شاخص های بالینی در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیسهمکار121402/04/011403/04/01
173مقایسه دریافت های غذایی بین زنان با ذخایر تخمدانی کاهش یافته و زنان با ذخایر تخمدانی نرمال مراجعه‌کننده به مرکز ناباروری بیمارستان شهید بهشتی کاشانمجری8
174بررسی اثر منتول و نانو مایسل حاوی منتول بر روی ضایعات پوستی بیماران مبتلا به آمیلوئیدوز جلدی لوکالیزه اولیههمکار36
175بررسی فراوانی آلودگی باکتریال سطوح محیط کار کلینیکی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشانمجری121402/06/011403/06/01
176مقایسه تاثیر طب فشاری نقاط K-K9 و P6 بر تهوع، استفراغ و اضطراب بیماران تحت شیمی درمانیمجری12
177بررسی تاثیر ماساژ بازتابی پا بر شدت آسیب پذیری و کیفیت خواب سالمندان آسیب‌پذیرمجری12
178بررسی ارتباط بین سطح رضایت از زندگی والدین با تعداد فرزندان، در معلمان ساکن شهر کاشان در سال 1402همکار241401/12/151403/12/15
179ساخت و بررسی اثرات نانولیپوزوم حاوی ویتامین D3 و کورکومین، بر ضایعات جلدی مدل موشی پسوریازیسهمکار241402/04/011404/04/01
180مقایسه توانایی سیل سیلر سرامیک سرد و سیلر AH26 با استفاده از روش نفوذ رنگهمکار12

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ
1کیفیت زندگی عمومی و اختصاصی مبتلایان به بیمار یهای ایسکمی قلب شهر کاشانایندکس نشده39-46 ، پژوهش پرستاری دوره 3, شماره های 8 و 9 بهار و تابستان 13871387
2عوامل خطر سوانح و حوادث رانندگی مرتبط با موترسواران در کاشانChemical Abstractمجله دانشکده بهداشت و انستیتوتحقیقات بهداشتی – دوره 5 – شماره 1 – بهار 1386-ص 68-571386
3Immunization coverage in the measles- rubella control mass campaning in kashan,iran ISIPakistan Journal of Biological Sciences 2006,9(3):558-5621384
4ارتباط مواجه با عامل خردل گوگردی و سرطان در رزمندگان جنگ تحمیلی در استان اصفهان؛ یک مطالعه راهنما Index Copernicusمجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی -1385;4(3) : 15-23 1385
5بررسی ارتباط ابعاد فرسودگی شغلی با ویژگی های فردی تحویلداران بانک های دولتی شهر کاشانCINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 1، بهار 1390 ، صفحات 73-66 1390
6بررسی آلودگی های انگلی و قارچی و پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب استخرهای سرپوشیده شهر کاشان طی سال های 88-1387CINAHLفصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره 1، بهار 1390 ، صفحات 80-741390
7تأثیر آموزش بر میزان رعایت اصول تشخیص نویسی در دستیاران دانشگاه علوم پزشکی کاشانISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1391
8Assessment of Microbial Contamination and Physicochemical Condition of Public Swimming Pools in Kashan, IranISIJundishapur J Microbiol. 2012;5(3):450-4551391
9بررسی فراوانی عوامل خطرزای پنومونی زودرس وابسته به ونتیلاتور در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 1388 تا 1389CINAHLدو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره شانزدهم، شماره 6، بهمن و اسفند 13911391
10A pilot study of the impact of an educational intervention aimed at improving medical record documentation.PUBMEDJ R Coll Physicians Edinb. 2013 Mar;43(1)1391
11ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در راستای دولت الکترونیک: نقش وبسایت دانشگاه های علوم پزشکی کشورCINAHLمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 13 (1) فروردین 13921392
12ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی –عضلانی به روش QEC در کارگران سالن غذاخوری دانشگاه علوم پزشکی تهرانISCمجله علوی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره 20، شماره چهارم، زمستان13911391
13استفاده از آنالیز عاملی ومدل سازی در بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد عابرین پیاده شهر کاشان در مورد مقررات راهنمائی و رانندگی در سال 1386ISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره 20، شماره چهارم، زمستان911391
14The Study of Knowledge, attitude and practice towards physical activity and its Related Factorsof College Students Living on Campus in Shahid Beheshti University of medical scienceISCJournal of Paramedical Sciences, Summer 2013, Vol.4, No.31392
15تاثیر اکسیژن درمانی بر روی تهوع و استفراغ پس از عمل جراحیCINAHLمجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه دوره 11 شماره 4 سال 13921392
16تاثیر آموزش بهداشت براساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر مشارکت مادران در برنامه ی غربالگری کم کاری تیروئیدی نوزادیScopusمجله ی غدد درون ریز و متابولیسم ایران دوره ی پانزدهم، شماره ی ۳، 13921392
17مداخلات اجتماع محور پیشگیری از آسیب های ناشی از وسایل نقلیهISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره بیست و یکم، شماره سوم، مرداد 921392
18آگاهی و اداراکات معلمان زن شهرکرد در خصوص پیشگیری از پوکی استخوانISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره بیست ویکم، ضمیمه، تابستان 921392
19تأثیر سرعت گیر در بروز سوانح و حوادث رانندگی در کاشانISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره بیست ویکم، ضمیمه، تابستان 921392
20بررسی عوامل موثر بر افسردگی، استرس درک شده و حمایت اجتماعی درک شده و ارتباط میان آن ها در دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره بیست ویکم، ضمیمه، تابستان 91392
21بررسی وضعیت مصرف سیگار در شهرستان اردستان در سال 1389ISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره بیست ویکم، ضمیمه، تابستان 921392
22Perceived social support, depression, and perceived stress in university students ISCJournal of Paramedical Sciences VOL4,NO4:20131392
23Prevalence of Refractive Errors; the Yazd Eye StudyPUBMEDJOURNAL OF OPHTHALMIC AND VISION RESEARCH 2013; Vol. 8, No. 31392
24تعیین میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در مورد بیماری تب مالتISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 21(4) 13921392
25بررسی ارتباط انواع روش های پیشگیری از بارداری با حاملگی ناخواستهISCنشریه دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی1391
26بررسی فراوانی و عوامل پوسیدگی دندان های شیری در کودکان 6-2 ساله در کاشانISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره بیست و یکم، شماره پنجم، مهر 91392
27The Comparison of Marital Satisfaction among Elderly Men and Women and the Associated Demographic Factors in Kashan in 2013EmbaseEuropean Journal of Scientific Research Vol. 113 No 1 October, (2013),1392
28بررسی تاثیر آموزش بهداشت بر میزان آگاهی و نگرش زنان تهرانی در مورد سزارینISCمجله دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی1391
29بررسی عوامل خطر شیوع وبا در کاشانISCمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره بیست ویکم، شماره ششم،آذر 921392
30نقش راهبردهای مقابلهای و باورهای مرتبط با درد در میزان ناتوانی ناشی از میگرنCINAHLمجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی دوره 23 ، ویژه نامه 1، زمستان 921392
31Life Quality of Patients with Ischemic Heart DiseaseCINAHLJournal of Nursing and Midwifery Sciences 2013: 1(1)1392
32عوامل رفتاری مرتبط با اختلالات اسکلتی - عضلانی پرستاران با بهره گیری از نظریه رفتار برنامه ریزی شدهISCنشریه علمی - پژوهشی دانشکده پرستاری ومامایی(شهید بهشتی) دوره 23 ، شماره 811392
33میزان جراحی کاتاراکت در استان خراسان رضوی طی سالهای1386-1390ISCمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد- دوره 3- شماره 1بهار و تابستان 13931393
34 The effect of education on the improvement of fruits and vegetables consumption aiming to preventing colorectal cancerPUBMEDGastroenterology and Hepatology From Bed to Bench Journal,2014;7(2)1393
35The effect of acupressure on anxiety and dysrhythmia in patients undergoing cardiac catheterizationScopusLife Science Journal,25January , 2014.; 11(1s)1392
36ارزیابی کیفیت خدمات براساس مدل الگوی تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM در دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشانISCفصلنامه علمی - پژوهشی توسعه ی آموزش جندی شاپور، سال پنجم ، شماره ی 1، بهار13931393
37Determination of Health Belief Model structures and Health-Promoting nutritional behaviors In Prevention of cardiovascular diseaseScopusLife Science Journal11(9)20141393
38بررسی میزان آگاهی مردم شهر کاشان نسبت به منابع، اثرات وروش های کنترل آلودگی هواISCمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره بیست دوم، شماره سوم، مرداد 13931393
39اعتباریابی پرسش نامه کیفیت زندگی کودکان((PedsQL در شهر کاشان ISCمجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام 22(3)13931393
40Trend in Cataract Surgical Rate in Iran ProvincesISI و PUBMEDIranian J Publ Health, Vol.43, No.7Juy20141393
41بررسی آگاهی دانش آموزان راهنمایی مدارس خمین شهر در زمینه بهداشت مواد غذاییISCمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره بیست دوم، شماره سوم، مرداد 13931393
42ارزیابی خدمات بهداشتی درمانی وب سایت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در راستای دولت الکترونیکISCمجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت) دوره 8 شماره 2 خرداد و تیر 13931393
43بررسی عوامل انگیزشی و علل عدم مشارکت در انجام آزمون های غربالگری سرطان های پستان و دهانه رحم در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشانISCمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره بیست دوم، شماره سوم، مرداد 13931393
44رتبه بندی سیستم های اطلاعات بیمارستانی بر اساس الزامات در ایران، 1392علمی-ترویجی مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین سال اول شماره اول تابستان 13931393
45Cataract Surgical Rate in Iran: 2006 to 2010ISI و PUBMEDOptometry and Vision Science, Vol. 91, No. 11, November 20141393
46Evaluation of Heavy Metals in Iranian and Non-Iranian Rice Supplied by Shopping Centers of Kashan, Iranعلمی-ترویجی Int Arch Health Sci Winter 2015, Vol. 2, Iss. 11393
47ارزیابی خطر انتقال عفونت های بیمارستانی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بهشتی کاشان درسال1390ISCمجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان-دوره بیست و دوم، شماره 2،تابستان13931393
48The effect of education on improvement of intake of fruits and vegetables aiming at preventing cardiovascular diseasesPUBMEDMedical Journal of the Islamic Republic of Iran.voiume:29.number:0.1393
49ارتباط سبک زندگی و شیوع مالتیپل اسکلروزیس در ایران: یک مطالعه اکولوژیکال در سال 1390علمی-ترویجی سلامت جامعه.دوره هشتم، شماره 1، سال 13931393
50Quality of life in patients with ischemic heart diseaseCINAHLJournal of Nursing and Midwifery Sciences 2014: 1(1): 19-261393
51بررسی عوارض کاتترهای دائم بیماران همودیالیزی مرکز اخوان کاشان از تیر تا آذر ماه 1392CINAHLدوماهنامه فیض| خرداد و تیر| 1394 | دوره 19 | شماره1394
52The Evaluation of Multiple Sclerosis Dispersal in Iran and Its Association with Urbanization, Life Style and IndustryISI و PUBMEDIran J Public Health, Vol. 44, No.6, Jun 2015, pp.830-8381394
53خارج سازمانی : پیشگیری از سقوط وآسیب های ناشی از ان درسالندان ساکن منزل علمی - پژوهشیمجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت 1393
54Relationship Between Ischemic Heart Disease and Sexual SatisfactionPUBMEDGlobal Journal of Health Science; Vol. 8, No. 1; 20161394
55Distribution of cataract surgical rate and its economic inequality in IranISI و PUBMEDOptometry and Vision Science, Vol. 92, No. 6, June 20151394
56ارتباط رضایت جنسی با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونریISCفصلنامه پرستاری داخلی - جراحی، دوره 4، شماره 11394
57آسیب‌های مرتبط با سقوط در سالمندان کاشانISCمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد- دوره 4- شماره 3 )پاییز1394
58بررسی میزان انجام احیای قلبی ریوی توسط همراهان و عوامل مرتبط با آن در شهرستان کاشان طی سال 1393CINAHL341 - دو ماهنامه علمی– پژوهشی فیض، دوره نوزدهم، شماره 4، مهر و آبان 1394 ، صفحات 3481394
59Cataract Surgical Rate between 2006 and 2010 in Tehran Province.ISI و PUBMEDIran J Public Health. 2015 Sep;44(9):1204-1211.1394
60Biological Sludge Stabilization; Fenton and Ozonation ProcessesCINAHLInternational Archives of Health SciencesVolume 2, Issue 3, Summer 20151394
61Effect of Vermifiltration on COD and Color Removalfrom Textile Factories’ Waste WaterCINAHLInternational Archives of Health Sciences 2015;2(3) 1394
62مقایسه کارایی فرایندهای فنتون و ازن زنی با فنتوازن زنی درکاهش لجن مازادScopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران(166-176) دوره بیست و پنجم شماره 132 دی سال 13941394
63آگاهی، نگرش و عملکرد رانندگان موتورسیکلت در زمینه مقررات راهنمایی و رانندگی در شهر کاشانISCمجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها دوره 3. شماره 3. پاییز 1394 1394
64تاثیر ارائه باز خورد و تشویق در بهبود مستندسازی دستیارانISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی / 1394 : 15 ) 82 (1394
65The Diagnostic Value of Skin Disease Diagnosis Expert System.PUBMEDActa Inform Med. 2016 Feb;24(1):30-3. 1394
66Analysis the Existence of Heterotrophic Bacteria in Active Water Desalination Plant Output of Kashan City, IranCINAHLInternational Archives of Health Sciences 2015;2(4):1394
67ارزیابی ارتباط افسردگی و میزان سوءرفتار در سالمندان شهر کاشانISC Salmand 2016, 10(4): 8-171394
68The prevalence of elder abuse and associated factors among the elderly in Kashan city, IranISCJournal of Basic Research in Medical Sciences (JBRMS) J Bas Res Med Sci 2016; 3(2):26-341395
69بررسی سویه های کلبسیلا پنومونیه تولید کننده کلبسیلا پنومونیه کارباپنماز (KPC) در نمونه های بالینی در شهر کاشان طی سال های 1393 تا 1394CINAHLفیض جلد ۲۰ شماره ۳ صفحات ۲۶۷-۲۷۳1395
70Emerging Carbapenem-Resistant Pseudomonas aeruginosa Isolates Carrying blaIMP Among Burn Patients in Isfahan, Iran Emerging Carbapenem-Resistant Pseudomonas aeruginosa Isolates Carrying blaIMP Among Burn Patients in Isfahan, IranISI و PUBMEDArch Trauma Res. 2016 September; 5(31395
71بررسی آگاهی و نگرش کارکنان بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی کاشان درباره بهداشت و ایمنی مواد غذایی در سال1393ISCفصلنامه نسیم تندرستی -دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 1393
72The Marital Satisfaction and its Relative Factors among Older Adultsایندکس نشدهNursing & Care Open Access Journal1395
73کارآیی پانسمان نقره در جلوگیری از عفونت باکتریایی و قارچی زخم جراحی پوست ناححه ی استرنوم در عمل قلب باز در بیمارستان شهید بهشتی کاشانIndex Copernicusمجله علوم پزشکی زانکو/ دانشگاه علوم پزشکی کردستان/ تابستان 21-30 /13951395
74Frequency of Arthropoda in urban Wastes compost Process at Laboratory conditionScopusJournal of Entomological Research1395
75The effect of sukha pranayama on anxiety in patients undergoing coronary angiography:a single_blind randomized controlled trialISI و PUBMEDJournal of Cardiovascular and Thoracic Research1395
76Quality of life and its influencing factors in patients with acute coronary syndromeCINAHLNursing Practice TodayVol 3, No 21395
77تأثیر فشار هم زمان نقطه ی Yintang و نقطه ی Shenmen گوش بر اضطراب بیماران قبل ازآنژیوگرافی عروق کرونر: یک کارآزمایی بالینی کنترلدار تصادفی شدهISCفصلنامه طب مکمل شماره 3 پاییز 13951395
78The effect of hand reflexology on anxiety in patients undergoing coronary angiography: A single-blind randomized controlled trialISI و PUBMEDComplementary Therapies in Clinical Practice1396
79بررسی اقامت مقتضی بیماران بر اساس پروتکل ارزیابی مقتضی بودن در بیمارستان شهید بهشتی کاشانISCمجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)1395
80بررسی رضایت جنسی بیماران مبتلا به سندرم کرونری حادISCنشریه پرستاری قلب و عروق1395
81**Clinical and Metabolic Response to Vitamin D Supplementation in Endometrial Hyperplasia: a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled TrialISI و PUBMEDHormones and Cancer1396
82Evaluation models and criteria of the quality of hospital websites: a systematic review studyPUBMEDElectron Physician1395
83Investigation of Zinc Oxide Nanoparticles Effects on Removal of Total Coliform Bacteria in Activated Sludge Process Effluent of Municipal WastewaterScopusJournal of Environmental Science and Technology1395
84Effect of educational program on milk consumption based on the theory of planned behavior among girl studentsISIInternational Journal of Pediatrics1396
85**The effects of zinc supplementation on wound healing and metabolic status in patients with diabetic foot ulcer: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial.ISI و PUBMEDWOUND REPAIR AND REGENERATION1396
86The incidence trend of cutaneous leishmaniasis in Aran-Bidgol city in Iran (2002–2015)ScopusJournal of Entomological Research1396
87Clinical and Para Clinical Information Needs of Infertility Electronic Health Records in Iran: A Delphi StudyPUBMEDActa Informatica Medica1396
88The effects of combined sertraline and aspirin therapy on depression severity among patients with major depressive disorder: A randomized clinical trialPUBMEDElectron Physician1396
89**The effects of dietary approaches to stop hypertension diet on weight loss, anti-Müllerian hormone and metabolic profiles in women with polycystic ovary syndrome: A randomized clinical trial.ISI و PUBMEDClinical endocrinology1396
90بررسی رابطه سطح مس و روی سرم با بیماری بروسلوزCINAHLفیض1396
91Comparison of the serum and salivary antibodies to detect gastric Helicobacter pylori infection in Kashan (Iran)PUBMEDElectron Physician1396
92The Effect of Education Based on BASNEF Model on Lifestyle in. Patients with HypertensionISIIranian Red Crescent medical journal1396
93 The effect of tactile-kinesthetic stimulation on growth indices of healthy neonatesISI و PUBMEDJournal of Bodywork and Movement Therapies1397
94Examining the efficiency and determining the quality of the effluent of Wastewater Treatment Plant of Kashan University of Medical Sciences to achieve Engelberg guidelinesScopusJournal of Entomological Research1396
95Evaluation of key capabilities for hospital information system: A milestone for meaningful use of information technologyISIANNALS OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH1396
96**Long-Term Vitamin D Supplementation and the Effects on Recurrence and Metabolic Status of Cervical Intraepithelial Neoplasia Grade 2or 3: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled TrialISI و PUBMEDAnn Nutr Metab. 2018;72(2):151-1601396
97سرواپیدمیولوژی آلودگی به نئوسپورا کانینوم درشیرگاوهای کاشانCINAHLفیض1397
98THE FREQUENCY OF STABLE FLY LARVAE IN THE PROCESS OF PRODUCING COMPOST FROM MUNICIPAL WASTEISI و PUBMEDFresenius Environmental Bulletin1397
99ارزیابی حضور آنتی بادی ضد نئوسپورا کانینوم در شیر خام گاوهای شهرستان کاشانCINAHLفیض1397
100Effect of carnitine administration on carotid intima-media thickness and inflammatory factors in patients with polycystic ovary syndrome:A randomized double-blind placebo-controlled clinical trialISI,PUMED*International Journal of Preventive Medicine1398
101The Effects of Omega-3 and Vitamin E Co-supplementation on Carotid Intima-media thickness and inflammatory factors in patients with polycystic ovary syndromePUBMEDOman Med J. 2018 Nov;33(6):473-4791397
102بررسی الگوی مصرف و علل گرایش به اعتیاد در زنان تحت درمان نگهدارنده با متادون شهرستان کاشان طی سال 1396CINAHLفیض1397
103Fear of Falling and Related Factors in Older Adults in the City of Kashan in 2017ISIARCHIVES OF TRAUMA RESEARCH1397
104The effects of guided imagery on state and trait anxiety and sleep quality among patients receiving hemodialysis: A randomized controlled trialISI و PUBMEDComplementary Therapies in Medicine1397
105Towards a Comprehensive Quality Evaluation Model for Hospital WebsitesScopus, PubmedActa Informatica Medica1397
106Trends in outpatient cataract surgery in the Islamic Republic of Iran, 2006-2010PUBMED,Scopus,ISIEastern Mediterranean health journal1395
107بررسی فراوانی آنزیم متالوبتالاکتاماز و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در شهر قم طی سالهای 1392 تا 1393CINAHLفیض1396
108Developing a Tool for Evaluating Ageism in Nursing Care of Older People in Kashan/IranISI و PUBMEDJournal of cross-cultural gerontology1398
109The effects of magnesium and vitamin E co-supplementation on wound healing and metabolic status in patients with diabetic foot ulcer: A randomized, double-blind, placebo-controlled trialISI و PUBMEDWound repair and regeneration1398
110Oral health-related quality of life in older people in Kashan/Iran 2015ISINursing and Midwifery Studies1397
111Intraoperative Complications of Cataract Surgery in Tehran Province ,IranISI و PUBMEDOptometry and Vision Science1394
112ارتباط خستگی و خطاهای داروئی در پرستاران بالینیISCنشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری1398
113Contributions of public and private sectors to the Iranian cataract surgery outputISI و PUBMEDEastern Mediterranean Health Journal1394
114رضایت زناشویی و عوامل مؤثر بر آن در سالمندان شهر کاشان در سال 1394ISCFeyz, Journal of Kashan University of Medical Sciences1398
115The impacts of nursing staff education on perceived abuse among hospitalized elderly people: A field trialESCI/SCOPUSnursing and midwiffery studies1398
116بررسی وضعیت میزان رضایتمندی بیماران نسبت به خدمات ارائه شده در داروخانه سهای سطح شهر کاشانISCمجله دانشگاه علوم پزشکی فسا1398
117The effect of TKS (Tactile Kinesthetic Stimulation) massage on growth of healthy infantsESCI.PUBMEDJournal of Bodywork & Movement Therapies2018
118بررسی ارتباط نگرش و التزام عملی به نماز با رفتارهای ارتقادهنده سلامت و تاب‌آوری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان، در سال 1397CINAHLفیض1398
119بررسی ارتباط نگرش و التزام عملی به نماز با شجاعت اخلاقی در پرستاران شاغل دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397CINAHLفیض1398
120Iranian health information technology acceptance model (IHITAM) from users' viewsPUBMEDActa Informatica Medica,1398
121Optimizing Cholecystectomy Time in Moderate Acute Biliary Pancreatitis: A Randomized Clinical Trial StudyPUBMED,Scopus,ISI*Heliyon1398
122Comparison of Marital Satisfaction in the Elderly and Non-Elderly and Related Factors in 2012ISCPreventive Care in Nursing & Midwifery Journal1399
123بررسی اثر پروبیوتیک بر پنومونی باکتریالESCI/SCOPUSArchives of Clinical Infectious Disease1399
124Combination adjunctive nebulized furosemide and salbutamol versus single agent therapy in COPD patients: A randomized controlled trialPUBMED,Scopus,ISIAnnals of Medicine and Surgery1399
125Evaluation of Anti-Proliferative Effects of Nanoemulsion Containing Licorice Extract and Lavender Essential Oil Against Cancer Cells and Its Antimicrobial Properties: An in Vitro StudyISCJournal of Arak University of Medical Sciences
126Frequency of and risk factors for beta-lactamase-producing Escherichia coli Isolates in hospitalized patientsScopusDrugs & Therapy Perspectives
127Effect of Chamomile Extract on Prevention of Peristomal Skin ComplicationsIndex Copernicusmedical surgical nursing journal (Med Surg Nurs J)
128inpress: Correlation of rib fracture patterns with abdominal solid organ injury: A retrospective observational cohort studyPUBMED,Scopus,ISI*Chinese Journal of Traumatology
129بررسی نتایج یکساله درمانهای کانال ریشه انجام شده در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397CINAHLفیض
130پیش آگهی درازمدت بیماری آرتریت روماتوئید: یک مطالعه کوهورت گذشته نگر چند مرکزیCINAHLفیض
131The Relationship Between Serum Level of Interleukin-33 and Allergic Rhinitis and Its Severity in ChildrenScopus, ISI*Iranian Journal of Pediatrics
132بررسی رابطه سطح مس و روی سرم با بیماری بروسلوزCINAHLفیض
133Evaluation of plasma level of fibrinogen as a diagnostic criterion in acute appendicitis; cohort studyPUBMED,Scopus,ISI*Annals of Medicine and Surgery
134بررسی حساسیت اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشانCINAHLدو ماهنامه علمی پژوهشی فیض
135Professionalism among medical residents in a young second-level university in Iran: a cross-sectional studyPUBMED,Scopus,ISI*Journal of MEDICAL ETHICS AND HISTORY OF MEDICINE
136The Epidemiology of Hospital-Referred Injury in Iran-2016: a hierarchical modelScopus*Journal of Biostatistics and Epidemiology
137Social Health Status and its Related Factors in the Older AdultsScopus*JOURNAL OF HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY
138پیش آگهی درازمدت بیماری آرتریت روماتوئید: یک مطالعه کوهورت گذشته نگر چندمرکزیISCدو ماهنامه علمی - پژوهشی فیض
139بررسی وضعیت استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی توسط دانشجویان علوم پزشکی کاشانعلمی - پژوهشیدو ماهنامه علمی پژوهشی فیض
140بروز و عوامل خطر پنومونی زودرس مرتبط با ونتیلاتور در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 89-88CINAHLفیض
141دیدگاه دانشجویان پرستاری در مورد اهمیت رفتارهای مراقبتی در ابتدا، میانه و انتهای دوره کارشناسیScopus*مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)
142Association of Zinc Status with Matrix Metalloproteinases, Advanced Glycation End-Products, and Blood Pressure in Patients with Chronic Kidney DiseasePUBMED,Scopus,ISI*Biological Trace Element Research
143Investigating the effect of ORS with probiotics, zinc and vitamin A on children’s diarrhea: a randomized clinical trial*ISIMedicina Balear
144تاثیر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر تنظیم هیجان، تکانشگری و شاخص توده بدن دختران نوجوان چاق یا دارای اضافه وزنISCفیض
145Risk factors of bruxism in children and adolescents: A case-control studyISI,PUMED*Iranian Journal of Child Neurology

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه تاریخ شروع کنگره
1خلاصه مقاله همایش: تاثیر برنامه آموزشی مادران براساس مدل اعتقاد بهداشتی (HBM)بر اقدام به انجام آزمایش هیپوتیروئیدی نوزادان5-3 روز بدو تولدششمین همایش تازه های علوم بهداشتیدانشگاه علوم پزشکی تهران 1389/02/22
2خلاصه مقاله همایش: بررسی رابطه مصرف میان وعده غذایی با یادگیری دانش آموزان آران و بیدگلششمین همایش تازه های علوم بهداشتیدانشگاه علوم پزشکی تهران 1389/02/22
3خلاصه مقاله همایش: بررسی تاثیر نظارت پلیس و اعمال قانون در کاهش حوادث ترافیکی ناش از موتورسیکلت در کاشانپنجمین کنگره اپیدمیولوژی ایرانسنندجپوستر1387/07/16
4خلاصه مقاله همایش: بررسی عوامل خطر حوادث رانندگی مرتبط با موتورسواران در کاشانپنجمین کنگره اپیدمیولوژی ایرانسنندجپوستر1387/07/16
5خلاصه مقاله همایش: استفاده از جی آی اس در تصمیم گیری مدیریتی بهداشت و درمان شهرستان کاشانکاربرد علوم و فناوری های سنجش از دور و جی آی اس در نظام سلامتتهرانسخنرانی1389/09/22
6خلاصه مقاله همایش: بررسی ارتباط هوش هیجانی با سلامت کلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 89-88ششمین همایش تازه های علوم بهداشتیدانشگاه علوم پزشکی تهران 1389/02/22
7خلاصه مقالات همایش: مولفه های اجتماعی نابرابری در سلامتپنجمین کنگره اپیدمیولوژی ایرانسنندجپوستر1387/07/16
8congress article: risk factor for motircyclist traffic accidents in kashanthe 16 th international conference on safety comunines تهرانسخنرانی1386/03/21
9خلاصه مقاله همایش: پرونده پزشکی مدرکی در مراجع قانونی:آیا آموزش بر ارتقای کیفیت مستندسازی این مدرک قانونی تاثیر دارد؟دومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانون ایرانتهرانسخنرانی1389/12/11
10خلاصه مقاله: تاثیر برنامه آموزشی کارورزان پزشکی بر دانش CPRبر اساس آخرین راهنمای AHA سیزدهمین کنگره کشوری آموزش پزشکیساریپوستر1391/02/11
11خلاصه مقاله: همبستگی خودارزیابی و آزمون دانش CPR کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان13 همایش کشوری آموزش پزشکیساریپوستر1391/02/11
12congress article: fungal contamination and physicochemical of public swimming pools in kashan, iran 2008-20092nd iranian congress on medical mycologyahvazپوستر1391/11/24
13congress article:Quality of Life in Patients with Ischemic Heart Diseaseکنگره پرستاری جامع نگرکاشانپوستر1391/12/01
14congress article:Survey of Microbial Contamination in Hospital ICU Ward with ACC, Visual and SA IndexIJMS Vol 37, No 3, Supplement 1, September 2012shirazپوستر1391/06/01
15خلاصه مقاله:تاثیر آموزش سنتی بر توانمندی cpr کارورزان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کاشانچهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیتهرانپوستر1392/02/09
16خلاصه مقاله: بررسی وضعیت نظافت بخش ICU یک بیمارستان عمومی کاشان به روش مشاهده ای و میکربی در پاییز 1390شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایرانتبریزپوستر1392/07/09
17خلاصه مقاله:دیدگاه کاربران در زمینه کارایی سیستم های اطلاعات بیمارستانی کشورسومین همایش کشوری بررسی راهکارهای ارتقا مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستاهای کشورتهرانپوستر1392/12/01
18Congress article: Analysis and Evaluation of the World's Top Hospital Portals from The Perspective of Internet-based Knowledge Management Model Retrieved from K-ACT Model 3rd International Conference on Integrated Information (IC-ININFO)چکپوستر1393/06/03
19دیدگاه کاربران درزمینه کارایی سیستم اطلاعات بیمارستانی همایش بررسی راهکارهای ارتقا مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستانها تهران 1393/06/08
20خلاصه مقاله:مقایسة کارایی تثبیت لجن بیولوژیکی فاضلاب توسط فرآیندهای فنتون و ازناسیون با فنتوازناسیونهفدهمین همایش ملی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهرپوستر1393/10/18
21خلاصه مقاله:بررسی شیوع دیسمنوره اولیه و برخی عوامل مرتبط با ان در دانشجویان علوم پزشکی کاشاناولین همایش سالیانه علمی پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزواردانشگاه علوم پزشکی سبزوارپوستر1397/09/25
22congress article:OSCE as an educational method for teaching cardiopulmonary resuscitation12th international congress anaesthesiology,critical care medicinetehranپوستر1394/07/01
23congress article:Need assessment of CPR competency according to AHA 2010through interns of Kashan University of Medical Sciences in 201212th international congress anaesthesiology,critical care medicinetehranپوستر1394/07/01
24خلاصه مقاله:بررسی کارایی فرایند ازن زنی در کاهش حجم لجنهجدهمین همایش ملی بهداشت محیط شیراز-آذر94شیرازپوستر1394/09/24
25خلاصه مقاله:بررسی راندمان حذف فرمالدهید از پساب سنتتیک توسط فرایندهای اکسیداسیون پیشرفتههجدهمین همایش ملی بهداشت محیط شیراز-آذر 94شیرازپوستر1394/09/24
26خلاصه مقاله : پراکندگی شیوع مالتیپل اسکلروزیس و ارتباط عوامل شهر نشینی، سبک زندگی و صنعت، روی آن درایران: یک مطالعه اکولوژیکالخلاصه مقالات هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور 16-19 شهریور 1395 د ع پ کاشاند ع پ کاشان 1395/06/16
27EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF MORTALITY RATE FROM OPIOID ABUSE IN IRAN 2005Annual International Addiction Science Congressمرکز همایش رازی تهران 1395/06/24
28 congress artical:The survey of microbial contamination and physicochemcal of public swimming pools in Kashan,Iran,2008-2009 10th International Congress of Clinical Microbiologyد ع پ کردستان سنندجپوستر1395/07/06
29بررسی اپیدمیولوژیک حوادث ترومایی ایران 1391دومین کنگره ملی ترومامرکز همایش های بین المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایرانپوستر1395/09/13
30congress article: need assessment of CPR competency according to AHA 2010 thought inters of kashan university of medical sciences in 2012دوازدهمین کنگره بین المللی بیهوشی، مراقبت های ویژه و دردتهرانپوستر1394/07/01
31congress article: OSCE as an educational method for teaching cardiopulmonary resuscitionدوازدهمین کنگره بین المللی بیهوشی، مراقبت های ویژه و دردتهرانپوستر1394/07/01
32خلاصه مقاله گنگره : بررسی شیوع عفونت سلی در پرستاران بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1395بیست و ششمین کنگره بیماریهای عفونی وگرمسیری ایرانتهران تالار امام علی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیپوستر
33...اولین کنگره سالیانه دانشجویی طبریساری 1396/12/16
34پوستر: بررسی شیوخ عفونت سلی در پرستاران بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 95 پوستر
35خلاصه مقاله :بررسی رعایت کدهای اخلاق حرفه ای در درمان توسط پزشکان و دستیاران از دیدگاه پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1396سمینار سراسری آموزش تعهد حرفه ای در علوم پزشکیتهران 1396/11/26
36خلاصه مقالات :نیازسنجی از کارورزان در مورد نقش دستیاران به عنوان استاد ، گامی درراستای تدوین دوره دستیار در نقش مدرس RAT(Resident as a Teacher )هجدهمین همایش کشوری علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهریتهران مرکز همایش های رازیپوستر1396/12/16
37خلاصه مقاله: بررسی فراوانی غرق شدگی درایران طی سالهای 86-91اولین همایش ملی پیشگیری از غرق شدگیانشگاه علوم پزشکی گیلان - مرکز تحقیقات ترومای جاده ای گیلانپوستر1396/04/22
38 CongressArticle : Inhaled steroids may save forced expiratory volume even when used periodically29th Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI)London, ENGLANDپوستر0188/10/15
39خلاصه مقاله : بررسی فراوانی وریسک فاکتورهای مرتبط با سندرمهای بالینی عفونی در بیماران دیالیزی کاشان طی سال95بیست و هفتمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهران 1397/10/22
40خلاصه مقاله : بررسی تشخیص نهایی بیماران با تب با منشا ناشناخته(FUO)بستری شده در بیمارستان شهیدبهشتی کاشان از سال 87 تا96بیست و هفتمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1397/10/22
41خلاصه مقاله :بررسی فراوانی عفونت قارچی جلدی مخاطی در بیماران دیابتی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 139بیست و هفتمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1397/10/22
42خلاصه مقاله : بررسی وضعیت التزام عملی نسبت به نماز و ابعاد آن در دانشجویاناولین کنگره ملی نماز با رویکرد پژوهش های میدانیکاشانپوستر1398/02/09
43خلاصه مقاله : بررسی عوامل خطر مرتبط با سندرمهای بالینی عفونی در بیماران با نارسایی مزمن کلیوی تحت دیالیز کاشانسی امین کنگره جامعه متخصصین د اخلی ایرانسالن همایشهای رازیپوستر1398/02/03
44بررسی وضعیت شروع نماز خواندن در شهرهای ایران برحسب متغیرهای دموگرافیکاولین کنگره ملی نماز با رویکرد پژوهش های میدانیدانشگاه علوم پزشکی کاشانپوستر1398/02/09
45بررسی وضعیت نماز اول وقت درکشور (براساس داده های پیمایش سازمان تبلیغات اسلامیاولین کنگره ملی نماز با رویکرد پژوهش های میدانیعلوم پزشکی کاشانپوستر1398/02/09
46خلاصه مقاله: بررسی تاثیر عوامل فردی، محیطی و اجتماعی گرایش به نماز دردانش آموزان مقطع دبیرستان شهر کاشان در سال 1397اولین کنگره ملی نمازکاشانپوستر1398/02/09
47خلاصه مقاله کنگره بررسی رعایت کدهای اخلاق حرفه ای در درمان توسط پزشکان ودستیاران از دیدگاه پرستاران بیمارستان های کاشان در سال 1396هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکیساریپوستر1398/11/16
48خلاصه مقاله کنگره: بررسی شیوع مصرف روزانه سیگار و قلیان در ایران طی سالهای 1385-1388سومین کنگره ملی دخانیات و سلامتدانشگاه علوم پزشکی هرمزگانپوستر1397/10/05
49خلاصه مقاله کنگره: تحلیل وضعیت شغلی دانش اموختگان رشته پزشکی سالهای 90 تا97 دانشگاه علوم پزشکی کاشان شیرازپوستر1400/02/29
50بررسی‌سلامت‌‌روان‌در‌بیماران‌بهبود‌یافته‌از‌کرونا‌بستری‌در‌بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 99کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهران-سالن همایش رازیسخنرانی1401/03/17
51خلاصه مقاله کنگره بررسی و ضعیت سلامت روانی خانوارهای کاشان در دوران اپیدمی کرونا در سال 1400پنجمین همایش بین المللی و بیست و چهارمین همایش ملی بهداشت محیطکاشانپوستر1400/09/23
52خلاصه مقاله کنگره: بررسی فاکتورهای دموگرافیک و بالینی پیشگویی کننده رمیسیون کامل کامل در آرتریت روماتوئیدسی سومین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1402/03/23

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان سال مقطع تحصیلی پایان‌نامه تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1بررسی اثر لتروزول در درمان لیومیوهای رحمی علامتدار1389پزشکی تخصصی1389/07/141389/12/18
2بررسی پیش آگهی بیماران بستری در ICU3 بیمارستان شهید بهشتی کاشان و عوامل مؤثر بر آن در 9 ماه اول سال 13891389پزشکی عمومی1389/10/221389/12/01
3بررسی مقایسه ای اثر دو داروی لابتالول و هیدرالازین وریدی در کنترل فشارخون بیماران مبتلا به پره اکلامپسی شدید و سرانجام حاملگی1389پزشکی تخصصی1389/07/141389/12/21
4بررسی مقایسه ای آتورواستاتین و سیم واستاتین و لووستاتین بر روی میزان HS -CRP در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه 1387پزشکی تخصصی 1387/03/23
5مقایسه اثر آتورواستاتین و سیم واستاتین و لواستاتین بر روی میزان اینترلوکین 6 سرم در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه 1387پزشکی تخصصی 1387/11/30
6بررسی نتایج درمانی روش Z پلاستی در ترمیم کیست پیوندال در بیمارستان بهشتی کاشان در سال881388پزشکی تخصصی1388/09/041388/12/24
7بررسی فراوانی انواع آسم دربیماران باسابقه آسم مراجعه کننده به کلینیک بیماریهای ریه دربیمارستان نقوی ازسال 1388تاسال 1389 1390پزشکی عمومی1389/02/221390/03/11
8ارزیابی میزان پاسخ ایمنی بر علیه واکسن هپاتیت B و عوامل مؤثر بر آن در پرسنل درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در یک ماه نخست سال 13901391پزشکی عمومی1391/03/241391/04/10
9بررسی اثر درمانی عصاره آویشن بر اسهال حاد در کودکان1396پزشکی عمومی1395/08/181396/01/20
10اثرات مکمل یاری ویتامین D بر روی درمان و وضعیت متابولیک بیماران مبتلا به هیپرپلازی آندومتر1396تخصص1395/08/181396/01/28
11بررسی فراوانی و مقاومت آنتی بیوتیکی انتروکوک ها در نمونه های کشت بیماران بستری بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 13951396پزشکی عمومی1395/09/241396/01/29
12بررسی تاثیر آسپرین بر شدت افسردگی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی تحت درمان با سرترالین1396تخصص1394/02/301396/02/12
13بررسی فراوانی عفونت قارچی در بیماران پای دیابتی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 13951396پزشکی عمومی1395/09/241396/03/31
14اثر دریافت ویتامین D بر عود و وضعیت متابولیک بیماران مبتلا به نئوپلازی داخل اپی تلیال سرویکس درجه 2و31396تخصص1395/08/181396/01/28
15بررسی شیوع عفونت سلی در پرستاران در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال951396پزشکی عمومی1395/05/251396/06/01
16اثرات مکمل یاری روی بر پاسخ بالینی، پروفایل های متابولیک، التهابی و مارکرهای استرس اکسداتیو در درمان بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی1395تخصص1394/02/301395/12/23
17بررسی اثر مکمل یاری ترکیب امگا-3 و ویتامین E بر روی ضخامت اینتیما-مدیای کاروتید (CIMT) ، بیومارکرهای التهاب و استرس اکسیداتیو در زنان مبتلا به تخمدان پلی کیستیک1395تخصص1394/05/281395/12/21
18بررسی یافته های سونوگرافی داپلر کاروتید در بیماران دارای رتینوپاتی دیابتی و مقایسه با بیماران دیابتی فاقد رتینوپاتی1395پزشکی عمومی1395/08/181395/12/18
19بررسی شیوع پرفشاری خون در دانش آموزان 13 تا 17 سال شهر کاشان در سال 13951395پزشکی عمومی1395/08/081395/12/18
20پاسخ رشدی به مکمل سلنیوم در زنان باردار در معرض خطر کاهش رشد داخل رحمی(IUGR)1395تخصص1394/06/251395/12/11
21بررسی اثر مصرف آب هویج و آب سیب بر اسهال حاد آبکی کودکان1395پزشکی عمومی1395/07/131395/12/07
22بررسی فراوانی و ریسک فاکتورهای مرتبط با کولیک شیرخواری در شیرخواران شهرستان کاشان در سال ۱۳۹۵1395پزشکی عمومی1395/06/271395/10/29
23بررسی اثربخشی عسل بر پنومونی در کودکان1395پزشکی عمومی1395/07/141395/10/02
24بررسی زاویه پتروکلیوال در سی تی اسکن های انجام شده در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سالهای 1394 -13931395پزشکی عمومی1394/06/111395/08/23
25بررسی فراوانی کاندیدا آلبیکنس در شیرخواران کم تر از 3 ماه مبتلا به راش های دهان و محل پوشک مراجعه کننده به کلینیک اطفال بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 13951395پزشکی عمومی1395/05/061395/08/16
26بررسی وضعیت رضایت بیماران از ارائه خدمات در داروخانه های سطح شهرکاشان در سال 13951395پزشکی عمومی1395/04/211395/08/04
27مقایسه اثر ضد باکتریایی نانوذرات تیتاناتی ( ZnTiO3 ) و دی اکسید تیتانیوم( TiO2 ) بر روی اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس1395پزشکی عمومی1395/05/061395/07/06
28بررسی شیوع افسردگی در مادران کودکان چاق مراجعه کننده به کلینیک غدد دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 13951395پزشکی عمومی1395/05/251395/07/06
29بررسی وضعیت شناختی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به مرکز دیابت دانشگاه علوم پزشکی کاشان1395پزشکی عمومی1395/05/251395/06/29
30مقایسه یافته های تصویربرداری مغزی در بیماران مبتلا به اختلالات سایکوتیک با خلقی بستری در بخش روانپزشکی1395پزشکی عمومی1395/05/251395/06/29
31بررسی ارتباط سطح ویتامین D با ریسک فاکتورهای بیماری های کاردیومتابولیک در بیماران قلبی و عروقی بستری در بیمارستان شهید بهشتی در سال 13941395پزشکی عمومی1394/08/201395/05/05
32بررسی فراوانی بلوغ زودرس با پیشرفت آهسته در دختران با بلوغ زودرس مراجعه کننده به درمانگاه غدد دانشگاه علوم پزشکی کاشان بین سال های 1387 تا 13941395پزشکی عمومی1394/08/271395/03/03
33مقایسه ارزش تشخیصی آنتی بادیIgG ضد هلیکوباکترپیلوری در بزاق و سرم افراد مبتلا به دیس پپسی کاندید آندوسکوپی1395پزشکی عمومی1394/03/061395/02/19
34بررسی فراوانی و مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه های کشت بیماران بستری بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 13951396پزشکی عمومی1396/02/061396/06/28
35بررسی الگوی مصرف و علل گرایش به اعتیاد در زنان تحت درمان در مراکز سوء مصرف مواد کاشان در سال 13951396پزشکی عمومی1395/08/261396/06/28
36بررسی اثر قطره تروپیکامید بر شاخص های بیومتریک بیماران مبتلا به کاتاراکت مراجعه کننده به بیمارستان متینی کاشان در سال 13951396پزشکی عمومی1394/10/301396/07/01
37بررسی سطح سرمی اینترلوکین 16 و کموکاین 27c-c ligand در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و ارتباط ان با شدت بیماری مولتیپل اسکلروزیس1396تخصص1395/06/101396/07/05
38بررسی اثر کارنیتین بر روی ضخامت اینتیما- مدیای کاروتید (CIMT) و وضعیت متابولیک در زنان مبتلا به تخمدان پلی کیستیک1396تخصص1395/02/151396/07/16
39بررسی تغییرات QTc interval در نوار قلب بیماران مصرف کننده ی داروهای آنتی سایکوتیک تیپیک و آتیپیک1396پزشکی عمومی1394/12/051396/07/16
40بررسی فراوانی و ریسک فاکتورهای مرتبط با سندرمهای بالینی عفونی در بیماران همودیالیزی کاشان طی سال951396پزشکی عمومی1394/10/281396/07/30
41بررسی رعایت کدهای اخلاقی حرفه ای در درمان توسط پزشکان ودستیاران از دیدگاه پرستاران بیمارستان های شهید بهشتی، کارگرنژاد و شبیه خوانی کاشان طی سال 13961396پزشکی عمومی1396/01/281396/07/30
42بررسی شیوع خونریزی در بیماران هایپرپلازی خوش خیم پروستات جراحی شده به دو روش TUPR و باز در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 1390 تا 13941396پزشکی عمومی1394/11/211396/08/07
43بررسی اثربخشی استامینوفن در مقابل بروفن در درمان مجرای شریانی باز در نوزادان1396تخصص1395/10/291396/08/07
44مقایسه سطح سرمی روی در کودکان سنین قبل از مدرسه با تشنج بدنبال تب و بدون تب1396پزشکی عمومی1396/02/091396/08/30
45بررسی میزان اختلالات خواب وعوامل موثر در آن در بیماران ایسکمی قلب بستری در بخش CCU بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 95-961396پزشکی عمومی1395/10/071396/09/08
46بررسی ارتباط غلظت پلاسمائی مس و روی با بیماری بروسلوز1394پزشکی عمومی1393/11/071394/03/24
47تاثیرآموزش بر توانمندی احیای قلبی - ریوی کارورزان پزشکی1394پزشکی عمومی1393/10/081394/03/19
48مقایسه تاثیر آموزش به روش بحث گروهی و ویدیویی بر سطح استرس، اضطراب و خودکارآمدی بیماران تحت تعبیه ضربان ساز(pacemaker ) و دفیبریلاتور کاشتنی قلبی1396پزشکی عمومی1394/11/211396/09/12
49بررسی تاثیر فرمولای فاقد لاکتوز بر اسهال حاد آبکی شیرخواران مصرف کننده فرمولا1394پزشکی عمومی1393/12/031394/08/18
50بررسی ژن های اینتگرون کلاس1 مرتبط با سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به چند دارو در نمونه های کلینیکی بیماران بستری در بیمارستان الزهرا اصفهان1393-13921394کارشناسی ارشد 1393/09/121394/08/13
51بررسی فراوانی bla-IMP در ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا تولیدکننده متالوبتالاکتاماز و بررسی فراوانی bla-VIM, OXA-23 like, OXA-24 like, OXA-51 در ایزوله های آسینتوباکتر بومانی تولیدکننده بتالاکتاماز جدا شده از بیماران سوختگی در مرکز تخصصی سوانح سوختگی امام موسی کاظم(ع) اصفهان1394کارشناسی ارشد 1393/09/111394/10/28
52بررسی تاثیر بودزوناید استنشاقی در پروفیلاکسی برونکوپولموناری دیسپلازی در نوزادان پره مچور1394پزشکی عمومی1394/03/121394/10/28
53طراحی فیوژن پروتئین شامل کلاهک فلاژل و پپتیدهای آنتی ژنیک هلیکوباکتر پیلوری و بررسی واکنش سرمی آن در مبتلایان به عفونت هلیکوباکتر پیلوری1394کارشناسی ارشد 1393/09/251394/12/12
54بررسی شیوع ژن های متالوبتالاکتامازیIMP1، VIM1 و بتالاکتامازی KPC و قدت تشکیل بیوفیلم در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در شهر قم در سال93-921394کارشناسی ارشد 1393/10/301394/12/16
55بررسی مولکولی ژنهای blaGES و blaKPC در ایزوله های کلبسیلا جدا شده از نمونه های بالینی در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال93-921394کارشناسی ارشد 1393/10/081394/12/24
56بررسی ارتباط میگرن و تاریخچه ی کولیک شیرخوارگی در کودکان 5-15سال1396پزشکی عمومی1394/12/101396/09/19
57مقایسه پاسخ به دو رژیم درمانی لاکتولوز و بیزاکودیل در درمان یبوست در بیماران مبتلا به سکته مغزی حاد1396تخصص1395/02/151396/09/26
58بررسی فراوانی ژن های مقاومت به آمینوگلیکوزیدها به روش PCR در انتروکک های جدا شده از سواب رکتال بیماران بستری در بخش ICU از بیمارستان شهید بهشتی کاشان 1293-13921393کارشناسی ارشد 1392/08/191393/11/05
59بررسی ارتباط پلی مورفیسم در ژن pd-1 با سرطان پستان1394کارشناسی ارشد 1393/09/111394/08/05
60بررسی اتیولوژی و یافته های پاراکلینیک مبتلایان به سیروز کبدی در شهرستان کاشان طی سالهای 1385 تا 13951396پزشکی عمومی1396/08/041396/11/29
61بررسی ارتباط سطح پلاسمایی و ادراری فاکتور نکروز دهنده توموری آلفا (TNF-α) با مراحل بیماری مزمن کلیوی (CKD) در بیماران دیابت ملیتوس نوع 21396تخصص1395/10/151396/12/07
62بررسی اثر رژیم کاهنده فشار خون (DASH) بر وضعیت هورمونی و متابولیک در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک1396تخصص1394/09/041396/12/08
63مقایسه فراوانی علل باکتریایی، الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی و عوامل خطر اولین اپیزود عفونت ادراری با عفونت ادراری مکرر در کودکان و نوزادان بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 13961396پزشکی عمومی1395/05/041396/12/16
64بررسی ریسک فاکتورهای دندان قروچه( بروکسیسم) در کودکان زیر 15 سال1397پزشکی عمومی1396/01/301397/01/22
65مقایسه‌ی فراوانی علائم افسردگی پس از زایمان در دو گروه پره‌ترم و ترم از زنان زایمان کننده در بیمارستان‌های شهید بهشتی و شبیه‌خوانی کاشان1397پزشکی عمومی1395/05/061397/02/02
66بررسی اثرتزریق داخل ویتره داروی Bevacizumab روی شاخص های میکروسکوپی اسپکولار در بیماران رتینوپاتی دیابتی1397پزشکی عمومی1394/11/141397/02/03
67بررسی ارتباط سوء کاربری بازی های رایانه ای با اختلال ADHD در نوجوانان 12 تا 15 سال مراجعه کننده به کلینیک های روانپزشکی کودک و نوجوان1397پزشکی عمومی1395/05/131397/02/04
68بررسی اپیدمیولوژیک آسیب مغزی ناشی از ترومای سر در اطفال بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان از مهرماه 94 تا مهرماه 961397پزشکی عمومی1395/05/201397/02/04
69مقایسه سطح سرمی لپتین قبل و بعد از عمل جراحی ابدومینوپلاستی و لیپیوساکشن(Body contouring)1397تخصص1395/09/241397/02/11
70بررسی کیفیت زندگی و رضایتمندی زناشویی معتادان ،قبل و بعد از درمان نگه دارنده با متادون در شهرستان کاشان در سالهای 96 - 13951397پزشکی عمومی1395/05/201397/02/18
71بررسی فراوانی اختلالات جنسی در زنان نابارور مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال های 96-13951397پزشکی عمومی1395/05/041397/02/18
72بررسی سطح سرمی اینترلوکین 33 (IL-33) در کودکان مبتلا به رینیت آلرژیک و رابطه آن با شدت بیماری1397تخصص1395/11/201397/02/23
73مقایسه پیامدهای کوله سیستکتومی آندوسکوپیک زودرس و تأخیری در بیماران مبتلا به پانکراتیت صفراوی حاد طی سال های 1390 تا 13951397تخصص1396/11/161397/02/31
74بررسی میزان پاسخ به برنامه‌ی درمانی تریپتورلین استات در مهار کافی بلوغ زودرس مرکزی دختران مراجعه کننده به درمانگاه غدد دانشگاه علوم پزشکی کاشان از سال 90 تا 961397تخصص1395/06/101397/03/07
75بررسی ارزش تشخیصی سطح سرمی پروکلسی تونین درتشخیص اتیولوژی تب با علت ناشناختهFUO) )1397تخصص1396/07/121397/03/12
76بررسی یافته های کلینیکی و پاراکلینیکی و سیر بیماری در مبتلایان به بیماری های التهابی روده در شهرستان کاشان طی سالهای 1390 تا 13951397پزشکی عمومی1396/11/161397/03/22
77بررسی اثر مکمل یاری پروبیوتیک بر علائم بالینی و متابولیک کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی- بیش فعالی تحت درمان با ریتالین1397پزشکی عمومی1394/12/051397/03/29
78بررسی فراوانی ناهنجاری های مادرزادی در بین چندقلوهای متولد شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 13961397پزشکی عمومی1396/05/241397/04/16
79مقایسه وضعیت شناختی بیماران اسکیزوفرنی مزمن و دوقطبی مراجعه کننده به بیمارستان روانپزشکی کارگرنژاد کاشان در سال 13951397پزشکی عمومی1396/01/301397/04/20
80بررسی ارتباط نسبت پلاکت به لنفوسیت (PLR) و تنگی دریچه آئورت کلسیفیه شده1397پزشکی عمومی1395/05/021397/05/22
81بررسی ارزش تشخیصی سی تی اسکن روتین قفسه سینه، شکم و لگن در شناسایی شکستگی های ستون فقرات در بیماران با ترومای بلانت شکمی1397پزشکی عمومی1395/09/241397/05/23
82بررسی تاثیر ORS همراه با پروبیوتیک، روی و ویتامینA بر اسهال کودکان، یک مطالعه بالینی دو سوکور1397تخصص1396/08/071397/06/03
83بررسی ارتباط ابتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک با پارامترهای سلامت روان1397پزشکی عمومی1396/09/131397/06/19
84بررسی اثر مکمل یاری ترکیب ویتامین D و امگا-3 بر ضخامت اینتیما- مدیای کاروتید و پروفایل های متابولیک در مبتلایان به بیماری عروق کرونر قلبی و دیابت تیپ 21397تخصص1396/05/241397/06/26
85بررسی مقایسه اثر سفتریاکسون و سفوتاکسیم در درمان پنومونی کودکان1397پزشکی عمومی1397/05/021397/06/26
86بررسی شیوع هیپوکلسمی بعد از تعویض خون در نوزادان مبتلا به زردی شدید بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1394 تا 13961397پزشکی عمومی1396/05/241397/06/26
87بررسی شیوع وتشخیص نهایی بیماران با تب با منشا ناشناخته(FUO) بستری شده بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 86 تا 961397پزشکی عمومی1395/10/151397/06/27
88مقایسه فراوانی اختلالات روانپزشکی در فرزندان 18-6 سال بیماران وابسته به مواد و بیماران دو قطبی مراجعه کننده به بیمارستان کارگرنژاد کاشان در سال 13951397پزشکی عمومی1395/10/291397/07/01
89بررسی ارتباط هوش اخلاقی با میزان بروز خشم در پرستاران بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 13951397پزشکی عمومی1396/05/241397/07/02
90بررسی میزان ایمنی ایجاد شده در اثر تزریق واکسن MMR (12 و 18 ماهگی) در کودکان 10 ساله شهرستان کاشان در سال 13951397پزشکی عمومی1395/06/061397/07/03
91بررسی ارتباط مصرف طولانی مدت داروی مهارکننده پمپ پروتون (PPI) و هیپومنیزیمی در بیماران دچار ریفلاکس گاستروازوفاژیال (GERD)1397تخصص1397/01/271397/07/24
92بررسی فراوانی شیگلا و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن در کودکان مبتلا به دیسانتری بستری در بیمارستان شهید بهشتی در سال 13961397پزشکی عمومی1396/02/061397/10/02
93بررسی رضایتمندی دانشجویان پزشکی از خدمات دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان درسال 971397پزشکی عمومی1397/08/061397/11/17
94بررسی ارتباط سابقه فامیلی یبوست عادتی با ابتلاء کودکان به یبوست عادتی1397پزشکی عمومی1397/09/071397/11/30
95بررسی اپیدمیولوژیک تومور های بدخیم سر و گردن شهر کاشان از سال 88-98 دندانپزشکی عمومی
96بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های اشرشیاکلی تولیدکننده متالوبتالاکتاماز (MBL) و ریسک فاکتورهای آن در بیماران بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1396-13951397تخصص1396/05/041397/12/07
97بررسی اپیدمیولوژیک زخم پای دیابتی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 971398دکترای حرفه ای1398/02/041398/11/02
98مقایسه اثربخشی رژیم متوالی بر پایه لوفلوکساسین با رژیم استاندارد چهاردارویی بر ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری1397تخصص1397/05/021397/12/21
99بررسی فراوانی نوزادان متولد شده با آپگار دقیقه 5 پایین و تظاهرات نورولوژیک ناشی از آن در هفته اول تولد،در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 96-13951397پزشکی عمومی1397/02/291397/12/22
100بررسی رابطه سطح سرمی اینترلوکین 22 (IL-22) و اینترلوکین 1 بتا (IL-1β) با تشنج ناشی از تب در کودکان1397تخصص1396/07/091397/12/15
101مقایسه اثربخشی دو نوع سورفاکتانت طبیعی (کوروسورف و BLES®) در درمان نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی1397تخصص1396/09/131397/12/25
102بررسی تاثیر الکتروشوک درمانی بر وضعیت شناختی بیماران مبتلا به اختلالات خلقی در بیمارستان کارگرنژاد کاشان سال13961397پزشکی عمومی1396/01/301397/12/26
103مقایسه اثر ترکیبی ریتالین و ریسپریدون با ریتالین و پلاسبو در درمان کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی – کمبود توجه1398پزشکی عمومی1395/11/131398/02/15
104مقایسه چاقی شکمی وشاخص توده بدنی دربیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی بابیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا ی بستری شده در بیمارستان کارگرنژاد کاشان در سال 13971398پزشکی عمومی1396/04/181398/02/04
105بررسی اثرپروبیوتیک بربهبود پنومونی1398تخصص1396/08/071398/02/02
106بررسی شیوع و علل بستری مجدد در بیماران کرونری بعد از مداخله عروق کرونر از راه پوست (PCI) در مقایسه با جراحی بای پس عروق کرونر (CABG )1398پزشکی عمومی1396/08/081398/02/14
107بررسی ارتباط سطح سرمی روی و یبوست مزمن در کودکان1398پزشکی عمومی1397/02/291398/02/16
108بررسی فراوانی پرفشاری ریوی پایدار (PPHN) در نوزادان بستری شده در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 13951398پزشکی عمومی1396/12/161398/02/23
109بررسی اثر اسانس گیاه مرزه (Satureja hortensis) بر ریشه کنی و علائم بالینی عفونت هلیکوباکترپیلوری1398تخصص1397/01/271398/03/12
110مقایسه اثر کلوتریمازول و تربینافین بر روی بهبود دیاپر راش کودکان1398تخصص1397/02/291398/03/13
111بررسی تاثیر سالمترول، تیوتروپیوم بروماید ووتجویز توام سالمترول تیوتروپیوم در تشدید حاد بیماری انسدادی مزمن ریه1398تخصص1397/08/131398/04/01
112تعیین وضعیت آموزشی گروههای آموزشی بالینی از دیدگاه کارورزان دانشگاه علوم پزشکی کاشان1398پزشکی عمومی1397/10/101398/04/03
113مقایسۀ سطح اکسیژن اشباع شریانی و ضربان قلب در بیماران درمان تهاجمی و غیرتهاجمی دندان دندانپزشکی عمومی
114اهمیت نقطه اکوژنیک در اکوکاردیوگرافی مادران باردار مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 13971398پزشکی عمومی1397/07/071398/08/11
115مقایسه قطر سپتوم بین بطنی در هفته ی نوزدهم حاملگی و پنج روزگی بعد از زایمان در نوزادان مادران با دیابت بارداری و مادران سالم1398پزشکی عمومی1397/07/071398/08/11
116تاثیر درمانی فیزیوتراپی لگن دراطفال مبتلا به یبوست عملکردی در مقایسه با درمان دارویی استاندارد1400تخصص1398/04/261400/08/11
117بررسی الگوی شکستگی های دنده و ارتباط آن با آسیب احشا شکمی در بیماران دچار ترومای غیرنافذ بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 1397-13901398تخصص1397/12/011398/06/02
118بررسی فراوانی مخاطرات شغلی در کارورزان دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 961398پزشکی عمومی1397/05/201398/05/08
119مقایسه وضعیت رشد دور سر تا یک سالگی در نوزادان نارس با و بدون خونریزی داخل مغزی1398پزشکی عمومی1397/09/071398/05/26
120پاسخ رشدی به مکمل منیزیم در زنان باردار در معرض خطر کاهش رشد داخل رحمی1399تخصص1397/02/291399/03/21
121ارزیابی ارزش تشخیصی مقاطع انجمادی در تشخیص تومورهای تخمدان1402پزشکی عمومی1400/09/171402/07/08
122مقایسه اثر شیاف دیکلوفناک و سلکوکسیب خوراکی برکاهش درد پرینه پس از زایمان1398پزشکی عمومی1397/07/071398/08/11
123بررسی فراوانی پاتوژن های دستگاه ادراری و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در کودکان مراجعه کننده به بیماستان شهید بهشتی کاشان در سال های 1398-13971399پزشکی عمومی1398/10/111399/02/27
124بررسی اثر کورکومین بر ضخامت اینتیما- مدیای کاروتید، سرعت انتشار موج و سطوح hs-CRP در بیماران دیابتی تحت درمان با همودیالیز1401پزشکی تخصصی1398/07/241401/02/27
125بررسی اثر پرگابالین بر درد پس از عمل ترمیم هرنی اینگوینال به روش باز1399تخصص1398/07/241399/08/05
126بررسی سمیت پوستی در مدل حیوانی، سمیت سلولی بر رده‌های HDF، SK-MEL-3، HEPG2 و اثر ضد میکروبی نانوامولسیون حاوی عصاره‌ی شیرین‌بیان و اسانس لاواند1398کارشناسی ارشد 1396/09/211398/11/07
127بررسی علت بوی بد دهان در اطفال مراجعه کننده به کلینیک اطفال بیمارستان ‏بهشتی در سال 1397 ‏1398پزشکی عمومی 1398/04/30
128بررسی مقایسه ای اثر دگزامتازون تزریقی و خوراکی در درمان کروپ خفیف و متوسط در کودکان1398تخصص1397/07/071398/08/13
129بررسی شیوع علل میکروبیال پنومونی مرتبط با ونتیلاتور(VAP) درICU بیمارستان شهید بهشتی کاشان در بین مهر ماه سال 1397 تا مهر ماه 13981399پزشکی عمومی1398/09/061399/07/05
130مقایسه ی تاثیر پلی اتیلین گلیکول و پودر پوسته ی دانه ی اسفرزه همراه با و بدون پروبیوتیک بر یبوست کودکان1399تخصص1398/08/291399/12/19
131بررسی اپیدمیولوژی ، پاسخ به درمان و پیامد نهایی بیماران سل خارج ریوی درکاشان از سال 87 لغایت 971398پزشکی عمومی1396/07/121398/08/28
132بررسی اثر مکمل یاری سلنیوم بر ضخامت اینتیما- مدیای کاروتید (CIMT) و پروفایل های متابولیک در بیماران دیابتیک همودیالیزی1400دکترای تخصصی1397/07/141400/04/14
133تحلیل وضعیت شغلی دانش آموختگان رشته پزشکی سالهای 1390 تا 1397 دانشگاه علوم پزشکی کاشان1399پزشکی عمومی 1399/06/26
134بررسی فراوانی آسینتوباکتردرپنومونی های وابسته به ونتیلاتوردربیمارستان شهید بهشتی کاشان در بین مهر ماه سال 1397 تامهر ماه 13981400پزشکی عمومی1398/09/131400/12/08
135بررسی اثرتزریق اینتراتیمپانیک دگزامتازون بر سرگیجه خوش خیم وضعیتی پایدار1399پزشکی عمومی1398/10/041399/05/21
136بررسی مقایسه ای دو دوز مختلف سولفات منیزیم بر روی پاسخهای همودینامیک به اینتو باسیون در بیماران کاندید جراحی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک1399تخصص1398/01/171399/02/10
137بررسی آگاهی از علائم یبوست عملکردی کودکان در والدین مراجعه کننده به درمانگاه های اطفال شهرستان کاشان سال 98-991400پزشکی عمومی1400/04/231400/09/06
138مقایسه QT Dispersion در کودکان اپی لپتیک با گروه سالم در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 13981398تخصص1397/12/011398/11/01
139بررسی اثر ویتامین سی بر سرماخوردگی کودکان1399پزشکی عمومی1398/03/251399/06/19
140بررسی مقایسه ای اثر داروی امپرازول و اس امپرازول در کودکان شیرخوار زیر یک سال مبتلا به بیماری ریفلاکس(GERD)1399تخصص1398/01/171399/02/28
141بررسی همبستگی شاخص توده بدنی با عملکرد شناختی سالمندان شهر کاشان سال 98-13971399دکترای حرفه ای1398/11/081399/06/23
142اثر میتومایسین موضعی در بیماران با پولیپوز بینی عود کرده1399پزشکی عمومی1399/03/211399/10/30
143بررسی نتایج یک ساله درمان های کانال ریشه انجام شده در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397 دندانپزشکی عمومی
144مطالعۀ مدل های منتخب پذیرش فناوری اطلاعات و ارائه مدل برای حوزه سلامت ایران از دیدگاه کاربران
145بررسی همبستگی اندازه گیری توانایی دست ((MAM-36 و آزمون 9- Hole Peg و بخش ارزیابی دست مقیاس واحد امتیاز بندی بیماری پارکینسون- اصلاحیه انجمن اختلالات حرکتی (MDS-UPDRS ) در افراد مبتلا به پارکینسون خفیف تا متوسط1399پزشکی عمومی1399/05/011399/10/01
146مقایسه تاثیر پیوگلیتازون و لیناگلیپتین برروی کنترل گلیسمیک ، پروفایل لیپید و Hs-CRP سرم در بیماران مبتلا به دیابت قندی نوع 2 تحت درمان با متفورمین1399تخصص1397/12/011399/08/13
147بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر اضطراب، افسردگی ، رضایت زناشویی، پذیرش درد و انعطاف پذیری روانشناختی و ترکیب بدن افراد متاهل مبتلا به سرطان سینه1399کارشناسی ارشد 1397/07/091399/07/07
148بررسی شیوع اختلالات شناختی در افراد بهبود یافته از کووید 19 در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 13991399پزشکی عمومی1399/09/191399/11/15
149بررسی اثر گلی بن کلامید خوراکی بر اندازه ی کانتوژن های مغزی و ادم اطراف آن ها در بیماران با ترومای متوسط و شدید مغزی1399دکترای تخصصی1397/07/091399/09/17
150تعیین همبستگی بین سطح سرمی روی با سطوح سرمی ماتریکس متالوپروتئینازها (MMP-2,MMP-9) ، محصولات نهایی گلیکوزیلاسیون پیشرفته (AGEs) و فشارخون در افراد مبتلا به بیماری مزمن کلیه1401کارشناسی ارشد 1400/02/211401/10/12
151بررسی تاثیر رفتار درمانی دیالکتیکی بر تنظیم هیجان، تکانشگری، افسردگی، اضطراب، عملکرد اجرایی، شاخص توده بدنی و اندازه دور کمر دختران نوجوان دارای اضافه وزن و چاق1400کارشناسی ارشد 1397/07/291400/06/15
152بررسی ارتباط بین نمایه فیتوکمیکال رژیم غذایی با شاخص های آنتروپومتریک و برخی شاخص های بالینی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس .1402کارشناسی ارشد 1400/12/031402/06/18
153بررسی فراوانی آسیب های حاد کودکان مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال13991401پزشکی عمومی1400/10/221401/01/16
154بررسی مقایسه‌ای علایم بالینی، یافته‌های فیزیکی و پاراکلینیک و پیامد نهایی در بیماران مبتلا به بیماری کووید۱۹ بستری‌شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان برحسب تزریق و عدم‌تزریق واکسن کووید۱۹ در سال ۱۴۰۰1402پزشکی عمومی1401/04/151402/03/29
155بررسی اثر ممانتین بر اختلال علائم شناختی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی1400تخصص1398/03/251400/10/18
156بررسی شیوع حساسیت به سرما در بین مراجعین مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال14001401پزشکی عمومی1400/09/171401/06/28
157بررسی همبستگی هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دندان پزشکی کاشان در سال 1401 دانشجوی دکترا 1402/05/01
158بررسی تغییرات دانسیته استخوانی بیماران مبتلا به بیماری آرتریت روماتوئید تحت درمان با زولدرونیک اسید در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال‌های 1390 تا 14001401پزشکی عمومی1401/06/021401/12/23
159بررسی تغییرات دانسیته استخوانی بیماران مبتلا به بیماری لوپوس اریتماتوز سیستمیک تحت درمان با زولدرونیک اسید در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال‌های 1390 تا 14001401پزشکی عمومی1401/06/021401/12/23
160بررسی فراوانی سندروم متابولیک در بیماران مبتلا به نقرس مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی در طی سال های 1390 تا 1400 در شهرستان کاشان1401پزشکی عمومی1400/09/031401/03/25
161بررسی آگاهی کارورزان از احیا قلبی-ریوی اطفال در بیمارستان آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان در سال 14011402پزشکی عمومی1401/12/101402/06/11
162بررسی فراوانی آلودگی باکتریال سطوح محیط کار کلینیکی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان دندانپزشکی عمومی 1402/06/20